Geologia Romaniei Curs

  • View
    574

  • Download
    11

Embed Size (px)

Transcript

GEOLOGIA ROMANIEI CURSEVOLU IA SI POZI IA TERITORIULUI ROMNIEI IN CADRUL GEOLOGIC STRUCTURAL GENERAL AL EUROPEI Geologia Romniei cuprinde no iuni de geologie a teritoriului rii cu caracter de geologie regional , ncadrat n evolu ia continentului european. Evolu ia geologic regional a scoar ei terestre const n esen n trecerea de la stadiul de geosinclinal sau zon labil (mobil ), la stadiul de regiune consolidat i invers, prefaceri care sunt nso ite de procese tectono magmatice complexe. Unele zone au r mas, ns , foarte de timpuriu arii rigide, func ionnd pe parcursul evolu iei ca regiuni de platform , care sunt arii largi ale scoar ei terestre rigide, afectate numai de mi c ri de transla iei, rota ie i de oscila ie pe vertical , f r sau cu o cuvertur sedimentar cvasiorizontal . Mai sunt denumite regiuni cratonizate, stabile, far zone seismice intense i care nu mai au fost regenerate n mi c ri de cutare. Alte regiuni au evoluat alternativ ca zone rigide i ca arii geosincinale. De aici posibilitatea de a separa suprafa a scoar ei n arii structurale de diferite vrste, cele mai recente fiind ale orogenezei alpine. Pe continentul european se pot delimita arii a c ror structur s-a realizat n anumite cicluri orogenice. Pentru reconstituirea prefacerilor pe care le-a suferit p mntul romnesc i n elegerea structurii geologice actuale, intereseaz , n mod deosebit, ansamblurile arhitectonice n care se ncadreaz unit ile structurale ale teritoriului Romniei. Astfel se delimiteaz arii consolidate timpuriu sau de platform , ce constituie vorlandul Carpa ilor. Acesta este format din regiuni care au suferit transform ri profunde pn in ciclul orogenic alpin inclusiv. O a doua categorie de regiuni sunt foste zone de platform care au fost regenerate n orogeneza alpin , devenind unit ile carpatice. n evolu ia sa, scoar a terestra parcurge mai multe perioade: perioada de geosinclinal prin care are loc o mi care de coborre continua si acumulare de sedimente. n acest fel se deschide un nou bazin oceanic prin expansiunea a doua margini continentale, care n faza ini iala constituiau o zona de platforma stabila i care a fost fragmentat ; 2. B. perioada de orogeneza, cnd are loc ridicarea unei catene muntoase i este considerat creatoare de relief pozitiv; 3. C. perioada de gliptogenez n care for a tectonic de compresiune se reduce foarte mult, iar catena muntoas este supus unor intense procese de eroziune, care tind s o transforme ntr-o peneplen ( M. ecl man, 1999), ce constituie un teritoriu aplatizat cu aspect tabular ; prin reducerea for ei tectonice, procesul de ridicare a catenei muntoase nceteaz sau rata de ridicare a acesteia este inferioar proceselor de eroziune, astfel nct altitudinea se diminueaz continuu pn la tergerea diferen elor de relief. Prin compresiune se produce o consolidare i rigidizare a marginilor continentale aflate n coliziune. Din modelul de mai sus rezult c structurile orogenice, care n final sunt transformate n peneplene apar la marginile unora mai vechi, ceea ce ar rezulta o cre tere a masei continentale. ns procesele de dinamic a scoar ei terestre fac ca aceasta s evolueze continuu prin fragmentare, subsiden e, consum, coliziune etc., astfel nct masa continental variaz de la o perioad la alta. Prin urmare, structura general a scoar ei terestre este dat de structuri orogenice i zone de platform rigide mai mult sau mai pu in aplatizate, constituite n stadii de evolu ie anterioare. n cadrul unui ciclu orogenic, au loc doua categorii principale de procese: a. procese de tectogeneza, cnd se produc ample cut ri ale scoar ei terestre derulate n mai multe faze, mai mult sau mai pu in periodice i contemporane. b. procese de morfogenez , prin care, pe de o parte, are loc ridicarea unit ii cutate pe mii de metrii n l ime, iar pe de alta, se edific relieful spectaculos montan sub impactul factorilor modelatori externi. 1.

