8
Gotika periodizacija gotičke arhitekture: rana gotika – 1140 – 1200 visoka gotika – 1200 – 1240 rayonnant gotika – 1240 – 1380 flamboyant gotika – 1380 – 1500 ILLE DE FRANCE Izmjena nosača (vezano uz svodove, dvotravejni ili vezani sustav - Laon, Noyon), šesterodijelni svodovi, dvotoranjska pročelja,4 etažna elevacija: zone arkada, galerija, triforija i prozora. Crkve građene oko 1140 ST. DENIS oko 1140- godine – opat Suger jedan od glavnih razloga zašto je opat Suger (BENEDIKTINAC) odabrao St. Denis za obnovu je jer je St. Denis izvorno mjesto na kojem je pokopan car Karlo – KAROLINŠKA TRADICIJA drugi razlog je jer je St. Denis bio mjesto pokopa sveca patrona francuske Sv. Denisa. Veza između monarhije i religije Pročelje je simboličko (sa skulpturama i broj 3 se ponavlja) i treba izgledati kao ulazak u Nebeski Jeruzalem – obnavljanje karolinškog Weswerka Crkva kao duhovni branitelj carstva "defensor regni" koncept na pročelju St. Denisa. Simbolika svjetla i broja Opat Suger, kao učeni benediktinac, smatrao je da je geometrisjki nacrt i osvjetljenje unutrašnjega prostora najveća vrijednost koju treba ostvariti u gradnji. Stoga je simbolika broja i simbolika svjetla u njegovoj arhitekturi morala doći do punog izražaja. upotreba rebrastog svoda (pokazuje inovativnost graditelja u Ile de France-u) Struktura je u gotici bila blisko vezana za pitanje prostora, svjetlosti i plastičnih efekata. Po Sugeru čovjek može bolje razumjeti Božju svjetlost kroz svjetlost materijalnih objekata fizičkog svijeta ( otud njegovo zanimanje za liturgijske predmete od zlata i srebra, obojeno staklo prozora kojima je presvukao zrakaste kapele St.Denisa). Obojeno staklo za njega je posjedovalo tri bitne stavke: 1 nosilo je svete prizore, 2 – bogat materijal sličan dragom kamenju 3 misterij, svjetlucalo je bez vatre. Svjetlost predstavlja samo jedan od aspekata St.Denisa i bio je podređen organizaciji prostora. To se vidi iz osnove koja sadrži kor i polukružno svetište okružene deambulatorijem i nizom zrakastih kapela koje se međusobno dodiruju. Kapele su plitke i široko otvorene poput drugog deambulatorija, a svaki od prostora pokriven je malim rebrastim svodovima. No, dijelovi su raspoređeni tako da ostvare maksimum jedinstva unutar cijelog plana. - prvo obnovio westwerk (zapadni dio), a onda istočni dio – kora, (od 1140 – 1144) - 2 toranjsko pročelje, 3 brodni narteks, 5 brodni transept, dvostruki deambulatorij, poligonalna apsida s 2 pretkorska traveja, 4 etažna elevacija. Oko 1230. ostakljen je triforij. SAINT ETIENE Sens, 1140 – 1160 unatoč činjenici da je građena u isto vrijeme kad is St. Denis - katedrala odiše jednostavnošću .Prva gotička katedrala bez transepta. 3 broda, 3 etažna elevacija, 6 dijelni svod,u zoni arkada izmjena nosača. ½ 16. st. transept je izgrađen u flamboyant stilu. Trodjelna elevacija: zona arkada – triforija – prozora glavni brod ima veće prozore zapadno pročelje (westwerk) – ideja St. Denisa: 2 tornja i rozeta Crkve izgrađene oko 1150. - 1160. godine KATEDRALA NOTRE DAME – SENLIS (1150) utjecaj St. Denisa kopija zapadne fasade St. Denisa – dvotoranjsko pročelje osamostaljuju se radijalne kapele – elevacija je trodjelna

Gotika -skripta

Embed Size (px)

DESCRIPTION

skripta

Citation preview

Page 1: Gotika -skripta

Gotikaperiodizacija gotičke arhitekture:

– rana gotika – 1140 – 1200– visoka gotika – 1200 – 1240– rayonnant gotika – 1240 – 1380– flamboyant gotika – 1380 – 1500

ILLE DE FRANCEIzmjena nosača (vezano uz svodove, dvotravejni ili vezani sustav - Laon, Noyon),šesterodijelni svodovi, dvotoranjska pročelja,4 etažna elevacija: zone arkada, galerija, triforija i prozora.

