25
SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA Ime i prezime FOREX-ANALIZA SLUČAJA CASE STUDY

forex trziste

  • Upload
    di-do

  • View
    191

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

poslovne kombinacije

Citation preview

Page 1: forex trziste

SVEUČILIŠTE U RIJECIFAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA

Ime i prezime

FOREX-ANALIZA SLUČAJA

CASE STUDY

OPATIJA, 2013.

Page 2: forex trziste

SVEUČILIŠTE U RIJECIFAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA

FOREX-ANALIZA SLUČAJACASE STUDY

Naziv kolegija: Poslovne kombinacijeMentor: Prof.dr.sc.Zoran Ivanović

Opatija, siječanj, 2013.

Student: Matični broj: Smjer:Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu

Page 3: forex trziste

SADRŽAJ

SADRŽAJ........................................................................................................................................1

UVOD..............................................................................................................................................2

1. FOREX BURZA......................................................................................................................3

1.1 FUNDAMENTALNA I TEHNIČKA ANALIZA.................................................................4

2. ANALIZA SLUČAJA..............................................................................................................6

2.1 Trgovanje zlatom i srebrom...................................................................................................9

2.2 Trgovanje dionicama...........................................................................................................10

2.3 Trgovanje valutnim parovima..............................................................................................13

2.4 Trgovanje indeksima...........................................................................................................14

ZAKLJUČAK................................................................................................................................16

LITERATURA..............................................................................................................................17

Page 4: forex trziste

UVOD

Zadatak ovog Case study-a bio je izvršiti fundamentalnu i tehničku analizu i izraditi Case Study (Analizu slučaja) u obliku Seminarskog rada po želji odabranih najboljih minimalno 10 kupnji(zauzimanja dugih pozicija) i 10 prodaja (zauzimanja kratkih pozicija), sveukupno minimalno 20 transakcija. Neograničeni broj kupnji i prodaja morao je obuhvatiti: minimalno 3 različite dionice, minimalno 2 valutna para, minimalno 2 različita indexa, te minimalno po 2 trgovine zlatom, srebrom i naftom. U prvom dijelu napravila sam teorijski osvrt na Forex i njegovo trgovanje te fundamentalnu i tehničku analizu, a u drugom djelu detaljnu analizu slučaja, sa Izvještajem o trgovanju i grafovima pripadajućih transakcija. Nakon proučenih početnih savjeta i natuknica kako trgovati na Forexu, sa stranice http://www.admiralmarkets.me/education/video/, odlučila sam se okušati na svjetskom tržištu ulaganja na burzama. Ulagala sam u valutne parove, plemenite metale zlato i srebro, indexe, te u dionice. Najviše uspjeha imala sam sa valutnim parovima, a najviše sa onima koji su u odnosu s USD.

4

Page 5: forex trziste

1. FOREX BURZA

Forex burza ili Forex je naziv nastao kao skraćenica od engleskog nazivaForeign Exchange Market, a označava međunarodni izraz za tržište valuta na kome se trguje valutnim parovima i drugim investicijskim instrumentima. Forex burza funkcionira u okviru obavljanja svakodnevne trgovine sveukupnim svjetskim dobrima kao aktivnosti, a jednako uporedno i razmjene valuta između zemalja koje trguju. Budući da svjetsko tržište funkcionira preko najvećih burzanskih centara na pet kontinenata, trgovina se odvija praktično 24 sata dnevno, a trguje se novcem. Osnovno svojstvo novca koje predstavlja ujedno i predmet trgovanja je njegov Tečaj. Tečaj je jednostavno odnos jedne valute u odnosu na drugu. Na primjer, odnos EUR/USD pokazuje koliko Eura treba za kupovinu jednog američkog dolara, odnosno koliko trebamo imati američkih dolara za kupovinu 1 Eura.

