Glazbene sastavnice - Profil Klett nbsp;· Glazbene sastavnice Glazbena 4-8 udžbenici glazbene kulture od četvrtoga do osmog razreda osnovne škole A A A METAR Dvodobna mjera

Embed Size (px)

Text of Glazbene sastavnice - Profil Klett nbsp;· Glazbene sastavnice Glazbena 4-8 udžbenici glazbene...

 • Glazbene sastavnice

  www.profil-klett.hr

  Glazbena 4-8udbenici glazbene kulture od etvrtoga do osmog razreda osnovne kole

  A A A

  METARDvodobna mjera

  Trodobna mjera

  etvetodobna mjera

  esterodobna mjera

  GLAZ

  BALA

  DINAMIKA

  Dorska ljestvica

  Istarska ljestvica

  Pentatonska ljestvica

  TONSKA GRAAC-durska ljestvica

  solmizacija do re mi fa so la ti do

  abeceda C D E F G A H C

  C-molska ljestvica

  MELODIJA

  skokovita postupna uzlazna silazna

  a

  Jednodijelni oblik

  a b

  Dvodijelni oblik

  a ab

  Trodijelni oblik

  a a1

  a4a2 a3

  Tema s varijacijama

  A B A C A

  Rondo

  GLAZNENI OBLIK

  a b a

  a a1 a

  2 a

  3...

  a b aA

  c d cB

  a b aA

  a

  Sloena trodijelna pj

  esma

  EKSPOZICIJA PROVEDBA REPRIZA

  A A1B

  1. tema 1. tema

  2. tema

  2. tema

  most

  codetta

  most codetta

  coda30

  Sonatni oblik

  a b

  TEMPOTEMPO KARAKTER BRZINA PULSA

  Largo iroko, sporo 40-60

  Larghettomanje iroko, sporo, neto pokretljivije od larga

  60-66

  Lento polako

  Grave teko, ozbiljno

  Adagio polako, mirno 66-76

  Andante hodom, umjereno 76-108

  Andantino neto bre nego andan-te

  Moderato umjereno 108-120

  Allegretto neto sporije od allegra

  Allegro veselo, brzo 120-168

  Vivace ivahno

  Presto vrlo brzo 168-200

  Prestissimo najbre mogue 200-208

  GLASOVIenski glasovi Muki glasovi

  Sopranvisoki enski ili djeji glas

  Kontratenornajvii muki glas, vrlo rijedak

  Mezzosopransrednje visoki enski ili djeji glas

  Tenorvisoki muki glas

  Altduboki enski ili djeji glas

  Baritonsrednje duboki muki glas

  Kontraaltvrlo duboki enski glas

  Basduboki muki glas

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  TRAJANJA

  esnaestinka

  osminka

  etvrtinka

  polovinka

  cijela nota

  RITAM

  lutnja gitara violina viola violonelo kontrabas

  TRZAA GUDAA S TIPKAMA

  embalo

  orgulje

  klavir

  SH

  EM

  A O

  RK

  ES

  TR

  A

  harmonika

  blokflauta

  piko

  lofl

  auta

  klar

  inet

  truba

  trombon

  rog

  tuba

  oboa fago

  t kontr

  afag

  ot

  saks

  ofon

  DRVENI PUHAI LIMENI PUHAIUDARALJKE

  JEDNOGLASJE

  VIEGLASJE

  monofonija

  polifonija

  homofonija

  GLAZBENI SLOG

  ZNAAJKE TONA

  DINAMIKA

  SLOG

  IZVOAI MELODIJA

  O

  BLIK

  M

  ETAR

  TE

  MPO RITAM

  JAINA

  BOJA VISIN

  A

  TRAJA

  NJE B C

  Glazbena 4-8 PLAKAT (GLAZBENE SASTAVNICE) 2015.indd 1 23.7.2015. 10:04:14

 • GLAZBENA 4-8GLAZBENE SASTAVNICE

  Glazbena 4-8 PLAKAT (GLAZBENE SASTAVNICE) 2015.indd 2 23.7.2015. 10:04:14