of 70 /70
GLOKOMDA MEDİKAL TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr.H.Tuba Akçam Mart 2011

GLOKOMDA MEDİKAL TEDAVİ SEÇENEKLERİ · Parasempatomimetik İlaçlar Miotikler de denir Kolinerjikler(direk etki) ya da kolinesteraz inhibitörleri(indirekt etki) Silier kastaki

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GLOKOMDA MEDİKAL TEDAVİ SEÇENEKLERİ · Parasempatomimetik İlaçlar Miotikler de denir...

 • GLOKOMDA MEDİKAL

  TEDAVİ SEÇENEKLERİ

  Dr.H.Tuba Akçam

  Mart 2011

 • Göz İçi Basıncı

  GİB majör ve en önemli Risk Faktörü

  Tedavide değiştirilebilen tek faktör (Klinik kanıta dayalı olarak)

  PAAG’li olguların %95’inde glokomatöz hasar GİB’ye bağlıdır ve engellenebilir.

  Palmberg P. Target IOP: How low? AAO Subspeciality Day Glaucoma Meeting; 2001

  GİB’YE BAĞIL PAAG OLASILIĞI

  GİB’YE BAĞIL PAAG RİSKİ

 • Giriş

  Glokom tedavisi konusunda iki önemli soru var

  Ne zaman tedavi edelim?

  Nasıl tedavi edelim?

 • GLOKOMDA MEDİKAL TEDAVİ

  SEÇENEKLERİ

  DR.H.Tuba AKÇAM

  Mart, 2011

 • Medikal Tedavi Seçenekleri

  1. Prostoglandin analogları

  2. β-adrenerjik antagonistler (non-selektif,selektif)

  3. Parasempatomimetik (miotik)ajanlar(kolinerjik,antikolinesteraz inh.)

  4. Karbonik anhidraz inhibitörleri (oral,topikal)

  5. Adrenerjik agonistler(non-selektif ya da selektif α2 agonistler)

  6. Kombinasyon tedavisi

  7. Hiperozmolar ajanlar

 • Prostoglandin analogları

  Hipotansif lipidler olarak da geçer

  Prostamidler (bimatoprost) ve dekozanoidler(unoproston izopropil) olarak da sınıflandırılabilir

  Günümüzde klinik kullanım için onaylanmış 4 ajan var:

  Latanoprost

  Travoprost

  Bimatoprost

  Unoproston izopropil

 • Latanoprost → Xalatan

  Travaprost → Travatan

  Bimatoprost → Lumigan

  Unoproston izopropil → Rescula

  Prostoglandin analogları

 • Aköz dışa akımını arttırırlar

  Nasıl????

  Hem basınç bağımlı hem de basınç bağımsız yolu

  kullanırlar

  Latanoprostun silier cisimdeki kas lifleri arasındaki

  boşlukları arttırdığı ve büyük ihtimalle uveoskleral

  dışa akımı arttırdığı görülmüş

  Prostoglandin Analogları Etki

  Mekanizması

 • Latanoprost ve travoprost ön

  ilaçtır

  Korneal esterazlar

  tarafından parçalandıktan

  sonra aktif hale geçerler

  IOP azaltıcı etki:

  Travoprost- Latanoprost :

  %25-32

  Bimatoprost : %27-33

  Unoproston izopropil : %13-18

  Prostoglandin analogları

 • Prostamidler 1X1 kullanılır ve 2x1 de etkinlikleri daha düşüktür

  Unoproston izopropil ise 2x1 kullanılır

  Bu gruptaki ilaçlara kişisel cevap farklılıkları görülebilmektedir bu nedenle 4-6 hafta denendikten sonra diğeriyle değiştirilebilir

  Pik etkileri 10-14 saatte olduğu için etkiyi maksimum yan etkileri minimum yapmak açısından gece uygulanmaları öneriliyor

