of 61/61
GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU #1 PROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1 školska 2017/2018. godina ZADATAK 1 Za konstrukciju prikazanu na gornjoj skici, potrebno je: C B A POS 3 POS 2 POS 4 2 1 3 A B C PO S 1 1-1 1 L 1 a L 1 a L 1 L 1 L 2 L 2 POS 3 POS 2 POS 4 H 1 b g h g h p b g b S5 S5 S6 S3 S3 S4 S1 S1 S2 L 1 = 6 m L 2 = 5.4 m a = 1.8 m H = 4.8 m h p = 22 cm g = 2 kN/m 2 p = 7.5 kN/m 2 C25/30 B500B XC1 Sve grede su dimenzija b/d = 30/50 cm. Svi stubovi su dimenzija 30/30 cm. 1. Dimenzionisati ploču POS 1 u karakterističnim presecima. Nacrtati armaturu sa specifikacijom podužnih šipki ploče u preseku presek 1-1 u Beogradu, 18.10.2017. Predmetni nastavnik: asistent: V. Koković overa: _________________ Doc. dr Branko Milosavljević

GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU # PROJEKTOVANJE · PDF filePROJEKTOVANJE I GRAĐENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1 školska 2017/2018. godina ... Sve grede su dimenzija b/d = 30/50 cm

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of GRAĐEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU # PROJEKTOVANJE · PDF filePROJEKTOVANJE I GRAĐENJE...

 • GRAEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU #1

  PROJEKTOVANJE I GRAENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1 kolska 2017/2018. godina

  ZADATAK 1

  Za konstrukciju prikazanu na gornjoj skici, potrebno je:

  C

  B

  A

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  21 3

  A

  B

  C

  PO

  S 1

  1-11

  L1

  aL1

  aL1

  L1

  L2 L2

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  H1

  bg

  hg

  hp

  bg

  b

  S5 S5S6

  S3 S3S4

  S1 S1S2

  L1 = 6 m L2 = 5.4 m a = 1.8 m H = 4.8 m hp = 22 cm

  g = 2 kN/m2 p = 7.5 kN/m2 C25/30 B500B XC1

  Sve grede su dimenzija b/d = 30/50 cm. Svi stubovi su dimenzija 30/30 cm.

  1. Dimenzionisati plou POS 1 u karakteristinim presecima. Nacrtati armaturu sa specifikacijom podunih ipki ploe u preseku presek 1-1

  u Beogradu, 18.10.2017. Predmetni nastavnik:

  asistent: V. Kokovi

  overa: _________________ Doc. dr Branko Milosavljevi

 • GRAEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU #2

  PROJEKTOVANJE I GRAENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1 kolska 2017/2018. godina

  ZADATAK 1

  Za konstrukciju prikazanu na gornjoj skici, potrebno je:

  C

  B

  A

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  21 3

  A

  B

  C

  PO

  S 1

  1-11

  L1

  aL1

  aL1

  L1

  L2 L2

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  H1

  bg

  hg

  hp

  bg

  b

  S5 S5S6

  S3 S3S4

  S1 S1S2

  L1 = 7 m L2 = 5.3 m a = 2.6 m H = 4.8 m hp = 22 cm

  g = 3.5 kN/m2 p = 5 kN/m2 C35/45 B500B XC3

  Sve grede su dimenzija b/d = 30/60 cm. Svi stubovi su dimenzija 30/30 cm.

  1. Dimenzionisati plou POS 1 u karakteristinim presecima. Nacrtati armaturu sa specifikacijom podunih ipki ploe u preseku presek 1-1

  u Beogradu, 18.10.2017. Predmetni nastavnik:

  asistent: V. Carevi

  overa: _________________ Doc. dr Branko Milosavljevi

 • GRAEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU #3

  PROJEKTOVANJE I GRAENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1 kolska 2017/2018. godina

  ZADATAK 1

  Za konstrukciju prikazanu na gornjoj skici, potrebno je:

  C

  B

  A

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  21 3

  A

  B

  C

  PO

  S 1

  1-11

  L1

  aL1

  aL1

  L1

  L2 L2

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  H1

  bg

  hg

  hp

  bg

  b

  S5 S5S6

  S3 S3S4

  S1 S1S2

  L1 = 6.5 m L2 = 5.9 m a = 2.7 m H = 4.5 m hp = 24 cm

  g = 4 kN/m2 p = 2.5 kN/m2 C30/37 B500B XC2

  Sve grede su dimenzija b/d = 30/55 cm. Svi stubovi su dimenzija 30/30 cm.

