10
GRAD ZAGREB TUMAČ PLANSKOG ZNAKOVLJA ENERGETSKI SUSTAV MAGISTRALNI PLINOVOD - POSTOJEĆI I PLANIRANI VISOKOTLAČNI PLINOVOD VTP - POSTOJEĆI I PLANIRANI Elektroenergetika TRAFOSTANICA 110kV - POSTOJEĆA I PLANIRANA DALEKOVOD 110kV - POSTOJEĆI I PLANIRANI POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE Pošta POŠTANSKI URED - POSTOJEĆI Telekomunikacije PODRUČNA CENTRALA - POSTOJEĆA PRODUKTOVOD - POSTOJEĆI Cijevni transport nafte i plina DALEKOVOD 400kV - POSTOJEĆI DALEKOVOD 220kV - POSTOJEĆI KABEL 110kV - PLANIRANI I POSTOJEĆI UDALJENI PRETPLATNIČKI STUPANJ - POSTOJEĆI REGULACIJSKA STANICA, RAZDJELNA STANICA, BLOKADNA STANICA, - POSTOJEĆA I PLANIRANA 3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Energetski sustav, pošta i telekomunikacije GRANICA GENERALNOGA URBANISTIČKOG PLANA SESVETA MAGISTRALNI VODOVI - POSTOJEĆI i PLANIRANI VEZA KARATA: N E S W ZG-28 ZG-29 ZG-30 DS-21 ZG-38 ZG-39 ZG-40 DS-31 DS-32 REZERVACIJA PROŠIRENJA POSTOJEĆE ULICE RASKLOPNO POSTROJENJE - POSTOJEĆE I PLANIRANO 3b. 3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA Radio i TV sustav veza RADIJSKI KORIDOR - POSTOJEĆI GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA IZMJENE I DOPUNE 2015. Zavod za fotogrametriju d.d. Urbanistica d.o.o. Barešić Dragica, dipl.ing.arh. Bokulić-Zubac Mirela, dipl.ing.arh. Brković Marija, bacc.oec. Bubrić Maja, građ.teh. Čavlović Martina, dipl. iur. Doko Jasmina, dipl.ing.agr. Fanjek Ivica, dipl.ing.arh. Gregurić Boris, dipl.ing.arh. Lončarić Ivan prof.geogr.i pov. Lubin Dubravka-Petra, dipl.ing.arh. Mamić Tomislav Marinković Višnja Mihanović Katica, dipl.ing.šum. Mornar Nives, dipl.ing.arh. Ninić Vladimir, dipl.ing.građ Nukić Larisa Pažur Alen, mag. geog. Radovčić Zoran dipl. oec. Rajčić Ana-Marija, dipl.ing.arh. Sekol Lidija, dipl.ing.arh. Sirovec-Vanić Jasmina, dipl.ing.arh. Šabanović Sabina, dipl.ing.arh. Šerbetić-Tunjić Sanja, dipl.ing.arh. Širola Dubravko, dipl.ing.prom. Žic Dubravka, dipl.ing.arh. 1: 5 000 Odgovorni voditelj izrade prijedloga Izmjena i dopuna plana nakon 21.kolovoza 2015.: M.P. 6WUXÿQL WLP X L]UDGL 3ODQD *HRLQIRUPDWLÿND REUDGD M.P. M.P. Broj kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 24/13) Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 19/15) Javna rasprava objavljena je: 6. lipnja 2014. Ponovna javna rasprava objavljena je: 31. ožujka 2015. Druga ponovna javna rasprava objavljena je: 1. srpnja 2015. Pečat Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet M.P. Izradio: Pečat pravne osobe koja je izradila plan: Odgovorna osoba izrađivača Plana: Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba M.P. Pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave Gordana Muller Mikić, dipl. ing. arh. mr.sc. Dinko Bilić, dipl. oec Ivica Fanjek, dipl. ing. arh. Sanja Šerbetić Tunjić, dipl. ing. arh. Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Istovjetnost ovog plana sa Izvornikom ovjerava: Pečat Nadležnog tijela: Darinko Kosor GRAD ZAGREB GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA - IZMJENE I DOPUNE 2015. mr.sc. Dinko Bilić, dipl. oec Naziv kartografskog prikaza: Nositelj izrade: Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba Republike Austrije 18, Zagreb Javni uvid održan je od 16. lipnja 2014. do 30. lipnja 2014. Ponovni javni uvid održan je od 9. travnja 2015. do 23. travnja 2015. Drugi ponovni javni uvid održan je od 10. srpnja do 17. srpnja 2015. Odgovorni voditelj izrade prijedloga Izmjena i dopuna plana do 21. kolovoza 2015. Lidija Sekol, dipl. ing. arh.

