friso 2012 nr 02

Embed Size (px)

DESCRIPTION

friso 2012 nr 02

Text of friso 2012 nr 02

 • Blijf niet rondlopen met uw vragen over kanker

  Bel de KWF Kanker Infolijn: 0800-022 66 22 (gratis)

  Nieuws- en advertentieblad voor Workum en de Zuidwesthoek van Frysln // Sinds 1877 // Uitgave: Workumer krant Friso bv // Losse nummers e 0,85 per stuk

  Dinsdag 10 januari 2012 // 135e JAARGANG // week 02

  Een originele verrassing tergelegenheid van een verjaardag,

  huwelijk of jubileum is:een feestelijk ontbijt thuis

  laten bezorgen, maar dan wels morgens vroeg.

  Uw bakker Van der Werfweet er het fijne van.

  Ontbijtservice bij uw bakker

  www.bakkerijvanderwerf.nl

  Workum: Dwarsnoard 21 0515 541517 Sd 128 0515 542507Koudum: Hoofdstraat 11 0514 521362Balk: V. Swinderenstr. 39 0514 602201Bolsward: Marktstraat 4 0515 572698

  Sd 14 | 8711 CV Workum Tel. 0515-542770 | 06-54391110

  www.boogaardinstallatie.nl

  Gas | Water | Electra | CV | Sanitair | Aardwarmte systemenWind- en zonne energie | Pelletkachels | Vloerverwarmingssystemen

  Onderdelen klein huishoudelijk en installatie materialen

  Openingstijden:di. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurwo. 9.00 - 11.30 uurdo. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uurvrij. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 18.00 uurza. 9.00 - 11.30 uur / 13.30 - 15.30 uur

  Noard 186, 8711 AM WorkumTel: 0515-541382 www.sanitiemvisser.nl

  Sanitiem Visser

  Badkamer renoveren?

  NU OPRUIMINGKORtINGeN tOt 60%

  De fijnste KOGELBIEFSTUKbij ons

  e 1,95 per 100 gram!Specialiteit:

  EIGEN GEMAAKTE WORST!!

  BLOM SLAGERIJNoard 115 - WORKUMTelefoon 0515 541354

  Sinds 1854

  OPEN HAARDENKACHELS EN ZONWERING

  Noard 119 WorkumTel. 0515-542240 / 541852

  Begine 33-35, 8711 BG WorkumTelefoon 0515 542775, Fax 0515 543376

  VOOR Al UW BlOEMEN & plANTEN

  Pagina 5

  Prachtige kapsalonvan Andrea

  Pagina 11

  Slecht weer laatsporen na

  Pagina 2

  Informatiepagina

  Metty Graafsmapowered by:

  Kantoortijden Klameareiedere dinsdag

  van 11.00-14.00 uurTel. 055-5762828

  www.mettygraafsmareizen.nlmetty@face2facetravel.nl

  Pagina 3

  Apotheker echtaan de slag

  Hypotheek nodig?

  (0515) 543 481 www.hjgworkum.nl

  Kijk ook op:

  www. .nl

  www.jantegel.nl

  De storm(en) en de zware regenbuien die Frysln vorige week teisterden zijn ook aan Workum bepaald niet onopgemerkt voorbij gegaan, zoals verderop in deze krant ook wordt getoond. Weliswaar was het hier lang niet zo bedreigend als op het eilandje de Burd bij Grou of bij het Lauwersmeer om maar even twee wil-lekeurige voorbeelden te noemen , maar het was allemaal meer dan pittig. Hier zien we hoe de camping bij onze stad wordt gegeseld door storm en regen. Foto Koos Haantjes.

