of 210 /210
Beneficiar : Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Flux I : Abruzzo, Sant’Angelo - Italia Flux II : Andalucia, Malaga - Spania Flux III : Extremadura, Badajoz – Spania Flux IV: Toscana, Florenta - Italia Ghid de bune practici Cresterea capacitatii inovative a firmelor din Regiunea Nord-Est prin imbunatatirea calitatii serviciilor de consultanta si managementul inovatiei – Proiect Mobilitati [email protected] LLP-LdV/PLM/2009/RO/007

Ghid de bune practici - crsnordest.ro.… · de parteneri in 29 de tari europene si ... • Raportarea financiara si tehnica catre Comisia Europeana si ... ramas aceeasi pe toata

Embed Size (px)

Text of Ghid de bune practici - crsnordest.ro.… · de parteneri in 29 de tari europene si ... •...

 • Beneficiar : Agentia Pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

  Flux I : Abruzzo, SantAngelo - Italia

  Flux II : Andalucia, Malaga - Spania

  Flux III : Extremadura, Badajoz Spania

  Flux IV: Toscana, Florenta - Italia

  Ghid de bune practici Cresterea capacitatii inovative a firmelor din

  Regiunea Nord-Est prin imbunatatirea calitatii

  serviciilor de consultanta si managementul

  inovatiei Proiect Mobilitati [email protected]

  LLP-LdV/PLM/2009/RO/007

 • 1

  CUPRINS

  Introducere2

  Capitolul 1: Experienta italiana Abruzzo, SantAngelo..3

  Capitolul 2: Experienta italiana Toscana, Florenta27

  Capitolul 3: Experienta spaniola Andalucia, Malaga129

  Capitolul 4: Experienta spaniola Extremadura, Badajoz.174

  Concluzii......207

 • 2

  Introducere

  Descrierea proiectului

  Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a implementat impreuna cu Agentia Nationala

  pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale proiectul de

  mobilitati [email protected] - Cresterea capacitatii inovative a firmelor din Regiunea Nord-Est prin

  imbunatatirea calitatii serviciilor de consultanta si managementul inovatiei , finantat prin

  programul Leonardo Da Vinci Mobilitati.

  Proiectul a presupus formarea profesionala a unui numar de 20 de tineri angajati (pana in 36 de

  ani) ai ADR Nord-Est, in promovarea culturii antreprenoriale inovative si managementul

  inovatiei, prin efectuarea unor stagii de practica (plasament) in patru institutii partenere din Italia

  si Spania. Prin aceste stagii transnationale de instruire s-a urmarit stimularea competitivitatii

  regionale, prin dezvoltarea sistemului de sprijin si a culturii antreprenoriale, constientizarea

  rolului inovarii regionale si prin cresterea capacitatii inovative a beneficiarilor de Fonduri

  Structurale. Participantii au beneficiat de instruire in urmatoarele domenii de specializare ale

  inovarii: Strategii Inovative, Programe de Finantare a Inovarii ; Transferul de tehnologie

  universitate-intreprindere ; Proiecte Inovative si Analiza capacitatii inovative a firmelor.

  Institutia de primire/intermediere

  Numar de participanti

  Perioada Durata

  Metron 4 10-30.05.2010 3 saptamani

  Spanish Internship Consulting

  4 31.05-20.06.2010 3 saptamani

  Universidad Extremadura

  6 31.05-20.06.2010 3 saptamani

  Open Plan Consulting 4 12.07-01.08.2010 3 saptamani

 • 3

  CAPITOLUL 1: EXPERIENTA ITALIANA

  Abruzzo, SantAngelo

  Organizatie gazda: Metron SRL

  Este o firma de consultanta care colaboreaza indeaproape cu Administratia Publica in sectorul

  Mediului, Calitatii (este certificata ISO 9001:2000), Securitatii Locurilor de Munca, redactarii si

  gestionarii proiectelor comunitare.

  Actualmente este implicata in peste 30 de proiecte comunitare si lucreaza impreuna cu alti 160

  de parteneri in 29 de tari europene si extracomunitare.

  Sectorul in care a avut cel mai mare succes este cel al Inovarii: in ultima licitatie europeana

  referitoare la proiectele de tip RIS NAC (Strategii Regionale de Inovare pentru Noile Tari

  Asociate) dintr-un total de 33 de proiecte finantate METRON a primit finantare pentru 7 dintre

  acestea (3 in Romania, 2 in Slovacia, 1 in Bulgaria si 1 in Elvetia).

  STUDII REZULTATE:

  Domeniul 1. Strategii Inovative, Programe de finantare a inovarii

  STUDIU 1. STRATEGIA REGIONALA DE INOVARE

  ANALIZA COMPARATIVA

  RIS ABRUZZO RIS DISCOVER NE ROMANIA

  PREZENTARE GENERALA

  RIS DISCOVER NORD-EST ROMANIA

  Documentul este rodul muncii unei echipe de experti din Agentia pentru Dezvoltare Regionala

  Nord-Est, Metron Srl Italia, Fundecyt si Infyde Din Spania si propune prima strategie regionala

  de inovare din Regiunea Nord-Est. Menirea sa este de a asigura conditiile pentru extinderea si

  diversificarea ofertei de inovare, sa dezvolte structurile de transfer tehnologic si sa raspunda

  nevoilor de inovare a agentilor economici in general.

 • 4

  RIS ABRUZZO

  Datorita iesirii cu dificultate si cu sacrificii de sub Obiectivul 1, regiunea Abruzzo a fost nevoita

  sa dezvolte o strategie, cu scopul clar de a favoriza dezvoltarea ei sociala si economica. Astfel

  a luat nastere Strategia de Inovare Regionala, un important mijloc pentru cresterea economica,

  permitand regiunii sa aiba contact permanent cu realitatea productiva.

  OBIECTIVE

  RIS DISCOVER NORD-EST ROMANIA

  Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta si implementa o strategie inovativa regionala

  in Regiunea Nord-Est a Romaniei, care sa contribuie la cresterea competitivitatii regionale si

  valorificarea potentialului economic al acesteia, prin dezvoltarea unui sistem de sprijin a culturii

  si constientizarii rolului inovarii regionale.

  Ca obiectiv strategic, prin acest proiect se urmareste stimularea factorilor politici in ceea ce

  priveste politicile de cercetare si inovare si de a facilita integrarea universitatilor si institutelor de

  cercetare, impreuna cu IMM-urile si companiile specializate in asigurarea suportului necesar

  IMM-urilor in cadrul retelelor inovative regionale si nationale.

  Obiective specifice:

  Stabilirea cadrului pentru identificarea nevoilor de inovare in dezvoltarea unei afaceri cu

  implicarea mediului academic si a institutelor de cercetare in rezolvarea acestor nevoi.

  Dezvoltarea sistemului de sprijin, a culturii si constientizarii rolului inovarii in dezvoltarea

  economiei regionale.

  RIS ABRUZZO

  Obiectivul principal al RIS Abruzzo este cresterea dezvoltarii si a competitivitatii in regiunea

  Abruzzo prin cresterea puterii sale inovative.

  Proiectul a permis:

  - Regiunii Abruzzo sa combine prevederile programelor tradionale ( Planul Regional de

  Dezvoltare, un document provizoriu, DOCUP, un document de lucru pentru zonele

  industrializate) cu rezultatele programelui RIS;

  - cunoasterea nevoii si capacitatii de inovare a IMM-urilor din regiune;

 • 5

  - cresterea competitivitatii IMM-urilor, precum si a pietii lor de desfacere gratie unui

  management indreptat spre inovare.

  In concluzie, programul a permis sistemului din Regiunea Abruzzo sa puna la punct o

  modalitate de gestionare a procesului inovativ prin definirea cadrului strategic pentru inovarea

  regionala, crearea retelei de promovare si cooperare in interiorul si in afara regiunii.

  FORMAREA PARTENERIATULUI

  RIS DISCOVER NORD-EST ROMANIA

  Coordonatorul acesui proiect a fost Agentia pentru Dezvotare Regionala Nord-Est, organism

  non-guvernamental, de utilitate public, cu personalitate juridic, misiunea Ageniei fiind aceea

  de a genera dezvoltare economico - social n Regiunea Nord-Est, de a elabora i promova

  strategii pentru a atrage resurse, identifica i implementa programe de finanare.

  Partenerii proiectului: Metron SRL Italia este o companie privat care ofer servicii de

  consultan firmelor, consoriilor i instituiilor publice, fiind implicat de asemenea n proiecte

  inovative care sprijin dezvoltarea economic a regiunilor si Fundaia pentru Dezvoltare

  tiinific i Tehnologic (FUNDECYT) are un rol principal n dezvoltarea strategiei economice

  i inovative n Regiunea Extremadura din Spania.

  Un rol important al partenerilor UE si Consultantului International al Procesului este acela de a

  furniza metodologia, contactele si conexiunile pentru a integra dezvoltarea regionala existenta si

  organizatiile de cercetare, dezvoltare si inovare in retelele europene si a promova cooperarea

  intre companiile regionale si europene, centrele tehnologice si universitati.

  RIS ABRUZZO

  In 16.10.1997 s-a aprobat prin Hotararea Consiliului Regional nr. 2599 formarea Comitetului de

  Coordonare cu rol in:

  aprobarea proiectului si a principalelor domenii de dezvoltare;

  studierea rezultatelor in timpul fazei de evaluare;

  examinarea primelor rezultate a grupurilor de lucru si identificarea proiectelor majore;

  examinarea draft-urilor pentru cateva proiecte majore si aprobarea metodologiei pentru

  draft-ul final;

  aprobarea proiectelor majore si a raportului final.

  Din acest comitet faceau pate toate partile interesate in procesul de inovare, directori din

  sectorul de programare, din cel de formare politici internationale, astfel incat sa fie asigurata

  interactiunea intre programul RIS si metdele traditionale de programare.

 • 6

  Au avut loc mai multe intalniri ale partenerilor, care aveau rolul de:

  - a aproba proiectul si directiile principale de actiune;

  - examinarea rezultatelor analizei initiale;

  - examinarea finala a indicatorlor si constituirea grupurilor de lucru;

  - analiza primelor rezultate a grupurilor de lucru si evidentierea proiectelor majore;

  - analiza draft-ului pentru cateva proiecte majore si aprobarea metodologiei pentru draft-ul

  final;

  - aprobarea proiectelor si a raportului final.

  MANAGEMENTUL PROIECTULUI

  RIS DISCOVER NORD-EST ROMANIA

  Pentru a duce la indeplinire functia de management, in cadrul proiectului DISCOVER NE au fost

  create structuri organizationale care sa indeplineasca activitatile aferente acestei functii.

  Pentru realizarea planificarii zilnice si coordonarii activitatilor proiectului, precum si pentru

  organizarea financiara si administrativa a proiectului, coordonatorul proiectului (ADR NE) a

  constituit o Unitate de Management (UM).

  Comitetul de Coordonare (CC), prin intalniri periodice, fiecare membru putand propune

  modificari si imbunatatiri la activitatile managemantului, ii revine sarcina de supraveghere si are

  rolul de a superviza intregul proces si de a pregati premisele de integrare a rezultatelor

  proiectului in politica regionala.

  Comitetul de Coordonare (CC) al proiectului este constituit din actorii-cheie din regiune (actori

  politici si decizionali, reprezentanti ai mediului de afaceri si financiar) si are ca responsabilitati

  supravegherea activitatilor proiectului si a calitatii acestora.