Crkve građene oko 1140

ST. DENIS oko 1140- godine – opat Suger

jedan od glavnih razloga zašto je opat Suger (BENEDIKTINAC) odabrao St. Denis za obnovu je jer je St. Denis izvorno mjesto na kojem je pokopan car Karlo – KAROLINŠKA TRADICIJAdrugi razlog je jer je St. Denis bio mjesto pokopa sveca patrona francuske Sv. Denisa. Veza između monarhije i religijePročelje je simboličko (sa skulpturama i broj 3 se ponavlja) i treba izgledati kao ulazak u Nebeski Jeruzalem – obnavljanje karolinškog WeswerkaCrkva kao duhovni branitelj carstva "defensor regni" koncept na pročelju St. Denisa.Simbolika svjetla i brojaOpat Suger, kao učeni benediktinac, smatrao je da je geometrisjki nacrt i osvjetljenje unutrašnjega prostora najveća vrijednost koju treba ostvariti u gradnji. Stoga je simbolika broja i simbolika svjetla u njegovoj arhitekturi morala doći do punog izražaja.

– upotreba rebrastog svoda (pokazuje inovativnost graditelja u Ile de France-u)Struktura je u gotici bila blisko vezana za pitanje prostora, svjetlosti i plastičnih efekata. Po Sugeru čovjek može bolje razumjeti Božju svjetlost kroz svjetlost materijalnih objekata fizičkog svijeta ( otud njegovo zanimanje za liturgijske predmete od zlata i srebra, obojeno staklo prozora kojima je presvukao zrakaste kapele St.Denisa). Obojeno staklo za njega je posjedovalo tri bitne stavke: 1 nosilo je svete prizore, 2 – bogat materijal sličan dragom kamenju 3 misterij, svjetlucalo je bez vatre.Svjetlost predstavlja samo jedan od aspekata St.Denisa i bio je podređen organizaciji prostora. To se vidi iz osnove koja sadrži kor i polukružno svetište okružene deambulatorijem i nizom zrakastih kapela koje se međusobno dodiruju. Kapele su plitke i široko otvorene poput drugog deambulatorija, a svaki od prostora pokriven je malim rebrastim svodovima. No, dijelovi su raspoređeni tako da ostvare maksimum jedinstva unutar cijelog plana. - prvo obnovio westwerk (zapadni dio), a onda istočni dio – kora, (od 1140 – 1144)- 2 toranjsko pročelje, 3 brodni narteks, 5 brodni transept, dvostruki deambulatorij, poligonalnaapsida s 2 pretkorska traveja, 4 etažna elevacija. Oko 1230. ostakljen je triforij.

––

SAINT ETIENE Sens, 1140 – 1160– unatoč činjenici da je građena u isto vrijeme kad is St. Denis - katedrala odiše jednostavnošću– .Prva gotička katedrala bez transepta. 3 broda, 3 etažna elevacija, 6 dijelni svod,u zoni arkada izmjena nosača. ½ 16. st. transept je izgrađen u flamboyant stilu.– Trodjelna elevacija: zona arkada – triforija – prozora– glavni brod ima veće prozore– zapadno pročelje (westwerk) – ideja St. Denisa: 2 tornja i rozeta

Crkve izgrađene oko 1150. - 1160. godine

KATEDRALA NOTRE DAME – SENLIS (1150)– utjecaj St. Denisa– kopija zapadne fasade St. Denisa – dvotoranjsko pročelje– osamostaljuju se radijalne kapele – elevacija je trodjelna

Page 2: Gotika -skripta

NOTRE DAME Noyon-1150. početak gradnje.1165 - 1175. izgrađen je deambulatorij. 3 broda, 3 brodni narteks, 4 etažna elevacija,izmjena nosača u zoni arkada,transept s 4 etažnom elevacijom,polukružno završen na sjeveru u jugu.

– moguće da su zidovi radijalnih kapela izgrađeni i prije onih u St. Denisu– ima 9 kapela od toga 5 radijalnih– prvi put je četverdijelna elevacija – triforij je ispod galerija (inače iznad)–

Crkve građene oko 1160. godineNOTRE DAME LAON - od sedam tornjeva izvedeno 5 (prvi put crkva sa više tornjeva. - četverodjelna elevacija

– pročelje: 2 tornja, rozeta (prvi put izvedena rozeta 1165), 3 portala – jedno od najljepših pročelja– nakon 1210. g se udvostručuje duljina kora.Arhitektura

NOTRE DAME Pariz 1163 - 1182. zapadni dio1178 - 1200. brodovisred. 13. st. transept5 brodova (transept je uvučen), 3 brodni narteks, dvostruki deambulatorij, Četveroetažna elevacija – između zone prozora i triforija nalazi se zona slijepih okulusa zbog zatvorenog kontrafornog sustava izvana) u 19. st. Violet le Duc elevaciju mijenja na troetažnu (miče okuluse)Kod četveroetažne elevacije, galerija je obavezna)6 dijelni svod u glavnom brodu, a kr,rbr. u bočnim brodovima.

