Gr.3 Science Tagalog Q1-3

  • View
    970

  • Download
    73

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gr3

Transcript

Gr. 3 TagalogScienceT.GWeek 6

YUNIT 1: Matter

Kabanata 1: Ang mga Solid

Ang kabanatang ito ay tumutukoy sa mga katangian ng mga solids ayon sa kulay, hugis, sukat at tekstura. Ang mga solids ay may tiyak na katangian na nagpapakita nang iba-ibang katangian o pagkakatulad sa bawat isa.

Aralin 1: Katangian ng mga solidGawain 1: Ano ang mga katangian ng solid?

Layunin

1. Nailalarawan ang iba-ibang bagay na nasa hardin ng paaralan.2. Nauuri ang mga bagay ayon sa katangian

KagamitanIba-ibang bagay na makikita sa hardin ng paaralan

Pamamaraan1. Bumisita sa hardin ng paaralan. Manguha ng iba-ibang solid.2. Magtala ng 10 solid na iyong nakuha.3. Ilarawan ang mga solid ayon sa katangian. 4. Isulat sa tamang hanay ang ngalan ng mga solid na iyong nakuha. Gawin ito sa iyong kuwadeno.

maliitmalakimagaspangmakinisbilogparisukatitimputi

Sa inyong kuwaderno o papel, sagutin ang sumusunod:1. Paano mo ilalarawan ang solids?2. Ano-ano ang katangian ng solids?3. Ano ang iba pang katangian ng solids?

Aralin 2: Mga Katangian ng solid ayon sa kulay Gawain 2: Paano mailalarawan ang mga solid ayon sa kulay?LayuninNailalarawan ang solid ayon sa kulay.

KagamitanMga larawan at hangga`t maaari ay tunay na hinog at hilaw na papaya, hinog na manga, hinog na kamatis, hilaw na kamatis,talong at ulingPamamaraan

1. Pag-aralan ang mga larawan ng solids.

2. Isulat ang kulay ng solid sa talaan.

SolidKulay

Hinog na manga

Hilaw na kamatis

Hinog na kamatis

Hilaw na papaya

Hinog na papaya

pakwan

Talong

Uling

Sa iyong kuwaderno, sagutin ang sumusunod:1. Paano mo inilarawan ang mga bagay?2. Lahat ba ng solid ay may tiyak na kulay?3. Ano-ano ang kanilang mga kulay?4. Ang mga solid ba ay may tiyak na kulay?

Aralin 3: Katangian ng Solid ayon sa HugisGawain 1:Mabuting Pagkakahugis ng mga solid

LayuninNakikilala ang mga solid ayon sa hugis

Kagamitanbola, pambura, kalamansi, plato, bayabas, kuwaderno, tatsulok (instrumento ng Musika)

Pamamaraan1. Kumuha ng 6 na bagay sa kahon.2. Masdan ang hugis ng mga ito.3. Isulat ang ngalan ng mga bagay ayon sa tamang hanay.

BilogParihabaTatsulok

Sa iyong kuwaderno o papel, sagutin ang sumusunod:1. Paano mo inuri ang mga solid?2. Ano-ano ang mga hugis ng solid?3. Ang mga solid ba ay may tiyak na hugis?

Aralin 4: Katangian ng mga Solid ayon sa laki o sukat. Gawain: Nakikilala ang mga solid ayon sa laki o sukat. Layunin1.Nakikilala ang mga solid ayon sa laki o sukat.2.Nasusukat ang mga solid gamit ang ruler.

Kagamitanbag na may lamang solid,ruler

Pamamaraan1. Kunin ang mga solid sa iyong bag. 2. Kilalanin ang mga solid ayon sa kanilang sukat, lagyan ng tsek (/) ang angkop na hanay sa ibaba.3. Itala ito sa iyong kuwaderno.Mga Kagamitan/SolidLaki

MaliitMalaki

1. Sukatin ang solid gamit ang ruler. 2. Itala ang tamang sukat sa kuwaderno.

SolidSukat (tamang sukat)

Sagutin ang sumusunod:1. Paano mo nalaman ang mga sukat ng mga solid?2. Ano ang iyong ginamit sa pagkuha ng sukat? 3. Nakuha mo ba ang tamang sukat ng solid? Paano?4. Mayroon bang tiyak/tamang sukat ang mga solid?