Forex burza ima osam valuta kojima se najčešće trguje (USD, EUR, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD i NZD) nazivaju se glavnim valutama. Sve druge valute se nazivaju manjim ili malim valutama. Zapravo, najčešće se trguje sa onim što se zove ”velikih 5” (USD, EUR, JPY, GBP i CHF). To je zbog toga što su najčešće najlikvidniji, mada se ne može tvrditi da i tzv. „male“ valute to ne mogu biti. Osnovna valuta je prva valuta u bilo kojem valutnom paru. Ona pokazuje koliko osnovna valuta vrijedi u odnosu prema drugoj valuti. Mjerna valuta je druga valuta u bilo kojem valutnom paru. Često se zove i pips valuta i sav nerealiziran dobitak ili gubitak se izražava u ovoj valuti.

Na deviznom tržištu (Forex burza) kupujemo ili prodajemo valute. Postavljanje naloga na deviznom tržištu je jednostavno: postupak je vrlo sličan onome na drugim tržištima (poput diničarskih burzi). Svrha forex trgovanja, odnosno, osnovna funkcija koju ima Forex burza je razmjena jedne za drugu valutu u očekivanju da će se cijena promijeniti, tako da se valuti koju smo kupili poveća vrijednost u odnosu na onu koju smo prodali. Forex trgovanje je suštinski istovremena kupovina jedne valute i prodaja druge. Valutama se trguje preko brokera ili prodavača, i trguje se u parovima, npr. Euro i američki dolar (EUR/USD) ili britanska funta i japanski jen (GBP/JPY).1

1 Izvor: http://www.forex-croatia.com/forex , preuzeto: 17.01.2013.

5

Page 6: forex trziste

1.1 FUNDAMENTALNA I TEHNIČKA ANALIZA

Fundamentalna analiza (engl. fundamental analysis) predstavlja matematičko-statističku metodu pomoću koje se analiziraju financijska izvješća poduzeća, promatra poslovanje tijekom posljednjih nekoliko kvartala, izvode fundamentalni pokazatelji i nad njima se provodi nekoliko tipova analiza, dok se njeno provođenje vrši u svrhu određivanja vrijednosti dionice. Analitičari koji provode tehnike fundamentalne analize proučavaju sve podatke koji mogu biti od utjecaja na vrijednost dionice što uključuje makroekonomske faktore, poput poslovanja cijelog tržišta ili sektora kojem dionica pripada i individualne specifične faktore kao što su trenutni financijski uvjeti i menadžment poduzeća.2

Krajnji cilj izvođenja fundamentalne analize je izvođenje neke vrijednosti koju investitori mogu usporediti sa trenutnom cijenom dionice s ciljem utvrđivanja trenutačne pozicije vrijednosnice (dionice) i signala koje njeni fundamenti daju (kupovni/prodajni), te da li je sukladno tome ona precijenjena ili podcijenjena. Ova metoda financijske analize vrijednosnica smatra se potpunom suprotnošću metodama koje provodi tehnička analiza.

Fundamentalna analiza pretpostavlja temeljnu analizu financijskih izvješća poduzeća ali nastavlja se ukupnom ekonomskom analizom sposobnosti menadžmenta poduzeća, sektora u kojem se poduzeće nalazi te sveukupnog mikro i makroekonomskog okruženja u kojem poduzeće posluje. Cilj fundamentalne analize jest otkriti dionicu poduzeća koja je prema navedenim kriterijima još uvijek podcijenjena.

Njen je zadatak prepoznati dobre osobine analiziranog društva, kao i njegove slabosti te steći dojam o vrijednosti analiziranog društva, njegove imovine i poslovnih procesa. Procjena vrijednosti svakog društva se određuje prema procjeni njegove zarade u budućnosti.

Za procjenu potencijala buduće zarade se koriste fundamentalni pokazatelji društva, ali i vanjski čimbenici poput likvidnost tržišta, te makroekonomske i političke stabilnosti. Fundamentalna analiza teži gledati u budućnost, a naglašava aspekte poslovanja društva koji su kritični za njegovo preživljavanje, a to su prije svega sigurnost i uspješnost. Fundamentalni pokazatelji su vezani uz sastav i način financiranja imovine, efikasnost, likvidnost i profitabilnost.3

Tehnička analiza je metoda procjene cjenovnih kretanja dionica koja se ne temelji na fundamentima određene kompanije, već na pregledu povijesnih kretanja cijena i volumena trgovanja pojedine dionice.4 Tehnička analiza (eng. technical analysis) predstavlja metodu evaluacije vrijednosnica pomoću analize statistika dobivenih iz aktivnosti tržišta, poput povijesnih podataka i volumena trgovanja. Analitičari tehničke analize ne pokušavaju mjeriti nespoznatljive, intrizične vrijednosti dionica, nego umjesto toga koriste grafove i ostale alate u cilju utvrđivanja paterni koje predviđaju buduća tržišna kretanja.