ANŽUVINSKA GOTIKA – pojavljuje se novi koncept nakon završetka St. DenisaOvisna o lokalnoj tradiciji – jaka romanička tradicija – dominiraju kupolne crkvekoncepcija glavnog broda – jača tendencija izdizanja tjemena svoda, pojasnice veoma naglašene – romanička tradicijaima različite forme križno-rebrastih svodova, svodovi su kupolasti, rebra umnožena, različito od Ile-de-france

Katedrala u Angresu (1150-1220)PRVI spomenik Anju gotikeserija golemih kubičnih traveja / volumenadebeli i masivni zidovi sa tankim prozorima

– vrlo visoko postavlja tjemeni kamen (vrh luka) kod lukova

Katedrala Saint-Pierre, Poitiers (1150 – 1215)-dvoranska crkva – kupolasti svodovi – jaki utjecaj romanike

– razvijene podjednako u širinu i dužinu– rebra su dekorativnog karaktera

Krajem 12 i početkom 13. stoljeća, Anju gotika je razvijena do nevjerojatnog stupnja: Rebra su umnožena, Volumeni se razvijaju prema visini, Svjetlo je tretirano u smislu romanike, a i svod se nastavio razvijati.

Page 3: Gotika -skripta

VISOKA GOTIKA 1200 – 1240

trodijelna elevacijakantonirani stupacčetverodjelni svod

CRKVE GRAĐENE OKO 1190. Chartres Reims Amiens

NOTRE DAME Chartres, 1194 - 1260.3 broda i onda transept poslije koga se nastavlja peterobrodni kor koji na sebi ima kontraforne lukove (3 komada)jedna od prvih crkvi koje imaju KRALJEVSKI PROTAL (Porta Regia)crkva koja označava raskid sa romanikomtrodijelna elevacija i četverodjelni svod sa upotrebom lebdećih lukova (jedna od prvih)prva upotreba KANTONIRANOG STUPCA – kružna ili četvrtasta osnova sa 4 poltupa

– umjetnost vitraja kulminira – cca 164 vitrajapuno rozeta i kopljasti prozori – trodijelni sa pločastim mrežištem / ima i šipkasto mrežište al ne na toj crkvina zapadnom pročelju naglašena vertikalnost i raščlambana transeptima se pojavljuje motiv Notre Dame-a iz Laona (zbog rozeta)

ST. ETIENNE BOURGES – 1194 – 1260– slična notre-dameu u Parizu – iako u parizu brodovi iste visine, a ovdje piramidalna šema– petorobrodna, bočni brodovi se nastavljaju u deambulatorij– šesterodjelni svod– trodjelna elevacija u bočnim brodovima, a u glavnom peterodjelna (3+2)– istočni dio (1194 – 1214), zapadni dio (1225 – 1250)– kontraforni sustav razvijen do kraja

NOTRE DAME REIMS – 1210 – 1275 – klasični primjer visoke gotike (sve postaje više i uže)

– arhitekti Jean d' Orbais (najvažniji od njih 4)– troetažna elevacija proizlazi iz one iz Chartresa ali:– svaki kat je viši od onog iz Chartresa– nosači imaju florealne kapitele između stupova i arkada (to su bile razlike)– ima 5 dubokih radijalnih kapela– javlja se PRVO PRAVO MREŽIŠTE – jedinstveni prozori– pročelje najdekorativnije i najrazvijenije u tom smislu

NOTRE DAME AMIENS – 1221 – 1288– zapadna fasada po uzoru na St. Denis – 2 tornja dominiraju, kontrafori razdjeljuju vertikalno na 3 djela – harmonična

fasada – tipično francusko gotička– Rozeta na zapadnom pročelju, ispod – galerija kraljeva – starozavjetni kraljevi– 3brodna crkva sa 5erobrodnim korom.. od toga zadnji brod je 7 radijalnih kapela– Glavni brod ima potpuno oslobođen prostor– ima troetažnu elevaciju i četverodjelni svod (tanki i napeti)– jako stremljenje u visinu (kostur doveden do granica), također povećanje površine prozora

i trifore osvjetljene– zona triforija oponaša prozorsku zonu, a između arkada i triforija lisnato dekorirani vijenac– kor je dovršen u rayonnant gotici

Robert de LuzarchesRobert de LuzarchesThomas de CormontThomas de CormontRegnault de CormontRegnault de Cormont

