Gia Sư Nhân Trí - Gia Sư Thái Nguyên

  • View
    332

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GIA S THI NGUYN Thi Nguyn thuc Vng trung du v min ni pha bc, mt vng c coi l ngho v chm pht trin nht ti Vit Nam. Mc d vy kinh t Thi Nguyn ang dn chuyn sang cng nghip ha, hin i ha, t trng nng nghip ang gim dn. Chnh v th Thi Nguyn hin l mt trong nhng trung tm chnh tr, kinh t, gio dc ca. Cuc sng pht trin nn ngi dn y c ddieeud kin quan tm n vic hc tp ca con em mnh. Mong mun con mnh hc tp tt, ngoi hc tp trn trng, rt nhiu bc ph huynh cn c nhu cu tm gia s v km cp. Thy c nhu cu ngy cng nhiu v vic cung cp gia s Thi Nguyn. Trung tm gia s Nhn Tr m gia s ti Thi Nguyn phc v nhu cu cu hc tp cho cc em . Trung tm gia s Nhn Tr chuyn cung ng gia s gii dy km ti nh, vi i ng gia s l gio vin, sinh vin gii c kinh nghim chuyn mn cao n t nhng trng i hc, cao ng ln trn a bn Thi Nguyn. Vi phng php ging dy d hiu, ph hp vi tng em, gia s s cng cc em cng c kin thc trn lp v m rng phn kin thc mi ti nh, gia s s km st bo bi tng em. V vy khi n vi trung tm qu ph huynh c th yn tm v vic hc ca con em mnh. S tin b nhanh chng ca cc em s lm qu ph huynh hi lng. Trung tm gia s Nhn Tr ti Th c cung cp gia s chuyn: Dy km t lp 1 n lp 12 v luyn thi i hc tt c cc mn ti khu vc qun Th c Luyn thi cp tc cc chng ch ting anh: Toiec, Ielts, toefl... Dy km anh vn cn bn v nng cao, anh vn thiu nhi, AV cho ngi nc ngoi Km bai cho cc em chun b vo lp 1, rn vit ch p khu vc Th c Cc mn : V, n, Nhc... Cc ngoi ng : Hoa, Hn, Nht, Php... http://giasunhantri.com/gia-su-nhan-tri-gia-su-thai-nguyen-3443.html

Transcript

  • 1. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.comGIA S THI NGUYN

2. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com ThiNguyn thuc Vng trung du v min ni pha bc, mt vng c coi l ngho v chm pht trin nht ti Vit Nam. Mc d vy kinh t Thi Nguyn ang dn chuyn sang cng nghip ha, hin i ha, t trng nng nghip ang gim dn. Chnh v th Thi Nguyn hin l mt trong nhng trung tm chnh tr, kinh t, gio dc ca vng ny 3. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Cucsng pht trin nn ngi dn y c iu kin quan tm n vic hc tp ca con em mnh. Mong mun con mnh hc tp tt, rt nhiu bc ph huynh cn c nhu cu tm gia s v km cp. Thy c nhu cu ngy cng nhiu v vic cung cp gia s Thi Nguyn. Trung tm gia s Nhn Tr m gia s ti Thi Nguyn phc v nhu cu cu hc tp cho cc em . 4. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Trungtm gia s Nhn Tr chuyn cung ng gia s gii dy km ti nh, vi i ng gia s l gio vin, sinh vin gii c kinh nghim chuyn mn cao n t nhng trng i hc, cao ng ln trn a bn Thi Nguyn. 5. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.com Viphng php ging dy d hiu, ph hp vi tng em, gia s s cng cc em cng c kin thc trn lp v m rng phn kin thc mi ti nh, gia s s km st bo bi tng em. V vy khi n vi trung tm qu ph huynh c th yn tm v vic hc ca con em mnh. S tin b nhanh chng ca cc em s lm qu ph huynh hi lng. 6. Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.comtm gia s Nhn Tr cung cp gia s chuyn: Dy km t lp 1 n lp 12 v luyn thi i hc tt c cc mn Dy km anh vn cn bn v nng cao, anh vn thiu nhi, AV cho ngi nc ngoi.. Trung 7. Mi chi tit thc mc xin lin h: Cng Ty TNHH Gia S Nhn Tr T Ho Tr Tu Vit Tng 7 Cao c 454 Nguyn Th Minh Khai, Phng 5, Qun 3, TPHCM T Vn Hc: (08) 35 07 10 12 - 09 08 55 56 56 T Vn Dy: (08) 35 07 10 12 - 09 33 06 12 12 Email: giasunhantri@giasunhantri.com, thusuong@giasunhantri.c om