  Structura Comitetului de Coordonare este urmatoarea:

  Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

  Consiliul Judetean Neamt

  Directia Regionala de Statistica Neamt

  Ministerul Economiei si Comertului

  Institutul de Cercetari Economice si Sociale Gh.Zane Iasi

  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnica Iasi

 • 7

  Institutul de Cercetari Biologice Iasi

  CEFIDEC Vatra Dornei

  Plantavorel SA Piatra Neamt

  Electrocontact SA Botosani

  Asociatia Oamenilor de Afaceri 2003 Iasi

  Centrul de Cercetare si Transfer Tehnologic Polytech din cadrul Universitatii Tehnice

  Gh.Asachi Iasi

  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui

  Panelul de Referinta (PR), organism tehnic, identifica obiectivele, masurile si recmandarile

  incluse in strategia de inovare regionala. Supervizeaza implementarea si dezvoltarea

  activitatilor din proiect, in vederea imbunatatirii impactului acestuia asupra dezvoltarii socio-

  economice regionale. Sarcina de dezvoltare revine Panelului de Referinta.

  Structura Panelului de Referinta este:

  ADR Nord-Est

  Consiliul Judetean Iasi

  Universitatea Al.I.Cuza Iasi

  Universitatea din Bacau

  BCR Sucursala Piatra Neamt

  Parcul Industrial Tehnopolis Iasi

  Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Oficiul Teritorial Iasi

  Camera de Comert Industrie si Agricultura Bacau

  Centrul de Cercetari Textile Iasi

  Universitatea George Bacovia Bacau

  Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii Biroul Regional Iasi

  Universitatea Stefan cel Mare Suceava

  Parc Industrial HIT SRL Hemeius jud.Bacau

  Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Ion Ionescu de la Brad Iasi

  METRON SRL Italia

 • 8

  Fundatia pentru Dezvoltarea Stiintei si Tehnologiei (FUNDECYT) Spania

  Consultantul International de Proces dl. Jaime del Castillo

  Principalele responsabilitati ale Unitatii de management:

  Coordonarea financiara si administrativa a activitatilor;

  Coordonarea activitatiilor partenerilor;

  Organizarea, documentarea si animarea intalnirilor aferente proiectului

  Raportarea financiara si tehnica catre Comisia Europeana si catre partenerii implicati in

  proiect;

  Monitorizarea continua a proiectului;

  Participarea si implicarea in toate intalnirile de coordonare ale proiectului.

  RIS ABRUZZO

  Unitatea de management a fost constituita tot prin Hotararea Consiliului Regional nr. 2599, si a

  ramas aceeasi pe toata durata proiectului. A avut rolul de a implementa proiectul si de a

  coordona grupurile de lucru.

  Grupurile de lucru s-au infiintat dupa stabilirea directiilor principale de actiune si au fost grupate

  in doua categorii: primele trei erau generale, iar celelate trei aveau caracter specific.

  Grupurile au fost structurate astfel:

  - inovatie tehnologica;

  - credit si finante;

  - managementul resurselor umane;

  - legislatie comunitara;

  - administratie publica;

  - legislatie regionala.

  ANALIZA SWOT - RIS DISCOVER NORD-EST ROMANIA

  Analiza SWOT este folosita pentru a evalua Punctele tari, Punctele slabe, Oportunitatile si

  Amenintarile referitoare la un proiect. Primele doua sunt caracteristici interne ale unei organizatii

  (in cazul nostru ne referim la sectorul CDI din Regiunea Nord-Est). Oportunitatile si Amenintarile

  provin din afara organizatiei.

 • 9

  PUNCTE TARI

  Existenta unor resurse umane bine pregatite ce activeaza in sectorul CDI si IT;

  Existenta a trei centre universitare care au in preocuparile de baza si cercetarea

  stiintifica, inventica, inovarea tehnologica, IT;

  Existenta infrastructurii de baza pentru cercetare, dezvoltare, inovare si transfer

  tehnologic, 79 de unitati (cca.12% din numarul total la nivel national);

  Existenta in regiune a 13.3% din intreprinderile cu activitate de inovare existente la nivel

  national;

  Existenta in regiune a unor firme specializate in producerea de software si furnizarea

  serviciilor IT;

  Infrastructura de telecomunicatii bine dezvoltata si cu un grad ridicat de acoperire;

  Existenta drumului european E85 ce strabate regiunea pe directia nord-sud, a

  coridorului paneuropean IX si a celor trei aeroporturi internationale Bacau, Iasi si Suceava;

  Existenta unor domenii de activitate cu potential de dezvoltare, inclusiv prin inovare, cum

  ar fi: Prelucrarea superioara a lemnului, industria alimentara, industria textila, ITC, masini unelte

  si echipamente, agricultura biologica, turism,dezvoltare durabila a sectorului energetic.

  PUNCTE SLABE

  Insuficienta finantare a sectorului CDI atat din surse publice cat si private;

  Nivel redus al investitiilor in modernizare, retehnologizare;

  Insuficienta colaborare intre centrele de cercetare/universitati si mediul de afaceri in

  utilizarea rezultatelor cercetarii si realizarii transferului tehnnologic catre economie;

  Accesarea insuficienta de catre companii a finantarilor disponibile (credite, granturi);

  Numar redus de intreprinderi certificate ISO;

  Ponderea scazuta a investitiilor straine in Regiunea Nord Est;

  Productivitatea muncii scazuta la nivelul regiunii Nord Est;

  Nivelul redus al culturii antreprenoriale si inovative.

 • 10

  OPORTUNITATI

  Aderarea Romniei la UE, importana inovrii fiind recunoscut n cadrul politicilor

  europene;

  Oportuniti de finanare a proiectelor CDI prin Programul FP7 i prin fondurile

  structurale;

  Creterea gradului de contientizare a rolului sectorului CDI n dezvoltarea economic a

  regiunilor;

  Posibilitatea dezvoltrii mediului de afaceri ca rezultat al construciei parcurilor

  industriale tiinifice i a incubatoarelor de afaceri;

  Creterea dinamicii sectorului IMM;

  Dezvoltarea din ce n ce mai rapid a comerului electronic i a pieei e-business;

  Creterea interesului companiilor strine de a-i localiza filiale datorit aderrii Romniei

  la UE;

  Posibilitatea ca, prin modernizarea aeroporturilor din regiune, acestea s susin mediul

  de afaceri regional i s devin puncte de plecare pentru itinerariile turistice regionale;

  Posibilitatea dezvoltrii schimburilor comerciale datorit amplasrii regiunii pe viitoarea

  grani de Est a Uniunii Europene;

  Dezvoltarea primei strategii regionale pentru inovare.

  AMENINTARI

  Migraia forei de munc calificate i specializate din cercetare-inovare ctre alte regiuni

  i ri care ofer un salariu mai motivant;

  Competitivitatea redus a firmelor din regiune pe piaa european;

  Creterea volumului de produse de import pe piaa romaneasc;

  Nivelul mare al pirateriei n IT pune n pericol dezvoltarea acestui sector;

  Disponibilitate redus a intreprinderilor pentru realizarea de cheltuieli n CDI, n special

  datorit implicaiilor financiare;

  Inexistena unei structuri care s integreze sistemul de inovare la nivel regional;

  Lipsa de coordonare ntre diferitele politici sectoriale cu implicaii n dezvoltarea

  sectorului CDI.

 • 11

  RIS ABRUZZO

  PUNCTE TARI

  Buna infrastructura in domeniul cercetarii ( patru universitati, Parcul Stiintific si

  Tehnologic din Abruzzo, etc.);

  Sistem industrial variat existenta multor firme internationale pe intreg teritoriul regiunii,

  un numar mare de IMM-uri;

  Mediul social pozitiv;

  Economie diversificata care utilizeaza resursele existente pe intreg teritoriul tarii;

  Pozitie geografica strategica.

  PUNCTE SLABE

  Management inadecvat pentru IMM uri ( multe IMM-uri s-au dezvoltat din activitati

  traditionale artizanale, fara capacitate manageriala);

  Dezvoltare insuficienta a serviciilor catre companii;

  Politica administrativa incapabila de a gasi strategii si programe de dezvoltare regionala

  Resurse umane limitate;

  Slabe interactiuni intre institutele de cercetare si domeniul productive;

  Lipsa infrastructurii ( ex. calea ferata);

  Dificultati in obtinerea finantarii.

  DEZVOLTAREA STRATEGIEI SI CONCLUZII RIS DISCOVER NORD-EST ROMANIA

  Etape derulate in elaborarea Strategiei Regionale de Inovare:

  1. Analiza nevoilor de inovare ale IMM-urilor din regiune;

  2. Analiza ofertei provenita din mediul academic, de cercetare si de la structurile de sprijin

  pentru mediul de afaceri;

  3. Aprobarea Strategiei Regionale de Inovare de ctre Comitetul Regional pentru

  Planificare (CRP) Piatra-Neam, 10 aprilie 2008.

 • 12

  Strategia genereaz un sistem n inovarea regional care, pe lng creterea eforturilor

  manageriale n CDI va conduce la mbuntirea relaiilor dintre mediile care solicit i ofer

  tehnologie (mediul de producie i mediul tehnologic care n momentul de fa interacioneaz

  foarte slab). Din cauza acestui lucru, este necesar s se insiste pe gsirea unui consens ntre

  eforturile diferitelor organizaii implicate n procesul de inovare (administraie regional,

  companii, universiti, centre tehnologice, asociaii, fundaii, etc.) astfel nct toate s contribuie

  la realizarea unei strategii pertinente i coerente definit pe baza consensului.

  RIS ABRUZZO

  Conform oportunitatilor oferite de proiectul pilot RTP, Regiunea Abruzzo a prezentat un plan de

  lucru aprobat de Comisia Europeana, care a inceput simultan in mai multe tari.

  Comisia Europeana a permis extinderea perioadei pentru proiectul RTP care a devenit Proiectul

  RIS. Acesta avea ca obiectiv integrarea cercetarii si a politicii de dezvoltare tehnologica cu

  politica social-economica regionala, tintind la cresterea competitivitatii economiei regionale.

  Propuneri de imbunatatire a Strategiei de Inovare a Regiunii Nord-Est

  In regiunea Nord-Est, cercetarea este conceputa ca un domeniu universitar i academic, pe de

  o parte, iar pe de alta parte, IMM-urile nu sunt suficient contiente de rolul lor n sectorul

  industrial i potenialul lor este nc necunoscut, subestimat i neexprimat. Astfel, desi

  Regiunea Nord-Est a Romniei are un potenial tiintific ridicat, viziunea general a actorilor din

  cercetare-dezvoltare este nc mprit i centrat prea mult spre interiorul rii i n interiorul

  mediului academic.

  Inovarea trebuie s depeasc etapa aciunilor izolate, a accidentalului i a iniiativelor

  personale ea trebuie s devin un fenomen de mas, caracteriznd abordarea majoritii

  IMM-urilor din sectoarele noastre prioritare.

  Pentru aceasta, e nevoie de implementarea unui sistem regional, care s ofere toate

  instrumentele de care au nevoie companiile din Regiune pentru a inova sau a adopta inovaii,

  asigurarea diseminarii informatiilor cu privire la inovare si la proiectele inovatoare pentru

  incurajarea intreprinderilor in folosirea inovarii ca oportunitate de dezvoltare, dar si introducerea

  clusterelor ca si metoda de dezvoltare prin cercetare si cunoastere.