Analitičari tehničke analize vjeruju da povijesna izvedba i kretanje kako tržišta tako i dionica mogu služiti kao indikator budućih kretanja. Tehnička se analiza razlikuje od fundamentalne, utoliko što ignorira konkretnu prirodu i "ponašanje" poduzeća ili tržišta i temelji

2 Izvor: http://hr.wikipedia.org/wiki/Fundamentalna_analiza preuzeto: 17.01.2013.3 Izvor: http://www.effect-dubrovnik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1001:fundamentalna-i-tehnika-analiza&catid=46:ekonomija&Itemid=101 preuzeto: 17.01.2013

4 Izvor: http://www.poslovni.hr/tehnicka-analiza-financijskih-trzista-59543 preuzeto: 17.01.2013.

6

Page 7: forex trziste

se isključivo na analizi grafikona, tj. na informacijama dobivenim na temelju cijene i volumena, dok se fundamentalna analiza osvrće na fundamentale poduzeća ili tržišta.

Metode tehničke analize zasnivaju se na logici koja tvrdi da je ponašanje ulagača predvidljivo, te da će gotovo svi iskusni investitori kupovati dionice u uzlaznom trendu, a prodavati u silaznom. Trendovi u kretanju cijena dionica dobivaju se analizom grafova povijesnih kretanja cijena dionica. Grafikoni prikazuju takve povijesne trendove u kretanju cijena, dok tehnička analiza pokušava riješiti problem "predviđanja" trenutka promjene prevladavajućeg trenda, tj. promjene sentimenta investitora. Na taj se način tehnička analiza veže uz pojam "efikasnosti" tržišta, što se u suštini odnosi na ranije navedenu karakteristiku tržišta koja pretpostavlja da su investitori racionalni, upoznati s promatranim poduzećem (dionicom), te da svi imaju pristup istim informacijama o svakom poduzeću. Sukladno tome alati tehničke analize najlakše se provode na dionicama koja su likvidne, te samim time i efikasnije, dok u slučaju nelikvidnih dionica, na trend kretanja cijena u velikoj mjeri utječu razlike u kupovnoj i prodajnoj cijeni, a ne sentiment tržišta.5

Tri su pretpostavke na kojima se temelji tehnički pristup:1. Tržišna kretanja uzimaju u obzir sve dostupne informacije.2. Cijene slijede trendove.3. Povijest se ponavlja.Tvrdnja “tržišna kretanja uzimaju u obzir sve dostupne informacije” najvjerojatnije je

kamen temeljac tehničke analize. Tehničar vjeruje da se sve što potencijalno može utjecati na cijenu – fundamentalno, politički, psihološki ili na bilo koji drugi način – već odražava u tržišnoj cijeni. Prema tome, slijedi da je jedino potrebno istražiti kretanje cijena, budući da cjenovna kretanja odražavaju promjene ponude i potražnje.6

5 Izvor: http://www.effect-dubrovnik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1001:fundamentalna-i-tehnika-analiza&catid=46:ekonomija&Itemid=101 preuzeto 17.01.2013.6 Izvor: http://www.poslovni.hr/tehnicka-analiza-financijskih-trzista-59543 preuzeto 17.01.2013.

7

Page 8: forex trziste

2. ANALIZA SLUČAJA

Slika 1. Detaljan izvještaj sa Forex-a

Admiral Markets AS

Account: 763772 Name: Daniela Currency: USD2013 January 18,

18:52

Closed Transactions:

Ticket Open TimeType

Size Item PriceS / L

T / P

Close Time

PriceCommission

Taxes

Swap

Profit

64263805

2013.01.17 15:51

buy

1.00usdjp

y89.3

20.00 0.00

2013.01.18 11:02

89.79

0.000.0

0-

1.05523.

