Ghidul_solicitantului-Operatiunea2_3_3 (Cerere de Sprijin Finantare Inovare)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cerere de sprijin finantare inovare

Text of Ghidul_solicitantului-Operatiunea2_3_3 (Cerere de Sprijin Finantare Inovare)

Anexa 2 la Decizia Preedintelui ANCS nr.9809/28.11.2008

GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU OPERAIUNEA 2.3.3 - PROMOVAREA INOVRII N CADRUL NTREPRINDERILOR -

FINANARE: PROGRAMUL OPERAIONAL SECTORIAL CRETEREA COMPETITIVITII ECONOMICE

Axa prioritar 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovareDomeniul major de intervenie 2.3 Accesul ntreprinderilor la activiti de cercetare-dezvoltare i inovare Operaiunea 2.3.3 Promovarea inovrii n cadrul ntreprinderilor

- Competiia POSCCE-A2-O2.3.3-2008-5

CUPRINSSECIUNEA I INFORMATII GENERALE 1. Introducere 1.1. Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 1.1.1 Prezentare general 1.1.2 Obiective 1.1.3 Structura (axe prioritare) 1.1.4 Sistemul de implementare a POS CCE 1.2 Axa prioritar 2 Creterea competitivitii economice prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare 1.2.1 Obiective 1.2.2 Structur SECIUNEA II - REGULILE COMPETIIEI PRIVIND OPERAIUNEA 2.3.3 - PROMOVAREA INOVRII N CADRUL NTREPRINDERILOR 2. Operaiunea 2.3.3 2.1 Obiective 2.2 Cine poate solicita aceste fonduri 2.2.1 Beneficiari eligibili 2.2.2 Criterii de eligibilitate a solicitanilor 2.3. Proiecte eligibile 2.3.1 Precizri generale 2.3.2. Tipuri de proiecte 2.3.3. Efectul stimulativ al finanrii 2.3.4 Durata proiectului 2.3.5 Criterii de eligibilitate a proiectului 2.4 Tipuri de cheltuieli 2.4.1 Cheltuieli eligibile 2.4.2. Categorii de cheltuieli neeligibile 2.4.3 Condiii generale i specifice de eligibilitate a cheltuielilor 2.5 Modul de finanare a proiectelor 2.5.1 Proiectele tehnologice inovative 2.5.2 Proiecte pentru ntreprinderi nou-create inovatoare 2.5.3 Garanii 3. COMPLETAREA I DEPUNEREA CERERII DE FINANARE 3.1 Temele orizontale 3.2 Cum se completeaz Cererea de finanare 3.3 Modalitatea de depunere a proiectelor 3.3.1 Transmiterea electronic a Cererii de finanare 3.3.2 nregistrarea/actualizarea documentelor i datelor n RPC 3.3.3 Documentele nsoitoare 3.4 Lista documentelor nsoitoare 4. MODUL DE EVALUARE I SELECIE A PROIECTELOR 4.1 Verificarea formal 4.2 Verificarea eligibilitii solicitantului i a proiectului 4.3 Evaluarea propunerilor 4.4 Reguli specifice de selecie 4 4 7 7 7 7 8 8 8 9 10

10 12 12 12 12 14 14 14 16 17 17 18 18 21 21 23 23 24 24 25 25 26 33 33 33 34 37 40 40 41 41 47

2

SECTIUNEA III CONTRACTAREA I FINANAREA PROIECTELOR PRIN POS CCE 5. SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANARE 6. FINANAREA PROIECTELOR 6.1 Rambursarea cheltuielilor 6.2 Achiziii 6.3 Arhivare 7. INFORMARE I PUBLICITATE SECIUNEA IV MONITORIZARE I CONTROL SECIUNEA V ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI Anexa 1 Cererea de finantare Anexa 2 Lista documentelor nsoitoare la Cererea de finanare Anexa 3 Norme interne elaborate de Autoritatea de Management - Instruciuni de achiziii pentru beneficiarii operatori economici privai ai Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice Anexa 4 Msuri de informare i publicitate Anexa 5 Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii Anexa 6 Modele pentru Studiu de Pia i Plan de Afaceri

49 49 50 50 51 51 52 53 56 58 78 87

94 97 99

3

SECIUNEA I. INFORMAII GENERALE 1. INTRODUCEREPrezentul Ghid reunete instruciunile, procedurile i criteriile ce trebuie respectate la competiia din anul 2008 pentru accesarea fondurilor publice nerambursabile alocate promovrii inovrii n ntreprinderi, prin intermediul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.200, Axa prioritar 2 Creterea competitivitii economice prin cercetare-dezvoltare i inovare,, Domeniul major de intervenie 2.3 Accesul ntreprinderilor la activiti de cercetare-dezvoltare i inovare, Operaiunea 2.3.3 Promovarea inovrii n cadrul ntreprinderilor.

