of 274 /274
Grmljavina Pravde GRMLJAVINA PRAVDE Upozorenje –Čudo –Kazna - Razdoblje mira Božja konačna djelâ milosrđa Autori: Ted i Maureen Flynn Predgovor: Malachi Martin Prijevod hrvatski: Alexandra Chwalowsky Naklada: MaxKol Communications, Inc. Proročanski san Sv. Ivana don Bosca. "Dvostruki stupovi pobjede" bili su predmetom proročanskoga sna Ivana don Bosca godine 1862. Otkriveno mu je kako će mir u svijetu nastupiti tek nakon žestoke bitke u kojoj će Papa pobijediti usidrivši Petrovu lađu, Crkvu, uz sigurne stupove Euharistije i gorljive, istinske pobožnosti prema Mariji. Posvećeno Colleen i Dannyju koji su nam bili izvorom velike radosti Ad Majorem Dei Gloriam (Na još veću slavu Božju) Izjave Nakon ukidanja Kanonâ 1399 i 2318 bivšega Kanonskoga kodeksa, publikacije o novim ukazanjima, otkrivenjima, proročanstvima, čudesima, itd., smiju se proslijediti vjernicima, a ovi ih smiju čitati, bez izričitog dopuštenja Crkve, pod uvjetom da ne sadrže ništa što bi se protivilo vjeri i moralu. To znači da nije potreban imprimatur (odobrenje za tisak, op. prev.), kada se prenose informacije o novim ukazanjima o kojima Crkva još nije dala svoj sud. Autori žele izraziti svoje bezuvjetno pokoravanje konačnom i službenom sudu Naučiteljstva (Magisteriuma) Crkve glede svih događaja koji se zasad još uvijek ispituju. U dokumentu Lumen Gentium Drugoga vatikanskoga Sabora, 12. poglavlje, Oci su Vijeća vjerne potakli na otvorenost i pozornost prema načinima na koje Duh Sveti nastavlja upravljati Crkvu, uključujući ovdje i privatne objave. Čitamo: "Takve je milosne darove, bilo da je riječ o posebnom prosvijetljenju, ili ih se pak širi na neki jednostavniji i općenitiji način, potrebno prihvatiti sa zahvalnošću i utješno, budući da su posebno prilagođeni i korisni potrebama Crkve ... Sudovi o njihovoj istinitosti i pravilnoj uporabi pritom leže na onima koji vode Crkvu, kao i na onima čiji je naročit zadatak ne gušiti Duh, već sve preispitati, a zadržati samo ono dobro."

Grmljavina Pravde

  • Author
    trueeee

  • View
    566

  • Download
    63

Embed Size (px)

Text of Grmljavina Pravde

Grmljavina PravdeGRMLJAVINA PRAVDE Upozorenje udo Kazna - Razdoblje mira Boja konana djel milosra Autori: Ted i Maureen Flynn Predgovor: Malachi Martin Prijevod hrvatski: Alexandra Chwalowsky Naklada: MaxKol Communications, Inc. Proroanski san Sv. Ivana don Bosca. "Dvostruki stupovi pobjede" bili su predmetom proroanskoga sna Ivana don Bosca godine 1862. Otkriveno mu je kako e mir u svijetu nastupiti tek nakon estoke bitke u kojoj e Papa pobijediti usidrivi Petrovu lau, Crkvu, uz sigurne stupove Euharistije i gorljive, istinske pobonosti prema Mariji. Posveeno Colleen i Dannyju koji su nam bili izvorom velike radosti Ad Majorem Dei Gloriam (Na jo veu slavu Boju)

Izjave Nakon ukidanja Kanon 1399 i 2318 bivega Kanonskoga kodeksa, publikacije o novim ukazanjima, otkrivenjima, proroanstvima, udesima, itd., smiju se proslijediti vjernicima, a ovi ih smiju itati, bez izriitog doputenja Crkve, pod uvjetom da ne sadre nita to bi se protivilo vjeri i moralu. To znai da nije potreban imprimatur (odobrenje za tisak, op. prev.), kada se prenose informacije o novim ukazanjima o kojima Crkva jo nije dala svoj sud. Autori ele izraziti svoje bezuvjetno pokoravanje konanom i slubenom sudu Nauiteljstva (Magisteriuma) Crkve glede svih dogaaja koji se zasad jo uvijek ispituju. U dokumentu Lumen Gentium Drugoga vatikanskoga Sabora, 12. poglavlje, Oci su Vijea vjerne potakli na otvorenost i pozornost prema nainima na koje Duh Sveti nastavlja upravljati Crkvu, ukljuujui ovdje i privatne objave. itamo: "Takve je milosne darove, bilo da je rije o posebnom prosvijetljenju, ili ih se pak iri na neki jednostavniji i openitiji nain, potrebno prihvatiti sa zahvalnou i utjeno, budui da su posebno prilagoeni i korisni potrebama Crkve ... Sudovi o njihovoj istinitosti i pravilnoj uporabi pritom lee na onima koji vode Crkvu, kao i na onima iji je naroit zadatak ne guiti Duh, ve sve preispitati, a zadrati samo ono dobro."

Sadraj Knjiga prva: Poziv na promjenu 1. Poziv na buenje: Hitnost naih vremen 2. Veliki finale: Dananja eksplozija nadnaravnoga 3. Proroica naega doba 4. Proroci meu nama 5. Gospina uloga u spasenju Knjiga druga: Majinsko upozorenje 6. Tajne Apokalipse 7. "Zato plaem?" 8. La Salette: Sotona u svijetu 9. Fatima i Posljednja vremen 10. Garabandal: Njegovo je vrijeme dolo 11. Japan: Suze u Akiti 12. Meugorje: Njegove poruke, tajne i upozorenja Knjiga trea: Znakovi i stradanj 13. U Crkvu ulazi dim 14. Veliki otpad: Gubitak vjere 15. Sotoninih stotinu godina: Anticrkva, Antipapa, Antikrist 16. Ratovi, katastrofe i stradanj Knjiga etvrta: Proienje svijeta 17. Tamo gdje se sastaju Pravda i Milosre 18. Globalno upozorenje: Boje posljednje djelo milosra 19. udo; trajni i ostali znakovi 20. Velika kazna i tri dana Tame Knjiga peta: Novo razdoblje - Trijumf Dvaju Srdaca 21. Drugi Duhovi i razdoblje Mira 22. Apostoli Posljednjih vremen 23. Lijek Dodatak prvi: Odabrani dijelovi Pisama Konane biljeke Bibliografija Indeks Zahvale

Zahvaljujemo Gospodinu i Njegovoj Majci za poseban dar milosti to smo ga primili iz razloga znanih jedino Nebu. Kada smo zapoeli s prikupljanjem informacija, nismo niti slutili da emo pronai tako bogatu ilu duhovnoga rudnika. Uhvatili smo traak dubokog otajstva koje se sada polako otkriva pred oima itavoga svijeta. Uskoro e Mariju svi zvati "Kraljicom." Zahvaljujemo svojim roditeljima za njihovu potporu u naim avanturskim pothvatima svih ovih godina, ma koji bio njihov cilj. Bez vas nikada ne bismo uspjeli! Posebno tople i naroite zahvale zasluuje Jim O'Rourke. Za kasnih veeri, prouavajui gomile materijala i pokuavajui iz svega toga izvui neki smisao, esto mi se, glede tebe, Jim, nametao ovaj stih: "Valja, slugo dobri i vjerni." Puno hvala i obitelji Gonzales, dr. i gi. Francisa B. Hennesseya, Stanu Kaminskom, Budu MacFarlaneu, Bernie Marcotteu, Malachi Martinu, Ricku Rotondi, Ronu Stoneu, kao i svim prijateljima koji su sudjelovali u ovim naim naporima - svima smo vam veoma zahvalni. Svim naim prijateljima iz Znakova vremen - "vojsci vjernih", o kojoj se govori u porukama: na asopis, Znakovi vremen, kao niti ova knjiga, nikada ne bi ugledali svjetlo dana bez vas. Deseci tisua ljudi ve pet godina itaju plodove vaega rada. Gospodin vas dobro poznaje. Ted i Maureen Flynn Predgovor Samo bi se vrlo rastresenom i posve neprosvijeenom kraninu dananjice moglo dogoditi da do "dugog vrueg ljeta" 1993. nije doivio makar i samo povrni osjeaj da se ve godinama ravnomjerno gomilaju, u najirem smislu reeno - dogaaji, koji upuuju na to da se ovjeanstvo u cjelini, a naroito Sveta Rimokatolika Crkva, nalaze na sudbonosnom pragu iza kojeg lei novo stanje stvari. Doslovce je svako desetljee ovoga stoljea sa sobom donijelo ono to je Krist nazvao "znakovima vremen" (Mt 16,1-4). Openito govorei, gotovo je nemogue da bi nekome u potpunosti izbjegla svaka svijest o tim dogaajima, kao i buka to su ih podigli oni koji za sebe tvrde da su u njima sudjelovali. Vizije. Ukazanj. Poruke. Prorotv. Upozorenj. Tumaenj. Kipovi koji plau i ikone koje krvare. udotvorni izvori vode. Spontana izlijeenja. Igre sunca i pomrine mjeseca. Djeica koja proriu budunost. Neuki ljudi i ene koji pouavaju Pape i predsjednike. Putovanj diljem zemlje onih koji donose posebne objave. U svemu je tome nemogue previdjeti oigledan naglasak na ulogu Blaene Djevice Marije iz Nazareta, kao Kraljice Neba, Majke Svega to ivi, te - to nimalo ne iznenauje - Posrednice svih Milosti. ini se kao da se ostvaruju rijei proroka Joela: "Poslije ovoga izlit u Duha svoga na svako tijelo, i proricat e vai sinovi i keri, vai e starci sanjati sne, a vai mladii gledati vienja" (Joel 3,1). Meutim, ovakvome se ushitu upravo otrenjujue suprotstavlja drugo lice ovoga stoljea. Jer, ovo je stoljee bilo i ostalo svjedokom prizor neumanjenih strahot. Pokolji isplaniranih ratova; doslovce milijuni pobijenih ljudi, en i djece. Brisanje, ponekad i prekono, monih carstava. Sve vei broj edoumorstava, koji se u posljednjih pedeset godina popeo na znatno preko milijarde. Sve vei broj bratoubilakih ratova - do trenutka kada je napisana ova knjiga ukupno 245 - i dalje je u tijeku. Valovi nasilja i progonstava na svih pet kontinenata. Trajni slijed prirodnih katastrofa, koji u povijesti kakvu poznajemo nema presedana. Pozornica je ovoga svijeta pod prijetnjom sveope gospodarske depresije, kao i jasnog pojavljivanja - iako

zasad tek nasluivanog - svjetske vlasti koja je upravo profesionalno svjetovna, zastraujue opasna po ljudsku slobodu, te pomalo nalikuje na "Velikoga brata" to ga je George Orwell opisao u svome djelu 1984. Danas smo suoeni s morem dogaaja, poplavom detalja, te pravim kaleidoskopom dogaanj koji sve bre izmjenjuje svoje prizore. Situacija je to stvorena upravo kako bi nas ostavila zbunjenima i izbaenima iz ravnotee. U takvim su okolnostima ljudi skloni netonim sudovima, a time i nepromiljenim kontraproduktivnim djelima. Nesretni su oni koji, uvelike na temelju onoga u to su se sami uvjerili, prenagljeno predviaju tone datume, vrijeme i mjest dogaanj vezanih uz takvo oekivano novo stanje stvari u svijetu. Jer, sami po sebi i u sebi ne moemo pronai pravu utjehu. A utjeha nam je potrebna. I to njena utjeha. Jer, nismo ba neki sretan narataj. Nesretni su i bez nade oni koji, iako obdareni makar nekavom svijeu, iz ovog ili onog razloga, nemaju izvor prosvijetljenja niti providonosnu normu ispravnoga razmiljanja na temelju kojega bi izraunali vjerojatnosti daljnjega razvoja naega stanja. Jer, bez dragocjenoga svjetla odozgor, posve je sigurno da nam nema vrstoga pouzdanja izvan one posve ljudske nade - koja moe biti dobrim suputnikom, ali je zato kao vodi slijepa. Najbjedniji su, pak, meu nama oni koji vrlo uspjeno ralanjuju materijalne trendove poput vremena, burze, najnovijih politikih znamenj, te posljednje mode u oblaenju i seksualnim sklonostima, ali nisu u stanju proitati ono na to je Krist stavio naglasak kao na "znakove vremen". Obino blag i pun ljubavi Gospodin Isus, te je ljude opisao kao "narataj opak i preljubniki", te o njima vie nije ozbiljno razmiljao. Iznad svega su u ovakvim prilikama porebne gole injenice, istine - do one mjere do koje nam je mogue utvrditi ih - o dogaajima koji stavljaju naglasak na posebnu ulogu Blaene Djevice Marije, a za koje se ini da su se zbili poradi naega pouenja. Jer, ak i umovi ispunjeni predrasudama, kao i oni mlaki, moraju priznati poasno mjesto koje je njezinu svjetlom liku dodijeljeno u raznolikoj povijesti dogaanj to ih mnogi u dobroj vjeri pripisuju izravnoj Bojoj intervenciji u na svijet sjetila, kao i elji njezina Boanskoga Sina da se ovo razdoblje prepozna kao Marijino Doba. Vie od svega drugog, potreban nam je prirunik koji e nam na jasan nain prikazati toan razvoj ovih dogaaj. Potrebno je da on bude to je vie mogue cjelovit, sa svim potrebnim detaljima, no istovremeno da moe posluiti i kao pravi prirunik. Ne smije imati miljenik, ali zato mora jasno stajati na strani anel. Mora tvoriti vrsti temelj vjerovanju ljudi, ali se ne smije uputati u dokone pekulacije ili s pretjerivanjem predviati konani sud pouavajueg autoriteta Crkve, koji jedini ljudsko vjerovanje moe pretvoriti u boansku vjeru. Jedino je takva nakana, i nita manje od toga, vrijedna pozornosti jednog kranina u ovim neobinim vremenima na kraju drugoga tisuljea. Prema miljenju pisca ovih redaka, djelo autor Teda i Maureen Flynn to ga imate pred sobom, ini se, u sebi utjelovljuje sve gore navedene odlike. Ono je puno vie od pukog redanja golih injenica, a ujedno i znatno korisnije od nazovi "objektivnog" prikaza - utopije s kojom se obino razmeu upravo najmanje neutralni promatrai. Jer, ono je sastavljeno s velikim oslanjanjem na mudrost one kojoj se Katolici obraaju kao Majci Utjelovljene Mudrosti, Svete Nositeljice naega Gospodina Isusa Krista. Objavljeno je za svu djecu Boju, ma gdje se ona nalazila, a itateljima upueno uz onu drevnu molitvu zaufanog oekivanja koju je Sveti Ivan izrazio rijeima svojega materinjeg aramejskog jezika: "Maranatha!" Doi Gospodine! Doi Gospodine Isuse! Malachi B. Martin O Blagdanu Uznesenja 15. kolovoza 1993.

