115
OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKI KRALJEVEC GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. Sesvetski Kraljevec, kolovoz 2015.

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKI KRALJEVEC

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

Sesvetski Kraljevec, kolovoz 2015.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI

Osnovna škola: Sesvetski Kraljevec Adresa : Sesvetski Kraljevec, Školska 10 Broj pošte: 10361 Broj telefona:2046-615; 2048-019 telefaksa 2046-807 Županija: Grad Zagreb Broj učenika: 1.- 4. razreda 367 Broj razrednih odjela 1.- 4: ___ 17 5.-8. razreda__390 Broj razrednih odjela 5.- 8 ___ 16 Ukupno: 757 Ukupno: 33 Broj odjela produženog boravka: 3 Broj učenika 79 Broj djelatnika: A) učitelja razredne nastave: ___ 20

B) učitelja predmetne nastave:___34 C) stručnih suradnika:__________ 4 D) ostalih djelatnika:__________ 21 E) Ravnatelj škole 1 F) Stažiranje 5 G) ukupno: 85

Ravnatelj škole: Ivica Vlašić, mr. Pedagog škole: Darka Šop Mraković, prof. Defektolog: Danijela Jerabek, prof. Psiholog: Mirna Jakšić, prof. Knjižničar škole: Ivana Dragić, prof. Voditelj smjene 6-8. razreda: Tomislav Narančić, prof. Voditelj smjene 5-7 razred Anita Damjanović Voditelj smjene 3-4 razreda: Iva Bojničić, dipl.učitelj, 1-2. razreda: Marija Đurak, dipl.učitelj Voditelj programa vikendom u sportske dvorane Vedran Tomurad, prof.

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

Na osnovu članka 26. Zakona o osnovnom školstvu i članka 28. Statuta osnovne škole Sesvetski Kraljevec, Školski odbor na sjednici održanoj 09.09.2015. donosi Godišnji plan i program za šk. god. 2015./2016. i kurikulum škole za šk.god. 2015./2016. REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKI KRALJEVEC Klasa: 602-02/03-01/154 Urbroj: 251-380-231-03-09 Sesvetski Kraljevec,02.09.2015. Na sjednicama Učiteljskog vijeća od 24.08.2015.g i Školskog odbora od 09.09.2015. jednoglasno je donesena:

O D L U K A

O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA I KURIKULUMA OSNOVNE ŠKOLE SESVETSKI KRALJEVEC

ZA ŠKOLSKU GODINU 2015/2016.

Donosi se Godišnji plan i program rada Osnovne škole Sesvetski Kraljevec za školsku godinu 2015./2016. koji obuhvaća cjelokupnu aktivnost djelatnika škole na ostvarivanju ciljeva i zadataka odgoja i osnovnog obrazovanja učenika. Predsjednik Školskog odbora: Ravnatelj Anita Damjanović mr. Ivica Vlašić Ovaj Godišnji plan i program rada visio je na oglasnoj ploči od 30.06 – 10.07 .2015.

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

IZJAVA O VIZIJI Osnovna škola Sesvetski Kraljevec bit će aktivan sudionik u stvaranju kvalitetnijeg odgojno obrazovnog procesa i njegovog prosperiteta u Republici Hrvatskoj kao i povezivanja Osnovne škole Sesvetski Kraljevec sa školama i drugim društvima u zemlji i inozemstvu. IZJAVA O MISIJI Misija Osnovne škole Sesvetski Kraljevec je omogućiti učenicima što kvalitetnija znanja primjenom višegodišnjih iskustava i kontinuiranim stjecanjem i primjenom novih znanja i tehnologija te omogućiti učenicima nastupe na domaćim i inozemnim natjecanjima. UVJETI RADA CILJEVI ŠKOLE Ciljevi škole utvrđeni su odgovarajućim zakonskim propisima. Zakonom o osnovnom školstvu, odgojno-obrazovnom strukturom osnovne škole i općim aktima škole. Osnovna djelatnost škole je odgoj i obrazovanje školskih obveznika s područja koje pripada ovoj školi, a utvrđeno je rješenjem o mreži osnovnih škola Grada Zagreba.

Dugoročni ciljevi su osnovne škole: - da kod učenika razvija i potiče interes i samostalnost pri učenju i rješavanju zadaća,

stvaralaštvo, moralnu svijest, samopouzdanje i odgovornost prema samome sebi i prirodi, društvenu, gospodarsku i političku svijest, snošljivost i sposobnost suradnje, poštivanje ljudskih prava dostignuća i težnji

- da učenika pouči pismenosti, komunikaciji, računu, znanstvenim i tehnološkim principima, kritičnom promatranju, razumnom raspravljanju, razumijevanju svijeta u kojem živi i razumijevanju međusobne ovisnosti ljudi i prirode, pojedinaca i nacija.

- uređenje područne škole u Cerju za potrebe izvanučioničke nastave, izvanastavnih aktivnost te za potrebe različitih vidova suradnji sa školama, športskim klubovima, kulturno-umjetničkim društvima i udrugama u zemlji i inozemstvu

- ostvarivati visoki stupanj sigurnosti na prostoru škole izgradnjom video sustava, alarmnih sustava, vanjskim ogradama te primjena električnih urađaja uz kontrolu zaposlenika na ulazu u zgradu

- usavršavanje zaposlenika u skladu s razvojem novih tehnologija - redovito održavanje uređaja i strojeva - nastupi učenika na domaćim i inozemnim natjecanjima i smotrama - izgradnja muzeja unutar prostora škole – hol škole s raznim eksponatima

Kratkoročni ciljevi osnovne škole Sesvetski Kraljevec - daljnje opremanje škole video nadzornim tehnikama i ostalim namještajima - uređenje suterenskog prostora za potrebe tehničke kulture i drugih aktivnosti potrebnih za obrazovanje u tehničkim zanimanjima - izrada vitrine za razne knjige koje će moći čitati posjetitelji dok čekaju

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

PODACI O ŠKOLSKOM PODRUČJU Osnovna škola Sesvetski Kraljevec obuhvaća 757 učenika I-VIII. razreda iz naselja: Sesvetski Kraljevec, Kobiljak, Cerje, Glavničica, Drenčec i Budenec. Sva naselja u domeni škole povezana su asfaltnim prometnicama. Udaljenost između najsjevernije i najjužnije točke školskog područja (Glavničica . škola) iznosi 4 km., a udaljenost u pravcu istok - zapad nešto više od 3 km. Najudaljenije naselje je Glavničica (4 km). Za učenike koji polaze školu iz spomenutih naselja osiguran je poseban prijevoz školskim autobusom (Sesvetski Kraljevec - Glavničica,) te redovne linije gradskog prijevoza ZET-a iz Sesvetskog Kraljevca , Kobiljaka i Budenca . PROSTORNI UVJETI ŠKOLSKI PROSTOR Veličina ukupnog školskog prostora u Sesvetskom Kraljevcu i Cerju iznosi 4997 m2. Od toga u Sesvetskom Kraljevcu 4762 m2. Odgojno-obrazovni rad provodit će se u dobrim uvjetima uz novoizgrađene prostore. Funkcionalnost školskog prostora je izgrađena prema suvremenim uvjetima za potrebe odgojno obrazovne djelatnosti. Nastava u školskoj zgradi u Sesvetskom Kraljevcu izvodi se u 25 učionica, 2 športske dvorane i knjižnici te suterenskoj učionici (uređuje se za razne izvan nastavne i izvan školske aktivnosti). Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje na površini od 306 m2. Dio sportskih aktivnosti izvodit će se u posebnom prostoru na katu.

PRIKAZ ŠKOLSKOG PROSTORA I NJEGOVE NAMJENE

Naziv prostora Broj Površina Smjena Šifra stanja ____________________________________________Opća Oprema Razredna nastava _______________________________________ I.a novo 60 1-2 4 4 I.b novo 60 1-2 4 4 I.c novo 60 1-2 4 4 I.d novo 60 1-2 4 _ 4 I.e_______________novo__ 60_________ 1-2_________ 4_________ 4 II.a novo 60 1-2 4 4 II.b novo 60 1-2 4 4 II.c novo 60 1-2 4 4 II.d______________novo__ 60_________ 1-2_________ 4________ 4 III.a novo 60 1-2 4 4 III.b novo 60 1-2 4 4 III.c novo 60 1-2 4 4 III.d novo 60 1-2 4 4 IV.a novo 60 1-2 4 4 IV.b novo 6o 1-2 4 4 IV.c novo 60 1-2 4 ____4 IV.d novo 60 1-2 4 4 IV.e_____________ novo__ 60_________ 1-2________ 4_________ 4 PŠ Cerje 55 1-2 3 3

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

Predmetna nastava__________________________________________ Hrvatski jezik 23 60 1-2 4 4 Hrvatski jezik 24 60 1-2 4 4 Likovna kult. 8 60 1-2 4 4 Glazbena kult. 27 60 1-2 4 4 Strani jezik 22 60 1-2 4 4 Strani jezik 26 52 1-2 4 4 Matematika 16 52 1-2 4 4 Matematika 15 52 1-2 4 4 Priroda 25 60 1-2 4 4 Biologija 25 60 1-2 4 4 Kemija 18 80 1-2 4 4 Fizika 11 60 1-2 4 4 Povijest 13 60 1-2 4 4 Zemljopis 14 52 1-2 4 4 Tehnička kult. sut. 59 1-2 4 4 Informatika 70 1-2 5 5 Tjeles. i zdrav. kul. Dvorana 490 5 Svlačionice 23 5 5 Sanitarije 25 5 5 Praonice 22,8 4 2 Kabinet nastavnika 13,3 4 3 Spremište 33,1 4 3 Predprostor 63,4 4 4 Igralište_____________________________________________________ Rukometno 800 Košarkaško 493 Odbojkaško 162 Nogometno 800 Atletska staza 320 Napomena: šifra stanja opremljenosti do 50% 1_____ od 51% do 70% 3_____ od 71% do 100% 4-5 Za suvremeno izvođenje nastave škola je opremljena audiovizualnim nastavnim sredstvima, u potpunosti informatizirana učionica za učenike i kabineti nastavnika te školska knjižnica . Kabineti su dobro opremljeni, ali ih treba kontinuirano popunjavati. Vršit će se redovno servisiranje školske opreme i namještaja, a popunjavat će se fond školske knjižnice novim izdanjima udžbenika za nastavnike, te izdanjima lektire i stručne literature. Škola je dobrog građevinskog stanja koje omogućava racionalno korištenje prostora..

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

PLAN ADAPTACIJE I DOGRADNJE ŠKOLSKOG PROSTORA Školska zgrada izgrađena 1962 god. u potpunosti je obnovljena za šk.god.2008/2009. Za potrebe suvremene nastave dograđeno je 1900 m2 novih prostora za šk.god. 2008/2009. Iz ovoga proizlazi da u šk.god. 2015./2016. nema potrebe za adaptacijama i dodatnom izgradnjama pri matičnoj školi osim u suterenskoj učionici poboljšanje podnih obloga. Radnje na obnovi bit će izvođene u PŠ Cerje ( stolarski radovi, ličilački radovi-fasada, izrada kupaonica, kanalizacija-čišćenje, uređenje bunara, bojanje spomenika,popravci centralnog grijanja , kotao za toplu vodu i automatski el.uređaji za regulaciju grijanja i tople vode, uređenje okoliša, opločenje kupaonica, nabava namještaja,čišćenje i pranje rublja nakon provale). Prilagodba priključnih instalacija električne struje s brojilima i uličnom rasvjetom na stupu u parku u PŠ Cerje. Uređenje okoliša rušenjem dotrajalih stabala u Cerju i S. Kraljevcu. Izrada 5 panoa i 4 vitrine u matičnoj školi. Oslikavanje prostora ispred sportske dvorane i svlačionica primjerenim crtežima sportova te oslikavanje učionica-učenici s učiteljima kao i daljnje stvaranje uvjeta za muzejsko opremanje prostora i postavu fotografija i panoa u svrhu estetskog i pedagoškog karaktera. Daljnja izrada cvjetnjaka na prostorima i prozorima škole te sadnja stabala.

KORISNE POVRŠINE ŠKOLSKIH ZGRADA

STARA ZGRADA SESVETSKI KRALJEVEC-1962. Učionica 6x60 m2 360 Učionica 50 Praktikum biologije i kemije 80 Kabinet kemije i biologije 20 Zbornica 60 Računovodstvo 14 Tajništvo 21 Soba ravnatelja 26 Hodnik ispred zbornice 10 Stepenište u podrum 10 Podrum 50 Portirnica 6 Blagavaonica 39,3 Kuhinja 22,2 Spremište za kuhinju 8 WC uz kuhinju 2 Hodnik uz kuhinju 4 Hol 149 Stepenice u holu 16 Galerija 80 Trijem ispred ulaza 30 Ukupno stari dio zgrade 1079,5 NOVI DIO ZGRADE U SESVETSKOM KRALJEVCU-1978. Učionica (6x52) 312 Kabinet u prizemlju (2) 39

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

Hodnik prizemlje 113 Sanitarni čvor u prizemlju 34 Kabineti u katu 47 Hodnik u katu 12 Sanitarni čvor u katu 34 Hodnik uz radionicu 15 Radionica 59 Kabinet uz radionicu 19 Stubišta 41 Čajna kuhinja 9,3 WC s predprostorom 14,7 Stubište u podrumsku dvoranu 25,2 Gimnastička dvorana (17,5x28,5) 498,7 Kabinet nastavnika 13,4 Spremište rekvizita 23 Svlačionice s praonicama 50 Hodnik i trijem 65,6 Kotlovnica sa sanitarnim čvorom 45,9 Plinska komora 3,4 Kabineti za učitelje 34,8 UKUPNO NOVI DIO ZGRADE 1813,2 SVEUKUPNO 2876,7

POVRŠINA ŠKOLSKE ZGRADE U CERJU Učionica (9x6,1) 54,9 Blagavaonica 16,5 Kuhinja 11,7 Zbornica 23,4 Hodnik i ulaz 39 Sanitarni čvor 17 Drvarnica (kotlovnica) 18 Trijem 45 Stepenište 8,54 UKUPNO PŠ CERJE 234,04 ASFALTNA IGRALIŠTA Rukometno 800 Košarkaško 200 Odbojkaško 130 Atletska staza 250 Travnate površine 1100 NOVI DIO ZGRADE U SESVETSKOM KRALJEVCU-2008. Učionica (7x60) 420 Učionica za likovnu i glazbenu kulturu 70 Učionica za informatiku 70 Učionica za fiziku 70 Knjižnica 60

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

Čitaonica 120 Kabineti za učitelje 96 Arhiva 8 Prostor za spremačice 14 Prostor za administrativno osoblje 14 Blagovaonica 80 Kuhinja-dio 14 Dio kotlovnice 20 Soba za ped-def. Službu 25 Dizalo 1,5 Suter.dvorana sa ostalim prostorima 210 Hodnici i stepeništa 610

VANJSKI PROSTORI STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA Naziv površine Veličina Ocjena stanja - travnate površine S. Kraljevec 17,192 m2 odlično - - -travnate površine PŠ Cerje 11,257 m2 vrlo dobro - živica oko škole 50,000 m odlično - ukrasno cvijeće i drugo drveće 200,000 kom. odlično - čišćenje parcele u PŠ Cerje i priprema za oplemenjivanje sadnicama i drugim biljem Obzirom na veliku površinu za održavanje potrebno je ulagati veliki trud, kako bi se udovoljili uvjeti koje mora imati škola u estetskom i funkcionalnom pogledu sukladno građevinskim i urbanističkim uvjetima te pedagoškom standardu. Sve travnate površine u Sesvetskom Kraljevcu i Cerju, kao i prilazni putevi redovno će se održavati. Planira se izgradnja još nekoliko cvjetnjaka i sadnja drveća te rušenje dotrajalih stabala te uređenje travnatih prostora. Urediđivanje sportskih igrališta i zaštitne ograde na njima.

PLAN ESTETSKOG UREĐENJA

Poslovi i zadaci Vrijeme –mj. Nostelji zadataka 1. Redovno održavanje čistoće 9-6 teh. osoblje - učenici 2.Uređenje školskog dvorišta i 9-6 razred. zaj. i teh.osob. igrališta 3. Bojanje prostorija prema potrebi tjedno teh.osoblje 4. Održavanje cvijeća u školi svkodnevno teh.osoblje,učenici cvjećarske i lik. grupe 5. Redovni godišnji radovi u 3-9 teh. osoblje, učenici s cvijetnjaku i parku škole učiteljima 6. Stalna briga za estetski izgled 9-6 uč.lik.kult., knjižničar izloženog materijala na panoima uč. raz. nastave u učionicama i hodnicima 7. Izgradnja cvjetnjaka oko starog bunara 9-6 domari - spremačice i bojanje bunara učenici 8. Izgradnja cvjetnjaka na ulazu u školu 3-4 domari - spremačice stupovi i stropovi ulaza zgrade – 2 mj. učenici

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

9. Izgradnja ograda za cvijeće na prozorima u prizemlju domari 10. Postavljanje znakovlja zabrana za promet domari i šetnju životinja 11. Izrada fotografija za uređenje ureda 9-6 učiteljica lik.kul., 12. Kresanje drveća u školskom parku 3-4 obrt.pod. elektra 13. Postavljanje ploče o korištenju igrališta na vlastitu odgovornost domari 14.Izgradnja cvjetnjaka i vrta 9-6 domari i učenici, učitelji i spremačice 15.Postavljanje fotografija didaktičkog i estetskog karaktera po zidovima unutar objekta 16.Uređenje prostora škole-bojanjem učionica domari i učenici,učitelji 17. Estetsko uređenje trafostanice ispred škole jesen-proljeće 18. Izrada stakleničkog vrta u prostoru škole teh.osoblje,učenici,učiteljice 19.Izrada vanjskog vrta uz objekt škole teh.osoblje,učenici,učiteljice 20. Postavljanje vitrine u holu škole s knjigama domari, knjižničar za posjetitelje dok čekaju

21. Urediđivanje sportskih igrališta(mreže,bojanje) i zaštitne ograde na njima.

ORGANIZACIJA SMJENA, NASTAVNI PLAN I IZBORNA NATAVA, KALENDAR RADA, DNEVNA SATNICA, POSLOVI VODITELJA SMJENE I DEŽURNIH UČITELJA, RASPORED SATI I DEŽURSTVO NASTAVNIKA PO SMJENAMA, RAZGOVORI S RODITELJIMA, RED VOŽNJE ŠKOLSKOGA AUTOBUSA SAMOVREDNOVANJE NASTAVNOG PROCESA Organizacija rada odvijat će se u dvije smjene (jutarnja, popodnevna smjena) Jutarnja smjena počinje u 7,30 sati za učenike 5-8 razred, a za 1-4 razred u 8,20 sati, poslijepodnevna u 13,35 sati za učenike 5-8 razred, a za učenike 1-4 razred u 12,45 sati. Produženi boravak: 1.A,C razred, 2E razred i 3C kombinirani u 1A i 1C- stalna smjena prije podne 08,20 sati Voditelji smjena:

1.Tomislav Narančić, prof. za 6-8 razred 2..Anita Damjanović,prof. za 5-7. razred

3. Marija Đurak/1-2/, dipl.učitelj 4. Iva Bojničić/3-4/ , dipl. učitelj

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

NASTAVNI PLAN PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA 2015./2016.

RAZREDNICI PO RAZREDNIM ODJELIMA

Razred Ukupno M Ž IP PP Razrednik 2a 19 19 10 PETROVIĆ 2b 20 20 10 UREMOVIĆ 2c 19 19 10 SALKIĆ 2d 19 19 10 HORVAT

2e-bor. 26 11 15 SALAJ Boravak 26 PAVLIĆ Ukupno 103 45 58

3.a 21 9 12 ŠEST 3.b 21 11 10 KOLOBAIĆ 3.c 20 6 14 BARUN

boravak 20 Ukupno 62 26 36

4a 21 12 10 2 REŽEK 4b 17 9 8 FERENČAK 4c 22 12 10 2 1 LEVAČIĆ 4d 23 13 10 BOJNIČIĆ 4e 23 12 11 1 ČABRIĆ

Ukupno 107 58 49 4 2 1a 19bor. 10 9 GOLUŽA/MIKUŠ-B 1b 24 9 15 ĐURAK 1c 19bor. 10 9 PUŠIĆ/PURETIĆ 1d 25 11 14 PANCIROV

Ukupno 87 40 47 Uk.1.-4. 367 169

6a 27 15 12 1 JURETIĆ 6b 25 15 10 MILIČEVIĆ/RENG 6c 21 13 8 1 JURČIĆ 6d 21 12 9 JAIĆ

Ukupno 94 55 39 1 1 7a 25 13 12 2 DAMJANOVIĆ 7b 26 12 14 1 1 PERANOVIĆ 7c 25 15 10 1 2 BEGIĆ 7d 26 15 11 1 SLIŠKOVIĆ

Ukupno 102 55 47 5 3 8a 23 11 12 3 ŠTIGLIĆ 8b 20 8 12 KELAVA

8c 23 9 14 NARANČIĆ 8d 25 10 15 1 SUŠAC

Ukupno 91 38 53 4 5a 22 12 10 2 KRŠEK ŠIBENIK 5b 21 14 7 2 VUKOVIĆ 5c 20 11 9 3 NN GLAZBENI 5d 23 14 11 2 KEŽIĆ

Ukupno 86 51 35 9 UK. 5.-8. 373 199 174 19 4

1.-8. 732 368 364 23 6

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

BROJ SATI TJEDNO PO RAZREDNIM ODJELIMA

5-8 RAZRED

PREDMET 1R/4 2R/5 3R/3 4R/5 5R/4 6R/4 7R/4 8R/4 UK. SRZ

HRVATSKI 20 20 16 16 72 +6

LIKOVNA K. 4 4 4 4 16 +2

GLAZBENA K. 4 4 4 4 16

ENGLESKI J. 8 10 6 10 12 12 12 12 82 +4

NJEMAČKI J. 8 8 8 8 4 36 FRANCUSKI J. 2 2 4 MATEMATIKA 16 16 16 16 64 PRIRODA 6 8 14

BIOLOGIJA 8 8 16 +4

KEMIJA 8 10 18

FIZIKA 8 8 16 +2

POVIJEST 8 8 8 8 32 +6

ZEMLJOPIS 6 8 8 8 30 TEHNIČKA K. 4 4 4 4 16

TZK 8 8 8 8 32 +4

VJERONAUK 8 10 6 10 8 8 8 8 66 +2

INFORMATIKA 8 8 8 8 32

1 - 4 RAZRED PREDMET 1R/4 2R/5 3R/3 4R/5 5R/4 6R/4 7R/4S 8R/4 UKUP. HRVATSKI 20 25 15 25 85

LIKOVNA K. 4 5 3 5 17 GLAZBENA K. 4 5 3 5 17 ENGLESKI J. 8 10 6 10 34 NJEMAČKI J. 10 10 MATEMATIKA 16 20 12 20 68

PRIRODA 8 10 6 15 39 BIOLOGIJA

KEMIJA FIZIKA

POVIJEST ZEMLJOPIS

TEHNIČKA K. TZK 12 15 9 10 46

VJERONAUK 8 10 6 10 34

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

BROJ SATI PO RAZREDNOM ODJELU

PREDMETI

1R

2R

3R

4R

5R

6R

7

8R

HRVATSKI JEZIK

5 5 5 5 5 5 4 4

LIKOVNA KULTURA

1 1 1 1 1 1 1 1

GLAZBENA KULTURA

1 1 1 1 1 1 1 1

STRANI JEZIK 2 2 2 2 3 3 3 3 MATEMATIKA 4 4 4 4 4 4 4 4 PRIRODA 2 1.5 2 BIOLOGIJA 2 2 KEMIJA 2 2 FIZIKA 2 2 POVIJEST 2 2 2 2 ZEMLJOPIS 1,5 2 2 2 TEHNIČKA KULTURA

1 1 1 1

TZK 3 3 3 2 2 2 2 2 REDOVITA NASTAVA

16 16 16 17 23 23 26 26

IZBORNA NASTAVA

NJEMAČKI JEZIK

2 2 2 2 2

INFORMATIK 2 2 2 2 2

VJERONAUK 2 2 2 2 2 2 2 2 FRANCUSKI JEZIK

2 2

DOD/DOP/INA 1+1+1 1+1+1

1+1+1 1+1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

BROJ SATI GODIŠNJE PO RAZREDNIM ODJELIMA

5-8 RAZRED

PREDMET 1R/4 2R/5 3R/3 4R/5 5R/4 6R/4 7R/4 8R/4 UK. HRVATSKI 720 720 576 576 2592 LIKOVNA K. 144 144 144 144 596 GLAZBENA K. 144 144 144 144 596 ENGLESKI J. 288 360 216 360 444 444 444 555 3111 NJEMAČKI J. 360 288 288 288 288 1512 MATEMATIKA 576 576 576 576 2304 PRIRODA 216 288 504 BIOLOGIJA 288 288 576 KEMIJA 288 288 576 FIZIKA 288 288 576 POVIJEST 288 288 288 388 1252 ZEMLJOPIS 216 288 288 288 1080 TEHNIČKA K. 144 144 144 144 596 TZK 288 288 2288 288 1152 VJERONAUK 288 360 216 360 288 288 288 288 2376 INFORMATIKA 288 288 288 288 1152 UKUPNO

1 - 4 RAZRED PREDMET 1R/4 2R/5 3R/3 4R/5 5R/4 6R/4 7R/4S 8R/5 UKUP. HRVATSKI 720 925 540 720 2905

LIKOVNA K. 144 180 108 180 612 GLAZBENA K. 144 180 108 180 612 ENGLESKI J. 288 288 216 360 1152 NJEMAČKI J. 360 360

MATEMATIKA 576 740 432 740 2488 PRIRODA 288 360 216 540 1404

BIOLOGIJA KEMIJA FIZIKA

POVIJEST ZEMLJOPIS

TEHNIČKA K. TZK 288 360 216 360 1224

VJERONAUK 288 360 216 360 1224 UKUPNO

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

PRIJEDLOG KALENDARA RADA ZA ŠK. GOD. 2015/2016 MJESEC NAST. DANI MJESEČNO RAZNE AKTIVNOSTI U ŠKOLI DRŽ. PRAZ. RADA - SATI RUJAN 18 176 07.09.2015. Početak školske godine 0 LISTOPAD 21 176

09.10.2015.nastavno-sportski dan za učenike sa sportskim klubovima

08.10.2015.Dan neovisnosti-Neradni dan

STUDENI 21 168 Škola u prirodi 16-20.11.2015. Sljeme,Crveni križ PROSINAC 17 184 Božićni koncert učenika 10.12.2015. 25i26.12.2015.Božić neradni dani

SIJEČANJ 15 168 01.01.2016.Nova godina Neradni dan

11.01.2016. Početak drugog obrazovnog razdoblja

06.01.2016.Tri Kralja-Neradni dani

VELJAČA 21 168

OŽUJAK 17 184 Proljetni odmor učenika 21.03.2016.-25.03.2016. Uskrsni ponedjeljak 28.03.2016.neradni dan

TRAVANJ 21 168 Integrirana nastava bez zvona 08.04.2016. Nastavno sportski dan 28.04.2015. Terenska nastava 29.04.2016. . SVIBANJ 21 176

Dan škole 27.5.2016. /dan otvorenih vrata/ili Tijelovo 26.05.2016. neradni dan

LIPANJ 08 176 ZAVRŠETAK NASTAVE 10.06.2016. ŠKOLA U PRIRODI 4 RAZ. 06-10.06.2016.

Dan antifašističke borbe 22.06.2016 neradni dan Dn državnosti RH 25.06.2016.neradni dan

SRPANJ 0 184 KOLOVOZ 168 Dan pobjede.i dom.zahlvalnost-neradni dan 05.08.2016. neradni dan Velika gospa-neradni dan 15.08.2016. neradni dan UKUPNO 180 2088 5 96 PRVO OBRAZOVNO 07.09.-23.12.2015

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

RAZDOBLJE DRUGO OBRAZOVNO RAZDOBLJE 11.01.-10.06.2016 ZIMSKI ODMOR UČENIKA 24.12.15-10.01.2016. PROLJETNI ODMOR UČENIKA 21.03.-.28.03.2016. LJETNI ODMOR UČENIKA 11.06.-31.08.2016.

