Glasnik br 18

  • View
    838

  • Download
    17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Glasnik Hrvatskog uljudbenog pokreta broj 18

Text of Glasnik br 18

Godina I. - Broj 18

Izlazi subotom

Zagreb, 12. srpnja 2008.

SadrajRazgovor In memoriam Antikorupcijski pogledi Osvrti ivjeti NDH Hrvatski jezik Podlistak Roman Ispovjednikov kutak Kolai itatelji

2 6 14 15 23 29 30 37 40 41 42

DVA SVJEDOKAZa samostalnu i nezavisnu Republiku Hrvatsku odluilo se 94 % glasaa. Bila je to velianstvena pobjeda hrvatskog jedinstva i zajednitva. Napokon. Nikada vie podjele meu Hrvatima, izlazilo je sa svih hrvatskih usana, bilo je utvreno u svim hrvatskim glavama. Mislili smo svi tako, uglavnom svi, ne i neki kako se sada dobro vidi, ali bijasmo i naivni. Kraj nas, uz nas, s nama, ivjeli su i oni s figom u depu, do prve prigode. Meu njima Stjepan Mesi, velevoa slavne JNA, na prvom mjestu. Sada je dolo njegovo povijesno vrijeme. Trenutak, kojega je tako arko ekao. Mogao je konano otvoreno rei ono to oduvijek misli. Kakvo izjednaavanje faizma i komunizma. Ta, komunizam je boanska ideja. Govori nam to u lice, a zaboravlja da je i nas dosta prolo komunistike kole i komunistiku praksu. Znamo mi dobro to je to Komunistiki manifest, Lenjinov NEP i eka, ukrajinski gladomor, kamo to spadaju komiteti i demokratski centralizam, zato je i od strane koga umoreno 100 milijuna nevinih dua. sudbinom Andrije Hebranga, Karla tajnera i Julijusa Baranovskog, na primjer, koji su od srca i iz due bili komunisti, ali su i dobro iskusili to nosi sa sobom ta plemenita komunistika zamisao. Fuj! Sram te bilo Mesiu? Nije mu bilo dosta Vukovara i Srebrenice, koje je na djelu oplemenila dina komunistika misao, nego iznova sue rukave i vadi kamu. I taj ovjek da je predsjednik moje, nae, Republike Hrvatske! Sramota!

RazgovorNevladina organizacija Croatia Libertas je odluila djelovati u nevladinom sektoru i u nevladinom sektoru osnovati Alternativnu Vladu Hrvatske Republike HercegBosne. Razlog tome je svakodnevna hegemonija veinski dominantnih Bonjaka koji preglasavaju hrvatske zastupnike na svim razinama vlasti kao da Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu konstitutivan narod ve "ukras" nakaradne Bosne i Hercegovine. S druge strane, ovo e biti dokaz kako je BiH mnogo jednostavnija s administracijske razine djelovanja, jer bi imali umjesto 10 upanijskih Vlada samo jo jednu entitetsku to bi smanjilo trokove funkcionalnosti drave BiH za 100 puta.

Iz Brezovice opet je suosjeajno poruio. Antifaistiki borci moraju imati ista prava, kao i branitelji iz Domovinskog rata. Na samoubojstvo? Moe! Na suenje njihovih zapovjednicima? Dakako, odmah smo za to! Na novana primanja i povlastice? Nemamo nita protiv. Naravno, uvijek pritom mislimo na one antifaistike borce koji mogu dokazati, ispravom i povijesnim inom, da su se borili za Hrvatsku, a ne za Jugoslaviju. Ne kanimo, nikako, skrbiti o antifaistikim borcima za Hrvatsku, koji e to posDobro. Neka mu nije ao ozloglaenih tati uz potpise dva svjedoka, poput faista i ustaa, dobro to je s udiv- Stjepana Mesia i Josipa Manolia, ljenjem gledao svoga oca Josu Tova- odnosno Josipa Boljkovca. ria dok je praznio tavane svojim susLjudi moji, do kada emo mi sve jedima, ali zato ne ali svoje sudruovo jo trpjeti? gove?. Zar nije bilo red zaplakati nad

