Click here to load reader

Ghế sofa góc, sofa góc phòng khách, sofa góc chung cư, sofa góc nhập khẩu từ malaysia & itlaia

  • View
    114

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Ghế sofa góc, sofa góc phòng khách, sofa góc chung cư, sofa...

  • 1. Sofa BTM Cng vi phng thc bn hng Bn Hng Ti Kho, r hn 20% gi th trng, Sofa BTM cung cp cho khch hng s a dng v mu m sofa da tht 100% nh: Sofa gc cc loi, sofa b ( 1+2+3), sofa b ( 2+3 + n), sofa b ( 1+1+3), gh sofa, sofa th gin, sofa phng ng hay sofa phng khch vv. Khch hng cng s la chn c nhng b sofa hin i, cao cp hoc nhng b sofa phong cch truyn thng khi chn mua sofa da ti cng ty BTM. Ti H Ch Minh: s 43 ng Dng Vn An - P An Ph - Q 2 HCM Ti H Ni: C3/39 ng 106 Hong Quc Vit - HN Tel: 0866 850 286 Vui lng lin h trc tip: Minh Nht 0943 974 000/ 0943 690 200 Sofa gc Italia FL 869L Sofa gc Flavia 869 nhp khu trc tip t Italy ( Consofa Calia). Sofa Flavia 869 thit k theo kiu hin i, tr trung, ph hp vi cc phng cch c phong cch hin i kiu Chu u. Chn sofa bng inox, gm cao to nn v duyn dng nhng khng km phn sang trng v vng tri. Sofa da gc Flavia 869 lm bng 100% da b, c dy 1.3mm, khung sn sofa lm bng g si Bn u. Kiu dng sofa nh nhng, ng nt tinh t rt ph hp vi th hiu ca ngi Vit Nam. Gi c ca b sofa gc ny rt hp ti tin ca ngi Vit Nam. So vi cc sn phm ng loi khc trn th trng ( Cng l sofa v nhp khu trc tip) th Flavia 869 r hn kh nhiu ( t nht l 20%) do chnh sch bn hng ti kho ca Sofa BTM.

2. Tm tt thng tin v sofa gc Flavia 869: Tn sn phm: sofa gc Flavia 869 Ngun gc: Consofa- Calia Cht liu: da b 100% + khung sn sofa bng g si Bc u Gi bn th trng: 99.000.000 VND Gi bn ti kho ( gim 20%): 79.200.000 VND Sofa Italia, b 1+2+3 - FL 774 Sofa b Flavia 774 nhp khu trc tip t Italy ( Consofa Calia). Sofa da Flavia lm bng 100% da b, c dy 1.3mm, khung sn sofa lm bng g si Bn u. Kiu dng sofa nh nhng, ng nt tinh t rt ph hp vi th hiu ca ngi Vit Nam. Khch hng c th la chn ghp b ( 1+2+3) ; (1+1+3); (2+3+n) hoc c th chn mua gh l ty thch. Gi c ca b sofa gc ny rt hp ti tin ca ngi Vit Nam. So vi cc sn phm ng loi khc trn th trng ( Cng l sofa v nhp khu trc tip) th Flavia 774 r hn kh nhiu ( t nht l 20%) do chnh sch bn hng ti kho ca Sofa BTM. 3. Tm tt thng tin v sofa b Flavia 774 : Tn sn phm: sofa Flavia 774 Ngun gc: Consofa- Calia Cht liu: da b 100% + khung sn sofa bng g si Bc u Gi bn th trng: 134.000.000 VND Gi bn ti kho ( gim 20%): 107.200.000 VND Sofa gc Italia 883L Sofa gc Flavia 883 nhp khu trc tip t Italy ( Consofa Calia). y l mt trong nhng mu sofa gc mu mi ti th trng Vit Nam. Thit k ca sofa