44

64263818

2013.01.17 15:51

buy

10.00

usdjpy

89.32

0.00 0.002013.01.18

11:0389.8

10.00

0.00

-10.4

6

5 455.

96

64264017

2013.01.17 15:55

buy

1.00 gold1687

.750.00 0.00

2013.01.18 13:32

1691.05

0.000.0

0-

5.70330.

00

64264053

2013.01.17 15:56

buy

1.00[dji30

]1356

90 0

2013.01.18 13:02

13597

0.000.0

0-

1.0028.0

0

64264083

2013.01.17 15:57

buy

1.00[ftse1

00]6127

.30.0 0.0

2013.01.18 13:02

6153.8

0.000.0

0-

0.8042.1

7

64264506

2013.01.17 16:01

buy

100.00

#aapl503.

960.00 0.00

2013.01.18 16:16

497.86

-10.000.0

0-

7.83

-610.

00

64264566

2013.01.17 16:02

buy

100.00

#wmt69.0

10.00 0.00

2013.01.18 16:13

68.94

-10.000.0

0-

1.07-

7.00

64264661

2013.01.17 16:04

buy

10.00

usdjpy

89.45

0.00 0.002013.01.18

11:0389.7

90.00

0.00

-10.4

6

3 786.

61

64264727

2013.01.17 16:05

sell 1.00 gold1687

.050.00 0.00

2013.01.18 11:53

1690.95

0.000.0

02.80

-390.

00

64265092

2013.01.17 16:12

buy

1.00 silver31.7

060.00

00.00

02013.01.18

12:5531.7

570.00

0.00

-0.90

25.50

64265136

2013.01.17 16:14

buy

8.00eurjp

y119.

450.00 0.00

2013.01.18 11:03

119.98

0.000.0

0

-18.7

0

4 722.

13

64272 2013.01.17 bu 8.00 chfjp 96.1 0.00 0.00 2013.01.18 96.3 0.00 0.0 - 1

8

Page 9: forex trziste

828 18:24 y y 7 11:45 4 021.3

7514.

99

64278939

2013.01.17 20:02

buy

8.00 silver31.8

070.00

00.00

02013.01.18

13:5831.9

820.00

0.00

-7.20

700.00

64279132

2013.01.17 20:04

buy

8.00usdpl

n3.07

210.00

000.00

002013.01.18

11:043.08

770.00

0.00

-120.

71

4 041.

84

64279213

2013.01.17 20:06

sell 1.00nzdjp

y75.6

50.00 0.00

2013.01.18 11:05

75.05

0.000.0

0-

7.24667.

93

64279308

2013.01.17 20:10

sell 0.05eurpl

n4.10

300.00

000.00

002013.01.18

16:144.16

010.00

0.00

0.27-

91.15

64279373

2013.01.17 20:13

buy

100.00

#aa 8.97 0.00 0.002013.01.18

16:118.92 -10.00

0.00

-0.14

-5.00

64279648

2013.01.17 20:21

buy

8.00eurjp

y120.

340.00 0.00

2013.01.18 16:22

119.46

0.000.0

0

-18.7

0

-7 832.

66

64279972

2013.01.17 20:30

buy

1.00usdjp

y89.9

70.00 0.00

2013.01.18 13:33

89.88

0.000.0

0-

1.05

-100.

13

64319340

2013.01.18 11:41

sell 8.00eurjp

y119.

860.00 0.00

2013.01.18 12:59

119.85

0.000.0

00.00

88.97

64319721

2013.01.18 11:47

sell 8.00chfjp

y96.3

50.00 0.00

2013.01.18 13:00

96.33

0.000.0

00.00

177.98

64345434

2013.01.18 16:15

sell 8.00eurjp

y119.

420.00 0.00

2013.01.18 17:32

119.67

0.000.0

00.00

-2 224.

20

  -30.000.0

0

-231.

31

10 845.

