of 19 /19
Fyzikálně chemické vlastnosti léčiv Lipo-hydrofilní vlastnosti léčiv (význam log P) rozpustnost ve vodě (zvýšení, snížení) rozpustnost v tucích (zvýšení, snížení) Acidobazické vlastnosti disociační konstanta pK a Henderson-Hasselbalchova rovnice (prakt. použití) Adsorpce na rozhraní fází Schopnost srážet koloidy, povrchové napětí, těkavost Kvantitativní vztahy mezi chemickou strukturou a biologickou aktivitou fyzikálně-chemické vlastnosti molekuly je nutno chápat v celku, neboť jejich vliv při účinku léčiva se projevuje komplexně

Fyzikálně Chemické Vlastnosti Léčiv - Doplněk

 • Author
  kokoss

 • View
  35

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

farmchema

Text of Fyzikálně Chemické Vlastnosti Léčiv - Doplněk

 • Fyzikln chemick vlastnosti liv

  Lipo-hydrofiln vlastnosti liv (vznam log P)

  rozpustnost ve vod (zven, snen)

  rozpustnost v tucch (zven, snen)

  Acidobazick vlastnosti

  disocian konstanta pKa Henderson-Hasselbalchova rovnice (prakt. pouit)

  Adsorpce na rozhran fz

  Schopnost sret koloidy, povrchov napt, tkavost

  Kvantitativn vztahy mezi chemickou strukturou a biologickou aktivitou

  fyzikln-chemick vlastnosti molekuly je nutno chpat v celku, nebo jejich vliv pi inku liva se projevuje komplexn

 • PASIVN DIFUSE

 • AKTIVN TRANSPORT vyaduje energii

 • OH

  O

  OHNH2

  CH3CH3

  O CH3HO

  OHHOOC

  OHOH OH

  OH

  OH OH

  HH3CO

  Amfotericn Bamfotericin B

 • log P je stal jednm z nejdleitjch parametr popisujcch fyzikln chemick vlastnosti liv

  Pro pohyb liva v organismu (farmakokinetika): optimln prnik do CNS: log P = 2,0 +/- 0,2 optimln perorln absorpce: log P = 1,8 optimln intestinln absorpce: log P = 1,35 optimln rektln absorpce: log P = 1,32 optimln sublinguln absorpce: log P = 5,5 optimln perkutnn vstebvn: log P = 2,6 (+ mal molekula) ukldn v tukovch tknch: log P = 4,0-7,0

  Pro vvoj a tvorbu lkovch forem (galenika): injekn LF: velmi nzk hodnoty log P (okolo 0) perorln LF: stedn hodnoty log P (0-3) transdermln LF: vysok hodnoty log P (3-4)

 • Lipinskho pravidlo pti (1997)

  vce ne donor 5 H-vazeb.

  molekulovou hmotnost vce ne 500.

  hodnotu log P vt ne 5. vce ne 10 akceptor H-vazeb.

  patn absorpce nebo permeace liva pes biologick bariry obvykle nastane kdy molekula liva m:

 • Liva kysel povahy

  nesteroidn protizntliv livabetalaktamov antibiotika (peniciliny, cefalosporiny)desinficiencia

 • Liva kysel povahykarboxylov kyselinykarboxylov skupina je mlo ionizovna, karboxylov kyseliny jsou slab kysel a ve vod se jen omezen rozpoutj

  sodn soli jsou lpe rozpustn (sodn soli tvo 2/3 sol)benzoan sodn, salicylan sodn, gentisan sodn, valproat sodn, sodn sl diklofenaku

  draseln solidraseln sl benzylpenicilinu

 • Liva kysel povahykarboxylov kyselinyvpenat soli jsou mn rozpustn, acetylsalicylan vpenat, pantothenan vpenat, lonazolak vpenat

  dokust vpenatlaxativum

  organick anionty ethanolamin (olamin), diethanolamin (diolamin) triethanolamin (trolamin)

  ciklopirox-olamin

  diklofenak-diethylamin

 • rozpustn soli mohou rovn poskytovat ltky schopn laktam-laktim a oxo-enol tautomerie

  derivty barbiturov kyseliny a derivt hydantoinu:sodn soli pentobarbitalu, thiopentalu, fenytoinu derivty 3,5-pyrazolidindionusodn sl fenylbutazonu

