Giao trinh quan tri mang&thietbimang

  • View
    380

  • Download
    7

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Mc lc 1 LI NI U...............................................................................................................5 PHN I: KHI QUT V CNG NGH MNG......................................................6 CHNG 1: TNG QUAN V CNG NGH MNG MY TNH V MNG CC B.........................................................................................................................6 MUC 1: MNG MY TNH ........................................................................................6 1. GII THIU MNG MY TNH............................................................................6 1.1. nh ngha mng my tnh v mc ch ca vic kt ni mng.............................6 1.1.1. Nhu cu ca vic kt ni mng my tnh.............................................................6 1.1.2. nh ngha mng my tnh...................................................................................6 1.2. c trng k thut ca mng my tnh...................................................................7 1.2.1. ng truyn .......................................................................................................7 1.2.2. K thut chuyn mch .........................................................................................7 1.2.3. Kin trc mng.....................................................................................................7 1.2.4. H iu hnh mng ..............................................................................................8 1.3. Phn loi mng my tnh.........................................................................................8 1.3.1. Phn loi mng theo khong cch a l :............................................................8 1.3.2. Phn loi theo k thut chuyn mch: .................................................................8 1.3.3. Phn loi theo kin trc mng s dng................................................................9 1.3.4. Phn loi theo h iu hng mng .......................................................................9 1.4. Cc mng my tnh thng dng nht ......................................................................9 1.4.1. Mng cc b.........................................................................................................9 1.4.2. Mng din rng vi kt ni LAN to LAN ...........................................................9 1.4.3. Lin mng INTERNET......................................................................................10 1.4.4. Mng INTRANET .............................................................................................10 2. MNG CC B, KIN TRC MNG CC B .................................................10 2.1. Mng cc b..........................................................................................................10 2.2. Kin trc mng cc b..........................................................................................10 2.2.1. hnh mng (Network Topology) ..................................................................10 2.3. Cc phng php truy cp ng truyn vt l....................................................12 3. CHUN HO MNG MY TNH........................................................................13 3.1. Vn chun ho mng v cc t chc chun ho mng.....................................13 3.2. M hnh tham chiu OSI 7 lp..............................................................................13 3.3. Cc chun kt ni thng dng nht IEEE 802.X v ISO 8802.X.........................14 MC 2: CAC THIT B MNG THONG DNG VA CAC CHUN KT NI VT L ................................................................................................................................15 1.CC THIT B MNG THNG DNG................................................................15 1.1. Cc loi cp truyn................................................................................................15 1.1.1. Cp i dy xon (Twisted pair cable) ..............................................................15 1.1.2. Cp ng trc (Coaxial cable) bng tn c s...................................................15 1.1.3. Cp ng trc bng rng (Broadband Coaxial Cable).......................................16 1.1.4. Cp quang ..........................................................................................................16 1.2. Cc thit b ghp ni .............................................................................................17 1.2.1. Card giao tip mng (Network Interface Card - NIC)....................................17 1.2.2. B chuyn tip (REPEATER ) ..........................................................................17 1.2.3. Cc b tp trung (Concentrator hay HUB) ........................................................17 1.2.4. Switching Hub (hay cn gi tt l switch).........................................................17 1.2.5. Modem...............................................................................................................18 1.2.6. Multiplexor - Demultiplexor..............................................................................18 1.2.7. Router.................................................................................................................18 2. MT S KIU NI MNG THNG DNG V CC CHUN .........................19

2. Mc lc 2 2.1.Cc thnh phn thng thng trn mt mng cc b ............................................18 2.2. Kiu 10BASE5......................................................................................................19 2.3. Kiu 10BASE2......................................................................................................19 2.4. Kiu 10BASE-T....................................................................................................20 2.5. Kiu 10BASE-F....................................................................................................20 CHNG 2: GII THIU GIAO THC TCP/IP......................................................22 1. GIAO THC IP........................................................................................................... 1.1. H giao thc TCP/IP.............................................................................................21 1.2. Chc nng chnh ca - Giao thc lin mng IP(v4) .............................................23 1.3. a ch IP .............................................................................................................23 1.4. Cu trc gi d liu IP..........................................................................................24 1.5. Phn mnh v hp nht cc gi IP........................................................................25 1.6. nh tuyn IP........................................................................................................25 2. MT S GIAO THC IU KHIN ...................................................................26 2.1. Giao thc ICMP....................................................................................................26 2.2. Giao thc ARP v giao thc RARP......................................................................26 3.1. Giao thc TCP ......................................................................................................27 3.1.1 Cu trc gi d liu TCP ....................................................................................27 3.1.2 Thit lp v kt thc kt ni TCP .......................................................................28 PHN II: QUN TR MNG.....................................................................................30 CHNG 3: TNG QUAN V B NH TUYN.................................................33 1. L THUYT V B NH TUYN.....................................................................33 1.1. Tng quan v b nh tuyn..................................................................................32 1.2. Cc chc nng chnh ca b nh tuyn, tham chiu m hnh OSI......................32 1.3. Cu hnh c bn v chc nng ca cc b phn ca b nh tuyn......................34 2. GII THIU V B NH TUYN CISCO.........................................................35 2.1. Gii thiu b nh tuyn Cisco .............................................................................35 2.2. Mt s tnh nng u vit ca b nh tuyn Cisco ...............................................36 2.3. Mt s b nh tuyn Cisco thng dng...............................................................36 2.4. Cc giao tip ca b nh tuyn Cisco..................................................................40 2.5. Kin trc module ca b nh tuyn Cisco...........................................................41 3. CCH S DNG LNH CU HNH B NH TUYN ...................................47 3.1. Gii thiu giao tip dng lnh ca b nh tuyn Cisco.......................................47 3.2. Lm quen vi cc ch cu hnh........................................................................50 3.3. Lm quen vi cc lnh cu hnh c bn................................................................53 3.4. Cch khc phc mt s li thng gp.................................................................60 4. CU HNH B NH TUYN CISCO .................................................................61 4.1. Cu hnh leased-line..............................................................................................61 4.2. Cu hnh X.25 & Frame Relay .............................................................................65 4.3. Cu hnh Dial-up...................................................................................................80 4.4. nh tuyn tnh v ng........................................................................................83 5. B CHUYN MCH LP 3..................................................................................89 5.1. Tng quan v kin trc b chuyn mch lp 3.....................................................89 5.2. nh tuyn trn b chuyn mch lp 3.................................................................91 5.3. S lc v cc b chuyn mch lp 3 thng dng ca Cisco...............................92 6. BI TP THC HNH S DNG B NH TUYN CISCO..........................95 Bi 1: Th