Sve ih pozivam "Dolo je vrijeme kada u se u veoj mjeri oitovati u Crkvi, preko sve veih znakova. Moje suze teku na mnogim mjestima, kako bi sve prizvale natrag k alosnome Srcu njihove majke. Suze majke kadre su pokrenuti i najokorjelija src. No sada moje suze, pa ak i krvave suze, mnoge ostavljaju ravnodunima. Moje e poruke ... postajati sve uestalije to e manje sveenici svojim glasovima navijetati istinu." Marijanski sveeniki pokret 30. listopada 1975. Rukopis na zidu "(...) ti si se podigao protiv Gospoda nebeskoga, dao si da ti donesu sue iz njegova Doma, i pili ste vino iz njega ti, tvoji velikai, tvoje ene i tvoje sulonice, hvalei bogove od zlata i srebra, od mjedi i eljeza, od drva i kamena, koji ne vide, ne uju niti razumiju, a nisi dao slavu Bogu koji u svojoj ruci dri dah tvoj i sve tvoje putove. I zato on posla ovu ruku koja napisa ovo pismo." "A evo to je napisano: Mene, Mene, Tekel, Parsin. A te rijei znae: Mene: izmjerio je Bog tvoje kraljevstvo i uinio mu kraj; Tekel: bio si vagnut na tezulji i naen si prelagan; Parsin: razdijeljeno je tvoje kraljevstvo i predano Medijcima i Perzijancima" (Daniel 5,23-28).

Knjiga prva: Poziv na promjenu 1. Poziv na buenje: Hitnost naih vremena Kazna gora od potopa snai e ovo jadno i izopaeno ovjeanstvo. Vatra e sii s Nebesa, i to e biti znak da je Boja pravda od toga asa utvrdila trenutak Svoga velikog oitovanja. Plaem, jer se Crkva neprestano kree putem razdiobe, gubitka istinske vjere, otpadnitva i pogreaka to se sve vie i vie ire, a da im se pritom nitko ne suprotstavlja. Ve se sada ostvaruje ono to sam prorekla u Fatimi i to sam ovdje u treoj poruci otkrila jednoj svojoj kerici. I tako je, ak i za Crkvu, doao trenutak njena velikog suda, budui da e se unutar nje ustoliiti ovjek nepravde, te e odvratnost pustoenja ui u sveti hram Boji. Gospa preko oca don Stefana Gobbija 15. rujna 1987. u Akiti, Japan Blagdan Gospe alosne Dvadeseto je stoljee svjedokom fenomena koji je jednostavno postao prevelik da bi ga bilo tko razuman mogao ignorirati. Nadnaravno se meu nama svakodnevno iri. Budui da je oitovanje zla u ovome stoljeu neporecivo iznimno, Nebo izlijeva velike i dosad neviene milosti kako bi nam podarilo sredstva potrebna za uzdignue iznad moralnoga pada koji nam prijeti unitenjem. Gospa kae kako je razlogom njenih upozorenj potreba da nas pripravi za Drugi dolazak Isusa Krista. Ona o tome govori vrlo jasnim i jezgrovitim izrazima. Presveto je Trojstvo poslalo Mariju, Majku Boju, Majku Crkve, nau majku, da nas upozori. U porukama se upravo vapi za naom pozornou, ali mnogi odbijaju sluati. Tvrdoa ljudskih srdaca oteava sluanje nebeskih trublji. Kipovi plau ljudskim suzama i krvlju, mladi prorokuju, niu vjerske zajednice, prenositelji poruka primaju upozorenj, Marija podie vojsku odanih, dok se o Marijinim ukazanjima izvjeuje s uestalou koja jo nikada

dosad u povijesti nije zabiljeena. Od ljudi se trai da se bez odgaanja vrate Bogu. Bog se slui ukazanjima (nebeskim javljanjima) i lokucijom (nutarnjim govorom, porukama), budui da su se sva druga sredstva pokazala bezuspjenima. Ve nas je vie puta upozorio da se vremen Njegovog Milosra pribliavaju kraju, te zapoinju vremen Njegove Pravde. Ta su ukazanj urodila obiljem poruka, ali i znaajnim plodovima: milijunima obraenih diljem svijeta; preusmjeravanjem ivota ka duhovnom; kao i tjelesnim, umnim, moralnim i duhovnim ozdravljenjima. Iz meusobne razmjene iskustava onih koji su u svojim ivotima bili dotaknuti neoekivanim i nadnaravnim, spontano nie jedna itava kultura. Ta se kultura oituje kroz marijanska sredita, izdavake kue, molitvene skupine, kao i alternativne medijske mree. Brojne osobe odlaze s uvjerenjem da im je u Bojim oima oproteno, te da su ljubljeni i neizrecivo vani za ispunjenje Bojega plana. Marija: Odabrana Proroica naega doba Putem ove istinske poplave ukazanj i lokucija, Blaena Djevica Marija zapravo oglaava poziv na buenje. Sotona je oslobodio sve svoje demone u punini njihove snage, budui da mu je Nebo podarilo jedno stoljee - a to je upravo ovo dvadeseto - da uini sve to je u njegovoj moi kako bi razorio Crkvu. Sotonin je konani cilj posve izbrisati svjetlo vjere s lica zemlje, dok se on razmee se da je to stvarno kadar i uiniti. Papa Leon XIII imao je viziju sueljavanja Boga i Sotone. Papa je Leon iz nje zakljuio da je Sotoni doputeno da kroz stotinu godina pokua razoriti Crkvu. U toj je viziji Sotona za taj svoj cilj odabrao stotinu godina upravo dvadesetoga stoljea. Njegovo je djelovanje upravo grozniavo, budui da je svjestan kako mu vrijeme istjee. Bitka koja se zasad vodi na nebesima uskoro e se u svoj svojoj estini odigrati pred naim oima - na nebu, na moru, kao i na tlu. Ta se bitka ne moe shvatiti, niti se u nju moe povjerovati, bez vjere. Svjedoci smo posredovanja Blaene Djevice Marije, Kraljice Neba i istinske vodilje svih krana. Dio je Bojega plana u ovom trenutku da se "ena odjevena suncem" (Otkrivenje 12,1) pojavi diljem svijeta kako bi Njegovu narodu ponudila sigurno utoite u svom Bezgrjenom Srcu. Konana je bitka vrlo blizu. Broj e preivjelih biti veoma malen. Pa ipak, postoji mjesto na kojem se moemo sigurno skloniti od oluje koja se pribliava: korablja je to Gospina Bezgrjenog Srca, punog majinske ljubavi prema Isusu i prema nama. Ona poziva svu svoju djecu na ulazak, kroz in posveenja tome Srcu. Kazna je blizu. Gospa nas sve poziva da se sklonimo u njeno utoite. S poetkom "proienja", odnosno, "kazne", moemo oekivati stravina progonstva Crkve gotovo sve do njena potpuna unitenja. Marija nas upozorava da e zemlja pretrpjeti "tri dana tmine", bez Kristova svjetla, kao to je i Sam Krist tri dana proveo pod zemljom. Meutim, na kraju ovoga proienja slijedi uskrsnue u slavi i Razdoblje mira. Evo izvorita nae nade, budui da je Gospodin pobjednik, dok e poasti grijeha zauvijek nestati. Prema proroanstvima brojnih Marijinih ukazanj, zemlja, more i nebo bit e podvrgnuti velikim razaranjima. Pisma navode kako se u trenutku Isusove smrti zemlja potresla, na nebu pojavili gromovi i munje, te nastala tama po svoj zemlji, dok se hramska zavjesa razdrijela odozgor nadolje (Matej 27,45-54). U dananjem svijetu, sa svim njegovim materijalistikim

filozofijama i sve veom grenosti, nee proi dugo prije no to zemlja jo jednom oituje svoju estoku tugu. Marija kae da e se, prije negoli to se to dogodi, pojaviti upozorenje i dogoditi veliko udo. Upozorenje e se javiti u vidu nekog tajnovitog globalnog dogaaja, u okviru kojega e svaki pojedinac spoznati stanje svoje vlastite due onako kako ga doivljava Bog. Upozorenje je poziv na promjenu ivota. Unutar godine dana nakon upozorenja, uslijedit e udo - veliki nadnaravni znak - koji e biti trajan, vidljiv, te posvema znanstveno neobjanjiv. Kratko vrijeme nakon uda, uslijedit e strana kazna, te e tek nakon temeljitog "proienja" nastupiti "Razdoblje mira." To nee, kao to mnogi misle, biti kraj svijeta, ve svanue jedne nove epohe, novoga razdoblja u kojem e se oboavati Boga. Poruke su zemljovid nae budunosti. Govore o grjenom stanju u kojem se svijet danas nalazi, te spominju "tajne" koje se odnose na budue dogaaje. Niz kataklizminih dogaaja (kako prirodnih, tako i natprirodnih), koji e pogoditi zemlju, natjerat e ovjeanstvo na spoznaju da Bog postoji i da bismo se svi trebali usredotoiti na spasenje. Zaboravili smo da se ljudski ivot u konanici svodi na odabir izmeu Neba i pakla. ini se kako se nebo vrlo uskoro namjerava posluiti monim sredstvima uvjeravanja i to u razmjerima dosad nezabiljeenim u svjetskoj povijesti. Knjiga postanka nam otkriva veliko Jahvino nezadovoljstvo sa Svojim narodom. Njegovo je nezadovoljstvo bilo tako veliko da je Bog poalio to je stvorio ovjeka, kako nam govori Knjiga postanka 6,6. Bog je itav svijet oistio potopom, dok brojni pouzdani izvori, koji uivaju odobrenje Crkve, proriu dogaaje slinih razmjer. Marija ima majinsko srce, srce one koja ivi za svu svoju djecu. Obraa se onima koji su udaljeni, grenicima, bezbonicima, onima koji Boga odbacuju, koji se bore protiv Njega i koji Ga mrze. eli kao majka pomoi svim ljudima - jer nije preostalo jo puno vremena. Stajalite teolog Teolog Karl Rahner istaknuo je kako nas te boanske intervencije, to ih nazivamo ukazanjima, potiu puno lake i uinkovitije negoli apstraktna uenja uenih teolog ili Crkvene hijerarhije.1 Jedan od najveih teologa u povijesti katolianstva, Sveti Toma Akvinski, u svome je djelu Summa napisao sljedee: "... u svim je razdobljima ovjek bio Bojom rukom voen u pitanjima koja su se odnosila na spasenje odabranih ... i u svim su razdobljima postojale osobe obdarene duhom prorotva, ne kako bi obznanjivale nove doktrine, ve kako bi upravljale ljudskim postupcima." Oigledno nam je Sveti Toma elio rei da osobna prorotva imaju svoju vrlo vanu ulogu. Svakako je to rezultatom boanske Providnosti, iako nitko nije obvezan prihvaati privatne objave. Prema Svetome Tomi, ini se kako je veini ljudi ipak potrebno ohrabrenje privatnih objava, kako bi pridonijelo njihovome spasenju.2

Vidioci iz itavoga svijeta Poruke upuene svijetu dolaze nam od vidjelaca iz svih krajeva svijeta, koji pripadaju posve razliitim slojevima, te imaju posve razliitia obrazovanj. Na primjer, talijanski sveenik otac Stefano Gobbi prima detaljne lokucije koje su rezultirale pokretanjem Marijanskog