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA IZMJENE I … · MJERILO 1:5000 5K22-21 A - Šašinovec B - Sesvetski Kraljevec KATASTARSKE OPĆINE: A-C A - tahimetrija, ortogonal 100 0 100

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA IZMJENE I … · MJERILO 1:5000 5K22-21 A - Šašinovec B - Sesvetski Kraljevec KATASTARSKE OPĆINE: A-C A - tahimetrija, ortogonal 100 0 100

GRAD ZAGREB

TUMAČ PLANSKOG ZNAKOVLJA

ENERGETSKI SUSTAV

MAGISTRALNI PLINOVOD - POSTOJEĆI I PLANIRANI

VISOKOTLAČNI PLINOVOD VTP - POSTOJEĆI I PLANIRANI

Elektroenergetika

TRAFOSTANICA 110kV - POSTOJEĆA I PLANIRANA

DALEKOVOD 110kV - POSTOJEĆI I PLANIRANI

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

Pošta

POŠTANSKI URED - POSTOJEĆI

Telekomunikacije

PODRUČNA CENTRALA - POSTOJEĆA

PRODUKTOVOD - POSTOJEĆI

Cijevni transport nafte i plina

DALEKOVOD 400kV - POSTOJEĆI

DALEKOVOD 220kV - POSTOJEĆI

KABEL 110kV - PLANIRANI I POSTOJEĆI

UDALJENI PRETPLATNIČKI STUPANJ - POSTOJEĆI

REGULACIJSKA STANICA, RAZDJELNA STANICA, BLOKADNA STANICA,

- POSTOJEĆA I PLANIRANA

3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

GRANICA GENERALNOGA URBANISTIČKOG PLANA SESVETA

MAGISTRALNI VODOVI - POSTOJEĆI i PLANIRANI

VEZA KARATA:

N

E

S

W

ZG-28 ZG-29 ZG-30 DS-21

ZG-38 ZG-39 ZG-40 DS-31 DS-32

REZERVACIJA PROŠIRENJA POSTOJEĆE ULICE

RASKLOPNO POSTROJENJE - POSTOJEĆE I PLANIRANO

3b.

3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Radio i TV sustav veza

RADIJSKI KORIDOR - POSTOJEĆI

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA

IZMJENE I DOPUNE 2015.

Zavod za fotogrametriju d.d. Urbanistica d.o.o.

Barešić Dragica, dipl.ing.arh.Bokulić-Zubac Mirela, dipl.ing.arh.Brković Marija, bacc.oec.Bubrić Maja, građ.teh.Čavlović Martina, dipl. iur.Doko Jasmina, dipl.ing.agr.Fanjek Ivica, dipl.ing.arh.Gregurić Boris, dipl.ing.arh.

Lončarić Ivan prof.geogr.i pov.Lubin Dubravka-Petra, dipl.ing.arh.Mamić TomislavMarinković VišnjaMihanović Katica, dipl.ing.šum.Mornar Nives, dipl.ing.arh.Ninić Vladimir, dipl.ing.građNukić LarisaPažur Alen, mag. geog.

Radovčić Zoran dipl. oec.Rajčić Ana-Marija, dipl.ing.arh.Sekol Lidija, dipl.ing.arh.Sirovec-Vanić Jasmina, dipl.ing.arh.Šabanović Sabina, dipl.ing.arh.Šerbetić-Tunjić Sanja, dipl.ing.arh.Širola Dubravko, dipl.ing.prom.Žic Dubravka, dipl.ing.arh.

