of 12 /12
Mercè Casasa Jordi Ortiz Helena Vilella Júlia Callejón Aitor Urruticoechea

Gràcia, la millor escola

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aquest és el desenvolupament del nostre projecte de la Ciutat on vull viure en l'apartat de socials.

Text of Gràcia, la millor escola

 • MercCasasa

  JordiOrtiz

  HelenaVilella

  JliaCallejn

  AitorUrruticoechea

 • ndex: ndex ExplicacidelProjecte MapaGlobal Mercats(AitorUrruticoechea)

  MercatsalaViladeGrcia Primria Secundria

  ParcsiJardins(HelenaVilellaiJliaCallejn) Parcsijardins ParcGell

  Hospitals(MercCasasaiJordiOrtz) delEsperana deDelfos

  ExplicacidelProjecte:Nosaltres som uns alumnes de 3r dESO de lEscola Virolai que com moltes

  persones volem la nostra Barcelona com una ciutat intelligent. Perqu sigui una ciutat daquest estil sha de treballar diferents aspectes tecnolgics, qumics, cientfics, socials En aquest projecte ens hem centrat en lmbit social, on hem pensat que una bona ciutat s aquellaquetensenyaishipotaprendre.

  Creiem que sortir de les aules per visitar Barcelona pot ser molt beneficis per laprenentatge de diferents temes per nois i noies de totes les edats. Nosaltres ens hem centrat en el barri de Grcia i dins daquest hem investigat tres mbits on els alumnes poden adquirirconeixementstilsperunfutur.Aquestssnelsmercats,elshospitalsielsparcs.

  MapaGlobal:

  LINKALMAPACOMPLET

  Grup6

 • Mercats:

  MercatdelaLlibertat:

  MercatdeLesseps:

  Abaceriacentral:

  Grup6

 • MercatdelEstrella:

  Primria:

  CalcularelcanviVisitant els mercats de Grcia, els alumnes poden portar una cantitat reduda de diners amb els que comprar alguns productes i sels hi pot fer calcular el canvi abans decomprarres.

  MultiplicarelsproductesAnantacomprartambespotaprendreamultiplicarelsproductesdesitjats.PerExemple:Siuncaramelemcosta0,10,quantemcostes48caramels?

  CalculartantspercentsAladquirirproductesambdescomptes,espotensenyaratraduirunpercentatgeenundescomptenumric.

  Calcular/KgSi es va a comprar a una xarcuteria, peixateria, fruiteria i/o qualsevol altre establiment on es compri mitjanant preu/kilogram, es pot aprendre a calcular el preu apartirdelpesidelpreu/pes.

  NousmenjarsElsalumnesdeprimriapodenaprendrenomsdefruites,verdures,marisc,peix.aixcomdalimentsmsexticsqueespodentrobaraunmercat.

  Secundria:

  Impostos(IVA,IBI...)Els nois i noies de secundria poden practicar percentatges tot aprenent els impostosquehaurandepagarquansiguinadults.

  Qualitatdelmenjarfresc/congelatEn aquest cas seria una bona idea fer una sessi prctica per ensenyar els pros i els contrasdecomprarmenjarfrescimenjarcongelat.

  Grup6

 • Materialsperaconservarelfred/calorDins de lassignatura de Tecnologia, es podria ensenyar als alumnes quins sn els millorsmaterialsperaconservartemperaturesbaixes/altesicomusarlos.

  QumicsperaconservaralimentsDins de lassignatura de Qumica, els nois i noies podrien aprendre els qumics emprats per a conservar els aliments frescos i congelats, quins sn els millors i perqu.

  Python(Programarportesautomtiques,sistemesderefrigeraci.)El Python pot servir per a molt ms que per a treballar a classe. Es pot ensenyar als alumnes com funcionen els programes per a que les portes automtiques funcionen, oelsprogramesquesencarreguenderefrigerarelsaliments,etc...

  InflaciiDeflaciLa Inflaci i la Deflaci sn conceptes que resultarien molt ms fcils dexplicar i dentendre si es poden posar exemples prctics i quin millor lloc per posar exemples queunrecitecomercial?

  ParcsiJardins:

  Nombres,colorsiformesEls nens ms petits poden observar els colors que els envolten, poden aprendre a els nmeros i a comptar (els ptals de les flors, els arbres, les persones qu hi en un banc)itambpodenrepassarlesformesqueveuen.

  FsicaimatemtiquesAnant als parcs infantils dins dels parcs o jardins generals podem aprendre fsica i matemtiques pels moviments o trajectries dels gronxadors, balancins i fins i tot tobogans.Aixestariaorientatcapalasecundria.

  GeometriaDins del que serien les matemtiques, a part dels moviments o trajectries mencionats, els nens i nenes de primria poden estudiar la simetria i patrons (per exemple a les ales duna papallona podem trobar simetria, a les ales de les marietes podrien veure si els punts negres segueixen algun patr, la disposici dels arbres, arbustosiflors)

  BiologiaQuan ens trobem en un parc o jard es poden aprendre moltssimes coses com ara la pollinitzaci, bioqumica (fotsntesi i respiraci cellular), entomologia, aspectes relacionats amb els organismes De biologia podrem aprendre diferents coses els alumnescomenantperprimriaoinclsinfantil.

  GeologiaElsalumnesdeprimriaosecundriapodemtreballargeologiapelsslsdelsparcs.

