Graaniki glasnik br. 22

 • View
  455

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gračanički glasnik - časopis za kulturnu historiju, god. XI, br. 22

Text of Graaniki glasnik br. 22

 • sadraj22

  POVODOMPukar Osman , Edita HaskoviBosna i Hercegovina u velikodravnim projektima Srbije .............6

  TEMEOmer HamziRezultati opih izbora 2006. na podruju opine Graanica .... 14

  Damir DafiDinamika i stepen urbanizacije Sjeveroistone Bosne u periodu od 1948. -1991. godine, sa posebnim osvrtom na opinu Graanica .............................................................................................................. 27

  Omer Hamzi, Muniba ikui, Rusmir DjedoviTurbe Ibrahim-bega Gazibegovia, istaknutog vojskovoe u pokretu Husein-kapetana Gradaevia ............................................. 32

  Omer HamziOsnivanje i razvoj preduzea Variplast Graanica .................... 38

  ZAVIAJGalib ljivoZaviajna zbirka kao historijski izvor lokalne historije ................ 44

  Svetlana Baji ipka-kera neprolazna ljepota ................................................................. 48

  Izet SpahiNastanak naselja i naziva Piskavica ......................................................... 52

  Omer HamziAhmet Duri jedna partizanska pria ............................................... 56

  PROLOSTSadik ehiO slubovanju dr. Muhameda Hadijahia i Gradacu i jednom njegovom do sada manje poznatom rukopisu ............................... 62

  Muhamed HadijahiAjanske borbe u Mostaru do 1833. godine (odlomak) ................ 65

  UDK 930.85ISSN 1512-5556

 • Mina KujoviO bosanskim muhadirima, povratnicima iz Turske u vrijeme austrougarske uprave ..................................................................................... 71

  Omer HamziGraanlije u Prvoj proleterskoj .................................................................. 79

  RIJEOmer HamziNekoliko rijei o priama Fikreta Konjia ............................................ 94

  Fikret Konji: Tri prie ..................................................................................... 95

  Rusmir Djedovi, Omer HamziDovite na Ratiu kao motiv usmenog narodnog stvaralatva ........................................................................................................ 108

  Omer HamziMarija Babovi Bosanka - mali portret umjetnice ...................... 113

  Nove knjige ........................................................................................................ 116

  LISTOVIListovi graanikog kalendara od 29. 5. do 27.10. 2006. godine ........................................................................................ 132

  DODATAKGlosar novih autora ...................................................................................... 144

 • contents

  UDK 930.85ISSN 1512-5556

  ON THE OCCASION OFMIRSAD OMERCICA contribution to the knowledge of collecting, exhibiting and preserving of cultural-historical inheritance of Gracanicas community ..............................................................................................................6

  TOPICSRUSMIR DJEDOVICRatis as a signi cant Islamic-Bogomil place for praying in the North and Northeast Bosnia ...................................................................... 14

  FUAD ALIC, JASMIN MULABDICIntroduction of a new system of automatic control and pressure regulation in Gracanica water supply in order to optimize and reduce losses ........................................................................................................ 20

  AVDUL ADROVIC, MUHIDIN MUJICAmphibians in the vicinity of Gracanica ............................................. 26

  HOMELANDDAMIR DZAFICNatural movement of the inhabitants in Gracanicas community in the period from 1996 to 2004. ............................................................. 34

  MIRSAD OMERC1CClock tower-representative cultural-historical monument of the town Gracanica from the Otoman period. ................................ 38

  OMER HAMZICHomeland personages: Rizah Suman- a businessman. ................ 44

  THE PASTRUSMIR DJEDOVIC, IZET SPAHICNewly discovered old Bosnian tombstones in thevicinity of Gracanica. ...................................................................................... 48

  22

 • MINA KUJOVICPreparations for railroad track and railroad station construction in Gracanica, 1897. ........................................................................................... 52

  EDIN SAKOVICOsman-captain religious secondary school in the period between the two world wars ..................................................................... 58

  OMER HAMZICSome characteristics of socio-economic development of Gracanicas community from 1986 to 1990. ...................................... 70

  THE WORDATIF KUJUNDZICA bridge and a bone, A book of a bridge writer ......................... 80

  ATIF KUJUNDZICContours of a human and writers portrait of Mevludin Spahic in social character of underground literary text .............. 85

  SAFETA OPHODASSchool, milk and mothers shoes. ............................................................. 92

  Saidin mido salkicOnce, we all were men ................................................................................................95

  MIRZA AHMEDBASICIn the nineteen hundredth, but in the fty-third year ................. 97

  New books .......................................................................................................... 99

  PAGES OF GRACANICAS CALENDAROMER HAMZICPages of Gracanicas calendar from 28th November 2005. to 1st May 2006. ............................................................................................... 112

  APPENDIXPlanning documents of Homeland museum collection and Art gallery in Gracanica ..................................................................................... 118

  Glossary of new authors. ........................................................................... 123

 • 5povodom

  Pukar Osman , Edita Haskovi

  Bosna i Hercegovina u velikodravnim projektima Srbije

 • GRAANIKI GLASNIK BROJ 22, 2006.