Page 4: Gotika -skripta

RAYONNANT FAZA – 1240 – 1380RAYONNANT FAZA – 1240 – 1380Nazvana po radijalnim žbicama rozete (ray – zrake, trake). ije i prozračnije. Teški zidovi koji su korišteni u Chartresu sada suNazvana po radijalnim žbicama rozete (ray – zrake, trake). ije i prozračnije. Teški zidovi koji su korišteni u Chartresu sada su razvodnjeni u staklene paravane koji su tu i tamo prekinuti vrlo tankim kolonetama, a tanki prazni prostori triforiuma su urazvodnjeni u staklene paravane koji su tu i tamo prekinuti vrlo tankim kolonetama, a tanki prazni prostori triforiuma su u potpunosti posvjetljeni. potpunosti posvjetljeni. Vizija građevine kao staklenog kaveza vjerojatno je najbolja na primjeru male Vizija građevine kao staklenog kaveza vjerojatno je najbolja na primjeru male St. Chapelle St. Louisa.St. Chapelle St. Louisa.Efekti zaklanjanja također su korišteni na eksterijerima crkava kao što se uočava na transeptu Notre Damea u Parizu, gdje kao odEfekti zaklanjanja također su korišteni na eksterijerima crkava kao što se uočava na transeptu Notre Damea u Parizu, gdje kao od papirića tanki kroviići iznad portala drže pročelje zajedno i preklapaju susjedne katove. papirića tanki kroviići iznad portala drže pročelje zajedno i preklapaju susjedne katove. Isti takvi krovići u obliku malih zabata korišteni su iznad prozora. Isti takvi krovići u obliku malih zabata korišteni su iznad prozora. Krov nije jednostrešan nego piramidalan. Primjer toga javlja se 1250. godine u Strasbourgu, 1260. u Champagneu i uKrov nije jednostrešan nego piramidalan. Primjer toga javlja se 1250. godine u Strasbourgu, 1260. u Champagneu i u Carcassonneu. Isti primjer javlja se u Burgundiji i Engleskoj krajem stoljeća.Carcassonneu. Isti primjer javlja se u Burgundiji i Engleskoj krajem stoljeća.

Tehnička virtuoznost, krhka/fragilna strukturamaTehnička virtuoznost, krhka/fragilna strukturamaMrežište kao struktura opne se sada javlja svugdjeMrežište kao struktura opne se sada javlja svugdje1. Crkva nekadašnje benediktinske opatije, Saint-Denis (1231.-81.)1. Crkva nekadašnje benediktinske opatije, Saint-Denis (1231.-81.)2. Kor, Katedrala Saint-Pierre, Troyes (o. 1230. - 40) 2. Kor, Katedrala Saint-Pierre, Troyes (o. 1230. - 40) 3. Crkva Saint-Nicaise, Reims (o. 1230., Hugues Libergier)3. Crkva Saint-Nicaise, Reims (o. 1230., Hugues Libergier)4. Saint-Chapelle, Paris (o. 1241. - 48.)4. Saint-Chapelle, Paris (o. 1241. - 48.)5. Južno pročelje, Katedrala Notre-Dame, Paris (nakon 1258., Pierre de Montreuil)5. Južno pročelje, Katedrala Notre-Dame, Paris (nakon 1258., Pierre de Montreuil)6. Crkva Saint-Urbain, Troyes (1262. - 66., Jean Langlois)6. Crkva Saint-Urbain, Troyes (1262. - 66., Jean Langlois)7. Crkva nekadašnje benediktinske opatije Saint-Ouen, Rouen (prije 1318. - 1845.)7. Crkva nekadašnje benediktinske opatije Saint-Ouen, Rouen (prije 1318. - 1845.)8. Kor i transept, Katedrala Saint-Nazaire, Carcassonne (o. 1280. - 1310.) 8. Kor i transept, Katedrala Saint-Nazaire, Carcassonne (o. 1280. - 1310.) 9. Glavni brod, Katedrala Notre-Dame, Strassbourg (1235. - 70.)9. Glavni brod, Katedrala Notre-Dame, Strassbourg (1235. - 70.)10. Kor, Katedrala, Köln (1248. - 1322.)10. Kor, Katedrala, Köln (1248. - 1322.)

SAINT DENIS (opatijska crkva) 1140. opat Suger restaurira staru romaničku crkvu: pročelje, 2 zvonika, prva 2 traveja, kor i kripta.1231. opat Eudes Clement počinje rekonstrukciju:mijenjaju se arkade glavnog broda i transepta, novi svežnjasti stubovi, a službe idu od poda do krova.Glavni brod (1281.): 3 etažna elevacija:zona arkada, po prvi put ostakljeni triforij (1231.)i visoka zona 4 strukih prozora s rozetama.Transept je proširen na 5 brodova, s velikim rozetama na južnom i sjevernom kraju, i naglašen kao mjesto gdje su grobovi kraljeva. Nad transeptom su tornjevi, svetište ima 3 etažnu elevaciju.

KATEDRALA ST. PIERRE Troyes-5 brodova, transept, 5 brodni kor deambulatori-jem i 5 radijalnih kapela, četvorodijelni svod. Stil St. Dennisa očituje se u koru koji je obnovljennakon urušavanja (1228.) i sadrži gotovo iste elemente kao i St. Denis: 3 etažna elevacija,pasažni triforij, prozori.