ZADAR HRVANJE SRPANJ

KAMP ZA UČ. ŠKOLE I MEĐUNARODNO NATJECANJE 2015.

PŠ CERJE KAMP ZA UČ. ŠKOLE-KOLOVOZ 2015. HRVANJE-RUKOMET

BUDENEC KAMP ZA UČ. ŠKOLE-KOLOVOZ 2015. STRELIČARSTVO

OŠ S.KRALJEVEC KAMP ZA UČENICE ŠKOLE-KOLOVOZ 2015.

PLES

RUJAN 2015/2016 POČETAK ŠKOLSKE GODINE 2015/2016. JE 07.09.2015. 6-8 raz. Prije podne u 07,30 sati 3-4 raz. Prije podne u 08,20 sati 5-7 raz. Poslije podne u 13,35 sati 1-2 raz. Poslije podne u 12,45 sati Produženi boravak 1a,1c,2e,3c stalno prije podne 2.PRIMANJE ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA 07.09.2015.GOD. 3.PREGLED UDŽBENIKA,KUĆNI RED,PREHRANA PREUZIMANJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE, 4.PREDAJA PLANOVA I PROGRAMA STRUČNOJ SLUŽBI

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

ZA PREDMET,DOD,DOP,IZVAN NASTAVNE AKTIVNOSTI ,DOD,DOP,IZVANN.AKT. 07.09.2015.

5.PREDAJA PLANA I PROGRAMA ZA SAT RAZEDNIKA STRUČNOJ SLUŽBI 08.09.2015.

6.IZRADA STAKLENIKA S POVRĆEM I ŠKOLSKOG VRTA

7.IZRADA CVJETNJAKA S UČENICIMA RUJAN/LISTOPAD 1.ŠPORTSKI DAN ZA UČENIKE 09.10.2015. NASTAVNI DAN 2. DAN NEOVISNOSTI R.HRVATSKE. 08.10.2015. NERADNI DAN 3.DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE TIJEKOM MJESECA 5.MEĐUNARODNI DAN ŠKOLSKIH KNJIŽNICA IZLOŽBE I PREZENTACIJE 6.KONCERT UČENIKA ŠKOLE ZA JAVNOST 7.HRVAČKI MEĐUNARDNI SUSRETI UČENIKA- u zemlji i inozemstvu 8.PRVA POMOĆ ZA UČENIKE-CRVENI KRIŽ ZGB 7 RAZRED 8.SPORTSKI KAMP ZA STRELIČAR-PŠ CERJE

/učenici škole i trenažni partneri iz Zagreba i Hrvatske

9.RUKOMETNI SUSRETI STUDENI 1. SVI SVETI 01.11.2015. Neradni dan 2.SAJAM KNJIGA, GLAZBE I MULTIMEDIJA MOGUĆE POSJETE 3.DAN MATEMATIKE I FIZIKE 12.-15.11.2015. 4.DAN HRVATSKOG KAZALIŠTA. 24.11.2015. POSJETE KAZALIŠTIMA 24-28.11.2015. / ZAGREB ILI ŠKOLA/

PROSINAC

1.INTEGRIRANI DAN NASTAVNI DAN 03.12.2015. 2.DAN KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA –IZLOŽBA KNJIGA U KNJIŽNICI 05.12.2015.

POSTAVLJANJE ORMARA S KNJIGAMA ZA SAMOSTALNU POSLU POSLUGU UZ POVRAT KNJIGA

3.DAN ČOVJEKOVIH PRAVA 10.12.2015.

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

4.BOŽIĆNI KONCERT UČENIKA ŠKOLE 10.12.2015. 5.MEĐUNARODNI KAMP ZA UČENIKE ŠKOLE U HRVANJU OŠ.S.KRALJ., ITALIJE, NJEMAČKE, SLOVAČKE, ČEŠKE, VOJVODINE, MAĐARSKE, SLOVENIJE,

POLJSKE,LITVE,NORVEŠKE,BiH,SRBIJE I BOŽIĆNI TURNIR ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA ,PŠ. CERJE 08-12.12.2015.

5.ZAVRŠETAK PRVOG OBRAZOVNOG RAZDOBLJA SRIJEDA 23.12.2015.

SIJEČANJ

1. POČETAK DRUGOG OBRAZOVNOG RAZDOBLJA PONEDJELJAK, 11.01.2016.GOD. 2.DAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA R.HRVATSKE 15.01.2016.GOD 3.NATJECANJE POKRET ZNANOST MLADIMA VELJAČA 1.PRVENSTVO ŠKOLE U HRVANJU 2.PRVA POMOĆ ZA UČENIKE-CRVENI KRIŽ ZGB 7 RAZRED 3.NATJECANJE POKRET ZNANOST MLADIMA OŽUJAK 1.DANI HRVATSKOG JEZIKA 09-13.03.2016. / KINA, KAZALIŠTA,PRIREDBE, LIT .RADOVI / LITERARNA VEČER 2.SADNJA STABALA POČETAK MJES. 3.NATJECANJE POKRET ZNANOST MLADIMA TRAVANJ 1.DAN PLANETA ZEMLJE 24.04.2016. 2.STRELIČARSKI KAMP TRAVANJ 3.SPORTSKI DAN ZA UČENIKE NAST. SPORT.DAN 28.04.2016. 4.TERENSKA NASATVA 29.04.2016. SVIBANJ

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

2.DAN ŠKOLE 27.05.2016.GOD. Razne prezentacije,Dan otvorenih vrata NASTAVNI DAN 3.DAN TEHNIKE ZA UČENKE Izložbe radova izvan nastave

4.PROMET

NATJECANJE

UČENIKA ŠKOLA

5.DAN ATLETIKE Izvan nastave 6.PRVENSTVO OSNOVNIH ŠKOLA ZAGREBA U HRVANJU Izvan nastave LIPANJ

1.ZAVRŠETAK DRUGOG OBRAZOVNOG RAZDOBLJA 10.06.2016. 2.NOGOMETNO NATJECANJE NK.S.kRALJEVEC –ADMINISTRACIJA ŠKOLE

3.KULTURNO UMJETNIČKA DOGAĐANJA PRIGORSKI DANI I ŠPORTSKA DOGAĐANJA PRIGORSKI DANI VATROGASNE VJEŽBE 4.RAZREDNA VIJEĆA,UČITELJSKA VIJEĆA, POPRAVNI ISPITI, PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE NASTAVNOG GRADIVA ZA SLIJEDEĆU ŠK.GOD. 5.POPRAVCI ZA UČENIKE LJETNI ROK A UČENIKE LJETNI ROK 6.ŠKOLA U PRIRODI 4 RAZ. 06-10.06.2015. SRPANJ 1.PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE 2.STRUČNO USAVRŠAVANJE GODIŠNJI ODMORI KOLOVOZ 1.GODIŠNJI ODMORI 2.POPRAVCI ZA UČENIKE-JESENSKI ROK KOLOVOZ 3.PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE OSTALE AKTIVNOSTI 1.MEĐUNARODNA SURADNJA HRVAČKE ŠKOLE SESVETSKI KRALJEVEC

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

SA ŠPORTSKIM ŠKOLAMA IZ EVROPE I SVIJETA TE PRIPREME UČENIKA ZA RAZNA NATJECANJA I KAMPOVE U MJESTU I IZVAN MJESTA TIJEKOM GODINE 2.PROMETNA KULTURA HAK-SESVETE 3.MEĐUNARODNA SURADNJA SA ŠKOLOM U NICI-FRANCUSKA SURADNJA SA ŠKOLAMA - SONTA,BAČKI MONOŠTOR, SOMBOR, OŠ SOMBOR

KUD URBANI ŠKOKCI-SOMBOR VLADIMIR NAZOR U RAZNIM AKTIVNOSTIMA

4.MEĐUNARODA SURADNJA S DRUGIM USTANOVAMA SLOVENIJA I DRUGE ZEMLJE 5.ŠKOLA U PRIRODI – CERJE PO IZBORU UČITELJA 6.LIJEPA ŠKOLA –RAZNA UREĐENJA PROSTORA 7.PLANOVI SIGURNOSTI I PREVENCIJA 8. REDOVITO ESTETSKO UREĐENJE UČIONICA UČENIKA I OKOLIŠA /UČENICI S RAZREDNIKOM I PREDMETNIM UČITELJEM/ 9.SURADNJA SA ŠPORTSKIM KLUBOVIMA U ZEMLJI I INOZEMSTVU 10.RAZNA NATJECANJA UČENIKA U ZEMLJI I INOZEMSTVU PROMOCIJA ZA UČENIKE ŠKOLE HRVAČKIH DISCIPLINA, RUKOMETA MŽ,STRELIČARSTVA,PLESOVA, NOGOMETA,KOŠARKE,FOLKLORA, MEĐUKLUPSKIM, MEĐUNARODNIM NASTUPIMA IZ RAZNIH ZEMALJA U ŠKOLI U SVRHU OBOGAĆIVANJE MJESTA SPORTSKIM PRIREDBAMA U SVIM UZRASTIMA IZ ZEMLJE I SVIJETA

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

UČITELJ Red. Nast.

Izbor. Nast.

Rad raz.s učen.

Dop. Nast.

Dod. Nast.

Izvna. Aktiv.

Vod. Smj.

Čl.3st3i4 Prav.

Uk. Pre ko.

1.PETROVIĆ 16 2a-2 1 1 1 19 40 2.UREMOVIĆ 16 2b-2 1 1 1 19 40 3.SALKIĆ 16 2c-2 1 1 1 19 40 4.HORVAT 16 2d-2 1 1 1 19 40 5.SALAJ 16 2e-2 1 1 19 40 6.PAVLIĆ 25 BOR 2E 15 40 7.ŠEST 16 2a-2 1 1 1 19 40 8.KOLOBARIĆ 16 2b-2 1 1 1 19 40 9.BARUN 16 2c-2 1 1 1 19 40 10.MIKUŠ/Bakr 25 BOR 2c 15 40 11.REŽEK 16 4a-2 1 1bon 1bonus 19 40 12.FERENČAK 16 43b-2 1 1bon 1bonus 19 40 13.BOJNIČIĆ 16 4c-2 1 1 1VO 19 40 14.LEVAČIĆ 16 4d-2 1 1 1 19 40 15.ČABRIĆ 16 4E-2 1 1 1 19 40 16.GOLUŽA/Mik16 borav 1a-2 1 1 1Puretić 19 40 17.ĐURAK 16 1b-2 1 1 1VO 19 40 18.PUŠIĆ/Bakran 16/25 borav 1c-2 1 1 1 19 40 19.PANCIROV 16 1d-2 1 1 1 19 40 20.ČEKO 20 1bon 1bon 18 40 21.PERANOVIĆ 18 7b-2 1 1 18 40 22.JURČIĆ 20 6c-2 1 1 16 40 23.MIRUL 22 1 1 17 40 1eng 24.BEGIĆ 20 7c-2 1 1 16 40 25.JAIĆ 22 6d 1 1 16 40 2sro 26.NARANČIĆ 20 8c-2 1v3s 16 40 4 Red.

Nast. Izbor Nast.

Rad raz.S učeni

Dop. Nast.

Dod. Nast.

Izvna. Aktiv.

Vod. Smj.

Čl.3st3i4 Prav.

Uk.

27.RENGEL 19 6b 1 1 17 40 28.MILIČEVIĆ

20 2 1 17 40

29.KANIŽAJ 20 1 1 18 40 30.DUMANČIĆ 22 1 1 16 40 31.HABEK 22 programiranje i održa 16 40 32. KRŠEK-ŠIB 22 5a-2 1 1 16 40 2sro 33.KEŽIĆ 16 5d-2 2 1uređ 18 40 34.DAMJANOVIĆ21 7a 1 1 17 40 2sro 35.VUKOVIĆ 22 5b-2 1 1 16 40 2sro 36.SUŠAC 18 8d-2 1 1 18 40 37.TOMAŠEVIĆ 18 2bonus 1 1 18 40 38.STUBLIĆ 16 5c-2 1zbor 2orkestar,1ork 18 40 39.KELAVA 16 8b-2 4 2 astronomija 18 40 40.ŠTIGLIĆ 20 8a-2 1 1 16 40 41.VEČEK 16 2bonu 2bicik,2model 18 40

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

42.JURETIĆ 15 Sp-2 6a-2 Zad-2 1natjecanja 18 40 Red.

Nast. Izbor Nast.

Rad raz.S učeni

Dop. Nast.

Dod. Nast.

Izvna. Aktiv.

Vod. Smj.

Čl.3st3i4 Prav.

Uk. Pre ko

43.MARKIĆ 22 bonu bonu 18 40

44.JAKŠIĆ 20 3 17 40

45.REJC 20 3 17 20 46.GOLUB 24 1 1 18 40 4-6c 47.ŠUTAK 6 Zad-2 1 7 16 48.SLIŠKOVIĆ 18 7d-2 1 1 18 40

49.MIŠKOVIĆ 10 1 9 20

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

ZADUŽENJA PREDMETNIH UČITELJA PO RAZREDNIM ODJELIMA I DRUGIM AKTIVNOSTIMA

TJEDNO SATI SATI SATI SATI SATI HRVATSKI J. R.br. UČITELJ 1- 4RAZ. 5RAZ 6RAZ 7RAZ 8RAZ SRZ IZVN.AKTIV. DOP DOD UK

1 PERANOVIĆ ab-10 ab-8 7B-2 1 literarna g. 1dod/ dop 22

2 SLIŠKOVIĆ cd-10 cd-2 7D-2 1novinari 1dod/ dop 22

3 TOMAŠEVIĆ ab-10 ab-8 2-bon. 1 literarna 1dod/ dop 22

4 SUŠAC cd-10 8cd-8 8D-2 1 1dod/ dop 22

ENGLESKI J.

5 MIRUL abcde-10 abcd-12 1prekovrem. 1 1 24

6 RENGEL 2ab-4 d-3 abcd-12 6B-2 1 1 23

7 MILIČEVIĆ

1abcd-8 2cde-6 3abc-6 2 1 23

8 DAMJANOVIĆ abc-9 Abcd-12 7A-2 prekov 1 1 25

NJEMAČKI J. 9 JAKŠIĆ abcde-8 abcd-6 bcd-2 3 23 FRANCUSKI J. abcd-2 abcd-2 NJEMAČKI J. 10 REIC a-2 abcd-8 abcd-6 Abcd-4 3 23 LIKOVNA KUL. 11 KEŽIĆ abcd-4 abcd-4 abcd-4 abcd-4 5d-2 2uređenje 2-lik.g 22 GLAZB.KUL.

12 STUBLIĆ abcd-4 abcd-4 abcd-4 abcd-4 5C-2

2 ork.tamb. 2 zbor 22

MATEMATIKA

13 ČEKO ab-8 abcd-12 2bon. 22

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

14 KANIŽAJ abcd-16 6c-4 1 1 22 15 GOLUB 6d-4 abcd-16 8b-4 4prekovrem. 1 1 26 16 FIJAN cd-8 1 1 16 UČITELJ 1 – 4 RAZ 5 RAZ. 6 RAZ. 7 RAZ. 8 RAZ SRZ SATI SATI SATI SATI INA DOP DOD UK 17 ŠTIGLIĆ 8A-2 24 PRIRODA cd-4 BIOLOGIJA abcd-8 KEMIJA abcd-8 1 1 18 BEGIĆ 7C-2 PRIRODA abcd-6 BIOLOGIJA abc-6 KEMIJA abcd-8 1 1 24 19 ŠUTAK 11 PRIRODA ab-4 BIOLOGIJA a-2 1 SATI SATI SATI SATI UČITELJ 1 – 4 RAZ 5 RAZ 6 RAZ 7 RAZ 8 RAZ SRZ IZVN.AKTIV. DOP DOD UK

20 NARANČIĆ Sin.povjr.3 prekovrem. 8C-2

Voditelj smj.-1 prekovrem. 3sin 29

POVIJEST cd-4 abcd-8 1 GEOGRAFIJA abcd-8 1 24 21 JURČIĆ POVIJEST abcd-8 ab-4 6C Povijest1 1 24 GEOGRAFIJA abcd-8 1 24

22 KRŠEK 5A2- prekov 26

POVIJEST abcd-8 Povijest1 GEOGRAFIJA abcd-6 abcd-8 1 TEHNIČKA K. 23 VEČEK TJ. I ZDR.KUL. 24 JAIĆ 1 13

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

25 JURETIĆ VJERONAUK 26 MARKIĆ 27 VUKOVIĆ 28 DUMANČIĆ INFORMATIKA HABEK MIŠKOVIĆ

RAZ.NASTAVA R.br. UČITELJ RAZRED BROJ UČENIK

IZ. NAST.AKT DOP DOD UK

PRVI RAZRED

1. 2.

GOLUŽA NN (Bakran)

1A boravak 20 Folklor 1 1 1 19

3 ĐURAK 1B 24 Voditelj 1 1 1 19

4. 5.

PUŠIĆ MIKUŠ/Puretić

1C boravak 19 Kreativci 1 1 1 19

6. PANCIROV

1D 25 kreativci 1 1 1 19

DRUGI RAZ. 7. PETROVIĆ 2A 19 Likovna g. 1 1 1 19 8. UREMOVIĆ 2B 21 Likovna g. 1 1 1 19 9. SALKIĆ 2C 20 Šah 1 1 1 19 10 HORVAT 2D 19 Kazališna g. 1 1 1 19

11. 12.

SALAJ/ PAVLIĆ

2E boravak 26 Kreativci 1 1 1 19

TREĆI RAZ. 13. ŠEST 3A 22 kreativci 1 1 1 19 14. KOLOBARIĆ 3B 21 kreativci 1 1 1 19 15. BARUN 3C 22 kreativci 1 1 1 19 16. NN boravak ČETVRTI RAZ. 17. REŽEK 3A 21 Bonus 1 bonus 19 18. FERENČAK 3B 19 bonus 1 bonus 19 19. LEVAČIĆ 3C 22 pričaonica 1 bonus 19 20. BOJNIČIĆ 3D 24 bonus Vod. bonus 19 21. ČABRIĆ 3E 23 Recitatori 1 1 1 19

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

DNEVNA SATNICA

PRIJE PODNE VIŠI RAZREDI NIŽI RAZREDI 1.SAT 07,30 – 08,15 SATI 2.SAT 08,20 – 09,05 SATI 1. SAT NIŽI RAZREDI VELIKI ODMOR 10 MIN. 3.SAT 09,15 – 10,00 SATI 2. SAT NIŽI RAZREDI VELIKI ODMOR 10 MIN. 4.SAT 10,10 – 10,55 SATI 3. SAT NIŽI RAZREDI VELIKI ODMOR 10 MIN. 5.SAT 11,05 - 11,50 SATI 4. SAT NIŽI RAZREDI 6.SAT 11,55 - 12,40 SATI 5. SAT NIŽI RAZREDI 7.SAT 12,45 – 13,30 SATI 1 SAT NIŽI RAZREDI POSLIJE 0.SAT PODNE

DNEVNA SATNICA

POSLIJE PODNE VIŠI RAZREDI 1.SAT 13,35 – 14,20 SATI 2. SAT NIŽI RAZREDI VELIKI ODMOR 10 MIN. 2.SAT 14,30 – 15,15 SATI 3. SAT NIŽI RAZREDI VELIKI ODMOR 10 MIN. 3.SAT 15,25 – 16,10 SATI 4. SAT NIŽI RAZREDI VELIKI ODMOR 10 MIN. 4.SAT 16,20 – 17,05 SATI 5. SAT NIŽI RAZREDI 5.SAT 17,10 – 17,55 SATI 6.SAT 18,00 – 18,45 SATI

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

VOZNI RED ŠKOLSKOG AUTOBUSA ZA OSNOVNU ŠKOLU SESVETSKI KRALJEVEC ŠK.GOD.2015/2016.

POLAZAK IZ GLAVNIČICE ZA ŠKOLU

7:00 7:50 11,35 12:15 13:05 14,00 14,45 15,40 16,45

POLAZAK OD NOGOMETNOG IGRALIŠTA ZA ŠKOLU/STANICA KOD ŠTIBRENSKE ULICE/

7:20 8:10 12:35 13:25 14,20 15,10 16,05 17,05

POLAZAK IZ ŠKOLE ZA NOGOMETNO IGRALIŠTE/STANICA KOD ŠTIBRENSKE ULICE/

12:25 13:20 13:35 14,15 15,00 15,55 16,20 16,55 17,15 18,05 18,55

POLAZAK IZ ŠKOLE ZA GLAVNIČICU

12,00 12,50 13,45 14,30 15,25 16,30 17,25 18,15 19,05

Sesvetski Kraljevec, 03..06.2015.

Ravnatelj škole

mr. Ivica Vlašić

POSTAJE ŠKOLSKOG AUTOBUSA

1. OSNOVNA ŠKOLA SESVETSKI KRALEVEC 2. IVE POLITEA-ŠTIBRENSKA 3. ŽELJEZNIČKA 19 4. CERJE, CERSKA-PODOLNICA 5. DRENČEC, SLOBODE-KINDER VINKA 6. GLAVNIČICA, PETRASI(OKRETIŠTE AUTOBUSA)

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

POSLOVI VODITELJA SMJENE:

1. Da nastavni proces počinje točno na vrijeme po rasporedu sati. 2. Raspored dežurstva učitelja. 3. Zahtjeva popis dežurstva učenika od njihovih razrednika za oglasnu ploču te vrši kontrolu

nad njima po rasporedu razrednika. 4. Izrađuje raspored sati (voditelj I.-VIII. razreda). 5. Prikuplja razne podatke potrebne za sjednice i druge službe. 6. Brine o zamjenama i nastavnom procesu u dogovoru s ravnateljem škole. 7. Vrši kontrolu dežurstva učitelja. 8. Izrađuje raspored uređenja unutarnjih i vanjskih prostora u suradnji s učiteljima. Brine o popunjavanju dnevnika rada u smjenama. 9. Brine o rasporedu konzultacija učitelja i predaje primjerak ravatelju te postavlja 2

primjerka na vidno mjesto za roditelje, učenike i učitelje. 10. Ostali poslovi potrebni za funkcioniranje smjena. 11. Suradnja s ravnateljem i stručnim suradnicima u svezi poslova voditelja smjene. 12. Vodi kontrolu razrednika - da li vodi s učenicima dnevnik redara.

POSLOVI DEŽURNIH UČITELJA 1. Da je na propisanom mjestu dežurstva 15 min. prije početka rada.

2. Kontrola i nadzor nad učenicima za vrijeme odmora u skladu s kućnim redom škole na hodnicima.

3. Da učenici pravovremeno uđu u učionicu nakon zvona. 4. Kontrola boravka učenika u razrednom odjelu za vrijeme odmora učenika. 5. Kontrola učenika da se ne izlažu opasnosti naginjanja kroz prozore,

opasnostima u razrednom odjelu sa školskim namještajem, drugim stvarima i da se međusobno ne ugrožavaju

6. Kontrola prostora prije završetka dežurstva 7. Sve nedostatke-štete prijaviti u tajništvo škole u knjigu za prijavu štete 8. Redovita kontrola elektro uređaja u razrednom odjelu

(cjelovitost prekidača i utičnica) 9. Da po završetku nastavnog procesa uputi učenike izvan školske zgrade-kući

RASPORED SATI

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

2015. / 2016. NEPARNI UJUTRO (1, 3, 5, 7) PONEDJELJAK

UČITELJ/SAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SLIŠKOVIĆ, MARINA 5.C/HRV/27 5.D/HRV/27 5.D/HRV/27 NOVINARSKA/27

PERANOVIĆ, JELENA 7.B/HRV/26 5.B/HRV/26 5.B/HRV/26 INFORMACIJE 5.A/HRV/26 5.A/HRV/26

GLAZBENA KULTURA

KEŽIĆ, LIDIJA 5.D/LIK/8 5.D/LIK/8 5.C/LIK/8 5.C/LIK/8

DAMJANOVIĆ, ANITA 5.C/ENG/11 7.D/ENG/11 7.B/ENG/11 7.A/ENG/11 7.C/ENG/11

RENGEL, NATAŠA 5.D/ENG/25

GOLUB, DANIJELA

KANIŽAJ, IVANA 5.B/MAT/14 5.A/MAT/14 7.D/MAT/14 7.D/MAT/14

BEGIĆ, VALERIJA 7.C/BIO/18 7.B/BIO/18 7.D/BIO/18

ŠUTAK, DIJANA

KELAVA, ANA 7.C. /FIZ/8 7.A/FIZ/8

KRŠEK ŠIBENIK, A. 7.A/GEO/16 5.C/GEO/16 5.D/GEO/16 5.A/GEO/16 5.B/GEO/16

JURČIĆ, ANĐELINA 7.B/POV/16 7.A/POV/13

NARANČIĆ, T.

VEČEK, HRVOJE

JAIĆ, KSENIJA 7.CD Ž/TZK 7.AB Ž/TZK 5.A/TZK 5.B/TZK

JURETIĆ, ROMAN 7.CD M/TZK 7.AB M/TZK 1.B/TZK

VUKOVIĆ, ORJANA 1.A/VJE 3.C/VJE 1.B/VJE 1.D/VJE 2.A/VJE

DUMANČIĆ, MARINA 7.C/VJE/12 7.A/VJE/12 7.B/VJE/12

REJC, ANA 6.C/NJEM/19 8.CD/NJEM/19 7.D/NJEM/19 6.A/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA 4.B/NJEM/ 5.D/NJEM/25

HABEK, ANDREJA 8A 8A 5A 5A 5B 5B

MICK, IVANA

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

2015. / 2016. NEPARNI UJUTRO (1, 3, 5, 7) UTORAK

UČITELJ/SAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SLIŠKOVIĆ, MARINA 7.C/HRV/27 7.C/HRV/27 7.D/HRV/27

PERANOVIĆ, JELENA 7.B/HRV/26 7.B/HRV/26 5.A/HRV/26

GLAZBENA KULTURA 5.A/GLA/17 5.D/GLA/17 5.B/GLA/17 5.C/GLA/17

KEŽIĆ, LIDIJA

DAMJANOVIĆ, ANITA 5.B/ENG/11 5.C/ENG/11 7.D/ENG/11 5.A/ENG/11 INFORMACIJE

RENGEL, NATAŠA

GOLUB, DANIJELA 7.A/MAT/15 7.B/MAT/15 7.C/MAT/15

KANIŽAJ, IVANA 5.C/MAT/14 5.D/MAT/14 5.D/MAT/14 5.B/MAT/14

BEGIĆ, VALERIJA 7.D/KEM/18 7.D/KEM/18 7.A/KEM/18 7.A/KEM/18

ŠUTAK, DIJANA

KELAVA, ANA

KRŠEK ŠIBENIK, A. 5.D/POV/16 5.B/POV/16 5.C/POV/16 5.A/POV/16 7.C/GEO/16 7.B/GEO/16

JURČIĆ, ANĐELINA 7.A/POV/13

NARANČIĆ, T. 7.C/POV/13 7.C/POV/13 7.D/POV/13 7.D/POV/12

VEČEK, HRVOJE 7.A/TEH/8 7.A/TEH/8 7.B/TEH/8 7.B/TEH/8

JAIĆ, KSENIJA

JURETIĆ, ROMAN

VUKOVIĆ, ORJANA 5.A/VJE/12 5.B/VJE/12 5.C/VJE/12 5.D/VJE/12

DUMANČIĆ, MARINA

REJC, ANA 6.B/NJEM/19 6.D/NJEM/19 5.A/NJEM/19 7.AC/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA 4.E/NJEM/25 4.D/NJEM/25 FR. 6. /25 4.A/NJEM/25

HABEK, ANDREJA 8B 8B 7B 7B DOD 7

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

MICK, IVANA

2015. / 2016. NEPARNI UJUTRO (1, 3, 5, 7) SRIJEDA

UČITELJ/SAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SLIŠKOVIĆ, MARINA 7.C/HRV/27 5.C/HRV/27 7.D/HRV/27 5.D/HRV/27

PERANOVIĆ, JELENA 5.A/HRV/26 7.A/HRV/26 7.A/HRV/26 5.B/HRV/26

GLAZBENA KULTURA

KEŽIĆ, LIDIJA 5.D/SRO/8 5.B/LIK/8 5.B/LIK/8 LIKOVNA GRUPA LIKOVNA GRUPA

DAMJANOVIĆ, ANITA 5.C/ENG/11 5.B/ENG/11 7.C/ENG/11 5.A/ENG/11 7.A/ENG/11

RENGEL, NATAŠA

GOLUB, DANIJELA

KANIŽAJ, IVANA 5.D/MAT/14 5.A/MAT/14 5.A/MAT/14 5.C/MAT/14 7.D/MAT/14

BEGIĆ, VALERIJA 7.B/KEM/18 7.B/KEM/18 7.C/KEM/18 7.C/KEM/18 DOD KEM 7

ŠUTAK, DIJANA

KELAVA, ANA 7.B/FIZ/8 7.D/FIZ/8

KRŠEK ŠIBENIK, A. 7.A/GEO/16 7.D/GEO/16 5.A/SRO/16 5.B/GEO/16

JURČIĆ, ANĐELINA 7.B/POV/13

NARANČIĆ, T.