  Storm geselt ons gewestDe Stichting Friese Stoom-trein Maatschappij (FSM) is definitief failliet verklaard. Het betreft de stichting die de exploitatie van het stoomtrein-project op zich zou nemen. Door een aantal tegenvallers ontstond er een te grote schul-denlast. Tenslotte was er geen andere oplossing dan de stek-ker uit het project te trekken.Tegenvallers inderdaad. Er zullen weinig projecten zijn die zozeer door tegenslagen zijn getroffen als de stoomtrein. Door een treinongeval bij Barendrecht, twee jaar gele-den, werden er nieuwe veilig-

  heidseisen gesteld waarbij het project moest aanhaken. De loodsen die onderdak zouden moeten geven aan de locomo-tief en de wagons, op het sta-tionscomplex in Sneek, bleken gebouwd op te zachte grond die dan ook prompt begon te verzakken. En dat is nog maar een vrij beperkte greep uit het scala aan problemen. Curator Verdonk uit Heerenveen hoopt nog steeds op een doorstart. Daarvoor is het echter nood-zakelijk dat alle partijen met elkaar om de tafel gaan en het is tot nog toe niet gelukt het zo ver te krijgen.

  Stoomtrein officieel failliet

  Nog steeds geen doorleefde kop, nog steeds geen rauwe stem, een vrouw die maar niet bij hem weg wil gaan; het artiestendom valt Pieter Derks niet mee. En dus heeft hij besloten het deze keer anders aan te pakken.Ondanks dat charmante voor-komen, die fijnzinnige grappen en dat muzikale talent gaat hij er tch gewoon een mooi program-ma van maken. Omdat ook keu-rige jongens rake vragen kunnen

  stellen. Het belooft in zijn derde programma actueler, scherper en grappiger te worden dan u toch al van hem gewend was. Maar dat komt misschien voor-al omdat Pieter zelf dit tekstje schreef.

  Komt u kijken? Zaterdag 14 janu-ari om 20.15 uur in de Klameare in Workum. Mooi. Het werd ook wel eens tijd. Zie advertentie el-ders in de krant.

  Reprise van cabaretier Derks

 • Bibliotheek WorkumBegine 52,

  telefoon 0515-541623obworkum@bswf.nl

  www.bibliotheekworkum.nl

  Bibliotheek KoudumDs. L. Tinholstraat 3B,

  telefoon 0515-532120obkoudum@bswf.nl

  www.bibliotheekkoudum.nl

  www.ontdekdebieb.nl

  Workumer Krant Friso // Pagina 2 // Dinsdag 10 januari 2012

  THUISZORG ZUIDWEST FRIESLAND

  Postbus 267, 8600 AG SneekTel. 0515-461100

  e-mail:klantenservice@thuiszorgzwf.nl

  www.thuiszorgzwf.nl

  Thuiszorg Zuidwest Friesland: alles draait om mensen, thuis!

  Met 1600 medewerkers bieden wij de volgende diensten aan:

  Thuisverzorging en -verpleging (ook persoonsgebondenbudget en nachtzorg)

  Hulp in de Huishouding Jeugdgezondheidszorg /

  consultatiebureau Voedingsvoorlichting en

  dieetadvisering Cursussen en

  themabijeenkomsten Uitleen van hulpmiddelen en

  verpleegartikelen Thuishotel

  Informatie, advies en bemid-deling

  Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of meer infor-matie, dan kunt u bellen met

  de klantenservice van Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon:

  0515-461100. Onze medewer-kers zijn u graag van dienst.

  Spreekuur Wijkverpleegkundige:

  U kunt met al uw vragen over Thuiszorg Zuidwest Friesland en specifiek gericht op Verzorging & Verpleging terecht bij onder-staande wijkverpleegkundigen. Zij kan samen met u de zorg

  regelen. Als een indicatie nood-zakelijk is wordt u geholpen met

  de aanvraag hiervan.

  Kantoor BolswardJelmerstraat 4, Bolsward.

  Tel. 0515-461424Wijkverpleegkundige:

  Uilkje Attema Inloopspreekuur: ma t/m do

  tijdens kantooruren

  Kantoor MakkumBuren 17, Makkum.Tel. (0515) 461100Wijkverpleegkundige:

  Ria SpeerstraInloopspreekuur: ma en vrij

  tussen 13-14 uur

  Kantoor KoudumNieuweweg 7, Koudum.

  Tel. 0515-461619 Wijkverpleegkundige:

  Toos v/d BroekSpreekuur: dagelijks tussen

  13-14 uur

  Kantoor WorkumKonvintsdyk 1, Workum.