sveenikog pokreta s 55 000 lanova. Otac je Gobbi jednom prilikom upitao Gospu, "Zato ne odabere nekog prikladnijeg i sposobnijeg od mene?" Naa mu je Blagoslovljena Majka odgovorila: "Sinko, odabrala sam te upravo jer si najmanje prikladno sredstvo, pa tako nitko nee moi kazati da je ovo tvoje djelo. Pokret je zapoet 1972., a poruke se nastavljaju sve do dana dananjega, pri emu svake godine postaju detaljnijima. Ukazanja se Blaene Majke dogaaju u seoskim, kao i gradskim i prigradskim podrujima diljem svijeta. Svako je mjesto na ovome svijetu na neki nain dotaknuto njenom prisutnou. Ona pritom odabire slabo poznata mjesta gdje ive siromani i nevoljni. Sadanja su marijanska vremen zapoela 1830. kada se Blaena Majka ukazala Katarini Labour u samostanu u parikoj ulici Rue de Bac kao Posrednica svih milosti i ovjeanstvu podarila udotvornu medaljicu. Na jednoj je strani medaljice slika dvaju srdaca: Bezgrjenog Srca Marijina i Presvetog Srca Isusova. Na drugoj je Gospin lik s rairenim rukama i zrakama milosti to izlaze iz njenih dlanova. esnaest godina nakon Rue de Bac, 19. rujna 1846., Blaena se Majka ukazala djeci u mjestu La Salette u francuskim alpama. Marija je djeci - Melanie Calvat i Maximinu Giraudu progovorila o brojnim stvarima to uznemiruju njena Sina. Godine 1864. rekla im je kako e brojni zlodusi biti puteni iz pakla. Crkva je La Salette priznala 1851. Papa Pio IX potom je 1854. proglasio dogmu o Bezgrjenom Zaeu. etiri godine kasnije, 1858., Blaena se Majka ukazala seljanici Bernadette Soubirus u Lourdesu u Francuskoj, predstavljajui se kao Bezgrjeno Zaee, te tako potvrujui dogmu to ju je proglasio Pio IX. Bernardica nikada prije nije bila ula ovaj izraz, dok joj ga nije izgovorila Blaena Majka. Marijino se sljedee veliko ukazanje zbilo u Fatimi u Portugalu 1917. Tom se prilikom ukazala skupini od troje djece. Zatraila je da se svi biskupi svijeta ujedine i posvete Rusiju njenom Bezgrjenom Srcu. Upozorila je kako e, ako se tako ne uini, Rusija svoje pogreke proiriti po itavome svijetu. Upozorila je kako e, ne posveti li se Rusija, nastupiti teke posljedice. Sve se to zbilo prije Ruske revolucije 1917. Godine 1961., Marija se ukazala u Garabandalu u panjolskoj, gdje su njeni zahtjevi za posveenjem Rusije jo jednom zanemareni. U Garabandalu je rekla vidiocima da se aa Boje pravde puni i da je potrebno puno rtava i pokore kako bi se izbjeglo Bojoj kazni. Godine 1973., Marija je u mjestu Akiti u Japanu ponovila ovu poruku, govorei o kazni goroj od potopa koja bi mogla zadesiti ljudski rod ukoliko se ne obrati. U selu Meugorju (biva Jugoslavija), estoro djece (sada ve mladih ljudi) svakodnevno ima vienja Gospe, te od Blaene Majke prima poruke jo od 1981. To je udaljeno selo dosad, prema procjeni, posjetilo priblino 15 milijuna hodoasnika i 15 000 posveenih osoba. Ono je sredite marijanske pobonosti dananjega vremena. Dok je Fatima predstavljala najznaajnije mjesto ukazanja prvoga dijela dvadesetoga stoljea, Meugorje udovoljava duhovnim potrebama ovoga narataja od konca stoljea. Njegova uzoritost Kardinal Joseph Ratzinger u svom je Ratzingerovu izvjeu naveo sljedee, "Jedan od znakova naih vremena jest i taj da se najave 'marijanskih ukazanj' mnoe po svem svijetu." S obzirom na takvu uestalost ovih dogaanj, ne bismo se trebali toliko usredotoiti na sam fenomen, koliko si postaviti pitanje emu sve to. Zato se Marija ukazuje? Evo kljunoga

pitanja to ga se sa svom iskrenou trebamo zapitati u svome srcu. Vodene su suze ve gotovo uobiajena pojava, dok su se odnedavna na kipovima diljem svijeta pojavile i krvave suze. Reeno nam je kako krvavi kipovi ukazuju na injenicu da je kazna blizu. Pisma navode kako e prirodne katastrofe, poput gladi, potresa, te znakova na suncu, mjesecu i zvijezdama, predstavljati upozorenj koja e prethoditi Isusovom Drugom dolasku. Iako "o onom danu i asu nitko ne zna" (Matej 24,36), Isus nam je dao znakove na koje bismo trebali pripaziti kada se to vrijeme priblii. Prije esnaest je godina Papa Pavao VI kazao kako opaa stanoviti obrazac dogaaj koji u nj izaziva zabrinutost da bi mogla biti rije o koncu vremen. Pavao VI bio je oprezan ovjek koji je uvijek govorio s rezervom, pa ipak je iznio ovu opasku. Godinu dana prije svoje smrti, 1977., napisao je sljedee: "U ovo vrijeme postoji velika uznemirenost u svijetu, kao i u Crkvi, a u pitanju je upravo vjera. Dogaa se da si u ova vremen ponavljam sumornu Isusovu reenicu izgovorenu u Lukinu Evanelju: 'Ali kad Sin ovjeji doe, hoe li nai vjere na zemlji?' (Luka 18,8). Dogaa se da se pojavljuju knjige u kojima vjera uzmie glede nekih bitnih pitanj. Episkopat uti, pa se na te knjige i ne gleda kao na neto neobino. Meni je upravo to udno. "Ponekad itam dijelove Evanelja u kojima se govori o kraju vremen, te prepoznajem da se u dananje doba neki od tih znakova ve pojavljuju. Jesmo li blizu kraja? To nikada neemo doznati. Uvijek moramo biti pripravni, no sve bi to moglo jo vrlo dugo potrajati. Kada razmiljam o katolikom svijetu, pogaa me ponekad injenica da unutar samoga katolianstva kao da od vremena do vremena prevladava nekatoliki nain razmiljanja, te se moe dogoditi da upravo ta nekatolika misao unutar katolianstva sutra prevlada. No, ona nikada nee predstavljati razmiljanje Crkve. Potrebno je da opstane malo stado, ma kako malo ono bilo."3 Unato svim mranim upozorenjima, ne smijemo gubiti nadu. Isus je pobjednik i nee dopustiti Sotoni da nadvlada Njegovu Crkvu. Pisma obeavaju konano brisanje zla s lica zemlje. Ne smijemo, za odreenih tamnih noi koje nam prethode, gubiti nadu. Biblija kae da niti vrata paklena nee nadvladati Crkvu. Sveti je Augustin jednom rekao, "ono to ovjek gradi, ovjek i razara, ali Boji je grad izgradio Bog, te ga ovjek ne moe razoriti." Marija u brojnim ukazanjima upozorava kako su njene poruke namijenjene svim narodima, a ne samo katolicima. Marija kae da Katolika Crkva ima puninu izraaj brojnih darova datih ovjeanstvu za spasenje i ustrajnost u borbi protiv stalnih avolskih smicalica, no ona je majka svima na zemlji. Blaena Majka trai od svakog vjernika osobnu odluku da e teiti k svetosti. Ona naglaava potrebu donoenja vrste odluke da emo "moliti, moliti, moliti", i to ne samo ustima, ve srcem. Govori nam da postimo, izmirimo se s Bogom i blinjima, kako bismo zadobili osobni mir i postigli mir u svijetu. Njene poruke zahtijevaju promjenu ivota. Marija je o naemu dobu kazala, "vrijeme je to gore od potopa." Poput starih Ninivljana, i mi se nalazimo na samome pragu unitenja. No, ba kao to su Ninivljani izbjegli katastrofu prihvaanjem Joninih upozorenj i odvraanjem od svojih grijeh, tako i mi moemo ublaiti Boju pravdu molitvama, pokorom i postom. Bog nikada nee napustiti Svoj narod ako Mu se ovaj odazove. U Pismima Bog u 177 navrata upozorava izraelski narod da odbija Njegovu beskrajnu ljubav i milosre. Sedamdeset je puta Izrael na to povoljno reagirao i bio blagoslovljen. Stotinu i sedam pak puta Izrael nije mario za upozorenja, te je teko i dugotrajno kanjen. Upravo u tome lei duboka tajna naeg planeta koji se nalazi na vagi.4

Mala vojska Gospodnja Povijest i Pisma obiluju primjerima Bojega obraanja Svome narodu i prorocima. Kada je kralju Nabukodonozoru bilo potrebno tumaenje sna, zatraio je savjet mladia po imenu Daniel kojemu "dade Bog znanje i razumijevanje svih knjiga i mudrosti. Daniel razumijevae vienja i sne" (Daniel 1,17). Isto vrijedi i za Mudrace koji su traili mjesto gdje se rodio Mesija. Pria o spasenju krila se u zvijezdama, te su znali koje im znakove valja slijediti (Matej 2,2). Potom su u snu upozoreni neka se kui vrate drugim putem. Mudraci su bili ueni ljudi kojima Bog bijae podario razumijevanje. Bila im je povjerena zadaa, i oni su je izvrili. Nebo im je govorilo i vodilo ih na njima razumljiv nain. Pisma su puna takvih dogaaja. Onima obdarenima poznavanjem i razumijevanjem Bojih putova otkrivaju se traci budunosti na dobrobit sviju ljudi. Kao to kae nicensko vjerovanje, "Bog progovori po prorocima." Proroci su glasnogovornici na dobrobit naroda. Kada nas Bog upozorava na pogibelj koja prijeti ili nas poziva da slijedimo Njegovu volju, rije je o inu ljubavi. Iako je Bog iznimno velikoduan u izlijevanju Svojih milosti, broj onih koji se odazivlju nerijetko je vrlo malen. Poput vojske to ju je Gideon podigao u Starome zavjetu (Suci 7,4) - a koju je Bog smanjio s 10 000 na 300 vojnika - i ljudi koji se odazivlju Marijinim porukama tek su maleni odsjeak Crkve. Ali, Marija svojim postrojbama obeava pobjedu. Ba kao to je to bio sluaj s Gideonom, upravo e malenost pokreta biti monim svjedokom da je pobjeda uistinu Gospodnja. Brojnost ukazanj Trenutano se izvjeuje o stotinama marijanskih ukazanj. Pribliava se oluja, a milost nam kazuje gdje potraiti sigurnost. U Meugorju je Marija rekla da e se, ako bude potrebno, ukazati ba u svakome domu. Njena je ljubav i briga za njenu djecu tolika u ovim nemirnim vremenima. Sadraj poruk, ukljuujui i one koje dolaze od visoko cijenjenih vidjelaca, ne mora biti sto posto toan. Sve poruke moraju biti podvrgnute prosudbi crkvenih vlasti. Meutim, i dalje stoji da pomno i iroko uzorkovanje Gospinih poruka diljem svijeta otkriva izniman stupanj dosljednosti i loginoga razvoja. Ono najvanije ega bismo trebali biti svjesni jest kako poruke dolaze od same Marije, Kraljice svih prorok, Proroice naega doba. Uz to, nemogue je otpisati tolike sline poruke koje nam dolaze od, u kulturolokom smislu, vrlo razliitih vidjelaca. Logino govorei, i uestalost i dosljednost nekog dogaaja uvelike otklanjaju mogunost sluajnosti. Ukazanja se dogaaju s takvom uestalou da vie nije mogue zanemarivati injenice. Poruke valja itati otvorena srca. Ba kao to se umnoavaju ukazanj, raste i broj lokucij odabranim duama. Nutarnji govor nije nita udno niti senzacionalno. To je prije jedna mistina pojava prisutna u ivotu Crkve i opisana u duhovnoj literaturi. Kod lokucije, osoba ne gleda oima, ne slua uima i ne dotie tijelom. Lokucija takoer nije niti tek pozitivno nadahnue, svjetlost kojom se Duh Sveti uobiajeno koristi kako bi se izlijevao u umove i srca onih koji mole i ive po vjeri. Nutarnji je govor onaj dar Boji po kojem Bog eli neto obznaniti, te pomoi nekome da neto izvri. Osoba postaje sredstvom priopavanja dok prima Rije od Boga, odnosno, kao

to je sluaj s brojnim lokucijama u ovoj knjizi, od Blaene Majke. Osoba koja to prima jednostavno postaje sredstvo kojim se Gospodin slui za prenoenje poruk. U povijesti Katolike Crkve ova mistina pojava nije neuobiajena.5

............. Temelj nae vjere u Isusa Krista lei u Pismima, kao i u Predaji. Sve to od toga odstupa jest krivovjerje (hereza). Marijina uloga u tom smislu nije da odvraa, ve da usmjerava svjetlo na Isusa. Njena je uloga veliati Oca, te istovremeno biti glasonoom Njegovu narodu. Kao to je Ivan Krstitelj pripravio put za Isusov prvi dolazak, Marija pripravlja put za Njegov Drugi dolazak. Marija navijeta da se ispred nas nalaze novi svijet i novo razdoblje, te da e trijumf Njena Bezgrjenog Srca i Drugi Duhovi (izlijevanje Duha Svetoga) oznaiti poetak Kraljevanja Presvetoga Srca Isusova. Blaena je Majka preko oca Gobbija 13. listopada 1990. o slavnomu Isusovu kraljevanju i Njegovu Drugom dolasku rekla sljedee: "Slavno je Kraljevstvo Kristovo, koje e meu vama biti uspostavljeno Drugim Isusovim dolaskom na svijet, vrlo blizu. Ovo je Njegov povratak u slavi. To je Njegov slavni povratak, kako bi uspostavio Svoje Kraljevstvo meu vama i itavo ovjeanstvo, otkupljeno Njegovom Predragocjenom Krvlju, povratio u stanje Njegova novog zemaljskog raja. Ono to se sprema tako je velianstveno da se ne moe prispodobiti s niime drugim jo od postanka svijeta."