  Washout : 4-6 hf

  Unoproston izopropilin pik ve washout süresi bilinmiyor

  Prostoglandin analogları

 • Okuler Yan Etkiler

  İris, kirpikler ve göz çevresi deride pigmentasyon artışı (melanositlerdeki melanozom sayısı↑) (reversibl)

  Hipertrikozis,trikiazis, distikiazis (reversibl)

  Bulanık görme

  Keratit

  KMÖ,ön üveit (üveitik yatkınlığı olanlarda)

  Konjonktival hiperemi

  Herpetik keratit reaktivasyonu

 • Sistemik Yan Etkiler

  Grip benzeri tablo

  Eklem- kas ağrıları

  Başağrısı

 • β-adrenerjik antagonistler

  Silier epitelden cAMP üretimini inhibe ederek etkili olurlar

  Aköz üretimini %20-50 azaltarak IOP’ı ortalama %20-30 azaltırlar

  Etkileri 1 saat içinde başlar ve kesildikten sonra 4 haftaya kadar sürebilir

  Gündüz etkinlikleri daha fazla

  Sistemik absorbsiyonla diğer gözde de etkinlik görülebiir

  Gnl 2x1 kullanılıyor (nonselektiflerde 1x1 olanlar da var)

 • Miotikler , adrenerjik agonistler, KAI leri (topikal-

  sistemik), PG analogları gibi birçok ilaçla kombine

  edilebilirler

 • α2 adrenerjik agonistlerde nonselektiflere

  göre daha iyi kombinasyon var

  PG ler ile kombinasyonun etkinliği ???

  Sistemik β-bloker kulllananlarda etkinlik

  belirgin olarak daha düşük

  Taşiflaksi

  Reseptör up-regülasyonu

 • β Blokerler

  Selektif (β1 )

  Betaksolol( betoptic )

  Non selektif (β1 ,2)

  Timolol maleat: timoptic XE, timoptic

  Timolol hemihidrat : Betagan

  Levobunolol : Betagan

  Metipranolol: OptiPranolol

  Karteolol hidroklorid: Ocupress

  β1 resp. daha çok kalbe spesifik iken β2 ler akciğerde daha çok

  β1 selektifler AC, SSS, ve diğer hastalıkları olanlar için daha güvenli olmakla birlikte tamamen elimine edilemez

 • Karteolol → intrinsik sempatomimetik etkinliği

  vardır

  Yani bir yandan β blokaj etkisi gösterirken

  diğer yandan β reseptörleri hafif-orta

  derecede aktive ederek KVS- SS yan etkileri

  azalmış olur

  Ancak betaksololün IOP düşürücü etkisi de

  daha zayıftır

 • β Blokerler – Yan Etkiler

  Okuler :

  bulanık görme,

  irritasyon,

  korneal anestezi,

  punktat keratit,

  allerji

  Diğer :

  Senkop

  Görme bozuklukları

  Serum lipid değişiklikleri

  Sistemik:

  Bradikardi,

  Kalp bloğu,

  Bronkospazm,

  Hipotansiyon,

  Libido azalması,

  SSS depresyonu,

  Halsizlik ,

  Ruhsal değişiklikler

 • DM hastalarında hipoglisemik semptomları

  maskeleyebilir ve okuler β blokerlerin kesilmesi

  hipertroidi semptomlarını şiddetlendirebilir

  β bloker başlanmadan önce iyi sistemik hikaye

  almak önemli

  Çocuklarda sistemik düzey daha fazla olabileceği

  için daha dikkatli olunmalı

  Nazolakrimal oklüzyon özellikle bu grup ilaçlarda

  daha önemli

 • Parasempatomimetik İlaçlar

  Miotikler de denir

  Kolinerjikler(direk etki) ya da kolinesteraz inhibitörleri(indirekt etki)

  Silier kastaki longitudinal lifleri kasarak skleral spuru çeker ve TM’ü gererek aköz dışaakımını arttırırlar

  IOP’ı %15-25↓

  Günümüzde bazı filtran cerrahi sonrası IOP yüksekliği olan olgularda ya da AKG da PI öncesi kullanılıyor

