Gender problematika

 • View
  26

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gender problematika. Vymezení pojmu: Gender [ džender ] : sociální konstrukt Vlastnosti a chování spojované s obrazem muže a ženy jsou formovány kulturou a společností. Gender: sociologické versus pohlaví(sex): fyziologické rozdíly - PowerPoint PPT Presentation

Text of Gender problematika

 • Gender problematika

 • Vymezen pojmu:Gender [dender]: sociln konstrukt

  Vlastnosti a chovn spojovan s obrazem mue a eny jsou formovny kulturou a spolenost.

  Gender: sociologick versus pohlav(sex): fyziologick rozdly

  Genderov analza: Studium rozdl v potebch, podmnkch, pstupu ke zdrojm, kontrole majetku, rozhodovacch pravomocch atd. mezi enami a mui.

 • Dal pojmy:maskulinita - mustvfeminita - enstvSoubor genderovch vlastnost pipisovanch en, mui danou spolenost v uritm ase.

  Gender roleGendrov identita: oznauje osobn zkuenost s muskou nebo enskou existenc

 • Typick znaky pro mue a pro eny:

  Uvete njak pklad typick eny a mue z vaeho okol.

  Zamyslete se nad tm, jak typick vlastnosti pro mue a jak pro eny m vae nejlep kamardka, v nejlep kamard.

 • Zdroj dat: http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/statfile1_new.aspUNECE United Nations Economic Commision for Europe

  Data z roku 2000: Populace

 • Zdroj dat: http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/statfile1_new.aspUNECE United Nations Economic Commision for Europe

  Data z roku 2000: Podnikatel (v % ze zamstnanch)

 • Zdroj dat: http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/statfile1_new.aspUNECE United Nations Economic Commision for Europe

  Data z roku 2000: V domcnosti (v % ze zamstnanch)

 • Odpov ? Je to pirozen!Pro jsou v prakticky kad znm spolenosti lid dleni na zklad genderu?

  Pro je prakticky kad znm spolenost zaloena na musk dominanci?

 • Odpov ? Je to pirozen!Pro jsou v prakticky kad znm spolenosti lid dleni na zklad genderu?

  Pro je prakticky kad znm spolenost zaloena na musk dominanci?

 • Odpov ? Je to pirozen!Pro jsou v prakticky kad znm spolenosti lid dleni na zklad genderu?

  Pro je prakticky kad znm spolenost zaloena na musk dominanci?Biologick determinismus je v rozporu s antropologickmi, biologickmi a psychologickmi vzkumy. Rozdly v rmci skupin vt ne mezi skupinami.Gender jako sociln konstrukt: enami a mui se nerodme, ale stvme se jimi v dsledku ivota v konkrtn spolenosti.

 • Genderkoncept vztahov Projevuje se pi interakcch s ostatnmi.organizujc princip Smuje eny a mue do rozdlnch (nerovnch) pozic. Typicky musk a ensk povoln.

  AndrocentrismusMaskulinita nadazen feminitFeminita jako norma o d v o z e n od maskulinity.

 • Gender a osobnost lovkaspolenosttrh prcevdanboenstvkolajazykmdiahttp://www.osops.cz/cz/projekty/genderova-rovnost/publikace-gender-ve-skole

 • Gender a osobnost lovkaDve teorie: biologick podmnnost genderov rozdlnostUren biologickho pohlav:-genetick vbava (chromozomy)-hormony-vnj a vnitn pohlavn orgnyV dsledku poruch v nkter oblasti nelze rozhodnout, zda se jedn o mue i o enuGenderov identitaidentita utv se postupng. identita zvis na systmu v dan spolenostiPsychologick pstupy k utven g. identityPsychoanalza (S. Freud)Teorie socilnho uenKognitivn teorieAlternativn pohled (Sandra Bem) z kog. teorie ale akcentuje i vliv kultury