38

Closed P/L: 10 584.07

Open Trades:

Ticket Open TimeType

Size Item PriceS / L

T / P

  PriceCommission

Taxes

Swap

Profit

No transactions

  0.000.0

00.00 0.00

 Floating

P/L:0.00

Working Orders:

9

Page 10: forex trziste

Ticket Open TimeType

Size Item PriceS / L

T / P

Market Price  

No transactions 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00 Credit Facility: 0.00  

Closed Trade P/L:

10 584.07

Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance:60

584.07Equity: 60 584.07 Free Margin: 60 584.07

 

Details:

Gross Profit:21

899.93Gross Loss: 11 315.86 Total Net Profit: 10 584.07

Profit Factor: 1.94 Expected Payoff: 481.09  

Absolute Drawdown:

0.00 Maximal Drawdown:10 827.48 (15.16%)

Relative Drawdown:

15.16% (10

827.48) 

Total Trades: 22Short Positions (won

%):6

(50.00%)Long Positions

(won %):16

(68.75%)

Profit Trades (% of total):14

(63.64%)Loss trades (% of

total):8

(36.36%)

Largest profit trade: 5 445.50 loss trade: -7 851.36

Average profit trade: 1 564.28 loss trade: -1 414.48

Maximum consecutive wins ($):7 (20

522.91)consecutive losses

($):6 (-10

827.48)

Maximal consecutive profit (count):20 522.91

(7)consecutive loss

(count):

-10 827.48

(6)

10

Page 11: forex trziste

Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3

2.1 Trgovanje zlatom i srebrom

Graf 1. Zlato

64264017

2013.01.17 15:55

buy

1.00

gold

1687.75

0.00

0.00

2013.01.18 13:32

1691.05

0.00

0.00

-5.7

0

330.00

Cijena zlata u Hrvatskoj konstantno izaziva veliku pozornost trgovaca, burzovnih špekulanata i stručnjaka za investicijska ulaganja, ali i ekonomskih analitičara koji često imaju oprečna mišljenja. Mnogi stručnjaci iz oblasti investicija i financija općenito smatraju da je zlato loša investicija, ali ima i onih koji su mišljenja da je zlato, tradicionalna investicija. Naime, cijena zlata u Hrvatskoj je u posljednjim godinama zabilježila najviše vrijednosti i na svjetskim burzama već duže vrijeme ima svoj rast. Zbog toga srtučnjaci savjetuju često da to zapravo ne treba potiče na kupovinu zlata da bi se obogatilo, već da je cilj zaštita imovine od devalvacije financijskih sredstava. Osim toga, ne samo u Hrvatskoj, već je poznata činjenica u svijetu da zlato predstavlja alternativnu valutu.

Na tržištu trgovanja zlata i srebra postoji dosta rizika, s obzirom da je zlato u zadnjih mjesec dana snažno osciliralo, te je tako moglo svojim ulagačima ostvarit znatne profite, ali i velike gubitke. Za vrijeme trajanja svjetske krize cijena zlata je drastično skočila, no kako kriza polako prolazi u razvijenim zemljama, tako je i cijena zlata počela znatnije padati, sa povremenim rastom, te se tako otvara prilika za određenu zaradu. Prilikom promatranja kretanja cijene zlata kroz par dana, ustanovila sam da mu cijena varira između 1680 do 1710$. Smatram da u zlato momentalno nije jako unosno ulagat, jer neke vece zarade nisam imala, mozda da sam imala vise vremena za trgovanje bi i sama zarada bila veca.

11

Page 12: forex trziste

Na temelju tehničke analize grafa procijenila sam da će cijena zlata sa 1687,75$ porasti, te sam se odlučila na „buy“ opciju. Kupila sam zlata u količini od 1 lot, te sam tako ostvarila gubitak od -330,00$. Pošto mi je ovo bila prva transakcija, bila sam brzopleta i prodala prerano, da sam malo duze pričekala smatram da bi imala prihod u plusu te određenu zaradu.7

Graf 2. Srebro

64278939

2013.01.17 20:02

buy

8.00

silver

31.807

0.000

0.000

2013.01.18 13:58

31.982

0.00

0.00

-7.2

0

700.00

Trgovinu srebrom bilo je teže procjenit, jer se cijena srebra pomiče tek za nekoliko pipova. Smatrala sam da će cijena porast, ali sam se prevarila, dosla sam do minusa od 700,00$ te odlučila prodat jer je cijena nastavila padat.