1: 5 000

Odgovorni voditelj izrade prijedloga Izmjena i dopuna plana nakon 21.kolovoza 2015.:

M.P.

Stručni tim u izradi Plana:

Geoinformatička obrada:

M.P.

M.P.

Broj kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza:Odluka o izradi Izmjena i dopuna

Generalnog urbanističkog plana Sesveta(Službeni glasnik Grada Zagreba br. 24/13)

Odluka o donošenju Izmjena i dopunaGeneralnog urbanističkog plana Sesveta

(Službeni glasnik Grada Zagreba br. 19/15)

Javna rasprava objavljena je: 6. lipnja 2014.Ponovna javna rasprava objavljena je: 31. ožujka 2015.

Druga ponovna javna rasprava objavljena je: 1. srpnja 2015.

Pečat Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada,graditeljstvo, komunalne poslove i promet

M.P.

Izradio:

Pečat pravne osobe koja je izradila plan: Odgovorna osoba izrađivača Plana:Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba

M.P.

Pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave

Gordana Muller Mikić, dipl. ing. arh.

mr.sc. Dinko Bilić, dipl. oec

Ivica Fanjek, dipl. ing. arh.

Sanja Šerbetić Tunjić, dipl. ing. arh.

Pečat Gradske skupštine Grada Zagreba Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba

Istovjetnost ovog plana sa Izvornikom ovjerava: Pečat Nadležnog tijela:

Darinko Kosor

GRAD ZAGREB

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA - IZMJENE I DOPUNE 2015.

mr.sc. Dinko Bilić, dipl. oec

Naziv kartografskog prikaza:

Nositelj izrade:Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

Park Stara Trešnjevka 1, Zagreb

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Republike Austrije 18, Zagreb

Javni uvid održan je od 16. lipnja 2014. do 30. lipnja 2014.Ponovni javni uvid održan je od 9. travnja 2015. do 23. travnja 2015.Drugi ponovni javni uvid održan je od 10. srpnja do 17. srpnja 2015.

Odgovorni voditelj izrade prijedloga Izmjena i dopuna plana do 21. kolovoza 2015. Lidija Sekol, dipl. ing. arh.

Page 2: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA IZMJENE I … · MJERILO 1:5000 5K22-21 A - Šašinovec B - Sesvetski Kraljevec KATASTARSKE OPĆINE: A-C A - tahimetrija, ortogonal 100 0 100

MJERILO 1:5000

5K22-21

A - Šašinovec

B - Sesvetski Kraljevec

KATASTARSKE OPĆINE:

A-C

500m4003001000100 200

A - tahimetrija, ortogonal

B - fotogrametrija

IZMJERA:

C - komasacija

D - grafička

DUGO SELO - 21

DUGO SELO - 21

ZA

GR

EB

- 3

0

DU

GO

S

EL

O - 2

2

DUGO SELO - 31

DUGO SELO - 11

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagrebaprosinac 2013.

B

A

3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA - IZMJENE I DOPUNE 2015.

AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
590
AutoCAD SHX Text
000
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
592
AutoCAD SHX Text
250
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
076
AutoCAD SHX Text
000
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
079
AutoCAD SHX Text
000
Page 3: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA IZMJENE I … · MJERILO 1:5000 5K22-21 A - Šašinovec B - Sesvetski Kraljevec KATASTARSKE OPĆINE: A-C A - tahimetrija, ortogonal 100 0 100

MJERILO 1:5000

5K22-31

A - Sesvetski Kraljevec

A

KATASTARSKE OPĆINE:

500m4003001000100 200

A - tahimetrija, ortogonal

B - fotogrametrija

IZMJERA:

C - komasacija

D - grafička

DUGO SELO - 31

DUGO SELO - 31Z

AG

RE

B - 40

DU

GO

S

ELO

- 3

2

DUGO SELO - 41

DUGO SELO - 21

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagrebaprosinac 2013.

A-C

10361

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA - IZMJENE I DOPUNE 2015.