 • Gender a jazykJazyk: nstroj popisu a odrazu sociln reality nstroj vytven realityTeorie jazykovho relativismu (Sapiro Whorf)Genderov necitliv jazyk1. titulovn, oslovovn p. idi, uitelka2. vrazov prostedk p. ivitel rodiny, strkyn krbu, Mil dmy a ven pnov 3. mluvn styl a genderov rituly O ad prezidenta se uchzelo 5 kandidt.V Irku zahynulo 7 novin. zneviditelovn en

 • Gender a mdiaMdia: primrn zdroj informac a podnt-nelze kontrolovat, ovlivovat co mdia produkuj-asto stereotypyReklamaPstup 1. Tradice obsahov analzy 2. Tradice smiotick analzyZobrazen eny rozdln pokud je reklama urena pro mue a pro eny

  Mediln sdlen: -jazyk genderov zaten-eny prezentovny z hlediska vzhledu, vku, stavu rodiny (viz politiky Marvanov, Buzkov)-mdia se podlej na mtu krsy-poad tmat-tmata pro eny, mue (erven knihovna x western)

 • Zdroj dat: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

  Data z roku 2000:

  Graf1

  32

  32

  21

  21

  16

  13

  v %

  Zastoupen en v doln komoe parlamentu

  List1

  rakousko32

  nmecko32

  kanada21

  polsko21

  R16

  ecko13

  List1

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  v %

  Zastoupen en v doln komoe parlamentu

  List2

  List3

  Rda bych vs seznmila s projektem zamenm na pouvn graf ve vuce fyziky, kter probhal pedevm v roce 2003.

  Nejprve zmnm motivaci tohoto vzkumu, Pot budu strun charakterizovat hlavn sti projektu

  A dle se budu podrobnji zabvat prvn st projektu.

  Komunikace vdy byla a je velmi dleitou soust spolenosti a je nezbytn pro jej fungovn. Vprbhu asu se vak prostedky a zpsoby vmny informac mn. Vdnen dob se mimo jin stle astji stv nositelem informace graf.

  Pomoc grafu sdluj nejrznj informace mdia pedevm tisk a televize,

  prezentace dat formou grafu je samozejmost na obchodnch jednnch, pi reklamnch prezentacch apod. Zve uvedenho je zejm, e grafy maj ve vuce pedevm matematiky sv msto.

  Pro grafy ve fyzice?1) Pklady z fyziky poskytuj vhodn nmty na aplikaci matematickho uiva

  2) Ve vuce by ci mli zskat tak pedstavu o charakteru prce prodnch vd. K t zcela neodmysliteln pat experiment, a prv grafy hraj pi jeho vyhodnocovn dleitou roli.

  Dle bych strun charakterizovala hlavn sti vzkumu

  Komunikace vdy byla a je velmi dleitou soust spolenosti a je nezbytn pro jej fungovn. Vprbhu asu se vak prostedky a zpsoby vmny informac mn. Vdnen dob se mimo jin stle astji stv nositelem informace graf.

  Pomoc grafu sdluj nejrznj informace mdia pedevm tisk a televize,

  prezentace dat formou grafu je samozejmost na obchodnch jednnch, pi reklamnch prezentacch apod. Zve uvedenho je zejm, e grafy maj ve vuce pedevm matematiky sv msto.

  Pro grafy ve fyzice?1) Pklady z fyziky poskytuj vhodn nmty na aplikaci matematickho uiva

  2) Ve vuce by ci mli zskat tak pedstavu o charakteru prce prodnch vd. K t zcela neodmysliteln pat experiment, a prv grafy hraj pi jeho vyhodnocovn dleitou roli.

  Dle bych strun charakterizovala hlavn sti vzkumu

  Komunikace vdy byla a je velmi dleitou soust spolenosti a je nezbytn pro jej fungovn. Vprbhu asu se vak prostedky a zpsoby vmny informac mn. Vdnen dob se mimo jin stle astji stv nositelem informace graf.

  Pomoc grafu sdluj nejrznj informace mdia pedevm tisk a televize,

  prezentace dat formou grafu je samozejmost na obchodnch jednnch, pi reklamnch prezentacch apod. Zve uvedenho je zejm, e grafy maj ve vuce pedevm matematiky sv msto.