2 Veliki finale: Dananja eksplozija nadnaravnoga "Poslije ovoga izlit u Duha svoga na svako tijelo, i proricat e vai sinovi i keri, vai e starci sanjati sne, a vai mladii gledati vienja. ak u i na sluge i slukinje izliti Duha svojeg u dane one. Pokazat u znamenja na nebu i zemlji, krv i oganj i stupove dima." Sunce e se prometnut u tminu, a mjesec u krv, prije nego svane Jahvin dan, velik i straan. Svi to prizivaju ime Jahvino spaeni e biti, jer e na brdu Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje, kao to Jahve ree, meu preivjelima oni koje Jahve pozove. ( Joel 3,1-5) Marijin plan U poruci od 9. studenog 1984., Marija je ocu Gobbiju iznijela svoj plan za nae vrijeme. Naa je Blaena Majka rekla, "U ovim porukama, otkrivam vam i svoj plan koji se pripravlja u tiini, ije e ostvarenje biti bolno, ali i ispunjenje slavodobitno. "Uskoro ete stii do najbolnijeg i nakrvavijeg zakljuenja proienja koje e se odigrati ovih godina prije velikoga trijumfa moga Bezgrjenog Srca u dolasku k vama slavnoga

Isusova kraljevanja. To je plan koji obuhvaa ovo stoljee: godine 1917. u Fatimi ja sam ga navijestila, kao u nekom proroanskom najavljenju, u trenutku kada je velika borba izmeu ene odjevene suncem i Crvenoga Zmaja postala oiglednom. Ta je bitka potrajala itavo stoljee, kao drski izazov Bogu od strane moga Protivnika, koji je bio uvjeren kako e uspjeti unititi Crkvu i itavo ovjeanstvo navesti na sveope odbacivanje Boga. "Bog mu je dopustio taj odsjeak vremena, budui da e na kraju drskost Crvenoga Zmaja biti slomljena i pobijeena poniznou, malenou i snagom vae nebeske Majke, ene odjevene suncem, koja sada okuplja svoju djeicu u svoju vojsku, spremnu na bitku. "Sada, kada vam se pribliavaju najbolnije i najkrvavije godine godine ove velike bitke, osobno sam se ukljuila, kako bih sebi stvorila postrojbe preko Marijanskog sveenikog pokreta, koji je moje djelo." Znakovi ovih vremen U ovom se poglavlju razmatra nekoliko znakova ovih vremen, kako prirodnih, tako i natprirodnih. Najuzvieniji znak ovoga doba jest Marija. Ljudi sa svih krajeva planeta izvjeuju o snanim porukama ljubavi i upozorenj od Blaene Majke Isusa Krista. Ona odgovara opisu "velikoga znamenja": "eni odjevenoj suncem" iz 12. poglavlja Otkrivenja, u kojemu je Sveti Ivan prorekao njezinu pojavu kao znak "kraja vremen." Ova brojna izvjea o ukazanjima Marije, "ene odjevene suncem", popraena su brojnim dobro dokumentiranim i znanstveno neobjanjivim pojavama, koje su takoer "znamenj." Pojavak "velikoga znamenja" ispunjenje je proroanstva Svetoga Ivana, koje upuuje na to da bismo se uistinu mogli nalaziti blizu "posljednjih vremen", posebnoga razdoblja koje neposredno prethodi Drugom Isusovu dolasku, a Sveto nas Pismo sa svom ozbiljnou poziva da se na nj pripravimo. Marijanska ukazanja nisu nita novo. Kroz itavu povijest Crkve Bog je slao Mariju, Majku Crkve, svojoj djeci, kao poseban znak nade u nemirnim vremenima. Bog alje "znamenja" ne samo da bi utjeio Svoj narod pokazujui mu kako ga nije napustio, ve i kako bi ga upozorio do koje je mjere odlutao, te mu pomogao pri povratku na pravi put. Mnoina izvje o marijanskim ukazanjima u dananje vrijeme, kao i "znamenja i udesa" to ih doivljavaju milijuni obinih ljudi, ukazuju kako na duboke duhovne krize, tako i na vrlo veliku nadu. Boji narod moda gubi Boga iz vida, ali zato On nije izgubio iz vida nas. Itekako je prisutan i zabrinut za nae sve vee udaljavanje od Njega. Njegova je osobna intervencija neophodna i neminovna. On alje svoga najvrsnijega glasonou, svoju najdragocjeniju duu - vlastitu majku - kako bi nas ona upozorila, zatitila, oblikovala i na sve mogue naine pripravila da budemo bili spremni za dan Njegova dolaska koji je vrlo blizu. Budui da nismo kadri ba sve odjednom shvatiti, potrebno je da svoja srca otvorimo poput male djece. Kao to kau Pisma, "Ne budete li poput ove djece ..." Marijanska vremen U Pismima Isus govori o "znakovima vremen." Na primjer: "Pristupe k njemu farizeji i saduceji. Iskuavajui ga, zatrae da im pokae kakav znak s neba. On im odgovori: "Uveer govorite: 'Bit e vedro, nebo se ari.' A ujutro: 'Danas e nevrijeme, nebo se tamno zacrvenjelo.' Lice neba znadete rasuditi, a znakove vremen ne znate" (Matej 16,1-3). Znakovi se vremen mogu odnositi takoer i na izravni odgovor neba na duhovno stanje

jednoga razdoblja, pri emu se s neba alju posebne nadnaravne milosti kako bi se ispravila svijest nekog doba. Nebo nas preplavljuje znakovima vremen, posebno u naem stoljeu, dok se hitnost sve vie poveava. Kako dogaaji koji obiljeavaju nae doba postaju sve ei i otvoreno demonski (pri emu je pobaaj najjasniji znak vremena to ga moemo zamisliti u toj negativnoj progresiji), upozorenj Neba postaju sve snanija, ea i zlosutnija. U tom nam se smislu ini kako poinjemo zapaati znakove vremen o kojima je govorio prorok Daniel, a koji se spominju takoer i u Novome zavjetu, ukljuujui "ratove i glasine o ratovima." Ti znakovi sve vie i vie upuuju na kaznu. Marijine nam poruke jednostavnim rjenikom govore kako se vrijeme Bojega milosra blii kraju, te nastupa vrijeme Boje pravde. Meutim, u nae doba samodopadnosti i sebeljublja, ljudi ne ele sluati o Bojoj pravdi. Ova se vremen lako mogu prepoznati kao "marijanska vremen", proreena davno u pisanjima razliitih svetaca, koji su smatrali da e Bog, budui da je i prvi puta odluio Isusa poslati po jednoj djevici, Mariji, taj isti put odabrati i za svoj Drugi dolazak. Ova se istina izriito ne navodi u Pismima, niti se do nje moe doi loginom dedukcijom. Ona je stvar privatne objave i rastuega razumijevanja, voena Duhom Svetim, Marijine uloge u povijesti spasenja. Drugi je vatikanski sabor potvrdio kako je "razlog" za Marijinu ulogu jednostavno Boja dobra volja. Iako se marijanska teologija kroz stoljea razvijala, njene su temeljne postavke postojale ve u najranijoj Crkvenoj praksi, te se mogu otkriti u brojnim pisanjima Crkvenih Otaca jo iz drugog stoljea, kao to to tvrdi uveni teolog iz 19. stoljea, kardinal John Newman. Naela marijanske teologije nerijetko su kroz Crkvenu povijest izazivala kontroverze, no ipak su u cjelini u veini navrata poloila ispite prosudbe Crkve. Duboka marijanska perspektiva obogauje, a ne da bi zastirala nae razumijevanje Boje mudrosti, te je svakako nagovijetena u Pismima. Marija se kao "znak" spominje u Pismima, uvijek kao Majka velikoga Kralja, a nikada sama po sebi. Na slian se nain Marija nikada ne ukazuje na zemlji da bi veliala sebe; njeno je poslanje dovesti nas k Isusu najkraim moguim putem. Poslana nam je kao dar, te je kao takvu trebamo i prihvatiti. Tekst iz Pisama koji slijedi opisuje nam Mariju, sa svojim Sinom, kao znamenje. "Zato, sam e vam Gospodin dati znak: Evo, zaet e djevica i roditi sina, i nadjenut e mu ime Emanuel! (Izaija 7,14). "I evo vam znaka: nai ete novoroene povijeno gdje lei u jaslama (Luka 2,12). "I pohite te pronau Mariju, Josipa i novoroene gdje lei u jaslama (Luka 2,16). "imun ih blagoslovi i ree Mariji, majci njegovoj: "Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignue mnogima u Izraelu i za znak osporavan - a i tebi e samoj ma probosti duu - da se razotkriju namisli mnogih srdaca!" (Luka 2,34-35).

Poruke sa svih stran svijeta Marija redovito bira nedunu mlade, kako bi svoje poruke prenijela svijetu - poruke su to nade i potrebe za pruanjem zadovoljtine njenom boanskom Sinu. Neduna mlade pritom u tome svemu nema nikakav vlastiti plan, te se, zahvaljujui svom upravo zaraznom idealizmu, manje optereuje miljenjem drugih.

Mariju je Sveto Trojstvo odabralo za intervenciju kako bi odgovorilo na prijetnje Sotone, poznatog takoer i kao zmija, zmaj. Dana 7. prosinca 1974., Marija je ocu Gobbiju otkrila zato odabire "malene: "Ja, Majka Crkve, osobno interveniram i zapoinjem svoje djelo spasenja. Zapoinjem ga na sljedei nain: jednostavno, skrovito, te na tako ponizan nain, da veina ljudi toga ak nee biti niti svjesna. No to je, sinovi moji, oduvijek bio nain na koji je vaa Majka djelovala." Uestalost Marijinih ukazanj upuuje na svojevrsni zavretak, pravu eksploziju nadnaravnoga. Svjedoci smo velikog finala ovoga doba. Od Fatime, bilo je vie od tri stotine ukazanj, dovoljno znaajnih da bi zasluila pozornost i preispitivanje Crkvenih vlasti. Navodno ih ima jo na stotine, no pravi broj neemo saznati sve do onog velikog dogaaja kojim je Marija obeala potvrditi sva svoja stvarna ukazanj putem trajnoga znaka. Znanstvenici i promatrai marijanskih pojava sigurni su da se broj i uestalost izvjea nikada prije nisu kretali u ovakvim razmjerima. ak i skepticima ova nebeska ukazanj predstavljaju dogaaje od nedvojbenog drutvenog znaaja. U stanju smo pozornost posvetiti samo nekima od ovih ukazanj. Poruke se odnose na mir, obraenje, krepostan ivot, pokajanje, promjenu ivota, naputke za nasljedovanje Evanelja, ivljenje sakramenata, molitvu i proienje. Ukazanj se dogaaju diljem svijeta. Jednostavno ih je previe da bismo ih sva mogli nabrojiti. Nae due neugasivo eaju za istinom, za istinskim susretom s Bogom. Duhovna smo bi koja eznu za Bojom istinom. Ponekad Nebo ne govori onako jasno kao to bismo mi to eljeli. Evanelje nas ui da stablo cijenimo po njegovim plodovima, budui da loe drvo ne moe donositi dobre plodove. U mjestu Sabana Grande u Portoriku, Gospa je kazala kako e prava ukazanj biti popraena molitvom, postom i mrtvenjem. Ova nam formula moe posluiti kao vodi za razlikovanje istinitoga i lanoga. Duhovno govorei, plovimo po nepoznatim vodama. Moramo biti otvoreni za ono to Duh meu nama danas ini, budui da se svi dogaaji to ih Marija navijeta spominju u Pismima. Poruke se primaju na svim kontinentima diljem svijeta, te u osnovi govore isto. Ve su i sam broj i uestalost poruk takvi da ih je nemogue sve proitati, prouiti ili poznavati. To, meutim, nije niti potrebno. Poslunost jednome bolja je od poznavanja svega. Marija se ukazuje pojedinim dijelovima svijeta iz odreenih razloga, pri emu u arite stavlja boljitke i upozorenj koji se tiu upravo date regije. Zato se odluila ukazati upravo u zabaenim selima poput Lourdesa, Fatime, Garabandala i Meugorja? Kao to danas moemo vidjeti, podruje Hrvatske i Bosne i Hercegovine popritem je sukoba u blizini krajeva u kojima su zapoinjali svjetski ratovi. U ime etnikoga ienja, provode se pravi pokolji stanovnitva; milijuni izbjeglica prisiljeni su napustiti svoje domove, dok tisue i tisue umiru u masakrima ili od gladi. Samo e vrijeme pokazati prave razloge poradi kojih je upravo Meugorje na podruju nekadanje Jugoslavije aritem tako iznimnih milosti. Mjesta na kojima se Gospa ukazuje jednako su vana kao i same poruke. Planove je Neba potrebno sagledati s obzirom na njihovu vrijednost za sadanjicu, ali ih se obino sa svom tonou sagledava tek "u retrovizoru." Na jednom je mjestu Marija u ulozi brine majke koja svoju obitelj potie na svetost. Na drugom je zagovornica ili savjetnica. U Garabandalu u panjolskoj daje proroansku poruku svijetu u kojoj se govori o upozorenjima. U Escorialu, takoer u panjolskoj, progovara rtvama razliitih nesretnih okolnosti koje su se nale u oskudici. Dok su poruke razliite kada je rije o detaljima, jednake su kada je rije o onom bitnom: molitva, vjera, obraenje, mir,

post i ljubav. Marijin veliki plan Papa Ivan Pavao II u svojoj je enciklici Redemptoris Mater godine 1987. napisao kako marijanska ukazanj oznaavaju putovanje Blaene Djevice kroz prostor i vrijeme u hodoau ka Drugom dolasku Isusa, kao i njezinu konanu pobjedu nad Sotonom. To je njena uloga danas, a koja je bila predodreena od samog poetka. Poruka Marijanskom pokretu sveenika od 30. listopada 1975. govori o Marijinim suzama to se liju na brojnim mjestima, te su ve i na samome rubu da prijeu u krv. Objavljeno nam je znaenje krvavih suza: one ukazuju na injenicu da je kazna blizu. to vie prouavamo Marijina upozorenj, to smo vie uvjereni u autentinost stvarnih ukazanj. Kada su ukazanj potvrena od strane Crkve, nema nikakvih netonosti, iako su se s vremenom pojavili odreeni problemi oko tumaenja poruk primljenih preko mistik, a to e nedvojbeno i dalje biti sluaj. Nebeski mozaik Sudionici se Marijanskog pokreta ne smiju odvie vrsto vezati za ukazanje koje im je najpoznatije, a ostala otpisati kao manje vana ili nevrijedna pozornosti. Ljudi koji izbliza prate Fatimu, Garabandal, Meugorje, i ostala mjesta, moraju shvatiti kako Nebo sastavlja prekrasan mozaik, kako bi svijetu obznanilo Marijino prisustvo. U San Nicolasu u Argentini, Isus je 19. studenoga 1987. rekao: "Morate prihvatiti Moju majku. Morate sasluati ukupnost njenih poruka. Due e doi k Meni preko njenog Bezgrjenog Srca." Pokuaj suprotstavljanja nekog odreenog ukazanja drugome ukazuje na suenu perspektivu u odnosu na iru ulogu to ju je Trojstvo namijenilo Mariji kao Majci svega ovjeanstva. Svi bi trebali nastojati shvatiti istinu i upozorenj, budui da Marija navijeta poruke Neba za dobrobit sviju. Moramo biti dovoljno mudri da shvatimo kako se ono to Marija govori u Ruandi moda ne odnosi na nas u Sjedinjenim Dravama, ali moe predstavljati posebnu poruku afrikome narodu. Ne smijemo kritizirati druga ukazanj ili poruke, jer nismo obdareni irom perspektivom Bojega velianstvenoga plana. Na slian nain na koji kralj David nije htio nauditi aulu jer je jednom bio Gospodnji pomazanik, i mi bismo trebali dobro porazmisliti prije no to donesemo sud, te taj zadatak ostaviti za to pozvanim Crkvenim vlastima. Ako postoji neka teoloka nedosljednost, dakako da e je Crkva s vremenom, voena Duhom Svetim, prepoznati, te izluiti ukazanj koja nisu autentina. U Djelima apostolskim, Gamaliel pouava Crkvu da e ono to je od Boga trajati, dok e u protivnome propasti (Djela 5,38-39). Sotona nije nepromiljen. Meu istinskim su ukazanjima sigurno isprepletena i ona lana, to ih je nadahnuo sm Otac lai. Bilo bi neobino od Sotone oekivati bilo to drugo. Naum je zloga stvoriti pomutnju i tako obezvrijediti sva ukazanj. Bili bismo iznenaeni da do toga uskoro i ne doe. Upravo to bismo trebali i oekivati. Vremen koja nam predstoje Papa je Pio XII upozorio na "gorke i teke patnje" koje predstoje ovjeanstvu. Rekao je, "ovjeanstvo se mora pripraviti na patnje kakve jo nikada dosad nije iskusilo." Papa Pio XII opisao je nae doba kao "najmranije od potopa", te je izjavio, "doao je as - zapoeta je najrairenija, najea i i najgora bitka to ju je svijet ikada upoznao. Valja ustrajati do sama njezina kraja."1

Godine 1950., poznati je katoliki djelatnik, nadbiskup Fulton J. Sheen napisao: "ivimo u Danima apokalipse - posljednjim danima naega doba... Dvije mone sile Mistinoga Tijela Kristova i Mistinoga Tijela Antikristova zauzimaju linije bojinice za svoj sraz katastrofalnih razmjera."2 Marijin je plan jednostavno pripraviti nas za vremen koja nam predstoje.