2.2 Trgovanje dionicama

Trgovanje dionicama i obveznicima, odnosno vrijednosnim papirima obavlja se na burzi. Burza je mjesto susreta ponude i potražnje, na temelju kojih se određuje tržišna cijena vrijednosnih papira kojima se trguje. Njena uloga je osigurati uvjete za ravnopravnost sudionika u trgovanju. Ukoliko se opredijelite da trgujete dionicama, neophodno je da zaključite ugovor o posredovanju sa brokersko-dilerskim društvom. Broker vas upoznaje sa procedurama trgovanja i međusobnim pravima i obvezama.Osnovno pravilo za trgovanje dionicama je da nikada ne uložite više nego što si možete priuštiti da izgubite. 

7 Izvor: http://www.kakozaraditinaforexu.com/forex/cijena-zlata-u-hrvatskoj/ preuzeto: 17.01.2013.

12

Page 13: forex trziste

Postoje dvije osnovne vrste akcija - obične (redovne) i preferencijalne (povlaštene). Osnovna razlika između njih je u dijelu koji se odnosi na pravo upravljanja, a koje je propisano određenom zakonskom regulativom. Akcija predstavlja vlasničku hartiju od vrijednosti koja označava dio kapitala (imovine) tvrtke. Svaki vlasnik dionica te tvrtke, zapravo je i vlasnik dijela te tvrtke, razmjerno broju dionica koje posjeduje. Jedna od najbitnijih stvari za uspješno trgovanje dionicama je sagledavanje razlike između nominalne, knjigovodstvene i tržišne vrijednosti dionica. Nominalna vrijednost dionice predstavlja vrijednost koju dionica dobiva prilikom izdavanja i kao takva je nepromjenjiva. Knjigovodstvena vrijednost dionice predstavlja odnos knjigovodstvene vrijednosti kapitala i ukupnog broja emitiranih akcija, a mijenja se ovisno o promjenama u vrijednosti kapitala. Tržišna vrijednost dionica se mijenja neovisno o nominalnoj i knjigovodstvenoj vrijednosti i predstavlja odnos uvjeta ponude i potražnje u određenom trenutku na tržištu.  Kriteriji za trgovanje dionicama ovise o više faktora. Prvi i osnovni je veličina kompanije. Većina investitotora ulažu u već poznate i utemeljene tvrtke. Investiranje u njih predstavlja izvjesnu sigurnost, uz velike dividende. Ako kupite dionice tih kompanija kada su jeftine velika je vjerojatnost da ćete zaraditi profit. Problem je to što su ove tvrtke već razvijene i uspješne pa su njihove dionice često skupe, a potencijal za rast skroman. Manje tvrtke predstavljaju veći rizik, ali i njihov potencijal za rast je veći. One u početku nemaju nikakav profit i zbog toga su njihove dionice jeftine, ali to ne znači da će one narasti u skoroj budućnosti. Drugi kriterij je grupiranje kompanija po sektorima. Različite tvrtke koje se bave istim poslom imaju mnogo toga zajedničkog. Na londonskoj burzi tvrtke su podijeljene u 35 specifičnih sektora, koji stalno ulaze i izlaze iz mode. Ako investitori procjene da su u nekom trenutku naftne kompanije relativno jeftine i da će u bliskoj budućnosti cijena nafte skočiti, te tvrtke postaju primamljive za ulaganje i cijena dionica svih kompanija u naftnom sektoru će rasti. Taj domino efekt vazi za sve sektore i može imati veliki utjecaj na trgovanje dionicama.8

Graf 3. Trgovanje dionicom #aapl

8 Izvor: http://www.fxlider.com/cr/edukacija/ahr_trgovanje-dionicama preuzeto:17.01.2013.

13

Page 14: forex trziste

Trgovanje ovim dionicama nije bilo znatnije uspjesno, pokusala sam u dionice manjih tvrtki ulozit par puta ali sve sam imala samo gubitke, po mojem misljenju trebalo je vise vremena da im cijena naraste te da ostvarim veci profit. Najveci gubitak ostvarila sam bas na ovim dionicama#aapl i to -610.11$, da sam odabrala opciju sell sad bih bila u plusu, ali nazalost ja sam se odlucila na buy.