  1. Dimenzionisati plou POS 1 u karakteristinim presecima. Nacrtati armaturu sa specifikacijom podunih ipki ploe u preseku presek 1-1

  u Beogradu, 18.10.2017. Predmetni nastavnik:

  asistent: D. Ostoji

  overa: _________________ Doc. dr Branko Milosavljevi

 • GRAEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU #4

  PROJEKTOVANJE I GRAENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1 kolska 2017/2018. godina

  ZADATAK 1

  Za konstrukciju prikazanu na gornjoj skici, potrebno je:

  C

  B

  A

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  21 3

  A

  B

  C

  PO

  S 1

  1-11

  L1

  aL1

  aL1

  L1

  L2 L2

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  H1

  bg

  hg

  hp

  bg

  b

  S5 S5S6

  S3 S3S4

  S1 S1S2

  L1 = 7.5 m L2 = 5.7 m a = 2.7 m H = 5.7 m hp = 24 cm

  g = 2 kN/m2 p = 4 kN/m2 C25/30 B500B XC2

  Sve grede su dimenzija b/d = 35/65 cm. Svi stubovi su dimenzija 35/35 cm.

  1. Dimenzionisati plou POS 1 u karakteristinim presecima. Nacrtati armaturu sa specifikacijom podunih ipki ploe u preseku presek 1-1

  u Beogradu, 18.10.2017. Predmetni nastavnik:

  asistent: I. Milievi

  overa: _________________ Doc. dr Branko Milosavljevi

 • GRAEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU #5

  PROJEKTOVANJE I GRAENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1 kolska 2017/2018. godina

  ZADATAK 1

  Za konstrukciju prikazanu na gornjoj skici, potrebno je:

  C

  B

  A

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  21 3

  A

  B

  C

  PO

  S 1

  1-11

  L1

  aL1

  aL1

  L1

  L2 L2

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  H1

  bg

  hg

  hp

  bg

  b

  S5 S5S6

  S3 S3S4

  S1 S1S2

  L1 = 7 m L2 = 5.8 m a = 2.8 m H = 5.4 m hp = 24 cm

  g = 4 kN/m2 p = 5 kN/m2 C25/30 B500B XC2

  Sve grede su dimenzija b/d = 35/60 cm. Svi stubovi su dimenzija 35/35 cm.

  1. Dimenzionisati plou POS 1 u karakteristinim presecima. Nacrtati armaturu sa specifikacijom podunih ipki ploe u preseku presek 1-1

  u Beogradu, 18.10.2017. Predmetni nastavnik:

  asistent: J. Draga

  overa: _________________ Doc. dr Branko Milosavljevi

 • GRAEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU #6

  PROJEKTOVANJE I GRAENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1 kolska 2017/2018. godina

  ZADATAK 1

  Za konstrukciju prikazanu na gornjoj skici, potrebno je:

  C

  B

  A

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  21 3

  A

  B

  C

  PO

  S 1

  1-11

  L1

  aL1

  aL1

  L1

  L2 L2

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  H1

  bg

  hg

  hp

  bg

  b

  S5 S5S6

  S3 S3S4

  S1 S1S2

  L1 = 7 m L2 = 6.3 m a = 2.6 m H = 5.7 m hp = 26 cm

  g = 3.5 kN/m2 p = 5 kN/m2 C35/45 B500B XC3

  Sve grede su dimenzija b/d = 35/60 cm. Svi stubovi su dimenzija 35/35 cm.

  1. Dimenzionisati plou POS 1 u karakteristinim presecima. Nacrtati armaturu sa specifikacijom podunih ipki ploe u preseku presek 1-1

  u Beogradu, 18.10.2017. Predmetni nastavnik:

  asistent: B. Milosavljevi

  overa: _________________ Doc. dr Branko Milosavljevi

 • GRAEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU #7

  PROJEKTOVANJE I GRAENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1 kolska 2017/2018. godina

  ZADATAK 1

  Za konstrukciju prikazanu na gornjoj skici, potrebno je:

  C

  B

  A

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  21 3

  A

  B

  C

  PO

  S 1

  1-11

  L1

  aL1

  aL1

  L1

  L2 L2

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  H1

  bg

  hg

  hp

  bg

  b

  S5 S5S6

  S3 S3S4

  S1 S1S2

  L1 = 7.5 m L2 = 5.7 m a = 2.2 m H = 5.4 m hp = 24 cm

  g = 2.5 kN/m2 p = 7.5 kN/m2 C35/45 B500B XC2

  Sve grede su dimenzija b/d = 35/65 cm. Svi stubovi su dimenzija 35/35 cm.