VEČEK, HRVOJE

JAIĆ, KSENIJA 7.AB Ž/TZK 7.CD Ž/TZK 5.C/TZK 5.D/TZK

JURETIĆ, ROMAN 7.AB M/TZK 7.CD M/TZK 1.B/TZK

VUKOVIĆ, ORJANA 7.D/VJE/12 1.D/VJE 5.D/VJE/12 3.C/VJE 1.B/VJE 2.B/VJE

DUMANČIĆ, MARINA 7.C/VJE/12 7.B/VJE/12 7.A/VJE/12

REJC, ANA 6.C/NJEM/19 6.A/NJEM/19 5.A/NJEM/19 7.B/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA 4.B/NJEM/25 5.C/NJEM/25 4.C/NJEM/25 5.B/NJEM/25

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

HABEK, ANDREJA 8C 8C 7C 7C INFORMACIJE

MICK, IVANA

2015. / 2016. NEPARNI UJUTRO (1, 3, 5, 7) ČETVRTAK

UČITELJ/SAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SLIŠKOVIĆ, MARINA 7.C/HRV/27 5.D/HRV/27 5.C/HRV/27 7.D/HRV/27 7.D/HRV/27 DOPUNSKA/27

PERANOVIĆ, JELENA 7.A/HRV/26 5.B/HRV/26 7.B/HRV/26 5.A/HRV/26

GLAZBENA KULTURA 7.A/GLA/17 7.C/GLA/17 7.D/GLA/17 5.C/SRO/17 7.B/GLA/17

KEŽIĆ, LIDIJA

DAMJANOVIĆ, ANITA 7.B/ENG/11 5.B/ENG/11 7.A/ENG/11 DOP / 5

RENGEL, NATAŠA 5.D/ENG/25 5.D/ENG/25

GOLUB, DANIJELA 7.B/MAT/15 7.B/MAT/15 7.A/MAT/15 7.A/MAT/15 7.C/MAT/15

KANIŽAJ, IVANA 5.C/MAT/14 5.B/MAT/14 5.A/MAT/14

BEGIĆ, VALERIJA 5.A/PRI/18 5.D/PRI/18 5.C/PRI/18 5.B/PRI/18 7.C/SRO/18 DOP KEM 7

ŠUTAK, DIJANA

KELAVA, ANA

KRŠEK ŠIBENIK, A. 5.C/GEO/16 7.D/GEO/16 5.D/GEO/16 7.B/GEO/16 5.A/GEO/16

JURČIĆ, ANĐELINA

NARANČIĆ, T.

VEČEK, HRVOJE 7.D/TEH/8 7.D/TEH/8 7.C/TEH/8 7.C/TEH/8

JAIĆ, KSENIJA

JURETIĆ, ROMAN

VUKOVIĆ, ORJANA 5.B/VJE/12 1.A/VJE 5.A/VJE/12 2.A/VJE 5.C/VJE/12

DUMANČIĆ, MARINA

REJC, ANA 6.B/NJEM/19 8.CD/NJEM/19 8.AB/NJEM/19

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

JAKŠIĆ, MARINA 4.D/NJEM/19 5.D/NJEM/25

HABEK, ANDREJA 7A 7A 7D 7D

MICK, IVANA

2015. / 2016. NEPARNI UJUTRO (1, 3, 5, 7) PETAK

UČITELJ/SAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SLIŠKOVIĆ, MARINA 5.C/HRV/27 5.C/HRV/27 5.D/HRV/27 7.D/SRO/27

PERANOVIĆ, JELENA 7.A/HRV/26 5.B/HRV/26 7.B/SRO/26 DOPUNSKA 5./26

GLAZBENA KULTURA

KEŽIĆ, LIDIJA 5.A/LIK/8 5.A/LIK/8

DAMJANOVIĆ, ANITA 7.B/ENG/11 7.C/ENG/11 7.A/SRO/11 7.D/ENG/11 5.A/ENG/11

RENGEL, NATAŠA

GOLUB, DANIJELA 7.B/MAT/15 7.A/MAT/15 7.C/MAT/15 7.C/MAT/15

KANIŽAJ, IVANA 5.B/MAT/14 5.D/MAT/14 5.C/MAT/14 7.D/MAT/14

BEGIĆ, VALERIJA 7.D/BIO/18 INFORMACIJE 7.C/BIO/18 7.B/BIO/18

ŠUTAK, DIJANA 7.A/BIO/18 7.A/BIO/18

KELAVA, ANA 7.A/FIZ/8 7.B/FIZ/8 7.D/FIZ/8 7.C/FIZ/8

KRŠEK ŠIBENIK, A. 7.C/GEO/16 5.D/POV/16 5.C/POV/16 5.A/POV/16 5.B/POV/16

JURČIĆ, ANĐELINA

NARANČIĆ, T.

VEČEK, HRVOJE

JAIĆ, KSENIJA 5.A/TZK 5.B/TZK 5.C/TZK 5.D/TZK

JURETIĆ, ROMAN 1.B/TZK

VUKOVIĆ, ORJANA 5.B/SRO/12 7.D/VJE/12 2.B/VJE

DUMANČIĆ, MARINA

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

REJC, ANA 6.D/NJEM/19 8.AB/NJEM/19 7.B/NJEM/19 7.AC/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA 4.A/NJEM/25 4.C/NJEM/25 FR. 6./25 4.E/NJEM/25

HABEK, ANDREJA 5D 5D 5C 5C

MICK, IVANA

2015. / 2016. NEPARNI POSLIJEPODNE (1, 3, 5, 7) PONEDJELJAK

UČITELJ/SAT 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SLIŠKOVIĆ, MARINA NOVINARSKA/27 5.C/HRV/27 7.D/HRV/27 5.D/HRV/27 7.C/HRV/27

PERANOVIĆ, JELENA 7.B/HRV/26 7.A/HRV/26 7.A/HRV/26

GLAZBENA KULTURA 5.C/GLA/17 5.C/SRO/17 5.B/GLA/17 5.A/GLA/17

KEŽIĆ, LIDIJA

DAMJANOVIĆ, ANITA 7.A/ENG/11 5.A/ENG/11 7.B/ENG/11 7.C/ENG/11 7.D/ENG/11

RENGEL, NATAŠA 5.D/ENG/25

GOLUB, DANIJELA 7.A/MAT/15 7.A/MAT/15 7.B/MAT/15 7.B/MAT/15

KANIŽAJ, IVANA 7.D/MAT/14 5.D/MAT/14 5.B/MAT/14 INFORMACIJE

BEGIĆ, VALERIJA 5.A/PRI/18 7.C/SRO/18 5.D/PRI/18 5.C/PRI/18 5.B/PRI/18 INFORMACIJE

ŠUTAK, DIJANA

KELAVA, ANA 7.B/FIZ/8

KRŠEK ŠIBENIK, A. 5.B/POV/16 5.A/POV/16 5.D/POV/16 5.C/POV/16

JURČIĆ, ANĐELINA

NARANČIĆ, T. 7.C/POV/13 7.D/POV/13 7.C/POV/13 7.D/POV/13

VEČEK, HRVOJE

JAIĆ, KSENIJA 5.B/TZK 7.AB Ž/TZK 7.CD Ž/TZK 5.A/TZK

JURETIĆ, ROMAN 1.B/TZK 7.AB M/TZK 7.CD M/TZK

VUKOVIĆ, ORJANA 1.D/VJE 2.A/VJE 2.B/VJE 1.B/VJE

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

DUMANČIĆ, MARINA

REJC, ANA 8.AB/NJEM/19 6.D/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA 5.D/NJEM/25 4.E/NJEM/ FR. 6./25

HABEK, ANDREJA 5A 5A 5B 5B

MICK, IVANA

2015. / 2016. NEPARNI POSLIJEPODNE (1, 3, 5, 7) UTORAK

UČITELJ/SAT 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SLIŠKOVIĆ, MARINA 7.C/HRV/27 7.C/HRV/27 5.D/HRV/27 5.C/HRV/27 5.C/HRV/27 INFORMACIJE

PERANOVIĆ, JELENA 5.B/HRV/26 5.A/HRV/26 7.A/HRV/26

GLAZBENA KULTURA

KEŽIĆ, LIDIJA 5.D/SRO/8 7.A/LIK/8 7.A/LIK/8 7.B/LIK/8 7.B/LIK/8

DAMJANOVIĆ, ANITA 5.C/ENG/11 5.B/ENG/11 5.A/ENG/11 7.D/ENG/11 INFORMACIJE

RENGEL, NATAŠA

GOLUB, DANIJELA

KANIŽAJ, IVANA 5.C/MAT/14 7.D/MAT/14 5.D/MAT/14 5.D/MAT/14

BEGIĆ, VALERIJA DOP KEM 7 7.D/KEM/18 7.D/KEM/18 7.B/BIO/18 7.C/KEM/18 7.C/KEM/18

ŠUTAK, DIJANA

KELAVA, ANA

KRŠEK ŠIBENIK, A. 7.B/GEO/16 7.C/GEO/16 7.D/GEO/16 7.A/GEO/16

JURČIĆ, ANĐELINA 7.A/POV/13 7.B/POV/13

NARANČIĆ, T.

VEČEK, HRVOJE 5.A/TEH/8 5.A/TEH/8 5.B/TEH/8 5.B/TEH/8

JAIĆ, KSENIJA

JURETIĆ, ROMAN

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

VUKOVIĆ, ORJANA 5.B/VJE/12 5.D/VJE/12 5.C/VJE/12 5.A/VJE/12 7.D/VJE/12

DUMANČIĆ, MARINA 7.B/VJE/25 7.A/VJE/25 7.C/VJE/25

REJC, ANA 6.C/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA 5.B/NJEM/25 4.D/NJEM/25

HABEK, ANDREJA 7B 7B DOD 7 8B 8B

MICK, IVANA

2015. / 2016. NEPARNI POSLIJEPODNE (1, 3, 5, 7) SRIJEDA

UČITELJ/SAT 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SLIŠKOVIĆ, MARINA 7.D/HRV/27 7.D/HRV/27 INFORMACIJE

PERANOVIĆ, JELENA 5.B/HRV/26 7.B/HRV/26 7.B/HRV/26 5.A/HRV/26

GLAZBENA KULTURA 5.D/GLA/17 7.A/GLA/17

KEŽIĆ, LIDIJA

DAMJANOVIĆ, ANITA DOP /5. 5.C/ENG/11 5.B/ENG/11 7.C/ENG/11 7.A/ENG/11

RENGEL, NATAŠA 5.D/ENG/25 5.D/ENG/25

GOLUB, DANIJELA 7.C/MAT/15 7.B/MAT/15

KANIŽAJ, IVANA 5.A/MAT/14 5.A/MAT/14 5.C/MAT/14 5.C/MAT/14 7.D/MAT/14

BEGIĆ, VALERIJA 7.A/KEM/18 7.A/KEM/18 7.B/KEM/18 7.B/KEM/18

ŠUTAK, DIJANA

KELAVA, ANA 7.D/FIZ/8 7.C/FIZ/8 7.A/FIZ/8

KRŠEK ŠIBENIK, A. 5.A/GEO/16 5.C/GEO/16 5.D/GEO/16 5.B/GEO/16 7.C/GEO/16

JURČIĆ, ANĐELINA

NARANČIĆ, T.

VEČEK, HRVOJE

JAIĆ, KSENIJA 7.AB Ž/TZK 7.CD Ž/TZK 5.C/TZK 5.D/TZK

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

JURETIĆ, ROMAN 1.B/TZK 7.AB M/TZK 7.CD M/TZK

VUKOVIĆ, ORJANA 5.B/VJE/12 7.D/VJE/12 5.A/VJE/12 5.B/SRO/12

DUMANČIĆ, MARINA

REJC, ANA 8.CD/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA 5.D/NJEM/25 4.B/NJEM/19

HABEK, ANDREJA 7A 7A 7C 7C I FORMACIJE 8A 8A

MICK, IVANA

2015. / 2016. PROBA 2 NEPARNI POSLIJEPODNE (1, 3, 5, 7) ČETVRTAK

UČITELJ/SAT 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SLIŠKOVIĆ, MARINA DOPUNSKA/27 5.D/HRV/27 5.D/HRV/27 7.D/SRO/27 5.C/HRV/27

PERANOVIĆ, JELENA DOPUNSKA 5/26 5.A/HRV/26 5.B/HRV/26 5.B/HRV/26 7.B/HRV/26 7.A/HRV/26

GLAZBENA KULTURA

KEŽIĆ, LIDIJA 7.D/LIK/8 7.D/LIK/8 7.C/LIK/8 7.C/LIK/8

DAMJANOVIĆ, ANITA 5.B/ENG/11 5.A/ENG/11 5.C/ENG/11 7.B/ENG/11 7.A/ENG/11

RENGEL, NATAŠA

GOLUB, DANIJELA 7.A/MAT/15 7.C/MAT/15 7.C/MAT/15

KANIŽAJ, IVANA 5.B/MAT/14 5.A/MAT/14 7.D/MAT/14

BEGIĆ, VALERIJA DOD KEM 7 7.C/BIO/18 5.D/PRI/18 5.A/PRI/18 5.C/PRI/18 5.B/PRI/18 7.D/BIO/18

ŠUTAK, DIJANA

KELAVA, ANA

KRŠEK ŠIBENIK, A. 7.D/GEO16 7.B/GEO/16 7.A/GEO/16 5.A/SRO/16

JURČIĆ, ANĐELINA 7.A/POV/13 7.B/POV/13

NARANČIĆ, T.

VEČEK, HRVOJE 5.C/TEH/8 5.C/TEH/8 5.D/TEH/8 5.D/TEH/8

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

JAIĆ, KSENIJA

JURETIĆ, ROMAN

VUKOVIĆ, ORJANA 2.B/VJE 1.D/VJE 1.B/VJE 2.A/VJE

DUMANČIĆ, MARINA 7.B/VJE/12 7.C/VJE/12 7.A/VJE/12

REJC, ANA 8.AB/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA FR.6./25 4.C/NJEM/19

HABEK, ANDREJA 7D 7D 8C 8C

MICK, IVANA

2015. / 2016. NEPARNI POSLIJEPODNE (1, 3, 5, 7) PETAK

UČITELJ/SAT 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SLIŠKOVIĆ, MARINA 7.D/HRV/27 5.D/HRV/27 7.C/HRV/27 5.C/HRV/27

PERANOVIĆ, JELENA DODATNA 7./26 5.B/HRV/26 7.B/SRO/26 5.A/HRV/26 5.A/HRV/26

GLAZBENA KULTURA 7.C/GLA/17 7.D/GLA/17 7.B/GLA/17

KEŽIĆ, LIDIJA

DAMJANOVIĆ, ANITA 7.C/ENG/11 7.D/ENG/11 7.A/SRO/11 7.B/ENG/11

RENGEL, NATAŠA

GOLUB, DANIJELA 7.B/MAT/15 7.C/MAT/15 7.A/MAT/15

KANIŽAJ, IVANA 5.A/MAT/14 5.C/MAT/14 5.B/MAT/14 5.D/MAT/14 5.B/MAT/14

BEGIĆ, VALERIJA 7.D/BIO/18 7.B/BIO/18 7.C/BIO/18

ŠUTAK, DIJANA 7.A/BIO/18 7.A/BIO/18

KELAVA, ANA 7.B/FIZ/8 7.D/FIZ/8 7.A/FIZ/8 7.C/FIZ/8

KRŠEK ŠIBENIK, A. 5.D/POV/16 5.B/POV/16 5.A/POV/16 5.C/POV/16

JURČIĆ, ANĐELINA

NARANČIĆ, T.

VEČEK, HRVOJE

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

JAIĆ, KSENIJA 5.A/TZK 5.C/TZK 5.B/TZK 5.D/TZK

JURETIĆ, ROMAN 1.B/TZK

VUKOVIĆ, ORJANA 5.C/VJE/12 5.D/VJE/12

DUMANČIĆ, MARINA

REJC, ANA 6.B/NJEM/19 8.CD/NJEM/19 6.D/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA 5.C/NJEM/25 4.A/NJEM/25

HABEK, ANDREJA 5C 5C 5D 5D

MICK, IVANA

2015. / 2016. PARNI UJUTRO (2, 4, 6, 8) PONEDJELJAK

UČITELJ/SAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SUŠAC, SENKA 8.C/HRV/27 8.C/HRV/27 6.C/HRV/27 8.D/HRV/27 DODATNA 8

TOMAŠEVIĆ, IVANKA 8.B/HRV/26 8.A/HRV/26 6.A/HRV/26 6.A/HRV/26

GLAZBENA KULTURA

KEŽIĆ, LIDIJA 6.C/LIK/17 6.C/LIK/17 6.D/LIK/17 6.D/LIK/17

MIRUL, TEREZIJA 8.A/ENG/11 8.C/ENG/11 8.D/ENG/11 8.B/ENG/11

RENGEL, NATAŠA 6.D/ENG/25 6.A/ENG/25 6.C/ENG/25 6.B/ENG/25

ČEKO, IVKA 6.B/MAT/15 6.B/MAT/15 8.C/MAT/15 8.A/MAT/15

GOLUB, DANIJELA

ŠTIGLIĆ, NIKOLINA 8.B/BIO/18 8.A/BIO/18 6.D/PRI/18 6.C/PRI/18

ŠUTAK, DIJANA

KELAVA, ANA 8.D/FIZ/8 8.A/FIZ/8 8.B/FIZ/8

JURČIĆ, ANĐELINA 6.A/GEO/13 6.D/GEO/13 6.C/GEO/13

NARANČIĆ, T. INFORMACIJE 8.B/POV/16 8.D/POV/16 8.C/POV/16

VEČEK. HRVOJE 8.D/TEH/8 8.D/TEH/8

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

JAIĆ, KSENIJA

JURETIĆ, ROMAN

DUMANČIĆ, MARINA 8.C/VJE/12 6.B/VJE/12 8.B/VJE/12 8.A/VJE/12

VUKOVIĆ, ORJANA 1.A/VJE 3.C/VJE

REJC, ANA 7.B/NJEM/19 6.A/NJEM/19 6.B/NJEM/19 8.AB/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA 4.B/NJEM/25 5.D/NJEM/25

HABEK, ANDREJA

MICK, IVANA 1-2 POSP 8D

2015. / 2016. PARNI UJUTRO (2, 4, 6, 8) UTORAK

UČITELJ/SAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SUŠAC, SENKA 8.D/HRV/27 8.D/HRV/27 6.C/HRV/27 6.C/HRV/27

TOMAŠEVIĆ, IVANKA 8.A/HRV/26 6.B/HRV/26 6.B/HRV/26

GLAZBENA KULTURA 6.B/GLA/17 6.A/GLA/17 6.C/GLA/17 6.D/GLA/17

KEŽIĆ, LIDIJA

MIRUL, TEREZIJA 4.A/ENG 4.D/ENG 4.B/ENG 4.C/ENG 4.E/ENG

RENGEL, NATAŠA 3.A/ENG 3.B/ENG 6.A/ENG/25

ČEKO, IVKA 8.D/MAT/15 8.D/MAT/15 6.A/MAT/15 6.B/MAT/15 8.C/MAT/15

GOLUB, DANIJELA 6.D/MAT/14 6.D/MAT/14 8.B/MAT/14 8.B/MAT/14

ŠTIGLIĆ, NIKOLINA 8.C/KEM/18 8.C/KEM/18 8.A/KEM/18 8.A/KEM/18

ŠUTAK, DIJANA

KELAVA, ANA 8.C/FIZ/8 8.B/FIZ/8 8.A/FIZ/8

JURČIĆ, ANĐELINA INFORMACIJE 6.D/POV/13 6.C/POV/13 6.A/POV/13 6.B/GEO/13 POV GRUPA

NARANČIĆ, T. 8.A/POV/16 8.C/GEO/16 8.B/GEO/16

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

VEČEK. HRVOJE

JAIĆ, KSENIJA 8.AB Ž/TZK 6.BC Ž/TZK 6.D/TZK 8.CD Ž/TZK 6.D/SRO/11

JURETIĆ, ROMAN 8.AB M/TZK 6.BC M/TZK 6.A/TZK 8.CD M/TZK

DUMANČIĆ, MARINA 8.B/VJE/12 8.D/VJE/12

VUKOVIĆ, ORJANA

REJC, ANA 7.AC/NJEM/19 5.A/NJEM/19 6.C/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA 5.C/NJEM/25 4.A/NJEM/19 5.B/NJEM/25

HABEK, ANDREJA

MICK, IVANA 1-2POSP 6A

2015. / 2016. PARNI UJUTRO (2, 4, 6, 8) SRIJEDA

UČITELJ/SAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SUŠAC, SENKA INFORMACIJE 6.D/HRV/27 6.D/HRV/27 8.D/HRV/27 DOPUNSKA 6/8

TOMAŠEVIĆ, IVANKA 8.B/HRV/26 6.A/HRV/26 8.A/HRV/26 6.B/HRV/26

GLAZBENA KULTURA

KEŽIĆ, LIDIJA 6.B/LIK/17 6.B/LIK/17 LIKOVNA GRUPA LIKOVNA GRUPA

MIRUL, TEREZIJA 8.B/ENG/11 8.A/ENG/11 8.C/ENG/11 8.D/ENG/11

RENGEL, NATAŠA 6.C/ENG/25 6.B/ENG/25 6.D/ENG/25

ČEKO, IVKA 8.D/MAT/15 6.A/MAT/15 8.A/MAT/15 8.C/MAT/15 8.C/MAT/15

GOLUB, DANIJELA 8.B/MAT/14 6.C/MAT/14 6.C/MAT/14

ŠTIGLIĆ, NIKOLINA 8.D/KEM/18 8.D/KEM/18 8.B/KEM/18 8.B/KEM/18

ŠUTAK, DIJANA 6.A/PRI/25 6.B/PRI/25

KELAVA, ANA

JURČIĆ, ANĐELINA 6.B/POV/13 6.C/GEO/13 6.D/GEO/13 6.A/GEO/13

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

NARANČIĆ, T. 8.B/GEO/16 8.C/GEO/16 8.D/GEO/16 8.A/GEO/16

VEČEK. HRVOJE 8.C/TEH/8 8.C/TEH/8

JAIĆ, KSENIJA

JURETIĆ, ROMAN

DUMANČIĆ, MARINA 6.D/VJE/12 6.C/VJE/12 8.A/VJE/12 6.A/VJE/12

VUKOVIĆ, ORJANA

REJC, ANA 7.D/NJEM/19 7.B/NJEM/19 6.A/NJEM/19 8.CD/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA FR. 7./ 4.C/NJEM/ 5.D/NJEM/25

HABEK, ANDREJA

MICK, IVANA 1-2POSP 6B

2015. / 2016. PARNI UJUTRO (2, 4, 6, 8) ČETVRTAK

UČITELJ/SAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SUŠAC, SENKA 6.D/HRV/27 6.C/HRV/27 8.C/HRV/27 8.D/SRO/27

TOMAŠEVIĆ, IVANKA 6.B/HRV/26 8.B/HRV/26 8.A/HRV/26 6.A/HRV/26

GLAZBENA KULTURA 8.C/GLA/17 8.B/GLA/17 8.A/GLA/17 8.D/GLA/17

KEŽIĆ, LIDIJA

MIRUL, TEREZIJA 8.A/ENG/11 4.E/ENG 4.C/ENG 4.D/ENG 4.B/ENG 4.A/ENG

RENGEL, NATAŠA 6.C/ENG/25 3.B/ENG 3.A/ENG 6.B/SRO/25

ČEKO, IVKA 6.B/MAT/15 6.A/MAT/15 6.A/MAT/15

GOLUB, DANIJELA 6.C/MAT/14 8.B/MAT/14 6.D/MAT/14

ŠTIGLIĆ, NIKOLINA 8.D/BIO/18 8.C/BIO/18 6.D/PRI/18 8.A/SRO 6.C/PRI/18

ŠUTAK, DIJANA

KELAVA, ANA 8.B/FIZ/8 8.D/FIZ/8 8.C/FIZ/8

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

JURČIĆ, ANĐELINA 6.D/POV/13 6.B/GEO/13 6.C/SRO/13

NARANČIĆ, T. 8.A/POV/16 8.B/POV/16 8.D/POV/16 8.C/POV/16

VEČEK. HRVOJE

JAIĆ, KSENIJA 6.BC Ž/TZK 8.CD Ž/TZK 6.D/TZK 8.AB Ž/TZK

JURETIĆ, ROMAN 6.A/TZK 6.BC M/TZK 8.CD M/TZK 6.A/SRO/11 8.AB M/TZK

DUMANČIĆ, MARINA 6.A/VJE/12 6.B/VJE/12

VUKOVIĆ, ORJANA 3.C/VJE 1.A/VJE

REJC, ANA 5.A/NJEM/19 7.AC/NJEM/19 8.AB/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA 5.B/NJEM/25 4.D/NJEM/25 FR. 6. /25

HABEK, ANDREJA

MICK, IVANA 1-2POSP 6C

2015. / 2016. PARNI UJUTRO (2, 4, 6, 8) PETAK

UČITELJ/SAT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

SUŠAC, SENKA 6.D/HRV/27 6.D/HRV/27 6.C/HRV/27 8.C/HRV/27

TOMAŠEVIĆ, IVANKA 8.B/HRV/26 6.A/HRV/26 6.B/HRV/26

GLAZBENA KULTURA

KEŽIĆ, LIDIJA 6.A/LIK/17 6.A/LIK/17

MIRUL, TEREZIJA 8.D/ENG/11 8.B/ENG/11 8.C/ENG/11

RENGEL, NATAŠA 6.B/ENG/25 6.A/ENG/25 6.D/ENG/26

ČEKO, IVKA 8.A/MAT/15 8.A/MAT/15 8.D/MAT/15

GOLUB, DANIJELA 6.C/MAT/14 6.D/MAT/14

ŠTIGLIĆ, NIKOLINA 8.C/BIO/18 8.D/BIO/18 8.A/BIO/18 8.B/BIO/18

ŠUTAK, DIJANA 6.B/PRI/25 6.A/PRI/25

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

KELAVA, ANA

JURČIĆ, ANĐELINA 6.A/POV/13 6.C/POV/13 6.B/POV/13

NARANČIĆ, T. 8.A/POV/16 8.C/SRO/16 8.D/GEO/16

VEČEK. HRVOJE 8.B/TEH/8 8.B/TEH/8 8.A/TEH/8 8.A/TEH/8

JAIĆ, KSENIJA

JURETIĆ, ROMAN

DUMANČIĆ, MARINA 8.C/VJE/12 8.D/VJE/12 6.C/VJE/12 6.D/VJE/12

VUKOVIĆ, ORJANA

REJC, ANA 7.D/NJEM/19 6.C/NJEM/19 6.B/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA FR. 7./ 4.E/NJEM/ 5.C/NJEM/25

HABEK, ANDREJA

MICK, IVANA 1-2POSP 6D

2015. / 2016. PARNI POSLIJEPODNE (2, 4, 6, 8) PONEDJELJAK

UČITELJ/SAT 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SUŠAC, SENKA DODATNA 8 6.D/HRV/27 6.D/HRV/27 8.D/HRV/27 8.C/HRV/27

