Format Penyata Kewangan Penyata Pendapatan dan Kunci Perniagaan Kunci Kira-kira pada masukkan tarikh Aset Bukan Semasa Premis Kenderaan Tolak:Peruntukan Susut Nilai Alatan pejabat Tolak: Peruntukan

 • View
  267

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Format Penyata Kewangan Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira

  Penyata Pendapatan bagi tempoh berakhir

  Hasil Jualan Jualan Tolak: Pulangan jualan Jualan bersih Kos Jualan: Stok awal Belian Tolak: Pulangan belian Belian bersih Tambah: Angkutan masuk Duti atas belian Insurans atas belian Kos belian Kos barang sedia dijual Tolak: Stok akhir Kos Jualan Untung / Rugi Kasar* Tambah: Hasil-hasil lain Komisen diterima Dividen diterima Hasil sewa **Hasil lain Tolak: Belanja-belanja lain Kadar bayaran Belanja susut nilai Hutang lapuk Belanja sewa Komisen dibayar **Belanja lain

  xx (xx) xx

  xx xx xx

  xx

  xx xx

  (xx)

  xx xx xx xx

  xx xx xx xx xx xx

  xx

  (xx) xx

  (xx) xx

  xx xx

  xx

  Untung / Rugi Bersih# xx

  Formula-formula asas Penyata Pendapatan (bahagian Akaun Perdagangan)

  Asas Jualan bersih Kos jualan = Untung / Rugi kasar*

  Dikembangkan Jualan Pul. jualan Stok awal + Belian Stok akhir = Untung / Rugi kasar*

  *Jualan bersih > Kos jualan = Untung kasar *Jualan bersih < Kos jualan = Rugi kasar (bahagian Akaun Untung Rugi)

  Asas Untung / Rugi kasar + Hasil lain Belanja lain = Untung / Rugi bersih#

  #Untung kasar + Hasil lain > Belanja lain = Untung bersih #Untung kasar + Hasil lain < Belanja lain = Rugi bersih

  (+) (+) ()

  (+)

  ()

  Komponen 1 Hasil Jualan Jualan Pulangan jualan

  Komponen 2 Kos Jualan Formula yang asas ialah:

  Stok awal Belian Tolak: Pul. Belian Tolak: Stok akhir Kos Jualan

  xx

  (xx)

  xx

  xx (xx) xx

  Angkutan masuk, duti atas belian dan insurans atas belian adalah belanja yang berkaitan dengan belian barang niaga. Tambahkan kepada belian jika ada.

  Komponen 3 Hasil-hasil lain Masukkan hasil lain di sini. Antaranya boleh dikenalpasti melalui kata kunci diterima atau hasil. Jika diberikan Imbangan Duga, lihat kepada item sebelah kredit, selain akaun liabiliti, ekuiti pemilik dan akaun kontra.

  Komponen 4 Belanja-belanja lain Masukkan belanja lain di sini. Antaranya boleh dikenalpasti melalui kata kunci dibayar atau belanja. Jika diberikan Imbangan Duga, lihat kepada item sebelah debit, selain daripada akaun aset dan akaun kontra.

  Bahagian Akaun Perdagangan

  Bahagian Akaun Untung Rugi

 • Kunci Kira-kira pada

  Aset Bukan Semasa Premis Kenderaan Tolak:Peruntukan Susut Nilai Alatan pejabat Tolak: Peruntukan Susut Nilai Aset Semasa Penghutang Tolak: Peruntukan hutang ragu Stok akhir Belanja terdahulu Hasil terakru Bank Tunai Liabiliti Semasa Pemiutang Belanja terakru Hasil terdahulu Modal Kerja Liabiliti Bukan Semasa Pinjaman bank Nota belum bayar Ekuiti Pemilik Modal awal Tambah: Untung bersih Tolak: Ambilan Modal akhir

  xx (xx)

  xx

  (xx)

  xx (xx)

  xx xx xx

  xx

  xx

  xx

  xx xx xx xx xx xx xx

  (xx)

  xx xx

  xx xx xx

  (xx)

  xx

  xx xx

  xx

  xx xx

  (+)

  (+)

  ()

  (+)

  (+)

  (+)

  (+)

  Modal Kerja mengukur kemampuan perniagaan membayar balik hutang jangka pendek. Formula: Jumlah aset semasa (-) Jumlah liabiliti semasa Modal Kerja

  Jika perniagaan mengalami kerugian, formula untuk ekuiti pemilik adalah seperti berikut: Formula: Modal awal (-) Rugi bersih (-) Ambilan Modal akhir