SAINTE CHAPELLESAINTE CHAPELLE Pariz Pariz, 1243 - 1248, 1243 - 1248.-Dvoranska kapela Louisa IX..-Dvoranska kapela Louisa IX.Dvoetažna građevina u kojoj je pohranjena relikvija – Kristova kruna od trnja.Dvoetažna građevina u kojoj je pohranjena relikvija – Kristova kruna od trnja.Donja kapela je starija, za dvorjane nižeg ranga i posvećena Bogorodici.3 broda, niža je od gornje, niski svod podupire pod gornjeDonja kapela je starija, za dvorjane nižeg ranga i posvećena Bogorodici.3 broda, niža je od gornje, niski svod podupire pod gornje kapele, unutrašnji kontrafori podupiru svod, bogata dekora-kapele, unutrašnji kontrafori podupiru svod, bogata dekora-cija, 4 dijelni svod.cija, 4 dijelni svod.Gornja kapela je za cara i obitelj, posvećena Kristovoj krvi i Križu.1 brod, apsida, visoki prozori prekrivaju gotovo cijele zidove, aGornja kapela je za cara i obitelj, posvećena Kristovoj krvi i Križu.1 brod, apsida, visoki prozori prekrivaju gotovo cijele zidove, a između njih su službe. 4 dijelni svod, bogata dekoracija: naizmeđu njih su službe. 4 dijelni svod, bogata dekoracija: naslužbama su likovi apostola, a na prozorima prikazi Kristove muke. Izvana je niz jakih kontrafora, na pročelju se ističe velikaslužbama su likovi apostola, a na prozorima prikazi Kristove muke. Izvana je niz jakih kontrafora, na pročelju se ističe velika rozeta. Obje kapele imaju narteks. rozeta. Obje kapele imaju narteks. ST. URBAINST. URBAIN Troyes Troyes, poč 1262., poč 1262.-Dao ju je sagraditi papa Urban IV. na mjestu gdje je bila kuća u kojoj je rođen.3 broda, 3 dijelni-Dao ju je sagraditi papa Urban IV. na mjestu gdje je bila kuća u kojoj je rođen.3 broda, 3 dijelni narteks, upisani transept,poligonalno svetište bez deambulatorija,2 etažna elevacija: arkade i prozori, a zona prozora je veomanarteks, upisani transept,poligonalno svetište bez deambulatorija,2 etažna elevacija: arkade i prozori, a zona prozora je veoma široka, 4 dijelni svod,široka, 4 dijelni svod,2 etažna elevacija i u koru (2 zone prozora).Smatra se da je arhitekt Jean Langlois.2 etažna elevacija i u koru (2 zone prozora).Smatra se da je arhitekt Jean Langlois.ST. NAZAIREST. NAZAIRE Carcassonne-Romanička katedrala, a oko Carcassonne-Romanička katedrala, a oko 12801280. započeti su kor i . započeti su kor i transept. Transept je velik, s 3 pravokutne kapele na istočnoj strani. Sa svake strane su poligonalne apside - originalno i drukčijetransept. Transept je velik, s 3 pravokutne kapele na istočnoj strani. Sa svake strane su poligonalne apside - originalno i drukčije od tada tipičnog deambulatorija s radijalnim kapelama (zbog želje da se očuva romanička konstrukcija crkve).Koncepcija je bliskaod tada tipičnog deambulatorija s radijalnim kapelama (zbog želje da se očuva romanička konstrukcija crkve).Koncepcija je bliska St. Chapelle: skulpture na službama i malo drukčije mrežište. Kapele su odvojene samo u donjem dijelu (zid), a u gornjem suSt. Chapelle: skulpture na službama i malo drukčije mrežište. Kapele su odvojene samo u donjem dijelu (zid), a u gornjem su spojene otvorenim mrežištem. spojene otvorenim mrežištem. NOTRE DAMENOTRE DAME katedrala, katedrala, Clermont-Ferand-Clermont-Ferand-12481248. započet je kor (Jean Deschamps).3 etažna elevacija, deambulatorij s 5. započet je kor (Jean Deschamps).3 etažna elevacija, deambulatorij s 5 radijalnih kapela,triforij i prozori su povezani i čine jednu elevaciju.radijalnih kapela,triforij i prozori su povezani i čine jednu elevaciju.NOTRE DAMENOTRE DAME katedrala, katedrala, Tournay-Građena Tournay-Građena 1243 - 12531243 - 1253.kor je posvećen .kor je posvećen 12531253..

Page 5: Gotika -skripta

ENGLESKA GOTIKA ENGLESKA GOTIKA PERIODIZACIJA:PERIODIZACIJA:1.1. Early English style – 1170 – 1250Early English style – 1170 – 12502.2. Decorated style – 1250 – 1330Decorated style – 1250 – 13303.3. Perpendicular style – 1330 – 1530Perpendicular style – 1330 – 1530

karakteristike Engleske gotike: karakteristike Engleske gotike: jako izdužene crkve (naglašena horizontalnost)jako izdužene crkve (naglašena horizontalnost)krnji transepti i najčešće 2 transeptakrnji transepti i najčešće 2 transeptašire kulisne fasadešire kulisne fasade – nezavisno tijelo u više etaža – nezavisno tijelo u više etažaravni završetak kora – najčešće nema deambulatorija sa radijalnim kapelamaravni završetak kora – najčešće nema deambulatorija sa radijalnim kapelamagrađene na rubnim djelovima grada tako da su sačinjavale cijeli kompleks građevina (klaustar + kapitularna dvorana)građene na rubnim djelovima grada tako da su sačinjavale cijeli kompleks građevina (klaustar + kapitularna dvorana)sklonost "neobičnim" svodovima sklonost "neobičnim" svodovima –– (zvjezdasti, mrežasti (lepezasti) – early english style)(zvjezdasti, mrežasti (lepezasti) – early english style)–– (lepezasti, ljevkasti – perpendicular style(lepezasti, ljevkasti – perpendicular stylevažan utjeaj cistercita (Sv. Bernard)važan utjeaj cistercita (Sv. Bernard)

