GỢI GIẤC MƠ XƯA

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GỢI GIẤC MƠ XƯA. Tiếng hát: Vũ Khanh. Nhạc: Lê Hoàng Long. Ngày mai lênh đênh trên sông Hương. Theo gió mơ hồ hồn về đâu. Sóng sầu dâng theo bao năm tháng. Ngóng về đường lối cũ tìm em. Thương em thì thương rát nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi. - PowerPoint PPT Presentation

Text of GỢI GIẤC MƠ XƯA

 • Nhc: L Hong Long Ting ht: V Khanh

 • Ngy mai lnh nh trn sng Hng Theo gi m h hn v u

 • Sng su dng theo bao nm thng Ngng v ng li c tm em

 • Thng em th thng rt nhiu m duyn kip l lng ri

 • Xa em! Lng anh mun ni bao li gi bung l li

 • Hnh bng qu xa m dn theo thi gian Kip sau xin chp li thCng sng bc lang thang

 • Em i tnh duyn l lng ri cn u na m ch

 • Anh i lng vng vn li th nh kip sau ch nhau

 • Tha hng lng thng nh ngy no cng tm nng vn o

 • Gi Xun sang anh bun v vng bng ngi yu

 • GI GIC M XA L Hong Long

 • Ting ht V Khanh

 • PPS: Tm Hu

 • Ri mai khi anh xa kinh Em khc cho tn mt ma th

 • Nh ngi em nng theo cn gi Ru hn v d vng mng m

 • Thng anh th thng rt nhiu m vn ng thuyn ri

 • a oan tri xanh ct cnh la cnh khin chim la i

 • Chiu xung ma gi tiu iu reo trn dng Hong Thng nm cha xa nim su v t khc t vng

 • Anh i i l hn th th u c ngy v

 • Xa anh i em tt n ciho ht i ln mi

 • m m n le li mt mnh ngi m gic mng tnh

 • Kip sau i tim ha cho n nh bnh minh

 • Tm Hu