of 1/1
ŠERAJ DOLAC ČAČINKA NOVINA GORNJA OGRADA TRSINA MIJATOVICA ŠERAJ PODVORNICE GORNJE PETRČANE ZGON ŠELENTIĆKE ROVANJI BRAJDICE RIVINA BARTOVAC GONJAJI MAČIČEVŠTINE GOMILINA TAKALINE BRDO KRŠ P A OGRADA Š PUNTA SKALA JEZICI SURINICA OGRADICE PETRČANE DILI TRSINE ŠARAGOVCI CRMALJ VELIKE NJIVE ŠPETICE GOJAN NJIVICA MIKEŠTINE GRBE BATOŠTINE KRATKI ZGON POLIPINE DRAGE MOČINE POD BRAJDA BRAJDE ARDANIĆA ŠKALJI KUĆIŠTINA VRBICE PUNTA DONJA OGRADA TRSINE POD LOKVE DANGUBICA PERUŠTINE DRAGE MASLINE BILINE KUSINE CIVALEŠTINA ŠPETICE VRTLIĆ OGRADE PUNTA RADMAN LIVADA GUMLO VRTA PODGAJNICE BRDO GOMILINA BRIGOVI DRAGOČAJ BRDO DRAGOČAJ BRDO DRAGOČAJ DRAGOČAJ JEZICI DRAGOČAJ PUNTA SKALA PUNTA SKALA PUNTA SKALA PUNTA SKALA DRAGOČAJ DILI DRAGOČAJ DILI BRDO DRAGOČAJ DRAGOČAJ DOLAC TAKALINE PLITKA DRAGA STRAŽICA GOMILINA MIJATOVICA STRAŽICA NOVINA BRDO SURINICA KRŠ GORNJE PETRČANE GORNJE PETRČANE BRDO PODVORNICE DILI DRAGOČAJ VELIKE NJIVE ŠARAGOVCI ŠPETICE PUNTA SKALA TRSINE ŠARAGOVCI PUNTA SKALA PETRČANE LIVADA PETRČANE BRAJDICE ŠARAGOVCI STARINA POD LOKVE GORNJA OGRADA ROVANJI BATOŠTINE GAJ DANGUBICA GAJ GAJ PERUŠTINE DRAGE VRBICE BRAJDE ARDANIĆA JAVORAK RIVINA BARTOVAC MAČIČEVŠTINE POLIPINE POLIPINE DRAGE POD BRAJDA ŠKALJI OGRADE DRAGE VRTLIĆ PUNTA POD BRAJDA BRAJDE ARDANIĆA DRAGOČAJ ZGOR KRIVOG STUPCA JADRANSKO MORE JADRANSKO MORE JADRANSKO MORE JADRANSKO MORE JADRANSKO MORE JADRANSKO MORE JADRANSKO MORE JADRANSKO MORE JADRANSKO MORE JADRANSKO MORE JADRANSKO MORE JADRANSKO MORE TS TS TS TS TS TS Uvala Petrčane Uvala Petrčane Uvala Petrčane Sv. Bartol Sv. Ivana i Pavla Vir - cesta - Zadar put put Vir - cesta - Zadar put put cesta put put put cesta put put put Vir - cesta - Zadar put Donje Petrčane - cesta - Krš Donje Petrčane - cesta - Krš Donje Petrčane - cesta - Krš put put put put Vir - cesta - Zadar put put put put put put put cesta cesta cesta cesta put cesta put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put cesta put put put put put put put put put put Gornje Petrčane - put - Kožino put kanal put kanal kanal put put put kanal kanal kanal put put put put put put put put put put put cesta put put put 2 put 3 put 4 put ulica 24 put 7 put put put put put put put Groblje put put put put put put put groblje Donje Petrčane - cesta - Krš put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put K.o.Diklo 1:2904 K.o.Diklo 1:1000 K.o.Diklo 1:1000 K.o.Diklo 1:2904 put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put GOMILINA put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put Vir - cesta - Zadar put put 1 put PUNTA PUNTA put put put put PUNTA SKALA put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put put ROVANJI put put put put put put Gornje Petrčane - put - Kožino put put