Giao tiếp sư phạm

 • View
  19

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bài giảng Giao tiếp Sư phạm (Huỳnh Quang Minh, Khoa Sư phạm, Đại học Đà Lạt)

Text of Giao tiếp sư phạm

 • Giao tip s phm

  Hunh Quang Minh

  i hc Lt

  H 2011

 • Ni dung chnh

  T chc mi trng hc tp tch cc

  M hnh qun l mi trng lp hc

  nh hng ca chng trnh v ging dy

  T chc mi trng lp hc

  Giao tip tch cc

  Thc y hnh vi tch cc

  Cc hng tip cn tm l gio dc

  ng dng phn tch hnh vi trong lp hc

  M hnh ng dng tch hp

 • Mi trng hc tp tch cc

 • Mi trng lp hc

 • M hnh qun l mi trng lp hc

  Thit lp bi cnh hc tp hn ch kh nng xut hin hnh vi khng ph hp.

  C k hoch x l hnh vi khi xut hin.

 • Tho lun

  1. Theo anh (ch), nhng biu hin hnh vi no l thit yu gip ngi hc thnh cng?

  2. Theo anh (ch), nhng biu hin hnh vi no l kh chp nhn trong lp hc?

 • Hnh vi gip thnh cng(Kauffman et al., 1991)

  Thc hin cc ch dn ca GV

  Th hin cn gin ng mc

  Tun th quy nh lp hc

  Tun th mnh lnh ca GV

  Thch ng vi tht bi

  Th hin thi quen lm vic c lp

 • Hnh vi kh chp nhn(Kauffman et al., 1991)

  Hnh hung thn th ngi khc

  D ni nng

  Phn ng khng ph hp vi iu chnh

  T lm dng bn thn

  Ph hoi ti sn ngi khc

  Khng tun th quy nh lp hc

 • Hnh vi ng quan tm(Stephenson et al., 2000)

  Nhm hnh vi ng quan tm nht

  Bt tun

  Xao nhng

  Lm nh hng n hot ng ca bn

  Nhm hnh vi ng quan tm

  Hnh hung

  i hi GV quan tm qu mc

  Hip p bn

 • nh hng mi trng n hnh vi(Bronfenbrenner, 1979)

  Mi trng l mi quan h phc tp v nhy cm lin quan n mi yu t trong bi cnh sng ca ngi hc.

  Vn ha x hi

  Trng hc, lp hc

  C nhn

  Hnh vi c hnh thnh nh mt chc nng tng tc gia con ngi v mi trng.

 • Mi trng vn ha x hi

  1. Anh (ch) c cho rng mt s nhm ngi thng d c tha nhn hn cc nhm khc khng?

  2. l nhng nhm no?

  3. Da trn nhng cn c no m anh (ch) cho l nh vy?

 • Mi trng vn ha x hi

  1. Hy ngh v nhm ngi m bn h anh (ch) cm thy thoi mi nht. Ti sao anh (ch) li cm thy thoi mi vi nhm ngi ?

  2. C nhm ngi no m bn h anh (ch) khng cm thy thoi mi hay khng? Ti sao?

 • Thin kin

  Bt c mt thi , nhn nh, hay cm xc no gy ra v gip xc nh vic i x khng cng bng i vi mt c nhn bi c tnh ca ngi . (Derman-Sparks, 1989)

  Thin kin x hi

  Thin kin nhm

  Thin kin gia nh

  Thin kin c nhn

 • Mi trng lp/trng hc

  Mi trng c nhn

  HS 1

  HS 2

  HS 3

  HS 4

  HS 5

  HS 630

  GV

  Mi trng lp hc

  Trng

  Lp

  M hnh can thip

  Quan st hnh vi

  Cn nhc cc nhu cu chc nng

  Pht trin chin lc

 • Mi trng c nhn

 • Mi trng c nhn

  Tnh cch

  Cc bin t gia nh

  Dn tc, tng lp, gii tnh, chng tc

  Cc bin t lch s

  Gia nh, bn b, trng hc

  Nim tin vo bn thn

  Khi nim bn thn

  Qu tch kim sot: Nhn thc nng lc + Kh nng ng ph

  Nim tin vo ngi khc

  S tha mn nhu cu

  S ha hp

 • Mi trng lp hc

  Nhng tim nng p ng nhu cu

  Khng kh lp hc

  Cc hnh thi tng tc nhm

  Loi hnh/mc t chc

  C ch gii quyt xung t

  Phong cch dy hc

  Phng php ging dy

  Tnh cch gio vin

  Mi trng th l

  tng thch v kh hon ca ni dung

  Mi trng trng hc rng hn

 • Nim tin vo bn thn

 • Mi trng hc tp tch cc

 • Chng trnh v ging dy

 • Chng trnh v ging dy

  Chng trnh

  Tt c nhng hot ng m nh trng cung cp h tr pht trin cc kh nng hc thut, x hi, v c nhn.