 • 13

  STUDIU 2. PROGRAME DE FINANTARE DISPONIBILE IN DOMENIUL INOVARII IN

  REGIUNEA ABRUZZO

  1. LIFE +

  Natura si biodiversitate - Bune practici si/sau proiecte demonstrative care contribuie la

  realizarea obiectivelor privnd directiva UE PASARI SI HABITATE. Proiecte inovative pentru

  implementarea obiectivelor Oprirea pierderii biodiversitatii in 2010

  Politica de mediu

  Proiecte inovative in legatura cu orice arie prioritara de actiune prezentate in documentul LIFE

  +. Proiecte care sa contribuie la monitorizarea starii padurilor de pe teritoriul UE

  Informare si comunicare

  Campanie de informare a implementarii politicii de mediu in legatura cu LIFE+. Camapnie de

  constientizare de prevenire a incediilor in padure si instruire pentru pompierii silvicultori.

  2. Seventh framework programme (2007 to 2013)

  - Activitati de cercetare si dezvoltare tehnologica

  - activitati demonstrative care pot aduce un plus inovativ in domeniul tehnologic

  - alte activitati. 20.07.2010 19.35 milioane euro

  3. CIP-ICT PSP 2010 - 4

  Programul de sprijinire a politicii ICT PSP Policy Support Programme - are ca scop stimularea

  inovaiei i competitivitii prin scar mai larg i mai bun utilizare a TIC de ctre ceteni,

  guverne i firme.

  Consortiu format din minim 6 entitati juridice nationale (din statele membre UE) . Patru tipuri

  de instrumente au fost identificate:

  pilot de tip A - n domeniul construciilor, "iniiative n statele membre sau PSP TIC rile

  asociate;

  pilot de tip B - stimularea absorbiei de inovatoare, bazate pe TIC, servicii i produse;

  cele mai bune practici Reele (BPN) - Promovarea adoptarea unor standarde i specificaii

  pentru Biblioteci digitale europene;

  Reele tematice - Oferirea unui forum pentru prile interesate pentru schimb de experien.

  4. ECO INNOVATION 2010 Persoane juridice cu sediul in tari membre UE (public si

  privat).

 • 14

  n domeniul materialelor de reciclare:

  mbuntirea proceselor de sortare a deeurilor, cum ar fi construcii, industriale, de uz casnic,

  electrice i electronice uzate;

  Design ecologic i producia de bunuri de consum de nalt calitate, procese inovatoare de

  reciclare;

  Inovaii de afaceri care s consolideze competitivitatea industriilor de reciclare.

  n cldirea & sectorul construciilor:

  Produsele de construcie i a proceselor legate de faptul c reducerea consumului de resurse,

  ntruchipat de carbon i producerea de deeuri de produse. Mai multe materiale de construcii

  ecologice i procesele inovatoare de fabricaie.

  n sectorul de food & buturi:

  Produse inovatoare, inclusiv metode de ambalare i materiale care reduc impactul asupra

  mediului i de a maximiza utilizarea de materii prime din sectorul alimentar; de prelucrare mai

  curat i mai eficient a alimentelor i buturilor, astfel nct s reduc deeurile i creterea

  reciclrii materialelor i recuperare;

  mbuntirea eficienei proceselor de gestionare a apei care reduc utilizarea apei n industria

  alimentar i de buturi lanului de aprovizionare;

  Produse inovatoare, procese i servicii reducerea impactului asupra mediului de consum,

  inclusiv ambalarea, distribuia i deciziile de cumprare.

  n zona de afaceri si ecologizarea "inteligente" de achiziie:

  Produse inovatoare, care vor scdea impactul asupra mediului i utilizrii de resurse;

  Servicii facilitarea un meci mai bun ntre cererea i oferta de soluii eco-inovatoare i ajutnd

  eco-inovare n pia;

  Substituirea de materiale cu impact redus asupra mediului i eficiena resurselor mai mare (de

  exemplu, produsele ecologice), substituirea de materiale rare i utilizarea sporit a materiilor

  prime secundare;

  Ecologizarea i procese de producie curate de producie, inclusiv simbioz industrial; inovare

  treptat prin introducerea mecanismelor de re-producie i servicii de reparaii inovatoare.

  Acest apel este deschis tuturor persoanelor juridice care au sediul n rile eligibile, dar se va

  acorda prioritate pentru ntreprinderile mici i mijlocii (IMM-uri). Grupuri de solicitani i a

  proiectelor care demonstreaz o valoare adugat european i au un potenial ridicat pentru

  replicarea pe pia sunt puternic ncurajate.

 • 15

  Domeniul 2. Parteneriatul public-privat si transferul de know-how

  STUDIU3. FISA DE OBSERVATIE PENTRU INTALNIREA DE AFACERI

  DINTRE MERON SRL SI UNIONE DEI COMUNI VAL VIBRATA

  Denumirea propusa pentru proiect : PRO.SPER.A.

  Participanti:

  - SC Metron SRL-in calitate de firma de consultanta pentru a realiza proiectul ce urmeaza a fi

  depus;

  - Unione dei Comuni Val Vibrata - pentru asigurarea infrastructurii necesare obtinerii

  serviciilor inovative de asistenta sociala pentru varstnici.

  La sediul METRON in data de 17 mai 2010 a avut loc o intalnire de afaceri intre Dl Ercole Cauti,

  directorul firmei Metron srl si dl Pompizi Alberto primarul orasului Sant'Omero, respectiv dl

  Franchini GIOVANNELLI - primarul orasului Alba Adriatica. Acestia au participat in calitate de

  presedinte, respectiv vicepresedinte al Unione dei Comuni Val Vibrata.

  In cadrul acestei intalniri la care am participat, s-a discutat despre posibilitatea depunerii unui

  proiect privind serviciile sociale, termenul de depunere fiind de 31 mai 2010.

  Reperele principale ale negocierii au fost:

  Procesul de evaluare n cadrul proiectelor Sociale:

  - apel pentru depunerea de proiecte

  - ghidul pentru solicitani

  Unione dei Comuni Val Vibrata, poate participa in vederea depunerii unui proiect inovativ

  pentru servicii sociale pentru varstnici.

  In cadrul intalnirii s-a studiat ghidul solicitantului si s-au punctat principalele aspecte ale

  propunerii de proiect: aciune pozitiv n clasificarea ngrijirilor private la domiciliu i apariia

  unor locuri de munc neregulate, temporare.

  Obiectivul principal al proiectului reprezinta mbuntirea furnizarii de servicii de ngrijire a

  famililor pentru persoanele n vrst, in regiunea Vall Vibrata , prin definirea i experimentarea

  unor servicii inovatoare i intervenii direcionate ctre:

 • 16

  1) certificarea calificrii pentru asistentii familiali,

  2) simplificarea i creterea responsabilitii activitatilor desfasurate prin realizarea unui punct

  comun dintre cererea i oferta de for de munc,

  3) sprijinirea familiilor si a celor care lucreaz i au ajutat la nfiinarea i gestionarea relaiei de

  munc.

  Punctarea subiectelor de discutat pentru parteneriatul pentru proiect

  - surse de finantare;

  - propunerilor de buget;

  - aprofundarea temei proiectului;

  - conditiile de parteneriat i rolul fiecaruia dintre parteneri;

  - eficiena activitilor din proiect;

  - discutie asupra a ceea ce face fiecare partener.

  Concluzia asupra bugetului a fost ca este necesara o finantare pentru costurile estimate de

  aproximativ 70.000 euro. Exista posibilitatea finantarii de la fondul national pentru a implementa

  serviciul, a ajuta familiile defavorizate si cetatenii angajati n ngrijire.

  Programarea urmtori paii i aciuni - pana la 21mai - elaborarea propunerii de proiect

  In urma discutiei purtate de catre cei 2 parteneri de discutie SC Meron SRL si Unione dei

  Comuni Val Vibrata au putut fi desprinse urmatoarele aspecte:

  - s-au evocat date, evenimente, locuri relevante;

  - s-au discutat cazuri concrete, s-au pus intrebari si s-au raspuns organizatsi precis la subiecte

  complexe oferindu-se raspunsuri logice, coerente, la subiect.

  - s-a urmarit ideea initiala;

  - s-au accentuat ideile principale;

  - s-a observat o adaptabilitate la nivelul educational si social al partenerilor de discutii.

  - din discutii au rezultat convingeri personale solide;

  - s-a dorit in discutii sa se aiba certitudinea ca s-aa inteles bine intrebarea inainte de a

  raspunde;

  - desi s-a purtat o discutie la un nivel elaborat, participantii nu s-au pierdut in detalii.

  In ceea ce priveste motivatia discutiei atat Metron srl cat si Unione dei Comuni Val Vibrata au

  fost motivati in discutie de ideea realizarii proiectului; discutia s-a purtat ca o viziune de

 • 17

  colaborare si proiectului pe termen lung. Am remarcat ca fiecare dintre partenerii de discutii isi

  cunosc capacitatile, au fost deschisi la discutie, si in general au fost o prezenta agreabila.

  Ca si comportament, partenerii de discutie au fost:

  - motivati;

  - directi, sinceri;

  - siguri pe sine;

  - constienti de propriile puncte forte precum experienta si pozitiile fiecaruia.

  In urma acestei discutii s-a luat decizia de a se elabora propunerea de proiect pana pe data de

  21 mai 2010, urmand sa aib loc o noua intalnire.

  STUDIU 4. OFERTA DE INOVARE A REGIUNII ABRUZZO

  1. Programul Regional de Microcredite

  (PROGRAMMA REGIONALE DI MICROCREDITO) Fondul Regional pentru Microcredite din

  Regiunea Abruzzo

  Programul este destinat sa promoveze crearea si dezvoltarea unor afaceri mici (activitati

  independente)

  Beneficiarii pot fi:

  - Rezideni din regiunea Abruzzo, fr alte proprieti imobiliare, cu excepia primei case

  omerii, in cutare unui loc de munca;

  omeri n cutarea unui loc de munc fr a fi deinut anterior un loc de munca;

  persoane care desfoar activiti independente, liber profesioniti i / sau micro-

  intreprinderi cu cifr de afaceri mai mic de 15,000 in anul 2009;

  - Microintreprinderi nou infiintate constituite inainte de data depunerii cererii de finantare

  Modul de lucru:

  Regiunea Abruzza finanteaza 50% din valoarea investitiei, dar nu mai mult de 10 000,00 Euro

  pentru maxim 5 ani (60 de luni, cu 6 luni de gratie).

 • 18

  Cereile pot fi depuse pana pe 28 mai 2010

  Pentru informare - www.abruzzosviluppo.it

  Numarul verde: 800.864.833

  2. Protocol intre Regiune Abruzzo si INVITALIA

  (Protocollo dIntesa Regione Abruzzo- INVITALIA) Actiuni de promovare si atragere a

  investitiilor straine

  Regiunea Abruzzo va avea un rol operaional de mare importan pentru punerea n aplicare a

  aciunilor prevzute de protocol, n timp ce rolul Invitalia va fi de a sprijini companiile strine

  care investesc n Abruzzo, Invitalia are rolul de a furniza servicii specifice, care vor spori

  atractivitatea in Regiunea Abruzzo.