  Grup6

 • TecnologiaObservar els camins, parcs infantils, sistemes de regadiu i dilluminaci dels parcs o jardinsquetrobemperGrciapodemaprendremoltssimatecnologia.

  ParcCreuetadelColl

  PasseigdeSantJoan

  Grup6

 • ParcGell

  InformacideBarcelona:Espotaprendremoltescosessobreelmodernisme,elseuarquitectefamsAntonGaud,lafamliaGellaquivaencarregarelparcimssobrelahistoriadeBarcelona:amblajudadeguies,exposicions,elsmuseusitotselcartellsquemsendavantespodentornarinteractiusfentaixunparcmsdivertit.

  Grup6

 • Comportamentenunmuseu:ElParcGellproporcionadosmuseusalentradadaquestambtotdinformacideBarcelona.simportantsabercomcomportarseenaqueststipusdespaistranquilsisilenciosos.Araperarahihamoltscartellsonetdemanensilenci,perunaciutatintelligenttindriapantallesinteractivesambunvdeodunapersonadigitaldemanantsilenciiexplicanttoteslesnormesimportants,donantconscinciadelqueestmalamentinoperms.

  Moltsidiomes:Elfetdequesiguiunparttursticimplicaquehihagiunbarbaritatdegentqueparlidiferentsidiomes.Aixvoldirquetoteslessenyalitzacionsicartellsestancomamnimambcatal,castell,francsiangls.Tantmultilingismefaquesenseadonarnosaprenguemunamicamsdecadallengua.Perqunoensoblidemqueelsturistestambparlen,aixqueshiunsimplicapotpracticarlacomprensilectora,lodailaparladequalsevolllenguamsconegudaeljapons,elfrancs,langls,elcastell,elcatal,lholands,elxins,lalemany,entredaltres...

  Grup6

 • Diferentsespciesdeplantesiarbres:AlserunparcnaturalisituatenunturdeBarcelonaaquesttambensensenyamoltesplantesiarbresquepodemtrobaraCatalunyaenunclimacomseldelacosta.Estclarqueavuiendiaencaranohiharesquetindiquiquinaespciedeplantaoarbreestsobservant.PerenunfuturestariabcollocardiferentsQrsunpercadaespciealvoltantdelparciaixquanalghovegipodresbrinarquinaespcies,informarsedaquestaiaprendreunamicamsdelqueestrobaenlanaturadeCatalunya.

  Grup6

 • Activitatfsicasaludablealairelliure:ElParcGelltunmuntdecaminsextensosambdiferentsdesnivellsperfectesperanaracrreroferdiferentstipusdactivitatfsica.UnaciutatintelligentcomsBarcelonafarialavidadelscorredorsmsfciliperaquellsmsnovellsunamenaditinerarionexplicariadiferentscosesfsiquesquepotsferenelParcGell.Estariabficarenunfuturtotderutespreparadesonespodriaaprendreaferestiramentssenselesionarseiexercicissaludables.

  Grup6

 • Hospitals:

  HospitaldelEsperana

  HospitaldeDelfos

  HospitalEvanglic

  ClnicaCerdenya

  HospitalNostraSenyoradelRemei

  HospitalPareClaret

  CentremdicLesseps

  Utilitzacidevacunes:Perquserveixen?Comfuncionen?Amblesvisitesalmetgeoalaclnica,podemferpetitesexplicacionsalsinfants.Aquestesexplicacionspodeninclourecomfunciona,comesfa,quineselseupropsit,iaquinaedatshandimplantar.Espodenferexplicacionssobrelesprevencionsdinfeccionsimalaltiesvriquesmscomunes.

  Malaltiesvaries:comunesoambmenysfreqncia.Comprevenirles?Petitesinstruccionsalsalumnesenversalesmalaltiesmsymenyscomunes,comaralagrip,elrefredatcom,lagastroenteritis,olesmenyscomunscomlasida,lbola

  TractamentimedicamentsPstersopersonalespecialitzatperensenyaralsjoveslamaneramsrpidaisenzillapertractarmalaltiesquetrobemenelnostrediaadia.

  Aparellsmdics:Lanostreideaerainclourepstersiplafonsambimatgesidescripcionsdelsaparellsmdics.Lobjectiusinstruiralsalumnesenelsaparellsmdicsmsbsicspertaldetenirunaculturageneralmsamplia,ienalgunscasosdespertarlintersdaquellsquevulguincursarmedicinaenunfutur.

  Anatomiadelcoshum: Podrienhaverhipstersambimatgesdeleslesionsmscomunsoimatgesduncoshumilasevaanatomia.Seriamaneraefectivaperqueelsnenspetitsaprenguessinanatomiabsica,comaraelsossos,elsmsculsielsrgans.

  DiagnsticsenzilldelespatologiesmscomunsilasevacuraMaldecap,capsultis,maldepanxa,refredatcomHihauriapersonalespezialitzateninstruirenversaleslesionsimalaltiesmscomunsilamaneradesolucionarlesdemaneracasera.

  Grup6

 • Aprendreacalculardosisdemedicamentscomunsdepenentdelpesialada:Ensenyaralsalumnescomcalcularrpidamentlesdosisdemedicamentsutilitzatsnormalmentacasa(paracetamol,ibuprofeno,azitromicina).Ensenyarfrmulesmatemtiquesointentarqueelsalumnesmemoritzessinlaquantitatdetractamentdepenentdelpesidelaladadelpacient.

  Grup6