Friends fur ever

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Friends fur ever

  • 1. Psy jako ssaki.Rasy psw.Psy pracuj ceCz ci cia a psa.Moje zwierz tko. Opieka.Nazwij swojego psa akcja.Clifford i Reksio nowe przygody.Psy w literaturze.Sprz taj po swoim psie- akcja.W schronisku dla zwierz t-pomoc.Plastyka, w-f, j zyk angielski.

2. Amerykaski teoretyk Howard Gardner znaczniewskaza na wspistnienie omiu komponentwludzkiej osobowoci rozumianych jako inteligencjewielorakie.1.inteligencja jzykowa rozumiana jako zdolnopojmowania i wyraania rzeczywistoci poprzez sowo,rytm. 2.Inteligencja muzyczna dominujca u osb przyswajajcych wiedz poprzez rytm, dwik, muzyk. 3.Inteligencja ruchowa rozumiana jako zdolno dowiadczania rzeczywistoci poprzez ruch. 4. Inteligencja matematyczno logiczna rozumiana jako zdolno do postrzegania wiata w sposb logiczny, uporzdkowany. 5. Inteligencja wizualno przestrzenna to skonno do mylenia obrazowego, dobra orientacja w przestrzeni, poczona ze zdolnociami konstrukcyjnymi..6. Inteligencja przyrodnicza rozumiana jest jako szczeglna wraliwo na przyrod.7.Inteligencja intrapersonalna ,czyli sposb postrzegania samego siebie, analizowaniaswoich uczu. 8.Inteligencja interpersonalna to zdolno do wspycia w grupie. 3. Pies przewodnik dla osb niewidomych by pierwszym psem w subie czowieka. 4. Prosz, nie gaszcz mnie- 5. www.friendsfur-ever.wikispaces.com 6. Jolanta Okuniewska jolako45@gmail.comwww.jokookun.jimdo.com