Gimnazija Nova Gradiška - popis udžbenika za 4. razred

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Popis udbenika za k.god. 2015./16.

Text of Gimnazija Nova Gradiška - popis udžbenika za 4. razred

4. razredGIMNAZIJA NOVA GRADIKA, 4. razredOpa gimnazija - 4. razred srednje kole - KOLSKA GODINA 2015./2016.Kat. Br.Naziv udbenikaAutor(i)Vrsta izdanjaCijenaNakladnikNovoHRVATSKI JEZIK - KNJIEVNOST3893KNJIEVNI VREMEPLOV 4 : itanka za etvrti razred gimnazijeDragica Dujmovi-Markusi, Terezija Pavi-Pezer, Sandra Rosseti-Bazdanudbenik112.00PROFILHRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZINO IZRAAVANJE5086FON-FON 4 : udbenik hrvatskoga jezika za etvrti razred gimnazijeDragica Dujmovi Markusi, Terezija Pavi-Pezerudbenik75.00PROFILNovo5087FON-FON 4 : radna biljenica iz hrvatskoga jezika za etvrti razred gimnazijeDragica Dujmovi Markusi, Terezija Pavi-Pezerradna biljenica37.00PROFILNovoGEOGRAFIJA5492GEOGRAFIJA 4 : udbenik geografije u etvrtom razredu gimnazijeHermenegildo Gall, Predrag Kralj, Robert Slunjskiudbenik105.00KNovoPOVIJEST5557KORACI KROZ VRIJEME 4 : udbenik povijesti u etvrtom razredu gimnazijeKreimir Erdelja, Igor Stojakoviudbenik119.00KNovoBIOLOGIJA5480GENETIKA I EVOLUCIJA : udbenik biologije u etvrtom razredu gimnazijeMirjana Pavlica, Josip Balabaniudbenik79.00KNovo5482EKOLOGIJA : udbenik biologije u etvrtom razredu gimnazije i srednje strukovne koleMilan Metrov, Draganovi Zrnkaudbenik69.00KNovoKEMIJA1102TEMELJI ORGANSKE KEMIJE : udbenik za 4. razred gimnazijeBlanka Sever, Dubravka Strieviudbenik70.00PROFILENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK5075TUNE UP! 4 : udbenik engleskoga jezika sa zvunim cd-om za etvrti razred gimnazije, prvi strani jezikIrena Pavlovi, Ivana piranec, Rebecca Charry Rojeudbenik90.00PROFILNovo5076TUNE UP! 4 : radna biljenica iz engleskoga jezika za etvrti razred gimnazije, prvi strani jezikIrena Pavlovi, Ivana piranec, Rebecca Charry Rojeradna biljenica90.00PROFILNovoNJEMAKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK4650IDEEN 2 : udbenik njemakog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 3. i 4. godina uenja; 1. i 2. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 6. i 7. godina uenjaWilfried Krenn, Herbert Puchtaudbenik115.00ALGORITAMNovoUDBENIK ZA POETNIKE - UENIKE KOJI SU U GIMNAZIJI POELI UITI NJEMAKI JEZIK4651IDEEN 2 : radna biljenica njemakog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 3. i 4. godina uenja; 1. i 2. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 6. i 7. godina uenjaradna biljenica95.00ALGORITAMNovoUDBENIK ZA POETNIKE - UENIKE KOJI SU U GIMNAZIJI POELI UITI NJEMAKI JEZIK4654IDEEN 3 : udbenik njemakog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godinjih strukovnih kola, 8. i 9. godina uenjaWilfried Krenn, Herbert Puchtaudbenik115.00ALGORITAMNovoUDBENIK ZA NASTAVLJAE - UENIKE KOJI SU U OSNOVNOJ KOLI POHAALI IZBORNU NASTAVU IZ NJEMAKOG JEZIKA4655IDEEN 3 : radna biljenica njemakog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih kola, 8. i 9. godina uenjaWilfried Krenn, Herbert Puchtaradna biljenica95.00ALGORITAMNovoUDBENIK ZA NASTAVLJAE - UENIKE KOJI SU U OSNOVNOJ KOLI POHAALI IZBORNU NASTAVU IZ NJEMAKOG JEZIKAMATEMATIKA - ZA OPU, JEZINU I KLASINU GIMNAZIJU4771MATEMATIKA 4 - 2. DIO : udbenik i zbirka zadataka za 4. razred gimnazijeBranimir Daki, Neven Elezoviudbenik sa zbirkom zadataka72.50ELEMENTNovo4770MATEMATIKA 4 - 1. DIO : udbenik i zbirka zadataka za 4. razred gimnazijeBranimir Daki, Neven Elezoviudbenik sa zbirkom zadataka72.50ELEMENTNovoFIZIKA - ETVEROGODINJI GIMNAZIJSKI PROGRAM4474FIZIKA 4 : zbirka zadataka za 4. razred gimnazijeJakov Laborzbirka zadataka54.00ALFANovo4473FIZIKA 4 : udbenik za 4. razred gimnazijeJakov Laborudbenik106.00ALFANovoGLAZBENA UMJETNOST - ETVEROGODINJI PROGRAM3929GLAZBENI SUSRETI 4. VRSTE : udbenik glazbene umjetnosti s 3 zvuna CD-a za etvrti razred gimnazijeNataa Perak Lovrievi, Ljiljana edrovudbenik s 3 zvuna CD-a105.00PROFILLIKOVNA UMJETNOST5526LIKOVNA UMJETNOST 4 : udbenik likovne umjetnosti u etvrtom razredu gimnazije i umjetnike koleJadranka Damjanovudbenik105.00KNovoFILOZOFIJA5488FILOZOFIJA - UVOD I POVIJEST : udbenik filozofije u etvrtom razredu opih, jezinih i klasinih gimnazijaBoris Kalinudbenik101.00KNovoPOLITIKA I GOSPODARSTVO5553POLITIKA I GOSPODARSTVO : udbenik u etvrtom razredu gimnazijeuro Beni, Nataa Vuliudbenik92.00KNovoETIKA5487ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udbenik etike u etvrtom razredu gimnazija i srednjih kolaPetar Jakopecudbenik89.00KNovoGRKI JEZIK - KLASINE GIMNAZIJE1016PROMETEJ : udbenik grkoga jezika za 1. i 2. razred gimnazije, 7. i 8. razred osnovne kole : 1. i 2. godina uenjaZdravka Martini-Jeri, Dubravka Matkoviudbenik128.00KVJERONAUK4855IVOTOM DAROVANI : udbenik katolikoga vjeronauka za 3. razred srednjih kolaDejan aplar, Dario Kustura, Ivica ivkoviudbenik46.00KSNovoRavnateljica:Nada Peleh-Serene, prof.