TOMAŠEVIĆ, IVANKA 8.A/HRV/26 8.A/HRV/26 6.A/HRV/26 6.A/HRV/26

GLAZBENA KULTURA 6.B/GLA/17 8.B/GLA/17 8.A/GLA/17

KEŽIĆ, LIDIJA

MIRUL, TEREZIJA 8.C/ENG/11 8.D/ENG/11 8.B/ENG/11 8.A/ENG/11

RENGEL, NATAŠA 6.B/ENG/25 6.C/ENG/25 6.A/ENG/25

ČEKO, IVKA 6.A/MAT/15 6.A/MAT/15 8.C/MAT/15 8.D/MAT/15 8.D/MAT/15

GOLUB, DANIJELA 6.C/MAT/14 6.D/MAT/14 8.B/MAT/14 8.B/MAT/14

ŠTIGLIĆ, NIKOLINA 8.B/BIO/18 6.D/PRI/18 6.C/PRI/18 8.A/BIO/18 8.C/BIO/18

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

ŠUTAK, DIJANA

KELAVA, ANA

JURČIĆ, ANĐELINA GEO DOD 6.C/GEO/13 6.B/GEO/13 6.A/GEO/13

NARANČIĆ, T. 8.A/POV/16 8.C/POV/16 8.D/POV/16

VEČEK. HRVOJE 6.B/TEH/8 6.B/TEH/8

JAIĆ, KSENIJA

JURETIĆ, ROMAN

DUMANČIĆ, MARINA 8.D/VJE/12 8.B/VJE/12 8.C/VJE/12

VUKOVIĆ, ORJANA

REJC, ANA 6.A/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA 5.D/NJEM/25 5.C/NJEM/19 FR. 7/NJEM/19

HABEK, ANDREJA

MICK, IVANA

2015. / 2016. PARNI POSLIJEPODNE (2, 4, 6, 8) UTORAK

UČITELJ/SAT 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SUŠAC, SENKA 6.D/HRV/27 6.C/HRV/27 8.D/HRV/27 8.C/HRV/27

TOMAŠEVIĆ, IVANKA 6.A/HRV/26 6.B/HRV/26 6.B/HRV/26

GLAZBENA KULTURA

KEŽIĆ, LIDIJA 8.D/LIK/17 8.D/LIK/17 8.C/LIK/17 8.C/LIK/17

MIRUL, TEREZIJA 4.D/ENG 4.A/ENG 4.B/ENG 4.C/ENG 4.E/ENG 8.D/ENG/11

RENGEL, NATAŠA 3.B/ENG 3.A/ENG 6.D/ENG/25

ČEKO, IVKA 8.A/MAT/15 8.A/MAT/15

GOLUB, DANIJELA 6.C/MAT/14

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

ŠTIGLIĆ, NIKOLINA 8.B/KEM/18 8.B/KEM/18 8.A/KEM/18 8.A/KEM/18

ŠUTAK, DIJANA 6.B/PRI/25 6.A/PRI/25

KELAVA, ANA 8.C/FIZ/8 8.A/FIZ/8 8.D/FIZ/8 8.B/FIZ/8 8.B/SRO/8

JURČIĆ, ANĐELINA 6.D/GEO/13 6.C/POV/13 6.B/POV/13 6.C/SRO/13 INFORMACIJE

NARANČIĆ, T. 8.B/POV/16 8.C/GEO/16

VEČEK. HRVOJE

JAIĆ, KSENIJA 6.BC Ž/TZK 8.CD Ž/TZK 8.AB Ž/TZK 6.D/TZK 6.D/SRO/12

JURETIĆ, ROMAN 6.A/TZK 6.BC M/TZK 8.CD M/TZK 8.AB M/TZK 6.A/SRO/11

DUMANČIĆ, MARINA 6.B/VJE/12 6.A/VJE/12 6.D/VJE/12

VUKOVIĆ, ORJANA

REJC, ANA 7.AC/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA

HABEK, ANDREJA

MICK, IVANA

2015. / 2016. PARNI POSLIJEPODNE (2, 4, 6, 8) SRIJEDA

UČITELJ/SAT 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SUŠAC, SENKA DOPUNSKA 6/8 6.D/HRV/27 6.C/HRV/27 8.D/HRV/27 INFORMACIJE

TOMAŠEVIĆ, IVANKA 6.B/HRV/26 8.B/HRV/26 8.A/HRV/26 8.A/HRV/26

GLAZBENA KULTURA 6.A/GLA/17 6.D/GLA/17 6.C/GLA/17

KEŽIĆ, LIDIJA

MIRUL, TEREZIJA 8.D/ENG/11 8.A/ENG/11 8.B/ENG/11 8.C/ENG/11

RENGEL, NATAŠA 6.B/ENG/25 6.A/ENG/25 3.A/ENG 6.D/ENG/25 6.C/ENG/25

ČEKO, IVKA 8.A/MAT/15 8.D/MAT/15 6.B/MAT/15 6.B/MAT/15 8.C/MAT/15

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

GOLUB, DANIJELA 6.C/MAT/14 6.C/MAT/14 6.D/MAT/14 8.B/MAT/14 8.B/MAT/14

ŠTIGLIĆ, NIKOLINA 8.C/KEM/18 8.C/KEM/18 8.D/KEM/18 8.D/KEM/18

ŠUTAK, DIJANA

KELAVA, ANA

JURČIĆ, ANĐELINA POV GRUPA 6.A/POV/13 6.D/POV/13 6.C/GEO/13 6.B/GEO/13

NARANČIĆ, T. 8.B/GEO/16 8.D/GEO/16 8.A/GEO/16 INFORMACIJE 8.C/SRO/16

VEČEK. HRVOJE 6.A/TEH/8 6.A/TEH/8

JAIĆ, KSENIJA

JURETIĆ, ROMAN

DUMANČIĆ, MARINA 8.C/VJE/12 8.B/VJE/12 8.A/VJE/12

VUKOVIĆ, ORJANA

REJC, ANA 7.B/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA

HABEK, ANDREJA

MICK, IVANA

2015. / 2016. PARNI POSLIJEPODNE (2, 4, 6, 8) ČETVRTAK

UČITELJ/SAT 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SUŠAC, SENKA 8.D/HRV/27 8.D/HRV/27 6.C/HRV/27 6.C/HRV/27 6.D/HRV/27

TOMAŠEVIĆ, IVANKA 8.B/HRV/26 6.A/HRV/26 6.B/HRV/26

GLAZBENA KULTURA

KEŽIĆ, LIDIJA 8.A/LIK/17 8.A/LIK/17 INFORMACIJE 8.B/LIK/17 8.B/LIK/17

MIRUL, TEREZIJA 4.E/ENG 4.C/ENG 4.D/ENG 4.B/ENG 4.A/ENG

RENGEL, NATAŠA 6.A/ENG/25 6.B/ENG/25 6.D/ENG/25

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

ČEKO, IVKA 8.C/MAT/15 8.C/MAT/15 6.A/MAT/15 6.B/MAT/15

GOLUB, DANIJELA

ŠTIGLIĆ, NIKOLINA 6.C/PRI/18 6.D/PRI/18 8.D/BIO/18 8.A/SRO

ŠUTAK, DIJANA

KELAVA, ANA 8.A/FIZ/8 8.B/FIZ/8 8.D/FIZ/8 8.C/FIZ/8

JURČIĆ, ANĐELINA 6.A/GEO/13 6.D/GEO/13 6.C/POV/13

NARANČIĆ, T. 8.B/POV/16 8.C/POV/16 8.A/POV/16 8.D/POV/16

VEČEK. HRVOJE

JAIĆ, KSENIJA 6.BC Ž/TZK 6.D/TZK 8.CD Ž/TZK 8.AB Ž/TZK

JURETIĆ, ROMAN 6.BC M/TZK 8.CD M/TZK 8.AB M/TZK INFORMACIJE 6.A/TZK

DUMANČIĆ, MARINA 6.D/VJE/12 6.C/VJE/12 6.B/VJE/12 6.A/VJE/12

VUKOVIĆ, ORJANA

REJC, ANA 8.AB/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA 5.D/NJEM/25 5.B/NJEM/19 FR. 7. /NJEM/19

HABEK, ANDREJA

MICK, IVANA

2015. / 2016. PARNI POSLIJEPODNE (2, 4, 6, 8) PETAK

UČITELJ/SAT 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SUŠAC, SENKA 6.C/HRV/27 8.C/HRV/27 8.C/HRV/27

TOMAŠEVIĆ, IVANKA 6.B/HRV/26 6.A/HRV/26 8.B/HRV/26 8.B/HRV/26

GLAZBENA KULTURA 8.D/GLA/17 8.C/GLA/17

KEŽIĆ, LIDIJA

MIRUL, TEREZIJA 8.C/ENG/11 8.B/ENG/11 8.A/ENG/11

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

RENGEL, NATAŠA 6.B/SRO/25 3.B/ENG 6.C/ENG/25

ČEKO, IVKA 8.D/MAT/15 8.A/MAT/15 6.A/MAT/15 6.B/MAT/15

GOLUB, DANIJELA 6.D/MAT/14 6.D/MAT/14

ŠTIGLIĆ, NIKOLINA 8.B/BIO/18 8.D/BIO/18 8.C/BIO/18 8.A/BIO/18

ŠUTAK, DIJANA 6.A/PRI/25 6.B/PRI/25

KELAVA, ANA

JURČIĆ, ANĐELINA 6.D/POV/13 6.A/POV/13 6.B/POV/13

NARANČIĆ, T. 8.A/GEO/16 8.C/GEO/16 8.D/GEO/16 8.B/GEO/16

VEČEK. HRVOJE 6.C/TEH/8 6.C/TEH/8 6.D/TEH/8 6.D/TEH/8

JAIĆ, KSENIJA

JURETIĆ, ROMAN

DUMANČIĆ, MARINA 8.D/VJE/12 6.C/VJE/12 8.A/VJE/12

VUKOVIĆ, ORJANA

REJC, ANA 7.AC/NJEM/19 7.D/NJEM/19

JAKŠIĆ, MARINA

HABEK, ANDREJA

MICK, IVANA

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

RASPORED SATI – 1. RAZREDI Šk. god. 2015./2016.

1.a – boravak – Jadranka Goluža prijepodne prijepodne – parni razredi prijepodne (3., 4., 6. i 8.) zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P

8.20 – 9.05 1. VJ HJ PID HJ LK 8.20 – 9.05 1. M HJ M HJ HJ 9.15 – 10.00 2. HJ EJ HJ VJ TZK 9.15 – 10.00 2. HJ M HJ M TZK 10.10 – 10.55 3. M TZK M M EJ 10.10 – 10.55 3. EJ PID TZK LK PID 11.05 – 11.50 4. GK M SR TZK HJ 11.05 – 11.50 4. VJ TZK GK SR EJ 11.55 – 12.40 5. PID DOP 11.55 – 12.40 5. DOP VJ

1.b – Marija Đurak prijepodne poslijepodne

zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P 8.20 – 9.05 1. HJ M HJ HJ PID 12.45 – 13.30 1. TZK HJ TZK HJ TZK 9.15 – 10.00 2. TZK HJ TZK EJ HJ 13.35 – 14.20 2. HJ PID EJ M HJ 10.10 – 10.55 3. VJ PID M SR M 14.30 – 15.15 3. M EJ HJ VJ M 11.05 – 11.50 4. M GK VJ LK TZK 15.25 – 16.10 4. VJ SR M PID GK 11.55 – 12.40 5. EJ 16.20 – 17.05 5. LK

1.c – boravak – Andreja Pušić prijepodne prijepodne – parni razredi prijepodne (3., 4., 6. i 8.)

zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P 8.20 – 9.05 1. M HJ M M HJ 8.20 – 9.05 1. M HJ VJ M HJ 9.15 – 10.00 2. HJ GK HJ VJ EJ 9.15 – 10.00 2. HJ PID HJ PID TZK 10.10 – 10.55 3. SR TZK PID HJ LK 10.10 – 10.55 3. VJ M TZK HJ GK 11.05 – 11.50 4. PID M EJ TZK TZK 11.05 – 11.50 4. EJ LK M EJ SR 11.55 – 12.40 5. INA VJ DOP DOD 11.55 – 12.40 5. TZK DOP DOD INA

1.d – Andreja Pancirov prijepodne poslijepodne

zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P 8.20 – 9.05 1. SR HJ VJ TZK HJ 12.45 – 13.30 1. VJ TZK HJ HJ HJ 9.15 – 10.00 2. HJ TZK HJ MAT LK 13.35 – 14.20 2. SR HJ PID VJ LK 10.10 – 10.55 3. MAT MAT PID HJ TZK 14.30 – 15.15 3. HJ MAT EJ MAT TZK 11.05 – 11.50 4. VJ(inf) EJ MAT GK PID 15.25 – 16.10 4. MAT EJ MAT TZK PID 11.55 – 12.40 5. EJ 16.20 – 17.05 5. GK

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

51

RASPORED SATI – 2. RAZREDI Šk. god. 2015./2016.

2.a – Marija Petrović prijepodne poslijepodne zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P

8.20 – 9.05 1. HJ TZK M HJ M 11.55 – 12.40 0 INA 9.15 – 10.00 2. M HJ HJ TZK HJ 12.45 – 13.30 1. HJ EJ M HJ M 10.10 – 10.55 3. SR M EJ/Inf. PID LK 13.35 – 14.20 2. VJ HJ HJ PID HJ 11.05 – 11.50 4. EJ PID GK VJ TZK 14.30 – 15.15 3. M TZK LK TZK EJ 11.55 – 12.40 5. VJ INA DOP DOD 15.25 – 16.10 4. SR M TZK VJ GK

16.20 – 17.05 5. Inf. PID DOD DOP 2.b – Sanja Uremović prijepodne poslijepodne

zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P 8.20 – 9.05 1. EJ TZK HJ HJ M 11.55 – 12.40 0 INA 9.15 – 10.00 2. HJ HJ M TZK VJ/Inf. 12.45 – 13.30 1. HJ HJ M VJ HJ 10.10 – 10.55 3. M M LK PID HJ 13.35 – 14.20 2. M EJ HJ HJ M 11.05 – 11.50 4. SR PID TZK EJ GK 14.30 – 15.15 3. VJ TZK LK TZK GK 11.55 – 12.40 5. DOP INA VJ DOD 15.25 – 16.10 4. SR M TZK PID EJ

16.20 – 17.05 5. Inf. PID DOD DOP 2.c – Biserka Salkić prijepodne poslijepodne

zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P 8.20 – 9.05 1. M HJ M HJ EJ 11.55 – 12.40 0 DOD DOP 9.15 – 10.00 2. EJ VJ/Inf. HJ M HJ 12.45 – 13.30 1. M VJ M TZK GK 10.10 – 10.55 3. HJ M LK TZK PID 13.35 – 14.20 2. HJ TZK HJ VJ EJ 11.05 – 11.50 4. PID SR TZK VJ GK 14.30 – 15.15 3. PID M LK M HJ 11.55 – 12.40 5. TZK DOP DOD 15.25 – 16.10 4. SR HJ TZK HJ PID

16.20 – 17.05 5. Inf. EJ INA 17.10 – 17.55 6. INA

2.d – Nikolina Horvat prijepodne poslijepodne

zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P 8.20 – 9.05 1. HJ M HJ M LK 11.55 – 12.40 0 DOP INA 9.15 – 10.00 2. M TZK EJ/Inf. HJ TZK 12.45 – 13.30 1. HJ M HJ VJ EJ 10.10 – 10.55 3. PID HJ M TZK HJ 13.35 – 14.20 2. M VJ M TZK LK 11.05 – 11.50 4. SR VJ PID GK EJ 14.30 – 15.15 3. PID HJ PID HJ TZk 11.55 – 12.40 5. DOP INA DOD VJ 15.25 – 16.10 4. SR TZK EJ M HJ

16.20 – 17.05 5. DOD GK Inf.

2.e – boravak – Blaženka Salaj prijepodne prijepodne – parni razredi prijepodne (3., 4., 6. i 8.)

zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P 8.20 – 9.05 1. SR M EJ HJ HJ 8.20 – 9.05 1. EJ M TZK M TZK 9.15 – 10.00 2. HJ PID HJ HJ PID 9.15 – 10.00 2. SR PID M HJ PID 10.10 – 10.55 3. EJ VJ M VJ LK 10.10 – 10.55 3. HJ VJ HJ LK HJ 11.05 – 11.50 4. M TZK GK M TZK 11.05 – 11.50 4. M HJ GK TZK VJ

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

52

zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P 11.55 – 12.40 5. DOP DOD INA TZK 11.55 – 12.40 5. DOP DOD INA EJ

RASPORED SATI –3. RAZREDI Šk. god. 2015./2016.

3.a – Irena Šest prijepodne poslijepodne

zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P 8.20 – 9.05 1. HJ HJ HJ HJ TZK 11.55 – 12.40 0 DOP INA DOD 9.15 – 10.00 2. SR M M EJ M 12.45 – 13.30 1. M HJ TZK HJ TZK 10.10 – 10.55 3. TZK EJ GK LK PID 13.35 – 14.20 2. PID M HJ PID VJ 11.05 – 11.50 4. VJ/Inf. PID VJ TZK HJ 14.30 – 15.15 3. VJ SR M LK HJ 11.55 – 12.40 5. MAT DOP DOD 15.25 – 16.10 4. HJ EJ GK TZK M

16.20 – 17.05 5. Inf. INA EJ 3.b – Martina Kolobarić prijepodne poslijepodne

zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P 8.20 – 9.05 1. TZK HJ M EJ HJ 11.55 – 12.40 0 INA DOD DOP INA 9.15 – 10.00 2. SR M VJ/Inf. M PID 12.45 – 13.30 1. SR PID TZK M HJ 10.10 – 10.55 3. HJ PID HJ LK TZK 13.35 – 14.20 2. HJ HJ VJ HJ PID 11.05 – 11.50 4. M EJ HJ TZK GK 14.30 – 15.15 3. TZK EJ M LK VJ 11.55 – 12.40 5. VJ DOD DOP 15.25 – 16.10 4. M GK HJ TZK EJ

12.45 – 13.30 6. 16.20 – 17.05 5. M Inf. 3.c – boravak – Valentina Barun prijepodne prijepodne - neparni razredi prijepodne (1., 2., 5. i 7.)

zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P 8.20 – 9.05 1. TZK HJ M M HJ 8.20 – 9.05 1. SR EJ M TZK HJ 9.15 – 10.00 2. SR M HJ HJ PID 9.15 – 10.00 2. VJ M HJ HJ PID 10.10 – 10.55 3. HJ PID LK EJ/Inf. TZK 10.10 – 10.55 3. HJ HJ VJ EJ LK 11.05 – 11.50 4. M EJ TZK VJ GK 11.05 – 11.50 4. M TZK GK M TZK 11.55 – 12.40 5. VJ DOP DOD 11.55 – 12.40 5. PID INA DOD DOP 12.45 – 13.30 6. 12.45 – 13.30 6. INA

Informacije: 1. četvrtak u mjesecu od 17.00 do 18.00

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

53

RASPORED SATI – 4. RAZREDI Šk. god.

2015./2016.

4.a – Ksenija Režek prijepodne poslijepodne zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P

8.20 – 9.05 1. HJ EJ/Inf. M HJ GK 9.15 – 10.00 NJ 9.15 – 10.00 2. VJ PID TZK HJ PID 11.55 – 12.40 0 NJ 10.10 – 10.55 3. M HJ HJ M HJ 12.45 – 13.30 1. TZK PID M HJ PID 11.05 – 11.50 4. TZK M PID VJ SR 13.35 – 14.20 2. HJ EJ HJ LK GK 11.55 – 12.40 5. NJ/dop dod EJ 14.30 – 15.15 3. M HJ TZK LK SR 13.35 – 14.20 NJ 15.25 – 16.10 4. VJ M PID M VJ

16.20 – 17.05 5. dop dod EJ/Inf. Informacije – utorak 8,20 – 9,05 Informacije – četvrtak 16,20 – 17,05 4.b – Nevenka Ferenčak prijepodne poslijepodne

zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P 8.20 – 9.05 1. VJ M H GK PID 10.10 – 10.55 NJ 9.15 – 10.00 2. HJ PID TZK M HJ 11.55 – 12.40 0 NJ DOD 10.10 – 10.55 3. M EJ/Inf. M HJ HJ 12.45 – 13.30 1. TZK HJ M HJ PID 11.05 – 11.50 4. TZK HJ PID EJ SR 13.35 – 14.20 2. VJ M PID M LK

11.55 – 12.40 5. NJ DOP DOD VJ 14.30 – 15.15 3. M EJ TZK GK LK 13.35 – 14.20 NJ 15.25 – 16.10 4. HJ PID HJ EJ SR

16.20 – 17.05 5. DOP VJ/Inf. Informacije – utorak 10,10 – 10,55 Informacije – srijeda 16,20 – 17,05 4.c – Ana Levačić prijepodne poslijepodne

zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P 8.20 – 9.05 1. HJ PID HJ PID SR 10.10 – 10.55 NJ 9.15 – 10.00 2. TZK HJ HJ EJ/Inf. VJ 11.55 – 12.40 0 NJ DOD 10.10 – 10.55 3. GK M M M HJ 12.45 – 13.30 1. HJ PID HJ HJ PID 11.05 – 11.50 4. MAT EJ TZK HJ PID 13.35 – 14.20 2. TZK M TZK EJ LK 11.55 – 12.40 5. DOD VJ NJ DOP INA 14.30 – 15.15 3. GK HJ M M LK 13.35 – 14.20 NJ 15.25 – 16.10 4. M EJ VJ PID SR

16.20 – 17.05 5. VJ DOP INA

Informacije – četvrtak 9,15 – 10,00 Informacije – četvrtak 17,10 – 17,55 4.d – Iva Bojničić prijepodne poslijepodne

zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P 8.20 – 9.05 1. SR M PID HJ HJ 10.10 – 10.55 NJ 9.15 – 10.00 2. HJ EJ/inf. HJ HJ PID 11.55 – 12.40 0 NJ 10.10 – 10.55 3. TZK PID M EJ VJ 12.45 – 13.30 1. SR EJ VJ LK VJ 11.05 – 11.50 4. M HJ GK M TZK 13.35 – 14.20 2. HJ PID M LK PID 11.55 – 12.40 5. DOD DOP VJ NJ 14.30 – 15.15 3. M M HJ EJ HJ 13.35 – 14.20 NJ 15.25 – 16.10 4. TZK HJ PID M TZK

16.20 – 17.05 5. DOD DOP GK Informacije – utorak 9,15 – 10 Informacije – utorak 17,10 – 17,55

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

54

4.e – Tatjana Čabrić prijepodne poslijepodne zvono sat P U S Č P zvono sat P U S Č P

8.20 – 9.05 1. HJ HJ M EJ/Inf. VJ 9.15 – 10.00 NJ 9.15 – 10.00 2. TZK M HJ M PID 11.55 – 12.40 0 INA NJ 10.10 – 10.55 3. M PID GK HJ HJ 12.45 – 13.30 1. VJ M HJ EJ PID 11.05 – 11.50 4. SR VJ TZK PID HJ 13.35 – 14.20 2. HJ HJ M M LK 11.55 – 12.40 5. DOD EJ DOP INA NJ 14.30 – 15.15 3. M PID VJ PID LK 13.35 – 14.20 NJ 15.25 – 16.10 4. TZK GK TZK HJ SR

16.20 – 17.05 5. DOD EJ/Inf. DOP Informacije – četvrtak 8,20 – 9,05 Informacije – utorak 16,20 – 17,05 PLAN RADA RAZREDNIH VIJEĆA

Svako razredno vijeće održat će najmanje četiri sjednice. Sadržaj njihova rada bit će sljedeći: Raz. Sadržaj Vrijeme -mjesec Izvršitelj 1.-8. O sastavu odjeljenja, planovi nastavnih

predmeta, odgojni planovi, formiranje 9.-10./2015. razrednici izvannastavnih aktivnosti, izborna nastava pedagog,psiholog učenici s teškoćama u razvoju. defektolog ravnatelj 1.-8. Analiza uspjeha učenika i vladanja. 12./2015. razrednici Odgojni problemi. Vladanje rezultata pedagog rada. Specifični problemi razreda. defektolog ravnatelj 1.-8. Analiza izvođenja nastavnog procesa 3. i 4./2016. razrednici Profesionalno informiranje pedagog defektolog 1.-8. Uspjeh razrednih odjela. Analiza vladanja. 6./2016. razrednici Organizacija popravnih ispita.

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

55

voditelj smjene pedagog-defektolog psiholog ravnatelj Realizacija godišnjeg programa rada škole. pedagog,psiholog, defektolog, knjižničar učitelji, ravnatelj GODIŠNJI PLAN RADA RAZREDNIKA Mj. Oblici i sadržaj rada 9. Formirati odjele, pripremiti učenike, upoznati ih s obvezama i kućnim redom, uspostaviti dnevnik rada i imenik učenika.Upisati učenike u E-maticu, a prvi razredi još u registar učenika i matičnu knjigu Pripremiti sastanak roditelja, upoznati roditelje s obvezama njihove djece, mogućnostima i potrebom suradnje. Po potrebi razgovarati s pedagogom i defektologom. Pripremiti planove rada kurikulima.

Prava i obveze učenika Odgovornost, kako efikasno učiti, edukacijom do zdravlja- Prehrana i vaše zdravlje

Privatnost, multikulturalnost Energetska učinkovitost/voda,struja,plin,/

10. Upis učenika u matične knjige. Unijeti promjene. Predložiti učenike za DOP i DOD te slobodne aktivnosti. Pripremiti za realizaciju liječničkih pregleda. Prevencija pušenja,alkohol i ostale ovisnosti 11. Pozvati na razgovor roditelje učenika kod kojih su zapažene smetnje (uz prisustvo pedagoga). Pripremiti predavanje za roditelje na temu osobitosti odgojnog utjecaja obitelji. Organizirati posjet kazalištu.

O ljudskim pravima 12. Pripremiti i održati sjednicu RV. Analizirati uspjeh učenika na kraju I. obrazovnog razdoblja. Pripremiti zajedničku svečanost za predstojeće blagdane. Pozvati roditelje učenika koji imaju teškoće u učenju. Pojedinačno razgovarati s učenicima koji zaostaju. Organizrati aktivnosti za vrijeme zimskih praznika. 1. Pripremiti izvješće o radu odjela na kraju I. obrazovnog razdoblja. Unijeti podatke o uspjehu u učeničke knjižice. Srediti pedagošku dokumentaciju. Pripremiti i održati roditeljski sastanak i informirati o uočenim problemima u radu učenika. 2. Razgovor s učenicima o provedenim zimskim praznicima i dogovor o novim obvezama. Razgovor s učenicima o ponašanju i međuučeničkim odnosima. Profesionalna orjentacija. 3. Pripremiti i održati roditeljski sastanak. Pojedinačno razgovarati s članovima RV o učenicima.

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

56

Pozvati roditelje učenika koji imaju problema s ponašanjem na dogovor o zajedničkim postupcima. Prevencija pušenja,alkohol i ostale ovisnosti

AIDS i prevecija 7 i 8 razredi

4. Pripremiti i održati sjednicu RV. Analizirati uspjeh učenika na kraju II. obrazovnog razdoblja. Izleti s učenicima u prirodu. Pozvati na razgovor roditelje učenika koji pokazuju slab uspjeh. Srediti pedagošku dokumentaciju. Organizirati zajedničku terensku nastavu 5. Obrazovanje za demokraciju:

1..Pravo u svakodnevici /Medijacija/ 2. Interkulturalni običaji 3. Program protiv zlostavljanja djece

Održati sastanak roditelja, informirati ih o zakljčcima RV. Pozvati na posebne konzultacije roditelje onih učenika koji imaju izgled da ne uspiju (dogovor s pedagogom,psihologom,defektologom). Organizirati akciju učenika za uređenje školskog okoliša. 6. Analizirati s učenicima njihovo ponašanje u cijelosti i upoznati ih s Izgledima za konačni uspjeh. Pripremiti izvješće na kraju šk. god. o radu odjela. Organizirati zajedničku svečanost povodom završtka šk. god. Ispisati i podijeliti svjedodžbe 7. Srediti cijelu razrednu administraciju i predati je, pedagogu na uvid i potpis i predati ju tajništvo škole radi sređivanja za arhivu Potaknuti testiranje učenika u pedagoškoj službi kod roditelja na razne stimulanse i droge kod za to obučenih osoba ako se za to pokaže potreba Druge aaktivnosti tijekom dnevnog režima rada Zdravstveni i građanski odgoj tijekom školske godine prema izvedbenom nastavnom planu razrednika i predmetnih učitelja

PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA RODITELJA

Planirani zadaci Vrijeme Nosilac zadatka 1. Izvještavanje o uspjehu u učenju i vladanju

i plan i program rada-kurikulum 10./2015. razrednici, učitelji javna i kulturna djelatnost škole i pedagog, ravnatelj organizacija slobodnog vremena učenika Aktivnosti/Analiza rada izvannastavnih i izvanškolskih akt. 02./2015. pedagog,defektolog ravnatelj,psiholog .