3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
590
AutoCAD SHX Text
000
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
592
AutoCAD SHX Text
250
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
073
AutoCAD SHX Text
000
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
076
AutoCAD SHX Text
000
Page 4: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA IZMJENE I … · MJERILO 1:5000 5K22-21 A - Šašinovec B - Sesvetski Kraljevec KATASTARSKE OPĆINE: A-C A - tahimetrija, ortogonal 100 0 100

MJERILO 1:5000

5K22-32

A - Sesvetski Kraljevec

KATASTARSKE OPĆINE:

500m4003001000100 200

A - tahimetrija, ortogonal

B - fotogrametrija

IZMJERA:

C - komasacija

D - grafička

DUGO SELO - 32

DUGO SELO - 32D

UG

O S

EL

O - 3

1

DUGO SELO - 42

DUGO SELO - 22

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagrebaprosinac 2013.

A A-C

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA - IZMJENE I DOPUNE 2015.

D

1

1

0

kV

D

2

2

0

k

V

D

S

4

0

0

k

V

3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
592
AutoCAD SHX Text
250
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
594
AutoCAD SHX Text
500
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
073
AutoCAD SHX Text
000
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
076
AutoCAD SHX Text
000
Page 5: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA IZMJENE I … · MJERILO 1:5000 5K22-21 A - Šašinovec B - Sesvetski Kraljevec KATASTARSKE OPĆINE: A-C A - tahimetrija, ortogonal 100 0 100

MJERILO 1:5000

5J22-28

A - Granešina

B - Dubrava

KATASTARSKE OPĆINE:

500m4003001000100 200

A - tahimetrija, ortogonal

B - fotogrametrija

IZMJERA:

C - komasacija

D - grafička

ZAGREB - 28

ZAGREB - 28

ZA

GR

EB

- 2

7

ZA

GR

EB

- 29

ZAGREB - 38

ZAGREB - 18

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagrebaprosinac 2013.

A

B

C

D

C - Sesvete

D - Resnik

D

A

A-B

D

S

1

1

0

k

V

K

1

1

0

k

V

K

1

1

0

k

V

10365

PRS Sesvetska Sopnica

TS DUBEC

3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA - IZMJENE I DOPUNE 2015.

AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
583
AutoCAD SHX Text
250
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
585
AutoCAD SHX Text
500
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
076
AutoCAD SHX Text
000
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
079
AutoCAD SHX Text
000
Page 6: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA IZMJENE I … · MJERILO 1:5000 5K22-21 A - Šašinovec B - Sesvetski Kraljevec KATASTARSKE OPĆINE: A-C A - tahimetrija, ortogonal 100 0 100

MJERILO 1:5000

5J22-29

A - Sevete

B - Durdekovec

KATASTARSKE OPĆINE:

500m4003001000100 200

A - tahimetrija, ortogonal

B - fotogrametrija

IZMJERA:

C - komasacija

D - grafička

ZAGREB - 29

ZAGREB - 29

ZA

GR

EB

- 2

8

ZA

GR

EB

- 30

ZAGREB - 39

ZAGREB - 19

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagrebaprosinac 2013.

B - Sesvetski Kraljevec

A

B

C

C

D

A-B

D

1

1

0

k

V

PC Sesvete

10360

PRS Popovec

PRS Sesvete Centar

TS

3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA - IZMJENE I DOPUNE 2015.

AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
585
AutoCAD SHX Text
500
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
587
AutoCAD SHX Text
750
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
076
AutoCAD SHX Text
000
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
079
AutoCAD SHX Text
000
Page 7: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA IZMJENE I … · MJERILO 1:5000 5K22-21 A - Šašinovec B - Sesvetski Kraljevec KATASTARSKE OPĆINE: A-C A - tahimetrija, ortogonal 100 0 100

MJERILO 1:5000

5J22-30

A - Durdekovec

B - Šašinovec

KATASTARSKE OPĆINE:

500m4003001000100 200

A - tahimetrija, ortogonal

B - fotogrametrija

IZMJERA:

C - komasacija

D - grafička

ZAGREB - 30

ZAGREB - 30

ZA

GR

EB

- 2

9

DU

GO

S

EL

O - 2

1

ZAGREB - 40

ZAGREB - 20

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagrebaprosinac 2013.

