Gezondheid 2.0 en de gevolgen voor informatiebeveiliging

 • View
  503

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

De presentatie geeft weer wat voor invloed Gezondheid 2.0 heeft op de informatiebeveiliging in de zorg. Een nieuwe manier van werken, concurrentie in de zorg en het centraal stellen van de patient, zorgt ervoor dat men ook zorgvuldiger om moet gaan met medische informatie.

Text of Gezondheid 2.0 en de gevolgen voor informatiebeveiliging

 • 1. Dinsdag 4 oktober 2011
  Vivian Kennes
  Accountmanager Healthcare Solutions
  Seminar Informatiebeveiliging in de zorg

2. 3. Wat is Gezondheid 2.0 ?
4. Voorkeur bij gezondheidsvraagstukken:
53% : Zoekmachine
31% : Huisarts
23% : Wikipedia
bron Gezondheid 2.0 RVZ 2010
5. 95%
Van de artsen gebruikt Google onder werktijd om informatie te vinden over aandoeningen, nieuwe ontwikkelingen of medicijnen
6. De verbonden patinten mensen

 • We verbinden 7. We luisteren 8. We geven steun 9. We registreren 10. We delen 11. We beoordelen 12. We creren adviezen 13. We dagen elkaar uit 14. We helpen elkaar 15. etc

De verbonden mens heeft elkaar nodig
84% vindt dat de arts actief moet betrekken
35% wordt actief betrokken
25% wordt nietbetrokken bij keuze
Bron: NCPF
16. De verbonden mens helpt kiezen
17. Het traditionele healthcare universum

 • Consumenten moeten relatie aangaan met individuele zorg gerelateerde instellingen 18. Focus ligt op de behoefte van de zorgaanbieder, de werkgever, de financier of leverancier, niet op de consument

Gezondheid 2.0
Maatschappelijke ontwikkeling waarbij de
burger participeert in communities die hem ondersteunen in zijn activiteiten om:

 • Gezond te blijven 19. Gezond te worden 20. Te leren omgaan met een aandoening of beperking

RVZ, gezondheid 2.0: U bent aan zet
21. Copernica shift in de zorg gezondheid 2.0
In 1543, Copernicus was the first to propose that the Earth rotated around the sun, while accepted scientific thought at the time believed the Earth was the center of the universe. Copernicus effectively changed the center of the universe.
22. Gezondheid 2.0 & Informatiebeveiliging ?
23. Gezondheid 2.0 & Informatiebeveiliging
Noodzaak om efficinter te werken & informatie te delen
Toenemende werkdruk in de zorg
Toenemend beroep op de zorg door vergrijzing
Beter genformeerde clint / patint
24. Gezondheid 2.0 & Informatiebeveiliging
Clintenportalen, inzage clintendossiers
e-Health toepassingen
Online consults
Online meetgegevens, bijv. bloedwaarden
Samenwerking zorgketenpartners middelsextranet portalen
Aansluiting EPDs - instellingsnetwerk
25. Spanningsveld
Privacy &
Veiligheid
Beschikbaarheid & Toegang
Integriteit Gegevens
26. Informatiebeveiliging
Invoering BSN nummer in de zorg
Regionale EPDs (vs landelijk EPD)
Degelijk beleid noodzakelijk
27. Regeling Gebruik BSN nr in de zorg
Artikel 2
De gegevensverwerking, bedoeld in art. 8 en 9 van de wet, in art. 52, eerste, vierde en vijfde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten,
in art. 86, eerste, vierde en vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet en in de artikelen 28, tweede lid, en 29 van het Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg voldoet aan de NEN 7510
28. Relatie relevante wet- en regelgeving
WBP - Wet Bescherming persoonsgegevens
WGBO - Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
BIG - Wet Beroepsuitoefening Individuele Gezondheidszorg
Kwaliteitswet Zorginstellingen
Wbsn-z -Wet Burger Service Nummer in de zorg
Wetsvoorstel Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg (Elektronisch Patinten dossier)
29. Informatiebeveiliging& Personal health records
30. Informatiebeveiliging
31. Informatiebeveiliging & EPDs
32. Informatiebeveiliging & toenemende ICT ondersteuning
33. Informatiebeveiligingsbeleid
voorkomen van incidenten
kwaliteit van zorg hoog houden
concurrentievoordeel behalen
wettelijke verplichting
34. Informatiebeveiliging op orde hebben
NEN7510 norm biedt praktische handvatten
NEN7510 norm compliancy legt goede basis
35. ???