theo kiu bn c in, chc chn v b th, ph hp vi nhng phng khch rng, ni tht trang nh. Sofa da gc Flavia 883 lm bng 100% da b, c dy 1.3mm, khung sn sofa lm bng g si Bn u. Gi c ca b sofa gc ny rt hp ti tin ca ngi Vit Nam. So vi cc sn phm ng loi khc trn th trng ( Cng l sofa v nhp khu trc tip) th Flavia 883 r hn kh nhiu ( t nht l 20%) do chnh sch bn hng ti kho ca Sofa BTM. 4. Tm tt thng tin v sofa gc Flavia 883: Tn sn phm: sofa gc Flavia 883 Ngun gc: Consofa- Calia Cht liu: da b 100% + khung sn sofa bng g si Bc u Gi bn th trng: Gc 3L: 105.000.000 VND Gc 2,5L: 98.000.000 VND Gi bn ti kho ( gim 20%): Gc 3L: 84.000.000 VND Gc 2,5L: 78.400.000 VND Sofa gc Italia FL 884L - Italy Sofa gc Flavia 884 nhp khu trc tip t Italy ( Consofa Calia). y l mt trong nhng mu sofa gc mu mi ti th trng Vit Nam. Thit k ca sofa theo kiu bn c in, chc chn v b th, ph hp vi nhng phng khch rng, ni tht trang nh. Sofa da gc Flavia 884 lm bng 100% da b, c dy 1.3mm, khung sn sofa lm bng g si Bn u. Gi c ca b sofa gc ny rt hp ti tin ca ngi Vit Nam. So vi cc sn phm ng loi khc trn th trng ( Cng l sofa v nhp khu trc tip) th Flavia 884 r hn kh nhiu ( t nht l 20%) do chnh sch bn hng ti kho ca Sofa BTM. 5. Tm tt thng tin v sofa gc Flavia 884 : Tn sn phm: sofa gc Flavia 884 Ngun gc: Consofa- Calia, Italy Cht liu: da b 100% + khung sn sofa bng g si Bc u Gi bn th trng: 105.000.000 VND Gi bn ti kho ( gim 20%): 84.000.000 VND Sofa Italia,b 1+2+3 - FL 869 Sofa b Flavia 869 nhp khu trc tip t Italy ( Consofa Calia). Sofa Flavia 869 thit k theo kiu hin i, tr trung, ph hp vi cc phng cch c phong cch hin i kiu Chu u. Chn sofa bng inox, gm cao to nn v duyn dng nhng khng km phn sang trng v vng tri. Sofa da Flavia 869 lm bng 100% da b, c dy 1.3mm, khung sn sofa lm bng g si Bn u. Kiu dng sofa nh nhng, ng nt tinh t rt ph hp vi th hiu ca ngi Vit Nam. Gi c ca b sofa gc ny rt hp ti tin ca ngi Vit Nam. So vi cc sn phm ng loi khc trn th trng ( Cng l sofa v nhp khu trc tip) th Flavia 869 r hn kh nhiu ( t nht l 20%) do chnh sch bn hng ti kho ca Sofa BTM. 6. Tm tt thng tin v sofa Flavia 869 : Tn sn phm: sofa b Flavia 869 Ngun gc:Consofa- Calia Cht liu: da b 100% + khung sn sofa bng g si Bc u Gi bn th trng: 155.000.000 VND Gi bn ti kho ( gim 20%): 124.000.000 VND Sofa Italia, b 2+3+n - FL 852 Sofa b Flavia 852 nhp khu trc tip t Italy ( Consofa Calia). Sofa Flavia 852 thit k theo kiu hin i, tr trung, ph hp vi cc phng cch c phong cch hin i kiu Chu u. Chn sofa bng inox, gm cao to nn v duyn dng nhng khng km phn sang trng v vng tri. Sofa da Flavia 852 lm bng 100% da b, c dy 