Click here to load reader

Frisbee Ultimate

  • View
    48

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Frisbee Ultimate. Základní Pravidla Luboš Charvát KTV FPE ZČU v Plzni 2012. Hřiště. Hřiště je obdélník sto (100) metrů dlouhý a třicet sedm (37) metrů široký. 1/6. 4 /6. 1/6. Vybavení a druhy hodů. Může být použit jakýkoliv létající disk přijatelný pro oba kapitány. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Frisbee Ultimate

Frisbee Ultimate

Frisbee UltimateZkladn Pravidla

Lubo CharvtKTV FPE ZU v Plzni2012

HitHit je obdlnk sto (100) metr dlouh a ticet sedm (37) metr irok

1/61/64/6

Vybaven a druhy hodMe bt pouit jakkoliv ltajc disk pijateln pro oba kapitny.Kad hr mus mt dres, kter odliuje jeho tm od soupee. Hr nesm nosit obleen nebo jin pedmty, kter by mohly pokodit jeho nebo jin hre. HodyChytnBackhandNa paForehandOverhead(zatoen, podtoen)

Bod, dosaen bodu a hra Hra kon vtzstvm tmu, kter jako prvn zsk sedmnct (17) bod.

Hra je rozdlena na dv (2) sti (poloasy). Prvn poloas kon, kdy jeden tm doshne devti (9) bod.

Po dosaen bodu Tmy si vymn koncovou znu, kterou brn Tm, kter skroval, vyhazuje

TmyKad tm m pi kadm bodu na ploe hit nejvce sedm (7) a nejmn pt (5) hr.(hala)

Vhoz Zan hra Odhozen disku obrncem toc tm signalizuje pipravenost hrt tm, e alespo jeden z hr zdvihne ruku nad hlavu. Dokud nen disk odhozen, mus tonci stt jednou nohou na sv zkladn eKdy se tonk dotkne disku (ve hiti nebo v autu) ped dopadem disku na zem a toc tm disk nezachyt, dochz k turnoveru (uputn vhoz).Kterkoliv hr se me pokusit zastavit kutlejc nebo klouzajc se disk.

Potn zdrovn Marker pot hzei zdrovn zvolnm stalling (potn, stn, zdrovn) a pak potnm od jedn (1) do deseti (10). Interval mezi zatky jednotlivch slov potn mus bt nejmn jedna (1) sekunda.

Uveden disku do hry: kdy je disk v dosahu obrnce, dotkne se obrnce disku a zvol disk in; kdy disk nen v dosahu obrnce, hze se dotkne diskem zem a zvol disk in; nebo kdy disk nen v dosahu obrnce a nen hze, nejble postaven obrnce u disku zvol disk in.

Auty Hr ve vskoku zstv ve hiti (resp. v autu, kdy se odrazil z autu) dokud se nedotkne hit nebo autu. Kdy hze, kter m disk, ml kontakt se hitm a pot se dostal do autu, je povaovn za hre v hiti. Kdy hze opustil hit, mus ustanovit pivot ve hiti nejble bodu, kde pekroil obvodovou ru

Chytn Kdy hr ztrat kontrolu nad diskem dsledkem nslednho kontaktu se zem, spoluhrem, nebo protihrem postavenm v souladu s pravidly, chycen disku se povauje za neplatn. Pokud tonk a obrnce chyt disk souasn, dren je ponechno toc stran.

Turnovery zmny dren disku se disk dotkne zem a nen v dren tonka (dole), je disk podn jednm tonkem druhmu si hze naraz disk o jinho hre se hze dotkne disku po jeho odhozen a ped tm, ne se disku dotkne jin hr (dvojit dotek) je pihrvka zachycena obrncem (uputn vhoz). Kdy je msto turnoveru v ton koncov zn tmu, kter zskal disk, hze mus ustanovit pivot v nejblim mst na zkladn e. Kdy je msto turnoveru v obrann koncov zn tmu, kter zskal disk, hze me zvolit kde ustanov pivot: na mst turnoveru stnm na tomto mst, nebo nznakem pihrvky; na nejblim bod na zkladn e pesunem na toto msto z msta turnoveru. Okamit pesun nebo setrvn na mst uruje msto kde ustanovit pivot, kter se nesm mnit.

Skrovn dosaen bodu Drustvo doshne bodu, kdy hr v hiti chyt pihrvku kter neodporuje pravidlm, a vechny jeho body doteku po chycen disku se nachzej vlun v ton koncov zn. Pokud hr s diskem skon pln za zkladn arou, ale neskruje (viz. ve), ustanov pivot v nejblim bod na zkladn e.

Aktivity s frisbeeFrisbee ultimateGuts Hraje pt hr proti pti. toc drustvo hz disk proti soupei, kter stoj v ad 14m od hzejcho. tonk mus disk hodit do prostoru kde soupe stoj tak, aby se mu jej nepodailo ist chytit. Chycen mus bt do jedn ruky.DiskgolfDouble Disc CourtDiscathlon Je zvod ve kterm hri hz disk po vyznaen trase. Trasa je vymezena rznmi pekkami ktermi mus disk prolett. Hr nemus absolvovat stejnou trasu jako disk. Clem je projt trasu v co nejkratm ase.Field eventsAccuracy hody na pesnostHod na dlku.TRC. hod do dlky s chycenm disku: Hr hod disk z kruhovho odhodit tak, aby jej mohl opt chytit co nejdle od msta odhozen. Disk sm chytit pouze do jedn ruky. Z pti pokus se pot nejlep.MTA. hod s menm asu, jak dlouho disk lt, ne je znovu chycen: Hr vyhod disk tak, aby jej mohl opt chytit v prostoru vyhozen do jedn ruky. M se as od vyhozen do chycen disku.???

Historie a organizace1871 - Frisbie Baking Company1947 - Walter Frederick Morrison vyrobil umlohmotnou verzi Frisbie, kterou nazval Pluto Platter.1958 - oficiln rok vzniku ltajcho disku (Walter Morrison obdrel patent.)1959 Nzev FrisbeeWFDFZaloena byla roku 1984 ve vdsku, pozdji pesdlila do Colorada.esk asociace ltajcho disku http://www.cald.cz