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

57

knjižničar 4. Suradnja s roditeljima stalna kroz izvannastavne, 05./2015 pedagog,psiholog, izv.šk.akt. predavanja,roditeljske sastanke, defetolog,knjižničar sajmove, integrirana nastava,zadruga i dr. učitelji,ravnatelj 5. Škola u prirodi za 3i4 razred 10.-11./2015. Razrednici,učitelji, prema planu Gradskog ureda za pedagog,ravnatelj, kulturu, obrazovanje i šport 06/2016 spremačice,kuharice terenska natava izvan škole terenska nastava PŠ Cerje

PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA 1. Sastavljanje vijeća učenika od predstavnika učitelji,ravnatelj razrednih odjela 10./2015 stručnit suradnici Izvještavanje o učenju i vladannju u prošloj šk.god. S preporukom strategija za učenje Izvan nastavne i izvan školske aktivnosti Školske obveze, uređenje unutrašnjeg i vanjskog prostora 2. Prostori škole i njihovo uređenje 12./2015 razrednici,stručni Izvršavanje školskih obveza i vladanje suradnici, učiteljica Kulturni i zabavni programi/priredbe,kino,kazališta/ likovne kulture 3. Analiza rezultata učenja i vladanja u prvom obrazovnom razdoblju 02./2016 razrednici,stručni Preporuke za daljnje razdoblje suradnici,ravnatelj Analiza u radu s izvan nastavnim i izvan školskim aktivnostima Uređenja prostora i okoliša Analiza izvršavanja preuzetih obveza 4. Preporuke učenja za kraj školske godine 05./2016 razrednici, stručni suradnici 5. Rad u školskoj blagovaonici-pospremanje 10/15 posuđa nakon prehrane 02/16 učenici, dežurni učitelj

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

58

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, DOP, DOD UČITELJ IZVAN.AKT SATI DOP SATI DOD SATI KRŠEK-ŠIB POV.GEOG. 1 POV 1 JURČIĆ POV. GRUPA 1 GEOGR. 1 KELAVA ASTRONOMIJA 2 FIZIKA 2 FIZIKA 2 GOLUB MATEM. 1 MATEMAT. CAPAN MATEM. 1 1 ČEKO MATEM. 1 1 KEŽIĆ LIK-UREĐ. 2 LIK:KULT. 1 LEUTAR ORKESTAR I 3 ORKESTAR II 2 JURETIĆ ODBOJKA 1 JAIĆ PRVA POMOĆ 1 PRVA POMOĆ 1 VEČEK KMT-model. 2 PRAKTI. RAD 2 KMT-BICIKLI 1

VUKOVIĆ BIBLIJSKA GRUPA 1 BIBLIJSKA G. 1

MARKIĆ BIBLIJSKA GRUPA 1 BIBLIJSKA G. 1

DUMANČIĆ BIBLIJSKA GRUPA 1 BIBLIJSKA G. 1

PUŠIĆ MALI KREATIVCI 1 HJ/MAT 1 MAT

SALKIĆ ŠAH 1 HJ/MAT 1 MAT 1 UREMOVIĆ LIKOVNA 1 HJ/MAT 1 MAT 1 HORVAT KAZALIŠTE 1 HJ/MAT 1 MAT 1 GOLUŽA FOLKLOR 1 HJ/MAT 1 MAT 1 PETROVIĆ LIKOVNA 1 HJ/MAT 1 MAT 1 BOJNIČIĆ BONUS HJ/MAT 1 MAT 1 FERENČAK BONUS HJ/MAT 1 HJ 1 REŽEK BONUS HJ/MAT 1 HJ 1 PANCIROV KREATIVCI 1 HJ/MAT 1 MAT 1 ČABRIĆ KREATIVCI 1 HJ/MAT 1 HJ 1

ĐURAK VODITELJ SMJENE 1 HJ/MAT 1 MAT

SALAJ KREATIVCI 1 HJ/MAT 1 MAT 1 LEVAČIĆ PRIČAONIA 1 HJ/MAT 1 HJ 1 BARUN KREATIVCI 1 HJ/MAT 1 MAT 1 KOLOBARIĆ KREATIVCI 1 HJ/MAT 1 MAT 1 ŠEST KREATIVCI 1 HJ/MAT 1 MAT 1 BEGIĆ KEMIJA 7R KEMIJA 8R KRŠEK POVIJEST 1 GEOGR. PERANOVIĆ RECITATORI. 2 HRVAT.J. 1 HRVAT,J. SLIŠKOVIĆ NOVINARI 1 HRVAT.J. 1 TOMAŠEVIĆ RECITATORI 1 HRVAT.J. 1 HRVAT,J. HABEK INFORMAT. ODRŽ.I PR ŠTIGLIĆ KEMIJA 1 KEMIJA

ŠUTAK BIOLOGIJA 2 PRIRODOSLO.

PRIRODA SUŠAC HRVAT.J. 1 HRVAT,J.

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

59

GLASNOVIĆ ENGLES. 1 ENGLES. MILIČEVIĆ /RENGEL/ ENGLES. 1 ENGLES. 1 BABEK ENGLES. 2 ENGLES. DAMJANOVIĆ ENGLES. 1 ENGLES. PURETIĆ KAZALIŠTE 1 MAT/HRVAT.J. 1 MATEMAT. UČITELJ IZVAN.AKT SATI DOP SATI DOD SATI NARANČIĆ POV.GRUPA 2 JAKŠIĆ MAR. NJEMAČ. 1 REJC NJEMAČ. 1 KOCIJAN INFORMAT. ODRŽ. I PROG.

VLAŠIĆ HRVANJE 6

S TRENERIMA HK SESVETSKI KRALJ.

HABEK INFORMAT. ODRŽ. I PROG.

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

60

IZVAN ŠKOLSKE AKTIVNOSTI

R.br. AKTIVNOST RAZREDI NOSITELJ BR.SATI TJ. 1. Nogomet niži NK S. Kraljevec 6 2. Nogomet viši NK S. Kraljevec 9 3. Rukomet Ž svi RK Sesvete 3

4. Streličarst. viši SK Plava strijela 5

5. Atletika svi AK Ulix 4,5

6. Škola stranog jezika svi "Mikić"-Elez cen.

1 2 7. Odbojka svi OK Dugo Selo 4 8. Tamburaši svi KUD Progorec 4 9. Savate svi Ban Jelačić 2 10. Hrvanje svi HK i oš S. Kraljevec 8 11. Biciklizam-natjecanje Sesv. viši HAK Sesvete i učitelj 2 12. Košarka M viši KK Sesvete 3 13. Rukomet M viši RK Dubrava 6 14. Navjački.ples svi Plesni klub Lana 10 15. Ritmika viši Plesni klub Lana 2 16. Hrvanje liga-natj. HK i -OŠ s.Kralj. tijekom god. 17. Akrobatski ples svi plesni klub Lana 4 18. Opća škola sporta svi HK i OŠ S.Kraljevec 3 19. Košarka Ž viši KK Sesvete 3 20. Šah svi ŠK Dugo Selo 2 Troškove za izvođenje izvanškolskih aktivnosti podmiruju korisnici

osim prostora ,el.energije, vode i čišćenja obveza je škole

TERENSKA NASTAVA U ŠK.GOD. 2015/2016. PRAVAC PUTOVANJA

Svi razredi prema navedenim planovima putovanja KN UKUPNO

2.A 21 2.B 20 Veliki Tabor-Kumrovec 160,00 16960 2.C 21 Kazalište 2x 100,00 kn 10600 2.D 20 Kina u Zagrebu 2x 100,00 kn 10600 2.E 24 Grad mladih u Zagrebu 2x 100,00 kn 10600 UKUPNO 106 48760 3.A 20 3.B 20 Obilazak grada 90,00 kn 6840 3.C 20 V:Tabor-Grešna Gorica 160,00 kn 12160

Kino-Grad mladih, kazalište Svi škola u prirodi Sljeme 11/2015 50,00 kn 6750

UKUPNO 76 25750 4.A 21 Zagreb 100,00 10800 4.B 21 Kazalište 2x svi razredi 100,00 kn 10800 4.C 22 4.D 21 160,00 17280 4.E 23 Škola u prirodi Novi Vinodolski 300,00 kn 32400

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

61

06/2016 svi razredi UKUPNO 108 49680 1.A 22 1.B 23 Kraš 50,00 4550 1.C 23 Ključić Brdo 210,00 19110 1.D 23 23660 UKUPNO 91 PŠ CERJE –SVI ODJELI-1 DAN TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA U TERENSKOJ NASTAVI ZAPOSLENIKA SNOSI ŠKOLA , AGENCIJA I RODITELJ TERENSKA NASTAVA U ŠK.GOD. 2015/2016. PRAVCI PUTOVANJA CIJENA UKUPNO KN KN RAZRED 5.A 23 Kazališta, Kina 100 10000 5.B 22 Zaprešić-Krapina 160 16000 5.C 21 5.D 23 89 UKUPNO 26000 6.A 26 6.B 27 Kazalište, Kina 100 10700 6.C 27 Austria-Klagenfurt 160 17120 6.D 27 UKUPNO 107 27820 7.A 22 Smiljan-Srednja Dalmacija 100 9100 7.B 23 Plitvička jezera-Šibenik 230 20930 7.C 23 Smiljan-Srednja Dalmacija 7.D 23 Plitvička jezera-Šibenik UKUPNO 91 30030 8.A 21 Kazališta, Kina 100 10900 8.B 22 8.C 22 Vukovar 270 29430 8.D 22 5-8 razred 60 Izborna nastava njemački jezik-Graz 320 19200 UKUPNO 109 40330

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

62

DAN SPORTA 07.10.2015 i 29.04.2016. 1-4 RAZRED Provodit će razne štafetne igre te razne vrste graničara. 5.- 8. RAZRED SPRINT 60 m- prijave u 9:00h Voditelj: M. Klarica Suradnici: M. Jakšić,prof.,T. Glasnović,prof., S. Sušac,prof. HRVANJE (M)-ŠKOLSKA DVORANA -demonstracija hrvačkih stilova borbe - natjecanje 5. , 6. , 7. i 8. RAZREDI 9:00 – 12:00 h Organizator: Hrvački klub ''Sesvetski Kraljevec'' TRENER:DINKO KREMIĆ, VEDRAN TOMURAD STRELIČARSTVO- streličarski klub „Plava strijela“-prikaz tehnika i probe učenika Trener: Darko Gešpaher VISEĆA KUGLANA 5. , 6. , 7. , i 8. RAZREDI 09:00 – 11:00 h PRIJAVA 09:00-09:30h Suradnici: A. Kršek – Šibenik, prof., L. Kežić, prof.

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

63

BACANJE VORTEX-A 5,6,7,8 raz. - Prijave 09:00 h Suradnici: V.Ljuljović,prof., M.Dumančić, prof . D.Golub, prof., D.Čuk,prof. STOLNI TENIS 9:00-12:00 h Igra se na tri stola, 2 seta × 11 poena 5. RAZREDI – 1. stol, 6. RAZREDI – 2. stol, 7. RAZREDI – 3. stol Suradnici: T.Narančić,prof. ROLANJE (M i Ž) -Rekreativno rolanje 5., 6., 7. i 8.-ih RAZREDA 9:00 – 10:00 h (Ž) 10:00 – 11:00 h (M) Suradnici: N.Štiglić,prof.,A. Jurčić,prof. POLIGON SPRETNOSTI S BICIKLIMA Natjecatelji trebaju doći sa svojim biciklima Prijave - 09:00h-5-8 raz. Voditelj: H.Veček, prof. GRANIČAR-na «odbojkaškom igralištu» 5. RAZREDI Suradnici: V.Begić, prof., M.Rod-Slipčević,prof. RUKOMET 2x10min 8. i 7. RAZREDI (Ž) 4. Pobjednici 2. i 3. utakmice 7. RAZREDI (M)

1. 7.a - 7.b 2. 7.c – 7.d 3. 7.e – s pobjednikom 1.utakmice 5. Pobjednik 2. utak. s pobjednikom 3. utak. Voditelj: Tomislav Čaklec,prof.(vanjski suradnik) Suradnik: A. Damjanović,prof. Koordinator: K. Jaić, prof.

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

64

KOŠARKA 4x5min

8.RAZREDI (M) Voditelj: M. Plazanić, trener Suradnici: I.Kocijan,prof. Koordinator: R.Juretić, prof. PIKADO 5.,6.,7. I 8. RAZREDI -Prijava 5.r. u 09:00h,6.r. u 09:40h,7.r u 10:20h,8.r. u 11:00h Voditelji: A. Habek,prof.,O.Vuković,prof. STOLNI NOGOMET 5.,6.,7. I 8. RAZREDI Voditelji: M.Slišković, prof., G. Miličević, prof. ODBOJKA (Ž)- 9:00-10:00h

1. 7.a- 7.d

2. 8.c – 8.d

3. 6. RAZREDI

Voditelj: Trener odbojke Ž.Stipanović

POTEZANJE KONOPA -5.RAZREDI -6.RAZREDI -7.RAZREDI -8.RAZREDI Voditelj: Narančić, prof. PLESNI KLUB LANA Razni oblici navijačkog i ritmičkog plesa Voditelj: Lana Hukman ŠAH – PREMA PRIJAVI UČENIKA BADMINTON-VELIKI BADMINTON-MALI

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

65

PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Sadržaj rada Vrijeme

1. Utvrđivanje prijedloga statuta, njegove izmjene i dopune prema potrebi 2. Donosi opće akte škole 3. Utvrđuje poslovnu politiku škole i mjere za njeno 6.-9./2015. provođenje te donosi Plan i program rada škole 4. Utvrđuje organizaciju rada i radno vrijeme

9./2015.

5. Provodi postupak za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta 8.-10./2015. za rad. 6. Donosi finanacijski plan – /grad i država/ 12./2015. 7. Utvrđuje obračune 9/15. 8. Utvrđuje završni račun 2./2016. 9. Daje uputstvo o radu ravnatelja, razmatra njegovo 2./2016 izvješće i kontrolira njegov rad. 10. Obavještava radnike o svom radu i radu svojih tijela 1.-6.2016 11. Utvrđuje mjere koje proizlaze iz programa obrane i 9./2015 zaštite i brine o provođenju tih mjera 12. Razmatra izvješća o ostvarenim rezultatima 2015/2016 odgojno-obrazovnog rada. 9/2015. 13. Razmatra planove rada izvannastavnih aktivnosti 9./2015 14. Suradnja s društveno-političkim i drugim organizacijama tokom godine (gradska četvrt, športske organizaicje, Narodno sveučilište itd.). 15. Odlučuje o zakupu prostora 9.-10./2015. .

PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA

Sadržaj rada nositelj vrijeme 1. Utvrđivanje zaduženja nastavnika i ravnatelj 8./2015. razredništva. Raspored ponavljača. pedagog 6.-8./2015. Dogovor oko planiranja odgojn obrazovnog rada.KURIKULUM 2. Utvrđivanje opretivnih zadataka za ravnatelj izradu Godišnjeg plana i programa rada. Utvrđivanje programa izborne, DOD i DOP razrednici 6.-9./2015. u planu i programu. ravnatelj Usvajanje programa i plana rada škole. pedagog Raspored sati. satničar vijeće uč. 3. Analiza uspjeha na kraju I. obraz. razdoblja: pedagog 01./2016. uspjeh učenika,vladanja,pedag.mjere ravnatelj

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

66

razrednici psiholog defektolog 4. Teoretsko predavanje: motivacija učenika pedagog 3./2016. poteškoće u radu s učenicima defektolog s prilagođenim programom psiholog Dogovor o kulturno-športskim priredbama učitelji, knjižničar Disciplina, o ovisnostima, odnosi s javnošću ravnatelj 01./2016. pedagog - Begić psiholog 5. Predavanje za učitelje 2015./2016. 6. Provođenje humanitarnih akcija razrednici 2015./2016.

učitelji

7. Osposobljavanje u prvoj pomoći 2015./2016. 8. Osposobljavanje za zaštitu na radu 2016. 9. Učitelji – predavanje za roditelje 2015./2016. 3./2015. 10. Razni seminari i predavanja za učitelje tijekom godine /zdravlje učenika-pregled lokomotornog aparata, pušenje, alkoholizam, prehrana AIDS i drugo/ 11. Sudjelovanje zaposlenih na raznim seminarima, sajmovima, izložbama o obrazovanju,športu,kulturi,prehrani,stanovanju,odijavanju,zdravlju, životni stil,oprema, informatici itd. 12. Školovanje zaposlenih po potrebama ustanove na raznim fakultetima i poslijediplomskim studijima. 13. LIJEPA ŠKOLA KONTINUIRANO 14. UNICEF – program protiv zlostavljanja djece tijekom godine 15. Sigurnost ustanove i ljudstva u njoj tijekom godine 16. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika tijekom godine 17. Škola u prirodi i terenska nastava prema planu Grad.ureda i škole 18. Predavanje za roditelje: Dnevni režim živote i rada učenika Pomoć djetetu u učeniju kod kuće 19. Samovrednovanje kroz ocjenjivanje,provjeru plana obrade gradiva, Opisno praćenje aktivnosti učenika, praćenje izvršenje ostalih poslova 20. Oposobljavanje u korišćenju elektroničkih programa u poučavanju 21. Status učenika u razredu-vijeće učitelja učitelji tijekom godine 22. Održivi razvoj-vijeće učitelji informatičari, raz.služba, ravatelj

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

67

PLAN KULTURNE I JAVNE DJELATNOSTI

Ovo područje djelatnosti škole odvijat će se u nekoliko pravaca: 1. Proslava značajnih datuma 2. Sudjelovanje u manifestacijama i kulturnim akcijama 3. Suradnja s roditeljima 4. Suradnja s društvenim organizacijama, obrazovnim i drugim organizacijama i institucijama 5. Zidne novine 6. Izdavanje biltena 7. Radio obavijesti -glazba (čitaonica)

mjesec sadržaj nositelj napomena

1. Proslava značajnih datuma 05. Dan škole knjižničar Prikaz stvralaštva 06. Dan državnosti nastavnici-učenici 12.-02. Božićni blagdani nast.lik.kulture- učenici Prigorski dai nas. TZK,prigodna natj. u šport.discip.

2. Sudjelovanje u kulturnoumjetničkim i športskim aktivnostima

09. Prvi dan škole, nas. I. razreda Prikaz stvaralaštva prihvat učenika prvih pedagog razreda s programom razrednici ravnatelj 09.-06. Priredbe u školi (glazbeni i drugi susreti) učenici nastavnici pedagog ravnatelj knjižničar

3. Sudjelovanje učenika u raznim priredbama i smotrama učeničkog

stvaralaštva-Lidrano nas. GK i hr. jezka 10.,12.,01. Sudjelovanje u natj. učenici šport i dr. 02.,04.,05. Sudjelovanje učenika nastavnici u humanitarnim i dr. pedagog manifestacijama teh. Osoblje

4. Suradnja s roditeljima 09.-06. Uključivanje roditelja nastavnici u akcije i manifestacije, roditelji priredbe, proslave i pedagog natjecanja ravnatelj 09.-06. Suradnja roditelja u roditelji realizaciji programa pedagog rada škole, sudjelovanje nastavnici na roditeljskim sast.

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

68

09.-06. Suradnja u upravljanju školom, zaposleni sudjelovanje u predavanjima, nastavnici 09.-06. individualni razgovori pedagog s roditeljima ravnatelj Suradnja s društvenim i članovi PU drugim organizacijam pedagog nastavnici 09.-06. Suradnja s mjestom u ravnatelj zajedničkim radnim i učitelji humanitarnim akcijama, u aktivnostima obrane i zaštite i suradnje s drugim org. 09.-06. Suradnja s drugim školama ravnatelj Sesvetskog područja i šire pedagog (smotre, susreti i natjecanja) nastavnici 09.-08. Suradnja sa školama nacionalnih manjina Hrvata u Mađarskoj/Pećuh/, Srbija/Sombor-Subotica,poticanje i razvoj hrv.jez.u BiH , Rumunjskoj /Temišvar/,Slovačkoj,Njemačkoj 09.-06. Suradnja s humanitarnim organizacijama nastavnici., suradnja sa športskim nast. TZK, savezima i klubovima ravnatalj Tijekom Suradnja sa šp.školama ravnatelj godine i učenicima u inozemstvu učitelji TZK pedagog, učitelji 09.-06. Zidne novine i panoi učitelji,učenici knjižničar 01.-06 Izdavanje biltena knjižničar- (učitelji) 09.-06. Okrugli stol pedagog, knjižničar, učitelji,defeektolog 09.-08. Razmjena učenika i učitelja u zemlji i inozemstvu.

GODIŠNJI PLAN RADA STRUČNOG SURADNIKA - KNJIŽNIČARA

PROGRAMSKI SADRŽAJI: Odgojno-obrazovni rad s učenicima - organizirano i sistematsko upoznavanje učenika s bibliotečnom građom i uvođenje suvremenih metoda čitanja - Upoznavanje s radom čitaonice i korištenja referalne zbirke - Pomoć učenicima u korištenju izvora znanja - Rad na izvornim informacijama i upućivanja u pronalaženje informacija - Neposredna pedagoška pomoć učenicima pri izboru građe - Pomoć učenicima pri obradi zadanih tema ili referata iz pojedinih nastavnih predmeta - Savjeti pri izboru knjiga za učenje i istraživanje, organizacija nastavnih sati u knjižnici; zamjene u nastavi - Posudba lektire, beletristike i stručnih knjiga učenicima

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

69

- Rad s učenicima, putnicma, DOP, DOD, slobodno vrijeme - Odgojno-obrazovni rad s učenicima u grupi “Mladi knjižničari” - Pomoć učenicima u svladavanju čitanja i pisanja - Skrb o besplatnim udžbenicima i pisanju ljetopisa - Pomoć pri radu novinarske grupe NOSITELJI PROGRAMSKIH SADRŽAJA I VRIJEME REALIZACIJE Bibliotekar svakodnevno, bibliotekar u suradnji s predmetnim nastavnicima ili razrednicima tijekom školske godine SUDIONICI Svi učenici, grupni i individualni rad s učenicima, rad s pojedinim razredima BROJ SATI……………………………………………………………………………748 PROGRAMSKI SADRŽAJI Stručni bibliotekarski rad i informacijska djelatnost - Organizacija i vođenje rada u knjižnici i čitaonici - Izrada godišnjih planova i programa o radu knjižnice i sl. - Praćenje i evidencija korištenja knjižnice i čitaonice - Vođenje politike nabave knjižnog fonda i AV građe - Stručna obrada knjižničke građe: klasifikacija, katalogizacija, tehnička obrada građe, zaštita i čuvanje građe i sl. - Praćenje stručne literature, bibliografija i kataloga izdavačkih kuća - Čitanje recenzija, kritika i prikaza novih knjiga i stručnih časopisa - Informiranje o recenzijama, kritikama i prikazima novih knjiga i stručnih časopisa - Informiranje učenika i nastavnika o novitetima knjižne i AV građe, zaštita i čuvanje građe i sl. NOSITELJI PROGRAMSKIH SADRŽAJA I VRIJEME REALIZACIJE Bibliotekar tijekom školske godine SUDIONICI Bibliotekar, Bibiliotekar u suradnji s nastavnicima BROJ SATI……………………………………………………………………………455

PROGRAMSKI SADRŽAJI Kulturna i javna djelatnost - Organiziranje i planiranje kulturnih sadržaja - Pripremanje tematskih izložbi u skladu s odgojnim i obrazovnim programom škole - Organizacija promocije knjiga, književnih susreta, projekcija nove građe, natjecanja u znanju za učenike i sl. - Obilježavanje obljetnica i značajnih datuma iz naše povijesti i kulture - Suradnja s nakladnicima, antikvarijatima, muzejima, drugim knjižnicma i sl. NOSITELJI PROGRAMSKIH SADRŽAJA I VRIJEME REALIZACIJE Bibliotekar u suradnji s predmetnim nastavnicima tijekom školske godine SUDIONICI Pojedinci nastavnici, slobodne aktivnosti, zamjene-nastava BROJ SATI……………………………………………………………………………183 PROGRAMSKI SADRŽAJI Suradnja s nastavnicima, suradnicima i ravnateljem škole - Suradnja s nastavnicima svih nastavnih područja u vezi nabave literature za učenike i nastavnike iz oblasti ljudskog znanja - Suradnja s nastavnicima svih nastavnih predmeta u vezi nabave AV građe za potrebe nastave - Suradnja s nastavnicima hrvatskog jezika i književnosti u vezi nabave određenog broja lektirnih dijela za učenike

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

70

- Priprema i odabiranje literature nastavnicima za izvođenje nastavih satova - Suradnja s pedagogom i ravnateljem škole u vezi nabave literature nastavnicima za stručno usavršavanje - Suradnja s ravnateljem u vezi finacijskog plana knjižnice NOSITELJI PROGRAMSKIH SADRŽAJA I VRIJEME REALIZAIJE Bibliotekar tijekom školske godine SUDIONICI Svi nastavnici škole BROJ SATI…………………………………………………………………………… 146 PROGRAMSKI SADRŽAJI Sjednice nastavničkih vijeća - Sastanci stručnih aktiva pojedinih predmeta - Sastanci aktiva nastavnika hrvatskog jezika i književnosti NOSITELJI PROGRAMSKIH SADRŽAJA I VRIJEME REALIZACIJE Ravnatelj i voditelji stručnih aktiva tijekom školske godine BROJ SATI…………………………………………………………………………… . 37 STRUKTURA FONDA SATI ŠKOLSKOG BIBILIOTEKARA (GODIŠNJA) 1. Odgojno-obrazovni rad s učenicima…………………………………………........ 748 2. Stručni bibliotekarski rad ili informacijska djelatnost....................................................................…………………………. 455

3. Kulturna i javna djelatnost knjižnice………………………………….............. 183 4. Stručno usavršavanje……………………………………………………....……… 191 5. Suradnja s nastavnicima, suradnicima i ravnateljem škole……………………...........................................................................… 146 6. Sjednice nastavničkog vijeća i stručnih aktiva…………………………………......................................................... 37 7. Državni praznici........................................................................................................ 88 Godišnji odmor…………………………………………………………………..... 240 UKUPNO GODIŠNJE………………………………………………………….... 2088 UKUPNO RADA ...................................................................................................... 1760 RADNO VRIJEME 08,00-14,30 pon-sri-petak Dnevni odmor: 11,15-14,30

10,30-17,00 uto-četvrtak Dnevni odmor: 12,00-12.30

PLAN BRIGE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA

Mjesec Sadržaj Nosilac aktivnosti NASTAVA 09.-06. U cjelokupnom boravku, osobito u nast. TZK prirodnim predmetima nastavnici će liječnik voditi brigu o zdravlju i zdravstvenom učitelji odgoju učenika. Ta će se briga posvećivati učenicima od njihovog dolaska u školu,

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

71

a očitovat će se u razvijanju higijenskih navika i navika pravilnog sjedenja. Posebna će pažnja zdravstvenom odgoju učenika biti posvećena na satima TZK. Svi učenici bit će pregledani na početku šk. god. radi uočavanja lošeg držanja i deformacija kifoze i skolioze, pregledom stopala i drugih nedostataka koji se mogu pojaviti. Takvi učenici vježbat će po posebnom programu, a prema potrebi bit će upućeni liječniku. Kroz nastavu u ovom predmetu razvijat će se higijenske navike učenika, a osobito upotreba prostorija uz dvoranu TZK namijenjenih pranju i kupanju nakon završetka sata. Boravak učenika u igri i vježbanju na vanjskim terenima, na čistom zraku. 03.-05. U nastavi biologije u osmim raz. težište rada, bit će na higijeni ljudskog tijela, čuvanju od zaraze i vježbama u pružanju prve pomoći kod ozljeda i trovanja. HIGIJENA 09.-06. U svakom odjelu učitelji i redari će paziti na red i čistoću učionice, redovito provjetravati, voditi brigu o osobnoj higijeni. 09.-10. Plivanje 09.-06. Otkrivanje oboljenja na drugima.