64264506

2013.01.17 16:01

buy

100.00

#aapl

503.96

0.00

0.00

2013.01.18 16:16

497.86

-10.0

0

0.00

-7.8

3

-610.0

0

Graf 4. Trgovanje dionicom #aa

6427937 2013.01.17 bu 100.0 #a 8.9 0.0 0.0 2013.01.18 8.9 - 0.0 - -

14

Page 15: forex trziste

3 20:13 y 0 a 7 0 0 16:11 210.0

00

0.14

5.00

2.3 Trgovanje valutnim parovima

Valutni par npr USD/JPY=78;28, valuta koja je navedena prva se zove bazna valuta, a valuta koja je navedena druga se naziva kotirana valuta (quote currency). Bazna valuta, u gornjem slučaju USD je uvijek navedena u iznosu od jedne jedinice, a kotirana valuta, u gornjem slučaju JPY je navedena u iznosu koji je potreban da bi se kupio jedan dolar. Kvota znači da je za jedan 1 dolar možete  dobiti 78,28 yena, a ako hoćete kupiti 1 dolar, morate platiti 78,28 yena. Forex kvota se sastoji od skraćenica za valute, npr. za američki dolar skraćenica je USD, za britansku funtu GBP, za euro EUR itd. Razlika između kupovne i prodajne cijene se zove spread. Ako se pogleda slijedeća kotacija EUR/USD 1,2500/03 spread bi bio 0,0003 ili 3 pipa, koji su poznati i pod nazivom bodovi. Iako se ti pomaci čine beznačajnima, čak i najmanja promjena u cijeni može rezultirati zaradom ili gubitkom od nekoliko tisuća dolara zbog velike poluge. To je također jedan od razloga iz kojih špekulatori vole Forex, jer čak i najmanji pomak tečaja može rezultirati ogromnom zaradom.9

Graf 5. Trgovanje valutnim parom USD/JPY

64263818

2013.01.17 15:51

buy

10.00

usdjpy

89.32

0.00

0.00

2013.01.18 11:03

89.81

0.00

0.00

-10.4

6

5 455.9

6

Prvu veću zaradu sa valutnim parovima ostvarila sam kada sam po cijeni od 89.32 kupila USD/JPY, smatrala sam da će cijena porast pa sam se odlučila za opciju „buy“, pošto je cijena

9 Izvor: http://www.admiralmarkets.com.hr/spread-pip-citanje-kvota preuzeto:17.01.2013..

15

Page 16: forex trziste

rasla kako sam i očekivala nakon par sati sam zatvorila nalog pri cijeni od 89.81 te zaradila 5455.96$. Opčenito ja sam najvise zarade imala bas sa valutnim parovima, zbog toga jer u kraćem vremenu možemo očekivat veću zaradu.

Graf 6. Trgovanje valutnim parom EUR/JPY

64265136

2013.01.17 16:14

buy

8.00

eurjpy

119.45

0.00

0.00

2013.01.18 11:03

119.98

0.00

0.00

-18.7

0

4 722.1

3Najisplativiji valutni parovi ispostavili su se USD/JPY te EUR/JPY, vidljivo u grafu iznad, opcijom buy kupila sam 8 lotova valutnog para EUR/JPY te zaradila 4722.13$.