Krivulja porasta u proteklim godinama Kako se broj marijanskih ukazanj diljem svijeta velikom brzinom poveava, napose u zadnjih deset godina, u misli nam dolaze pisanja Svetog Ljudevita Montfortskog (1673.1716.), u kojima je on izrazio svoje uvjerenje prema kojem e "Kraljevstvo Blaene Djevice prethoditi Kraljevstvu Gospodina Isusa. Kao to je Marija prethodila prvu Isusovom dolasku na zemlju, tako je Trojstvo odredilo da e prethoditi i Njegovu Drugom dolasku." Nikada prije u povijesti nismo bili svjedocima tolikih ukazanj i nadnaravnih pojav kao to je to sluaj u ovome stoljeu, napose njegovoj drugoj polovici. Dana 8. prosinca 1990., Marija je rekla ocu Gobbiju: "Presveto me Trojstvo navelo da postanem Majkom Drugog Doaa, te je moja majinska zadaa pripraviti Crkvu, kao i itavo ovjeanstvo, na doek Isusa, koji vam se vraa u slavi." U svojoj knjizi Oni su nosili rane Kristove, Michael Freze, SFO/?/, kae da je u povijesti Crkve bio ukupno 321 autentian nosilac Kristovih rana (stigmatizirani). ezdeset i dvije su osobe od toga kanonizirane. Evo samo nekih od onih koji su nosili stigmate, rane Kristove: Sv. Franjo Asiki, Sv. Katarina Sienska (nauiteljica Crkve), Terezija Neumann, Nijemica koja je u razdoblju od nekoliko godina ivjela samo o Euharistiji, te Padre Pio, talijanski sveenik koji je umro 1968. Ovi su ljudi imali jedinstvene darove, te su uvelike obiljeili svoje vrijeme. I danas je slino. Christina Gallagher iz Irske, Amparo Cuevos iz panjolske, Mirna Nazzour iz Damaska u Siriji, Maria Esperanza iz Venecuele, Patricia iz Engleske, Gladys Quiroga de Mota iz Argentine, otac James Bruse iz amerike savezne drave Virdinije, Eileen George iz Massachusettsa, sestra Agnes Sasagawa iz Akite u Japanu - svi oni dans imaju bilo same stigmate, bilo neki od oblik vidljivih ili nevidljivih tragova trpljenja. Broj stigmatiara danas se sve vie poveava. Ti su ljudi samo neki od onih brojnih koji govore kako nam u bliskoj budunosti predstoje vrlo teki i ozbiljni dogaaji. Prouavajui ukazanj u naem stoljeu, uoavamo razvoj polaganoga ali i sustavanoga boanskoga plana, napose u zadnja dva desetljea. ini se kako se taj plan kroz zadnjih pet godina ubrzao, kao to moemo vidjeti iz naglo rastueg broja ukazanj. to sve to znai? Pribliavamo li se neemu od monumentalne duhovne vanosti? ivimo li u vremenima proreenima u Knjizi Otkrivenja? Pribliavamo li se svretku jednoga razdoblja i poetku novog? Sve su to valjana i znaajna pitanja to si ih moramo postaviti. No, prije no to se njima pomnije pozabavimo, potreban nam je pregled znaajnih marijanskih ukazanja. Budui da su brojna od starijih bolje poznata, vie smo mjesta ovdje posvetili onima novijima. Ta smo ukazanj podijelili u etiri razdoblja. Ukazanj prema glavnim razdobljima Usvojili smo povijesne okvire to ih je predloio otac Lambert Terstroet, Montfortanac koji

ivi na Islandu, a koji je glavna ukazanj podijelio u etiri razliita razdoblja. Prvo je razdoblje ono Guadalupea u Mexicu (1531.), sa svojim dubokim utjecajem na obje Amerike. Sljedee je razdoblje francusko, koje zapoinje s ukazanjima Sv. Katarini Labour u Rue de Bac godine 1830., a zavrava 1871. u Pontmainu. Tree je razdoblje "europsko", te zapoinje s Gospinim ukazanjima u Fatimi u Portugalu (1917.), ukljuujui ovdje i Banneux / Beauraing u Belgiji (1932./33.). Zavrava izvjeima o ukazanjima u Amsterdamu (s porukama u rasponu od gotovo etrdeset godina, od 1945.1984.), gdje se Marija ukazala pod imenom "Gospe Sviju Narod." etvrto razdoblje u naem dobu zapoinje s "meunarodnim" irenjem, odnosno globalnim velikim finalom marijanskih ukazanj, poam od Garabandala u panjolskoj poetkom ezdesetih. Da bi nai itatelji stekli svojevrsnu sliku o brojnosti marijanskih ukazanj (ovo poglavlje nikako ne ukljuuje ak niti veinu ozbiljno razmatranih izvje), kratko emo iznijeti poneto o tim vanim "znamenjima naega doba."3 Gospa Guadalupska, 1531. - odobreno Gospa Guadalupska znai, "Ona koja je satrla guju." Indijanska rije za Onu koja je satrla guju zvui slino imenu mjesta Guadalupe, to su panjolci pogreno protumaili kao naziv svoga slavnoga svetita. Guadalupe je, kao mjesto ukazanja, danas usko povezano s ukidanjem pobaaj. Gospa je satrla zmiju u obje Amerike i tako prekinula brutalni asteki obiaj rtvovanja ljudi. Uloga je Gospe Guadalupska u ovom stoljeu satrti zmiju i okonati oblik prinoenja ljudskih rtava svojstven naemu dobu - preko legaliziranja pobaaja. Rue de Bac, Pariz, Francuska, 1830. - odobreno Dana 27. studenoga 1830., Marija se u tiini ukazala Svetoj Katarini Laboure i pokazala joj sliku medaljice kakvu je eljela da se dade izraditi. Gospa se na medaljici ukazala sa zrakama svjetlosti koje izlaze iz prstenja na njenoj ruci, to ocrtava njenu ulogu kao "Posrednice svih Milosti." Milosti nam priskrbljuje Krist, ali ih Njegova Majka Dijeli. Meutim, budui da sve prstenje ne isijava svjetlo, to znai da ima puno milosti to nam ih Gospodin jo eli udijeliti po Mariji, ali za koje nitko ne moli. Oko Gospina su lika ispisane sljedee rijei: "O Marijo bez grijeha zaeta, moli za nas koji se tebi utjeemo." Ta je medaljica nazvana "udotvornom medaljicom", poradi brojnih udesa vezanih uz njeno noenje. Na drugoj su strani medaljice zajedno prikazani Bezgrjeno Srce Marijino i Presveto Srce Isusovo. Dvadeset i etiri godine nakon ukazanja, Sveti je Pio IX, Papa, 8. prosinca 1854. utvrdio doktrinu "Bezgrjenog Zaea." Ova dogma ui kako je "Blaena Djevica Marija, od prvog trena svoga zaea, jedinstvenom milou i privilegijom Svemoguega Boga, a s obzirom na predviene zasluge Isusa Krista, Spasitelja ljudskoga roda, ouvana od svake ljage istonoga grijeha." La Salette, Francuska, 1846. - odobreno Godine 1846., dvanaest godina prije Lurda (takoer u Francuskoj), dvoje je djece, Melanie Calvat i Maximin Giraud, ugledalo svjetlucavu prikazu ene koja plae. Govorila im je o mnogim stvarima koje uznemiruju njezinoga Sina. Upozorila je na predstojeu glad, kao i na to da e, prije nestaice hrane, brojna mala djeca u tom kraju umrijeti od jedne vrlo ozbiljne bolesti. Rekla je, "Ako se ne obratite, neu moi zadrati Boju ruku." Naa je Blaena Majka, u jednoj uvenoj verziji takozvane "tajne La Salette-a", otkrila da je "Lucifer puten s uzice 1864. Crkva e biti estoko napadana, dok e udovite /komunizam/ biti puteno s

uzice krajem devetnaestoga ili poetkom dvadesetoga stoljea. Rim e izgubiti vjeru i postati sjeditem Antikrista, dok e Crkva doivljavati svoj zalaz. Predviaju se brojne kazne; Antikrist e biti poraen, vatra e proistiti zemlju i progutati sve plodove ljudske tatine, te biti obnovljena." Pozvala je "djecu svjetla, one malobrojne koji vide, istinske uenike ivoga Boga, istinske Isusove sljedbenike, vjernike posljednjih dan, da izau i svijet ispune svjetlou, te da se bore. Jer, sada je as svih asova, konac svih konaca."

Lurd, Francuska, 1858. - odobreno Godine 1858., etiri godine nakon proglaenja dogme o Bezgrjenom Zaeu, Marija se ukazala jednoj vrlo siromanoj djevojici po imenu Bernadica Soubirous, i to osamnaest puta u razdoblju izmeu 11. veljae i 16. lipnja 1858. Dana 25. oujka 1858., na blagdan Blagovijesti, Gospa je neukoj Bernardici otkrila kako je ona "Bezgrjeno Zaee." Budui da je dogma bila proglaena manje od etiri godine prije toga, te da Bernardica nikako nije mogla niti znati za njeno postojanje, njeno je ponavljanje rijei Blaene Majke nailo na vrlo povoljan odjek. Bila je to potvrda s Nebesa istinitosti dogme. Nadalje, Marija je Bernardici rekla neka zagrabi u zemlju, to je ona posluno i uinila - popraena nevjericom mjetan dok je iz mjesta na kojem je Bernardica zagrabila zemlju smjesta poela tei voda - maleni potoi, koji je u meuvremenu narastao do veliine omanje rjeice. Postoje svjedoanstva o tisuama ozdravljenj kao posljedici kupanja u toj udotvornoj vodi, ili njena ispijanja. Zidovi peine u kojoj se Blaena Majka ukazala prekriveni su tapovima hromih koji su od te vode otili potpunoma ozdravljeni. Pontmain, Francuska, 1871. - odobreno Ovo se ukazanje zbilo za vrijeme francusko-pruskog rata. Njemake su se snage pribliavale Pontmainu. Mjetani su se molili za zatitu. Uveer 17. sijenja, Marija se na nekoliko minuta pojavila na Nebu odjevena u tamnoplavu haljinu i s raspelom u ruci. Ispod ukazanja pojavile su se rijei: Molite se, molim vas. Bog e vas uskoro usliati. Moj Sin doputa da Ga se takne." Iste je veeri vojska nalogom iz njemakoga taba opozvana, dok je 28. sijenja potpisano primirje. Pontmain i dalje ostaje snanim primjerom snage molitve u zatiti od rata i nesre svakojake vrste. Fatima, Portugal, 1917. - odobreno Fatima je moda najvanije ukazanje dvadesetoga stoljea. Brojne poruke koje se danas primaju u raznim dijelovima svijeta vraaju nau pozornost upravo na fatimske dogaaje, a napose na zbivanj u Rusiji. Marija se 1917. godine, nazivajui sebe Kraljicom Svete Krunice, ukazala troje djece-pastira u ruralnim dijelovima Portugala. Bila je to godina boljevike revolucije, te je Marija djeci - Luciji, Francescu i Jacinti - povjerila poruke od neizmjerne vanosti za ljude dvadesetoga stoljea. Prije poetka same boljevike revolucije, prorekla je da e "Rusija svoje pogreke proiriti diljem svijeta." Djeci je povjerila tajne koje se tiu budunosti Crkve, kao i itavoga ovjeanstva. Francescu i Jacinti je pritom rekla kako e joj se uskoro pridruiti u Nebu (umrli su ubrzo nakon toga), ali da e Lucija doivjeti ispunjenje svih poruk. Valja napomenuti da je u vrijeme pisanja ove knjige, Lucija imala priblino osamdeset i pet godina. Marija je u Fatimi rekla kako Isus eli uvesti pobonost njenom Bezgrjenom Srcu. Njena je elja bila da svi biskupi svijeta itav svijet posvete njezinu Bezgrjenom Srcu, dok se to na poseban nain odnosilo na Rusiju. Takoer je i, kao utjehu njezinom srcu, zatraila pobonost Prvih Subota u mjesecu. Obeala je kako e se na