09.-06. Održavanje čistoće u svim prostorijama čistači tri puta godišnje generalno 07. Bojanje prostorija vršit će se svake godine odnosno prema potrebi. domari Održavanje sanitarnih uređaja u ispravnom stanju domari spremačice Učenici u školskom prostoru nose papuče, razrednici a obuću odlažu u posebne ormariće ili čuvaju, nose sa sobom PREHRANA

I 09.-06. Prehrana učenika u školskoj kuhinji ima razrednici veliko značenje u zdravstvenom i odgojnom učenici

pogledu. O pretplati učenika na obrok brinu razrednici. kuharice

Na prvom roditeljskom sastanku održat će se predavanje o važnosti pravilne prehrane. Dežurni nastavnik u blagavaonici nadzire primanje hrane. Za učenike slabijeg socijanog statusa troškove prehrane

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

72

( djelomično ili u potpunosti) snosi fond grada Zagreba. O higijeni kuhinje se brinu kuharice. ODMOR I REKREACIJA 09.-06. Škola će omogućiti dnevni i tjedni odmor. razrednik Svi razrednici na prvom roditeljskom sastanku obradit će temu o značenju odmora i rekreacije učenika.Rekreativno vježbanje prema izboru učenika u šp. dvorani i vanjskim igralištima i pod noćnom rasvjetom. 11.-12. Provoditi će se razna rekreativna natjecanja na nivou škole, ekskurzije, jednodnevne šetnje u prirodi, posjete.

ZDRAVSTVENI PREGLEDI Tijekom Zdravstveni pregledi obavljat će se po planu Doma liječnici godine zdravlja Sesvete, Školske ambulante DZ i same škole

a obuhvaćaju: - sistematske preglede

- stomatološke preglede - preventivna cijepljenja

EKOLOGIJA Tijekom Učenici će sudjelovati u uređenju unutarnjeg domari godine i vanjskog prostora i cvjetnjaka,te zbrinjavanju spremačice otpadnih sirovina učitelji učenici OSIGURANJE 10. Prema želji učenika i roditelja škola će omogućiti preko OZ-a osiguranje učenika uz njihovo podmirenje troškova. Tijekom EDUKACIJOM DO ZDRAVLJA godine Tijekom Sportski zdravstveni pregledi učenika sportaša-sportska ambulanta Zagreb

PLAN I PROGRAM RADA RAVNATELJA

Red. Sadržaj rada Mjesec sati br. ___________________________________________________________ PROGRAMIRANJE RADA ŠKOLE 1. Izrada prijedloga programa rada škole 8. i 9. 2. Izrada prijedloga rasporeda rada nastavnika 6. 3. Obavljanje konzultacija - pomoć nastavnicima 9. u izradi pojedinih programa rada škole. 4. Izrada prijedloga istraživanja u svrhu ostvarivanja 9. većih rezultata u odgojno-obrazovnom radu 5. Izrada prijedloga za praćenje realizacije programa 9. i 6. 6. Izrada plana ravnatelja 200

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

73

ORGANIZACIONO-MATERIJALNI ZADACI 1. Izrada organizacione sheme, obavljanje svih 8. poslova odgojno-obrazovnog rada. 2. Podjela zaduženja i tehničke pripreme za početak 8. i 9. rada u novoj šk. god. 3. Organizacija izrade normativnih akata 9. 4. Organizacija rada za obavljanje poslova na 12. inventarizaciji sredstava škole i izradi završnog računa. 5. Praćenje zakonskih propisa tijekom godine 6. Praćenje opremanja inventarom, nastavnim sredstvima i pomagalima, te poslovi oko održavanja opreme i inventara. 7. Sudjelovanje u izradi Financijskog plana škole i praćenje utroška i kretanja financijskih sredstava 200 PEDAGOŠKO-INSTRUKTIVNI I SAVJETODAVNI RAD 1. Rad u izvannastavnom programu i izvan škole HK S.Kraljevec, školski šport škole S. Kraljevec, RK Sesvete HK Sljeme, NK Sesvete, NK Sesvetski Kraljevec,SŠŠK Zagreb 2. Posjeta satovima nastave s ciljem uvida u organizaciju nastavnog rada i upoznavanje kvalitete pripremanja nastavnika za nastavu 3. Obilazak mlađih nastavnika radi pružanja po obrazovnim pomoći u radu razdobljima 4. Individualni rad s nastavnicima, pomoć tijekom godine u programiranju nastavnog rada, upute o primjeni oblika i metoda u radu. 5. Savjetodavni rad s roditeljima 6. Individualni rad s nastavnicima

Program socijalne prevencije protiv ovisnosti-natjecanja učenika u športu – svi učenici 200

ANALITIČKO-STUDIJSKI RAD 1. Analiza uspjeha i ostvarivanja Godišnjeg 12.,6.

programa na kraju obrazovnih razdoblja 2. Analiza makro-programa nastavnika 9.,10. 3. Analiza izvedbenih programa rada nastavnika i pripremanje nastavnika za nastavu 4. Izrada analiza i izvješća o radu i stanju škole za tijekom godine potrebe Gradskog ureda za obrazovanje i područnog ureda u Sesvetama. 5. Analiza ostvarivanja Godišnjeg plana i programa 6. škole i predlaganja zadataka za iduću školsku godinu. 6. Analiza financijskog stanja 200

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

74

RAD U STRUČNIM ORGANIMA I ORGANIMA UPRAVLJANJA 1. Sudjelovanje u pripremi sjednica upravnih organa tijekom godine škole 2. Priprema materijala za organe upravljanja 3. Pripremanje sjednica Učiteljskog vijeća 4. Sudjelovanje u radu RV i suradnja s razrednicima 5. Pedagoško-instruktivni poslovi: - stručni aktivi ravnatelja - sjednice stručnih organa (učiteljsko vijeće, RV)

- stručni aktivi razredne i predmetne nastave 6. Izvršni poslovi - rad na sporovođenju odluka i zaključaka Školskog odbora i stručnih organa 100 SURADNJA S PEDAGOŠKOM SLUŽBOM 1. Suradnja s pedagogom, defektologom i tijekom godine razrednicima 2. Suradnja s vanjskim suradnicima 3. Suradnja s AZOO- Zagreb 142 SURADNJA S INSTITUCIJAMA I ORGANIZACIJAMA 1. Suradnja sa školama na području Sesveta i grada Zagreba 2. Suradnja s mjestom koje obuhvaća školsko područje 3. Suradnja s fakultetima 4. Suradnja s poduzećima 5. Suradnja s društveno-političkim organizacijama školskog područja,športskim organizacijama, kulturnoumjetničkim društvima u zemlji i inozemstvu 100 RAD NA PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI 1. Izrada i provođenje ankete za sve djelatnike 100 škole 2. Pomoć pri izradi pojedinih instrumenata (anketa, tijekom uptinici, skaleri, grafikoni i sl.) godine 3. Kontrola nad vođenjem pedagoške dokumentacije RAD NA USMJERAVANJU MEĐULJUDSKIH ODNOSA 1. Rad na podjeli raznih zadataka na sve članove kao tijekom značajan element za zdrave međuljudske odnose godine 2. Rad na stvaranju radne atmosfere na bazi discipliniranog obavljanja zadataka, međusobnog ponašanja, razumijevanja i pomaganja PLANIRANJE, EVIDENTIRANJE RADA I STRUČNO USAVRŠAVANJE 1. Izrada godišnjeg makro plana 7.,8.,9.

Page 75: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

75

2. Izrada mikro plana rada 3. Pripremanje za nastavu - posjete 4. Vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije tijekom o suradnji s nastavnicima, učenicima i roditeljima godine 5. Prisustvovanje stručnim aktivima, seminarima i savjetovanjima 6. Praćenje stručne literature 510 7. Poslijdiplomski-ekonomija 100 i praćenje stanja u ekonomiji Praznici 88 Godišnji odmor 240 SVEUKUPNO 2088 Radno vrijeme I smjena 07,00 - 15,00

Pauza 10,30 - 11,00 II smjena 11,00 – 19,00

Pauza 15,00 – 15,30 PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA Programski sadržaji mjesec sati

I. PRIPREMANJE ŠKOLSKIH ODGOJNO OBRAZOVNIH PROGRAMA I REALIZACIJA

1. Utvrditi obrazovne potrebe učenika škole i okruženja Istražiti potrebe za kvalitetnu organizaciju odgojno obrazovnog rada Analizirati i utvrditi odgojno obrazovnu situaciju u školi Izvršiti analizu izvješća i prethodnih planova i programa

2. Organizacijski poslovi, planiranje i programiranje 3. rada škole i nastave

Plan i program stručnog suradnika Kvalitativna i kvantitativna analiza ciljeva škole Planiranje praćenja napredovanja učenika sve Planiranje profesionalne orijentacije tijekom Planiranje suradnje s roditeljima godine Plan i program rada pripravnika Planiranje integriranih nastavnih i školskih programa 4. Ostvarivanje uvjeta za realizaciju plana i programa Uvođenje i praćenje inovacija u svim sastavnicama odgojno obrazovne djelatnosti Praćenje cjelokupnog rada škole i vrjednovanje kvalitete rada, didaktičko – metodičkih uvjeta rada Sudjelovanje u estetsko – ekološkom uređenju prostora škole BROJ SATI ……………………………………………………………………………. 300

II. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODGOJNO – OBRAZOVNOM PROCESU

Page 76: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

76

1.. Upis djece u prvi razred i formiranje razrednih odjela Ustrojiti povjerenstvo za upis Koordinirati provođenje poslova upisa Dogovoriti termine liječničkih pregleda Napraviti obradu dobivenih rezultata Formirati ujednačene odjele prvih razreda Napraviti izvješće o upisu

2. Osuvremenjivanje nastave Dogovoriti dinamiku izrade mjesečnih planova i programa Koordinirati rad stručnih timova Obaviti uvid u kvalitetu izvođenja nastave Rad na unaprjeđivanju čitanja u RN

3. Integracija i socijalizacija učenika s teškoćama Identifikacija učenika s teškoćama u učenju Utvrđivanje odgojno – obrazovnih postignuća Utvrđivanje primjerenog oblika rada u skladu sa sposobnostima učenika Identifikacija problem – učenika – predlaganje mjera Individualni rad s učenicima 4. Iznalaženje načina za prevladavanje neželjenog ponašanja učenika Pružiti pomoć roditeljima, učenicima i učiteljima U individualnom radu s učenicima dogovoriti pravila ponašanja i način sankcioniranja Izgrađivati dosljednost u poštivanju dogovorenih pravila ponašanja Raditi na izgrađivanju sustava vrijednosti Uskladiti odgojno djelovanje obitelji i škole Savjetodavni rad s učenicima, roditeljima i učiteljima

4. Profesionalno informiranje učenika i odabir škole u skladu sa sposobnostima, interesima, potrebama i željama učenika

Upoznati roditelje i učenike s mogućnošću nastavka školovanja Upoznati ih sa sustavom srednjoškolskog obrazovanja Anketirati učenike o profesionalnim namjerama Održati predavanja Koordinirati rad sa razrednikom, sa Zavodom za zapošljavanje i srednjim školama Uređivanje panoa s prigodnim informativnim materijalom Održavanje predavanja i prezentacija za roditelje i učenike Suradnja sa srednjim školama, Zavodom za zapošljavanje Informiranje učenika sa teškoćama u razvoju Suradnja sa školskim liječnikom

5. Promicanje zdravstvene kulture učenika Koordinirati rad na ostvarivanju aktivnosti zdravstvene zaštite učenika Dogovarati preglede, cijepljenja Organizirati predavanja Rad na higijeni učenika Estetsko uređenje školskog prostora Upoznavanje socijalnih prilika učenika Zdravstvena zaštita učenika Skrb o učenicima u socijalnoj zaštiti Suradnja s Centrom za socijalnu skrb BROJ SATI ………………………………………………………………………………… 1350

Page 77: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

77

III. VRJEDNOVANJE ODGOJNO – OBRAZOVNIH REZULTATA, PROVOĐENJE

ANALIZA, ISTRAŽIVANJA I PROJEKATA

1. Analiza uspjeha na kraju prvog polugodišta i na kraju školske godine Analiza uspjeha učenika u razrednim odjelima Poduzimanje mjera za rješavanje problema Vrjednovanje rezultata Unaprjeđenje znanja učenika BROJ SATI ………………………………………………………………………………… 288

IV. Stručno usavršavanje ………………………………………………………… 180 DRŽAVNI PRAZNICI …………………………………………………………………….. 88 GODIŠNJI ODMOR ………………………………………………………………………. 240 UKUPNO 2088 Radno vrijeme pedagoga svaki dan - prva smjena: 7,30 - 13,30 sati / odmor 10,30-11,00/ - druga smjena :12,00 -18,00 sati / odmor 10,30-11,00 / - PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA – PSIHOLOGA ŠK. GOD. 2015./2016. prof. Mirna Jakšić Radni zadaci: 9 10 11 12. 1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8 I. POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG PROGRAMA: 1. Organizacijski poslovi 2. Izvedbeno planiranje i programiranje 3. Izrada godišnjeg plana i programa 4. Upis novih učenika i formiranje razrednih odjela

20 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 16 111

Page 78: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

78

II. POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU: 1. Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada 2. Identifikacija učenika s posebnim potrebama 5. Savjetodavni rad (individualni i grupni) s učenicima 6. Savjetodavni rad (individualni i grupni) s roditeljima 7. Savjetodavni rad s učiteljima 8. Savjetodavni rad sa stručnim suradnicima 9. Skrb za socijalne odnose u razrednom odjelu 10. Rad u tematskim psihoradionicama 11. Profesionalna orijentacija i informiranje učenika 12. Sudjelovanje u ostvarenju zdravstvene i socijalne zaštite učenika 13. Sudjelovanje u radu stručnih tijela Škole 14. Vrednovanje ostvarenih rezultata

85 108 108 113 120 126 126 118 126 120 31 1181

III. STRUČNO USAVRŠAVANJE: 1. Stručno usavršavanje učitelja 2. Rad sa strukovnim udruženjima 3. Praćenje i obrada stručne literature 4. Osobno stručno usavršavanje

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 5 212

IV. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST: 1. Sudjelovanje u organizaciji priredbi te

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

Page 79: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

79

kulturnih i sportskih susreta 2. Informiranje učenika o kulturnim zbivanjima V. SURADNJA S IZVANŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA: 1. Suradnja s Domom zdravlja Sesvete 2. Suradnja s Policijskom upravom Sesvete 3. Suradnja s Centrom za socijalnu skrb Sesvete 4. Suradnja s Dječjim vrtićima 5. Suradnja sa specijaliziranim ustanovama

15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 115

VI. DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST: 1. Izrada i čuvanje učeničkih dosjea 2. Izrada izvješća 3. Pisanje stručnih mišljenja 4. Ažuriranje podataka u e-matici

43 15 24 10 11 10 18 10 10 16 10 13 190

VII. G.ODMOR 90 150 240

UKUPNO 168 168 184 168 176 176 184 168 176 176 168 184 2088

Page 80: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

80

ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ZLOUPORABE SREDSTAVA OVISNOSTI OŠ SESVETSKI KRALJEVEC

Šk. god. 2015./2016. Broj učenika: 765 Broj smjena: dvije Broj odjela: 33

ZADACI CILJEVI AKTIVNOSTI METODE I OBLICI RADA NOSITELJI

PROGRAM USMJEREN PREMA UČENICIMA

Unaprijeđenje zaštite zdravlja učenika Poticanje kvalitetnog provođenja

slobodnog vremena Razvijanje negativnog stava prema

uporabi sredstava ovisnosti Razvijanje prihvatljivih oblika

ponašanja Razvijanje socijalnih vještina Osposobljavanje učenika za nošenje sa

situacijom izloženosti sredstvima ovisnosti

Osposobljavanje učenika za odgovorno donošenje odluka

Uključivanje i sudjelovanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima

Ogranizacija Dana sporta Pomoć učenicima u kvalitetnoj

organizaciji slobodnog vremena Obilježavanje važnih datuma vezanih uz

zdravlje i preveciju ovisnosti Kroz nastavne predmete obrađivanje

uzroka zlouporabe sredstava ovisnosti i njihove posljedice

Obrada tema vezanih uz sredstva ovisnosti na satovima razrednog odjela

Omogućavanje individualne i grupne stručne pomoći za učenike

Predavanja, radionice, debate, individualni i grupni razgovori, tribine, rasprave, sportska natjecanja

Razrednici, učitelji, stručni suradnici, školska liječnica

PROGRAM USMJEREN PREMA RODITELJIMA

Davanje podrške roditeljima u odgoju Educiranje roditelja za odgovorno i

kvalitetno roditeljstvo Osposobljavanje roditelja za

prepoznavanje i pravovremenu prevenciju uporabe sredstava ovisnosti

Provođenje roditeljskih sastanaka i radionica za roditelje na temu ovisnosti, roditeljstva, organizacije učenja i slobodnog vremena

Program Mogu ako hoću 2 – MAH 2 za roditelje 6. razreda u suradnji sa PUZ

Organizacija predavanja za roditelje u suradnji sa školskom liječnicom na teme vezane uz sazrijevanje, zdravi stil življenja i prevencije svih oblika ovisnosti

Roditeljski sastanci, radionice za roditelje, predavanja za roditelje

Razrednici, stručni suradnici, školska liječnica, PUZ

Page 81: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

81

PROGRAM USMJEREN PREMA UČITELJIMA I STRUČNIM SURADNICIMA

Educirati i osposobiti učitelje i stručne suradnike za provođenje programa prevencije

Ostvariti uspješnu i kvalitetnu suradnju sa vanjskim instuitucijama

Omogućiti ranu prevenciju i intervenciju pri pojavi sredstava ovisnosti

Sudjelovanje učitelja i stručnih suradnika na stručnim skupovima u vidu stručnog usavršavanja

Organizacija tematskih predavanja po potrebi

Stalna suradnja učitelja i stručnih suradnika i izmjena informacija o učenicima na dogovorenim sastancima

Kontaktiranje vanjskih institucija (CZSS, PUZ...) po potrebi

Proučavanje stručne literature

Sastanci, razgovori, radionice, predavanja, stručni skupovi

Učitelji, razrednici, stručni suradnici, vanjske institucije

VRIJEME PROVEDBE: kontinuirano tijekom godine SURADNICI: Dom zdravlja (školska liječnica-Biserka Labavić, dr.med.), Policijska uprava Zagrebačka, Policijska postaja Sesvete, Centar za socijalnu skrb Sesvete, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za odgoj i obrazovanje FINANCIRANJE: iz vlastitih sredstava, donacija VREDNOVANJE: vrednovanje će vršit voditelj preventivnog programa i ravnatelj kontinuirano tijekom godine kroz povratne informacije od strane učenika, učitelja i

roditelja. Voditelj Školskih preventivnih programa: Mirna Jakšić, stručni suradnik psiholog

Page 82: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

82

PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA DEFEKTOLOGA ZA ŠK.GOD. 2015-2016 Prof.Danijela Jerabek

PODRUČJA

RADA 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 8. UK.

1.

NEPOSREDNI ODGOJNO OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA 101 102 110 102 102 101 110 110 102 101 1001

1.1 Dijagnostika 33 27 27 27 27 26 27 27 27 26 274

1.2 Rehabilitacija 40 48 48 48 48 48 48 48 48 48 472

1.3 Ostali oblici rada 28 27 27 27 27 27 27 27 27 43 267

2.

NEPOSREDNI ODGOJNO OBRAZOVNI RAD 66 66 50 66 66 59 66 66 66 59 12 26 630

2.1 Planiranje i programiranje 8 9 9 17 9 9 9 17 9 8 10 114

2.2 Priprema za rad 9 9 9 9 9 8 9 9 9 8 10 98

2.3 Suradnja s učiteljima 9 8 16 8 8 8 8 8 8 16 10 107

2.4 Rad s roditeljima 9 8 16 8 8 15 8 8 16 7 103

2.5

Suradnja sa ravnateljem i stručnim suradnicima 8 8 8 8 16 7 8 8 8 7 10 96

2.6

Suradnja sa stručnim i društvenim ustanovama 4 8 16 8 8 7 8 8 8 7 12 95

2.7

Vođenje dokumentacije o radu 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 6 76

2.8 Stručno usavršavanje 7 7 8 8 8 15 8 8 8 7 8 93

2.9. God.odmor 90 150 240

2.10 Državni prazici 88

SUMA 168 168 184 168 176 176 184 168 176 176 168 184 2088

Page 83: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

83

DISLALIJA: - vježbe organa za artikulaciju - razbijanje starih slušnih navika - vježbe korekcije distorziranih glasova - izazivanje pravilnih glasova (omisija i substitucija) - vježbe pravilanog izgovora glasova- samostalnih, logatomima, riječima i rečenicama. automatizacija TEŠKOĆE ČITANJA I PISANJA: - razvijanje predčitalačkih vještina ukoliko ne postoje ili su slabo razvijene - vježbe za poboljšanje tehnike čitanja (slogovno čitanje, slovno čitanje) - vježbe vizualne percepcije i vizualizacija - razvijanje fonološke svjesnosti - vježbe za poboljšanje čitanja s razumijevanjem- odgovori na pitanja, opisivanje predmeta, slika i doživljaja - vježbe za poboljšanje brzine i tehnike pisanja prepisivanje, diktati, autodiktati - vježbe za razvoj samostalnog pismenog izražavanja pisanje slobodnih sastava na zadanu temu - rad na strategiji učenja DISKALKULIJA - zanimljivim pričama otkloniti zablude o matematici - naći načine kako razbiti strah od matematskog jezika - otkriti učenikovu jezičnu razini i što ga zbunjuje u matematičkom jeziku - automatizacija aritmetičkih činjenica pomoću didaktičkih materijala i konkretnih modela - potaknuti sposobnost vizualnog razmišljanja - vježbe orijentacije i organizacije u prostoru - nizanje i održavanje redosljeda - vježbe slijeda niza brojeva VJEŽBE VIZUALNE PERCEPCIJE - uočavanje detalja - logičkog zaključivanja, - koncentracije, - uočavanje prostornih odnosa, koordinacije oko - ruka, razvoja fine motorike, točnosti i preciznosti. VJEŽBE GRAFOMOTORIKE - gibanje ruke iz ramena (d-lj) - gibanje ruke iz lakta (d-lj) - gibanje ruke iz ručnog zgloba (d-lj)

Page 84: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

84

- crtanje krugova po tijelu - crtanje velikih krugova bez prestanka na novinskom papiru sa vodenim bojama - ili flomasterima - crtanje velikih i malih krugova na bijelom papiru - crtanje velikih i malih krugova na ploči - isto sa valovima

Praktične metode uključuju vježbe, igre i modeliranje.

Vježbe su višestruka ponavljanja različitih zadataka. Najbolji učinak vježbe postižu u radu s poremećajima glasa i artikulacije. Zahvaljujući vježbama stvaraju se preduvjeti za ispravan izgovor; oblikuju se glasovi.

Vježbe se dijele na tri vrste:

• Imitativno-izvršne vježbe:

logoped pokazuje djetetu što treba učiniti i dijete ponavlja za njim. Zatim, postupno, demonstracija postaje sve kraća, logoped samo imenuje vježbu i dijete je izvršava. To su vježbe glasa, disanja, artikulacije, kao i vježbe razvijanja grube i fine motorike.

• Vježbe konstruiranja:

u logopedskoj praksi primjenjuju se uglavnom u radu s poremećajima čitanja i pisanja, kada djeca uče konstruirati slova od različitih elemenata.

• Kreativne vježbe:

koriste se kada se s djetetom radi na sposobnosti primjenjivanja stečenih znanja i vještina u novim situacijama (npr. smišljanje riječi sa zadanim glasom, odabir slika na određenu temu i dr.).

Dodatno se koriste govorne vježbe (ponavljanje riječi, učenje stihova napamet) i vježbe-igre u kojima se provodi oponašanje određenih radnji uz progovaranje. To podiže emocionalni ton i izaziva pozitivne osjećaje.

Kako bi logopedski rad tijekom izvođenja vježbi bio učinkovitiji, treba zadovoljiti neke uvjete. Dijete treba biti svjesno svrhe vježbe; vježbati treba redovito, odnosno na satu s logopedom i kod kuće; potrebno je postupno povećavati složenost vježbe u skladu s djetetovom dobi; na završnom stupnju logopedskog rada izvođenje svake radnje treba biti svjesno i samostalno; potrebno je ocjenjivati izvedbu.