1.3mm, khung sn sofa lm bng g si Bn u. Kiu dng sofa nh nhng, ng nt tinh t rt ph hp vi th hiu ca ngi Vit Nam. Sofa b Flavia 852 bao gm gh 2+3+ n ( khng c gh 1). Khch hng c th la chn gh l ghp b linh hot. Gi c ca b sofa gc ny rt hp ti tin ca ngi Vit Nam. So vi cc sn phm ng loi khc trn th trng ( Cng l sofa v nhp khu trc tip) th Flavia 852 r hn kh nhiu ( t nht l 20%) do chnh sch bn hng ti kho ca Sofa BTM. 7. Tm tt thng tin v sofa b Flavia 852 : Tn sn phm: sofa b Flavia 852 Ngun gc: Consofa- Calia Cht liu: da b 100% + khung sn sofa bng g si Bc u Gi bn th trng: 145.500.000 VND Gi bn ti kho ( gim 20%): 116.400.000 VND Sofa gc Italia FL 774L Sofa gc Flavia 774 nhp khu trc tip t Italy ( Consofa Calia). y l mt trong nhng mu gc a chung ti ti th trng Vit Nam. Vi chiu di 2,75 m v 3,27m, Flavia 774 ph hp vi cc phng khch va v ln ti Vit Nam. Sofa da gc Flavia lm bng 100% da b, c dy 1.3mm, khung sn sofa lm bng g si Bn u. Kiu dng sofa nh nhng, ng nt tinh t rt ph hp vi th hiu ca ngi Vit Nam. Gi c ca b sofa gc ny rt hp ti tin ca ngi Vit Nam. So vi cc sn phm ng loi khc trn th trng ( Cng l sofa v nhp khu trc tip) th Flavia 774 r hn kh nhiu ( t nht l 20%) do chnh sch bn hng ti kho ca Sofa BTM). 8. Tm tt thng tin v sofa gc Flavia 774 : Tn sn phm: sofa gc Flavia 774 Ngun gc: Consofa- Calia Cht liu: da b 100% + khung sn sofa bng g si Bc u Gi bn th trng: Gc 3L: 97.000.000 VND Gc 2,5L: 90.000.000 VND Gi bn ti kho ( gim 20%): Gc 3L: 77.600.000 VND Gc 2,5L: 72.000.000 VND Sofa gc Italia FL 868L Sofa gc Flavia 868L c thit k vi chiu di phn gh gc di hn cc gc bnh thng khc. Thit k ny lm cho b sofa c hai cnh gc tng i u nhau, ph hp c bit cho cc cn phng khch c hinh dng vung. y l b sofa gc ang c a chung trn th trng bi tnh thm m cng nh cc tnh nng tin dng nh phn gh ngi thit k kh thoi mi, d chu cho ngi s dng hoc phn ta u cng rt hp l. Sofa gc 868 lm bng 100% da b, khung sng bng g si Bc u do hang Consofa Calia ( italy) sn xut v nhp khu trc tip bi BTM. Sn phm bn theo phng thc Bn Hng Ti Kho r hn t nht 20% so vi gi th trng. 9. Tm tt thng tin v sofa gc Flavia 868 : Tn sn phm: sofa gc Flavia 868 Ngun gc: Consofa- Calia Cht liu: da b 100% + khung sn sofa bng g si Bc u Gi bn th trng: 122.000.000 VND Gi bn ti kho ( gim 20%): 97.600.000 VND Sofa gc Italia FL 852L Sofa gc Flavia 852L nhp khu trc tip t Italy ( Consofa Calia). Sofa Flavia 852 thit k theo kiu hin i, tr trung, ph hp vi cc phng cch c phong cch hin i kiu Chu u. Chn sofa bng inox, gm cao to nn v duyn dng nhng khng km phn sang trng v vng tri. Sofa da gc Flavia 852L lm bng 100% da b, c dy 