Perioada de geosinclinal grupeaz stadii de expansiune a unui bazin oceanic, n timp ce perioada de orogeneza cuprinde stadii de compresiune a acestuia. Evolu ia unui teritoriu de la structura geosinclinal la caten muntoas parcurge mai multe etape cunoscute sub denumirea de ciclurile Wilson separate n mai multe stadii: Stadiul de rift continental const n fisurarea unei bloc continental rigid, ca urmare a unui efort de distensiune generat de ramura ascendent i cea orizontal a curen ilor de convec ie sublitosferici; se formeaz o structur de tip graben, asem n tor riftului est-african, cu intense procese vulcanice i magmatice bazice i intermediare. Stadiul Marea Ro ie, n care riftul continental evolueaz la o mare ngust , prin ndep rtare marginilor continentale. Astfel, se formeaz o crust oceanic nou , iar sedimentarea este de tip evaporitic i carbonatic la margini, i turbiditic n zona de larg. Datorit leg turilor greoaie cu largul oceanului planetar i lipsei curen ilor marini se creeaz condi ii de transformare a materiei organice n mluri sapropelice (viitoare roci mame de petrol ). Stadiul de ocean ngust corespunde unei m ri n expansiune afectat de intense procese de subsiden . Se dezvolt margini continentale pasive, la care se individualizeaz zona de elf, de povrni (taluz) continental i zona de larg, abisal . Stadiul atlantic caracterizeaz un ocean n expansiune unde sedimentarea se produce n zona de elf, povrni (taluz) continental i zonei abisale. n zona de elf se depun depozite clastice, carbonatice (de la depozite recifale la cele de precipita ie), iar n zona povrni ului continental se depun depozite fine de natura mlurilor, care sunt antrenate n curgeri submarine (turbidite). n zona abisal sedimentarea este de particule fine de natura mlurilor argiloase sau calcaroase. La adncimi mai mici de 4500 m (adncimea de compensare a carbona ilor) predomin mlurile calcaroase, astfel nct, crestele dorsalelor oceanice sunt acoperite de o pulbere alb , dnd aspectul unor mun i submarini acoperi i de z pad . Sedimentarea este influen at de curen ii marini profunzi sau de suprafa , cu ape reci sau calde. Din modelele de evolu ie a unui geosinclinal, stadiile de mai sus, corespund etapelor de individualizare i dezvoltare (fig.1). Datorit extinderii bazinului oceanic i ngro rii litosferei n zonele de margine, aceasta cedeaz , ini iindu-se procesul de subduc ie. Din acest moment ncepe faza de compresiune, ce ar corespunde etapei orogenice sau de fli , din modelul geosinclinalului. n aceast faz se produce nchiderea complet a unui bazin marin i formarea unei centuri orogenice. Acest proces se deruleaz n trei stadii: stadiul de subduc ie, de bazin remanent i de coliziune (fig.2). Stadiul de subduc ie. n acest stadiu o margine continental pasiv (de tip atlantic) devine mobil prin decuplarea pl cii oceanice i ini ierea procesului de coborre. Astfel, se formeaz fosele oceanice, iar coborrea (subduc ia) pl cii oceanice sub cea continental declan eaz procese magmatice i vulcanice, formnd arcul vulcanic continental. n fos se acumuleaz depozite sedimentare de natur pelagic , detritic i vulcanic . Depozitele pelagice formeaz prin alunecare gravita ional turbidite. Datorit compresiunilor aceste depozite sunt cutate (prisma de acre iune) formnd un arc extern submers sau local emers (Insulele Antilele Mici, Timor, Celebes). Prisma de acre iune reprezint o unitate tectonic rezultat din r zuirea sedimentelor de pe placa subdus i cutarea intens a acestora prin compresiune. n teoria geosinclinalului marginea continental r mas pasiv , de pe partea opus marginii mobile, poate fi asimilat miogeosinclinalului sau vorlandului. Zona de larg oceanic, prisma de acre iune i arcul vulcanic (linia andezitic ) reprezint eugeosinclinalul. Stadiu de bazin remanent Prin procesul de convergen a celor dou margini continentale, scoar a oceanic este consumat aproape integral prin subduc ie. Astfel, fostul ocean se restrnge la o mare pu in adnc , denumit bazin remanent. Acest stadiu corespunde cu etapa orogenic sau de fli din modelul geosinclinalului. Sedimentarea este predominant clastic , ritmic , sursa materialului fiind structurile ridicate din arcul extern sau din marginea continental . Prin compresiune acestea se adaug arcului extern (prismei de acre ie), aceasta crescnd n dimensiuni. n acela i timp se produce o intens tectonizare, prin crearea faliilor de nc lecare care evolueaz la plane de ariaj, direc ia de deplasare fiind spre marginea continental (vorland). n perioada de

ariaj pot fi antrenate por iuni din crusta granitic sau chiar oceanic (pnze de obduc ie). Acest stadiu poate fi asimilat n prezent cu bazinele remanente de tip Marea Mediteran , Marea Neagr , Marea Caspic Stadiul de coliziune sau de sutur a dou margini continentale convergente, pin care bazinul remanent este complet nchis. n acest stadiu are loc ridicarea p r ii interne a orogenului (partea dinspre eugeosinclinal) i, n acela i timp, n partea opus , spre vorland (miogeosinclinal) se deschide, prin subsiden , o larg zon depresionar (avanfos ). ntr-o prim faz , sedimentarea se produce n condi ii de fli , iar ntr-o faz ulterioar , are loc migrarea avanfosei spre exterior (spre vorland), iar sedimentarea continu n condi ii de molas . Acest stadiu corespunde etapei tardegeosinclinale din vechea teorie a geosinclinalului. Compresiunea, ce continu i n acest stadiu, determin amplificarea nc lec rilor pn la pnze de ariaj, precum i apari ia altora noi, edificnd structura geotectonic complicat a lan ului orogenic. ngro area crustei terestre i ridicarea n bloc a lan ului orogenic este nso it de compens ri izostatice, prin subsiden a pronun at a unor sectoare, unde se formeaz depresiunile intramuntoase i intermuntoase. Aceste ample mi c ri determin , pe de o parte, consumul aproape complet al scoar ei oceanice i apari ia acesteia n pnze de obduc ie formnd centurile ofiolitice, iar pe de alta, declan area unui magmatism i vulcanism trziu (magmatismul postorogenic, dup H. Stille). CICLURI OROGENICE PREALPINE n evolu ia teritoriului Romniei au fost identificate patru cicluri orogen