  Prin acest protocol se urmaresc urmatoarele domenii de activitate:

  - Oportunitati pentru investitii locale (identificarea sectoarelor strategice, a resurselor

  finaciareresurselor regiunii)

  - Investiii atractive (promovarea oportunitilor de investiii n regiune competitiv n

  domeniile identificate. Activitile sunt adresate investitorilor strini din rile int, cu scopul de a

  orienta alegerile de investiii).

  - Servicii pentru facilitarea investitiilor (activiti ce sunt menite s simplifice procedurile

  de decontare i simplificarea procedurilor birocratice ).

  3. Poli de inovare in domeniul agricol si industrial

  (Polo dInnovazione dellAgroinustria) - Sisteme de tip CLUSTERE "virtuale" - multi-sectoriale

  cu o participare extrem de larg de actori locali, ce au un obiectiv strategic comun si pot fi de tip

  public-privat.

  Clusterele De Inovare - sunt structuri permanente, sectoriale i localizate, ale cror actori

  (public-privat) se reunesc n cadrul sectoarelor specifice semnificative.

  Reele De Intreprinderi- sunt formate din firme care, mpreun realizeaza proiecte comune,

  limitate n timp (pentru cercetare etc).

  Polii de Inovare contribuie prin:

  - transferul de tehnologie;

  - crearea de reele ce au drept scop difuzarea de informaii ntre companii care alctuiesc

  Polul de Inovare.

 • 19

  Principalii beneficiari ai acestei activiti sunt :I MM-urile, grupurile de cercetare i marile

  intreprinderi.

  Ajutorul financiar este de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile pe an timp de 5 ani sau

  descrecator de la 100% incepand din primul an si finalizand la 0% in anul 5.

  Polii de Inovare sunt activi intr-un anumit domeniu si au drept scop:

  - Incurajarea interactiunii dintre companiile care alcatuiesc polii;

  - Schimbul de experienta intre societatile componente;

  - Contribuie la transferul de tehnologie, crearea de reele i difuzarea de informaii ntre

  companii;

  - Creterea oportunitilor de afaceri

  - Accesul la ofertele inovative;

  - Acceslul la reelele internaionale de cercetare;

  - Transfer al cunotinelor tehnologice;

  - Dezvoltarea factor comun corporale i necorporale resurse;

  - Integrarea unui sistem de cercetare regionala

  4. Proiect Integrat Teritorial Teramo

  Axa 1. Inovare tehnologica;

  activitatea 2.1. (Progetto Integrato Territoriale)

  Domenii de investitii:

  -procesul de inovare privind imbunatatirea sistemului de productie si distributie;

  - inovare organizationala care presupune reducerea costurilor de organizare, gestiune si

  transfer prin intermediul dezvoltarii tehnologiei (TIC);

  -Inovarea in domeniul marketingului ce presupune noi tehnologii de marketing care duc la

  schimbari semnificative in politica de preturi si promovare

  5. Proiect Integrat Teritorial L Aquila

  Activitatea I.2.1. Programele de sprijin pentru proiecte de investiii pentru IMM-uri, inovare

  tehnologic, proces i organizarea de servicii.

 • 20

  Aciunea 3.1 - susinerea proiectelor de inovare tehnologic, proces i orientate spre

  organizarea de a promova vocaiile specifice din zonele teritoriale munte (Progetto Integrato

  Territoriale)

  Domenii de interventii:

  - proiecte de investiii ecologice, care vizeaz introducerea unor inovaii majore in procesul de

  producie;

  - proiecte de investiii ecologice pentru a promova eco - i inovare prin mbuntirea siguranei

  la locul de munc;

  Proiectul de investiii poate avea o durat maxim de 12 luni

  Pentru activitatea 1 beneficiarii eligibili sunt: ntreprinderile mici i mijlocii, inclusiv cooperativele,

  iar pentru activitatea 2: consorii compuse din IMM-uri, consortii pot nainta cererile numai

  pentru o linie de aciune

  6. Atragerea de noi activitati in zona afectata de cutremur in Aquila

  Activitatea VI.1.2. Competitivitate Regionala si Ocupationala

  Attrazione Nuove Imprese nellArea cratere POR FESR Abruzzo 2007- 2013 Acest

  program a aparut in urma cutremurului din 2009 din Aquila si are drept scop facilitarea aparitiei

  de noi activitati in zona afectata. Finalitatea programului este aceea de a crea noi locuri de

  munca .

  Domenii de interventii:

  - infiintarea de noi intreprinderi;

  - facilitati pentru deschiderea de noi filiale, in noi cladiri

  7. Abruzzo 2015 Acordul Cadru - Retea antreprenoriala pentru inovare si competitivitate

  teritoriala

  Obiectivul general:

  Caracterizarea sistemului economic regional din punct de vedere al Eco Inovarii

  Obiective specifice:

  Promovarea i transferul in regiune a unei culturi de cooperare i colaborare anteprenoriala;

  Activarea proceselor de animare i agregare;

  Incurajarea inovaiei ca o prghie a competitivitii teritoriale;

 • 21

  Consolidarea relaiilor ntre societi i sistemul de cercetare;

  Consolidarea ? dezvoltrii locale;

  Structurarea procesului de conectare ntre sectoare de excelen

  Linii de actiune:

  1. Aciunile de Sistem (AS)

  Cartografierea instalaiilor de producie

  Crearea unei reele de sisteme locale

  Transfer Tehnologic (biroul de legtur i spin off)

  Internationalizare si marketing teritorial

  Finane Regionale

  2. Domenii tehnologice prioritare (ATP)

  materiale, procese i tehnologii de inovare

  Sisteme, materiale si planuri inovative pentru recuperare, consolidarea i reabilitarea cldirilor

  Biotehnologie

  mobilitate i logistica durabile

  economisire i eficien energetic

 • 22

  Domeniul 3. Proiecte inovative si analiza capacitatii inovative a unei companii

  STUDIU 5. ANALIZA CAPACITATII INOVATIVE A UNEI FIRME

  Inovare ar trebui s se manifeste n toate activitile unei companii: n dezvoltarea de tehnologii,

  produse i servicii noi, n marketing, tehnici de vnzare, n metodele de organizare, de noi

  tehnici de management..

  La nivelul unei organizaii managerul de inovare, ajutat de conducere trebuie s creeze, s

  menin i s dezvolte spiritul de inovaie, s includ inovaia n activitile de zi cu zi, la toate

  nivelurile i n toate domeniile.

  Metodologia de analiza a capacitatii inovative se realizeaza prin mai multe etape :

  1. Analiza documentara premergatoare - se analizeaza documentele privind situatia

  existenta in ceea ce priveste inovarea. Adica, se analizeaza rapoartele, documentele

  programatice si de planificare relevante pentru a se identifica si analiza politicile nationale si

  regionale care afecteaza promovarea inovarii si transfer tehnologic. Din analiza situatiei

  existente pot fi identificate sectoarele ce au un inalt potential de inovare.

  2. Analiza calitativa si structurile participative se analizeaza cererea si oferta de inovare.

  Studierea cererii si ofertei de inovare si transfer tehnologic si definirea punctelor tari si slabe ale

  acestora se realizeaza prin metode calitative bazate pe interviuri, ateliere de lucru, anchete, la

  care sunt invitati sa participe actorii relevanti din domeniile selectate, precum si organizatiile

  publice si private implicate in difuzarea inovarii si transferul tehnologic.

  3. Parteneriatul pentru inovarea - stabilirea unui cadru partenerial pentru promovarea

  inovarii. Promovarea parteneriatul pentru inovarea din prima etapa a proiectului prin implicarea

  actorilor relevanti in identificarea trasaturilor cheie ale contextului existent, precum si, succesiv,

  in definirea prioritatilor de inovare.

  Studiu de caz: ISTONIO srl

  Societatea comerciala ISTONIO activeaza in domeniul mecanicii de inalta precizie, oferind

  clienilor soluii optime pentru toate nevoile tehnice, atat servicii la cheie, cat si pariale:

  - Masini de proiectare;

  - Constructii desene;

  - Construcii i montaj al proiectului;

  - Proiectare i construcii de echipamente necesare pentru produse mecanice;

  - Construcii i unelte de ascuit pentru producie;

 • 23

  - Executia de prosuse in serie;

  - Instalarea i punerea n funciune a echipamentelor la sediile clientilor;

  - Testarea si certificarea.

  Sfera de activitate in care isi desfasoara activitatea este mecanica de inalta precizie.

  Oferta de produse si servicii:

  Masini speciale - create pentru activiti specifice de producie interne i externe. Activitatile

  legate de mainile speciale sunt tratate cu mare atenie de la nceput. Fiecare element este

  studiat, planificat i pregtit, n funcie de caracteristicile specifice de productie. n faza de

  proiectare este implicat si clientul ceea ce raspunde cerintelor de calitate, cantitate i durata

  ciclurilor necesare.

  Automatizare - Istonio functioneaza pe pietele interne si internationale, asigurand cele mai

  inalte standarde de calitate, precizie, fiabilitate si securitate in ceea ce priveste echipamentul

  tehnic si tehnologic adecvat, echipamente si linii de prelucrare sau parti ale acestora.

  Interventia automatizarii este de obicei necesar asupra resurselor din flota companiei deja la

  dispoziia clientului, dar este folosita si cu scopul de a crete capacitatea de produciei de

  maini, etc.

  Revizie - in piaa pe care funcioneaz Istonio srl s-a remarcat tendina de cretere a

  importantei revizie partiale sau totale a ceea ce exist deja n cadrul unui ciclu de producie, n

  locul achiziionrii de noi echipamente.

  n acest domeniu compania urmareste pentru restabilirea caracteristicilor de funcionare optim

  a mainilor. Se lucreaz pe dou tipuri de aciune, care combin reparatii mecanice, electrice si

  circuite de reconstrucie, fluidic si pneumatice.

  Sisteme de prindere - Istonio srl este raspunsul ideal la cererea de pe piata nationala si

  internationala pentru instrumente specifice mai putin intalnite in comert, echipamente speciale

  care sa permita capturarea si blocarea unei componente mecanice si realizarea unei lucrari

  perfecte.

  Subansamble - acestea sunt un element foarte important n mecanic pentru cei care doresc

  excelen absolut Contient de faptul c acoper ntregului ciclu de producie, Istonio a

  acordat ntotdeauna o atenie deosebit acestui sector prin investirea de resurse financiare,

  tehnologice i de formare pentru a asigura un loc pe piaa de elita din Europa Central i sudul

  a Italiei.

  Produse de serie

  Consultan n industrializarea - muli clieni simt nevoia s se bazeze pe consultani externi

  pentru a dezvolta un plan de industrializare a produsului sau procesului i Istonio srl ofera

  solutia ideala pentru astfel de nevoi.

 • 24

  Calitatea i eficiena caracterizeaza activitatea firmei. Pentru a atinge aceste obiective ea

  investeste n achiziionarea de maini avansate i recrutare de personal calificat i profesionist,

  obtinand , de asemenea, si certificari internationale, cum ar fi ISO9001 si ISO/TS16949

  verificate de un organism de importante cum ar fi TUV

  Firma are capacitate inovativa, oameni calificati, ce respecta cerintele certificarilor internationale

  de calitate. Unul dintre rezultatele activitatii de inovare este Berco, un ax pentru prelucrarea de

  diametre excentric i concentrice. Berco este o soluie ideal n sectorul auto, beneficiul cel

  mai important derivate din utilizarea de Berco este reducerea uzurii ciclice a unei masini.