put put put put put put put put 300m GRANICE: prostor ograničenja 1000 m pojas kopna POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA izgrađeni dio građevinskog područja neizgrađeni dio građevinskog područja prostor ograničenja 300 m pojas mora pojas kopna 100 m od obalne crte jezgra naselja ugostiteljsko-turistička namjena groblje T1 - hotel, T2 - turističko naselje, T3 - kamp zona u funkciji groblja postojeće/planirano D8 - vjerska/pastoralni centar gospodarska namjena - proizvodna I1 - pretežito industrijska, I2 - pretežito zanatska sportsko-rekreacijska namjena R1 - golf igralište, R2 - sport i rekreacija, R3 - kupalište POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE IZVAN NASELJA R1 I1 T1 R2 T1 T2 obuhvat obvezne izrade UPU-a R3 - gusto izgrađeno - manja gustoća - posebni uvjeti Smi Smg stambena namjena građevinsko područje - izgrađeni dio građevinsko područje - neizgrađeni dio =$'$56.$ å83$1,-$ 35267251, 3/$1 85(ĉ(1-$ GRADA ZADRA - IZMJENE I DOPUNE *5$ĉ(9,16.2 32'58þ-( 1$6(/-$ 3(75þ$1( 100 m D8 javna i društvena namjena postojeće/planirano 100 m Smg Smg Smi Smg R3 R3 R3 ostale javne prometne površine glavne mjesne ceste TP TP D306 neuređeni dio građevinskog područja kupalište R3 Lučki prostor lokalna luka turistički privez Smg ZADARSKA ŽUPANIJA GRAD ZADAR Naziv prostornog plana: Naziv kartografskog prikaza: Broj kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza: Odluka o izradi prostornog plana (službeno glasilo): Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasilo): Javna rasprava (datum objave): Javni uvid održan: Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13.): Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba: Voditelj plana: Stručni tim u izradi plana: Pečat predstavničkog tijela: Predsjednik predstavničkog tijela: Istovjetnost ovog plana s izvornikom ovjerava: Pečat nadležnog tijela: 1. Nevena Rosan, dipl. ing. arh. 2. Enea Bajlo, dipl. ing. građ. 3. Dubravka Krpina Car, dipl. ing. arh. 4. Dolores Barić, mag. geogr. 5. Igor Ramov, dipl. ing. preh. tehn. 6. Andrea Vukasović-Lončar, dipl. ing. geod. 7. Dragan Komać, građ. tehn. 8. Marko Bušljeta, ing. prom. 9. Danijel Damjanić, građ. tehn. 10. Vanja Knežević, tehn. Stjepan Gverić, prof. geog. Matko Segarić, dipl. ing. građ. Nevena Rosan, dipl. ing. arh. Živko Kolega, dr. med. od: do: 35267251, 3/$1 85(Ĉ(1-$ *5$'$ =$'5$ - IZMJENE I DOPUNE - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - 3(75ý$1( 4.3.A Glasnik Grada Zadra br. 15/14 R3 Smg Smg Smg Smg R3 Luke otvorene za javni promet 1000 m 1000 m I2 T3 D8 R2 100 m R1 TP R3 R3 T2 1:5.000 02.12.2015. 25.11.2015. 17.11.2015. N broj suglasnosti Klasa: 350-02/16-11/4 Ur. broj: 531-05-16-02 datum: 19.02.2016. Glasnik Grada Zadra br. 2/16