C - Sesvete

D - Sesvetski Kraljevec

A

B

C

C

D

D

A-B

A-C

A-B

Sesvetska sela

3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA - IZMJENE I DOPUNE 2015.

AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
587
AutoCAD SHX Text
750
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
590
AutoCAD SHX Text
000
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
076
AutoCAD SHX Text
000
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
079
AutoCAD SHX Text
000
Page 8: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA IZMJENE I … · MJERILO 1:5000 5K22-21 A - Šašinovec B - Sesvetski Kraljevec KATASTARSKE OPĆINE: A-C A - tahimetrija, ortogonal 100 0 100

MJERILO 1:5000

5J22-38

A - Dubrava

B - Sesvete

KATASTARSKE OPĆINE:

500m4003001000100 200

A - tahimetrija, ortogonal

B - fotogrametrija

IZMJERA:

C - komasacija

D - grafička

ZAGREB - 38

ZAGREB - 38Z

AG

RE

B - 37

ZA

GR

EB

- 3

9

ZAGREB - 48

ZAGREB - 28

C - Resnik

D - Žitnjak

A

B

C

D

A-B

A

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagrebaprosinac 2013.

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA - IZMJENE I DOPUNE 2015.

3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
583
AutoCAD SHX Text
250
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
585
AutoCAD SHX Text
500
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
073
AutoCAD SHX Text
000
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
076
AutoCAD SHX Text
000
Page 9: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA IZMJENE I … · MJERILO 1:5000 5K22-21 A - Šašinovec B - Sesvetski Kraljevec KATASTARSKE OPĆINE: A-C A - tahimetrija, ortogonal 100 0 100

MJERILO 1:5000

5J22-39

A - Sesvete

B - Sesvetski Kraljevec

KATASTARSKE OPĆINE:

500m4003001000100 200

A - tahimetrija, ortogonal

B - fotogrametrija

IZMJERA:

C - komasacija

D - grafička

ZAGREB - 39

ZAGREB - 39Z

AG

RE

B - 38

ZA

GR

EB

- 4

0

ZAGREB - 49

ZAGREB - 29

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagrebaprosinac 2013.

C - Resnik

A

B

C

B

A-B

A

D 110 kV

D

1

1

0

k

V

D

S

1

1

0

k

V

K 110 kV

K

1

1

0

k

V

K

1

1

0

k

V

K

1

1

0

k

V

K

1

1

0

k

V

p

r

o

d

u

k

to

v

o

d

/ e

ta

n

o

v

o

d

p

r

o

d

u

k

to

v

o

d

/ e

ta

n

o

v

o

d

PRS Europatrade

PRS Sesvete sjever

3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA - IZMJENE I DOPUNE 2015.

PRS Sesvete - jug

PRS Metro

PRS Ljudevita Posavskog

KB 110 kV

AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
585
AutoCAD SHX Text
500
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
587
AutoCAD SHX Text
750
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
073
AutoCAD SHX Text
000
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
076
AutoCAD SHX Text
000
Page 10: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA IZMJENE I … · MJERILO 1:5000 5K22-21 A - Šašinovec B - Sesvetski Kraljevec KATASTARSKE OPĆINE: A-C A - tahimetrija, ortogonal 100 0 100

MJERILO 1:5000

5J22-40

A - Sesvetski Kraljevec

B - Sesvete

KATASTARSKE OPĆINE:

500m4003001000100 200

A - tahimetrija, ortogonal

B - fotogrametrija

IZMJERA:

C - komasacija

D - grafička

ZAGREB - 40

ZAGREB - 40Z

AG

RE

B - 39

DU

GO

S

ELO

- 3

1

ZAGREB - 50

ZAGREB - 30

Izradba: Gradski ured za katastar i geodetske poslove Grada Zagrebaprosinac 2013.

C - Resnik

B

A

C A

A-B

3.b KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

Energetski sustav, pošta i telekomunikacije

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA - IZMJENE I DOPUNE 2015.

PRS Sesvetska Selnica

AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
587
AutoCAD SHX Text
750
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
590
AutoCAD SHX Text
000
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
073
AutoCAD SHX Text
000
AutoCAD SHX Text
5
AutoCAD SHX Text
076
AutoCAD SHX Text
000