Gastgeberverzeichnis 2014

 • View
  236

 • Download
  13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Gastgeberverzeichnis 2014

 • 1 Verbandsgemeinden Brohltal . Mendig . Pellenz

  Hotels Pensionen Ferienwohnungen Ferienhuser Cafs Gaststtten Restaurants

  Zu Gast rund um den

  Laacher See

 • 32

 • 54

  welkom

  Borrelende vulkanen, opstijgende magma, met as gevulde lucht en hef-tige explosies. Taferelen uit lang vervlogen tijden. Taferelen, die zich 13.000 jaar geleden ten tijde van de uitbarsting van de Laacher See vulkaan werkelijk hebben afge-speeld in de vakantiere-gio Laacher See.

  lijke hulpbronnen, bestaande uit bimssteen, tufsteen en basalt op hun waarde te schatten en vestig-den zich ca. 2.000 jaar geleden in dit gebied. De sporen van de Romeinse aanwezigheid zijn talrijk. Zo getuigen een Romeinse put, een tumulusgraf met bijbehorende grafstele en tal van Romeinse steengroeven, zoals de Mauerley bij Glees, van het Romeinse leven in de streek. De indrukwekkends-te Romeinse steengroeve is het Rmerbergwerk Meurin met zijn begaanbare en goed inkijkbare gangen. Het toont de verbaasde bezoeker de onderaardse winning van het vulkanische tufgesteente, dat via de Rijn naar alle provincies van het Romeinse rijk werd verscheept. De blootgelegde en over-kapte steenmijn geldt als de grootste bewaard gebleven Romeinse tufsteenmijn ten Noorden van de Alpen en werd in 2003 en 2010 met de Europa Nostra prijs onderscheiden.Beslist een bezoek waard is de Lava-Dome Mendig. Deze verschaft de bezoeker op een interessante en spannende wijze uitleg over het vulkanisme in de vakantieregie Laacher See. Bijzonder indruk-wekkend zijn de op de hele wereld unieke historische lavakelders. Over een oppervlak van bijna 3 vierkante kilometer strekt zich op een diepte van 32 meter onder het stadje Mendig een netwerk van onderaardse lavakelders uit. Wat ooit ongeluk en rampspoed bracht, was voor de mensen in onze streek een belangrijke bron van inkomsten. In talrijke gangen en schachten togen de inwoners van Mendig aan het werk om de basaltlava als kostbaar zwart bouwmateriaal ondergronds te delven. In het midden van de negentiende eeuw benutte een groot aantal brouwerijen, 28 in totaal, de steeds gelijkblijvende temperatuur van 6-9 graden om hun bier te lageren. De zo ontstane wirwar van kel-ders kan tegenwoordig op rondleidingen worden bezichtigd.Andere bijzondere attracties, met een welhaast magnetische aantrekkingskracht, zijn de wereldbero-emde abdij Maria Laach en de Laacher See, het vulkaanmeer dat hier 13.000 jaar geleden ontstond. De koolzuurbelletjes langs de Oostelijke oever van het meer wijzen er tot op de dag van vandaag op dat de vulkaan slechts slaapt.Het juweel Maria Laach behoort stellig tot de bekendste bezienswaardigheden van de Eifel. De ab-dijkerk is een van de schitterendste getuigenissen van Duits-Romaanse kerkbouwkunst. De eigen klokkengieterij van het klooster, de tuinderij, de werkplaatsen, een boekhandel en een winkel met traditioneel kunsthandwerk trekken jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers.In onze evenementenkalender vindt u diverse begeleide wandelingen en culturele evenementen, zoals het middeleeuwse spektakel op de burcht Olbrck, het Gambrinus-feest in Mendig, klassieke con-certen in de abdijkerk, evenals kunstexposities en kunsthandwerkersmarkten. Een highlight vormt de evenementenweek Nacht van de vulkanen, met als schitterend vuurwerkschouwspel een nage-bootste vulkaanuitbarsting, dat altijd in het laatste weekend van juli plaatsvindt.