1.3mm, khung sn sofa lm bng g si Bn u. Kiu dng sofa nh nhng, ng nt tinh t rt ph hp vi th hiu ca ngi Vit Nam. Gi c ca b sofa gc ny rt hp ti tin ca ngi Vit Nam. So vi cc sn phm ng loi khc trn th trng ( Cng l sofa v nhp khu trc tip) th Flavia 852 r hn kh nhiu ( t nht l 20%) do chnh sch bn hng ti kho ca Sofa BTM. 10. Tm tt thng tin v sofa gc Flavia 852 : Tn sn phm: sofa gc Flavia 852 Ngun gc: Consofa- Calia Cht liu: da b 100% + khung sn sofa bng g si Bc u Gi bn th trng: Gc 2,5 L : 90.000.000 VND Gc 3L: 97.000.000 VND Gi bn ti kho ( gim 20%): Gc 2,5 L: 72.000.000 VND Gc 3L: 77.600.000 VND Sofa Italia, b 2+3+n - FL 878 Sofa da Flavia 878 nhp khu trc tip t Italy, hin ang l mu sn phm mi v c hiu ng tt t th trng. Vi thit k hin i, tin dng, sofa da Flavia 878 ang c nh gi l mu sofa Hot ca nm 2013. Sofa c lm bng 100% da tht ( da b), khung sn bng g si Bc u. B sofa bao gm gh 2+3+ n. Tuy nhin khch hng c th la chn linh hot hoc ly gh l ty thch. Sofa bn ti kho gi r hn t nht 20% gi th trng. 11. Tm tt thng tin v sofa b Flavia 878: Tn sn phm: sofa gc Flavia 878 Ngun gc: Consofa- Calia Cht liu: da b 100% + khung sn sofa bng g si Bc u Kch thc ( xem chi tit sn phm bn di) Gi bn th trng: 155.000.000 VND Gi bn ti kho ( gim 20%): 124.000.000 VND Sofa Italia, b 1+2+3 - FL 904 Sofa b Flavia 904 nhp khu trc tip t Italy ( Consofa Calia). Sofa da Flavia 904 lm bng 100% da b, c dy 1.3mm, khung sn sofa lm bng g si Bc u. y l mu sofa mi nht ca nm 2013. Kiu dng sofa nh nhng, ng nt tinh t rt ph hp vi th hiu ca ngi Vit Nam. Khch hng c th la chn ghp b ( 1+2+3) ; (1+1+3); (2+3+n) hoc c th chn mua gh l ty thch. Gi c ca b sofa gc ny rt hp ti tin ca ngi Vit Nam. So vi cc sn phm ng loi khc trn th trng ( Cng l sofa v nhp khu trc tip) th Flavia 889 r hn t nht l 20% do chnh sch bn hng ti kho ca Sofa BTM. 12. Tm tt thng tin v sofa b Flavia 904: Tn sn phm: sofa Flavia 904 Ngun gc: Consofa- Calia Cht liu: da b 100% + khung sn sofa bng g si Bc u Gi bn th trng: 148.000.000 VND Gi bn ti kho ( gim 20%): 118.400.000 VND Sofa Italia, 2+3+n - FL 883 Sofa b Flavia 883 nhp khu trc tip t Italy ( Consofa Calia). y l mt trong nhng mu sofa mu mi ti th trng Vit Nam. Thit k ca sofa theo kiu bn hin i, chc chn v b th, ph hp vi nhng phng khch rng, ni tht trang nh. Sofa da Flavia 883 lm bng 100% da b, c dy 1.3mm, khung sn sofa lm bng g si Bc u. Gi c ca b sofa gc ny rt hp ti tin ca ngi Vit Nam. Khch hng c th la chn ty thch cho b sofa ( 1+2+3); (2+3+n) ; (1+1+3) hoc ch gh l. So vi cc sn phm ng loi khc trn th trng ( Cng l sofa v nhp khu trc tip) th Flavia 883 r hn t nht l 20%