Formular Cerere Finantare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Formular 10

Text of Formular Cerere Finantare

Formularul cererii de finanare22

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013

Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local

Domeniul de interventie 4.3. Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

COPIE NR. 3

CERERE DE FINANTARE

Titlul proiectului

CRESTEREA COMPETIVITATII ECONOMICE IN CADRUL SC XXXXXXXXXXSRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Solicitant

SC XXXXXXXXXXSRLOPIS1.Formularul cererii de finantare1 - 22*

Anexe la formularul cererii de finantare:

2.Actul de imputernicire**- - -

3.Calendarul activitatilor23 - 26

4.Bugetul proiectului27

5.Declaratia de eligibilitate28 29

6.Declaratia de incadrare in categoria IMM30 - 35

7.Declaratia privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate in cadrul proiectului propus spre finantare **

8.Actul constitutiv (consolidat/ impreuna cu toate modificarile**)36 - 46

9.Certificatul de inregistrare47

10.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului 48 - 60

11.Situatiile financiare61 - 94

12.Planul de afaceri95 131

*) Paginatia (de la pana la)

**) daca este cazul

FORMULARUL

CERERII DE FINANTARE

Va rugam ca, inainte de completare, sa cititi cu atentie instructiunile, recomandarile si explicatiile incluse in format cursiv.

Puteti solicita clarificari privind completarea acestui formular si a anexelor aferente expertilor din cadrul agentiei pentru dezvoltare regionala din regiunea dvs.

ATENTIE:

Dupa completare, Cererea de finantare, inclusiv toate anexele, se vor numerota astfel: opisul cererii de finantare (coperta de mai sus) va fi pagina nr. 0, iar paginile care urmeaza vor fi numerotate de la 1 la n, in ordine crescatoare (unde n este numarul total de pagini al Cererii de finantare, inclusiv toate anexele).

Va recomandam utilizarea Listei de verificare, pentru a va asigura ca dosarul cererii de finantare este complet si corect intocmit.Se completeaza de catre Organismul Intermediar

Numarul si data inregistrarii

Inregistrata de

prenume nume expert OISemnatura

Cod SMIS

TITLUL PROIECTULUI:CRESTEREA COMPETIVITATII ECONOMICE IN CADRUL SC XXXXXXXXXXSRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

Completati cu majuscule, maximum 300 de caractere.

TIPUL ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL

Solicitantul

Denumirea solicitantuluiSC XXXXXXXXXXSRL

Codul de identificare fiscala

Adresa sediului solicitantului

Email

Tipul solicitantuluipersoana juridica de drept privat societate comerciala cu raspundere limitata

Completati urmatoarele date, acolo unde este cazul.

Anul infiintarii: 2012

Anul n*-2Anul n*-1Anul n*

Numarul mediu de salariati**

Cifra de afaceri (lei)

Profitul din exploatare (lei)

*) n = anul fiscal pentru care au fost depuse situatiile financiare la cererea de finantare (vezi si Sectiunea II.3. - Completarea cererii de finantare din ghidul solicitantului).

**) conform datelor din situatiile financiare corespunzatoare

In vederea calcularii datelor de mai sus, tineti cont de prevederile Legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste intreprinderile autonome, partenere si legate.

Datele de mai sus se vor regasi si in Declaratia privind incadrarea in categoria IMM (Anexa 1.4. la ghid).

Reprezentantul legal al Solicitantului Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor de constituire, sa reprezinte organizatia si sa semneze in numele acesteia.

Datele de identificare a reprezentantului legal se vor regasi si in certificatul constatator emis de oficiul registrul comertului.

In cazul in care cererea de finantare este semnata de o persoana imputernicita, nu uitati sa atasati actul de imputernicire (vezi lista de verificare a dosarului cererii de finantare)NumeleYYYYYYYYY

FunctiaAdministrator

Numarul de telefon

Numarul de fax-

Email

Persoana de contact

Completati aceasta sectiune doar daca persoana de contact este diferita de reprezentantul legal.

Persoana de contact este persoana desemnata de Solicitant sa mentina contactul cu Organismul intermediar / Autoritatea de management in procesul de evaluare si selectie a cererii de finantare.

Va rugam sa va asigurati ca toate datele de contact (nr. de telefon, fax, email) sunt corecte. Orice eroare sau disfuctionalitate va conduce la intarzieri in comunicarea dintre organismul intermediar si solicitant sau la respingerea cererii de finantare.Numele

Functia

Numarul de telefon

Numarul de fax

Email

Banca

Completati aceasta sectiune cu datele insitutiei bancare prin care intreprinderea intentioneaza derularea operatiunilor financiare aferente proiectului.

