Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego z oddziałami integracyjnymi w Łobudzicach

 • View
  37

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gimnazjum im. Janusza Kusociskiego z oddziaami integracyjnymi w obudzicach. Modzieowa akcja obywatelska. Miasto Zelw. Urzd miasta Zelw. Szczypta historii. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Gimnazjum im. Janusza Kusociskiego z oddziaami integracyjnymi w obudzicachModzieowa akcja obywatelskaMiasto Zelw

 • Urzd miasta Zelw

 • Szczypta historiiPocztek miastu daa osada zaoona w XIII w. Pierwotnie nosia ona nazw Szelyw, a nastpnie Zeliw. Pierwsza odnoszca si do niej wzmianka historyczna siga 1402 roku i pochodzi z ksigi "Liber Beneficiorum" Jana askiego. Do koca XVIII w. Zelw by typow wsi szlacheck, ktrej mieszkacy trudnili si upraw ziemi i hodowl. rda historyczne podaj, i w 1802 roku majtek Zelw, bdcy wwczas wasnoci Jzefa Widziskiego, zosta zakupiony przez przybyych do Polski Czechw. Zapocztkowali oni na tym terenie funkcjonujcy do dzi przemys wkienniczy, zajmujc si gwnie rkodzielnictwem tkackim. Warsztaty zelowskie wyspecjalizoway si m.in. w produkcji satyny, kretonu oraz dekoracyjnych pluszw - wykonywanych z bawenianej osnowy i wenianego wtku.

 • Krtki opis gminyGmina Zelw pooona jest w centralno-poudniowej czci wojewdztwa dzkiego. W strukturze samorzdowej znajduje si w powiecie bechatowskim, w jego pnocno-zachodniej czci. Od pnocy ssiaduje z gmin Dutw, od wschodu z gminami Drubice i Bechatw, od poudnia z gminami Kluki i Szczercw oraz od zachodu z gminami Widawa, Sdziejowice i Buczek.Gmina Zelw zajmuje powierzchni 16821 ha i zamieszkiwana jest przez ok. 15,8 tys. mieszkacw. Jest jedn z wikszych gmin pod wzgldem powierzchni w wojewdztwie dzkim. Swym zasigiem obejmuje 35 soectw i 63 miejscowoci. Obszar gminy Zelw znajduje si na szlaku drogi midzyregionalnej [nr 12] relacji Sieradz - Piotrkw Trybunalski - Lublin, drogi wojewdzkiej [nr 483] czcej miasta ask - Szczercw - Czstochow oraz na szlaku drogi wojewdzkiej [nr 484] relacji ask - Buczek - Zelw - Bechatw - Kamiesk. Ta ostatnia przebiega przez centrum miasta Zelowa i czy go z drog A1. Gmina posiada dobre poczenia komunikacyjne szczeglnie z pobliskimi miastami - odzi (odlego 50 km), askiem (odlego 15 km) i Bechatowem (odlego 15 km). Z odzi bezporednio do centrum Zelowa mona dojecha autobusem PKS-u a poczenia z Bechatowem i askiem dodatkowo zapewnia komunikacja autobusowa MZK.

 • Zelw w liczbach

 • BibliotekaZbiory biblioteczne: Ksigozbir biblioteki wynosi 23 594 wol. (dane statystyczne z 2009 r.). Ponad poowa ksigozbioru biblioteki: to literatura pikna dla dorosych i modziey. Pozosta cz stanowi literatura popularnonaukowa z rnych dziedzin wiedzy. W 2004 roku otwarto czytelni internetow z 3 stanowiskami komputerowymi, czynn w godzinach pracy biblioteki. Od stycznia 2006 r. uruchomiono komputerow obsug wypoycze ksiek dla dorosych.Czytelnicy i wypoyczenia: W bibliotece zarejestrowanych jest 1850 czytelnikw, ktrym wypoycza si w cigu roku 53 558 wol. (dane statystyczne z 2009 r.) Udostpnianie to nie tylko wypoyczanie ksiek do domu. Z wielu materiaw rdowych, mona skorzysta na miejscu w czytelni. S to: sowniki, encyklopedie, kroniki, opracowania z rnych dziedzin wiedzy.

 • Budynek policjiBudynek ten jest usytuowany przy ulicy Kociuszki obiekt zosta zmodernizowany w roku 2009 ,zosta zaopatrzony w nowe radiowozy uatwiajce prace policjantom.

 • Dom Kultury

 • ZabytkiNa pierwszym obrazku widnieje pomnik Tadeusza Kociuszki za na drugim Koci ewangelicko-reformowany, zbudowany zosta w latach 1821-25 kosztem ponad 30 tys. zotych polskich. Wikszo tej kwoty wyasygnoway wadze Krlestwa Polskiego, za reszt pokryli mieszkacy Zelowa i okolic narodowoci czeskiej.