Page 85: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

85

PLAN I PROGRAM RADA TAJNIKA ŠKOLE

Red. Sadržaj rada God. Vrijeme br. sati

ORGANIZACIJA RADA

1. Organizacija i kontrola rada tehničkog osoblja 121 8.-6. 2. Nabavka i izdavanje materijala i sredstava za rad 66 8.-6. 3. Narudžbe i nabavke namirnica za škol.kuhinju organizacija rada školske kuhinje, upućivanje na

liječničke preglede 88 9.-6. NORMATIVNO PRAVNA DJELATNOST

1. Rad na donošenju i usklađivanju normativno- pravnih akata te tumačenje istih 150 10.-6. 2. Informiranje djelatnika škole o odlukama organa upravljanja 71 9.,6.,8. 3. Suradnja s predsjednicima organa upravljanja i komisija (pripremanje sjednica, tumačenje zakonskih propisa) 71 9.-6. 4. Provođenje zakonskih propisa u vezi registracije promjena u školi (ovlaštenje kod OPS i ZAP) 42 9.,12. PERSONALNI POSLOVI 1. Provođenje natječaja, prijava potreba za djelatnicima škole Gradskom uredu i dr. 67 9. i dr. 2. Izrada odluka i rješenja u vezi radnih odnosa, plaća i drugo 80 prema potrebi 3. Organizacija zdravstvene zaštite djelatnika i učenika 21 4. Vođenje matične knjige djelatnika 24 prema potrebi OSTALI POSLOVI 1. Vođenje arhivske knjige i odlaganje pošte u arhivu, prihvat i raspored pošte 48 12.,6. 2. Sudjelovanje u organiziranju kulturne i javne djelatnosti škole 41 9.,12.,6. 3. Izdavanje i ovjeravanje duplikata svjedodžbi 35 6. 4. Rad sa strankama, učenicima, djelatnicima, roditeljima 252 9.-6. 5. Prisustvovanje sjednicama i pisanje zapisnika 189 9.-8. 6. Otpremanje pošte i urudžbiranje 101 9.-8. 7. Briga o imovini škole (osiguranje redovnih godišnjih pregleda kotlovnice, gromobrnskih i električnih

Page 86: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

86

instalacija, protupožarnih alata i dr.) 124 kont. 8. Administrativni i daktilografski poslovi, te ostali poslovi 200 kont. Svega: 1760

godišnji odmor 240 državni praznici i blagdani 88 Radno vrijeme 1. smjena 7,00 - 15,00 sati 2. smjena 11,00-19,00 Pauza 10,30 - 11,00 15,00-15,30 PLAN I PROGRAM RADA RAČUNOVOĐE Red. Sadržaj rada God. Vrijeme br. sati 1. Izrada prijedloga financijskog plana škole 84 1. 2. Briga o pravovremenoj i pravilnoj primjeni privredno- financijskih propisa, odluka organa upravljanja u svezi financijskog poslovanja 100 9.-8. 3. Izrada izvješća o finacijskom poslovanju (mjesečno) 86 9.-8. 4. Usklađivanje akata o financijskom poslovanju s pozitivnim zakonskim propisima 60 9.-8. 5. Usklađivanje stanja na žiro-račun škole 70 9.-8. 6. Knjiženje, kontiranje, zbrajanje dnevika i kartica 50 9.-8. 7. Vođenje fondova škole 47 9.-8. 8. Izrada periodičnog obračuna 119 4.,10.,7. 9. Izrada završnog računa 92 1.-2. 10. Obračun amortizacije 84 9.,10.,11., 12.,1. 11. Financijsko i materijalno poslovanje 33 9.-8. 12. Usklađivanje knjiga i kartoteka osnovnih sredstava i

sitnog inventara 232 9.,10.,12.,1.,2. 13. Poslovi vezani za inventuru i revalorizaciju 100 1. 14. Virmansko i čekovno plaćanje 169 9.-8. 15. Čuvanje i pohranjivanje dokumentacije i sređivanje 90 9.-8. 16. Suradnja s fondovima osnovnog školstva 74 9.-8. 17. Vršenje nabavki i potrebnog materijala 56 18. Rad sa strankama 121 9.-8. Svega 1760 Godišnji odmor 240 Državni praznici i blagdani 88 Radno vrijeme 1 smjena 7,00-15,00 sati/odmor 10,30-11,00/

Page 87: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

87

PLAN I PROGRAM RADA ADMINISTRATORA Red. Sadržaj rada God. Vrijeme br. sati 1. Izrada prijedloga financijskog plana školske kuhinje 84 2. Briga o pravovremenoj i pravilnoj primjeni privredno- financijskih propisa, odluka organa upravljanja u svezi financijskog poslovanjemškolske kuhinje 100 9.-8. 3. Izrada izvješća o finacijskom poslovanju školske kuhinje (mjesečno) 86 9.-8. 4. Usklađivanje akata o financijskom poslovanju s pozitivnim zakonskim propisima 60 9.-8. 5. Usklađivanje stanja na žiro-račun škole 70 9.-8. 6. Knjiženje, kontiranje, zbrajanje dnevnika i kartica 50 9.-8. 7. Vođenje fondova škole 47 9.-8. 8. Izrada periodičnog obračuna školske kuhinje 119 4.,10.,7. 9. Izrada završnog računa školske kuhinje 92 1-2. 10. Obračun amortizacije 84 9.,10.,11., 12.,1. 11. Financijsko i materijalno poslovanje 33 9.-8. 12. Usklađivanje knjiga i kartoteka osnovnih sredstava i

sitnog inventara 232 9.,10.,12.,1.,2. 13. Poslovi vezani za inventuru i revalorizaciju 100 1. 14. Virmansko i čekovno plaćanje 169 9.-8. 15. Čuvanje i pohranjivanje dokumentacije i sređivanje 90 9.-8. 16. Suradnja s fondovima osnovnog školstva 74 9.-8. 18. Vršenje nabavki i potrebnog materijala 56 18. Rad sa strankama 121 9.-8. Svega 1760 Godišnji odmor 240 Državni praznici i blagdani 88 Radno vrijeme 1 smjena 7,00-15,00 sati/odmor 10,30-11,00/

PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG MAJSTORA NA ODRŽAVANJU

STOLARIJE, ČUVANJU ZGRADE, DOSTAVI I UREĐENJU OKOLIŠA Red. Sadržaj rada God. Vrijeme br. sati 1. Radno održavanje stolarije (popravci, izrada novih

dijelova namještaja prema potrebi i sl) 469 prema potr 2. Briga o inventaru da bude na određenom mjestu (razmještaj o prostorijama) 98 3. Svakodnevni obilazak škole u toku dana i u večernjim satima 235 9.-8. Svakodnevno dostavljanje pošte, a prema potrebi i

Page 88: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

88

dostava u mjestu i Sesvetama i dostava ostaloga 146 9.-8. 5. Održavanje podrumskih prostorija najmanje dva puta 21 3.,5.,9. 6. Nabavka kancelarijskog materijala, potrošnog materijala, namirnica za školsku kuhinju i ostalog 120 9.-8. 7. Održavanje zelenih površina: - košenje trave najmanje 5x godišnje 118 9.-8. - rezanje živice najmanje 4x godišnje 56 5.-10. - čišćenje nasada tokom sezone 4x godišnje 28 3.-9. - održavanje jarka uz cestu 28 3.-10. 8. Čišćenje snijega ispred škole, a prema potrebi i s krovišta 90 12.-2. 9. Demontaža prozora radi pranja 1x godišnje 44 7. 10. Prijevoz automobilom za potrebe škole 143 prema potrebi 11. Ostali poslovi prema potrebi i nalogu i dostava 281 Svega B 1760 B 1760 P 1760 Godišnji odmor 240 240 240 Državni praznici i blagdani 88 88 88 Radno vrijeme: 6,00 - 14,00 i 14,00 - 22,00

Pauza: 10,30 - 11,00 i 17,00 - 17,30 POSLOVI I RADNI ZADACI KUHARICE Red. Sadržaj rada God. Vrijeme br. sati . 1. Pripremanje hrane za učenike i zaposlene 1244 9.-6. 2. Izdavanje hrane učenicima i zaposlenima 226 9.-6. 3. Održavanje prostora i uređaja 170 9.-6. 4. Pravovremena narudžba namirnica i dobava 69 9.-6. 5. Uskladištenje namirnica 60 9.-6. 6. Vođenje evidencije o utrošku namirnica i ostali 57 9.-7. poslovi Godišnji odmor 240 Državni praznici 88 SVEUKUPNO 2088 RAD 1760 Radno vrijeme: 6,00-14,00 9,00-17,00 smjene su naizmjenične Pauza: 10,30 – 11,00 i 14,30 – 15,00

POSLOVI I RADNI ZADACI NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE

Red. Sadržaj rada God. Vrijeme Br. sati

24. Provjeravanje jesu li su prostorije u toku noći bile otvorene i da li se što dogodilo, odnosno preuzimanje dužnosti u 14 sati za posljepodnevnu smjenu 24 9.-8. 2. Brisanje prašine i provjetravanje prostorija 145 9.-6. 3. Čišćenje hodnika, stubišta nakon ulaska učenika u učionice, čišćenje WC-a i održavanje dvorane za TZK, kabineta i drugo 499 9.-7.

Page 89: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

89

4. Pranje prozora i vrata najmanje 5x godišnje 178 9.-8. 5. Pražnjenje koševa za otpatke i čišćenje učionica za vrijeme odmora i između smjene 197 stalno

24. Otključavanje i zaključavanje prostorija u toku dana nastavnicima na njihov zahtjev 41 prema potrebi

24. Oglašavnje početka i završetka nastavnih sati u svojoj smjeni 58 stalno

24. Čišćenje dvorišta ispred ulaza u zgradu, čišćenje hola svakodnevno 308 9. Njegovanje cvijeća u školi i cvjetnjak ispred škole 159 10. Dežurstvo na ulazu u školsku zgradu 151 po rasporedu 11. Obavljanje ostalih poslova koji po svojoj prirodi spadaju u ovu grupu pranje zavjesa, čišćenje tepiha i drugo) 104 po potrebi Godišnji odmor 240 Državni praznici i blagdani 88 RAD 1760 SVEUKUPNO 2088 Radno vrijeme 6,00-14,00 14,00-22,00 Pauza 10,30-11,00 17,00-17,30

OPREMANJE ŠKOLE

U 2015/2016. Godini planirano je opremanje škole sa sljedećim uređajima i pomagalima: Realizaciju će provesti ravnatelj škole sa zaposlenicima prema njihovoj djelatnosti

1. Nabava računala,projektora i pisača s učiteljima inf. i domarima 2. Knjige za knjižnicu i lektiru .

3.Nabava panoa po hodnicima i učionicama. 4.Nabava namještaja za učionice 5.Opremanje računala s programima

6.Nabava pomagala i opreme za TZK 7.Uređenje kupaonica i kotlovnice-Cerje

8.Nabava priručnika za učitelje 9.Nabava grafo-folija-programa 10. Uređenje učionice za fiziku i teh.kulturu 11. Izgradnja video nadzora na i u objektu tijekom godine-prema mogućnostima 12. Opremanje ostalih kabineta škole te ostalih prostora u objektu te PŠ Cerje

Page 90: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

90

PLAN I PROGRAM MJERA SIGURNOSTI U ŠKOLI

1. TEHNIČKA SMJENA A) tajništvo B) domari C) spremačice D) kuharice 2. NASTAVNE SMJENE

A učitelji B učenici C roditelji D voditelji smjene

3. RAZVOJNA SLUŽBA A) pedagog škole B) socijalni - pedagog / stažista/ C) defektolog škole / jedan dan/ E) knjižničar škole F) psiholog škole 4. ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB 1. Izvannastavne aktivnosti 2. Izvanškolske aktivnosti 3. Natjecanja učenika 5. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB 6. ŠKOLSKA MEDICINA 7. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 8. PROMETNA KULTURA, HAK-JUMICOR 9. PROGRAM LIJEPA ŠKOLA 10.PROGRAM RADNIH AKTIVNOSTI S UČENICIMA 11.PRGRAM OTVORANA ŠKOLA SUBOTOM I NEDJELJOM 13. PEDAGOG ŠKOLE- Koordinator plana i programa sigurnosti 14. RAVNATELJ ŠKOLE – voditelj i poslovodni organ škole

Zaposleni će iz svoje djelatnosti posebnu pažnju posveti slijedećim aktivnostima:

Page 91: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

91

1. TEHNIČKA SMJENA

A) TAJNICA ŠKOLE 1. Koordinira i organizira rad tehničke smjene (domari, spremačice, kuharice). 2. Vrši raspored osoblja prema radnom vremenu i radnoj površini. 3. Vrši raspored dežurstva tehničkog osoblja ( spremačice) na glavnom ulazu u školu u razdoblju 12,00 sati – 13,00 sati ( do dolaska dežurnih učitelja) u prijepodnevnoj smjeni 5 – 8 razred 4. Organizira pomoću tehničke smjene ulazak učenika putnika u školsku zgradu u učionicu za putnike(14,15,16) za vrijeme nepogoda i niskih temperatura u vremenu 7,15 sati – 7,40 sati(domari) i 12,20sati – 13,00 sati (spremačice) uz predočenje iskaznice za školski bus. 5. Organizira raspored spremačica odmah iza odmora učenika kako bi mogle utvrđivati eventualno nastala oštećenja u sanitarnim i ostalim prostorima te prijavile počinitelje šteta voditelju smjene i pedagogu škole te upisale oštećenja u knjigu za prijavu šteta. 6. Organizira rad tehničkog osoblja na uređenju prostora oko zgrade i ispred zgrade (pregled i čišćenje) 7. Organizira dežurstvo domara u športskoj dvorani u večernjim satima tijekom radnih dana za vrijeme športskog vježbanja učenika. DOMARI 1. Kontrola ispravnosti stanja unutar objekta (ispravnost električnih instalacija prekidača, utičnica, el. grla, stakla, vrata, slavine i vodovodne instalacije, svakodnevno kontrola izvan objekta i otklanjanje oštećenja i onečišćenja (razno raslinje, metalne i druge izbočine, zaštitna žica itd.)svakodnevno 2. Dežurstvo na glavnim vratima u jutarnjim satima 7,00 – 7,20 sati ( do dolaska dežurnih učenika) 3. Kontrola kotlovničkog postrojenja u neradno vrijeme i paljenje i gašenje vanjskih

svjetala, kontrola vanjske javne rasvjete na športskim igralištima - svakodnevno 4. Prijava i otklanjanje šteta iz knjige za prijavu šteta. 5. Ostali poslovi vezani uz funkcioniranje objekta. SPREMAČICE 1. Kontrola ulaza u školu u prijepodnevnim satima 12,00 – 13,35 sati. 2. Svakodnevno održavanje funkcionalnosti svih stepenica, hodnika i prilaznih stepenica ( čisto i suho) za vrijeme boravka učenika u tim prostorima. 3. Svakodnevna kontrola pripadajućim prostorima za pospremanje i prijava šteta i počinitelja. 4. Svakodnevno održavanje športske dvorane i svlačionica funkcionalnim prema rasporedu rada tajnice škole. 5. Redovito čišćenje i posipavanje površina na ulazima u školu zimi. 6. Održavanje prostora oko škole, otklanjanje nečistoća, uočavanje, prijava oštećenja i počinitelja štete 7. Suradnja s pedagogom i učiteljima u svrhu radnih aktivnosti na održavanju i uređenju unutrašnjih i vanjskih prostora.

Page 92: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

92

KUHARICE 1. Organizacijom rada u kuhinji i svojim profesionalnim ponašanjem utjecati na pozitivno ponašanje učenika za vrijeme boravka učenika u školskoj kuhinji. 2. Suradnja s učiteljima u svrhu otklanjanja neprimjerenog ponašanja učenika za

vrijeme prehrane u školskoj kuhinji. 3. Provođenje nadzora za vrijeme prehrane nad učenicima/dežurstvo/.. 4. Svojim djelovanjem prema zaposlenima stvarati pozitivno ozračje. NASTAVNE SMJENE UČITELJI Rad s učiteljima i stručnim suradnicima provodit će se kroz grupno i individualno usavršavanje, predavanja, radionice, samostalni rad s literaturom te će provoditi vježbe evakuacije s učenicima. 1. Hiperaktivno dijete 2. Agresivnost 3. Učenici s teškoćama u razvoju 4. Obiteljski zakon 5. Preventivni program protiv ovisnosti 6. Problemi zlostavljanja 7.Obrazovanje za demokraciju 8. Problemi učenika u ponašanju i njegovo rješavanje-program primarne i sek.prevenc.

9. Obučavanje učitelja za rad razrednika 10. Obučavanje učitelja u informatičkoj tehnici 11. Uspostavljanje discipline 12. Rad u radionicama 13. Školsko i nastavno ozračje 14. O ocjenjivanju 15. Razredno ozračje 16. Pravo na obitelj – obitelj i država u osiguranju prava djeteta 17. Poslovno komuniciranje 18. Odnosi prema javnosti 19. Psihosocijalna potpora učenicima 20. Mirno rješavanje sukoba 21. Interpersonalna komunikacija 22. Savjetodavni rad 23. Uređenje unutrašnjih i vanjskih prostora svi učenici 24. Kulturna događanja i pokret «Znanost mladima» 25. Šport u službi zdravlja 26. Nadzor nad učenicima 27. Pravo u svakodnevnici – o ljudskim pravima, medijacija, pravilno suđenje 28. komunikacija učitelj – učenik 29. Stvaranje programa 30.Dobrim građanstvom protiv nasilja-koordinacija s učenicima 31.Lijepa škola-organizacija rada s učenicima na uređenju objekta s učenicima

Page 93: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

93

Predavači:

1. Pedagog 2. Defektolog 3. Ravnatelj 4. Psiholog 5. Knjižničar

6.Liječnici i drugi

UČENICI Rad s učenicima provodit će se kroz pojedinačne razgovore s učiteljima, stručnim suradnicima, ravnateljem škole (po potrebi), sa službom za soc. skrb, lječnicima školske medicine, školskim psihologom, dječjim psihijatarom te kroz parlaonice. Na satovima razredne zajednice:

1. Međusobna pomoć i uvažavanje 2. Moj prijatelj i ja 3. Učimo i igramo se zajedno 4. Imam li razumijevanja za druge? 5. Uvažavam li tuđe mišljenje? 6. Rješavam li sukobe mirnim putem? 7. Država i obitelj u osiguranju prava djeteta 8. Kako čuvam svoje zdravlje? 9. Rekreacija i šport u službi zdravlja

10. Kako upravljam svojim željama i postupcima? 11. Odnos među spolovima 12. Prepoznavanje zlostavljanja 13. Natjecanja učenika u znanju 14. Dobrim građanstvom protiv nasilja – natjecanje učenika u ponašanju i drugim aktivnostima 15. O pušenju, alkoholu, drogama 16. O sigurnosti u školi 17. Mogućnost testiranja na alkohol, pušenje, droge 18. O ljudskim pravima 19. Izleti učenika, terenske nastave i izleti za nagradu u natjecanju Dobrim građanstvom protiv nasilja 20. Mogućnost razmjene najboljih učenika s drugim školama 21. Obrazovanje za demokraciju 22. Bio-psiho-socijalni razvoj/zdravstvevi odgoj, seksualni odgoj/ RODITELJI Rad s roditeljima provodit će se kroz pojedinačne razgovore, roditeljske sastanke s učiteljima i ravnateljem škole, sastanke s liječnicima, pedagozima, psiholozima, s policijom na kojima će se obrađivati teme prevencije ovisnosti i zloporaba droga, zlostavljanje djece, pomoć djeci s poteškoćama u razvoju, kako učiti i efikasno izvršavati učeničke obveze, obveze roditelja u razvoju njegovog djeteta, plan i program škole.

Page 94: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

94

VODITELJI SMJENE

Ustrojavaju i prate rad smjene. RAZVOJNA SLUŽBA PEDAGOG

škole će u svojoj djelatnosti obavljati i neposredni pedagoški rad s učenicima i obrađivati teme: 1. Kako upravljati svojim željama i

Postupcima? 2. Komunikacija učenik – učitelj 3. Izbor zanimanja 4. Odnos među spolovima 5. Higijena 6. Problemi ovisnosti – pušenje 7. Parlaonice – okrugli stolovi 8. Koorddinator plana sigurnosti

DEFEKTOLOG 1.Predavnje za učitelje i roditelje „Kako pomoći učenicima s poteškoćama u razvoju?“

2. Stalna obrada učenika u suradnji s učiteljima, pedagogom, soc. skrbi, školskom medicinom, dječjom psihijatrijskom bolnicom, policijom po potrebi, neposredni rad s učenicima

KNJIŽNIČAR Organizira kulturne i zabavne programe. Neposredno radi s učenicima i obrađuje:

1. prikazuje filmove izvan redovite nastave

2. postava izložbi i panoa svaki mjesec povodom obiležavanja

važnijih datuma 3. okrugli stilovi, parlaonice

PSIHOLOG 1. problematika ponašanja 2. razvojna problematika 3. terapijsko djelovanje 4. suradnja sa zaposlenicima 5. neposredni rad s učenicima IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI Svaki učitelj ima u razrednoj nastavi po jednu izvannastavnu aktivnost. Predmetna nastava također osim hrvatskog i engleskog jezika te matematike koji imaju dod. i dop. ŠKOLSKI ŠPORTSKI KLUB I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI Obuhvatiti što više učenika kroz razne:

Page 95: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

95

A) športske grupe 1. rukomet (ž) 2. rukomet(m) 3. odbojka(ž) 4. nogomet 1-4 raz. 5. nogomet 5-8 raz. 6. karate 7. hrvanje-borilačke discipline 8. streličarstvo 9. atletika

10. folklor 11. stolni tenis 12. tenis 13. ples 14. tamburaški orkestar 15. tečaj prve pomoći 16. savate 17. ples 18. plesno-navijačka grupa 19. grupe klavijaturista 20. košarka M 21. odbojka Ž 22. šah

B natjecanja na razini mjesta, grada, države, međunarodna prema planu škole,

školskog sportskog saveza i sportskih saveza

C) otvorena škola u službi učenika – /sport, ples,/subotom i nedjeljom

POSLOVI 5,6 i 7 U okviru djelatnosti tih mehanizama. Rok izvršenja svih poslova je školska godina. VIDEO NADZOR U POTPUNOSTI POKRIVA OBJEKT IZNUTRA I IZVANA. 51 MJESTO NADZORA NA I U OBJEKTU. KONTROLIRANI ULAZ U ŠKOLU POMOĆU EL.BRAVE I ODRASLE OVLAŠTENE OSOBE.

ŠKOLA STRANIH JEZIKA - MIKIĆ

Page 96: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

96

Osnovna škola Sesvetski Kraljevec Školska 10 10 000 Zagreb

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM RADA

OSNOVNE ŠKOLE SESVETSKI KRALJEVEC Ravnatelj: Ivica Vlašić Voditelj: Vedran Tomurad Školska godina 2015./2016.

Page 97: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

97

SADRŽAJ: 1. UVOD

2. MATERIJALNI UVJETI RADA ŠKOLE

3. SURADNJA S KOLEKTIVOM

4. CILJEVI I ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI

4.1 DUGOROČNI CILJ

4.2 KRATKOROČNI CILJ

4.3 ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI

5. STRUKTURA SATA

6. AKTIVNOSTI

6.1 REDOVITE AKTIVNOSTI

6.2 POJEDINAČNE AKCIJE

6.3 ZAJEDNIČKE AKCIJE

6.4 AKTIVNOSTI ZA VRIJEME PRAZNIKA

7. ZAKLJUČAK

8. RASPORED

1. UVOD Program „Vikendom u sportske dvorane“ financiran je od strane Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport i u potpunosti je besplatan za sve učenike osnovnih škola od prvog do osmog razreda. U OŠ Sesvetski Kraljevec program se provodi od 11 mjeseca prošle godine. Program je višestruko koristan za učenike osnovnih škola koji kroz različite sportske aktivnosti mogu naučiti različite oblike kretanja, pravila, tehniku i taktiku različitih sportova, održavati i poboljšati svoje motoričke i funkcionalne sposobnosti, te stjecati navike redovitog i pravilnog vježbanja. Imaju priliku sudjelovati na različitim oblicima sportskih susreta i sportskih priredbi te upoznati mnogo vršnjaka jednakih interesa. Također imaju priliku provesti svoje slobodno vrijeme u zdravom okruženju, daleko od opasnosti i ovisnosti koje vrebaju iz svakodnevnog života. U školskoj godini 2015./2016. Program će se provoditi od početka školske godine 07. rujna 2015. sve do 30. lipnja 2015. godine. Program se odvija u opsegu od 40 radnih tjedana odnosno 960 sati.

Page 98: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

98

2. MATERIJALNI UVJETI RADA OBJEKTI OTVORENI OBJEKTI:

2 betonska igralište (3 koša, 2 gola) Zelena površina Betonska staza za trčanje

ZATVORENI OBJEKI:

Velika dvorana 27x14m (košarka, nogomet, badminton, stolni tenis, hrvanje, elementarna sportska škola)

Mala dvorana 20x8m (graničar, hrvanje, elementarna sportska škola) Fitnes 7x4

OPREMA:

SPRAVE : 2 odskočne daske bicikl traka za trčanje orbitrek 1 mreža za odbojku bench press klupa 2 velika švedska sanduka 2 mala švedska sanduka 2 rukometna gola 6 koševa 3 švedske klupe 3 užeta za penjanje 4 motke za penjanje 3 mornarske ljestve švedske ljestve 20 niskih prepona 1 dvovisinske ruče 1 paralelne ruče 2 niske grede 1 visoka greda 3 stola za stolni tenis

REKVIZITI:

15 rukometnih lopti 20 košarkaških lopti 10 odbojkaških lopti 5 lopti za mini odbojku 2 lopte za graničar 7 nogometne lopte 2 dječje lopte 10 loptica za stolni tenis 10 badminton loptica 15 medicinki

Page 99: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

99

10 reketa za badminton 10 reketa za stolni tenis 20 obruča 30 vijača 20 čunjeva 10 traka za ritmičku gimnastiku 20 gimastičkih lopti 15 pilates lopti 10 klupica za step 70 tankih strunjača 4 debelih strunjača 30 bučica od 1 kg 15 bučica od 2 kg

POMOĆNO – TEHNIČKA SREDSTVA: 2 štoperica 2 centimetarske trake 1 pumpa za loptu 2 zviždaljke 1 priručna apoteka

Postojeći materijalni uvjeti omogućavaju visoku razinu rada 3. SURADNJA S KOLEKTIVOM Početkom školske godine voditelj programa obilazi roditeljske sastanke na koje je u mogućnosti otići. Ostvaruje suradnju sa stručnom službom i učiteljima koja dodatno informiraju roditelje kratkim osvrtom na program na svakom roditeljskom sastanku. Voditelj programa također početkom školske godine obilazi sve razrede sa oglasnom knjigom u koju su upisane osnovne informacije o programu te učenike dodatno motivira na sudjelovanje. Tom prilikom dijeli zainteresiranim učenicima upisne liste koje popunjavaju roditelji, a koje učenici donose na odabranu aktivnost kada dolaze po prvi puta. Voditelj programa također će sudjelovati na svim sjednicama razrednih i učiteljskih vijeća na kojima će po potrebi informirati učitelje i razrednike o eventualnim novostima u programi, nadolazećim događanjima i slično. Također će ponuditi svim razrednicima informacije o sudjelovanju učenika njihovog razreda na aktivnostima unutar programa te o rezultatima istih. Voditelj programa ostvaruje suradnju sa kolegama, posebno učiteljima TZK, posebno kod organizacije međurazrednih natjecanja i slično. Rasporedi sportskih aktivnosti unutar programa bit će uvijek dostupni učenicima. Veliki rasporedi bit će izvješeni na ulazu u dvoranu i na ulazu u školu te na vratima vanjskog ulaza u dvoranu. Raspored se također nalazi na internet stranici škole, gdje postoji i verzija rasporeda i upisnog lista spremna za „download“ (skidanje) kako bi učenici i kod kuće mogli ispisati svoj raspored. Na internet stranici će redovito biti objavljivane i novosti u programu te nadolazeća događanja (međurazredni i međuškolski turniri, zajedničke akcije i slično). Svaki učenik pri upisu na željenu aktivnost od voditelja može dobiti i svoj primjerak umanjenog rasporeda.

Page 100: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

100

Kako bi ostvarili što bolju suradnju sa roditeljima, za bilo kakva pitanja roditelja, na svim velikim rasporedima te na internet stranici škole upisan je broj mobitela voditelja te e mail adresa na koje se roditelji mogu javiti. 4. CILJEVI I ODGOJNO OBRAZOVNI ISHODI 4.1. DUGOROČNI CILJ Osnovni cilj programa je okupljanje i uključivanje što većeg broja učenika u programe s ciljem razvijanja mentalnog, socijalnog te posebno fizičkog zdravlja te podizanja kvalitete života. Praćenjem interesa učenika i njihovih sposobnosti usmjeravati djecu najprikladnijoj grani sporta te stvarati naviku bavljenja sportskom aktivnošću od najranije dobi. Posebno je važno omogućiti učenicima zadovoljavanje potreba za kretanjem i igrom te na taj način promicati održavanje osobnog zdravlja i zdravog načina života te isticati štetnost nikotina, alkohola i drugih sredstava ovisnosti i naglašavati važnost i korisnost boravka u prirodi.

4.2. KRATKOROČNI CILJ Usmjeriti svoj rad na učenike koji se inače ne bave aktivno sportom i privući ih sportu kroz redovite programe, ali i različita natjecanja i sportske susrete kojima će moći pokazati svoj napredak i razinu znanja i sposobnosti. Rad kroz programe će tijekom godine biti usmjeren na održavanje i podizanje na višu razinu sposobnosti učenika. Konkretno to znači, pozitivan utjecati na rast i razvoj učenika te utjecaj na antropometrijske karakteristike. Također je potrebno održavati funkcionalne sposobnosti na visokom nivou, te težiti poboljšanju motoričkih znanja i dostignuća u predviđenim nastavnim cjelinama te u najvećoj mogućoj mjeri utjecati na odgojne efekte. Naglasak će biti na uvažavanju razlika među učenicima te druženju i međusobnom pomaganju. Vodit će se računa i o raznolikosti nastavnih tema kroz koje će se aktivirati sve mišićne skupine i potrebne sposobnosti te zadovoljiti potrebe svih učenika za što većim brojem različitih aktivnosti. 4.3. ODGOJNO OBRAZOVNI ISHODI OBRAZOVNE SMJERNICE

- U nižim razredima: usvajati i usavršavati jednostavna motorička znanja s ciljem njihove upotrebe u svakodnevnim motoričkim aktivnostima, usavršavati osnovne pojmove bitne za učinkovito provođenje tjelesnog vježbanja, naučiti surađivati s drugim učenicima

- U višim razredima: usvajati teorijska i motorička znanja za svakodnevne motoričke aktivnosti, samostalno kineziološko osmišljavanje slobodnog vremena, kvalitetno primjenjivati osnovna pravila sportskih igara nogometa, odbojke, stolnog tenisa i badmintona.

Page 101: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

101

KINANTROPOLOŠKE SMJERNICE

- U nižim razredima: razvijati motoričke sposobnosti s naglaskom na koordinaciju, fleksibilnost, statički i dinamičku ravnotežu, razvijati brzinu reakcija na zvučne i vidne podražaje, razvijati funkcionalne sposobnosti

- U višim razredima: razvijati motoričku podobnost s naglaskom na brzinu, koordinaciju, ravnotežu i gibljivost, razvijati funkcionalne sposobnosti aerobno-ekstenzivnim i postupno aerobno intenzivnim pristupom.