  Recomandare : urmarirea continua a cerintelor pietei participarea la expoziii naionale i

  internaionale, pentru dezvoltarea ramureai inovative si imbunatatirea alegerii tehnologiilor care

  urmeaza sa fie aplicate in timpul de studiu si de proiectare a produsului.

  STUDIU 6. FISA DE PROIECT INOVATOR

  Titlul proiectului: INTER-REGIONAL COOPERATION FOR VALORISATION OF RESEARCH

  RESULTS. (Cooperare interregionala pentru valorificarea rezultatelor cercetarii) -

  INTERVALUE

  Axa prioritara 1 : Facilitarea inovarii si spiritului antreprenorial

  Domeniul de interventie : Dezvoltarea tehnologiei i reelele de inovare n domenii specifice

  Beneficiar: Aristotle University of Thessaloniki (URENIO Research Unit), GREECE, Kentriki

  Makedonia

  Parteneri: - South East European Research Centre - Greece

  - ARC FUND Sofia Bulgaria

  - Technical University Sofia Bulgaria

  - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia Romania

  - Universitatea din Craiova Romania

  - Punto Europa Consotium of Teramo Italia

  - University of Udine Italia

  - Mihajlo Pupin Institute Serbia

 • 25

  Durata proiectului : 36 de luni (incapand cu aprilie 2009)

  Data finalizarii : martie 2012

  Bugetul: 1.858.330,66 eur, din care:

  FEDR: 1.470.080,66 eur

  Obiectivul principal: infiintarea unui sistem care sa acopere cea mai mare parte din zona de SE

  a Europei care sa permita schimbul si difuzarea de tehnologii care sa ajute la stabilitrea unei

  relatii intre institutele de cercetare si sectotul afacerilor. Prin acest proiect se urmareste ca

  rezultatele cercetarii sa nu ramana doar la nivel teoretic n mediul academic, ci acestea sa fie

  exploatate in Cercetarea si Dezvoltarea durabila de dezvoltare regional.

  Obiective strategice :

  1. Consolidarea cooperarii interregionale, prin extinderea capacitatii si comercializarea

  rezultatelor activitatii de cercetare si dezvoltare prin actiuni commune.

  2. Diseminarea si exploatarea comerciala a rezultatelor cercetarii livrate de la centrele de

  cercetare din SE Europei ceea ce va inbunatati capacitatea lor de demonstrare a rezultatelor

  obtinute si va facilita IMM-urilor gasirea unor solutii la problemele tehnologice specifice cu care

  se confrunta.

  Activitati:

  1. Evaluare rezultatelor cercetarii din punctul de vedere tehnologic, stiintific si al

  potentialului de piata cu ajutorul expertilor internationali formati;

  2. Un ansamblu de cunostinte cu reguli metodologice acre faciliteaza integrarea

  rezultatelor cercetarii in produsele supuse vanzarii;

  3. Organizarea de evenimente interregionale cu cercetatori, oameni de afaceri pentru

  identificarea oportunitatilor de copperare in domeniul cercetarii;

  4. Consultanta in pregatirea unor planuri pentru exploatarea rezultatelor cercetarii.

  Rezultatele:

  1. Un depozit de informatii privind cercetarea si dezvoltarea care sa contina cel putin 850

  de rezultate si 370 de evaluari ale expertilor. Cele mai promitatoare vor sta la baza unui viitor

  depozit in regiune.

  2. O medie de 5 planuri de exploatare pentru idei de produse noi pentru fiecare tara

  participanta, planuri ce se vor concretiza la fina in incheierea unor acorduri de valorificare (39 in

  total).

  3. Realizarea unei retele de intermediere a cunostintelor din cercetare si dezvoltare care sa

  acopere SE Europei.

 • 26

  - Un plan de durabilitate pentru aceasta initiativa va fi definit pe baza experientei

  dobandite pe parcursul proiectului.

  Grupuri tinta:

  - cercetatori;

  - sectorul afacerilor, incubatoarele, clusterele high-tech, in cautare de noi produse si idei

  in care sa investeasca;

  - autoritatile nationale si locale care doresc schimbarea Strategiei de inovare.

  INTERVALUE urmrete s intervin n procesul de valorificare prin adoptarea unui cercetari la

  nivel de regiune, abordarea sectorial care pune un accent deosebit n crearea de reele i

  legturi operaionale ntre inventatori, intermediari (companii de producie i de comercializare,

  brokeri), finantatori i brokeri sau formatorii de pia.

  Proiectul are un caracter inovativ prin pregtirea unui plan de dezvoltare automat in ceea ce

  privete piaa, relevana tehnologica, tiinifica i de finanare creat de o reea de experi din

  diferite ri, precum i sprijinul interregional pentru acordurile de valorificare a cercetarii si

  dezvoltarii sprijinite de consoriul INTERVALUE.

 • 27

  CAPITOLUL 2: EXPERIENTA ITALIANA

  Toscana, Florenta

  Organizatie gazda: Open PLAN Consulting

  Compania are ca obiectiv promovarea, dezvoltarea si managementul proiectelor din domeniul

  programelor internationale de asistenta tehnica si stabilirea de parteneriate cu tari in curs

  dezvoltare si tari in tranzitie de la nivel mondial, in sectoare precum:

  Constructia capacitatii institutionale, (reforma administratiei publice prin reorganizarea,

  dezvoltarea si intarirea sistemelor organizationale a autoritatilor locale si entitatilor publice,

  dezvoltarea economica si sociala a teritoriilor);

  Planificarea si evaluarea patrimoniului cultural, servicii pentru protejarea mediului;

  Dezvoltarea capacitatii inovative a firmelor.

  STUDII REZULTATE:

  Domeniul 1. Strategii Inovative, Programe de finantare a inovarii

  STUDIU 7. ANALIZA COMPARATIVA STRATEGIA DE INOVARE

  REGIUNEA TOSCANA ITALIA - REGIUNEA NORD-EST ROMANIA

  1. Introducere

  a) Necesitatea efectuarii studiului comparativ

  Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord - Est a cooperat cu Open Plan Consulting in cadrul

  proiectului de mobilitati INNOVA - Cresterea capacitatii inovative a firmelor din Regiunea Nord-

  Est prin imbunatatirea serviciilor de consultanta si managementul inovatiei.

  In cadrul modulului de pregatire de 3 saptamani, desfasurat in perioada 12 Iulie - 01 August

  2010, am fost gazduiti, in Florenta,nucleul al regiunii Toscana, Italia, de organizatia Open Plan

  Consulting.

 • 28

  Toscana este o regiune n centrul Italiei, avand granita cu Lazio la sud, Umbria la est, Emilia-

  Romagna si Liguria la nord, si cu Marea Tireniana la vest. De multe ori a fost privita ca una

  dintre cele mai frumoase parti ale Italiei.

  Scopul acestui modul de pregatire a fost acela de a intelege cum functioneaza alte strategii

  inovative, cum se poate facilita transferul de tehnologie din cercetare in productie, cum se pot

  depasi barierele cu care se confrunta inovarea, cum putem motiva si cum putem face toti actorii

  implicati in acest proces sa interactioneze, ce se poate face pentru a reorienta si a restructura

  economia regionala in functie de cerintele momentului si de ceea ce poate sustine regiunea.

  Actorii implicati in cadrul acestui program de pregatire sunt:

  a)Agentia pentru Dezvoltare Nord Est organizatie non profit, non guvernamentala,de utilitate

  publica, infiintata in 1999.

  Agentia indeplineste functia de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional si

  Autoritate de Implementare pentru PHARE Coeziune Sociala si Economica. ADR este un

  generator de dezvoltare economico-sociala a Regiunii Nord-Est, elaborand si promovand

  strategii; atrage resurse, identifica si implementeaza programe de finantare si ofera servicii

  pentru stimularea cresterii economice durabile, a parteneriatelor si a spiritului antreprenorial.

  n perioada 1999-2007, Agentia s-a dedicat n special implementarii si monitorizarii Programelor

  de finantare Phare Coeziune Economica si Sociala, evidentiindu-se ca un campion regional n

  ceea ce priveste volumul finantarilor atrase si numarul proiectelor implementate.

  n perioada 2007-2013, Agentia are rolul de Organism Intermediar pentru implementarea

  Programului Operational Regional, stimularea si dezvoltarea parteneriatelor si a proiectelor de

  dezvoltare locale, regionale si internationale.

  Agentia initieaza activitati de promovare regionala prin organizarea, la nivel local si regional, a

  unor manifestari cu caracter de informare si prezentare, furnizarea de informatii necesare

  dezvoltarii contactelor economice n regiune si facilitarea crearii retelelor de sprijin pentru

  atragerea investitorilor si dezvoltarea turismului.

  b) Open Plan Consulting este o organizatie infiintata in 2008, cu scopul de a oferi consiliere si

  sprijin pentru autoritatile locale pe parcursul proceselor de descentralizare si este formata dintr-

  un personal de baza cu un background solid n promovarea si managementul proiectelor

  internationale.

  Principalele zone in care OPC activeaza sunt, in special, tarile aflate inca in tranzitie, precum

  cele din Europa de Est, fosta Uniune Sovietica si tarile din bazinul Mediteranean.

  OPC lucreaza in sectorul achizitiilor publice de servicii finantate n cadrul programelor de ajutor

  extern. n multe tari, guvernele locale sunt actorii cheie n politica de dezvoltare, nu numai n

  ceea ce priveste furnizarea de servicii, dar ca si catalizatori in procesul de schimbare. n scopul

  de a actiona n calitate de mediatori si coordonatori ai eforturilor si resurselor locale, n vederea

  realizarii obiectivelor comunitatii, guvernele locale au nevoie de un sprijin puternic. OPC este

 • 29

  specializata in consultanta, oferita pentru dezvoltarea serviciilor administratiilor locale si

  organizatiilor lor, punandu-le la dispozitie instrumente pentru mbunatatirea cadrului economic

  local si amenajarea teritoriului.

  b) Prezentarea principalelor caracteristici ale celor doua regiuni:Regiunea Toscana si Regiunea

  N-E Romania

  Regiunea Toscana

  Toscana este o regiune n centrul Italiei, avand granita cu Lazio la sud, Umbria la est, Emilia-

  Romagna si Liguria la nord, si cu Marea Tireniana la vest. De multe ori a fost privita ca una

  dintre cele mai frumoase parti ale Italiei.

  Toscana a fost, probabil, regiunea n care Renasterea italiana si-a pus pecetea cel mai profund.

  Patrimoniul artistic al regiunii include arhitectura, pictura si sculptura, adunate n duzine de

  muzee faimoase, asa cum este Uffizi, din Florenta.

  Toscana este de asemenea cunoscuta pentru vinurile sale (cele mai faimoase fiind Chianti,

  Morellino di Scansano si Brunello di Montalcino) si pentru cele 120 de regiuni protejate

  (rezervatii nationale).

  Destinatiile turistice notabile din Toscana includ Florenta, Pisa, Lucca, Maremma (n districtul

  Grosseto), Crete Senesi si Siena.

  Toscana si promoveaza acum "agroturismul" (Agriturismo), turistii fiind invitati sa locuiasca la

  fermele agricole din regiune.

