Giáo trình Nông hóa học - PTS. Nguyễn Ngọc Nông

 • View
  232

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

LINK MEDIAFIRE: https://www.mediafire.com/?zjk4awakzmy3b9s LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/0B1v9csUzYMnqeVNGcGV3eC1ON2s/view?usp=sharing LINK BOX: https://app.box.com/s/v74a8sfu296ald15q1jdcf918443ngp0

Text of Giáo trình Nông hóa học - PTS. Nguyễn Ngọc Nông

 • giao_trinh_nong_hoa_hoc_1_1334giao_trinh_nong_hoa_hoc_2_7716Chng VI : Kali va phn KaliI. Kali trong cy va vai tro cua kim i vi i sng cy trng1. Ty l va dang kali trong cy2. Vai tro cua kali trong cy

  II. Kali trong t va vic chuyn hoa kem trong tIII. anh gia kha nng cung cp kem cua t cho cy1. Vn dung chi tiu kim trao i anh gia2. Anh hng cua thanh phn c gii n vic phn cp phi nhiu kem cua t

  IV. Cac loai phn kaliA. Mui kali thin nhin va ph phm cng nghipB. Phn kali cng nghipC. Tro bp, ngun phn kali quan trong nng thnD. Tinh cht chung cua phn kali

  V. Ky thut bon phn kali

  Chng VII : Phn trung lng, vi lng va vi sinh vt I. Phn trung lngA. Magi va phn magiB. Lu huynh va phn lu huynh

  II. Phn vi lng va phn vi sinh vtA. Phn vi lng B. Phn vi sinh vt

  III. Phn hu c vi sinh

  Chng VIII : Phn hn hp I. S cn thit phai co phn a nguyn t trong san xut II. Nguyn tc trn phnIII. Phn hn hpIV. Phn loai phn hn hpV. Nhng im cn chu y khi s dung phn hn hp

  Chng IX : Phn hu cI. ai cng v phn hu cII. Phn chungIII. Than bunIV. Phn xanh

  Chng X : Xy dng quy trinh bon phn cho cy trng I. inh nghiaII. C s ly lun xy dng quy trinh bon phn hp lyIII. Cac inh lut chi phi vic xy dng ch bon phnIV. Xy dng quy trinh bon phn cho mt c s san xut

  Tai liu tham khao