 • PodsumowanieZdaniem przecitnego obywatela naszej gminy miasto i jego okolice rozwijaj si w systematycznie i szybko. Gmina co roku inwestuje w co nowego a zarazem stara si odrestaurowa stare budynki czy te zabytki. W cigu ostatnich 20 lat mona zauway znaczcy wzrost znaczenia naszej gminy na terenie wojewdztwa. Natomiast wedug nas s pewne niedocignicia lecz w kadym nowym sezonie gmina zaskakuje nas czym pozytywnym.

 • Wywiad z mieszkacem naszej gminy Dzie dobry. Dzie dobry czym mog suy?Czy mgby Pan udzieli mi krtkiego wywiadu na temat naszej gminy?Tak ,nie ma problemu.Dobrze ,wic zacznijmy od tego co wedug Pana zmienio si w naszej gminie w cigu ostatnich 20 lat? Wic w pierwszej kolejnoci trzeba podkreli wielk metamorfoz naszej gminy. Gmina co roku inwestuje w coraz to nowe przedsiwzicia. W cigu ostatnich lat zaoono kanalizacj ,a take oczyszczalnie ciekw na terenie Zelowa ,a w okolicznych wsiach zostay zainstalowane wodocigi. wielu ludzi z nich korzysta ,co podwysza ich standard ycia. Na pewno warto podkreli to ,e w naszej gminie powstay liczne drogi uatwiajce mieszkac ycie ,bo drogi z przed lat byy ze. Natomiast Zelw jako miasto wyglda dosy okazale ,zmieniono nawierzchnie ulic i wyremontowano kamienice ,ktre teraz s ozdob Zelowa. Wadze gminne dbaj o zabytki i instytucje pastwowe. Mamy pikne kocioy i kilka naprawd dobrych szk.Wspomnia pan o szkoach co si w nich zmienio?Nasza gmina dba o wszystkie placwki owiatowe. Szkoy maj przyjemny widok ,Wszystkie zostay odnowione i wyposaone w pracownie komputerowe oraz nowe meble ,warto te wspomnie ,e szkoy maj dostp do Internetu co bardzo uatwia uczniom nauk i prac nauczycielom. Szkoy otrzymuj dotacje ,ktre przeznaczaj na nowy sprzt czy te organizowanie zaj pozalekcyjnych.

 • Wywiad z mieszkacem naszej gminy(2)Co Pan moe powiedzie om urzdach ,czy si zmieniy ,czy s bliej obywateli?Uwaam ,e w urzdach pracuj osoby kompetentne i mie. Ludzie zaatwiaj swoje sprawy bardzo szybko i nie maj najmniejszych problemw.Czy jest Pan szczeglnie z czego zadowolony ,dumny.Jestem zadowolony z rozwoju gminy natomiast nie jestem szczeglnie z jakiego powodu dumny. Wiele si zmienio na lepsze i oby tak dalej byo.A co mona powiedzie o turystyce gminy? W tym aspekcie sporo nam brakuje do ideau ,jednak gdy przyjrzymy si bliej nie jest tak le. Do gminy mona przyjecha i wypocz w dogodnych warunkach.S tu takie miejsca do wypoczynku jak: Ciekawi mnie ,czy zmieniy si standardy ycia ,czy atwiej dzi dosta rzeczy potrzebne w codziennym yciu?Ale oczywicie 20 lat temu nie byo takiego duego asortymentu i wyboru towaru jak dzi. Byo co prawda kilka sklepw jednak le zaopatrzonych natomiast dzisiaj mamy 3 supermarkety ,ktre maj wielki asortyment i wybr produktw oraz wiele prywatnych sklepw.Mam te pytanie dotyczce bezpieczestwa.W naszej gminie zawsze byo bezpiecznie ,jednak w Zelowie szerzy si wandalizm na wielka skal ,policjanci nie maj ju wpywu na to. Nie daj sobie rady z modymi przestpcami

 • Wywiad z mieszkacem naszej gminy(3) Nie mona czego z tym zrobi?Mona ,jednak nie ma tylu ludzi ,aeby zatrzyma chuliganw. Na koniec poprosi bym pana o krtkie podsumowanie.Uwaam ,e nasz burmistrz jest dobrym gospodarzem i sprawnie zarzdza gmin.Bardzo Panu dzikuj za wywiad ,ycz miego dnia.Ja rwnie. Do widzenia.Do widzenia.

 • Artur Pawowski 1994 IIIbSzymon Bednarek 1994 IIIbGabriel Perka 1994 IIIbKonrad Rogaczewski 1994 IIIbGimnazjum im. Janusza Kusociskiego w obudzicach

  Opiekun projektu Beata Jersak

  W skad Zespou Projektowego wchodz:Wyraamy zgod na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzib w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Modzieowa Akcja Obywatelska 20 lat pniej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pna. zm.) teraz i w przyszoci. Wiemy, e przysuguje nam prawo wgldu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a take ewentualnego usunicia.