14
RUAG Space 1 Satellitnavigering GU, Mars 2010 Satellit-navigering Magnus Bonnedal bidrag från Christer Berner Rymdstyrelsen RUAG Space 2 Satellitnavigering GU, Mars 2010 GPS-tillämpningar Navigering: Bil, båt, flyg, handburen Prospektering: vägar, stadsplanering, byggen Kartering Vetenskapliga: Geodesi kontinentalplattsförflyttning Tidsmätning Jordbruk: sådd, gödsling, skörd Flyg: automatiska landningssystem .. och mycket mera…

FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

RUAG Space 1Satellitnavigering GU, Mars 2010

Satellit-navigering

Magnus Bonnedalbidrag från Christer Berner

Rymdstyrelsen

RUAG Space 2Satellitnavigering GU, Mars 2010

GPS-tillämpningar

Navigering: Bil, båt, flyg, handburen

Prospektering: vägar, stadsplanering, byggen

Kartering

Vetenskapliga: Geodesi kontinentalplattsförflyttning

Tidsmätning

Jordbruk: sådd, gödsling, skörd

Flyg: automatiska landningssystem

.. och mycket mera…

Page 2: FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

RUAG Space 3Satellitnavigering GU, Mars 2010

GNSS - Global Navigation Satellite System

Existerande system:

• GPS (USA)

• GLONASS (Ryssland)

System under uppbyggnad:

• Galileo (EU)

•Compass (Kina)

Regionala system:

• QZSS (Japan)

• IRNSS (Indien)

Satellit för Europeiska systemet Galileo

RUAG Space 4Satellitnavigering GU, Mars 2010

GPS Global Positioning System

The GPS constellation:

•Operational in 1986

•24 – 30 Space Vehicles

•6 Orbital planes

•Orbit radius 26 562 km

•12 h orbits

•CDMA signals

•Dual frequency encrypted

military precision signals

•Single frequency civil coarse

signals

Page 3: FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

RUAG Space 5Satellitnavigering GU, Mars 2010

Positionering

Tid T1

Position P1

Tid T2

Position P2

Tid T3

Position P3Tid T4

Position P4

RUAG Space 6Satellitnavigering GU, Mars 2010

GPS-systemet

GPS:

30 satelliter i 6 banplan

- Banhöjd 20 200 km- Inklination 55º(banplanets lutning mot ekvatorn)

- Omloppstid 12 h

Page 4: FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

RUAG Space 7Satellitnavigering GU, Mars 2010

GPS + Galileo – ett supersystem

Galileo:

30 satelliter i 3 banplan

- Banhöjd 23 200 km- Inklination 56º- Omloppstid 12 h

● GALILEO

● GPS

RUAG Space 8Satellitnavigering GU, Mars 2010

Navigeringsprincip

Satellite

Satellite

SatelliteSV1

SV2

SV3

R1

R2

R3

Rx

• 30 satelliter

• Cirkulära banor, som

mäts noggrant från marken

• Precisionsklockor ombord

(stabilitet 1 s/1 000 000 år !)

• Varje SV sänder en unik kodad

signal, som ger avståndet till SV

•Varje SV sänder också ett meddelande

med dess banparametrar och tids-

korrektion

• Mottagaren jämför signalerna

(avstånden) och räknar ut position, tid

och hastighet.

Page 5: FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

RUAG Space 9Satellitnavigering GU, Mars 2010

GPS positionsfel

Satellite SatelliteSatellite

Tät stadsbebyggelse

Satellite

Satellite

Nära bergssida

RUAG Space 10Satellitnavigering GU, Mars 2010

GPS positionsfel

Tät stadsmiljö(5 tim)

Bergssida(3 tim)

Positionsfel [m]

Nord-syd

Öst-väst

Page 6: FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

RUAG Space 11Satellitnavigering GU, Mars 2010

Mer GPS positionsfel

Signalerna fördröjs olika mycket i atmosfären och jonosfären.•Atmosfären kompenseras med modeller•Jonosfären kompenseras med mätning på 2 frekvenser eller korrektioner via EGNOS

Atmosfär

RUAG Space 12Satellitnavigering GU, Mars 2010

GPS Sensorstation i Kiruna

Page 7: FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

RUAG Space 13Satellitnavigering GU, Mars 2010

Integritet (Galileo)

Övervakningsstation(Ca 40 runt jorden)

Sätt varningsflagga!

Upplänk

Varning!

inom 6 s

Kontrollcentral

En satellit sänder felaktiga signaler.

