GRUNDFOS ŠIROK ASORTIMAN KVALITETNIH PUMPI pumpe.pdf · 5 GRUNDFOS Vodosnabdevanje domaćinstava Potopljene pumpe, mlazne pumpe, višestepene centrifugalne pumpe i kompaktni sistemi za snabdevanje vodom

Embed Size (px)

Text of GRUNDFOS ŠIROK ASORTIMAN KVALITETNIH PUMPI pumpe.pdf · 5 GRUNDFOS Vodosnabdevanje domaćinstava...

 • GRUNDFOS IROK ASORTIMAN KVALITETNIH PUMPI50 Hz

 • 3

  GRUNDFOS

  Globalno poslovanje

  Sa preko 16 000 zaposlenih i godinjom proizvodnjom od 16 miliona pumpi, Grundfos je jedan od vodeih svetskih proizvoaa pumpi. Osamdeset i dve kompanije u 45 drava na svim kontinetima omoguavaju da pumpe stignu u sve krajeve sveta, od napajanja pijaom vodom antartikih ekspadicija, do navodnjavanja holandskih lala, praenja podzemnih voda ispod gomila otpadnog materijala u Nemakoj, do klimatizacije u hotelima Egipta.

  Efikasni, pouzdani proizvodiGrundfos stalno tei da stvori proizvode kojima e biti lake rukovanje i koji e biti pouzdaniji - a ujedno i energetski tedljivi i efikasni - tako da i korisnici i ivotna sredina imaju koristi od poboljanja.Grundfos pumpe su opremljene sa ultramodernom elektronikom koja regulie izlazni rezultat prema trenutnim potrebama. Ovo ne samo da obezbeuje praktinost za korisnika, ve i utedu elektrine energije.

  Istraivanje i razvojKako bi odrao svoju vodeu poziciju, Grundfos poklanja mnogo panje razoju i istraivanju; potroai se konsultuju prilikom razvoja novog proizvoda ili pri poboljanju postojeih.Istraivanje i razvoj koriste najnoviju tehnologiju u okviru

  industrije pumpi, saraujui sa univerzitetima i institucijama vieg obrazovanja u traganju za novim i boljim reenjima za dizajn i funkciju proizvoda.

  Korporativne vrednostiGrundfos grupa je zasnovana na vrednostima kao to su odrivost, otvorenost, pouzdanost, odgovornost, a takoe i partnerski odnos sa klijentima, snabdevaima i celim drutvom oko nas, sa fokusom na humanosti koja se tie naih zaposlenih kao i miliona ljudi koji imaju koristi od vode koja se dobija, koristi i odvodi kao otpadna voda uz pomo Grundfos pumpi.

 • 4

  Pumpe za sve namene

  Bez obzira za koju namenu se zahteva efikasna pumpa koja tedi energiju, Grundfos prua reenje visokog kvaliteta.

  Sistemi za grejanje i dovod tople vode

  Cirkulacione pumpe za cirkulaciju tople vode u sistemima za centralno i daljinsko grejanje i cirkulaciju u sistemima za potronu toplu vodu.Cirkulacione pumpe za cirkulaciju tople vode u sistemima za centralno i daljinsko grejanje i cirkulaciju u sistemima za potronu toplu vodu.

  Sistemi za hlaenje i klimatizaciju

  Cirkulacione pumpe za cirkulaciju hladne vode i drugih tenosti u sistemima za hlaenje i klimatizaciju.

  Primene u industriji

  irok asortiman pumpi za prenos vode, maziva za hlaenje i drugih tenosti u industrijskim i procesnim sistemima.

  Povienje pritiska i prenos tenosti

  Vertikalne i horizontalne centrifugalne pumpe i sistemi za povienje pritiska za prenos tenosti i povienje pritiska tople i hladne vode.

  Snabdevanje podzemnim vodama

  Potopljene i pumpe instalirane na suvom za snabdevanje podzemnim vodama, navodnjavanje i sputanje podzemnih voda.

 • GRUNDFOS

  Vodosnabdevanje domainstava

  Potopljene pumpe, mlazne pumpe, viestepene centrifugalne pumpe i kompaktni sistemi za snabdevanje vodom u domainstvima, vrtovima i za primenu kod razliitih hobija.

  Otpadne vode

  Pumpe za drenau, otpadne i kanalizacione vode, za iroku primenu u graevinarstvu kao i kod prenosa otpadnog materijala u gradskim kanalizacionim sistemima.

  Primene u ivotnoj sredini

  Posebno konstruisane potopljene pumpe za dodatno ispumpavanje zagaene podzemne vode i uzoraka podzemne vode za analizu kvaliteta.

  Doziranje i dezinfekcija

  Dozirne pumpe, sistemi za dezinfekciju i merenje i regulacija za sisteme otpadnih voda, bazene i industriju.

  Sistemi za obnavljanje energije

  Sistemi za obnavljanje energije zasnovani na snabdevanju vodom pogodni su za daljinsko lociranje mrea koje nisu povezane na napajanje strujom.

  5

 • 666

  Pregled proizvoda i njihova primena

  Sistemi za grejanje i dovod tople vode

  Sistemi za hlaenje i klimatizaciju

  Primene u industriji

  Povienje pritiska i prenos tenosti

  GRUNDFOS ALPHA2, UPS, UP Serija 100 . . . . . .8GRUNDFOS COMFORT UP-N, UP(S)-B Serija 100 .8GRUNDFOS MAGNA, Serija 2000. . . . . . . . . . .9NB, NBG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10NBE, NBGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10NK, NKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11NKE, NKGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9TPE serija 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10TPE serija 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9UPS Serija 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20CHIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19CHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29CM, CME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20CR, CRI, CRN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21CRE, CRIE, CRNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21GRUNDFOS ALPHA2, UPS, UP Serija 100 . . . . . .8GRUNDFOS COMFORT UP-N, UP(S)-B Serija 100 .8NB, NBG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10NBE, NBGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10NK, NKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11NKE, NKGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9TPE serija 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10TPE serija 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9UPS Serija 200. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

  AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20AMD, AMG, AFG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34BM, BMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26BME, BMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26BMEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26BMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25CHIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19CHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29CM, CME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23CR Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21CR, CRI, CRN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21CRE, CRIE, CRNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  CRT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22DP, EF, SL1 i SLV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32durietta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24DW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Euro-HYGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23F&B-HYGIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Hydro MPC, Hydro Multi-E/-S Hydro Solo-E/-S . . . 25MAXA, MAXANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24MTB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13MTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13NB, NBG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10NBE, NBGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10NK, NKG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11NKE, NKGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11NOVAlobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25S pumpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35SEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34SIPLA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24SPK, MTH, MTR, MTA . . . . . . . . . . . . . . . . 12SPKE, MTRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12SRP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  AC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20BM, BMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26BME, BMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26BMEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26CHIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19CHV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29CHV sistem za povienje pritiska. . . . . . . . . . . 30CM, CME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20CMBE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20CR, CRI, CRN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21CR, CRN pumpe visokog pritiska . . . . . . . . . . 22CRE, CRIE, CRNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21CRT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22HS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Hydro MPC, Hydro Multi-E/-S Hydro Solo-E/-S . . . 25MQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29NB, NBG . . . . . . . . . . . . . . .

Recommended

View more >