kraju, bude li se sve to ispunilo, Rusija obratiti, a itavome svijetu biti podareno razdoblje mira. (Za podrobnije vas objanjenje upuujemo na 9. poglavlje, pod nazivom "Fatima i Posljednja vremen"). Beauraing, Belgija, 1932.-1933. - odobreno Petnaest godina nakon ukazanj u Fatimi, Marija se ukazala djeci na dva mjesta u Belgiji: u Beauraingu i Banneuxu. To su zadnja marijanska ukazanj koja su primila puno odobrenje od strane Rima, iako brojna novija mjesta ukazanj imaju odobrenj tamonjih biskup. Ova su dva ukazanj u Belgiji dalje razvila fatimsku poruku i pripravila put amsterdamskim porukama. Gospa se u Beauraingu ukazala skupini od petoro djece: Fernandi, Gilberti, Albertu, Andrewu i Gilbertu, i to u trideset i dva navrata u razdoblju od 19. studenog 1932. do 3. sijenja 1933. Dana 21. prosinca 1932., Gospa se djeci predstavila kao "Bezgrjena Djevica." Djeca su potom ugledala zlatno srce u sreditu Marijinih grudi. Dana 3. sijenja 1933., rekla je Andrewu, "Ja sam Majka Boja, Kraljica Neba. Bez prestanka molite!" Banneux - Belgija, 1933. - odobreno Kroz osam ukazanj u Banneuxu u razdoblju od 15. sijenja 1933. do 2. oujka 1933. nastavilo se razvijati znaenje Marijina prisustva meu nama. Gospa se ovom prilikom ukazala samo jednoj vidjelici, Marijeti Beco, dvanaestgodinjoj djevojici koja je ivjela u siromanom dijelu zemlje. Nazivajui se "Kraljicom siromanih", Gospa je kazala kako je dola utjeiti bolesne i patnike. "Ja sam Majka Otkupiteljeva, Majka Boja", rekla je. Evo i jednog detalja koji je vrlo vaan u odnosu na kasnija ukazanj u Amsterdamu. Dana 18. sijenja, Marija je rekla Marijeti, "Uroni ruke u vodu. Ovaj je izvor namijenjen za mene." (Stajale su u blizini izvora). Iduega je dana Gospa rekla, "Ovaj je izvor namijenjen Svim narodima." Amsterdam, Nizozemska, 1945.-1984. ispituje se (odobreno 2002.) Gospa se, prema iskazu, ukazala i nutarnjim govorom kroz nekoliko desetaka godina, pod nazivom "Gospe Sviju Narod", obraala jednoj eni iz Amsterdama po imenu Ida Perleman. Ona je primila puno poruk od velike vanosti za budunost Crkve. ini se kako je pretkazala Drugi vatikanski sabor, kao i brojna pitanj koja su na njemu razmatrana, i to vie od deset godina prije no to je sazvan taj Sabor "iznenaenja". Potvrdila je kako je na mnogim podrujima u Crkvi potrebna modernizacija, kako bi Rim iskoristio pogodnosti to ih pruaju dananje mogunosti evangelizacije putem suvremenih sredstava. Upozorila je pritom i na veliku pogibelj koja e Crkvi zaprijetiti krajem dvadesetoga stoljea: ponovnu pojavu modernistikoga krivovjerja. Gospa je Sviju Narod predvidjela i "konanu marijansku dogmu" kojom e se Gospa proglasiti "Su-Otkupiteljicom, Posrednicom i Zagovornicom", ime bi se saela i objasnila marijanska teologija, te Gospa okrunila konanom krunom. Navedena se ukazanj nalaze pod ispitivanjem Crkve poam od trenutka pisanja ove knjige. Kardinal je Ratzinger vidjelici navodno pisao kako nema teolokih prepreka proglaenju ove dogme. Neki smatraju kako bi upravo proglaenje ove dogme moglo izazvati slubeni raskol u redovima Katolike Crkve, to ga brojni vidioci predviaju za posljednja vremen.4 Seredne, Ukrajina, 1953. - ispituje se

Dana 20. prosinca 1953., ena je po imenu Hanya u viziji za vrijeme Mise ugledala brdo nad mjestom Seredne i na njemu bunare s vodom. Slika je bila posve jasna, iako ova ena nikada nije bila posjetila to brdo. Potom je u viziji ugledala Djevicu Mariju i ula kako joj govori, "Keri moja, keri moja, vidi kakvu puninu milosti ja posjedujem. Ali, nemam kome dati te milosti, budui da se toliko sinova i keri odvratilo od mene, te me nitko i ne trai u ovoj jubilejskoj godini. eljela sam jadnim grenicima izmoliti veliko oprotenje. Nad vas se nadvila nevolja kao u Noino doba. Unitenje ovoga puta nee doi od vode, ve od vatre. Golema e poplava vatre unititi narode poradi njihovih grijeh pred Gospodinom. Od postanka svijeta, nikada nije bilo ovolikog otpadnitva. Ovo je kraljevstvo Sotonino. Boravit u na ovome brdu odakle vidim cijeli svijet i mnotvo grenik, i svoje u milosti dijeliti iz ovoga bunara. Svakoga tko se doe pokajati za grijehe i s vjerom primi ovu vodu ozdravit u u dui i na tijelu." Garabandal, panjolska, 1961. - ispituje se Dok je kriza vezana uz kubanske projektile svijetu prijetila nuklearnom katastrofom, Gospa je privlaila tisue u zabaeno selo na sjeveru panjolske, gdje se ukazala etverima djevojicama, uz velike znakove i udesa. Njene su poruke bile vrlo detaljne. Gospa je djeci kazala kako je "aa /Bojega gnjeva/ puna; zapravo, da se ve i prelila. ini se kako su ova ukazanj od vrlo velike vanosti: puno od onoga to je tom prilikom rekla poklapa se, prema svjedoanstvima, s porukama iz drugih vanih mjesta ukazanja, poput, na primjer, Meugorja. U ovoj smo knjizi jedno itavo poglavlje posvetili dogaajima u Garabandalu. U tim ukazanjim, Marija govori o upozorenju, udu, i kazni. Nakon to doe do upozorenja, mnogi e putovati u Garabandal kako bi vidjeli udo. Akita, Japan, 1973. - odobrio tamonji biskup Sestra Agnes Sasagawa jo uvijek u ovim ukazanjima svakodnevno prima poruke, koje su zapoele u trenutku kada je, tada jo gluha sestra, ugledala svjetlost kako isijava iz otvorenog svetohranita. Sestri je Agnezi Gospa obeala ozdravljenje. To je obeanje i ispunjeno, iako je sestra primila i Rane Kristove (stigmate). Gospin kip u njezinu samostanu - kopija kipa Gospe Sviju Narod - lijevao je suze dosad ve stotinu i jedan put. Upravo je u vrijeme ukazanj kao Gospe Sviju Narod Marija o sebi prvi puta progovorila kao o Su-Otkupiteljici. Poruke se sestre Agneze takoer odnose i na Gospu kao Su-Otkupiteljicu. Dana 13. listopada 1973., sestra je Agneza primila poruku o vatri koja pada s Neba kao kazna i sa sobom odnosi vei dio ovjeanstva, kao i o prodiranju avla u Crkvu. (V. poglavlje 11. o Akiti, u kojem se razmatraju navedene poruke.) Meugorje, biva Jugoslavija, od 1981. do danas Od 24. se lipnja 1981. Marija kao "Kraljica Mira" ukazuje estoro djece u malom selu Meugorju. Od toga vremena pa sve do danas, gotovo svih estoro, sada ve mladih ljudi, prima dnevne poruke. Sr se ovih Gospinih poruka moe izraziti u sljedeih pet kljunih rijei: ona nas poziva na molitvu srcem, post, pomirenje s Bogom i blinjim, obraenje i mir. Danas su ova ukazanj najutjecajnija od svih marijanskih ukazanj. asopis "Life" je ocijenio kako je u razdoblju od desetak godina Meugorje posjetilo preko petnaest milijuna hodoasnika. Tono deset godina nakon to se Blaena Majka stala ukazivati djeci, potiui svijet na molitvu za mir, Hrvatska se osamostalila od Jugoslavije, te je zapoeo najokrutniji rat na tlu Europe od konca Drugog svjetskog rata. Nekoliko je trenutanih ukazanj "plodom" Meugorja, u smislu da su posvjedoena vienja zapoela nakon hodoaa u to mjesto. (Za

detaljnije vas informacije o ovome upuujemo na 12. poglavlje, posveeno Meugorju.) Kibeho, Ruanda, 1981. - odobrio tamonji biskup U studenome 1981. zapoela su ukazanj sedmerim vidiocima: Alphonsini, Emmanuelu, Anathalie, Marie-Claire, Stephanie, Agnes i Vestine, u mjestu Kibehu u afrikoj dravi Ruandi. Troje je od njih pohaalo internat to ga dre asne sestre u siromanom dijelu zemlje, dok preostalo troje ivi u unutranjosti zemlje. Gospodin se zasebno ukazao mladom poganinu po imenu Sagstasha, koji je nakon toga preuzeo kransko ime Emanuel. Gospodin ga je nauio molitvu Oena i pouio ga o vjeri. Emanuel je od Blaene Majke primio sljedeu poruku: "Nije preostalo jo puno vremena za pripravu na Posljednji Sud. Moramo promijeniti svoje ivote i odrei se grijeh. Molimo se i pripravljajmo za vlastitu smrt, kao i za kraj svijeta. Moramo se pripremiti dok za to jo imamo vremena. Oni koji ine dobro, ii e u Nebo. Oni koji ine zlo, bespovratno e se osuditi. Ne gubite vrijeme, ve molite i inite dobro. Isus e uskoro doi." Iako su za estoro vidjelaca ukazanja prestala 1983., Alfonsina i dalje ima ukazanj gotovo svake godine 28. studenoga. Zadnje je ukazanje imala 28. studenoga 1989. Prilikom tih se ukazanj Gospa nazvala "Majkom Rijei." Naglasila je vanost krunice i molitve, kao i ljubavi prema blinjima, te prema samima sebi. Isus je Emanuelu rekao, "Previe se ljudi neasno odnosi prema svojim blinjima. Svijet je pun mrnje. Znat ete da je moj Drugi dolazak blizu kada jeknu vjerski ratovi. Tada ete znati da sam Ja ve na putu." Blaena im je Majka kazala, "Dola sam pripraviti put mome Sinu za vae dobro, a vi to ne elite shvatiti. Preostalo je jo samo malo vremena, a vi ste rastreseni. Odvlae vas dobra ovoga svijeta, koja su prolazna. Vidjela sam brojnu svoju djecu kako se gube, i dola sam im pokazati pravi put." Ukazanj u Kibehu u Africi u prvoj su instanci odobrena od tamonjega biskupa 15. kolovoza 1988., ime je doputeno javno iskazivanje pobonosti. Crkva i dalje preispituje ove dogaaje. (Priznanje iz Rima je stiglo sredinom 2001.samo za tri vidjelice: Alfonzinu, Anatalijeu i Marija-Klara. Emanuel i Marija-Klara su poginuli u stranom genocidu u Ruandi u prljee 1994.) San Nicolas, Argentina, 1983. - ispituje se Godine 1983., Gospa se zapoela ukazivati eni po imenu Gladys Quiroga de Motta u San Nicolasu u Argentini. Gladys je primila puno poruka od Gospodina i od Gospe. Od 1990., Gospa se i dalje ukazuje Gladys, ali joj ne daje nikakve poruke za svijet. Gladys je u razdoblju izmeu 13. listopada 1983. i 11. veljae 1990. primila preko 1800 poruk. Otac Rene Laurentin, vodei mariolog, u svojoj je knjizi Marijin vapaj u Argentini napisao kako je rije o vrlo jednostavnoj poruci: "Bog eli obnoviti savez sa Svojim narodom po Mariji, Svojoj Arci Zavjetnoj." Odgovor je argentinskoga naroda na ukazanj bio upravo nevjerojatan. Na tisue je hodoasnika posjetilo San Nicolas, a dogodila su se i brojna ozdravljenja. Gladys je primila Rane Kristove (stigmate). Biskup, monsinjor Catagna, pokazao je veliko razumijevanje. Ova ukazanj prouava posebna komisija, te se ini kako je slubeno priznanje blizu.5 Engleska, 1985. - ispituje se Patricija (prezime se dri u tajnosti), engleska kuanica i majka troje djece, poela je u veljai 1985. primati nutarnja vienja i govor od Gospodina i Gospe u svezi s pobonou Boanskoj nevinosti. Kao protestantkinja koja se udala za katolika, obeala je da e svoju djecu odgajati