 • Direk etkili:

  Pilokarpin HCl (pilosed)

  Direk + indirekt etkili :

  Karbakol (İsopto Karbakol)

  İndirekt etkili:

  Ekotiofat iodid (Phospholine Iodide)

  Parasempatomimetik İlaçlar

 • Parasempatomimetik İlaçlar-

  Yan Etkiler

  Okuler :

  Posterior sineşi

  Keratit

  Frontal başağrısı

  Katarakt (öz.indirekt)

  Açı kapanması riski

  Miyopi (silier spazm)

  RD dermatit

  Renkli görme ve retinal sensitivitede değişiklikler

  Epifora (lakrimal stimulasyon ya da punktal stenoz)

  İris kistleri

  Psödopemfigoid (indirekt)

  Sistemik(öz. İndirekt):

  Tükrük-mide salgısında artış

  Karın ağrısı

  İshal

  Bronkospazm

  Enürezis

 • Bu grup ilaçlar IOP yi etkili bir şekilde

  düşürmelerine rağmen okuler yan etkileri

  nedeniyle çok tercih edilmiyor

  Fakik olmayanlarda daha iyi tolere ediliyorlar

  Pik etki: 1.5-2 st

  Washout : 48 st

 • Karbonik Anhidraz İnhibitörleri

  Silier epiteldeki KA enzimine direk etkiyle aköz

  üretimini baskılarlar

  KA enzimi korneal endotel,iris, retina pigment

  epiteli, RBC ,beyin, böbrek gibi birçok dokuda

  yaygın olarak bulunur

 • Sistemik formları özellikle akut glokom krizinde önem taşımakla birlikte sistemik asidoz riski nedeniyle yaygın kullanımı önerilmez

  Oral KAI nin etkisi 1 st içinde başlar ve 2-4 saat devam eder

  IV formda etkinlik 2 dk içinde başlar ve 15 dk içinde pik seviyesine ulaşır

  Topikal KAI: pik etki: 2-3 st washout: 48 st

  Gnl alternatif topikal tedavi ile kontrol altına alınamayan olgularda ya da akut durumlarda tercih ediliyorlar

 • Oral :

  Asetozalamid (Diazomid, Diamox)

  Asetozalamid (IV) (diamox)

  Metazolamid (Neptazane)

  Diklorfenamid (Daranide)

  Topikal:

  Dorzolamid (Trusopt)

  Brinzolamid(Azopt)

  Karbonik Anhidraz İnhibitörleri

 • Metazolamid, asetozalamide göre serum

  proteinlerine daha az bağlanır ve etki süresi daha

  uzundur

  Metazolamid KC de metabolize edilerek atılır bu

  nedenle sistemik YE leri daha azdır

  Asetozalamid ise metabolize edilmeden direk idrarla

  atılır

  Kimyasal olarak sülfonamid türevidirler bu nedenle

  aynı grup ilaçlarla cross rxn gösterebilirler ya da

  allerjik tablolara neden olabilirler

 • KAI Yan Etkiler

  Asidoz

  Depresyon

  Halsizlik

  Hirşutizm

  Şişkinlik

  Uyuşma-hissizlik

  İshal, bulantı,kilo kaybı

  Böbrek taşı (metazolamidde daha az)

  KI depresyonu,aplastik anemi (idiosenkratik)

  Hipokalemi

  Kramplar

  Tat değişiklikleri

 • 3x1 dozda etkinlik 2x1e göre az yüksek

  Oral KAI alanlarda topikal uygulamanın ek bir

  faydası yok

  Dorzolamid in pH sı yüksek olduğu için okuler

  yüzey irritasyonu daha fazla görülebiliyor

  Korneal endotel disfonksiyonu olanlarda

  dekompansasyon riski artıyor

 • Adrenerjik Agonistler

  α2 Adrenerjik Agonistler:

  Apraklonidin HCl (Iodipine)

  Brimonidin tartarat %0.2 ( Alphagan)

  Brimonidin tartarat(+ purite) %0.15 (Alphagan P)

