Click here to load reader

Geophysical Data Coverage

  • View
    25

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Geophysical Data Coverage

Flyggeofysisk verksamhet

Mtningar 2009De frgade omrdena p kartan representerar de flyggeofysiska mtningar SGU har gjort under 2009.Vra mtningar omfattar: Magnetiskt totalflt Mtsystem: Scintrex CS2-sensor med RMS DAARC500 elektronikkonsol. Gammastrlning Mtsystem: Radiation Solutions RSX-5 (gammaspektrometer) med en nedtriktad 16 liters NaI kristall och en upptriktad 4 liters kristall. Den upptriktade anvnds fr att korrigera uranhalten fr radon. Elektromagnetiska flt (VLF) Mtsystem: SGUs treaxliga sensor som mter den elektromagnetiska vektorn till fas och amplitud frn tv valfria VLF-sndare. Mtningarna grs p 60 meters hjd, linjeavstndet r 200 meter och avstndet mellan mtpunkterna r 7 meter fr magnetfltet, 16 meter fr elektromagnetiska fltet och 64 meter fr gammastrlning. Fr navigering och positionering anvnds (D)GPS och fr att mta flyghjden ver marken anvnds radar.

De bl omrdena p kartan representerar flyggeofysiska mtningar som SGU har gjort under 2009. Den rda ytan r arkivdata som har bearbetats och lagrats i SGUs databas. De grfrgade omrdena visar tidigare mtningar.

nov 2009

Box 670 751 28 Uppsala tel. 018-17 90 00 fax. 018-17 92 10 e-post: [email protected] www.sgu.se

Fakta

Verksamhetsomrde: Flyggeofysik Kontaktperson: Mats Wedmark, tel. 018 17 93 63, e-post: [email protected] Kundtjnst: tel. 018-17 90 00, e-post: [email protected]

Flyggeofysisk verksamhet

Magnetisk anomalikartaKartan visar uppmtta variationer i det magnetiska totalfltet efter subtraktion av det geomagnetiska referensfltet (DGRF 1965.0). Kartan baserar sig p mtningar gjorda 19602009. Jordskorpans magnetiska egenskaper bestms huvudsakligen av frekomsten av det magnetiska mineralet magnetit i de olika bergarterna. Koncentrationen kan variera frn nstan noll till 10 % eller mer i t.ex. gabbror och upp till nstan 100 % i jrnmalmer. Magnetfltet har mtts och registrerats i systematiska och detaljerade flygmtningar. Data bearbetas och lagras i databaser och kan sedan visualiseras som exempelvis kartor. Djup- och ytfrdelningen av olika bergarter kan tolkas ur mnstren i anomalikartan. Bergartsutbredning, strykning och stupningsriktningar kan bestmmas med olika geofysiska tolkningstekniker. Frkastningar och deras relativa rrelser kan ses som frskjutningar i det magnetiska mnstret. Flygmtningen har utfrts enligt fljande: Flyghjd:30eller60m (norra fjllkedjan 1 800 m) Hjdmtning:radar Navigering:GPS Linjeriktning:NSellerV Linjeavstnd:200800mverland, 1000 m ver hav samt 2 000 m ver norra fjllkedjan Flyghastighet:250km/h ReferensfltDGRF1965.0 Relativnoggrannhet:196019671015nT 19681981 5nT 19821994 2nT 19952006

Search related