  HN

  N

  O

  X O

  C2H5

  CHCH2CH2CH3

  CH3

  NaHN

  N OONa

  NN

  O

  O

  H9C4

  Na

  sodn sl pentobarbitalu X = Osodn sl thiopentalu X = S sodn sl fenytoinu sodn sl fenylbutazonu

 • Soli slabch kyselin inkem vody hydrolyzuj, jejich roztoky reaguj zsadit, protoe anionty sol se sluuj s H+ z vody na nedisociovanou molekulu slab kyseliny za souasnho uvolnn iont:

  soli slabch kyselin jsou nestl zejmna v kyselm prosted, v neutrlnm a zsaditm prosted jsou stlejjejich roztoky se mus pipravovat tsn ped pouitm

  A Na + HOH AH + OH + Na

  A = anion slab kyseliny

 • Liva bazick povahyve vod se prakticky nerozpoutj, avak poskytuj rozpustn soli s kyselinami: mstn anestetika, psychofarmaka, anodyna, adrenomimetika, adrenolytika, cholinomimetika, cholinolytika, H-1 antihistaminika

  Vsledn sl mus splovat adu poadavk: fyziologick indiferentnost stabilita vsledn soli zvis na zvolen sle kyseliny vsledn sl nesm bt hygroskopick vsledn sl nesm bt korozivn polymorfismus vznikl soli

 • anorganick kyseliny pro ppravu sol relativn silnch bz kyselina chlorovodkov (prokain-hydrochlorid, chlorpromazin-hydrochlorid, efedrin-hydrochlorid, morfin-hydrochlorid, papaverin-hydrochlorid)

  cytarabin-hydrochlorid

  kyselina srov (atropin-sulft, amfetamin-sulft) kyselina dusin (strychnin-nitrt, nafazolin-nitrt)

  albuterol-sulft

 • butokonazol-nitrt

  kyselina fosforen(kodein-dihydrogenfosft, amfetamin-fosft)

  oseltamivir-fosft (Tamiflu)

  kyselina dusin

 • slab organick kyselinykysel soli vcesytnch kyselin i hydroxykyselin (rozpustnost)kyselina vinn (adrenalin-hydrogentartarat, rivastigmin-tartart), ! chiralita

  metoprolol-tartart

  kyselina maleinov (ergometrin-hydrogenmaleinat, klorotepin-maleinat)

  kyselina citronov sildenafil-citrt

  butamirat-citrt

 • slab organick kyselinykyselina jablen (jej soli jsou maloty), ! chiralita

  sutinib-malot

  (imatinib, gefitinib, erlotinib, sorafenib, dasatinib)

  kyselina methansulfonov - jej soli jsou mesylty(dihydroergotamin-mesylt, chlorprothixen-mesylt)

  imatinib-mesylt

 • slab organick kyselinykyselina p-toluensulfonov (jej anion je tosylt)

  sorafenib-tosylt

  kyselina glukonov (chlorhexidin-glukont)

  chinidin-glukont

 • INN nzvy skupin (aniont) v nzvech sol a ester

  esk podoba INN nzvu Chemick nzev

  aceturtamsontbesyltkarbesyltcipiontklosyltesyltetabonthykltlauryl-sulftmegalltmesyltmetilsulftnapsyltoxoglurtpivalttebutttosylttriflutt

  N-acetylglycint4,4-diaminostilben-2,2-sulfontbenzensulfont4-sulfobenzotcyklopentanpropanot4-chlorbenzensulfontethansulfontethylkarbontmonohydrochlorid hemiethanolt hemihydrtdodecyl-sulft3,4,5-trimethoxybenzotmethansulfontmethylsulftnaftalen-2-sulfont2-oxoglutarttrimethylacettterc-butylacetttoluen-4-sulfonttrifluoracett

 • Klasifikace kyselin a baz dle hodnot pKa

  pKa

  kyseliny baze

  velmi siln < 0 > 14

  siln 0 4,5 9,5 - 14

  slab 4,5 - 9 4,5 - 9

  velmi slab 9,5 - 14 0 4,5

  extrmn slab > 14 < 0