ODGOJNE SMJERNICE

- U nižim razredima poticati i provoditi socijalizaciju, naglašeno poticati homogenizaciju, poticati samostalno igranje u slobodno vrijeme, poticati vježbanje s roditeljima, razviti interes za osobni napredak u različitim sportskim aktivnostima, djelotvorno koristiti slobodno vrijeme, promicati opće ljudske vrijednosti.

- U višim razredima: razvijati sposobnost emocionalne samoregulacije tijekom nastavnog procesa, uvažavati razlike u tjelesnim sposobnostima među spolovima, prihvaćanje pravila igara u funkciji stvaranja uljuđenih navijačkih navika, poticati suradničko ponašanje i usvajanje nenasilnog rješavanja konflikata, osposobljavanje za timski rad.

5. STRUKTURA SATA Kao i u redovnoj nastavi sat se sastoji od: -uvodnog dijela sata, -pripremnog dijela sata, -glavnog „A“ dijela sata, -glavnog „B“ dijela sata, -završnog dijela sata. 6. AKTIVNOSTI Aktivnosti su podijeljene na četiri kategorije:

redovite aktivnosti pojedinačne akcije zajedničke akcije aktivnosti za vrijeme praznika

6.1. REDOVITE AKTIVNOSTI 1. ELEMENTARNA SPORTSKA ŠKOLA (1.-4. razredi, mješovito) - uključuje učenike i učenice od 1. do 4. razreda, grupe su mješovite - provodi se pet sati tjedno

Page 102: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

102

- učenici će dobiti elementarna znanja iz osnovnih oblika kretanja, biotička motorička znanja, prilagođena biotička motorička znanja, jednostavnija kineziološka motorička znanja, te složenija kineziološka motorička znanja, te znanja iz različitih vrsta igara - 5x tjedno = 40 radnih tjedana = 200 sati godišnje Grupacija sadržaja: NASTAVNE CJELINE I TEME I. HODANJA I TRČANJA Slobodno pretrčavanje prepreka do 20 cm visine Hodanje po uskoj površini II. SKAKANJA Skok udalj s mjesta Skok udalj iz zaleta Skok uvis iz ravnog zaleta odrazom lijevom i desnom nogom Preskoci vijače III. BACANJA, HVATANJA I GAĐANJA Gađanje loptom u cilj s različite udaljenosti IV. KOLUTANJA Kolut naprijed Stoj na lopaticama V. PENJANJA I PUZANJA Penjanje i silaženje po švedskim ljestvama VI. IGRE Štafetne igre bez pomagala Štafetne igre s pomagalima Graničar Elementarne igre bez pomagala Elementarne igre s pomagalima Mini rukomet Mini odbojka Dječji nogomet Dječja košarka Poigravanje lopte lijevom i desnom rukom u mjestu (R) Udarac na vrata unutarnjom stranom stopala (N) Osnovno dodavanje i hvatanje lopte s dvije ruke u mjestu (K) 2. NOGOMET (5.-8. razredi – dječaci) - uključuje učenike od 5. do 8. razreda (dječaci), kroz 3 sata tjedno - učenici će stjecati i razvijati kineziološka motorička znanja i vještine karakteristične za razvoj sposobnosti u ovoj aktivnosti, - naglasak na razvoj i stjecanje navika ponašanja za rad u grupi, poštivanje članova vlastite ekipe, ali i protivničke, - razvoj znanja i stavova prema poštivanju protivnika, pravila igre, prihvaćanja pobjede i poraza kao sastavnog dijela igre 3x tjedno = 40 radnih tjedana = 120 sati godišnje Grupacija sadržaja:

Page 103: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

103

I. NASTAVNA CJELINA: KRETANJA BEZ LOPTE

Škola trčanja Bočne kretnje i kretanja naprijed-natrag u svim stavovima Brzo trčanje do 20 m iz visokog starta Sunožni i jednonožni poskoci

II. NASTAVNA CJELINA: KRETANJA S LOPTOM Zaustavljanje lopte hrptom stopala principom amortizacije Osnovno oduzimanje lopte sučelice Žongliranje loptom Vođenje lopte s promjenom smjera i brzine kretanja Driblinzi i fintiranja Udarac glavom iz kretanja bez skoka Tehnika ubacivanja lopte u igru rukama Zaustavljanje lopte natkoljenicom principom amortizacije Oduzimanje lopte presijecanjem Udarci lopte vanjskom stranom stopala Volej i/ili poluvolej Udarac glavom iz kretanja sa skokom Tehnika vratara

III. NASTAVNA CJELINA: TEORETSKO – TAKTIČKE OSNOVE Upoznavanje pravila igre Mali nogomet 3. HRVANJE (1.-8. Razredi – mješovito) - uključuje učenike od 1. do 8. razreda (dječaci) - provodi se 5 sati tjedno - učenici će stjecati i razvijati kineziološka motorička znanja i vještine karakteristične za razvoj sposobnosti u ovoj aktivnosti - naglasak na razvoj pravilnog izvođenja zahvata u stojećoj poziciji, ali i parteru, te naglasak na pravilno izvođenje gimnastičkih elemenata kao sastavnog dijela tog sporta. - razvoj znanja i stavova prema poštivanju protivnika, pravilima, prihvaćanja pobjede i poraza kao sastavnog dijela igre 5x tjedno = 40 radnih tjedana = 200 sati godišnje.

I. NASTAVNA CJELINA: SVLADAVANJE OSNOVNIH HRVAČKIH AKROBATSKIH ELEMENATA

Kolutanja Bočni padovi Kolutovi, leteći kolotuvi Skloke, premeti, salta Stojevi na čelu i rukama

II. NASTAVNA CJELINA: UČENJE I UPOZNAVANJE HRVAČKIH TEHNIKA KROZ MODIFICIRANE HRVAČKE IGRE I VJEŽBE

Page 104: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

104

Vježbe za vrat Vježbe za ruke i rameni pojas Vježbe za trup Vježbe za noge Vježbe u parovima Vježbe hrvačkog mosta Borba u križnom hvatu sa koljena, borba u stojećoj poziciji-podizanje od poda Borba za loptu, igra Vukova i lisica

III. NASTAVNA CJELINA: UČENJE I UVJEŽBAVANJE HRVAČKIH ZAHVATA U STOJEĆOJ POZICIJI I POZICIJI PARTERA

Dolazak na leđa preko ruke Dolazak na leđa poniranjem Prevrtanje obuhvatom ruku Prevrtanje obuhvatom trupa Ključ na vratu Bočno bacanje obuhvatom ruke i glave Ramensko bacanje Bočno bacanje obuhvatom ruke i trupa IV. NASTAVNA CJELINA: TEORETSKO – TAKTIČKE OSNOVE Upoznavanje pravila sporta Upoznavanje sa tehnikom zahvata Upoznavanje sa taktikom vođenja borbe 4. STOLNI TENIS (3.-8. razred-mješovito) - uključuje učenike i učenice 3.-8. razreda, a provodi se u velikoj i maloj dvorano ovisno o dogovoru sa učenicima - provodi se 3 sata tjedno - učenici će stjecati i razvijati kineziološka motorička znanja i vještine karakteristične za razvoj sposobnosti u ovoj aktivnosti - naglasak na samostalnost učenika kod primjene naučene tehnike i taktike igre, rad u parovima - naučiti pravila igre i poštivati ih te jednako podnjeti i poraz i pobjedu kao dio igre - 3x tjedno = 40 radnih tjedana = 120 sati godišnje

I. NASTAVNA CJELINA: OSNOVE Držanje reketa i vrste udaraca Osnovna kretanja oko stola Bočna kretanja i kretanja naprijed-natrag u svim stavovim Škola trčanja

II. NASTAVNA CJELINA: TEHNIKA IGRE Servisi Forehand napad bez rotacije Forhend udarac na visoku loptu Backhand napad bez rotacije Backhand pimpl

Page 105: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

105

Forhend pimpl Tehniciranje Vraćanje duge loptice Vraćanje kratke loptice

III. NASTAVNA CJELINA: TEORETSKO – TAKTIČKE OSNOVE Igra preko mreže 1:1 Igra u paru Upoznavanje pravila igre 5. KOŠARKA (5.-8. razred-djevojčice) - uključuje učenice 5.-8. razreda, provodi se 3 sata tjedno - učenice će stjecati i razvijati kineziološka motorička znanja i vještine karakteristične za razvoj sposobnosti u ovoj aktivnosti - naglasak na suradnju i poštivanju između igrača iste ekipe kao i poštivanja protivnika te dostojanstveno prihvaćanja pobjede i poraza - poštivanje pravila igre i odluka sudaca - 3x tjedno = 40 radnih tjedana = 120 sati godišnje.

I. NASTAVNA CJELINA: KRETANJA BEZ LOPTE I KOŠARKAŠKI STAVOVI Škola trčanja Kretanja naprijed-natrag u svim stavovima Sunožni i jednonožni skokovi Osnovni stav u napadu i obrani Obrambena kretanja i blok

II. NASTAVNA CJELINA: HVATANJA I DODAVANJA LOPTE Hvatanje lopte sa dvije ruke i držanje lopte Hvatanje lopte jednom rukom. Hvatanje lopte sa iskorakom u stranu i naprijed sa skokom i zaustavljanjem Dodavanje sa grudi sa dvije ruke Dodavanje sa dvije ruke iznad glave Dodavanje sa grudi i iznad glave od reda Brzo dodavanje lopte sa jednom i sa dvije ruke

III. NASTAVNA CJELINA: UBACIVANJE LOPTE U KOŠ I ŠUTIRANJE

Polaganje lopte u koš iz kretanja (dvokorak) Šutiranje sa poluodstojanja 3-5 metara Šutiranje kombinirano sa kretanjem, zaustavljanjem, okretima, vođenjem i sl. Šutiranje sa pasivnom i aktivnom obranom u vježbama i u igri Skok šut Šutiranje preko glave (horog)

IV. NASTAVNA CJELINA: TEORETSKO – TAKTIČKE OSNOVE

Page 106: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

106

Učenje pravila igre Raspored igrača na terenu i izmjene

6. FITNESS (3.-8. razredi, mješovito) - uključuje učenice i učenike od 3. do 8. razreda - provodi se tri sata tjedno - učenice će dobiti elemantarna znanja iz osnovnih pokreta na spravama i trenažerima za vježbanje, te motorička znanja i vještine karakteristične za razvoj u ovakvoj aktivnosti - naglasak na pravilnom izvođenju pokreta prilikom vježbanja -3x tjedno = 40 radnih tjedana = 120 sati godišnje.

I. NASTAVNA CJELINA: OSNOVE FUNKCIONALNE ANATOMIJE I JEDNOSTAVNIH VJEŽBI NA TRENAŽERIMA I SPRAVAMA

Upoznavanje sa kostima i mišićima čovijeka Upoznavanje sa osnovnim pokretima vježbanja Vježbanje na sobnom biciklu Vježbanje na orbitreku Vježbanje na trenažeru Vježbanje sa bučicama Vježbanje sa pilates loptama Vježbanje na steperima

II. NASTAVNA CJELINA: OSNOVE TEORIJE TRENINGA, ZDRAVLJE I PREHRANA

Kroz vježbanje na različitim spravama za vježbanje potaknuti učenike na razmišljanje o načinu vježbanja, zašto je ono dobro i što se njime postiže. Pokazati pravilne tehnike vježbanja i dati im u uvid kako njihovo tijelo reagirana na to. Potaknuti ih na razmišljanje o zdravlju i dati im savijete oko pravilne ishrane. 6.2. POJEDINAČNE AKCIJE

RUJAN: -međurazredni turnir u nogometu, (učenici, 8. razredi) -međurazredni turnir u hrvanju, (učenici, 5. razredi) -međurazredni turnir u košarci, (učenice, 8. razredi) LISTOPAD: -međurazredni turnir u graničaru, (učenice i učenici, 4. razredi) -međurazredni turnir u stolnom tenisu, (učenici, 7-8. razredi)

Page 107: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

107

STUDENI -međurazredni turnir u nogometu (učenici, 5. razredi) -međurazredni turnir u hrvanju, (učenici, 6. razredi) -međurazredni turnir u košarci, (učenice, 5. razredi) PROSINAC -natjecanje u štafrtnim igrama (učenice i učenici, 1.-2. razredi) -međurazredni turnir u graničaru, (učenice i učenici, 3. razredi) SIJEČANJ -međurazredni turnir u stolnom tenisu (učenice i učenici, 5.-6. razredi). -međurazredni turnir u nogometu, (učenici, 6. razredi) -međurazredni turnir u košarci, (učenice, 6. razredi) VELJAČA -turnir u štafetnim igrama (učenice i učenici ,3. i 4. razredi) -turnir u nogometu (učenici 1.-2. razredi) -međurazredni turnir u hrvanju, (učenici, 7. razredi) OŽUJAK -međurazredni turnir u nogometu, (učenici, 8. razredi) -međurazredni turnir u hrvanju, (učenici, 5. razredi) -međurazredni turnir u košarci, (učenice, 8. razredi) TRAVANJ -međurazredni turnir u graničaru, (učenice i učenici, 4. razredi) -međurazredni turnir u nogometu, (učenici, 6. razredi) SVIBANJ -međurazredni turnir u graničaru, (učenice i učenici, 1.-2. razredi) -međurazredni turnir u stolnom tenisu, (učenici, 7-8. razredi) -međurazredni turnir u nogometu, (učenici, 7-8. razredi) LIPANJ -završni međurazredni turnir u nogometu (učenici, 6. razredi) -završni međurazredni turnir u košarci (učenice, 5.razredi ) 6.3. ZAJEDNIČKE AKCIJE

1. 18.listopada 2014 – 3.-4. Razredi (djevojčice) – GRANIČAR

2. 15.studenog 2014 – 5.-8. Razredi (djevojčice) ODBOJKA

3. 13.prosinac 2014 – 5. i 6. Razredi (dječaci) NOGOMET

Page 108: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

108

4. 31.sječnja 2015 – 5.-8. Razred (mješovito) STOLNI TENIS/BADMINTON

5. 28.veljača 2015 – 1. i 2. Razredi (dječaci) NOGOMET

6. 21.ožujak 2015 – 4.-6. Razredi (mješovito) MINI RUKOMET

7. 18.travanj 2015 – 3. i 4. Razredi (dječaci) NOGOMET

8. 9.svibnja 2015 – 5.-8. Razredi (mješovito) KOŠARKA

9. 30.svibnja 2015 – 1.-7. Razredi (mješovito) ZAVRŠNI SPORTSKI SUSRET Štafetne igre (1. i 2. r.) – M/Ž Graničar (3. i 4. r.) – M/Ž

Nogomet (5. – 7.) - M Odbojka (5. – 7.) - Ž

6.4. AKTIVNOSTI ZA VRIJEME PRAZNIKA Aktivnosti za vrijeme zimskih, proljetnih i ljetnih praznika odvijati će se po zaduženju ravnatelja, a obuhvaćaju redovne aktivnosti i sportske susreta sa drugim školama.

7. ZAKLJUČAK Program „Vikendom u športske dvorane“ u OŠ Sesvetski Kraljevec odlično je prihvaćen od strane učenika i roditelja. Ravnatelj, stručna služba i drugi kolege učitelji također imaju pozitivan stav prema našem programu te smatraju da je to nešto korisno i od velike važnosti za svako dijete uključeno u program jer učenik ne samo da uči i rekreira se, već korisno provodi svoje slobodno vrijeme, daleko od opasnosti i ovisnosti koje nosi život. Također pomažu u organizaciji različitih turnira i sportskih događanja unutar našeg programa.

Page 109: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

109

PODRUČJA SAMOVREDNOVANJA RADA ŠKOLE Na temelju odredbi Državnog pedagoškog standarda, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o strukovnom obrazovanju, Zakona o obrazovanju odraslih te spoznaja iz literature i pedagoške prakse odredili smo ključna područja i tematske cjeline vrjednovanja te pokazatelje kojima se služimo u postupku samovrjednovanja.

KLJUČNA PODRUČJA

TEMATSKE CJELINE POKAZATELJI

1. Plan i program rada škole

1.1. Školski kurikulum 1.2. Godišnji plan i program

1.1.1. Struktura i sadržaj 1.2.1. Struktura i sadržaj

2. Poučavanje i podrška učenju

2.1. Planiranje i pripremanje 2.2. Nastavni proces 2.3. Učenje i podrška učenju 2.4. Praćenje napredovanja Učenika

2.1.1. Planiranje 2.1.2. Pripremanje 2.2.1. Komunikacija i suradnja 2.2.2. Racionalnost i organizacija 2.2.3. Motiviranje učenika 2.2.4. Primjena znanja 2.3.1. Odgovornost polaznika 2.3.2. Način učenja 2.3.3. Kvaliteta ponuđenih programa za podršku učenicima u procesu učenja 2.3.4. Napredovanje i uspjeh učenika 2.3.5. Stručna pomoć nastavnicima u pružanju podrške učenicima u procesu učenja 2.4.1. Praćenje i ocjenjivanje 2.4.2. Izvještavanje

3. Postignuća učenika

3.1. Kvaliteta postignuća

3.1.1. Ocjene i uspjeh 3.1.2. Kvaliteta znanja 3.1.3. Uspjeh na raznim ispitima i natjecanjima 3.1.4. Motiviranost učenika 3.1.5. Vrijednosti kod učenika

4. Podrška učenicima

4.1. Briga o učenicima 4.2. Osobni i socijalni razvoj 4.3. Profesionalna orijentacija

4.1.1. Sigurnost učenika 4.1.2. Praćenje zdravstvenih, emocionalnih stanja 4.2.1. Razvoj socijalnih vještina 4.2.2. Poticanje na toleranciju suživot i demokraciju 4.3.1. Pomoć pri izboru nastavka obrazovanja

5.1. Kadrovi 5.2. Ozračje i međuljudski

5.1.1.Nastavni kadar 5.1.2.Ostali kadar 5.2.1. Kultura ponašanja

Page 110: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

110

5. Ljudski potencijali

odnosi 5.3. Profesionalni razvoj Zaposlenika

5.2.2. Poštivanje ličnosti 5.2.3. Jednakost i pravičnost 5.3.1. Stručna pomoć nastavnicima 5.3.2. Trajno osposobljavanje nastavnika

6. Materijalni i financijski uvjeti

6.1. Materijalno-tehnički uvjeti 6.2. Financijski uvjeti

6.1.1. Prostor i oprema 6.1.2. Nastavna sredstva 6.1.3. Estetsko uređenje prostora 6.2.1. Struktura sredstava 6.2.2. Korištenje sredstava

7. Rukovođenje i upravljanje

7.1. Rukovođenje 7.2. Organizacija rada škole 7.3. Razvojni plan 7.4. Osiguranje kvalitete

7.1.1. Profesionalne kompetencije 7.1.2. Sposobnost rukovođenja 7.2.1. Podjela zaduženja 7.2.2. Organizacija rada 7.3.1. Struktura i sadržaj razvojnog plana 7.3.2. Realizacija razvojnog plana 7.3.3. Učinci realizacije plana 7.4.1. Provedba samovrednovanja 7.4.2. Učinkovitost rada

8. Suradnja s dionicima

8.1. Ugled i promocija škole 8.2. Suradnja s roditeljima 8.3. Suradnja sa školskim odborom 8.4. Partnerstvo s lokalnom Sredinom

8.1.1. Uspješnost i promocija 8.1.2. Ugled i posebnost škole 8.2.1.Komunikacija s roditeljima 8.2.2. Suradnja sa školskim odborom 8.3.1. Uloga škole u lokalnoj sredini 8.3.2. Uloga lokalne sredine u životu i radu škole

Page 111: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

KONTINUIRANI RAZVOJNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE PRIORITETNO PODRUČJE

CILJ METODE I AKTIVNOSTI

NUŽNI RESURSI

VREMENSKO ODREĐENJE

ODGOVORNA OSOBA

Kvaliteta nastavnog procesa (Organizacija nastave i rada)

Osuvremenit način predavanja i izvođenja nastave

Uvođenje novih metoda rada, informatička sredstva, gosti, istraživanje o spavanju, istraživanje o gospodarskim povezanostima u kurikulumima

Informatička oprema, instituti za istraživanja Prijenos. Rač. Stolna rač. Strop.projekt. Nosač projek.

Stalno.

Tim za kvalitetu, razvojna služba, učitelji, ravnatelj škole

Odnosi učenika u razrednom odjeljenju

Poboljšati klimu u razredu

-vrijednosti/pravila/ -radionice na temu samopoštovanja, komunikacije i sl. Status učenika O održivom razvoju

Radni materijal, angažiranost svih razrednika

Stalno Tim za kvalitetu, razvojna služba, učitelji, ravnatelj škole

Odnos učitelja i roditelja te odnos stručne službe i roditelja

Poboljšati kvalitetu odnosa između učitelja i roditelja te poboljšati kvalitetu odnosa između stručnih suradnika i roditelja

-Informacije svih nastavnika za roditelje -Savjetovanja za roditelje -radionice za roditelje -radionice za učenike ped. i soc.pedagog

Informatička oprema

Stalno Tim za kvalitetu, razvojna služba, učitelji, ravnatelj škole

Web stranica škole

Osuvremeniti izgled web stranice

-staviti razne materijale- inform.za roditelje i učen. -sportske obavijesti

Informatička oprema

Stalno Učitelji informatike

Kvaliteta učenja i učenici koji ponavljaju razred

-Poboljšati kvalitetu učenja učenika i smanjiti strah od ispitivanja Škola bez ponavljača?

-dopunska nastava -vršnjaci pomagači -edukacije za učenike -pedagoško psihološka pomoć učenicima

Radni materijali

Stalno Tim za kvalitetu, razvojna služba, učitelji, ravnatelj škole

Page 112: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

112

Poboljšati tehnologiju i uvesti HCCP u školskoj prehrani

-Poboljšati kvalitetu prehrane i zdravstvena sigurnost

Pravila HCCP zavoda za javno zdravstvo Republike Hrvatske

Radni materijali i obrasci za praćenje teh.procesa

. Stalno Tim za kvalitetu HCCP-a

Poboljšati tehnička pomagala u higijeni prostora škole

-Poboljšati kvalitetu higijene i zdravstvena sigurnost /strojevi za čišćenje podova, pomagala u sanitarnim čvorovima/podmetači,osvježivači/

Pravila o sanitarnim uvjetima javnog zdravstva Republike Hrvatske i dodatna pomagala /podmetači,osvježivači/

Pomagala za tekućine i papirnate podmetače

Stalno Tim za kvalitetu HCCP-a Tehničko osoblje, tajnica,ravnatelj

Poboljšati uvjete za rad u područnoj školi Cerje

-Boravak učenika u školi u prirodi, razmjene učenika i učitelja u kulturi, sportu Iz zemlje i inozemstva

Razmjena programa i znanja u tečajevima i raznim priprema učenika sportaša

Već postojeći kotlovsko postrojenje, sanitarni čvorovi, kreveti kuhinja, učionica

Stalno Tim za kvalitetu HCCP-a Tehničko osoblje, tajnica,ravnatelj,učitelji,razvojna služba

Usavršavanje Poboljšanje u kvaliteti rada

Stalnost usavršavanja ostalih zaposlenika

Stalno U zemlji i inozemstvu/Slovenija, Mađarska, Vojvodina-Srbija, Italija, Njemačka, Austrija, Slovačka,Češka/- Ravnatelj škole

Klima-uredi-čitaonica

Ugodniji rad

tvrtka

uređaji

Stalno Ravnatelj škole

Uređenje kupaonica i električnih instalacija-PŠ Cerje

Kvalitetniji smještaj za učenike

Tvrtke i zaposlenici škole

Pločice,kablovi, Malter, boja

Stalno Ravnatelj škole

Suradnja s francuskom-Grenobl-MZOŠ, Slovenijom, Vojvodinom i drugim zemljama

Upoznati sustav školstva i razmjena učenika i učitelja u svrhu vlastitog poboljšanja rada

Boravak u ustanovama i promatranje organizacije rada, kulturno umjetnički nastupi učenika

Želja i novac Stalno Učitelji, ravnatelj škole, razvojna služba

Page 113: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

113

Proširenje sportske suradnje s drugim državama

Multikulturalnost, promocija grada i zemlje,moguće obrazovno,kulturno i gospodarstvo povezivanje

Natjecanja i kampovi za obuku

Želja i novac

Stalno

Slovenija, Mađarska, Srbija, Italija, Austrija, Njemačka, Češka, Slovačka, Danska,Ukrajina, Norveška, BiH,Rumunjska,Poljska Ravnatelj škole

Izrada stakleničkog povrtnjaka šk.god.2014./2015.

Više teoretskog i praktičnog znanja iz povrtlarstva u zatvorenom prostoru

Praktičan rad s pomagalima i biljkama

Učitelji sa željom, alatke, biljke, voda

Stalno Učitelji razredne nastave, pedagog,ravnatelj,domari

Izrada vrta Više teoretskog i praktičnog znanja iz povrtlarstva na otvorenom prostoru

Praktičan rad s pomagalima i biljkama

Učitelji sa željom, alatke, biljke, voda

Stalno Učitelji razredne nastave, pedagog,ravnatelj,domari

Suradnja s Forumom za slobodu odgoja-potpisan sporazum o projektu za natječaj EU

Radionice s učenicima o raznim temama o primjerenom životu učenika

Praktičan rad s grupama učenika

Čitaonica s informatičkom tehnikom

Povremeno Pedagog škole, defektolog, psiholog, knjižničar, ravnatelj, informatičar

Promet-HAK Ponašanje učenika u prometu svakodnevno

Teoretsko praktičan rad na poligonu za bicikle, natjecanje u spretnosti na biciklima i poznavanje propisa u prometu

Poligon,bicikli Povremeno HAK-Sesvete, učitelj tehničke kulture

Promet-JUmicor Ponašanje učenika u prometu svakodnevno,vožnja u vozilu s prometnim propisima na poligonu

Teoretsko praktičan rad s vozilima

Poligon na igralištu

Povremeno Jumicor u suradnji s PEUGEOTOM Francuska

Page 114: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

114

Matematika-Lucko,Gimnazija Lucijan Vranjanin

Kroz revijalno natjecanje podići znanje na višu razinu

Praktičan rad-zadaci u natjecanju

Prijevoz, zbirke zadataka,prostor/gimnazija/

Siječanj Učitelji iz matematike, gimnazija Lucijan Vranjanin,Zagreb

Matematika-festival-OŠ. LIPIK,Lipik

Kroz revijalno natjecanje podići znanje na višu razinu

Praktičan rad-zadaci u natjecanju

Prijevoz, zbirke zadataka,prosto-OŠ Lipik

Svibanj Učitelji iz matematike, OŠ.Lipik,Lipik

Biologija na sveučilištu Kroz praktične vježbe na fakultetu steći veća znanja

Praktičan rad –vježbe u radionicama

Snažna volja učiteljica

Povremeno prema rasporedu fakulteta

Snažna volja učiteljica za napredak struke i znanja mladih

Upravljanje financijama

Poučiti učenike o potrošnji i štednji

Teoretsko predavanje i razgovor s primjerima

Literatura Tijekom godine Ravnatelj škole

Domaćinstvo-tečajevi Pripremanja hrane

Poučiti učenike o pripremanju hranidbenih tvari

Praktični rad sa stručnim osobljem

Pribor za kuhanje i literatura

Tijekom godine Ravnatelj i osoblje iz kuharstva

Energetska učinkovitost

Poučiti učenike o korišćenju i štednji energenata

Razgovor o potrošnji energenata u školi i vlastitoj kući

Literatura Tijekom godine Razrednici i učitelji iz predmeta fizika,teh.kult. kemija,biologije

Uređenje PŠ Cerje Poboljšati građevinsko i unutrašnje stanje objekta

Praktićni rad zaposlenika,sportske sekcije hrvanje i učenika volontera

Voljni aspekt-ljudski resursi, alti, novčana sredstva,

Stalno Ravnatelj,psiholog,treneri,zaposlenici

Nntidoping Informirati učenike osmih razreda o štetnosti doping sredstava

Predavanje nacionalnog centra

Predavači nacionalnog centra

Tijekom godine Ravnatelj škole,liječnici nacionalnog centra

Page 115: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU …os-sesvetski-kraljevec.skole.hr/upload/os-sesvetski... · 2015-11-04 · Dnevna nastava škole u prirodi izvodit će se u PŠ Cerje

115