Aralin 5: Katangian ng mga Solid ayon sa TeksturaGawain 1: Uriin ang solid ayon sa tekstura

LayuninNauuri ang mga solid ayon sa tekstura

KagamitanBag o kahon na may lamang bato, bulak, buhangin, saging, karton, papel de liha, rambutan, balat ng langka

Pamamaraan 1. Kunin ang laman ng inyong mga bag.2. Sa iyong kuwaderno, isulat ang ngalan nang mga solid.Uriin ito batay sa tekstura at isulat sa angkop na hanay sa ibaba.

BagayMakinisMagaspangMalambotMatigas

Sagutin ang sumusunod:

1. Paano mo pinangkat ang mga solid?2. Ano ang mga katangian ng solid na nakita mo?3. Nailarawan mo ba nang wasto ang mga solid ?Bakit?4. Anong mahahalagang bagay ang natutunan mo sa gawain?5. Ang mga solid ba ay may tiyak na tekstura?

Kabanata 2: Ang mga Liquid

Ang kabanatang ito ay tatalakay sa liquids bilang bagay na may bigat o timbang, paraan nang pagdaloy nito, paano nagiging katulad ang hugis nang kanilang pinaglagyan, paraan kung paano sila nakakukuha ng lugar/espasyo sa sisidlan, at kung ito ay may lasa o amoy.

Aralin 1: Katangian ng LiquidsGawain 1: Pangalanan ang iba-ibang liquids

LayuninNatutukoy ang pangalan ng mga bagay na liquidKagamitanLiquids na may iba-ibang katangian ng paraan ng pagdaloy, sumusunod sa hugis ng lalagyan,at lasa at amoy Pamamaraan:1. Pumunta sa kantina ng paaralan.2. Itanong sa tauhan ng kantina ang mga liquids na makikita dito.3. Pangalanan ang bawat liquid.4. Suriin ang liquid batay sa kung paano ito dumaloy, sa hugis ng pinaglalagyan nito, at sa espasyo na nakukuha ng mga bahagi nito.5. Tikman ang lasa o amuyin ang mga liquid nang may pag-iingat (Kailangan ng gabay ng guro 6. Itala ang inyong nakita sa iyong kuwaderno.

Aralin 2: Paglalarawan ng Pagdaloy ng mga LiquidGawain 1: Paano dumaloy ang liquids?

Layunin

Nailalarawan kung papaano dumadaloy ang liquids.

KagamitanGatas na kondensada, toyo, suka,shampoo,tubig,langis, 2 kutsara, silag na mangkok

Pamamaraan

1. Kumuha ng 2 kutsara.

2. Hawakan ng kamay ang bawat kutsara tulad ng nasa larawan.3. Sumalok ng isang kutsarang tubig at isang kutsarang suka.4. Hawakan ang bawat kutsara nang kapantay ng siko.5. Itagilid ang dalawang kamay ng sabay tulad ng makikita sa larawan.6. Itala ang iyong napansin sa iyong kuwaderno. Alin ang mabilis na dumaloy, tubig o suka?7. Gawin muli ang pamamaraan mula 2 hanggang 6 gamit ang iba pang liquids na ipapares sa tubig.(Tandaan: Tubig ang magsisilbing pagtutularan ng bilis ng daloy ng likido.)

Pangalan ng LiquidMabagal bang dumaloy?Mabilis bang dumaloy?Napakabilis bang dumaloy?

1. tubig

2.toyo

3. suka

4. shampoo

5. langis

6. gatas na kondensada

Tanong1. Magkasabay bang dumaloy ang liquid?2. Aling liquid ang mas mabilis dumaloy?3. Aling liquid ang mabagal dumaloy?

Aralin 3: Paglalarawan sa Liquid Ayon sa Uri ng Hugis ng Lalagyan NitoGawain 1: May hugis ba ang mga liquid?