  1. Dimenzionisati plou POS 1 u karakteristinim presecima. Nacrtati armaturu sa specifikacijom podunih ipki ploe u preseku presek 1-1

  u Beogradu, 18.10.2017. Predmetni nastavnik:

  asistent: V. Kokovi

  overa: _________________ Doc. dr Branko Milosavljevi

 • GRAEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU #8

  PROJEKTOVANJE I GRAENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1 kolska 2017/2018. godina

  ZADATAK 1

  Za konstrukciju prikazanu na gornjoj skici, potrebno je:

  C

  B

  A

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  21 3

  A

  B

  C

  PO

  S 1

  1-11

  L1

  aL1

  aL1

  L1

  L2 L2

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  H1

  bg

  hg

  hp

  bg

  b

  S5 S5S6

  S3 S3S4

  S1 S1S2

  L1 = 7.5 m L2 = 6.2 m a = 2.2 m H = 4.8 m hp = 25 cm

  g = 3.5 kN/m2 p = 6 kN/m2 C25/30 B500B XC2

  Sve grede su dimenzija b/d = 30/65 cm. Svi stubovi su dimenzija 30/30 cm.

  1. Dimenzionisati plou POS 1 u karakteristinim presecima. Nacrtati armaturu sa specifikacijom podunih ipki ploe u preseku presek 1-1

  u Beogradu, 18.10.2017. Predmetni nastavnik:

  asistent: V. Carevi

  overa: _________________ Doc. dr Branko Milosavljevi

 • GRAEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU #9

  PROJEKTOVANJE I GRAENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1 kolska 2017/2018. godina

  ZADATAK 1

  Za konstrukciju prikazanu na gornjoj skici, potrebno je:

  C

  B

  A

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  21 3

  A

  B

  C

  PO

  S 1

  1-11

  L1

  aL1

  aL1

  L1

  L2 L2

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  H1

  bg

  hg

  hp

  bg

  b

  S5 S5S6

  S3 S3S4

  S1 S1S2

  L1 = 7 m L2 = 5.3 m a = 2.4 m H = 4.8 m hp = 22 cm

  g = 3 kN/m2 p = 7.5 kN/m2 C30/37 B500B XC3

  Sve grede su dimenzija b/d = 30/60 cm. Svi stubovi su dimenzija 30/30 cm.

  1. Dimenzionisati plou POS 1 u karakteristinim presecima. Nacrtati armaturu sa specifikacijom podunih ipki ploe u preseku presek 1-1

  u Beogradu, 18.10.2017. Predmetni nastavnik:

  asistent: D. Ostoji

  overa: _________________ Doc. dr Branko Milosavljevi

 • GRAEVINSKI FAKULTET U BEOGRADU #10

  PROJEKTOVANJE I GRAENJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 1 kolska 2017/2018. godina

  ZADATAK 1

  Za konstrukciju prikazanu na gornjoj skici, potrebno je:

  C

  B

  A

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  21 3

  A

  B

  C

  PO

  S 1

  1-11

  L1

  aL1

  aL1

  L1

  L2 L2

  POS 3

  POS 2

  POS 4

  H1

  bg

  hg

  hp

  bg

  b

  S5 S5S6

  S3 S3S4

  S1 S1S2

  L1 = 6 m L2 = 6 m a = 1.8 m H = 4.8 m hp = 24 cm

  g = 3 kN/m2 p = 5 kN/m2 C25/30 B500B XC2

  Sve grede su dimenzija b/d = 30/50 cm. Svi stubovi su dimenzija 30/30 cm.

  1. Dimenzionisati plou POS 1 u karakteristinim presecima. Nacrtati armaturu sa specifikacijom podunih ipki ploe u preseku presek 1-1

  u Beogradu, 18.10.2017. Predmetni nastavnik:

  asist