  6

  PUKAR OSMAN , EDITA HASKOVI

  Promatrajui drutvenu zbilju na prostoru bive Jugoslavije, lahko se mogu uoiti manje ili vie prikriveni pokuaji politikih naunih, teolokih i drugih inilaca drutva iz zema-lja - susjeda Bosne i Hercegovine da se njen prostor to prije podijeli i tako zavri borba za teritorije u cilju zaokruivanja nacional-nih drava.

  Predmet ovog razmatranja je drava Srbija. Niko se ne obazire na injenicu da su na-

  cionalne drave put krvi i sukoba i da se ova borba svodi na suenu maksimu makijaveli-stike doktrine cilj opravdava sredstva. Au-toriteti drave Srbije ve dva stoljea uporno rade na kolektivnoj i individualnoj orijentaci-ji vlastitih graana za projekat Velika Srbija. O svojoj odgovornosti u aktuelnom vremenu i za aktuelna zbivanja ne ele ni da uju. Za pozitivnim ili negativnim iskustvima iz pro-losti poseu samo onda kad je to vano za nji-hov aktuelni trenutak, a posljedice za budu-nost niti ocjenjuju niti ih ozbiljno razmatra-ju. U ovome se posebno istiu politiki au-

  toriteti koji aktivno uestvuju u politikom i javnom ivotu Bosne i Hercegovine, a ni u jednom trenutku je ne doivljavaju kao svo-ju domovinu.

  Zato je za dravnost Bosne i Hercegovine vano sistemski podsjeati i analizirati plano-ve koji je negiraju i na koje se pozivaju razni autori, pisci, ministri, generali, da bi opravda-li ono to ine nama tu i sada. Pri tome fal-sifi kuju istine i obmanjuju vlastite sljedbeni-ke. Razumljivo, na usluzi im je trajno servil-na ideologija, mitologija i mitomanija. Jasno, nita nije sluajno. Jo uvijek se manje ili vie otvoreno govori o podjeli ove zemlje, prije-ti amputacijom Republike Srpske i njenim prikljuenjem Srbiji u zamjenu za Kosovo itd. Korijen svemu je u planovima iz prolosti i njihovoj realizaciji u jednom dugom periodu. U ovom prilogu podsjeamo na najvanije.

  Svetosavska teoloka iskljuivost

  Ugroavanje Bosne i Hercegovine i plani-ranje agresije na ovu zemlju od strane Srbi-

  Bosna i Hercegovina u Bosna i Hercegovina u velikodravnim projektima Srbijevelikodravnim projektima Srbije(Povodom 25. novembra, Dana dravnosti BiH, koji se obiljeava samo na manjem dijelu dravne teritorije ove zemlje)

 • GRAANIKI GLASNIK BROJ 22, 2006.

  7

  je i Crne Gore lahko je prepoznati u raznim manifestacijama drutvenog ivota te drave. To su, prije svega, istupi crkvenih i vjerskih autoriteta, analize, eseji i razne strune pro-cjene i projekcije, spisateljske forme, stavovi naunih institucija, te odluke politikih foru-ma i autoriteta.

  Svoju motivacionu snagu za agresiju na Bosnu i Hercegovinu Srbija je crpila iz svog svetosavskog crkvenog uenja i maksime Save Nemanjia iz 1221. godine kojeg ilustruje stav Mihajla Markovia1, na sljedei nain: Srbi su mali, izuzetno ponosan i samouveren narod. U pitanju je naa tradicija USPRAV-NOG HODA i nepokornosti koja ima duboke korene. Naao sam ih kod Save Nemanjia, koji je u jednom pismu iz 1221. napisao da smo mi Srbi predodreeni da budemo istok na zapadu i zapad na istoku i da priznajemo iznad sebe samo nebeski Jerusalem, a na zemlji nita. Dakle mi ne priznajemo i ne pokoravamo se ni jednoj zemaljskoj sili. U meuvremenu smo evo-luirali pa ne priznajemo ni nebeski Jersualem. Kao i veina Srba i ja se time ponosim. Ali za to treba platiti visoku cenu i mi je plaamo.2

  Ova krilatica locira poziciju Srba izmeu zapada (katolianstva) i istoka (islama), ko-jom se defi nie srpstvo kao tampon zona koja titi kranstvo od zelene kuge. S takvom retorikom istupaju svi autoriteti srpskog na-roda, kako u Beogradu tako i u Bosni i Her-cegovini, s ciljem da zatakaju istinu o agresiji na Bosnu i Hercegovinu kad god se povede rasprava o karakteru rata 1992. 1995.

  Naalost, i meunarodna zajednica je e-sto nasjedala na