GRADA ZADRA - IZMJENE I DOPUNEkrsevan.grad-zadar.hr/ArhCPlanovi/PPUG/III IiD PPUGZ (GGZ 2-16)/PDF/4.3... · PUNTA SKALA put put put put put put put put put put put put put put put

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of GRADA ZADRA - IZMJENE I DOPUNEkrsevan.grad-zadar.hr/ArhCPlanovi/PPUG/III IiD PPUGZ (GGZ...

 • ŠERAJ

  DOLAC

  ČAČINKA

  NOVINA

  GORNJA OGRADA

  TRSINA

  MIJATOVICA

  ŠERAJ

  PODVORNICE

  GORNJE PETRČANE

  ZGON

  ŠELENTIĆKE

  ROVANJI

  BRAJDICE

  RIVINA

  BARTOVAC

  GONJAJI

  MAČIČEVŠTINE

  GOMILINA

  TAKALINE

  BRDO

  KRŠ

  PA

  OGRADA

  Š

  PUNTA SKALA

  JEZICI

  SURINICA

  OGRADICE

  PETRČANE

  DILI

  TRSINE

  ŠARAGOVCI

  CRMALJ

  VELIKE NJIVE

  ŠPETICE

  GOJAN

  NJIVICA

  MIKEŠTINE

  GRBE

  BATOŠTINE

  KRATKI ZGON

  POLIPINE

  DRAGE

  MOČINE

  POD BRAJDA

  BRAJDE ARDANIĆA

  ŠKALJI

  KUĆIŠTINA

  VRBICE

  PUNTA

  DONJA OGRADA

  TRSINE

  POD LOKVE

  DANGUBICA

  PERUŠTINE

  DRAGE

  MASLINE

  BILINE

  KUSINE

  CIVALEŠTINA

  ŠPETICE

  VRTLIĆ

  OGRADE

  PUNTA RADMAN

  LIVADA

  GUMLO

  VRTA

  PODGAJNICE

  BRDO

  GOMILINA

  BRIGOVI

  DRAGOČAJ

  BRDO

  DRAGOČAJ

  BRDO

  DRAGOČAJ

  DRAGOČAJ

  JEZICI

  DRAGOČAJ

  PUNTA SKALA

  PUNTA SKALA

  PUNTA SKALA

  PUNTA SKALA

  DRAGOČAJ

  DILI

  DRAGOČAJ

  DILI

  BRDO

  DRAGOČAJ

  DRAGOČAJ

  DOLAC

  TAKALINE

  P

  L

  I

  T

  K

  A

  D

  R

  A

  G

  A

  STRAŽICA

  GOMILINA

  MIJATOVICA

  STRAŽICA

  NOVINA

  BRDO

  SURINICA

  KRŠ

  GORNJE PETRČANE

  GORNJE PETRČANE

  BRDO

  PODVORNICE

  DILI

  DRAGOČAJ

  VELIKE NJIVE

  ŠARAGOVCI

  ŠPETICE

  PUNTA SKALA

  TRSINE

  ŠARAGOVCI

  PUNTA SKALA

  PETRČANE

  LIVADA

  PETRČANE

  BRAJDICE

  ŠARAGOVCI

  STARINA

  POD LOKVE

  GORNJA OGRADA

  ROVANJI

  BATOŠTINE

  GAJ

  DANGUBICA

  GAJ

  GAJ

  PERUŠTINE

  DRAGE

  VRBICE

  BRAJDE ARDANIĆA

  JAVORAK

  RIVINA

  BARTOVAC

  MAČIČEVŠTINE

  POLIPINE

  POLIPINE

  DRAGE

  POD BRAJDA

  ŠKALJI

  OGRADE

  DRAGE

  VRTLIĆ

  PUNTA

  POD BRAJDA

  BRAJDE ARDANIĆA

  DRAGOČAJ

  ZGOR KRIVOG STUPCA

  JADRANSKO MORE

  JADRANSKO MORE

  JADRANSKO MORE

  JADRANSKO MORE

  JADRANSKO MORE

  JADRANSKO MORE

  JADRANSKO MORE

  JADRANSKO MORE

  JADRANSKO MORE

  JADRANSKO MORE

  JADRANSKO MORE

  JADRANSKO MORE

  TS

  TS

  TS

  TS

  TS

  TS

  Uvala Petrčane

  Uvala Petrčane

  Uvala Petrčane

  Sv. Bartol

  Sv. Ivana

  i Pavla

  Vir - cesta - Zadar

  put

  put

  Vir - cesta - Zadar

  put

  put

  cesta

  put

  put

  put

  cesta

  put

  put

  put

  Vir - cesta - Zadar

  put

  Donje

  Petrč

  ane -

  cesta

  - Krš

  Donje

  Petrč

  ane -

  cesta

  - Krš

  Donje

  Petrč

  ane -

  cesta

  - Krš

  put

  put

  put

  put

  Vir - cesta - Zadar

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  cesta

  cesta

  cesta

  cesta

  put

  cesta

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  putput

  put

  put

  put

  putput

  cesta

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  Gornje Petrčane - put - Kožino

  put

  kanal

  put

  kanal

  kanal

  put

  put

  put

  kanal

  kanal

  kanal

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  cesta

  put

  put

  put 2

  put 3

  put 4

  put

  ulica 2

  4

  put 7

  putput

  put

  put

  put

  put

  put

  Groblje

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  groblje

  Donje P

  etrčane

  - cest

  a - Krš

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  K

  .

  o

  .

  D

  ik

  lo

  1

  :

  2

  9

  0

  4

  K

  .

  o

  .

  D

  i

  k

  l

  o

  1

  :

  1

  0

  0

  0

  K

  .

  o

  .