KATEDRALA U CANTERBURY-ju (1174-1184)KATEDRALA U CANTERBURY-ju (1174-1184)Kor je najraniji primjer gotike u Engleskoj.1174. katedrala je izgorjela, pa je pozvan Francuz William (Guillamme) iz Sensa, koji gradi novu crkvu unutar starih zidova,produljenu prema istoku. Arhitekt donosi nove ideje:6 dijelni svod, svetište s deambulatorijem i kapelom, službe (tamni kamen, svijetla podloga), koje spaja s engleskim elementom:normanskim prolazom (unutarnji prolaz u prozorskoj zoni). Ipak pokušao je francuzirati katedralu, galerija sliči onoj u Sensu, korišteni su križno-rebrasti svodovi – šesterodjelni, uvučeni prozori sa sustavom normanskog zida1178. pada sa skele i zamijenjuje ga WilliamEnglishman, koji je završio istočni dio:Trinity Chapel (kapela Sv. Trojstva) i Koronu, kružnu kapelu iznad deambulatorija.Crkva ima 3 broda, deambulatorij s kapelom, 2 transepta, 3 etažnu elevaciju i lepezaste svodove.

KATEDRALA U SALISBURY-U (1220 – 1266)Suparništvo sa Francuskom, Salisbury nastaje u osto vrijeme kao i katedrala u Amiensu, te i završena u slično vrijeme – ipak razlike su nevejerovatneZa razliku od Amiensa – ova katedrala je na rubu grada.To je katedrala koja je od temelja gotička.Ona je duga, niska i plošna građevina sa velikim tornjem na križištu. - Tipičan izduženi tlocrt, 3 broda, 2 transepta (zapadni na sredini, istočni je korski transept),pravokutno svetište, produženi kor i retrokor (produženi bočni brod u obliku pravokutnog deambulatorija), toranj nad križištem, 3 etažna elevacija, 6 dijelni svod, uz crkvu senalazi klaustar.Zapadno pročelje je šire od crkve i vodoravno naglašeno, tornjevi su niski i zdepastiKor je četvrtast (cisterciti), cijela građevina je četvrtasta. Ima oštar lom svoda (rebra se uzdižu već od razine triforija, zato prozori djeluju uvučeni (prozorska zona prohodna))klaustar + kapitularna dvorana --> kompleksima bočno predvorje + krnji transept (karakteristika engleskog stila)u troapsidalnom završetku nalazi se Lady Chappel

LINCOLN KATEDRALA kor: 1192 – 1210.glavni brod: 1220 – 1240.3 broda, 2 transepta, 3 etažna elevacija,6 dijelni svod, deambulatorij ima zasebnu kapelu.Kor - prvi tzv. "Anđeoski kor", ravnog završetka, primjer je Decorated Styla.Tri invencije:1. dvoslojne slijepe arkade u bočnim brodovima.2. "Ludi svod" ili Y svod: nestaju dijagonalna rebra,ne sastaju se u jednom zaključnom kamenu, nego u 2 točke jednako udaljene od poprečnih lukova.3. nad križištem prvi primjer zvjezdastog svoda u Europi.Bogata dekoracija: kapiteli i konzole ukrašeni stiff leaf dekoracijom (lišće, cvijeće)IDE PRVO KOR SV. HUGH-a u kojem je LUDI SVOD, a dolje prati "sinkopirani ritam slijepih arkada".U glavnom brodu je Tierceron svod (točnije zvjezdasti svod)

DEKORATIVNI STILS Westminsterskom opatijom počinje novi period gotičke arhitekture.Ovaj stil donosi novosti primarno u dekoraciji – dvije su varijante stila:1. GEOMETRIJSKI STIL (Westminster), 1240 - 1280. veze s mrežištem francuske rayonnant faze2. ZAKRIVLJENI STIL (curvilinear style), 1280 - 1330. flowing tracery, ogee arch

Page 6: Gotika -skripta

LINCOLN KATEDRALA Anđeoski kor – primjer Dekorativnog stila – Tierceron svod – GEOMETRIJSKI STIL

