FORMULA TRIGONOMETRIKE ?· sin tan tan cos cos sin cot cot sin sin sin cot cot sin si D E D E DE D E…

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

FORMULA TRIGONOMETRIKE

Prgatiti: F.Hyseni Faqe 1

Njsit pr matjen e kndit

Prkufizimi i funksioneve trigonometrike

Rrethi trigonometrik

Tabela e vlerave t funksioneve

trigonometrike

Shenja e funksioneve trigonometrike

Funksioni Kuadrantet

I II III IV

sin + + - - cos + - - + tan + - + - cot + - + -

Simetria e funksioneve trigonometrike

sin( ) sinx x tek cos( ) cosx x ift

tan( ) tanx x tek cot( ) cotx x tek

Perioda e funksioneve trigonometrike

Funksioni Perioda

sin( 2 ) sinx k x 2 (360 ) cos( 2 ) cosx k x 2 (360 ) tan( ) tanx k x (180 ) cot( ) cotx k x (180 )

Funksionet trigonometrike t kndeve

komplementare

sin( ) cos2

sin(90 ) cos

cos( ) sincos(90 ) sin 2

tan(90 ) cottan( ) cot

2cot(90 ) tan

cot( ) tan2

ose

Identitetet themelore trigonometrike

2 2

2

2

cos1. sin cos 1 5. cot

sin

2. sin 1 cos 6. tan cot 1

13. cos 1 sin 7. sec

cos

sin 14. tan 8. csc

cos sin

FORMULA TRIGONOMETRIKE

Prgatiti: F.Hyseni Faqe 2

Lidhja n mes t funksioneve

trigonometrike

sin cos tan cot

sin - 21 cos 2tan

1 tan

2

1

1 cot

cos 21 sin - 21

1 tan

2

cot

1 cot

tan 2sin

1 sin

2

1 cos

cos

-

1

cot

cot 2

1 sin

sin

2

cos

1 cos

1

tan

-

Formulat e adicionit pr sinus dhe kosinus

sin( ) sin cos sin cos

sin( ) sin cos sin cos

cos( ) cos cos sin sin

cos( ) cos cos sin sin

Formulat e adicionit pr tangjent dhe

kotangjent

tan tantan

1 tan tan

tan tantan

1 tan tan

cot cot 1cot

cot cot

cot cot 1cot

cot cot

Shndrrimi i funk. trigonometrike t

kndit t fardoshm n funk.

trigonometrike t kndit t ngusht

sin(90 ) cos sin(270 ) cos cos(90 ) sin cos(270 ) sin tan(90 ) cot tan(270 ) cot cot(90 ) tan cot(270 ) tan sin(180 ) sin sin(360 ) sin cos(180 ) cos cos(360 ) cos

tan(180 ) tan tan(360 ) tan cot(180 ) cot cot(360 ) cot

Funk. trigonometrike t kndit t dyfisht

2

22 2

2 tansin 2 2sin cos tan 2

1 tan

cot 1cos2 cos sin cot 2

2cot

Funksionet trigonometrike t

gjysmkndit

1 cos 1 cossin tan

2 2 2 1 cos

1 cos 1 coscos cot

2 2 2 1 cos

Transformimi i prodhimit t funksioneve

trigonometrike n shum dhe ndryshim

1sin sin cos cos

2

1sin cos sin sin

2

1cos sin sin sin

2

1cos cos cos cos

2

Transformimi i shums dhe ndryshimit t

funksioneve trigonometrike n prodhim

sin sin 2sin cos2 2

sin sin 2cos sin2 2

cos cos 2cos cos2 2

cos cos 2sin sin2 2

sintan tan

cos cos

sintan tan

cos cos

sincot cot

sin sin

sincot cot

sin si

n

Shkolla e Mesme e Lart, Gjimnazi

"Kuvendi i Arbrit " , Ferizaj

www.fatonhyseni.weebly.com

www.fatonhyseni12.wordpress.com

www.maths2013.tk

http://www.fatonhyseni.weebly.com/http://www.fatonhyseni12.wordpress.com/http://www.maths2013.tk/

Recommended

View more >