GRAM mei 2014

 • View
  220

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of GRAM mei 2014

 • Composteren en milieubelasting

  technologie. Dit alles op een unieke locatie op het water in Rivierenland. De toekomst ligt buiten!

  Aanmelden of meer informatie? www.detoekomstligtbuiten.nl

  NVRD JAARCONGRES 21/22/23 MEI - TIEL

  Astrid Joosten Dagvoorzitter

  Annemarie Jorritsma

  Kim Putters Barbara Baarsma

  AVR14_081 Opzet adv7.indd 1 17-02-14 15:50

  Apeldoorn is goed voorbereid op de participatiewet

  Annemarie Jorritsma over de hoofdrol voor

  gemeenten

  GRAMJAARGANG 105 | NUMMER Mei 2014

  VAkblAd VAN dE 4

 • Van verwerken naar verwaarden

  Om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor volgende generaties werken wij volgens ons principe Van verwerken naar verwaarden. Daarmee bieden wij gemeenten en bedrijven hoogwaardige en kosteneffectieve oplossingen

  aan waarin hergebruik en nuttige toepassing van afval centraal staan.

  Afval zetten wij om in groene elektriciteit. Restproducten worden bewerkt en hergebruikt. Groente-, fruit- en tuinafval zetten wij in onze geavanceerde vergistings- en nacomposteringsinstallatie om in gecertificeerd groengas

  en hoogwaardige compost. Uniek voor Nederland: het gas wordt gebruikt als transportbrandstof voor het regionaal busvervoer.

  Vanaf 2015 leveren wij restwarmte uit ons productieproces voor de warmtevoorziening van ruim 14.000 woningen. De vooruitzichten voor het uitbreiden van deze afzet naar bedrijven zijn positief. Zo blijven wij werken aan duurzame toepassingen.

  ARN B.V. tel. (024) 371 71 71www.arnbv.nl

  SAMEN W E R K E N

  AAN EENDUURZAME TOEKOMST

 • GRAM | mei 2014 3

  Vakblad van de NVRD

  inhoudsopgave

  5

  16

  19

  22

  Special NVRD JaarcongresVoorwoord, congresprogramma en korte interviews met de hoofdsprekers

  Participeren in ApeldoornDe Participatiewet zal in 2015 een feit zijn. De gemeente Apeldoorn is er goed op

  voorbereid. Al in 2008 zette de gemeente de eerste stappen om mensen uit de sociale

  werkvoorziening te laten deelnemen aan het arbeidsproces en hen uiteindelijk aan een

  reguliere baan te helpen.

  Ontwerpen voor een circulaire economieDe overheid wil van afval naar grondstoffen. Daarvoor is milieuvriendelijk ontwerpen

  van producten nodig. Hierdoor wordt meer hergebruik en meer inzet van secundaire

  grondstoffen in nieuwe producten mogelijk. In de sector van business to business en

  van business to government voltrekt zich al een omwenteling.

  Interview met Cees de Mol van Otterloo van het AfvalfondsHet Afvalfonds Verpakkingen is meer dan een pot met geld. Het fonds is ook verant-

  woordelijk voor het realiseren van de hergebruikdoelen voor verpakkingen. Neem de

  groei naar 52 procent van de hoeveelheid gerecycled kunststof in 2022.

  Lees verder op pag. 5

  15 Bezem

  25 Veel te leren van Zweeds afvalbeheer

  26 Hoe doen zij dat? Deze maand afval

  en toerisme

  28 Meer en betere recycling door

  ketenoptimalisatie

  31 CloseUp: GMT

  32 Vakwerk

  35 NVRD nieuws

  37 Rechter fluit Rhenen terug over

  hoogte afvalstoffenheffing

  40 Keurmerk Beeldschoon, een

  bruikbare leidraad

  43 Branchegenoten

  46 Nieuwe ontwikkelingen bieden

  kansen voor verbreding naar IBOR

  49 Nieuws op de Markt

  54 Agenda

  Composteren en milieubelasting

  op het water in Rivierenland. De toekomst ligt buiten!