  C th xem l mt s m t nhng kt qu mong mun hc sinh v k nng, kin thc, thi cn thit chun b cho cuc sng trng thnh.

  Ging dy

  Cch thc gio vin h tr hc sinh t c nhng kt qu , cht lng ca s hc din ra v cch thc ngi hc t nhn thc mnh l i tng tham gia vo qu trnh hc.

 • Kt qu ti u

 • Chng trnh v hnh vi tch cc:C hi hc tp thch hp pht trin

 • Chng trnh v hnh vi tch cc:Mc ph hp, kh d v thnh cng

 • Chng trnh v hnh vi tch cc:Phn hi, gi tr v mong i

 • Mi quan h hc tphnh vi

 • Cc yu t ging dy thc y hc tp

 • Cc mc hc tp

 • Dy hc hp tc:Gn kt nhm

  Gng i gng gng c bitiu g l p nht ni ta?

 • Dy hc hp tc:Pht trin k nng x hi

 • Dy hc hp tc:Vai tr c nhn

  Thy c

 • Dy hc hp tc:Vai tr c nhn

  Thy c

  Thy mo

 • Dy hc hp tc:Vai tr c nhn

  Thy c

  Thy mo

  Thy di

 • Dy hc hp tc:Vai tr c nhn

  Thy c

  Thy mo

  Thy di

  Thy tm

 • Dy hc hp tc:Vai tr c nhn

  Thy c

  Thy mo

  Thy di

  Thy tm

  Thy

 • Dy hc hp tc:Vai tr c nhn

  Thy c

  Thy mo

  Thy di

  Thy tm

  Thy

  Thy m

 • Dy hc hp tc:Vai tr c nhn

  Thy c

  Thy mo

  Thy di

  Thy tm

  Thy

  Thy m

  Thy sn

 • Dy hc hp tc:Vai tr c nhn

  Thy c

  Thy mo

  Thy di

  Thy tm

  Thy

  Thy m

  Thy sn

  Thy xng

 • Dy hc hp tc:Vai tr c nhn

  Thy c

  Thy mo

  Thy di

  Thy tm

  Thy

  Thy m

  Thy sn

  Thy xng

  Thy th

 • Cc m hnh dy hc hp tc

  Thinkpairshare

  Co-op Co-op

  Xp hnh

  M hnh Johnson

 • Mi trng hc tp tch cc

 • T chc mi trng lp hc

  Lp hc hiu qu?

  B tr phng hc

  Ni quy lp hc

  Trt t v quy trnh

 • Lp hc hiu quMi trng vt lnh sng, khng kh, khng gian

  B tr ch ngidy, cm, ch U...

  Loi ch ngi Khng gianhot ng, lu gi, di chuyn

  Thm m lp hctranh nh, trang tr, bi lm

 • B tr phng hc

 • Dy

 • Cm

 • Ch U, Ch O

 • Quy nh

 • Ti sao cn quy nh?

 • Quy nh v ni quy

 • V d: Quyn li v Ngha v

  Ti c quyn c an ton

  Ti c quyn c m bo ti sn ca mnh an ton

  Ti c quyn c tn trng

  Ti c quyn c hc

  Ti c quyn c bo v ti trng

  Ti c ngha v gi an ton cho ngi khc

  Ti c ngha v gi cho ti sn ca ngi khc c an ton

  Ti c ngha v tn trng v ha nh vi ngi khc

  Ti c ngha v khng lm nh hng n vic hc ca ngi khc

  Ti c ngha v tun th ni quy

 • Hnh thnh thi quen

  Ti sao?

  Thi gian

  Trt t

  T do hn

  Th no?

  Dy con t th cn th

  Tuyt chiu ca mnh

  Khng nn chi ni!