Stranica

2

Razgovor

G o d i n a I . - Br o j 18

AKO HRVATI U BIH POMOGNU SAVEZNIKE U RATU PROTIV ISLAMSKE REPUBLIKE IRAN DOBIT E NEZAVISNOSTRazgovor s gospodinom Leom Plokiniem, predsjednikom Alternativne Vlade Hrvatske Republike Herceg- Bosne da: Bonjaci i Srbi. Prema naim anketama, srpski narod podrava s preko 95% na prijedlog, a Bonjaci prema novijim istraivanjima javnog mnijenja s oko 30%, to dr. sc. Tomislav Dragun je vie nego zadovoljavajue. Samo tvrdolinijai jo zahtijevaju Pitanje: nemoguu i megalomansku cenCroatia Libertas odluila je proglatralizaciju toboe graanske BiH siti Herceg Bosnu. Je li to istina i dok hrvatski i srpski narodi u Bosto to u zbilji znai? ni trae svoje entitete pa ak u srpskom sluaju Bosne i odcjepOdgovor: ljenje. Nevladina organizacija Croatia Libertas je odluila djelovati u nevladinom sektoru i u nevladinom sektoru osnovati Alternativnu Vladu Hrvatske Republike HercegBosne. Razlog tome je svakodnevna hegemonija veinski dominantnih Bonjaka koji preglasavaju hrvatske zastupnike na svim razinama vlasti kao da Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu konstitutivan narod ve "ukras" nakaradne Bosne Pitanje: i Hercegovine. S druge strane, Mislite li zaista da se Bosna i Herovo e biti dokaz kako je BiH cegovina nalazi pred povijesnom mnogo jednostavnija s adminisdvojbom: trofederacija ili raspad? tracijske razine djelovanja, jer bi imali umjesto 10 upanijskih Vla- Odgovor: da samo jo jednu entitetsku to Bosna i Hercegovina danas egzisbi smanjilo trokove funkcionaltira samo zahvaljujui tvrdoglavim nosti drave BiH za 100 puta. naporima meunarodne zajednice Hrvatski entitet bi bio multinacio- koja "manijakalno" eli zadrati nalan i u njemu bi ivjeli i ostvari- mir u Bosni i Hercegovini. U stvarvali svoja prava i druga dva naro- nosti, BiH se raspala 1992. godine i danas nitko nema volje da ivi u dravi koja se nalazi pred financijskim kolapsom i krizom bonjakoga naroda koji nema konsenzus oko nacionalnog identiteta ve drutveno i nacionalno luta svojatajui itavu zemlju za sebe. Svi ele otii i zbog socijalnog stanja. U BiH je sve razjedinjeno i nita ne funkcionira. Ovo stanje je popuno isto ako ne i gore u usporedbi s Kraljevinom Jugoslavijom jer se i danas Hrvati ubijaju po Sarajevu i Sredinjoj Bosni zato jer ne ele ovakvu BiH koja je skrojena i koja se kroji po mjerilima Muslimana. Hrvatski narod je pred opcijom: ili ostvaraj vlastitih prava u svom entitetu u BiH ili asimilacija i nestanak. Ako znamo da su bh Hrvati preivjeli preko 500 godina najeeg zuluma onda moemo zakljuiti kako emo preivjeti i dananji zulum, a Bosni se mogu uvijek dogoditi i mnogo gore stvari od hrvatskoga entiteta ako uzmemo stav Republike Srpske da je Bosna trenutni interes koji e jo malo potrajati. Mislim da se povijest u BiH ponavlja uvijek na isti nain i mislim da e opet "aptom pasti" ali sada