  Aanmelden of meer informatie? www.detoekomstligtbuiten.nl

  NVRD JAARCONGRES 21/22/23 MEI - TIEL

  Astrid Joosten Dagvoorzitter

  Annemarie Jorritsma

  Kim Putters Barbara Baarsma

  AVR14_081 Opzet adv7.indd 1 17-02-14 15:50

  Nog veel onbenut potentieel onder mensen met

  afstand tot arbeidsmarkt

  Gemeenten werken aan toekomstige rol van

  ketenregisseur

  GRAMJAARGANG 105 | NUMMER Mei 2014

  VAkblAd VAN dE 4

  Lees verder over ketenoptimalisatie op

  pag. 29

 • 4 GRAM | mei 2014

  De nieuwe standaard voor duurzaam afvalbeheer:

  100% Green Made

  Plastic Omnium BVBeneluxstraat 4 - 6014 CC Ittervoort - Nederland Tel: +31 (0)800 54 25 055 - Fax: +31 (0)800 54 25 033E-mail: poinfo@plasticomnium.com / Internet: www.plasticomnium.nl

  Plastic Omnium NVRing Oost 14 - 9400 Ninove - Belgi, Tel: +32 (0)54 31 31 31 - Fax: +32 (0)54 31 31 30E-mail: poinfo@plasticomnium.com / Internet: www.plasticomnium.be

  Een afvalcontainer van gewoon plastic of de 100% Green Made van plantaardig plastic (suikerriet), die bovendien voldoet aan de EN840 norm? De keus is z gemaakt! Aan de productie van de 100% Green Made komt namelijk geen aardolie te pas. En waar gewone plastic containers CO2 uitstoten, neemt de nieuwe afvalcontainer van Plastic Omnium juist CO2 op. Resultaat: minder ver-bruik van natuurlijke hulpbronnen en afname van de CO2-uitstoot. Tel uit uw milieuwinst

 • De financile crisis zorgt voor veel dynamiek in de afvalbranche. Op lokaal niveau

  moeten gemeenten fors bezuinigen en zij voelen daarom vaak de noodzaak

  zich te concentreren op kerntaken. Dit biedt kansen voor afvalbedrijven om de

  dienstverlening uit te breiden met goed passende diensten, zoals het beheer van de

  openbare ruimte.

  De crisis zorgt voor nog meer uitdagingen bij gemeenten. Voor bijstandsgerechtigden moet

  alternatief werk worden gezocht en voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt

  moeten 125.000 banen worden gerealiseerd. Ook hier liggen kansen voor afvalinzamelende

  bedrijven om hun maatschappelijke meerwaarde te tonen. Het kan echter ook een opgave

  worden die spanning creert: efficiency versus werkgelegenheid.

  Betrokkenheid van de burger bij de gemeente past bij de tijdsgeest en moet liefst ook leiden

  tot bezuinigingen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Met buurtbudgetten zoals in Amsterdam?

  Ook hier liggen kansen voor diensten en bedrijven om hun meerwaarde te vergroten, maar

  er wordt daarbij ook een visie van u verwacht. Naast de financile crisis speelt ook de

  internationale grondstoffencrisis. Hier ligt de volgende grote opgave voor gemeenten. Want

  de grondstoffen die we wel hebben, zitten gewoon in ons afval. Maar hoe kom je van 55%

  hergebruik nu, naar 75% in 2020?

  Om klaar te zijn voor al deze ontwikkelingen, is een open blik naar de toekomst nodig.

  Integraal denken en naar buiten gaan: letterlijk de openbare ruimte in. En buiten vaste kaders

  nadenken over nieuwe maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen. Het

  NVRD Jaarcongres op 22 mei biedt u inspiratie en handvatten voor uw visie op de toekomst.