Denumirea bancii (sucursalei)

Sediul bancii

Codul IBAN

Sprijin primit in prezent sau anterior din fonduri publice si/sau imprumuturi din partea institutiilor financiare internationale (IFI)

Proiectul (integral sau partial, respectiv activitati din proiect, investitii) ce constituie obiectul prezentei Cereri de finantare a mai beneficiat deja de sprijin financiar din fonduri publice sau imprumuturi din partea IFI?

FORMCHECKBOX Da. In acest caz, prezentati detalii referitoare la programul de finantare, organizatia finantatoare / autoritatea contractanta, data acordarii finantarii, activitatile/ investitiile finantate (respectiv acele activitati/ investitii care se regasesc si in proiectul ce face obiectul prezentei cereri de finantare), valoarea finantarii. FORMCHECKBOX Nu.PROIECTUL

Axa prioritara si domeniul de interventie POR

Locul de implementare a proiectului si domeniul de activitate in care se realizeaza investitia

Locul de implementare a proiectului: Domeniul de activitate economica: Specificati domeniul de activitate (clasa CAEN) vizat de investitia propusa prin aceasta cerere de finantare. Clasa CAEN reprezinta codul format din 4 cifre, conform Ordinului Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala- CAEN.

La momentul depunerii cererii de finantare, domeniul de activitate trebuie sa fie deja inscris in actul constitutiv, indiferent daca acesta reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii.

Atentie! Solicitantul trebuie sa aiba dreptul sa desfasoare activitatea economica in care se realizeaza investitia propusa prin proiect (identificata mai sus), la sediul (principal sau secundar punct de lucru) identificat ca loc de implementare a proiectului.

Atentie! Solicitantul trebuie sa detina dreptul de utlizare a spatiului destinat implementarii proiectului, inca de la depunerea cererii de finantare.

Descrierea proiectului

Obiectivele proiectului

Mentionati obiectivele specifice si, optional, obiectivul general urmarite prin realizarea proiectului/ investitiei. Obiectivele specifice reflecta rezultatele imediate ce vor fi obtinute dupa implementarea proiectului. Realizarea obiectivelor trebuie sa poata fi verificata dupa finalizarea proiectului. Astfel, acestea trebuie sa fie

precise, clare (sa identifice exact ceea ce se doreste a se realiza)

cuantificabile (sa poata fi masurate)

realizabile (se recomanda evitarea stabilirii unor obiective prea ambitioase, cu sanse reduse de a fi atinse)

realiste (in conditiile resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de timp)

stabilite in timp (cand vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la finalizarea investitiei)

Nu confundati obiectivele proiectului cu activitatile proiectului! Achizitia echipamentului A nu poate fi obiectivul proiectului (ci o activitate/ actiune). In schimb, cresterea productiei/ profitului/ cifrei de afaceri/ productivitatii cu X%, in termen de N luni de la finalizarea proiectului, poate reprezenta un obiectiv specific al proiectului.

Obiectivul general poate fi formulat in legatura cu impactul estimat al proiectului (respectiv rezultatele pe termen lung). Avand in vedere caracterul mai general al acestui obiectiv, el nu este neaparat o consecinta directa a acestui proiect, putand fi un rezultat al mai multor proiecte, initiative, actiuni ale solicitantului. De regula, obiectivul general este mai greu de masurat.

Proiectul CRESTEREA COMPETIVITATII ECONOMICE IN CADRUL SC XXXXXXXXXXSRL PRIN ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE propus spre implementare de SC XXXXXXXXXXSRL vine in contextul unei piete tot mai dinamice de prestarii servicii in domeniul lucrarilor de pregatire a terenului atat la nivel local cat si la nivel regional si national si in contextul in care echipamentele ce urmeaza a fi achizitionate de catre SC XXXXXXXXXXSRL vor reusi sa onoreze la timp comenzile din partea clientilor. Cu aparatura completa pe care SC XXXXXXXXXXSRL intentioneaza sa o achizitioneze se vor putea realiza servicii de calitate superioara si complexe. Pe langa motivatiile de ordin tehnologic, proiectul isi propune un set de obiective de natuta economica, financiara, sociala si ecologica dintre care cele mai importante se refera la:

- Cresterea productivitatii muncii prin diminuarea timpului de executie a unui serviciu prestat- Scaderea cheltuielilor firmei prin tehnologizare si implementarea de metode si tehnici eficiente.

- Cresterea sigurantei ocupationale pentru populatia locala prin crearea de noi locu