u katolikoj vjeri, te se kasnije i sama obratila na katolianstvo. Poruke, koje se i nadalje nastavljaju, mogu se podijeliti u dvije osnovne kategorije: pobonost Razapetoj nevinosti i pobonost Mistinim Ranama Gospinim. U Patricijinim se porukama poblie objanjava Marijina uloga kao Su-Otkupiteljice, Posrednice i Zagovornice. Krist je dua rtve, jednako kao i Marija; oba alosna srca trpe kao zadovoljtina za grijehe. U ovim nas porukama, kojima se promie pobonost prema Razapetoj nevinosti, Krist poziva da i mi budemo due rtve, sjedinjeni s Njegovim patnjama. U svojem je kriku naputenosti upuenom s kria - "Boe moj, Boe moj, zato si me ostavio?" - prorekao postojanje brojnih du rtve kroz vjekove, koje su ujedno i dionicima Njegove pobjede. Krist je odabrao kraj dvadesetoga stoljea za otkrivanje i irenje Pobonosti Razapetoj nevinosti. Ona je zamiljena prije svega kao zadovoljtina za milijune i milijune djece koja bivaju pobaena i danas, 2000 godina nakon smrti Naega Gospodina. Dok je Kalvarija prije svega bila popritem Muke i smrti Naega Gospodina, ujedno je i Gospa ondje pretrpjela skrovite i mistine rane. Gospodin ne eli da bi dragocjene Gospine rane i dalje ostale skrivene. Njegov narod stoga mora spoznati iznimno proienje to ga je ovjeanstvo primilo, te e ga i nastaviti primati preko pobonosti Marijinim Skrivenim i Mistinim Ranama. Patricija je kazala, "Kada u nama pobijedi Boanska nevinost, pobijedit e u nama ujedno i Gospino Bezgrjeno Srce. Tu smo milost zadobili po Mistinim Ranama Gospinim."6 Svetite Gospe Lurdske u peini Melleray u upaniji Waterford, Irska, 1985. - ispituje se Gospa se, prema svjedoenju, ukazala u peini Melleray u sklopu planinskoga lanca Knockmealdown, u kojoj se nalazi svetite Gospe Lurdske. Prvo se, u kolovozu 1985., ukazala sedamnaestogodinjoj djevojici po imenu Ursula O'Rourke koja ivi u tom kraju. U tijeku se iduega tjedna ukazala i progovorila dvjema tamonjim djeacima: dvanaestgodinjaku Tomu Cliffeu i godinu dana mlaem Barryu Buckleyu. Marija im je tom prilikom uputila poruke koje se odnose na molitvu, kao i na nesree koje u dogledno vrijeme imaju snai svijet. Gospa bi se djeacima ukazivala svake veeri po njihovu ulasku u peinu, nakon to bi neko vrijeme molili krunicu. Uvijek bi se, kada bi davala poruke, ukazivala s desne strane kipa, a potom povukla natrag u nj. Djeaci bi je tada gledali u obliju kipa, ali s bujnom zlaanom kosom i srebrnom krunom, dok bi njena haljina vijorila na vjetru, a prsti se i usnice kipa kretali u molitvi ili crkvenoj pjesmi. Ostali su mjetani - kako djeca, tako i odrasli - imali vienj drugih svetaca i svetih osoba, poput Ivane Orleanske i oca Pia. Jedne se veeri Gospa ukazala tamonjem poljodjelcu Michaelu O'Donnellu. Kazala mu je neka "nedjelju sauva za molitvu." Tom Cliffe je 19. kolovoza 1985. u peini Melleray ima sljedeu viziju: Gospodin je s apostolima sjedio u golemoj prostoriji. Vani, na ulici, bilo je prosjaka, dok su neki ljudi meli metlama, a uo se i lave pasa. Na elu dugakog stola sjedio je Gospodin. Gospodin je imao prst podignut u zraku, te se inilo kako pouava jednog od apostola. To je Toma uplailo, jer je pomislio kako Gospodin njemu upuuje prijekore. Te je iste veeri Gospa kazala, "Imam poruku" i potom djeacima rekla sljedee: "Moja je poruka mir i molitva - recite ljudima da je voda blagoslovljena." Gospa se pritom nalazila vrlo blizu djeacima, a ruke su joj bile ispruene. Tom je ispruio ruku da bi je dotaknuo, ali je ona rekla, "Ne." Vratila se natrag stepenicama, te je, okrenuvi se na njihovu vrhu, rekla, "Bog je ljut na svijet. Ljudi e se

morati popraviti i moliti. Moja se poruka odnosi na sve ljude Crkve Boje. Ljudi imaju deset godina da se poprave i mole. U protivnom, dogodit e se sljedee." Marija im je potom prikazala viziju buduih nesre.

Inchigeela, Irska, 1985. - ispituje se Poam od 5. kolovoza 1985., izvjeuje se o dvama, meusobno udaljenima, mjestima Gospina ukazanja u peinama u blizini Inchigeele u Irskoj. Troje djece, Rosemary O'Sullivan, Marie Vaughn i Kelly Noonan, tvrde kako su vidjela Blaenu Majku. Od oujka 1987. nije bilo vijesti o novim ukazanjima. Evo nekih od poruk: Upuena Rose, 16. lipnja 1986.: "Ja sam Kraljica Mira." Upuena Marie, 2. studenog 1986.: "eljela bih da se Smei kapular vie proiri." Upuena Kelly, 22. veljae 1987.: "Sinovi i keri svijeta: molim vas da ponavljate i ivite Deset zapovijedi." Dana 25. srpnja 1985., Gospa se ukazala takoer i Mary Casey, majci devetoro djece. Ona je primila nekoliko poruka. Gospoi je Casey Gospa 20. kolovoza 1986. rekla sljedee: "Mir. Molitva je najbolje oruje koje posjedujete: ona je klju koji otvara Boje srce. Morate se Isusu moliti iz srca. Neka vaa molitva bude istinska zahvalnost Ocu. avao je jak prema onima koji ga se boje i slab prema onima koji ga preziru. Sotona ne moe nita ljudima koji su se predali Bogu. Idi u miru." Peina Bessbrook, Irska (1987.) - ispituje se Gospa se u peini Bessbrook u proljee 1987. ukazala Beulah Lynch i Marku Treanoru. Mark pria kako je u subotu, 30. svibnja 1987., osjetio trenutaan poticaj da ode u peinu. Tamo je ugledao gospou obuenu u bijelo koja ga je promatrala. Imala je zlatnu krunu. Beulah Lynch vidjela je Gospu 2. lipnja. Ona je bila neizrecivo lijepa, mlada, majinskoga izgleda i okruena svjetlom. Dana 11. lipnja, Gospa je Beulah Lynch rekla sljedee. "Ja sam tvoja Majka i ljubim te. Svijet se mora nauiti ponaati kako valja. Svijet se mora promijeniti. Velika e nevolja zadesiti svijet. Recite im neka poure. Ovo je zapovijed od Boga. Poruke ovdje iste su kao i poruke u Meugorju. Djeca u Meugorju ista su kao i djeca ovdje." Desetoga je srpnja Gospa kazala Beulah Lynch: "Dijete moje, poruke ne valja shvatiti olako. One su ozbiljne. One su od Boga. Svijet je u velikoj pogibelji. Bog nije zadovoljan. Dat ti je dar od Boga. Reci ljudima da dou i mole. Moli, posti i ini pokoru." Dvadesetoga je kolovoza Gospa rekla Beulah Lynch: "Svijet e zadesiti velika nesrea. Svijet se mora popraviti. Sotona unitava svijet." Dana 11. studenoga, Gospa je kazala Beulah Lynch: "Dijete moje, ja sam tvoja majka, Majka Boja. Ne moe spoznati Boji gnjev. Bog je veoma, veoma ljut zbog grijeha svijeta. Ne mogu vie zadravati. Ne mogu spasiti svijet. Ljudi moraju spasiti svijet. Ljudi moraju doi u peinu moliti, postiti i initi pokoru, prije negoli to ponu kazne." Hruiv, Ukrajina (1914., 1986. do 1988.) - ispituje se Veinu onoga to znamo o Ukrajini doznali smo od Josipa Terelje, nekadanjeg politikog

zatvorenika biveg Sovjetskog Saveza u trajanju od dvadeset godina. Ukrajinsko mjesto ukazanja po imenu Hruiv dugo je bilo cilj hodoa, na kojem se o ukazanjima govori od prije ak dvjesta godina, pa sve do danas. Josip Terelja tvrdi: "Godine 1914. u svetitu je u Hruivu dvadeset i dvoje prisutnih mjetan ugledalo Gospu, te je ona vjernicima prorekla osamdeset do devedeset godin tegob. Slino kao i u Fatimi, upozorila je da e Rusija postati bezbonika i ovjeanstvo dovesti na sam rub unitenja. Ovo predstavlja znaajnu vezu s onim to je sestra Lucija od Fatime kazala puno godina prije - ako se Rusija ne vrati kranstvu, moglo bi doi do novog Svjetskog rata u kojem e nestati itavi narodi."7 Dana 26. travnja 1987. (tono godinu dana - ne samo na dan, ve i na sat - od nuklearne katastrofe u ernobilu), Gospa se ukazala dvanaestgodinjoj Mariji Kizin u malom seoskom naselju Hruiv u Ukrajini, u blizini male katolike crkve koja je stoljeima bila sreditem marijanskih pobonosti. Ta crkvica otad privlai veliki broj, kako katolikih, tako i nekatolikih hodoasnik. U jednom se trenutku u polju slatkog krumpir okupilo 20 000 ljudi kako bi makar na tren ugledali Mariju. Neki procjenjuju kako je ak 400 000 ljudi doivljelo neizmjernu radost da je moglo ugledati Marijin lik dok je posjeivala svoju djecu u tom najkatolikijem dijelu ukrajinskoga naroda. Ta su ukazanj urodila vrlo snanim porukama, kao i iznimnim znakovima i udesima. Citirat emo jednu odulju Gospinu poruku, kako bismo ilustrirali snagu njenih rijei izreenih u Ukrajini. Gospa je kazala: "Nauite djecu moliti. Nauite djecu ivjeti u istini i sami ivite u istini. ernobil je podsjetnik i znak za cijeli svijet. Neprestano molite krunicu. Krunica je oruje protiv Sotone. On se boji krunice. Molite krunicu svaki dan, stalno, na svim okupljanjima. Namjerno sam dola zahvaliti ukrajinskome narodu jer ste najvie propatili za Kristovu Crkvu u proteklih sedamdeset godina. Dola sam vas utjeiti i rei vam da e vaim patnjama uskoro doi kraj. Ukrajina e postati neovisna drava. Pokajte se i ljubite jedni druge. Dolaze vremen koja su proreena kao posljednja. Pogledajte kakva pusto okruuje svijet: grijehe, lijenost, genocid. Dolazim vam sa suzama u oima i preklinjem vas, molite i radite za dobro i za slavu Boju. Ukrajina je prva zemlja koja me je priznala kraljicom i ja sam je uzela pod svoju zatitu. "Radite za Boga, jer bez toga nema sree i nitko nee stei Kraljevstvo Boje. Osvojit ete moje srce i ivjeti u jedinstvu. Hrabro slijedite crkvene voe i dobit ete vlastitu dravu, kao i snagu i ljubav svih narod svijeta. Volim Ukrajinu i ukrajinski narod poradi njihova trpljenja i njihove vjere...u Krista Kralja i zatitit u Ukrajinu na slavu i za budunost Kraljevstva Bojega na zemlji. Ukrajinci moraju postati Kristovi apostoli meu narodima Rusije, jer e, ako se Rusija ne vrati kranstvu, doi do Treega svjetskog rata." Ukrajina je neobino vana za obraenje Rusije, a Rusija je kljuna za mir u svijetu. Naposljetku nam je reeno da e Rusija biti pokretaem obraenja Zapada, a iskra koja mora pokrenuti ovu lananu reakciju jest upravo Ukrajina. ini se kako i Sjedinjene Drave moraju odigrati kljunu ulogu u obraenju Rusije, koje e uroditi istinskim mirom. Josip Terelja je uo Gospu kako govori, "Molite za Rusiju. Rusija e se obratiti samo ako se svi krani budu molili za njeno obraenje. Molite se za ujedinjenje svih crkava u Rusiji. Svi bi se krani trebali pokajati i ienjem od grijeha zaustaviti irenje bezbonitva iz Rusije u svijet. Molite u bratskoj ljubavi za obraenje ruskoga naroda. Vjerni e Ukrajinski krani spasiti svoj narod. Sve dok Zapad ne prizna svoju krivicu pred Istokom,

Rusija nee biti u stanju primit Krista Kralja." /Napomena: godine 1054., kranstvo je doivjelo raskol podjelom na istonu i zapadnu crkvu. Pojam 'obraenje' podrazumijeva ponovno ujedinjenje razjedinjenih dijelova Crkve pod Papinim autoritetom./ Marija je Josipu pokazala jo nekoliko vizija, ukljuujui i pu protiv Mihaela Gorbaova, biveg premijera SSSR-a. Josip Terelja imao je tu viziju 1987., dok se pokuaj pua protiv Gorbaova dogodio u kolovozu 1990., tri godine nakon to je proreen. Citiramo Josipa Terelju izravno iz "Svjedoka": "Vidio sam zemljovid Ukrajine i krvavu rijeku koja je stala presuivati. Zemlja je na puno mjesta bila sprena i poprimila crno-sivu boju. Bila je to boja smrti. Ali, vidio sam kako meu crno-sivim pepelom nie trava. Bila je vrlo visoka. Vidio sam ljude kako klee i plau, ali sam znao da su to suze radosti i spasenja. Vidio sam novi Babilon, crveni grad, kako upada u zemlju. U tom se gradu ispod kranskoga hrama nalazilo tajno skrovite. Tamo se nalazilo osam ljudi - osam voa, koji su svi od reda bili uti poput voska. Stravino su se cerekali i kesili. Gorbaov mi je rekao da on vie ne vodi dravu. Iza utoga sam zastora vidio pravog vou SSSR-a: bio je to sm Lucifer u obliju Jeljcina, crvenih oiju i rumena lica. Pogledao sam, a iz tla su toga grada poeli izlaziti ogromni crveni takori, veliki poput pasa. Te su ivotinje bile uistinu grozne. Siguran sam da su bile i otrovne. "Zauo sam glas ene pune ljubavi i dobrote. Ona je rekla, 'Vidio si bezboniki Istok i Zapad. Razlika je u tome da na Zapadu bezbonost nije slubeno priznata. No, cilj je bezbotva i na Istoku i na Zapadu isti. Da biste Rusiju, kao i itav svijet, spasili od bezbonikoga pakla, morate Rusiju obrtiti Kristu Kralju. Obraenje e Rusije spasiti kransku kulturu na Zapadu, te posluiti kao poticaj kranstvu diljem svijeta. No, Kraljevstvo e se Krista Kralja uspostaviti preko vladavine Majke Boje. /Napomena: Marija je kazala da se Rusija mora vratiti kranstvu. Marija u nekoliko drugih poruka govori kako obraenje Rusije predstavlja klju stabilnosti Zapada. ini se kako Rusija ima u veoj mjeri strateku ulogu negoli druge republike u ostvarenju Nebeskoga mirovnoga plana./ Cuenca, Ekvador, 1988.-1990. - ispituje se Patricia "Pachi" Talbott bila je tipina tinejerka koju religija nije osobito zanimala. Kada je na satu vjeronauka vidjela kazetu o ukazanjima u Meugorju, njena je prva reakcija bila, "to je smijeno." Pachi je puno vie zanimalo manekenstvo, u kojem je bila i vrlo uspjena. Pa ipak, u razdoblju od osamnaest mjeseci, poam od kolovoza 1988., Blaena se Majka kao "uvarica Vjere" ukazivala upravo Pachi. Njene poruke upuuju preostale vjernike na temeljne katolike pobonosti: Euharistiju, pokoru, molitvu, post, posvetu Dvama Srcima, pobonost kapulara, posjete Presvetom Sakramentu, i nutarnji mir. Pachi je primila takoer i neke teke poruke. Na primjer, za posjeta brdu Tepeyac u Guadalupeu u Meksiku, Blaena je Djevica Patriciji kazala, "Dogodit e se rune stvari na svijetu, te je potrebno obraenje." Patriciji je reeno da ne otkriva samu tajnu, budui da bi "to izazvalo paniku." Mjesec dana prije samoga dogaaja Patricija e svijet upozoriti na poruku preko svojih duhovnih vo. Djevica je Patriciji rekla da tajna ima tri dijela i da sva tri djela imaju veze s buduim kaznama koje e zadesiti svijet. Djevica je navodno rekla Patriciji: "Rat je blizu. Zapoet e lanim mirovnim sporazumima, sporazumima u koje se ne bismo smjeli pouzdavati. Ukljuene e biti brojne zemlje, a meu njima Sjedinjene Drave, Kina, Rusija, Rumunjska...upravo je zato trenutano obraenje toliko vano."