  Provincii

  Florenta (Firenze), capitala regiunii;

  Siena;

  Grosseto, principalul oras n Maremma;

  Pistoia;

  Arezzo;

  Lucca;

  Massa Carrara;

  Livorno;

  Pisa;

  Prato;

 • 30

  Alte orase importante

  Empoli;

  Castiglione della Pescaia;

  Collodi;

  San Gimignano;

  Montalcino;

  Orbetello;

  Capalbio;

  Piombino;

  Ponte Galeria;

  Date geografice

  Suprafata: 22,992 km

  Populatie (2000): 3,536,392

  Densitate: 163/km

  Numar de districte administrative: 278

  Relief

  Toscana este o regiune deluroasa, situata in zona de nord-vest a Italiei. Suprafata ei este de

  22.992 km2. Este situata la poalele Muntilor Apenini si pe campia litorala a Marii Ligurice.

  Regiunea este scaldata de raurile Ombrone si Arno in partea de nord si de sud. Regiunii ii mai

  apartin insulele Toscane si Insula Elba.

  Clima

  Clima n Regiunea Toscana este de regula mediteraneana, cu temperaturi ridicate si zile

  insorite pe timpul verii si mai rece, temperata, in timpul iernii. Lunile Iulie si August sunt, de

  regula, foarte calde, cu temperaturi ridicate, ce se pastreaza in jurul a 30C pentru perioade

  indelungate. Primavara si toamna temperaturile sunt cele mai confortabile si mai placute.

  Vremea se poate dovedi imprevizibila din noiembrie pana n februarie, cand orasul se afla in

  cea mai linistita perioada a anului, desi este, n general, scaldat de soare. Ocazional, pot fi ploi

  abundente si vant rece.

 • 31

  Regiunea Nord Est Romania

  Regiunea acopera partea de Nord-Est a tarii si, conform traditiei, este o parte din vechea

  regiune istorica a Moldovei. Cu o suprafata totala de 36.850 kmp si o populatie de 3.734.546

  locuitori, Regiunea Nord-Est este cea mai mare dintre cele opt regiuni de dezvoltare ale

  Romaniei.

  Geografic, regiunea se nvecineaza la Nord cu Ucraina, la Sud cu judetele Galati si Vrancea

  (Regiunea Sud-Est), la Est cu Republica Moldova, iar la Vest cu judetele Maramures si Bistrita-

  Nasaud (Regiunea Nord-Vest) si judetele Mures, Harghita si Covasna (Regiunea Centru).

  Beneficiind de o bogata traditie istorica, culturala si spirituala, regiunea mbina n mod armonios

  traditionalul cu modernul si trecutul cu prezentul, potentialul acesteia putand fi folosit pentru

  dezvoltarea infrastructurii, a zonelor rurale, a turismului si a resurselor umane.

  Regiunea Nord-Est este alcatuita din sase judete (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava,

  Vaslui), cu o populatie de 3.734.546 locuitori, situandu-se, din acest punct de vedere, pe primul

  loc ntre cele opt regiuni ale tarii (17,27% din populatia totala a Romaniei).

  Date geografice

  Ca ntindere, regiunea acopera o suprafata de 36.850kmp, cele mai ntinse judete fiind

  Suceava, cu o suprafata de 8.553kmp si Bacau, cu 6.621kmp.

  Organizare administrativa a Regiunii Nord-Est din anul 2005 eritoriala

  Judetul Bacau este situat n jumatatea estica a tarii, n bazinul mijlociu al Siretului si

  Trotusului.Amplasarea sa a contribuit la dezvoltarea zonei beneficiind de avantajele drumului

  european E85 ce trece pe aici.Orase, precum Targu Ocna si Moinesti s-au dezvoltat datorita

  resurselor naturale (muntii de sare).Statiunea turistica Slanic Moldova si-a dobandit o faima

  internationala datorita apelor curative bogate n saruri.Orasul Bacau a fost sediul unei episcopii

  catolice, statut dobandit printr-o patenta a papei Bonifaciu al IX-lea.n Bacau, se concentreaza o

  gama diversificata de ntreprinderi din sectorul industrial, infrastructura afacerilor, sectorul

  bancar, precum si institute de nvatamant de stat si particulare.

  Judetul Botosani este situat n extremitatea de Nord-Est a Romaniei, intre cursurile superioare

  ale raurilor Siret, la Vest, si Prut, la Est. Orasul Botosani a aparut la o intersectie favorabila de

  drumuri comerciale, care i-au asigurat prosperitatea de timpuriu. Este recunoscut mai ales prin

  geniile pe care lea dat culturii romanesti: Mihai Eminescu, George Enescu si Nicolae Iorga.

  Judetul Iasi este situat in partea central-estica a Moldovei, in bazinele mijlocii ale raurilor Prut si

  Siret. Orasul Iasi, denumit si capitala Moldovei istorice, este cel mai mare oras din regiune

  (307.377 locuitori), fiind un important centru universitar, cu sapte institutii de invatamant

  superior. Tot aici este dezvoltat un important nucleu de cercetare-dezvoltare, orientat spre

  sectorul industrial, bine reprezentat in majoritatea ramurilor sale. In Iasi se afla cel mai mare

  lacas de cult ortodox din Romania Catedrala Mitropolitana (1840-1880). Cu ocazia marii

 • 32

  sarbatori a celor 2000 de ani de crestinism, orasul Iasi a fost desemnat unul dintre cele cinci

  orase europene destinate pelerinajului international.

  Judetul Neamt este situat in partea central nordica a Moldovei, in bazinele raurilor Bistrita, Siret

  si Moldova. Orasul de resedinta, Piatra-Neamt, atestat istoric, din anul 1392, sub numele de

  Piatra lui Craciun, situat in apropierea masivului Ceahlau, acest adevarat Olimp al Moldovei,

  nu este numai o rascruce de drumuri turistice, ci si un important obiectiv industrial si turistic,

  detinand monumente istorice si de arhitectura.

  Judetul Suceava este situat in partea de nord a Moldovei, in bazinele superioare ale raurilor

  Siret si Bistrita. De o celebritate mondiala se bucura bisericile cu pictura exterioara din judet. 11

  dintre acestea au fost incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Orasul Suceava a fost

  avantajat de faptul ca aici a functionat principala vama a tarii, care detinea rolul de depozit. Prin

  acesta, orasul avea privilegiul de a fi un mijlocitor pentru comertul cu produse orientale, atat

  catre Polonia, cat si catre Ungaria.

  Judetul Vaslui este situat in partea de Est a Romaniei, pe cursul mijlociu al raului Barlad. Vaslui,

  atat de bogat in istorie, este mai putin reprezentat prin monumente. Cele care au existat, nu au

  rezistat vitregiilor timpurilor decat refacute. Bogatia naturala care face faima acestor locuri o

  reprezinta viile (remarcabilele vinuri de Husi). Tot aici, printr-un sistem de rafinare a vinului

  experimentat perioada indelungata, se obtin coniacuri de foarte buna calitate.

  Relief

  Regiunea este caracterizata printr-o imbinare armonioasa a tuturor formelor de relief, 30%

  reprezentand-o muntii, 30% relieful subcarpatic, iar 40% revine podisului. Aceasta ultima forma

  de relief ocupa peste 70% din suprafata judetelor Botosani, Vaslui si Iasi.

  La Vest, Muntii Carpati stau ca un zid cu inaltimi apropiate de 2000m in Nord (Vf. Pietrosu, Vf.

  Rarau, Vf. Giumalau, Vf. Ocolasu Mare, Vf. Hasmasu Mare) si cu o scadere de inaltime spre

  Sud (Muntii Ciuc, Muntii Trotusului si, in mica masura, Muntii Vrancei).

  Subcarpatii au inaltimi cuprinse intre 700-800m si inconjoara muntii ca un brau strans. In

  continuare, jumatatea estica este impartita in doua mari zone: Campia colinara a Moldovei, in

  partea nordica si Podisul Barladului, in partea de Sud.

  Partea de Nord-Vest a regiunii este cunoscuta si sub numele de Podisul Sucevei cu o inaltime

  medie de 500m si este faimoasa pentru obcinele sale (usoare ondulatii ale reliefului, ca un

  lant de unde pietrificate).

  Clima

  Diferitele tipuri de relief creeaza zone climatice cu diferente semnificative intre cele muntoase si

  cele de deal si de campie.

  In zona muntoasa a regiunii (zona vestica a judetelor Suceava, Neamt si Bacau), climatul este

  continental moderat, cu veri racoroase si ierni bogate in precipitatii sub forma de ninsoare. In

  zona subcarpatica de dealuri si campie (partile estice ale judetelor Suceava, Neamt, Bacau

 • 33

  precum si intreg teritoriul judetelor Botosani, Iasi, Vaslui), climatul este continental, cu veri

  calduroase si secetoase, iar iernile sunt reci si de cele mai multe ori fara zapada.

  Temperatura medie anuala a aerului este de 2C in zona de munte si de 9C in zona

  subcarpatica de dealuri si campie.

  Reteaua hidrografica

  Regiunea este strabatuta de un numar de opt cursuri importante de apa, care se repartizeaza

  pe directia Nord-Sud, cele mai mari bazine hidrografice revenind Siretului (42.890kmp) si

  Prutului (10.990kmp). Acesta din urma, se constituie in granita naturala cu Republica Moldova,

  pe o distanta de cca. 680km.

  Multe din cursurile de apa ale regiunii au beneficiat de ample lucrari de amenajare si

  regularizare. Pe raul Bistrita s-a amenajat, inca din anii '70, o salba de sapte

  microhidrocentrale si, de asemenea, cel mai mare lac de acumulare al regiunii (Izvoru

  Muntelui), cu un volum de retentie la nivel normal de 1.130mil.mc.

  Resurse exploatabile ale subsolului

  Mangan: Dadu, Ciocanesti-Oarta, Vatra Dornei, Iacobeni, Saru Dornei, Brosteni;

  Sulfuri polimetalice: Carlibaba, Fundu Moldovei, Valea Corbului, Gemenea, Lesul

  Ursului;

  Ape minerale carbogazoase: Neagra Sarului, Saru Dornei, Vatra Dornei, Poiana Negrii,

  Dorna Candreni, Poiana Stampei, Cosna, Oglinzi, Baltatesti;

  Ape minerale sulfuroase si feruginoase: Strunga, Nicolina Iasi-judetul Iasi, Branceni,

  Murgesti, Pungesti, Gura Morii - judetul Vaslui, Baile Slanic, Moinesti, Targu Ocna, Poiana

  Sarata, Sarata-Bacau - judetul Bacau;

  Materiale de constructii:

  Calcare: Pojorata, Campulung Moldovenesc, Botus-judetul Suceava, Bicaz Chei

  judetul Neamt, Barbatesti, Costesti, Ipatele, Paun, Schitu Duca, Deleni, Strunga - judetul Iasi,

  Darabani, Stefanesti, Lipiceni - judetul Botosani;

  Argile: Bistrita, Timisesti, Tasca, Girov, Ozana-judetul Neamt, Vladiceni - judetul Iasi,

  Bucecea, Dorohoi, Leorda, Mihaileni, Botosani - judetul Botosani, Doftana, Magura, Calugara -

  judetul Bacau;

  Gresii: Tarcau - judetul Neamt, Cosula, Tudora, Hudesti - judetul Botosani, Ghimes

  Faget si la Est de zona Slanic Moldova - judetul Bacau, Solca Paltinoasa - judetul Suceava;

  Gipsuri: Miorcani, Darabani - judetul Botosani, Perchiu Onesti - judetul Bacau;

  Nisipuri cuartoase: Miorcani si Alba Dudesti;

 • 34

  Nisipuri pentru constructii: Hudesti - judetul Botosani, Lespezi - judetul Iasi,

  Cornatel,Urechesti Garleni, Orbeni - judetul Bacau;

  Turba: Poiana Stampei - judetul Suceava, Dersca - judetul Botosani;

  Sare: Cacica - judetul Suceava, Moinesti, Sarata, Targu Ocna - judetul Bacau.