LayuninNailalarawan kung paano nakukuha ng liquid ang hugis ng lalagyan/sisidlan

Kagamitan Lalagyan/sisidlan na may iba-ibang hugisliquid

Pamamaraan1. Ilarawan ang 3 hugis ng lalagyan/sisidlan.2. Kumuha ng 3 uri ng liquids.3. Ilagay ang bawat liquid sa tig-iisang lalagyan/sisidlan.4. Sa inyong kuwaderno, Itala ang iyong nakita.

Pangalan ng liquidHugis ng liquid na ibinuhos sa lalagyan

1. Ano ang nangyari nang ibuhos ang liquids sa lalagyan?2. Magkapareho ba ang hugis ng mga liquid?3. Anong katangian ng liquid ang iyong nakita? 4. Anong kaisipan ang ipinahahayag ng gawaing ito tungkol sa hugis ng liquid?5.May tiyak na hugis ba ang likido?

Aralin 4: Paglalarawan ng Liquid Kung Paano Nakakukuha ng espasyo/lugar ang mga LiquidGawain 1: Nakakukuha ba ng espasyo ang liquid?

LayuninNailalarawan kung paano nakakukuha ng espasyo/lugar ang liquid

KagamitanBato, tubig, beaker, basahan

Pamamaraan1. Ihanda ang mga kagamitan.2. Lagyan ng tubig ang beaker.3. Dagdagan ng tubig ang beaker.4.Masdan ang mangyayari habang dinadagdagan ng tubig ang beaker.5. Lagyan ng bato ang beaker na may tubig.6. Masdang muli ang mangyayari.7. Itala/Iguhit ang nakita sa kuwaderno.

Sa iyong kuwaderno, sagutin ang sumusunod:

1. Ano ang nangyari sa tubig ng iyong dinagdagan? Bakit?2. Nang lumubog ang bato, ano ang iyong nakita sa ilalim ng baso?3. Ano ang nangyari sa tubig? Bakit?4. Ang tubig ba ay nakakukuha ng lugar/espasyo? Bakit?5. Totoo ba na ang liquid ay nakakukuha ng espasyo/lugar?

Aralin 5:Paglalarawan ng Liquid Batay sa Lasa Gawain 1: May lasa ba ang liquid?Layunin Nailalarawan ang lasa ng mga liquid.KagamitanGatas, juice, tubig, suka, hot sauce, softdrinks,ketsup, patisPamamaraan1. Tikman ang bawat liquid.2. Ilarawan ang lasa nito.3. Lagyan ng tsek ang tsart ayon sa lasa.

LiquidMatamisMaalatMaasimMapaitMaanghangWalang lasa

Sa iyong kuwaderno, sagutin ang sumusunod:

1. Paano mo ilalarawan ang lasa ng iba-ibang liquid? 2. Ano ang lasa ng iba-ibang liquid?3. Magkakapareho ba ang lasa ng lahat ng liquid?4. Ano ang dapat nating gawin upang maiwasan ang pagkalason kung titikman ang liquid?

Aralin 6: Paglalarawan sa Liquids Ayon sa Amoy NitoGawain 1: May amoy ba ang mga liquid?

Layunin

Nailalarawan ang amoy ng mga liquid.

KagamitanPatis, pabango, alkohol, ketsup, coke, hand sanitizer, shampoo, liquid na sabon Pamamaraan1. Ihanda ang mga kagamitan. Kilalanin ang mga liquid. 2. Amuyin ang bawat liquid.Ilarawan ang amoy.( Paalaala: Mag-ingat sa pag-amoy sa mga liquid. Huwag ilapit sa ilong na mabuti ang mga liquid dahil maaaring makapagdulot ito ng iritasyon.)3. Itala ang iyong nakita.Gamitin ang talaan sa ibaba.

LiquidMabahong AmoyMabangong Amoy

Sa inyong kuwaderno, sagutin ang sumusunod:

1. Ano-anong katangian ang naaamoy mo sa liquids?2. Paano mo pinangkat ang mga ito?3. Magkakapareho ba ang amoy ng lahat ng liquid?4. Kumunot ba ang iyong noo nang maamoy mo ang mabahong liquid? Bakit?5. May amoy ba ang mga liquid?

Kabanata 3: Ang Mga Gas

Ang hangin ay gas. Hindi ito nakikita ng ating mga mata ngunit ito ay ating nadarama dahil ang