G o d i n a I . - Br o j 18

Razgovor

Stranica

3

samo sa zamijenjenim ulogama i to samo zato jer politika Bonjaka Muslimana u BiH je: inat, inat i samo inat - a to nije recept za opstanak neega, pa tako ni Bosne. Pitanje: Kako bi trebala izgledati ta Vaa, zamiljena, Herceg Bosna: podruno, narodnosno, zakonodavno? Odgovor: Teritorijalno, mi ne elimo nita vie od onoga to smo imali na dan potpisivanja Daytonskoga sporazuma, dok Bonjaci doslovno svojataju sve hrvatske teritorije u BiH kao da su ih osvojili u ratu. Narodnosno bi bila sastavljena od sva tri naroda s tim da bi svi naravno potivali entitetske i dravnu razinu. Zakonodavno podruje bi trebalo urediti dogovorom ali i sve ostalo to je mogue jer dolaze Ustavne promjene koje e moi regulirati ovo podruje na samo dva naina: ili troentitsko ureenje ili raspad daytonskog udovita jer nezadovoljstvo dva naroda u BiH moe prerasti u spontanu pobunu, a to je normalno za BiH u povijesti. Pitanje: I tako bi se osigurala simetrijska administrativno-ustavna konstitutivnost Hrvata u Bosni i Hercegovini? Odgovor: Tako bi se osigurala i simetrijska vlast i prava na: slobodu vjere i vjeroispovijesti, hrvatski jezik, vlastiti RTV kanal, sloboda govora, sloboda politikog djelovanja, zaustavilo preglasavanje, itd... Potpuno nevjerojatno zvui da Hrvati u 21. stoljeu u Europskoj blizini nemaju sve ovo ve su rtve veinski dominantnih Bonjaka koji su sve ovo zabranili jer se

njihovi ljudi nalaze u svim drav- lovati kao pokazatelj ispravnoga i nim institucijama gdje decenijama pravednog stava i ponaanja. Sve ve dre glavne poluge vlasti. ostalo je politika. Realnost koju ne prihvaaju radikalni i desno Pitanje: orijentirani Bonjaci moe rezultiProjekt je, recimo, realan. Nu, to rati i (uvijek prisutnim) ponavljas tim ustrojno ima Croatia Liber- njem nesretne povijesti koja u BiH oito u neijim glavama jo tas? Tko ste Vi uostalom? nije zavrila. No, pregovaramo sa Odgovor: svima tako da imamo jednostavan Croatia Libertas je nevladina or- i pristupaan nastup kojim iznosiganizacija koja se ve dulje vre- mo nae stavove koji zapravo mena u dananjem tamnom vila- predstavljaju miljenje preko 95% jetu bori za slobodu govora i slo- Hrvata u ovoj nefunkcionalnoj bodu politikoga djelovanja. To je dravi.

Poslao Mr. Brkic Muhamed dipl.ing.mas., Sarajevoovdje vrlo teko iz nekoliko razloga: u BiH se u bonjakim dijelovima zemlje dolazi do spojenosti vjere (islama) i politike tako npr. mediji optuuju pojedine imame i reisa da je postao Ajatolah kao u Islamskoj Republici Iran. Drugi teak problem je komunistiki kadar koji se nalazi na vitalno vanim funkcijama tako da imamo primjere da su pojedini politiari ili suci na istom poloaju u dravi ve 40 godina. Mi imamo obvezu i dunost djelovati u nevladinom sektoru kao korektiv i ukazati na vrijeme na nepravednosti u drutvenom i politikom ivotu te djePitanje: Tko Vas podupire u toj hrvatskoj dravotvornoj nakani u BiH? Navodno oko 30 % Bonjaka, vodei srbski politiari. Je li to tono? Odgovor: Moram rei da imamo puno politikih neprijatelja ali imamo i vrlo mone prijatelje koji se nalaze na utjecajnim pozicijama u Sjedinjenim Amerikim Dravama i Kanadi. Podravaju nas nevladine udruge iz Izraela, panjolske, Rusije i EU-a. Nevladine organizacije se uvijek slau jer imaju iste ciljeve.

Stranica

4

Razgovor

G o d i n a I . - Br o j 18

Na stav kako bi i Hrvati u BiH trebali imati svoj entitet ne svia se pojedinim bonjakim politiarima ali oko 30% Bonjaka je bolno svjesno da ako eli spasiti trajno, a ne samo privremeno BiH, da se mora popustiti pred zahtjevima BH Hrvata da dobiju svoj entitet ili e doi do neminovnog raspada zemlje. Croatia Libertas zapravo spaava BiH u elji da se ekonomski razvije kao vicarska ili Belgija. Samo tvrdolinijai ne ele podrati ovaj stav slijepo vjerujui da e meunarodni imbenik (opet) spasiti Bosnu kao u Daytonu, no da se