  Tel. 0515-543116 Wijkverpleegkundige:

  Linda FolkertsInloopspreekuur: di en dotussen 13-14 uur. Ook op afspraak op ma, di en do

  Uitleendepots Konvintsdyk 1, Workum,

  ma t/m vr 11.00-12.00 uur.Tel. 06-51101399

  Verzorgingshuis Talma Hiem (ingang H.Gorterstraat) 8561 BS Balk, ma t/m vr 17.00-

  18.00 uur. Tel. 0514-604101Jelmerstraat 4, Bolsward, ma

  t/m vrij 13-14 uur.Tel. 0515-461412

  BEGRAFENIS- ENCREMATIEVERENIGING

  WORKUM E.O.Dag en nacht bereikbaar,

  H. de Jong, tel. 0515 541381uitvaartver.workum@gmail.com

  EMMAUS KOUDUMEmmaus meer dan een kring-

  loop winkel. Onderweg 6, Koudum, kringloopwinkel@

  emmauskoudum.nlAfgifte goederen op openingstij-den: Di. en Do. 9.30-15.00 uur en elke 1ste za. van de maand

  van 9.30-15.00 uurVoor afhalen:

  Tel. 0514-523343.Gelieve geen goederen voorde deur te plaatsen buiten

  openingstijden.

  DIERENARTSENPRAKTIjKVAN WAARD TOT KLIF

  Ma/Wo/Vr 17.00-18.00 uur.Di/Do 13.30-14.00 uur en

  volgens afspraak, tel. 541229.Trekwei 11a Workum

  OUDERENADVISEUR VOOR DE GEMEENTE NIjEFURD EN

  GAASTERLN-SLEATVoor alle vragen op het gebied

  van wonen, welzijn en zorg.Nienke Talstra, Dubbelstraat 2, 8561 BC Balk, tel. 0514-608108. Spreekuur iedere

  werkdag van 8.30-10.00 uur.

  TIMPAAN WELZIjNMaatschappelijk Werk:

  Jelmerstraat 4,8701 XH Bolsward

  0515-573763E-mail:

  amw@timpaanwelzijn.nl. Spreekuur maandag t/mvrijdag van 8.30-9.30 uur

  Jongerenwerk:Voor ondersteuning aan

  diverse Jongerenorganisaties:Heichina Hidding,

  06-50286406E-mail:

  h.hidding@timpaanwelzijn.nlSchuscha Huisman,

  0515-421313E-mail:

  s.huisman@timpaanwelzijn.nl

  WMO ADVIESRAAD NIjEFURD

  Vragen en op- of aanmerkingen met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de Wet

  Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kunt u mailen naar:

  wmoadviesraadnijefurd@gmail.com

  Ook kunt u hiervoor bellen met de voorzitter mevrouw

  J. Valkonet tel. 0514-682098

  AMIVEDI ZUIDWESTFRIESLAND

  Meldpunt vermiste engevonden huisdieren.Tel. 088-0064692/

  www.amivedi.nl

  Het buro te Koudum is vanmaandag t/m vrijdag tussen

  09.00-17.00 uur geopend en op afspraak.

  Telefoon 0900-8844.Inloopspreekuur wijkagent:

  elke maandagochtend in het gemeentehuis te Workum van

  10.30 en 11.30 uur.

  Buurtagent:Johan Swieringa voor Nijefurd

  E-mail adressen buurtagent:Johan Swieringa:

  johan.swieringa@friesland.politie.nl

  Voor informatie over verhuur van woningen, huurtoeslag e.d. kunt u contact opnemen met

  het kantoor in Balk,Eigenhaard 3

  Telefoon: 0514-608080 Onderhoud: 0514-608070

  Openingstijden: Alle werkdagen tijdens kantooruren.

  Openingstijden diverse instellingen en diensten

  HuisartsWorkum, Hindeloopen,

  It Heidenskip, Koudum, Warns en Bakhuizen: Via het telefoon-nummer van uw eigen huisarts wordt u doorverbonden naar de

  dienstdoende huisarts.

  TandartsZaterdag 14 januari

  en zondag 15 januari 2012Tandartspraktijk

  Dentwork (F)Hammole 13

  8711 BZ Workumtel. 0515-541345

  Met urgente klachten kunt u t