  Nonselektif :

  Epinefrin (Epifrin)

  Dipivefrin (Propine)

 • Nonselektif agonistler trabeküler- uveoskleral

  dışaakımı arttırırlar

  Uveoskleral akımı arttırıcı etkileri epinefrinin

  PG sentezini arttırıcı etkisine bağlı gibi

  görünüyor

  Nonselektif adrenerjik agonistlerin β

  blokerlere ekenmesi gnl az bir IOP düşürücü

  etkiye neden olur

  Nonselektif Adrenerjik

  Agonistler

 • Epinefrin mix α+β agonisttir

  IOP düşürücü etkisi değişkendir ve

  ekstraokuler rxn lar nedeniyle tolerans zayıftır

  Dipivefrin ön ilaçtır

  Korneal esterazla parçalanarak epinefrine

  döner

  Korneal penetrasyonu epinefrinden daha iyi

  Nonselektif : pik:12-24 st washout: 7-14 gün

 • Non selektif Adrenerjik

  Agonistler – Yan Etkiler

  Okuler : İrritasyon

  Konjonktival hiperemi (rebound)

  Kapak retraksiyonu

  Midriazis(α agonist etki)

  Adrenokrom depozitler(konjonktiva kornea,lakrimal sistem)

  Allerjik folliküler konjonktivit

  KMÖ(afak , psödofak)

  Sistemik : HT

  Başağrısı

  Aritmi (VES)

 • Selektif Adrenerjik Agonistler

  – Yan Etkiler

  Okuler :

  İrritasyon

  İskemi

  Allerji

  Kapak retraksiyonu

  Folliküler konjonktivit

  Dermatit

  Okuler ağrı

  Fotopsi

  Miyozis

  Bulanık görme

  YC hissi

  Kapak ödemi

  Kuruluk

  Sistemik :

  Hipotansiyon

  Vazovagal atak

  Ağız-burun kuruluğu

  Yorgunluk

  Başağrısı

  Başdönmesi

  Yorgunluk

  Uykusuzluk

 • α2 Adrenerjik Agonistler

  Okuler α1 etki → vazokonstrüksiyon, midriazis,kapak

  retraksiyonu

  Okuler α2 etki → IOP ↓, nöroproteksiyon(muhtemel)

 • Birimonidin daha yüksek selektif

  Apraklonidin sinir uçlarından NE salınımını uyarır

  IOP düşürücü etkileri tam olarak aydınlatılamamış

  olmakla birlikte episkleral venöz basınç ve aköz

  üretimini baskıladıkları ve aköz dışaakımını da

  arttırdıkları düşünülüyor

  Apraklonidin kısa dönemde IOP yi iyi düşürmekle

  birlikte uzun dönemde topikal sensitivite ve

  taşiflaksi gelişimi nedeniyle kullanımı sınırlıdır

 • Brimonidinde taşiflaksi ve okuler YE ihtimali daha düşük

  Apraklonidin : %40

  Brimonidin %0.2 : %15

  Brimonidin purite : %10

  Brimonidine %0.15 → %2 lik kadar etkili ve içindeki prezervan nötral pH da (purite)

  Çocuklarda ve bebeklerde dikkatli kullanılmalı (somnolans, hipotansiyon, nöbet, apne,...)

  Diğer gözde de 1 hf kullanımda ~ 1.2 mmHg azalma oluyor

 • Brimonidine : Pik etki 2 st de ortaya çıkıyor ve

  ort. %26 IOP azalması yapıyor

  MAO inh. ya da TSAD ilaçlarla birlikte

  kullanılmaz

  Apraklonidin : pik:< 1-2 st washout:7-14 gün

  Brimonidin : pik: 2 st washout: 7-14 gün

 • Kombine İlaçlar

  Timolol-dorzolamid: Cosopt (2-3 st/1 ay)

  Timolol- latanoprost : Xalacom

  Timolol - travoprost : Duotrav

  Timolol- bimatoprost : Ganfort

  Timolol – brimonidine : Combigan

 • Hiperozmotik Ajanlar

  Mannitol (%20,50) , gliserin (%50)