  Beleef de vakantieregio Laacher SeeDe vakantieregio Laacher See - gelegen in de vulkanische Eifel is een gebied, waarvan het landschappelijk karakter tot op heden in sterke mate door het vulkanisme wordt bepaald. Tegenwoordig is het vooral een paradijs voor allen die op zoek willen gaan naar sporen uit het verleden. Wandelvrienden, getrainde mountainbikers en natuurliefhebbers kunnen hier langs verschillende Geopad-routes een tijdreis langs en door 400.000 jaar aardgeschiede-nis maken. In het vulkaanpark wacht de bezoekers een ongerept vulkanisch natuurerfgoed, dat op diverse manieren kan worden beleefdMaar liefst vijf verschillende, goed beborde routes en vier droompaden leiden door een van de jongste vulkaangebieden op aarde. Wandelaars kunnen langs deze informatief en aantrekkelijk ingerichte wandelroutes, waarvan de lengte varieert tussen 9 en 20 km, de mooiste plekjes van het gebied bezoeken en zich in het informatiecentrum van het Vulkaan-park laten informeren en adviseren. De wandelroutes bieden adembenemende panoramas, ongerepte natuur en Eifelse gastvrijheid.Drie Geo-paden beginnen bij de stationnetjes van de Vulkan-Expre, de historische smalspoorbaan die zich van Brohl am Rhein naar Engeln over een lengte van 18 km door het wildromantische vulkaandal slingert. Het smalspoor leidt gedurende de ca. 1,5 uur durende rit door het deels zeer nauwe dal over elegante stenen bruggen en door een bijna 100 m lange tunnel naar de hoogvlakte van de vulkanische Oosteifel. Na aankomst op het eindpunt kan men aanleggen in het stationscaf, de Vulkan-Stube, of te voet het prachtige landschap verkennen. Bovendien biedt de Vulkan-Express het hele jaar door een themarit-ten-programma, zoals de Sommernachtfahrten (zomernachtritten), de Frh Klsch Fahrt (rit met Keulse bierspecialiteit) of de Nikolausfahrt (Sinterklaasrit).Uiteraard is ook de burcht Olbrck in n van de routes opgenomen. Deze imposante, uit de elfde eeuw stammende burcht is al van verre zichtbaar. Vanuit het midden van het gesa-neerde burchtcomplex rijst trots de 34m hoge donjon op. Vanaf het verdedigingsplatform zijn bij mooi weer zelfs de spitsen van de Keulse dom te zien. Op tien vertelpunten beleven de bezoekers tijdens een romantische rondgang in hoorspelvorm een reis door de tijd, die start bij het vulkanisme en eindigt bij het ridderdom. Wie dat wil, kan ook deelnemen aan een middeleeuws grillfestijn of aan een historische rondleiding door de burcht.Een indrukwekkende kijk in de wereld van de winning en bewerking van vulkanisch ges-teente biedt het Rmerbergwerk Meurin in Kretz. Reeds de Romeinen wisten de natuur-

  Lava-Dome

  Zwembad Brohltal

  Kasteel Olbrck

  Nacht van de Vullkane over Kasteel OLbrck

 • welcome

  Seething volcanoes, erupting magma, ash-filled air and violent explosions. These are scenes from a long dis-tant past scenes that largely shaped life in the Laacher See holiday re-gion 130,000 years ago, when the Laacher See volcano erupted.

  76

  guided tour of the castle.The Rmerbergwerk Meurin in Kretz provides impressive insights into the extraction and working of volcanic rock. The natural resources here pumice, tuff and basalt were already valued by the Romans who settled in the region around 2,000 years ago. Many traces of Roman settlement remain. Roman wells, a round stone tomb and a stele tomb, and numerous Roman stone quarries such as the Mauerley near Glees, bear witness to Roman life in the region. The most imposing Roman stone quarry is the Rmerbergwerk Meurin with its walkable and clearly visible galleries. Astonished visitors will be able to see the under-ground extraction of the volcanic tuff stone which was shipped via the Rhine to all provinces of the Roman Empire. The exposed and roofed mine is considered to be the oldest preserved Roman tuff mine north of the Alps, and received the Europa Nostra Award in 2003 and 2010.One place that is definitely worth a visit is the Mendig Lava Dome. Volcanism in the Laacher See holiday region is explained to visitors here in an interesting and exciting way. The historical lava cellars the only ones of their kind anywhere in the world are a particularly impressive feature. Covering an area of almost 3 square kilometres, there is a network of underground lava cellars 32 metres beneath the town of Mendig. What once meant misfortune and misery was an important source of income for the people in our area. Working in a large number of galleries and shafts, the people of Mendig mined this valuable black const-ruction material as basalt lava. In the mid-19th century many breweries 28 in total found the constant temperature of 69 C ideal for storing their beer. The web of cellars can now be viewed on a guided tour.Other powerful attractions are the world-famous Maria Laach Abbey and the Laacher See (lake) which was created by a volcanic eruption 13,000 years ago. The carbon dioxide bubbles on the eastern side of the lake indicate that even today, the volcano is still only sleepingMaria Laach, a little gem, must be one of the best known attractions in the Eifel. The abbey church is one of the most outstanding examples of German Romanesque sacred architecture. Throughout the year, the abbeys own bell foundry, market garden, workshops, bookstore, and a shop selling traditional handicrafts attract more than one million visitors.Details of various guided treks and cultural events such as the medieval spectacle at Burg Olbrck, the Gambrinus-Fest in Mendig, classical concerts in the abbey church, art exhibitions or handicraft markets are shown in our event calendar. The highlight is the week of events known as the Night of the Volcanoes which always takes place on the last weekend in July and offers a magnificent fireworks display that re-creates a volcanic eruption.

  Experience the Laacher See holiday regionThe landscape of this holiday region, located in the Volcanic Eifel, was largely shaped by volcanism. Today it is a paradise for all those who enjoy tracking: Trekkers, experienced moun-tain bikers and nature lovers can look forward to a trip through 400,000 years of geological history on various geological trails and dream trails. Here in the Volcano Park, visitors can experience the full diversity of a natural and unspoilt volcanic heritage.A total of five well-signposted geological trails and four dream trails lead through one of the worlds youngest volcanic regions. Taking these informative and appealingly designed