to se tie triju dana tame to su ih prorekli brojni moderni vidioci, Pachi je kazala: "Sveta je Djevica govorila o njima, rekavi da e zemlja u trajanju od tri dana napustiti svoju orbitu. Tada e Kristov Drugi dolazak biti ve vrlo blizu. avao e preuzeti vodstvo nad svijetom. Za to bi vrijeme obitelji trebale ostati u trajnoj molitvi. Poradi lanih prorok, koji e falsificirati Kristove rijei, moramo biti u stanju milosti da bismo mogli razluiti dobro od zla. "Nikome ne smijemo otvarati vrata. Jednostavno trebamo nastaviti moliti. Djevica je rekla kako je najbolje niti ne gledati kroz prozor, jer emo vidjeti kako se nad ljudima izvrava Boja pravda. Bit e to tako strano da neemo htjeti gledati." Pachi se ne razlikuje puno od svojih vrnjaka. Prije no to su ukazanj poela, njeni su se roditelji rastali, a ona je, u znak pobune, pokuala samoubojstvo. U meuvremenu, godine 1990., njeni su se roditelji pomirili. Kada su poela ukazanj, ona nije bila upoznata s pisanjima oca Gobbija i ostalih mistik diljem svijeta, meu kojima brojni tvrde da su primili sline poruke. Pachi naglaava da je vremena malo i da e doi trenutak nakon kojega obraenje vie nee biti mogue.8 Litmanova, Slovaka, 1990. - ispituje se Prema izvjeima, od kolovoza se 1990. Marija ukazuje dvjema dvanaestgodinjim pastiricama, Katarini i Svetki, u malom slovakom gradiu blizu granice s Poljskom. Gospa je od njih zatraila rtve, odlazak u Crkvu i molitve za njihove grijehe, kao i za grijehe svijeta. Blaena se Djevica predstavila kao "Sama istoa bez grijeha." Ukazuje se svake prve subote u mjesecu. U kolovozu 1991., preko 500 je tisua ljudi prisustvovalo prvoj godinjici ukazanja. Stanovnici su Litmanove Grkokatolici. Poput Garabandala i Meugorja, i Litmanova je siromano selo. Iz vrha planine tee udotvorni izvor, dok je (kao i na brojnim drugim mjestima) Marija kazala da e na vrhu brda, kada prestanu ukazanj, biti ostavljen znak. Vatikan, kao i Grkokatoliki biskup Presova i Rimokatoliki biskup Jan Hirka, trenutano provode ispitivanja. Gospa je obeala novo razdoblje mira i radosti. Smatramo da je ovo vano ponajvie stoga to je Slovaka (dio negdanje ehoslovake) satelit bivega Sovjetskoga saveza, dok je sloboda javnoga ispovijedanja vjere neophodno potrebna mladim demokracijama koje se bore za opstanak. Pola milijuna sudionika na Misi prve godinjice pokazuje da, kao i u Ukrajini, narodi bivih komunistikih zemalja izraavaju veu e za Bogom i duhovnim sadrajima openito.9 Mjesta ukazanj Slijedi popis poznatijih mjest marijanskih ukazanj diljem svijeta. On, meutim, nikako nije konaan niti sveobuhvatan. 1531. - Guadalupe, Meksiko, 1531.: Juan Diego 1634. - Quito, Ekvador, 1634.: Majka Mariana de Jesus Torres 1830. - Rue de Bac, Pariz: Sv. Katarina Laboure 1846. - La Salette, Francuska: Melanie Calvat i Maximin Guiraud 1858. - Lurd, Francuska: Sv.Bernardica Soubirous 1871. - Pontmain, Francuska: Eugene i Joseph Barbadette 1879. - Knock, Irska: petnaestoro ljudi

1904. - Poljska: Sv. Maksimilijan Kolbe 1914. - Hruiv: nekolicina ljudi 1917. - Fatima, Portugal: Lucia, Francesco i Jacinta (djeca) 1932. - Beuraing, Belgija: Voisin i Degeimbre (djeca) Banneux, Belgija: Mariette Beco 1937. - Poljska: Sv. Faustina Kowalska 1938. - Belgija: Bertha Petit '40.-ih - Maarska: sestra Marija Natalia 1945. - Zagreb,: Julka imaek iz Naica 1945. - Nizozemska, Amsterdam: Ida Perleman 1947. - Marienfried, Njemaka: Barbara Reuss 1947. - Montichiari, Italija: Pierina Gilli 1947. - Tre Fontane, Italija: Bruno Cornacchiola 1951. - Poljska: Barbara Klosowna 1953. - Sabana Grande, Portoriko: troje djece 1954. - Seredne, Ukrajina: Anna /Hanya 1954. - Fostoria, Ohio: sestra Mildred Mary 1954. - Kalabrija, Italija: majka Elena Aiello 1954. - Windy Gap, Sj. Irska: Seamus Quail 1958. - Turzovka, (tadanja) ehoslovaka: Matous Losuta 1961. - Garabandal, panjolska: etvoro djece 1962. - Skiemonys, Litva: 1963. - Vijetnam: Rosa Maria 1964. - San Damiano, Italija: majka Rosa Quattrini 1965. - Belgija: Marguerite 1966. - Porto San Stefano, Italija: Enzo Alocci 1968. - Italija: mama Carmela Carabelli 1968. - Zeitoun, Egipat - stotinama tisua Nakon 1970. 1972. - Milano, Italija: ocu Stefanu Gobbiju 1972. - Dozule, Francuska: Madaleine 1973. - Akita, Japan: sestri Agnes Sasagawa 1974. - Binh Loi, Vijetnam: Stephenu Ho-Ngoc-Anhu 1974. - Kanada: bratu Josephu Francisu 1974. - Rim, Italija: majci Eleni Patriarca Leonardi 1976. - Betanija, Venecuela: Marii Esperanzi i ostalima Nakon 1980. 1980. Cuapa, Nikaragva: Bernardu Martinezu 1980. El Escorial, panjolska: Amparo Cuevas 1980. - Tajvan: petoro ljudi 1981. - Kibeho/Ruanda, Afrika: sedmoro djece 1981. - Meugorje, (tadanja) Jugoslavija: estoro djece 1982. - Eisenberg, Austrija: Aloisi Lex 1982. - Damask, Sirija: Mirni Nazzour 1983. - Panablanca, ile: Miguelu Angelu Poblete 1983. - San Nicolas, Argentina: Gladys Quiroga de Motta 1985. - peina Melleray, Irska: nekolicini ljudi 1985. - Ballinspittle, Irska:

1985. - vicarska: Vassuli Ryden 1985. - Surrey, Engleska: Patricia 1985. - Oliveto Citra, Italija: nekolicini djece 1985. - Inchigeela, Irska: troje djece 1985. - Naju, Koreja: Julii Kim 1986. - Shoubra, Egipat: tisuama 1986. - Manila, Filipini: vojnicima 1987. - Bessbrook, Sj. Irska: Beulah Lynch i Marku Treanoru 1987. - Hruiv, Ukrajina: Marini Kizin 1987. - Mayfield, Irska: Sally Ann i Judy Considine 1987. - Conyers, Georgija: Nancy Fowler 1987. - Cuenca, Ekvador: Patricii Talbot 1987. - Gruevo, Ukrajina: tisuama 1988. - Cortnadreha, Irska: Christini Gallagher 1988. - Scottsdale, Arizona: nekolicini ljudi 1988. - Phoenix, Arizona: Esteli Ruiz 1988. - Lubbock, Teksas: troje odraslih 1989. - Kanada: Jimu Singeru 1989. - Marlboro, New Jersey: Josephu Januszkiewiczu 1989. - Kettle River, Minessota: Steveu Marinou 1990. - Kanada: Josipu Terelji 1990. - Denver, Kolorado: Tereziji Lopez 1990. - Litmanova, (tadanja) ehoslovaka: dvoje djece 1990. - Melbourne, Australija: Josefini-Marii 1991. - Mozul, Irak: Dini I na desetine i desetine drugih koja ovdje nisu spomenuta... 3. Proroica naega doba I znamenje veliko pokaza se na nebu: ena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. Trudna vie u poroajnim bolima i mukama raanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj velik, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna, a rep mu povlai treinu zvijezda nebeskih - i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred enu koja imae roditi da joj, im rodi, prodre Dijete. I ona porodi sina, mukia, koji e vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njeno bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A ena pobjee u pustinju da se ondje hrani tisuu dvjesta i ezdeset dana. I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi aneli zarate se sa Zmajem. Zmaj ue u rat i aneli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijae im vie mjesta na nebu. Zbaen je Zmaj veliki, Stara zmija - imenom avao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Baen je na zemlju, a s njime su baeni i aneli njegovi. (Otkr. 12,1-9) Otkrivenje 12,1-9 U dananjem e se vremenu, budui da su odreena pitanj koja se tiu vjere u krizi, Marija sve vie oitovati. U poruci upuenoj 3. srpnja 1987. po ocu Gobbiju, Marija je kazala tono ovako, "Ovo je moje doba."

"Poam od ove godine, na snaan i posve sluben nain, zapoet e vremen vae nebeske majke... Vremen su to velike kazne. aa je Boje pravde puna i prepuna, ve se i prelila. Nepravda prekriva lice zemlje; Crkva je pomraena irenjem otpadnitva i grijeha. Poradi trijumfa Svojega milosra, Gospodin mora, poam od ovoga asa, Svojim snanim djelima pravde i ljubavi zapoeti proienje. Pripravljaju vam se najbolniji i najkrvaviji asovi. Ta su vremen blie no to mislite. Ve e se i za vrijeme ove marijanske godine odigrati neki veliki dogaaji, povezani s onim to sam prorekla u Fatimi i u tajnosti povjerila djeci kojoj se ukazujem u Meugorju. Isus e obnoviti Svoje slavno kraljevanje. Boravit e s vama i bit ete svjedocima novih vremen, novoga razdoblja. Naposljetku ete ugledati novo nebo i novu zemlju... "Ovo su vremen velikoga milosra. Otac sve drhti od ara i eli na ovaj bijedni ljudski rod izliti bujice Svoje beskrajne ljubavi. Otac Svojim rukama eli oblikovati novo stvorenje u kojemu e Njegov boanski otisak biti vidljiviji, bolje prihvaen i primljen, a Njegovo Oinstvo uzvisivano i veliano od sviju. "Ovo su moja vremen. 'Ovo', drugim rijeima, dani u kojima ivite, 'moji' su, jer su to dani obiljeeni mojom snanom i velikom nazonou. Ta e vremen postati jo i u veoj mjeri moja, to se vie moja pobjeda bude irila i jaala, nadilazei tako pobjedu koja zasad pripada mome Protivniku. To e moje prisustvo postati vrlo snano i izvanredno, napose u obiteljima posveenima mome Bezgrjenom Srcu. Ono e se obznaniti svima, te za vas postati izvorom naroite utjehe." Njena posrednika uloga nikada nije prestala. Bog se Otac elio njome posluiti. Ona je glasonoa i proroica. U odjeljku koji slijedi, razmotrit emo neke od njenih titul. Titule kao Kraljice Naega Doba Kroz povijest je Blaena Majka djelatno posredovala u ljudskim pitanjima. Proroica Ovih Posljednjih Vremen Dana 22. studenoga 1992., Blaena je Majka ocu Gobbiju vrlo jasno i jezgrovito iznijela svoju ulogu. Rekla je, "S radou majke koja vidi da je njena djeica sve vie sluaju i slijede putem na koji sam ja ukazala kao Proroica ovih posljednjih vremen u kojima ivite, sa svojim Sinom, Isusom Kristom..." Bezgrjeno Zaee Bog je bio pripravio onu koja je bila predodreena primiti Njegova Jedinoroenca u svoju utrobu i svoj ivot. I, ba kao to su naputci to ih je Jahve dao za pripravu krinje zavjetne u Starome zavjetu bili detaljni i precizni, budui da je Sm Bog imao tamo prebivati, tako je i Marija, kako nas ui Crkva, bila na jedinstven nain pripravljana kako bi podarila tijelo svojemu Stvoritelju i Njegovo rastue oblije udomila u svome tijelu. Budui da je nosila Krista, nazvana je krinjom novozavjetnom, a Crkva nas ui da ju je Bog za to pripravio na posve jedinstven nain. Krist svoje tijelo nije primio od grijehom okaljane posude; snagom proreenih zasluga Njegove smrti i uskrsnua, On je Mariju ve bio posvetio oslobodivi je od istonoga grijeha od prvoga trenutka njena zaea u utrobi njezine majke. Isus je stvorio posudu bez grijeha i bez ikakve ljage. Papa Pio IX proglasio je ovu dogmu 1854., a Marija ju je etiri godine kasnije potvrdila, kada se u Lurdu predstavila kao Bezgrjeno Zaee.

Majka Crkve Na Mariju se oduvijek gledalo kao na uzor Crkve, s njome prisno povezanu, kao njena Majka. Crkva doivljava opis iz Ivanova Evanelja, u kojem Mariju vidimo podno kria, kao znak da je Krist Mariju predao Crkvi (kao njenu novu Majku), a Crkvu Mariji (kao njenu novu djecu). To istov