WESTMINSTERSKA OPATIJA 1220 – XVIII. st.Henrik III naručio restauraciju. - Za projekt nove crkve bio zadužen Henry iz Reinsa (upoznat sa katedralom iz Reimsa)Henrik III naručio restauraciju. - Za projekt nove crkve bio zadužen Henry iz Reinsa (upoznat sa katedralom iz Reimsa)katedrala. 3 broda, 3 brodni transept, 3 etažna elevacija francuskog stila (visoke arkade, plitak središnji dio, visoka prozorskakatedrala. 3 broda, 3 brodni transept, 3 etažna elevacija francuskog stila (visoke arkade, plitak središnji dio, visoka prozorska zona), poligonalna apsida s deambulatorijem i radijalnim kapelama.zona), poligonalna apsida s deambulatorijem i radijalnim kapelama.Do tada nepoznati elementi u Engleskoj:mrežište u galerijama,ogromne rozete na začeljima transepta,lebdeći kontrafori.NajvećiDo tada nepoznati elementi u Engleskoj:mrežište u galerijama,ogromne rozete na začeljima transepta,lebdeći kontrafori.Najveći uzor je Reims, koji je krunidbena crkva francuskog kralja, kao što je to Westminster za engleske kraljeve.uzor je Reims, koji je krunidbena crkva francuskog kralja, kao što je to Westminster za engleske kraljeve.

Kor je nevjerovatne visine (u francuskom stilu), novi elementi u Engleskoj su – kameno mrežište na galerijama, zid nijeKor je nevjerovatne visine (u francuskom stilu), novi elementi u Engleskoj su – kameno mrežište na galerijama, zid nije uobičajeno debeo, rozete i zidovi su pouprti otvorenim kontrafornim sustavom!uobičajeno debeo, rozete i zidovi su pouprti otvorenim kontrafornim sustavom!Slijepe arkade sa ubrzanim ritmom također mrežište u zoni triforija i prozora --> glavni element dek. Stila.Slijepe arkade sa ubrzanim ritmom također mrežište u zoni triforija i prozora --> glavni element dek. Stila.Pročelje na transpetu je slično pročelju u Reimsu.Pročelje na transpetu je slično pročelju u Reimsu.KAPELA HENRIJA VII i PROČELJE SU U PERPENDICULAR STILUKAPELA HENRIJA VII i PROČELJE SU U PERPENDICULAR STILU

KATEDRALA U YORKU (York minister) 1291 - 1340KATEDRALA U YORKU (York minister) 1291 - 1340glavni brod – jedini obrazac "skeletne" tankozidne strukture – tipično za francusku gotikuglavni brod – jedini obrazac "skeletne" tankozidne strukture – tipično za francusku gotikuumjesto galerija je triforij koji je povezan sa prozorima sa službamaumjesto galerija je triforij koji je povezan sa prozorima sa službamazastakljeni prozor (zapadni) predstavlja prijelaz od geometrijskog do zakrivljenog stila ukrasom, viticama te ribljim mjehurom.zastakljeni prozor (zapadni) predstavlja prijelaz od geometrijskog do zakrivljenog stila ukrasom, viticama te ribljim mjehurom.

WELLS WELLS Gradi se Lady Chapel, koja nije pravokutna nego ima u tlocrtu formu izduženog osmerokuta, tip svoda – zvjezdasti, Gradi se Lady Chapel, koja nije pravokutna nego ima u tlocrtu formu izduženog osmerokuta, tip svoda – zvjezdasti, gradnja Lady Chapela je završena 1331. netipična dvoranska crkvagradnja Lady Chapela je završena 1331. netipična dvoranska crkva"škare tip" svoda"škare tip" svoda

ELY KATEDRALA LADY CHAPEL i toranj križišta. - 1320ELY KATEDRALA LADY CHAPEL i toranj križišta. - 1320Vrhunac razvoja Decorated style-aVrhunac razvoja Decorated style-aRestauracijom koju vodi Alan of Walsingham rezultati su:Restauracijom koju vodi Alan of Walsingham rezultati su:1)1) novim, drugačijim tornjem – oktogonalni toranjnovim, drugačijim tornjem – oktogonalni toranj2)2) rekonstrukcijom traveja oko križanjarekonstrukcijom traveja oko križanja3)3) rekonstrukcijom Lady Chapelrekonstrukcijom Lady Chapel. cijeli prostor u slijepim elementima i obojano živim bojama, dekoracija ulazi u prostor. cijeli prostor u slijepim elementima i obojano živim bojama, dekoracija ulazi u prostor

Kapitularna dvorana (Chapter house) i kor, Katedrala St. Andrew, Wells (o. 1290.; nakon 1330.)Kapitularna dvorana (Chapter house) i kor, Katedrala St. Andrew, Wells (o. 1290.; nakon 1330.)

6.6. Lady Chapel i toranj križišta, Katedrala, Ely (1321. - o 1340/45.)Lady Chapel i toranj križišta, Katedrala, Ely (1321. - o 1340/45.)