  De vele aanwezige directeuren, managers en senior beleidsmakers, bieden u een perfect

  netwerk voor het uitwisselen van informatie. De NVRD zorgt met een uitgekiend programma en

  toonaangevende sprekers voor de benodigde visie, inspiratie en kennis. Avri biedt als gastheer

  een unieke locatie in Tiel; buiten op het water van het rivierenland meert het prachtige schip

  Ocean Diva' aan, met plaats voor maximaal 350 bezoekers. Het schip vormt daarnaast een

  geweldig decor voor sponsoren die dit jaarcongres mede mogelijk maken.

  De toekomst ligt buiten. Bent er klaar voor?

  Graag tot ziens in Tiel.

  Erik de Vries Directeur Avri

  De nieuwe standaard voor duurzaam afvalbeheer:

  100% Green Made

  Plastic Omnium BVBeneluxstraat 4 - 6014 CC Ittervoort - Nederland Tel: +31 (0)800 54 25 055 - Fax: +31 (0)800 54 25 033E-mail: poinfo@plasticomnium.com / Internet: www.plasticomnium.nl

  Plastic Omnium NVRing Oost 14 - 9400 Ninove - Belgi, Tel: +32 (0)54 31 31 31 - Fax: +32 (0)54 31 31 30E-mail: poinfo@plasticomnium.com / Internet: www.plasticomnium.be

  Een afvalcontainer van gewoon plastic of de 100% Green Made van plantaardig plastic (suikerriet), die bovendien voldoet aan de EN840 norm? De keus is z gemaakt! Aan de productie van de 100% Green Made komt namelijk geen aardolie te pas. En waar gewone plastic containers CO2 uitstoten, neemt de nieuwe afvalcontainer van Plastic Omnium juist CO2 op. Resultaat: minder ver-bruik van natuurlijke hulpbronnen en afname van de CO2-uitstoot. Tel uit uw milieuwinst

  de toekomst ligt buiten!

  GRAM | mei 2014 5

  CONGRESSPECIAL

 • WELKOMSTAVOND

  21 MEILOCATIE: OCEAN DIVA, WAALKADE TIEL

  CONGRES

  22 MEILOCATIE: OCEAN DIVA, WAALKADE TIEL

  ALV

  23 MEILOCATIE: HOTEL VAN BALVEREN, ECHTELD

  PROGRAMMATIJD ONDERDEEL SPREKER18.00 - 19.00 u Ontvangst aan boord van de Ocean Diva

  19.00 - 22.00 u Diner en netwerken

  08.30 - 09.15 u Ontvangst en bezoek stands

  09.15 - 09.20 u Opening door dagvoorzitter Astrid Joosten

  09.20 - 09.30 u Welkomstwoord Hans Beenakker Burgemeester Tiel Erik de Vries Directeur Avri

  09.30 - 09.45 u Jaarrede voorzitter NVRD Han Noten

  09.45 - 10.15 u Integraal besturen is de toekomst Annemarie Jorritsma Voorzitter VNG

  10.15 - 11.00 u Burgerparticipatie in de toekomst Prof. dr. Kim PuttersDirecteur Sociaal Cultureel Planbureau

  11.00 - 11.30 u Ochtendpauze en bezoek aan stands

  11.30 - 12.00 u Grondstoffen managen in de toekomstDoorbraken, bottlenecks en kansen

  Michel SchuurmanMVO Nederland Senior Programmamanager Planet

  12.00 - 12.30 u Toekomst in de markt Prof. dr. Barbara BaarsmaProfessor Marktwerking UvADirecteur SEO

  12.30 - 13.45 u Lunchpauze en bezoeken stands

  13.45 - 14.15 u De buitenruimte in de toekomstDe openbare ruimte als speelveld voor de samenleving

  Sjoerd SoetersArchitect van o.a. Java-eiland Amsterdam

  14.15 - 14.30 u De jeugd over de stad in de toekomst Boudewijn WijnackerAdviseur St