2.4 Trgovanje indeksima

Indeks predstavlja ponderirani prosjek cijena određenog paketa dionica kojima se trguje na burzama (npr. na New York ili London Burzi). Za razliku od futures ugovora, burzovni indeksi ne istječu, tako da možete držati vaše pozicije toliko dugo koliko to želite. Kupovanje ili prodavanje dioničkih Indeksa CFD, slično je kupovini ili prodaji ostalih konstitutivnih dionica. Ukoliko trgujete Indeksima sa popisa, nema potrebe da pratite korporativno poslovanje svake pojedine tvrtke. Određene dionice mogu varirati nasumično ili čak kretati se protivno tržištu, no

16

Page 17: forex trziste

ipak, dionice Indeksa prikazat će prevladavajući trend. Stoga je mnogo lakše predvidjeti kretanje Indeksa nego fluktuacije zasebnih dionica, jer sukladno tome Indeksi predstavljaju cijelo područje i stanje tržišta, na koje se vežu kako vijesti, tako i objave temeljnih makroekonomskih podataka.10

Graf 7. Trgovanje indeksima ftse100

64264083

2013.01.17 15:57

buy

1.00

[ftse100]

6127.3

0.0

0.0

2013.01.18 13:02

6153.8

0.00

0.00

-0.8

0

42.17

Financial Times Stock Exchange 100 je dionički Indeks 100, jedan od visoko kapitaliziranih kompanija u UK koje funkcioniraju na londonskoj burzi. To je najčešće korišteni Indeks u Velikoj Britaniji, nerijetko prihvatljiv kao najbolje mjerilo poslovnog napretka Zapadne Europe. Uključuje kompanije kao što su Barclays, British Airways, Rolls-Royce Group, Thomson Reuters, Vodafone, itd.Moje ulaganje u ovaj indeks nije bilo posebno uspješno, iako sam na krqaju bila u plusu 42.17$ smatram da sam mogla zaradit mnogo vise da sam malo vise riskirala i ulozila vise lotova i ostavila transakciju duze otvorenu.

10 Izvor: http://www.admiralmarkets.com.hr/company_news/preuzeta-vijest-novi-instrumenti-za-demo-trgovanje-dji30-sp500-nq100-ftse100-dax30Preuzeto:17.01.2013..

17

Page 18: forex trziste

ZAKLJUČAK

Milijuni trgovaca najrazličitijih struka, početnog kapitala, godina i slobodnog vremena, trguju i ostvaruju profit na Forexu, Futures-ima, CFD-ovima (Contracts for Difference) i ostalim financijskim insturmentima, šaljući naloge putem interneta. Dnevni promet na Forexu premašuje 4 000 milijardi dolara, što ga najvećim tržištem na svijetu. Forex je tržište koje je otvoreno 24 sata na dan od nedjelje 22.00 GMT pa sve do petka 22.00 GMT. Sa mogućnosti trgovanja u bilo koje doba dana i noći, trgovci imaju mogućnost biranja vlastitog trgovinskog rasporeda.  No, za veliku zaradu na forexu, potrebno je imati izvrsno ekonomsko znanje, dnevno i detaljno pratiti financijske izvještaje, savjete i preporuke drugih, a čak i onda profit nije zagarantiran, jer određen rizik poslovanja uvijek postoji. Velika prednost Forexa je što i postoje mobilne aplikacije, koje olakšavanju trgovanje, te se u bilo kojem trenutku bilo gdje može trgovati, te vidjeti stanje na računu.

Početak trgovanja na Forexu je za mene bilo novo i vrlo zanimljivo iskustvo, koje mi je pružalo veliku zanimaciju. Iako sam detaljno proučila savjete za početak trgovanja, shvatila sam da nije bas toliko jednostavno te da zahtijeva jako puno vremena. U par dana trgovanja zaradila sam 10 845.38$, znači poslovala sam u plusu,šta se vidi i u grafikonu jer moj prihod konstantno raste. Jedinografikon na kraju ima lagani pad posto više nisam imala vremena te sam bila prisiljena zatvorit trgovanja, smatram da sam ostavila otvoreno još par dana bila bi u plusu. Uz racionalne odluke, pažljivo procijenjivanje rizika, pametan money managment,moze se ostvariti manji, makar konstantan profit, koji dugoročno može iznosit značajan iznos. Smatram da sam naučila važne stvari oko trgovanja na burzi, te ću definitivno nastaviti i trgovati u budućnosti na demo računu, te kad se izvježbam, jednog dana mozda se okušati i na trgovanju s pravim novcem.

18