GLAZBENE AKTIVNOSTI U VRTIĆU

Embed Size (px)

DESCRIPTION

aktivnosti

Text of GLAZBENE AKTIVNOSTI U VRTIĆU

GLAZBENE AKTIVNOSTI U VRTIUAktivnost nain uvoenja odreenog programa koji void do realizacije jednog ili vie sadraja. Aktivnst zapoinju I usmjeravaju odgojitelji, ali mogu I djeca, treba prihvatiti I njihovu inicijativu.Vano sve aktivnosti trebaju djeci biti zabavne, bez natjecateljskog naina rada! Djeja panja traje kratko, aktivnost prilagoditi (oko 15min), panja im ovisi o metodikim postupcima koje odgojitelj koristiCilj nije nauiti pjesmu nego produiti njeno pjevanje, a usput e se zadatci ostvariti razvoj glazbenog sluha, senzibiliteta (osjeaja) za ritam, metar,melodijuIntegrirani pristup kada se u istoj aktivnosti kombiniraju I zadatci iz drugih podrujaVrste (oblici, sadraji) glazbenih aktivnosti igre s pjevanjem, obrada pjesme (ili ponavljanje pjesme), obrada brojalice (ili ponavlj.), aktivno sluanje glazbe, poticanje djejeg stvaralatva, sviranje na udaraljkama. U vrtiima su najee prve 3 aktivnosti. Rade se I tematski projekti koji traju I po mjesec dana ili vie.Igra istinska je ona igra bez odreenog smjera ili definicije. Djeca se moraju igrati kako bi razvila svoje spoznaje I motorike vjetine, te nauila o drutvu oko sebe, o samopotovanju, socijalni aspekti.Podjela igre funkcionalna (dojenaka dob), konstruktivna (predk.dob, graenje,crtanje), i.pretvaranja(2.god.,simbolika igra), i.s pravilima (drutvene igre), sloenije igre (kasno djetinjstvo, kartanje).!!!!! odgojitelj za svaku aktivnost unaprijed bira koje e igre odabrati I na koji e se nain igrati s djecomNaini rada u glazbenoj aktivnosti pokret (neodvojiv od glazbe), aplikacije (slike,lutke), udaraljke (instrumenti), dramatizacija (jedan od dobrih I estih naina rada, podjela uloga meu djecom;djeca ne ue uloge, nego se spontano igraju na nain koji esto koriste I izvan vrtia), pjesma ili skladba uklopljena u priu (dobra pria samim sadrajem zahtijeva da se pjesma ili skladba ponovi to vie puta), metodiki postupci (nain na koji odgojitelj ponavlja pjesmu, brojalicu

Pjesma metodika pitanja to?zato?, ugl. Pjevamo hrv.pjesme, ali mogu I strane; djeje pjesme(narodne pjesme koje su ugl.stvorila djeca), nursery rhymes(dj.pjesme koje su nastale u dodiru odraslih I djece I koje su prenoene usmenim putem do prvih zapisa), pjesme za djecu(stvorili ih odrasli kompozitori za djecu)Elementi glazbenog djela melodija(nit tonova razliitih visina-note), ritam(niz zvukova razl.trajanja I akcenata), harmonija(sklad), metar(niz zvukova jednakih trajanja), tekst(sinkroniziran s ostalim elementima), glazbeni oblik(dijelovi skladbe I nain na koji je posloena), karakter(ugoaj skladbe), tempo(brzina kojom izvodimo neku skladbu ili dio skladbe), dinamika(jaina ili glasnoa kojom izvodimo neku skladbu)Brojalica to?zato?; vrsta ritmikog govora koju stvaraju ugl.sama djeca I slui im za razbrojavanje prije neke igre; specifian je posljednji slog(odreuje pojedinca); srodne brojalicama su rugalice; odreujemo ju uz njezin metar, a ne ritamVrste brojalica sa smislom I bez smisla (tramvaj juri ulicom, en ten tini); u mjeovitoj mjeri(mijenja im se mjera u toku pjesme); s melodijom(boc,boc, iglicama)

Poticanje djejeg stvaralatva dj.kreativnost se treba poticati, ona ve postoji!!! Djeci je vano da stvaraju, nije im vaan cilj, nego process. Bitni su suradnja, stvaralatvo, zajednitvo.Naini poticanja stvaralatva: stvaranje neuobiajenih zvukova, oslukivanje I oponaanje, samostalna izrada zveki, pogaanje zvuka, sluanje glazbe+ples/likovno izraavanje, izgovor skladbe, mijenjanje melodije-rijei-tempa-dinamike-ritma-naglaska, postavljanje glazbenih pitanja, zavravanje nedovrenih glazb.fraza, pjevni govor, ritmizirani govor, sviranje po svom tijelu, mali orkestar, ples bez glazbe

Igre s pjevanjem folklore koji su djeca sama stvarala stoljeima, plesni I glazbeni sadraj!!. Neke su jednoobrazne(ne vidimo individualnost), neke su imitacijskog karaktera, dok je u nekima prisutna dramatizacijaNe smijemo upotrebljavati brojalice u tijeku igre, na poetku moeIzmeu 2 igre-pjevanja- bez prevelike pause, da ne bi nestala dj.panjaTempo prilagoditi njihovim koracima, ne smije biti bri niti sporijiPravila igre s pjevanjem treba vjebati dranje za ruke, prvo odgojitelj pjeva I dramatizira, zatim djeca ponavljaju pjesmu I pokrete dok ne naue