  Ci g?

 • Mi trng hc tp tch cc

 • Giao tip

 • Qu trnh giao tip

  Hnh thnh tng

  M ha

  Chuyn ti

  Thu nhn

  Gii m

  Din gii

 • Qu trnh giao tip

 • Tr ngi trong giao tip

 • Tr ngi giao tip

  Bn trong

  Thn quen

  T trng

  Trng thi cm xc

  Nhn nh v nhau

  Mc khng nh

  Kinh nghim

  Trng i

  Bn trong

  Thn quen

  T trng

  Trng thi cm xc

  Nhn nh v nhau

  Mc khng nh

  Kinh nghim

  Trng i

  Bn ngoi

  Bi cnh

  Ting n

  Knh nhiu

 • Tr ngi bn trong

  Thy To: Tr T, tr va lm xong bi trong thi gian k lc. Th l gii y. Gi th thy nu chu kh lm th s d th no cha? Ti mong l t gi tr s bit tp trung vo lm vic thay v ngi m bi b vi thng To. Nu m c th ny th ti s bo vi b m tr l tr bit iu m hc hnh cho t t ri. Gi th v kim ci g m lm i, trong khi i cc bn lm xong bi.

  T v ch, nm quyn v ln bn, ngi v mt bc bim ha thy To, a cho To xem v ci m. Khi b thy To mng, T tr li:

  T: Thy ch va bo em kim vic m lm cn g? Em ang lm vic y thi!

 • Gim thiu tr ngi

  Bi, Bo v Bng ang ngi tm bn gc cy. T i ngang qua, tm mt ch ngi. t nhin c ba c con gi cng ph ln ci, T bo:

  T: Chng my ci ci g?

  m con gi thi ci ri quay sang nhn T, nh khng bit l T va ngh chng n ci mnh.

  Bi: G th h u t b lc m h my?

  T: Ct i, bn ph thy!

  on T nht tri thng di t v nm vo bn chng. m con gi va va la. Lc th c gim th i ti.

  C: T, c thi nm i ngay khng!

  T: Em c nm u, em lm g c . Vi c bn n chc em!

  T l li vo m con gi.

  C: T, em i ra gh ng kia ngay v ngi xung cho n khi ht ph.

  T: Em khng i u, c ng c p em.

  C gim th nm c tay T v ko i. T va bc i va lm bm rng bn con gi l cc cng ca c cn c lc no cng bt li T. T ngi pht xung gh.

  C: Khi no em yn thn ri th ti s ni chuyn vi em. Ngi y n khi ti quay li.

  on c gim th bc i. T tc mnh nm bnh m xung t v n v pha lng c.

 • Giao tip hiu qu

  Chng ta giao tip bng nhng hnh thc no?

  Th no l phng thc giao tip hu hiu nht?

 • Cc thnh t giao tip?

  7%

  38%55%

  Mehrabian, Albert. Giao tip phi ngn t. Chicago: Aldine-Atherton, 1972.

  Words

  Paralinguistic

  Non-verbal

 • Hiu ng cht ging

 • Th xem no:

 • now try this:

 • Is it more than just words?

 • Khng c c hi th hai gy n tng ban u.

 • Giao tip phi ngn t

  Nt mt

 • Giao tip phi ngn t

  Nt mt

  nh mt

 • Giao tip phi ngn t

  Nt mt

  nh mt

  Cht ging

 • Giao tip phi ngn t

  Nt mt

  nh mt

  Cht ging

  V tr v dng ng

 • Giao tip phi ngn t

  Nt mt

  nh mt

  Cht ging

  V tr v dng ng

  iu b

 • Giao tip phi ngn t

  Nt mt

  nh mt

  Cht ging

  V tr v dng ng

  iu b

  Khong cch, va chm

 • Giao tip phi ngn t

  Nt mt

  nh mt

  Cht ging

  V tr v dng ng

  iu b

  Khong cch, va chm

  c tnh c nhn

 • Giao tip phi ngn t

  Nt mt

  nh mt

  Cht ging

  V tr v dng ng

  iu b

  Khong cch, va chm

  c tnh c nhn

  Bi cnh vt l

 • Din giiNgu n th l cng!

  ! Qu v hiu sai ri!

  Gi ny em u?

 • Lng nghe

 • Lng nghe

  81