  Pro grafy ve fyzice?1) Pklady z fyziky poskytuj vhodn nmty na aplikaci matematickho uiva

  2) Ve vuce by ci mli zskat tak pedstavu o charakteru prce prodnch vd. K t zcela neodmysliteln pat experiment, a prv grafy hraj pi jeho vyhodnocovn dleitou roli.

  Dle bych strun charakterizovala hlavn sti vzkumu

  Pro zjiovn typickch chyb jsem vytvoila 4 soubory lohpedevm z mechaniky a molekulov fyziky.Byly ureny pro een studenty 2.-4. ronk ty. S.

  Soubory loh obsahovaly lohy:

  Vzkumu se astnilo 483 studentKadou lohu tak eilo 111-131 student

  Pilot probhla v ervenci 2003 na letnm soustedn Pro S

  Vlastn vzkum vyuvaj ji opravench loh probhal v 10.,11. 2003.

  Zjitn typickch chyb bylo provedeno na zklad polokov analzy jednotlivch loh.

  Pro zjiovn typickch chyb jsem vytvoila 4 soubory lohpedevm z mechaniky a molekulov fyziky.Byly ureny pro een studenty 2.-4. ronk ty. S.

  Soubory loh obsahovaly lohy:

  Vzkumu se astnilo 483 studentKadou lohu tak eilo 111-131 student

  Pilot probhla v ervenci 2003 na letnm soustedn Pro S

  Vlastn vzkum vyuvaj ji opravench loh probhal v 10.,11. 2003.

  Zjitn typickch chyb bylo provedeno na zklad polokov analzy jednotlivch loh.

  Pro zjiovn typickch chyb jsem vytvoila 4 soubory lohpedevm z mechaniky a molekulov fyziky.Byly ureny pro een studenty 2.-4. ronk ty. S.

  Soubory loh obsahovaly lohy:

  Vzkumu se astnilo 483 studentKadou lohu tak eilo 111-131 student

  Pilot probhla v ervenci 2003 na letnm soustedn Pro S

  Vlastn vzkum vyuvaj ji opravench loh probhal v 10.,11. 2003.

  Zjitn typickch chyb bylo provedeno na zklad polokov analzy jednotlivch loh.

  Clem 1. sti vzkumu bylo vymezen dovednost, kter by mli studenti zskat pro spn een loh sgrafy a to nejen sfyziklnm obsahem.

  2. Hlavnm clem druh sti projektu byla tvorba testovch loh, kter pedevm zjiovaly, jak jsou chybn miskoncepce student pi prci sgrafy. U kad lohy byly stanoveny dovednosti (ze seznamu vytvoenho vprvn sti projektu) potebn kspnmu vyeen tto lohy.

  Dle bych uvedla metodu a rozsah tohoto vzkumu.Clem 1. sti vzkumu bylo vymezen dovednost, kter by mli studenti zskat pro spn een loh sgrafy a to nejen sfyziklnm obsahem.

  2. Hlavnm clem druh sti projektu byla tvorba testovch loh, kter pedevm zjiovaly, jak jsou chybn miskoncepce student pi prci sgrafy. U kad lohy byly stanoveny dovednosti (ze seznamu vytvoenho vprvn sti projektu) potebn kspnmu vyeen tto lohy.

  Dle bych uvedla metodu a rozsah tohoto vzkumu.Clem 1. sti vzkumu bylo vymezen dovednost, kter by mli studenti zskat pro spn een loh sgrafy a to nejen sfyziklnm obsahem.

  2. Hlavnm clem druh sti projektu byla tvorba testovch loh, kter pedevm zjiovaly, jak jsou chybn miskoncepce student pi prci sgrafy. U kad lohy byly stanoveny dovednosti (ze seznamu vytvoenho vprvn sti projektu) potebn kspnmu vyeen tto lohy.

  Dle bych uvedla metodu a rozsah tohoto vzkumu.Komunikace vdy byla a je velmi dleitou soust spolenosti a je nezbytn pro jej fungovn. Vprbhu asu se vak prostedky a zpsoby vmny informac mn. Vdnen dob se mimo jin stle astji stv nositelem informace graf.

  Pomoc grafu sdluj nejrznj info