RUAG Space 14Satellitnavigering GU, Mars 2010

Differentiell positionering

Tid T1

Position P1

Tid T2

Position P2

Tid T3

Position P3Tid T4

Position P4

Korrektioner

Page 8: FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

RUAG Space 15Satellitnavigering GU, Mars 2010

Maskinstyrning

RUAG Space 16Satellitnavigering GU, Mars 2010

AIS – Automatic Identification System:

Fartyg kommunicerar sin: identitet, position, kurs, fart, last, destination mm till trafikledning och andra fartyg

Page 9: FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

RUAG Space 17Satellitnavigering GU, Mars 2010

Code Correlation

The code sequence in the receiver is time delayed until the codes match. The time delay gives the code phase and hence the range to the GPS SV.

GPS C/A

RX C/A

The autocorrelation functionP = PunctualE = EarlyL = Late

E

P

L

Code phase delay

Code phase adjusted to match GPS signal

RUAG Space 18Satellitnavigering GU, Mars 2010

Principen för GNSS Radio-occultationer

t1 t2

t3

GPS

● Mäter på GPS-signaler

● Räknar ut strålens krökning α och brytningsindex μ

● Detta ger luftens tryck och temperatur beroende på höjden

● Fördelar:- Temperaturnoggrannhet 1K- Upplösning i höjd 1 km- Mätning över hela jorden- Mätning genom moln, - Natt&dag

● Värdefullt förvädermodeller(motsvarar väderballonger)samt klimatforskning

Page 10: FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

RUAG Space 19Satellitnavigering GU, Mars 2010

Ljusets brytning i ett prisma

Glaseller

Atmosfär

Ljuseller

Radiovågor

Hastighet = c

Hastighet < c

eller radiovågors brytning i atmosfären

RUAG Space 20Satellitnavigering GU, Mars 2010

180 oW 120 oW 60 oW 0 o 60 oE 120 oE 180 oW 90 oS

60 oS

30 oS

0 o

30 oN

60 oN

90 oN

Distribution of 600 daily GPS occultations

Page 11: FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

RUAG Space 21Satellitnavigering GU, Mars 2010

MetOp Satellite

•ESA – EUMETSAT

•Launch: 2006-10-19

•Low Earth Orbiting (800 km)

•Global coverage

•Measures:

–Temperature

–Humidity

–Cloud altitude

–Wind (direction and speed)

–Surface pressure

–Ozone

RUAG Space 22Satellitnavigering GU, Mars 2010

GRAS Instrument Overview

VelocityAntenna(Shaped beam)

Anti-VelocityAntenna(Shaped beam)

ZenithAntenna

GEU

ElectronicUnit

L1

L2

LO

IF

RF Conditioning Unit

Rising occultationsSetting occultations

Navigation/PODOverhead TEC

Flight Direction

Page 12: FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

RUAG Space 23Satellitnavigering GU, Mars 2010

• Antenna pattern shaped to earth rim

• Coverage ±55° in azimuth (captures all high quality occultations)

• High antenna gain 10 - 12 dBi over the full coverage

• Suppressed interference and noise

Velocity

Anti−Velocity

Occultation Antennas

RUAG Space 24Satellitnavigering GU, Mars 2010

Page 13: FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

RUAG Space 25Satellitnavigering GU, Mars 2010

METOP GRAS Antennas

RUAG Space 26Satellitnavigering GU, Mars 2010

Bending Angle to Refractivity

LEOTo GPS

Onion model:In a symmetric atmosphere, the

bending angle profile can be

transformed into a refractivity

profile by means of the Abel

transform:

( ) ξξ

ξαπ

μ dr

)(r

r∫∞

−=

22

1)(ln

(Projection of the ray path on the

radius)

Page 14: FysikUniv GPSNav MB 201003 - Göteborgs universitetphysics.gu.se › ~micaeen › FysikVarlden › litteratur › RUAG_SatellitNa… · Ljusets brytning i ett prisma Glas eller Atmosfär

RUAG Space 27Satellitnavigering GU, Mars 2010

Från brytningsindex till temperatur

Dominerande term in refraktiviteten:

T

PkN d

1=m

TRP

ρ=

Allmänna gaslagen:

+

∫∞

+

=hRE

drrgrhP )()()( ρ)()()(

hR

hPmhT

ρ=

Hydrostatisk jämvikt:(trycket = vikten av luften ovanför)

Allmänna gaslagen:

610)(1)( −⋅+= hNhμRefraktivitet, N, definieras som:

P = tryckρ = densitetT = temperaturR = gaskonstantenm = molaritet

RUAG Space 28Satellitnavigering GU, Mars 2010

Temperaturprofil beräknad från mätdata