  D

  i

  k

  l

  o

  1

  :

  1

  0

  0

  0

  K

  .

  o

  .

  D

  ik

  lo

  1

  :

  2

  9

  0

  4

  put put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put put

  put

  put

  put

  put

  put

  put pu

  t

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  GOMILINA

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  putput

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  putpu

  t

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  Vir - cesta - Zadar

  put

  put 1

  put

  PUNTA

  PUNTA

  put

  put

  put

  put

  PUNTA SKALA

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  ROVANJI

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  Gornje Petrčane - put - Kožino

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  put

  \\Arhiva\ARHIVA (F)\DOF_SKICE,DS I FS_SKICE\PETRČANE\SKICE\20b.JPG

  3

  0

  0

  m

  GRANICE:

  prostor ograničenja 1000 m pojas kopna

  POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA

  izgrađeni dio građevinskog područja

  neizgrađeni dio građevinskog područja

  prostor ograničenja 300 m pojas mora

  pojas kopna 100 m od obalne crte

  jezgra naselja

  ugostiteljsko-turistička namjena

  groblje

  T1 - hotel, T2 - turističko naselje, T3 - kamp

  zona u funkciji groblja

  postojeće/planirano

  D8 - vjerska/pastoralni centar

  gospodarska namjena - proizvodna

  I1 - pretežito industrijska, I2 - pretežito zanatska

  sportsko-rekreacijska namjena

  R1 - golf igralište, R2 - sport i rekreacija, R3 - kupalište

  POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE IZVAN NASELJA

  R1

  I1

  T1

  R2T1

  T2

  obuhvat obvezne izrade UPU-a

  R3

  - gusto izgrađeno

  - manja gustoća - posebni uvjeti

  Smi

  Smg

  stambena namjena

  građevinsko područje - izgrađeni dio

  građevinsko područje - neizgrađeni dio

  GRADA ZADRA - IZMJENE I DOPUNE

  1

  0

  0

  m

  D8 javna i društvena namjena

  postojeće/planirano

  1

  0

  0

  m

  Smg

  Smg

  Smi

  Smg

  R3

  R3

  R3

  ostale javne prometne površine

  glavne mjesne ceste

  TP

  TP

  D

  3

  0

  6

  neuređeni dio građevinskog područja

  kupališteR3

  Lučki prostor

  lokalna luka

  turistički privez

  Smg

  ZADARSKA ŽUPANIJA

  GRAD ZADAR

  Naziv prostornog plana:

  Naziv kartografskog prikaza:

  Broj kartografskog prikaza: Mjerilo kartografskog prikaza:

  Odluka o izradi prostornog plana (službeno glasilo): Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (službeno glasilo):

  Javna rasprava (datum objave): Javni uvid održan:

  Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

  Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13.):

  Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:

  Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan: Odgovorna osoba:

  Voditelj plana:

  Stručni tim u izradi plana:

  Pečat predstavničkog tijela: Predsjednik predstavničkog tijela:

  Istovjetnost ovog plana s izvornikom ovjerava: Pečat nadležnog tijela:

  1. Nevena Rosan, dipl. ing. arh.2. Enea Bajlo, dipl. ing. građ.3. Dubravka Krpina Car, dipl. ing. arh.4. Dolores Barić, mag. geogr.5. Igor Ramov, dipl. ing. preh. tehn.

  6. Andrea Vukasović-Lončar, dipl. ing. geod.7. Dragan Komać, građ. tehn.8. Marko Bušljeta, ing. prom.9. Danijel Damjanić, građ. tehn.10. Vanja Knežević, tehn.

  Stjepan Gverić, prof. geog.

  Matko Segarić, dipl. ing. građ.

  Nevena Rosan, dipl. ing. arh.

  Živko Kolega, dr. med.

  od:

  do:

  - IZMJENE I DOPUNE -

  GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA -

  4.3.A

  Glasnik Grada Zadra br. 15/14

  R3

  Smg

  Smg

  Smg

  Smg

  R3

  Luke otvorene za javni promet

  1000 m

  1000 m

  I2

  T3

  D8

  R2

  1

  0

  0

  m R1

  TP R3

  R3

  T2

  1:5.000

  02.12.2015.

  25.11.2015.

  17.11.2015.

  N

  broj suglasnosti Klasa: 350-02/16-11/4 Ur. broj: 531-05-16-02 datum: 19.02.2016.

  Glasnik Grada Zadra br. 2/16