  Zacamant de sulf in Masivul Calimani;

  Zacaminte de sisturi bituminoase: Tazlau-Neamt;

  Gaze naturale la Tazlau-Oituz - judetul Bacau, Tazlau, Roman - judetul Neamt, Todiresti

  si Frasin.

  Regiunea Toscana

  Sistemul de productie toscan este marcat de prezenta unei retele dense de intreprinderi mici si

  mijlocii, de un grad ridicat de ocupare a fortei de munca, in care vasta experienta a

  autotoritatilor locale precum si amploarea cunostintelor acumulate capata o valoare adaugata

  semnificativa. Multumita acestei retele dense de IMM-uri, care, in timp, a reusit sa dezvolte o

  gama larga de sisteme de productie, se inregistreaza un grad ridicat de competitivitate in cadrul

  industriei regionale . Regiunea Toscana este de asemenea o zona cu importante centre

  stiintifice, universitati, intreprinderi si asa mai departe.

  In general, dimensiunea redusa a intreprinderilor, precum si specialitatea produselor obtinute,

  de multe ori legate de sectoarele traditionale, conduce la o subestimare a capacitatii de inovare

  si a volumului activitatilor de cercetare a intreprinderilor toscane. Caracteristicile produselor si

  pietele pe care activeaza aceste intreprinderi genereaza de fapt numeroase inovatii elementare,

  care deriva din mici variatii ale procesului de productie, nefiind nevoie de discontinuitate

  tehnologica substantiala, dar, in schimb, fiind nevoie de o mare flexibilate din partea firmelor in

  a-si adapta productia la schimbarile cererii.

  Este incontestabil faptul ca exista un decalaj, in sistemul toscan, in domeniul activitatii

  de cercetare si inovare, in special in sectorul privat. Acest punct slab este pus pe seama

  dificultatilor cu care s-au confruntat, in ultimii ani, intreprinderile toscane, in contextul erodarii

  treptate a competitivitatii internationale si a economiei italiene.

  Cu toate acestea, intre anii 2000 si 2005, nivelul competitivitatii, in regiunea Toscana, a

  cunoscut o scadere mai pronuntata decat in restul Italiei. O particularitate importanta a acestui

  fenomen( scaderea nivelului de competitivitate in regiunea Toscana), se datoreaza, in special,

  specializarii produselor, domeniu foarte sensibil pentru tarile nou intrate pe piata mondiala,

  precum si decalajului existent in procesul de inovare, in special in domeniul de afaceri (cu

  niveluri foarte scazute de investitii in cercetare si inovare). Aceasta fenomen este agravat de o

  cunoastere ineficienta a procesului de transfer al cunostintelor, in ciuda faptului ca Toscana

  reprezinta una dintre regiunile cu cele mai ridicate niveluri de cheltuieli publice pentru cercetare

  si gazduieste centre universitare cu sectoare de excelenta internationale. Regiunea are o

 • 35

  cerere redusa pentru servicii avansate si exista o capacitate limitata din partea structurilor

  intermediare de a creste nivelul cererii potentiale.

  Cel mai critic aspect al sistemului economic toscan se distinge in cadrul Programului

  Operational Regional 2007-2013, fiind dificil transferul de cunostinte stiintifice si tehnice de la

  centrele de cercetare si universitati la mediul de afaceri. Relatia dintre cele doua sfere, in

  Toscana, cu exceptia unor cazuri rare, este complexa din cauza culturii, intereselor si a

  modulului de gestionare a procesului de invatamant. Aceasta situatie critica este confirmata de

  o serie de cifre. Indicatorul cheltuielilor alocate pentru procesul de cercetare, dezvoltare, ca

  proportie din PIB, in regiune, este stabilita la 1,14%, ca urmare a tendintei mediei nationale.

  Global, valoarea alocata cheltuielilor pentru cercetare si dezvoltare este de aproximativ un

  miliard de euro. Sectorul public (administratiile publice si universitatile) este liderul

  incontenstabil in ceea ce priveste investitiile in cercetare, dezvoltare si inovare. In anul 2003

  investitiile, pe care sectorul public le-a realizat in domeniul CD, au reprezentat cca 67% din

  totalul cheltuielilor realizate in acest domeniu.

  In timp ce, in Europa, valoarea medie a cheltuielilor intreprinderilor private pentru atingerea

  obiectivelor competitivitatii in regiune este de 50% din cheltuielile totale, in Toscana, contributia

  privata este de 32% din total. In schimb, din punct de vedere al cheltuielilor pentru cele doua

  domenii forte, cercetare si dezvoltare, realizate de sectorul public si de universitatile Toscane

  , se constata ca regiunea ocupa un loc fruntas (a treia pozitie), imediat dupa Lombardia si

  Lazio.

  In 2003, personalul din cercetare si dezvoltare, in Toscana, totaliza cca 10,374 de oameni,

  dintre care mai mult de jumatate urmau sa fie gasiti in cadrul universitatilor, mai putin de o

  treime in afaceri si restul in cadrul institutiilor publice de cercetare. Astfel, prin acest indicator,

  punctul slab din sistemul de productie regional in ceea ce priveste activitatea de cercetare si

  dezvoltare este clar evidentiat. Doar 29,3% din personalul implicat in cercetare si dezvoltare in

  regiune reprezinta angajatii in cadrul intreprinderilor private, comparativ cu media italiana (42%)

  si media din regiunile care intra in obiectivul de competitivitate (45.6%).

  In perspectiva dezvoltarii regiunii Toscana, se constata ca inovarea joaca un rol fundamental.

  Principala provocarea pentru politicile de dezvoltare in regiune este aceea de a pune in miscare

  un proces dinamic de inovare. Trecerea treptata la calitate bazata pe dezvoltare se va putea

  realiza doar aducand, fata in fata, companiile toscane cu companiile care opereaza pe piata

  mondiala, deci cu concurenta mondiala.

  Intr-o regiune, precum Toscana, unde exista un puternic atasament fata de traditie, fata de

  caracterul traditional al tuturor produselor, politicile de inovare trebuie sa ia in considerare trei

  categorii de obiective:

  Inovatia tehnologica in sectoarele traditionale;

  Consolidarea si intretinerea afacerilor hi-tech; si

  Stabilirea unor noi grupuri de afaceri hi-tech.

 • 36

  Regiunea Nord Est

  Conditiile geografice si istorice au determinat o serioasa depasire, din punct de vedere socio-

  economic, a Regiunii Nord-Est. Caracteristica economica a anilor '60 era, preponderent, agrara

  si nivelul de trai foarte scazut. In perioada 1965-1985, s-a efectuat o industrializare fortata in

  regiune, in scopul redresarii situatiei economice prin achizitionarea de capacitati de productie de

  conceptie moderna, la nivelul tarilor dezvoltate, fapt ce a determinat crearea unei culturi

  industriale, calificarea fortei de munca si formarea unui numar mare de specialisti. Totusi,

  dezvoltarea industriala a fost mult prea diversificata si nu a tinut cont de conditiile specifice si de

  resursele naturale, energetice si de mediu existente in regiune.

  Perioada 1998-1999 a fost marcata de maxima recesiune atat la nivel national cat si regional.

  S-au facut simtite efectele liberalizarii cursului de schimb valutar, cat si a programelor de

  restructurare in intreprinderile, inregistrand pierderi pe parcursul anului 1997. Managementul

  defectuos, datorat reticentei la implementarea sistemului de asigurare al calitatii productiei si

  produselor, a strategiei de dezvoltare a intreprinderilor, a aplicarii principiilor de marketing in

  promovarea produselor, impreuna cu pierderea pietelor de desfacere si reducerea nivelului de

  competitivitate a produselor, coroborate cu lipsa resurselor de mentinere a investitiilor, au

  determinat o scadere industriala accentuata incepand cu 1997, cu implicatii grave asupra

  dezvoltarii regiunii in toate celelalte domenii.

  In 1999 descresterea economica regionala este cu 50% mai mare decat cea inregistrata la nivel

  national. In anul 2001 se inregistreaza pentru prima data o crestere economica de 8,32%,

  superioara celei nationale, ca efect atat al politicii monetare si fiscale promovata la nivel

  national, cat si ca urmare a fondurilor de care a beneficiat Regiunea Nord -Est, incepand cu

  1999.

  In anul 2003, cresterea economica de 8,3% a fost superioara valorii inregistrate la nivel

  national, de 5,2%, dar, in anul 2004, cresterea economica in Regiunea Nord-Est a fost de 5,7%,

  sub nivelul national, de 8.4%. Dupa ce s-a inregistrat o crestere economica modesta de numai

  2,2% in anul 2005, in special datorita diminuarii productiei agricole ca urmare a ploilor si

  inundatiilor care au afectat toate regiunile Romaniei, in anul 2006 cresterea PIB regional este

  mai substantiala, de 5,6%, dar inferioara totusi valorii inregistrate la nivel national (7,0%).

  Consecinta nivelului scazut al inovarii, dublat de productivitatea scazuta, ca urmare a utilizarii

  de tehnologii si instrumente de management depasite, este ca exporturile romanesti se

  limiteaza la sectoarele unde valoarea adaugata si costurile sunt mici. Pentru a dezvolta

  economia romaneasca, trebuie stimulata dezvoltarea companiilor pe pietele internationale, in

  special in acele zone caracterizate de valoare adaugata ridicata. Analiza statistica privind

  inovarea releva faptul ca factorii care blocheaza inovarea se pot imparti in trei categorii: factorii

  de cost, factori privind acumularea de cunostinte si factorii de piata. In acest context, motivul

  blocajului l-a constituit lipsa surselor de finantare, costurile de inovare ridicate, piata dominata

  de intreprinderi consacrate, dificultati in gasirea partenerilor de cooperare, cererea fluctuanta de

  bunuri si servicii inovative sau lipsa de personal calificat.

 • 37

  De asemenea trebuie sa mentionam ca in ciuda atractivitatii costurilor scazute cu forta de

  munca - ca principal avantaj competitiv, Romania inregistreaza in continuare unul dintre cele

  mai scazute niveluri ale investitiilor straine directe (ISD) pe cap de locuitor. Majoritatea

  investitiilor straine care s-au facut in ultimii ani au fost privatizari masive si nu investitii de tip

  green-field. De obicei, companiile multinationale care opereaza in Romania nu subcontracteaza

  firme locale, din cauza deficientelor acestora in ceea ce priveste managementul, calificarea

  profesionala, calitatea tehnologiei si a produselor. In consecinta, multe companii multinationale

  importa cea mai mare parte a componentelor utilizate, un procent foarte mic dintre acestea

  apeland la furnizori locali. Aceasta situatie limiteaza avantajele care ar putea fi generate de

  prezenta investitorilor straini in economia nationala. Capacitatea Regiunii Nord-Est de a atrage

  ISD este influentata negativ de accesibilitatea redusa dinspre si inspre restul Europei, caracterul

  rural al regiunii, calitatea insuficienta a infrastructurii de transport, precum si de perceptia

  existentei coruptiei si a unui mediu de afaceri dificil.