DOCUMENTE STRATEGICEProgramul Operaional Sectorial Creterea competitivitii economice (POS CCE), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3472/12.07.2007, este un document strategic n care se definesc contextul, obiectivele, strategia, alocarea de fonduri pe axe prioritare, organismele relevante i aspecte legate de implementarea Programului Operational. publicat la adresa : www.mct.ro (la pagina dedicat fondurilor structurale). Documentul Cadru de Implementare (DCI) este un alt document strategic care include toate detaliile relevante pentru domeniile majore de intervenie i operaiunile specifice POS - CCE, precum i sumele alocate proiectelor, categoriile de proiecte, activiti, cheltuieli i beneficiari eligibili, criteriile de eligibilitate pentru solicitarea finanrii etc. Publicat ca versiune de lucru la adresa: www.mct.ro (la pagina dedicat fondurilor structurale). Evaluarea strategic de mediu a POS CCE publicat la adresa: http://amposcce.minind.ro.

LEGISLAIEa) privind activitatea de cercetare-dezvoltare - Ordonana Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea tiinific i dezvoltarea tehnologic aprobat prin Legea 324/2003 cu modificrile i completrile ulterioare - Hotrrea Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naionale n domeniul cercetrii-dezvoltrii i inovrii pentru perioada 2007-2013 b) privind regulile de eligibilitate - Hotrrea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 (MO 517 din 1 august 2007) privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale, cu modificrile i completrile ulterioare - Ordinul ministrului economiei i finanelor nr.3388/17.11.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat Finanarea proiectelor de cercetare-dezvoltare i inovare (CDI) prin Programul Operaional Sectorial pentru Creterea Competitivitii Economice (POS-CCE), aferent operaiunilor 2.1.1 Proiecte de cercetare n parteneriat ntre universiti/ instituii de cercetare-dezvoltare i ntreprinderi, 2.1.2 Proiecte CD de nalt nivel tiinific la care vor participa specialiti din strintate i 2.3.3 Promovarea inovrii n cadrul firmelor - Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 1293/23.04.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat regional Finanarea proiectelor de investiii iniiale n cercetare-dezvoltare i inovare aferent operaiunilor 2.3.2 Dezvoltarea infrastructurii C-D n ntreprinderi i crearea de noi locuri de munc n cercetare i 2.3.3 Promovarea inovrii n cadrul firmelor, Domeniul major de intervenie 2.3 Accesul ntreprinderilor la activiti de cercetare-dezvoltare i inovare (CDI), Axa Prioritar 2 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare, din cadrul Programului Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice.

4

-

-

-

Ordinul ministrului economiei i finantelor nr.3345/14.11.2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanate n cadrul operaiunilor 2.1.1 Proiecte de cercetare n parteneriat ntre universiti/instituii de cercetare-dezvoltare i ntreprinderi , 2.1.2 Proiecte CD de nalt nivel tiinific la care vor participa specialiti din strintate i 2.3.3 Promovarea inovrii n cadrul ntreprinderilor ale Axei prioritare 2 "Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologic i inovare" din cadrul Programului operaional sectorial "Creterea competitivitii economice" 2007 - 2013 Ordonana Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a cofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen, cu modificrile i completrile ulterioare Ordinul nr. 911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 29/2007, cu modificrile i completrile ulterioare.

c) privind achiziiile publice: - Ordonana de Urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare - HG nr. 925/2006 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public, cu modificrile i completrile uterioare - HG nr. 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice din OUG 34/2006 - Ordinul nr. 183/2006 emis de Preedintele ANRMAP privind aplicarea dispoziiilor referitoare la contractul de publicitate media - Ordin 155/2006 emis de Preedintele ANRMAP pentru aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziie public, cu modificrile i completrile ulterioare - Ordin 175/2007 al Ministrului finanelor publice privind aprobarea Manualului operaional de observare i verificare a atribuirii contractelor de achiziie public; Instruciuni de achiziii pentru beneficiarii operatori economici privai ai Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, elaborate de Autoritatea de Management (anexa la contractul de finanare i anexa 3 la Ghidul Solicitantului) d) privind protecia mediului - Strategia naional de protejare a mediului - OUG 195/2005 privind protecia mediului, cu modificrile i completrile ulterioare - OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii, cu modificrile i completrile ulterioare - HG 1213/2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice i private - Ordin 462/1993 pentru aprobarea Condiiilor tehnice privind protecia atmosferic i Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluani atmosferici, cu modificrile i completrile ulterioare - OMMGA 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i de emitere a acordului de mediu cu modificrile i completrile ulterioare e) privind egalitatea de anse - OUG 137/2000 privind prevenirea i sancionarea tuturor formelor de discriminare - Legea 202/2002 Republicat privind egalitat