PERPENDIKULARNI STIL – 1330 – 1530protureakcija pretjeranoj dekoraciji

KATEDRALA U GLOUCHESTERU – 1330-1357PRVI spomenik perpendikularnog stila – Benediktinci tražili da se očuva što veći dio stare crkveZa razliku od primjera iz Dekorativnog stila – dekoracije su standardizirane. Dekoracijske "jedinice" koje će postati karakteristika perpendikularnog stila su paneli koji u sebi imaju upisani mali šiljati luksvod je mrežasti – neprekinda površina (jedinstvo unutar prostora)prozor Crezy (najveći šareni prozor)Klaustar je dovršen poslije (1330 – 1412) i ima lepzasti svod

KAPELA HENRIKA VII – WESTMINSTERSKA OPATIJA - 1502 – 1509ona isto ima lepzasti svod ali sa visećim zaglavnim kamenom (pendant)

isto kao i KINGS COLLEGE CHAPEL U CAMBRIDGE-U

Page 7: Gotika -skripta

SVETO RIMSKO CARSTVOperiodizacija :1. prijelazni stil (transition style) – 1150 – 12302. zrela gotika (1230 – 1330)3. kasna gotika (1330 – 1530)

PRIJELAZNI STIL – 1150 – 1230 – kasna romanikafavorizira čvrst masivan zid (odlika romanike) ali se javlja prostorni kontinuitet (brodovi bez pregrada)zidovi su još uvijek oni koji prenose glavnu težinu (ne kontrafori)

prvi samostan Eberbach (cistercitski samostan) – izgleda potpuno romanički – bazilika sa stupcima

drugi samostan Rosenheim – oko 1150 (cistercitski)ima križno-rebraste svodove – glatki teški masivni zid --> preteča mu je Sv. Mihovil u Hildesheimu

Katedrala u Wormsu – 1170 – 1210još uvijek bipolarnost između romanike i gotike – polusamostanski križnorebrasti svodsličan prostorni raspored kao katedrala u Speyeru – ranije

Katedrala u Mainzu – 1181 – 1239

Limburg an der Lahn – 1211 barokna kasna romanika

ZRELA GOTIKA – 1230 – 1330

"opus francigenum" – usvajanje visoke francuske gotike od strane cistercita

TRIER – Liebfrauenkirche – 1235 – 1260- na samom križištu su kantonirani nosači- stanjivanje zidova– jasnoća, strukturalna logika, kompletnost volumenaJEDNAKA VISINA PROSTORA U GORNJOJ I DONJOJ ZONI

MARBURG – ElizabethKirche – 1235 – 1283- tip dvoranske crkve- u obliku je latinskog križa – ima 3 apside!- travejna podjela u određene odsjeke prevladava- ima monumentalno dvotoranjsko pročelje- prozori su kao u Reimsu – s mrežištem (trodijelni prozor)

KATEDRALA NOTRE-DAME U STRASBOURGU – 1235 – 1275 – pripada rayonnant gotici- radi ga majstor Rodolfo- ujedinjuje važne elemente – mrežaste i kopljaste sustave, ostakljeni triforij i svežnjasti stupac- ima trodijelnu elevaciju- južno krilo transepta ima tri portala sa zabatima, rozetu iznad njih i sve to flankirano sa dva tornja- pročelja su po uzoru na francuska pročelja

KATEDRALA U KÖLNU – 1248 – 1256 – 1322razvijeno mrežištekolonete se protežu skroz do svodova bez prekidanja – trodijelna elevacija (arkade, triforiji, prozori)svetište se sastoji od apside s deambulatorijem i sedam radijalnih kapelaprozori odaju dojam jedinstvenog prostoragrađena je po uzrou na Amiens, obje su peterobrodne, a transept u Kölnu je širiobje imaju jedinstveni deambulatorij, ali u Kölnu su radijalne kapele pridodanekor je radio majstor Arnaud nakon što je prvi majstor "nestao" lol

KATEDRALA REGENSBURG - imitiranje francuske gotike – izvorište iz Champagne gotike – Troyes – Saint Urban- prozori u apsidi su u dvije zone, zauzimaju cijelu visinu zida- utjecaj francuske se osjeti u dvotoranjskom pročelju – kor je poligonalna apsida- kolonete idu neprekidno do svodova – troetažna elevacija

BACKSTEINGOTIK – GOTIKA U OPECI – MARIENKIRCHE – LÜBECKdosta plošna, teži jednostavnijim plohamaiznutra se opeka ne vidi, ožbukana je, oslikana (kombinacija boja)

Page 8: Gotika -skripta

KASNA GOTIKA (SONDERGOTIK) 1330 – 1530dvoranske crkve južne njemačke

Sv. Križ - SCHWABISCH-GMUND – pročelje – 1330, kor – 1351.-dvoetažna elevacija, i nema lebdećih lukova- Heinrich Parler

MARIA ZUR WEISE (Weisenkirche) – 1331Johannes SchlendelerVIŠE NEMA PODJELE IZMEĐU KAPITELA & NOSAČA

KATEDRALA SV. VIDA – PRAGGornji dio kora obogatio je dijagonalnim povezivanjem službi i triforijatip svoda – "dvojno paralelni mrežasti svod"u sakristiji ima svod s visećim rebrima (pendant)

CRKVA SA ZIDANIM STUPCIMA WANDPFEILERKIRCHE (UVUČENIM KONTRAFORIMA)ANNAKIRCHE, ANNABERGsvod sa cvijetnim uzorkom