  In ceea ce priveste mediul de afaceri, in Regiunea Nord Est, se constata ca companiile au o

  flexibilitate destul de mare, sunt receptive la nevoile pietii, sunt inovative si abile in a raspunde

  cerintelor consumatorilor, toate cele mentionate anterior conducand la imbunatatirea mediului

  competitional, amplificarea culturii organizatorice si crearea unor conditii de stabilitate sociala.

  Din anul 2000, odata cu relansarea economica, are loc o crestere a companiilor inregistrate in

  Regiunea Nord-Est, de la 36.688 unitati ajungandu-se pana la 49.325 de unitati in 2005. Astfel,

  Regiunea Nord-Est detine o pondere de circa 11,13% din totalul companiilor la nivel national, in

  anul 2005.

  Se constat, la nivelul anului 2005, c cea mai mare pondere o dein microintreprinderile cu

  87,22%, urmate de IMM-uri cu 12,27%. Aceast tendin este n concordan i cu situaia

  nregistrat la nivel naional.

  Numarul de IMM-uri la 1000 locuitori este cel mai redus comparativ cu celelalte regiuni in

  perioada 2000 - 2005, inregistrndu-se totusi o crestere importanta la nivelul anului 2005 (12,18

  IMM/1000 locuitori -2000 versus 13,1 IMM/1000 de locuitor in anul 2005).

  Perioada 2000-2005 este caracterizata prin cresterea numarului de salariai la nivelul

  microintreprinderilor si IMM-urilor si descresteri semnificative la nivelul intreprinderilor mari.

  Intreprinderile mici si mijlocii constituie un segment important al economiei regiunii, absorbind la

  nivelul anului 2005 o mare parte din numarul total al salariailor care activeaza in firme

  (46,18%), inregistrndu-se o crestere importanta faa de situaia inregistrata in anul 2000

  (37,27%). Daca se tine cont si de cei ce activeaza in microintreprinderi, se obtine o pondere

  totala de 67,70%.

  Desi detin o pondere de 0,50% din numarul total de firme, intreprinderile mari contribuie cu

  31,38% din cifra de afaceri si detin 32,30% din salariatii din intreprinderi.

  Stiinta, tehnologia si inovarea reprezinta domenii strategice care asigura progresul tehnologic

  constant si, in consecinta, durabilitatea dezvoltarii si competitivitatea economica a unei tari.

 • 38

  Acest domeniu se caracterizeaza prin dinamism si complexitate, domeniu ce se bazeaza pe

  utilizarea la scara larga a rezultatelor inovarii, a transferului tehnologic, a comunicarii rapide si

  moderne, a diversitatii metodelor de prelucrare a informatiilor si au condus la un nou tip de

  societate si anume conceptul de societate informationala". Suportul tehnologic al noului

  concept de societate informationala se bazeaza pe trei componente: tehnologia comunicatiilor,

  tehnologia informatiei si multimedia (sector de productie pentru continutul informational).

  Interferenta acestor componente a condus la aparitia unor noi servicii si aplicatii (telefonie

  mobila, retele de calculatoare de tip Intranet si Internet, etc.).

  Domeniile cercetarii, dezvoltarii inovarii (CDI), transferului tehnologic (TT) si IT reprezinta, la ora

  actuala, sectoare economice de sine-statatoare, care, la randul lor, constituie suport pentru

  dezvoltarea celorlalte sectoare economice, deschizand noi orizonturi pentru cresterea

  competitivitatii agentilor economici si, nu in ultimul rand, conducand la crearea de noi locuri de

  munca.

  Sectorul CDI, TT si IT se caracterizeaza printr-o evolutie ce este influentata de o serie de

  schimbari de referinta, cauzate de aderarea la UE:

  Eforturi sporite de aliniere la obiectivele politicii UE stabilite de Agenda de la Lisabona;

  Perspectiva de crestere a cererii de programe CDI din partea intreprinderilor, datorita

  cresterii presiunii generate de a fi in acord cu reglementarile tehnice si economice ale UE (nivel

  tehnologic, calitate, protectia mediului, cerinte comerciale) in vederea asigurarii competitivitatii si

  accesului la pietele UE si internationale.

  Nivelul activitatilor de cercetare, dezvoltare si inovare in Romania ramane foarte scazut, in

  ciuda existentei unei traditii academice ce acopera peste 50 de domenii stiintifice si tehnologice

  si a eforturilor depuse pentru alinierea la standardele UE. In 2004, Romania a cheltuit 0,39% din

  PIB pentru activitati de cercetare si dezvoltare (din care 0,19% cheltuieli publice), ceea ce

  reprezinta mai putin de jumatate din media inregistrata in noile state membre si o cincime din

  media UE-25. Desi alocarile bugetare pentru cheltuieli de cercetare si dezvoltare s-au dublat in

  2006, ajungand la 0,38% din PIB, pentru a atinge tinta de 3% stabilita prin strategia de la

  Lisabona, contributia sectorului privat la cheltuielile pentru cercetare si dezvoltare trebuie de

  asemenea sa creasca.

  Romania are un nivel foarte scazut al cheltuielilor totale pentru cercetare-dezvoltare, ele

  reprezentand cca un sfert din media UE-25. Romania se situeaza sub nivelul inregistrat de tarile

  din centrul si sud-estul Europei in privinta intensitatii C&D. Un aspect pozitiv este ponderea mai

  mare a sectorului privat in finantarea cheltuielilor de C&D, comparativ cu cele 10 state noi

  membre ale UE.

  Se constata ca, in anul 2006, in Regiunea Nord Est, cheltuielile efectuate din fonduri publice

  (62,26%) detin o pondere mult mai mare fata de cele efectuate de intreprinderi (31,06%),

  situatie diferita fata de perioada 2000-2004, cand in Regiunea Nord-Est cheltuielile private erau

  de peste 50%.

 • 39

  In ceea ce priveste repartitia cheltuielilor C&D pe regiuni, se constata un trend ascendent al

  ponderii cheltuielilor efectuate in Regiunea Nord-Est, de la 4,92%, in anul 2003, la 5,52%, in

  anul 2005. De asemenea, Regiunea Nord-Est se situeaza pe locul 4 in ceea ce priveste

  ponderea cheltuielilor CD pe regiuni.

  Activitatile de cercetare-dezvoltare continua sa se desfasoare, in cea mai mare parte, in

  sectorul public (peste 60%).

  In ceea ce priveste numarul de salariati din activitatea de CD, Regiunea Nord-Est este una

  dintre putinele regiuni care este caracterizata de un trend ascendent, astfel ca, daca in anul

  2003 activau doar 2926 de salariati, in anul 2005 numarul acestora a crescut la 3704 persoane.

  De asemenea, trebuie subliniat faptul ca Regiunea Nord-Est se situeaza pe locul 2 in tara ca

  numar de cercetatori, dupa Bucuresti-Ilfov.

  Tinand cont de cele mentionate mai sus s-a concluzionat ca prioritatile de care trebuie sa se

  tina cont in dezvoltarea Regiunii Nord Est sunt:

  - Accesul la tehnologii noi si moderne;

  - Realizarea unui instrument bun de marketing;

  - Orientarea structurilor organizationale catre inovare;

  - Inovare in sectoarele traditonale, in sensul diversificarii si extinderii productiei;

  - Promovarea produselor, in sensul recunoasterii acestora pe noi piete.

  3. Actori in regiune si sectoarele de excelenta

  Regiunea TOSCANA

  Din punctul de vedere al inovatiei s-a constatat ca regiunea Toscana poate fi considerat un caz

  unic.

  Pe de o parte, nivelul de inovare in regiune este destul de scazut, iar pe de alta parte centrele

  universitare demonstreaza ca au un potential extrem de ridicat pentru cercetare si dezvoltare.

  Cercetarea si dorinta de a inova in scopul dezvoltarii sunt puternic nuantate in sectorul public,

  spre deosebire de sectorul privat unde se pare ca mai trebuie destul de mult lucrat.

  Cele trei centre principale, care stau la baza cercetarii si implicit a inovarii, in regiune, sunt, in

  esenta, marile centre universitare: Florenta, Pisa si Siena.

  Pisa se poate lauda, de asemenea, cu doua scoli de excelenta (Scoala Normala si Scoala de

  Studii Avansate Sant'Anna), care sunt axate, in special, pe cercetare, dar si pe transferul de

  tehnologie. Ambele institutii si Universitatea din Pisa, prin activitatea lor, au condus la progrese

  importante in ceea ce priveste valorificarea proceselor de cercetare si inovare; Universitatea din

  Siena a fost prima institutie care in 1998 si-a creat un Birou de Legatura, iar Centrul de

  Inginerie Electronica SpA din Florenta este cel mai mare centru de cercetare creat vreodata in

 • 40

  Italia, ce are ca scop facilitarea transferului de tehnologie si implementarea rezultatelor

  cercetarii elaborate in cadrul unei universitati. Din punct de vedere al continutului, Florenta are

  o vasta experienta in ceea ce priveste tehnologiile legate de radar, laser, spatiu, Pisa s-a

  specializat in IT si Siena in domeniul biotehnologiei.

  Regiunea gazduieste, de asemenea, o filiala de birouri locale ale celor mai importante centre

  de cercetare nationale (CNR, INFN and INFM). In special, CNR are deschis recent unul dintre

  cel mai mari centre de cercetare din tara, la Pisa (CNR Research Area cuprinde: Institutul de

  Chimie si Procese Fizice, Institutul de Informatica si Telematica, Institutul de Neurostiinte,

  Institutul Clinic de Fiziologie, Institutul de Geologie si Cercetare a Resurselor Pamantului,

  Institutul de InformaticaLimbaj de programare si Institutul de Stiinta a Informarii si de

  Tehnologie) si de multi ani ocupa o pozitie fruntasa in ceea ce priveste numarul de centre de

  cercetare fiind depasit doar de catre cei din Lombardia si Lazio.

  Universitatile toscane si sistemul de cercetare au lucrat impreuna, in ultimii ani, cu scopul de a

  imbunatati solutiile de transfer tehnologic, precum si de a realiza parteneriate cu sectorul

  economic privat si cu alte centre de cercetare.

  In plus, fata de universitatile si institutele locale din centrele de cercetare nationale, exista, de

  asemenea, alti actori semnificativi in domeniul inovarii si transferului de tehnologie. Acesti

  actori sunt amplasati pe intreaga suprafata a regiunii Toscana (nu doar in cele trei provincii,

  cele mai importante in termeni de inovare). Ei includ urmatoarele

  Pisa

  Centru de Stiinta si Tehnologie Navacchio: aceasta este un centru care gazduieste zeci de

  intreprinderi hi-tech, fiind situat aproape de Pisa. Acesta a fost infiintat cu scopul de a crea

  conditiile necesare pentru cresterea competitivitatii pe piata a IMM-urilor prin corelarea inovarii

  cu nevoile IMM-urilor, cu furnizarea de expertiza tehnologica din centrele de excelenta si din

  sistemul de cercetare. Activitatile de