Giao Trinh Mang May Tinh

 • View
  105

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • http://www.ebook.edu.vn 1

  MC LC MC LC .......................................................................................................................1 CHNG 1. NHP MN MNG MY TNH ...........................................................5

  1.1. M U..............................................................................................................5 1.2. CC KHI NIM C BN ...............................................................................5

  1.2.1. Lch s pht trin .........................................................................................5 1.2.2. Cc yu t ca mng my tnh......................................................................7

  1.2.2.1. ng truyn vt l ...............................................................................8 1.2.2.2. Kin trc mng my tnh .......................................................................9

  1.2.3. Phn loi mng my tnh ............................................................................11 1.2.3.1. Theo khong cch a l......................................................................11 1.2.3.2. Da theo k thut chuyn mch ..........................................................11 1.2.3.3. Phn loi theo kin trc mng.............................................................14

  1.3. KIN TRC PHN TNG V M HNH OSI..............................................14 1.3.1. Kin trc phn tng.....................................................................................14 1.3.2. Mt s khi nim c bn.............................................................................15 1.3.3. M hnh OSI ...............................................................................................16

  1.3.3.1. Gii thiu .............................................................................................16 1.3.3.2. Chc nng cc tng trong m hnh OSI ..............................................17 1.3.3.3. Cc dch v v hm .............................................................................19

  1.3.4. Cc m hnh chun ho khc ......................................................................22 1.3.4.1. M hnh TCP/IP...................................................................................22 1.3.4.2. M hnh SNA........................................................................................23

  1.4. H IU HNH MNG ..................................................................................25 1.4.1. c im quy nh chc nng ca mt h iu hnh mng. ......................25 1.4.2. Cc tip cn thit k v ci t ...................................................................26 1.4.3. Cc kiu h iu hng mng .......................................................................27

  1.4.3.1. Kiu ngang hng (peer-to-peer) ..........................................................28 1.4.3.2. Kiu h iu hnh mng c my ch (server based network).............28 1.4.3.3. M hnh khch/ch (client/server).......................................................29

  1.4.4. Cc chc nng ca mt h iu hnh mng................................................31 1.5. KT NI LIN MNG.........................................................................................32

  1.5.1. Cc tip cn.................................................................................................32 1.5.2. Giao din kt ni .........................................................................................33

  1.6. CU HI V BI TP ....................................................................................33 CHNG 2. KIN TRC PHN TNG OSI ............................................................34

  2.1. TNG VT L (PHYSICAL)..........................................................................34 2.1.1. Vai tr v chc nng ca tng vt l. .........................................................34

 • http://www.ebook.edu.vn 2

  2.1.2. Cc chun cho giao din vt l ...................................................................35 2.2. TNG LIN KT D LIU (DATA LINK) ...................................................36

  2.2.1. Vai tr v chc nng ca tng lin kt d liu ...........................................36 2.2.2. Cc giao thc ca tng lin kt d liu.......................................................37 2.2.3. Cc giao thc hng k t..........................................................................37 2.2.4. Cc giao thc hng bit..............................................................................41

  2.3. TNG MNG (NETWORK)............................................................................43 2.3.1. Vai tr v chc nng ca tng mng...........................................................43 2.3.2. Cc k thut chn ng trong mng my tnh..........................................44

  2.3.2.1. Tng quan ............................................................................................44 2.3.2.2. Cc gii thut tm ng ti u ..........................................................45

  2.3.3. Tc nghn trong mng ................................................................................47 2.3.4. Giao thc X25 PLP.....................................................................................48 2.3.5. Cng ngh chuyn mch nhanh ..................................................................50

  2.3.5.1. Mng chuyn mch khung Frame Relay (FR)..................................50 2.3.5.2. K thut ATM.......................................................................................51

  2.3.6. Dch v OSI cho tng mng........................................................................52 2.4. TNG GIAO VN (TRANSPORTATION) ....................................................52

  2.4.1. Vai tr v chc nng ca tng Giao vn.....................................................52 2.4.2. Giao thc chun cho tng Giao vn............................................................52 2.4.3. Dch v OSI cho tng Giao vn..................................................................53

  2.5. TNG PHIN (SESSION) ................................................................................53 2.5.1. Vai tr v chc nng ca tng Phin ..........................................................53 2.5.2. Dch v OSI cho tng Phin .......................................................................54 2.5.3. Giao thc chun cho tng Phin .................................................................54

  2.6. TNG TRNH DIN (PRESENTATION) .......................................................54 2.6.1. Vai tr v chc nng ca tng Trnh din...................................................54 2.6.2. Dch v OSI cho tng Trnh din................................................................54 2.6.3. Giao thc chun cho tng Trnh din..........................................................54

  2.7. TNG NG DNG (APPLICATION) ............................................................55 2.7.1. Vai tr v chc nng ca tng ng dng ...................................................55 2.7.2. Chun ho tng ng dng ...........................................................................55

  2.8. CU HI V BI TP ....................................................................................55 CHNG 3. MNG CC B MNG LAN ..........................................................56

  3.1. C TRNG MNG CC B .......................................................................56 3.2. KIN TRC MNG CC B.........................................................................56

  3.2.1. Topology .....................................................................................................56 3.2.1.1. Hnh sao (star).....................................................................................56 3.2.1.2. Hnh vng (ring) ..................................................................................57

 • http://www.ebook.edu.vn 3

  3.2.1.3. Dng ng thng (Bus) .....................................................................57 3.3.2. ng truyn vt l ....................................................................................59

  3.3. CC PHNG PHP TRUY NHP NG TRUYN VT L..............60 3.3.1. Gii thiu ....................................................................................................60 3.3.2. Phng php CSMA/CD ............................................................................61 3.3.3. Phng php Token Bus.............................................................................62 3.3.4. Phng php Token Ring ...........................................................................63 3.3.5. So snh cc phng php ...........................................................................64

  3.4. PHN CNG V CC THIT B MNG .....................................................65 3.4.1. Thit b cu thnh mng my tnh ..............................................................65 3.4.2. Cc thit b ghp ni mng .........................................................................66

  3.5. CC CHUN LAN ..........................................................................................67 3.5.1. Chun Ethernet............................................................................................67

  3.5.1.1. 10BASE-5.............................................................................................68 3.5.1.2. 10BASE-2.............................................................................................69 3.5.1.3. 10BASE-T ...........................................................................................70

  3.5.2. Token Ring..................................................................................................72 3.5.3. FDDI (Fiber Distributed Data Interface) ....................................................73

  3.5. CU HI V BI TP ....................................................................................73 CHNG 4. NHNG VN C BN C