of 2 /2
GARIS PANDUAN TUGAS SETIAUSAHA SUKAN 1. Mengatur rancangan/ jadual sukan sekolah sesuai dengan rancangan/jadual MSSD, MSSK, dan MSSM. 2. Membahagikan pelajar mengikut rumah sukan. 3. Menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara rumah-rumah dan sekolah-sekolah supaya sesuai dengan hari, masa, tempat, gelanggang dan padang. 4. Mengatur rancangan lengkap untuk kejohanan sukan tahunan sekolah. 5. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk tahun berkenaan. 6. Menyelaraskan pernyertaan sekolah dalam kegiatan yang dianjurkan oleh badan-badan sukan yang lain. 7. Mengawal dan menjaga alat sukan dalam keadaan baik dan mengemaskinikan buku stok. 8. Mengagihkan alat-alat sukan kepada guru-guru berkenaan. 9. Mencadangkan peralatan dan kemudahan yang patut dibeli atau diperbaiki oleh pihak sekolah mengikut keutamaannya. 10. Mengatur pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah sekiranya perlu. 11. Menyediakan laporan sukan tahunan. 12. Menilai semula rancangan sukan sekolah dan mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi sukan sekolah. 13. Merekodkan penglibatan/pencapaian pelajar dalam kegiatan sukan serta mencadangkan olahragawan dan olahragawati sekolah. 14. Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan oleh Pengetua atau wakilnya. GARIS PANDUAN TUGAS KETUA RUMAH SUKAN 1. Menguruskan latihan pelajar mengikut jadual yang ditetapkan oleh S/U Sukan. 2. Mengagih tugas kepada guru penolong rumah. 3. Menyediakan dan mempastikan adanya buku kedatangan ahli-ahli rumah. 4. Membentuk pasukan rumah mengikut kumpulan 5. Merangkakan kegiatan-kegiatan rumah. 6. Menubuhkan Jawatankuasa pengurusan rumah. 7. Memastikan peralatan sukan mencukupi untuk kegunaan rumah serta bertanggungjawab menjaga peralatan tersebut. 8. Mencadangkan peralatan-peralatan yang patut dibeli kepada setiausaha sukan 9. Menyerahkan laporan kegiatan pertandingan antara rumah-rumah kepada Setiausaha Sukan Sekolah. 10. Mencadangkan ahli-ahli rumah yang berpotensi untuk diserapkan kepada pasukan sekolah. 11. Mengagihkan pelajar-pelajar kepada jenis permainan yang disediakan. 12. Menyimpan rekod penyertaan pelajar dalam aktiviti rumah untuk diserahkan kepada setiausaha sukan. 13. Memilih dan menentukan ahli-ahli pasukan rumah untuk menyertai kegiatan pada peringkat sekolah. 14. Menjamin keselamatan ahli-ahli rumah dan sentiasa menjaga nama baik sekolah 15. Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan Pengetua atau wakilnya.

Garis Panduan Su Sukan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

su sukan

Text of Garis Panduan Su Sukan

Page 1: Garis Panduan Su Sukan

GARIS PANDUAN TUGAS SETIAUSAHA SUKAN1. Mengatur rancangan/ jadual sukan sekolah sesuai dengan rancangan/jadual MSSD, MSSK, dan MSSM.2. Membahagikan pelajar mengikut rumah sukan.3. Menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara rumah-rumah dan sekolah-sekolah supaya sesuai dengan hari, masa, tempat, gelanggang dan padang.4. Mengatur rancangan lengkap untuk kejohanan sukan tahunan sekolah.5. Menyediakan anggaran perbelanjaan sukan untuk tahun berkenaan.6. Menyelaraskan pernyertaan sekolah dalam kegiatan yang dianjurkan oleh badan-badan sukan yang lain.7. Mengawal dan menjaga alat sukan dalam keadaan baik dan mengemaskinikan buku stok.8. Mengagihkan alat-alat sukan kepada guru-guru berkenaan.9. Mencadangkan peralatan dan kemudahan yang patut dibeli atau diperbaiki oleh pihak sekolah mengikut keutamaannya.10. Mengatur pengangkutan untuk pasukan sukan sekolah sekiranya perlu.11. Menyediakan laporan sukan tahunan.12. Menilai semula rancangan sukan sekolah dan mencadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi sukan sekolah.13. Merekodkan penglibatan/pencapaian pelajar dalam kegiatan sukan serta mencadangkan olahragawan dan olahragawati sekolah.14. Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan oleh Pengetua atau wakilnya.

GARIS PANDUAN TUGAS KETUA RUMAH SUKAN1. Menguruskan latihan pelajar mengikut jadual yang ditetapkan oleh S/U Sukan.2. Mengagih tugas kepada guru penolong rumah.3. Menyediakan dan mempastikan adanya buku kedatangan ahli-ahli rumah.4. Membentuk pasukan rumah mengikut kumpulan5. Merangkakan kegiatan-kegiatan rumah.6. Menubuhkan Jawatankuasa pengurusan rumah.7. Memastikan peralatan sukan mencukupi untuk kegunaan rumah serta bertanggungjawab menjaga peralatan tersebut.8. Mencadangkan peralatan-peralatan yang patut dibeli kepada setiausaha sukan9. Menyerahkan laporan kegiatan pertandingan antara rumah-rumah kepada Setiausaha Sukan Sekolah.10. Mencadangkan ahli-ahli rumah yang berpotensi untuk diserapkan kepada pasukan sekolah.11. Mengagihkan pelajar-pelajar kepada jenis permainan yang disediakan.12. Menyimpan rekod penyertaan pelajar dalam aktiviti rumah untuk diserahkan kepada setiausaha sukan.13. Memilih dan menentukan ahli-ahli pasukan rumah untuk menyertai kegiatan pada peringkat sekolah.14. Menjamin keselamatan ahli-ahli rumah dan sentiasa menjaga nama baik sekolah15. Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan Pengetua atau wakilnya.