  Akut glokom krizinde kullanılır

  1.5- 2 g/kg dozunda uygulanıyor

  Kan osmolaritesini arttırarak vitreus-kan arasında osmotik basınç farkı oluştururlar ve vitreustan su çekilmesini sağlarlar

  Yüksek doz ve hızlı uygulama daha fazla IOP düşüşüne neden olur

  Uzun süreli kullanımda osmotik ajan göz içine geçerse gradient tersine dönerek rebound IOP yükselmesi olabilir

 • Hiperozmotik Ajanlar – Yan

  Etkiler

  Okuler :

  Rebound IOP↑

  Aköz flare

  Sistemik :

  Üriner retansiyon

  Başağrısı

  Konjestif KY

  Diabetik

  komplikasyonlar

  Bulantı- kusma-ishal

  Elektrolit dengesizliği

  Böbrek yetmezliği

 • Medikal Tedavide Genel

  Yaklaşım

  Başlangıç IOP çok yüksek olmadıkça tek ilaç

  denenmeli

  İlaç seçiminde etkinlik

  güvenilirlik,tolerabilite,hasta özellikleri dikkate

  alınmalı

  PG analogları, βblokerler, α2 agonistler ve topikal

  KAI ilk basamak tedavide seçilebilecek ilaçlardır

  PG analogları IOP düşürme ve güvenilirlik açısından

  en iyi seçenek( üstelik 1x1 kullanılıyor)

  β blokerler de PG kadar iyi

 • Gebelikte Glokom Tedavisi

  Glokom ilaçlarının teratojenitesi konusunda direk

  çalışma yok

  Birçok veri aynı grup ilaçlardan çıkarım yoluyla elde

  edilmiş

  Bir çalışmada sistemik antikolinerjiklerin YE

  olmadığı söylenmiş

  Adrenerjik ajanlar uterin hipotoni ve uzamış

  postpartum kanamaya neden olabilir

  PG analogları abortusa neden olabilir (~ 400 cc

  latanoprost gerekli, yine de dikkatli olunmalı)

 • Çocuklarda

  PG analogları → cevap düşük, lokal YE ler

  β bloker → düşük dozlar kullanılmalı

  Çocuklarda glokomun medikal tedavisi çoğu zaman

  cerrahi tedaviye kadar IOP yi düşürmek- saydam

  kornea sağlamak için uygulanıyor( asıl tedavi değil)

  Bazı konjenital glokomlu olgular medikal tedaviye iyi

  yanıt verebilir

  161 gözde yapılan bir çalışmada medikal tdv ile IOP

  ın kısa dönemde %12 uzun dönemde %10 olguda

  21 mmHg nın altına düşürdüğü saptanmış

 • KAI : oral tdv ile büyüme geriliği ve metabolik asidoz

  olabilir

  Çocularda oral KAI 10/mg/kg/gün (3x1)

  Çocuklarda yan etkiler iyi bildirilmemiş, onlar

  şikayetlerini de dile getiremiyorlar

  Topikal tedavi ile de sistemik tdv kadar olmasa da

  etkili düşüş sağlanıyor ( %27 vs %36)

  Daha büyük çocuklarda dorzolamid- timolol fix

  kombinasyonu (cosopt) tercih edilebilir

 • Beta blokerler : timolol kombine tedavisi birçok

  çalışmada araştırılmış

  38 gözde yapılan bir çalışmada gözlerin % 37

  sinde 22 mmHg ve altında IOP kontrolu

  sağlanmış

  Timolol %0.25 lik doz kullanmak faydalı ob

  Alfa agonistler: ortalama yaşı 10 olan 30

  hastada yapılan bir çalışmada brimonidin in

  IOP azaltıcı etkisi %7 olarak bulunmuş

  Bunlar daha çok jüvenil yaşa sınırlanmalı, yan

  etkileri çok belirgin oluyor