GÜVENLİK BİLGİ FORMU HYDRO OIL HD 46 - poas.com.tr ?· revİzyon tarİhİ: 17.06.2011 hydro oil hd 46 renk sarı koku maddeye has. baĞıl yoĞunluk 0,88 g/ml 15 vİzkozİte. 41,4-50,6 cst 40 parlama noktası (°c) 238 oc

Embed Size (px)

Text of GÜVENLİK BİLGİ FORMU HYDRO OIL HD 46 - poas.com.tr ?· revİzyon tarİhİ: 17.06.2011 hydro oil...

 • REVZYON TARH: 17.06.2011

  GVENLK BLG FORMU

  HYDRO OIL HD 46Avrupa Birlii EC 1907/2006 Direktifi EK II' ye (REACH) ve 26 Aralk 2008 tarihli, 27092 mkerrer sayl,T.C.evre ve Orman

  Bakanl Tehlikeli Maddeler ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelie

  uygun dzenlenmitir.

  1 MADDE/MSTAHZAR VE RKET/ SAHBNN TANITIMI

  RN ADI HYDRO OIL HD 46

  OMV PETROL OFS A..TEDARK

  Ayazaa Eski Bykdere Cad.

  No:33-37 B Blok 34398

  Maslak-Istanbul/TURKEY

  Tel: +90 212 329 1500

  Fax: +90 212 329 1896

  www.poas.com.tr

  info@poas.com.tr

  RN NO. 22124

  KULLANIM Endstriyel ya

  ACL DURUM TELEFONU POA: +90 212 329 1845 (mesai saatleri)

  Ulusal Zehir Danma Merkezi (UZEM):114

  2 TEHLKELERN TANITIMI

  Yrrlkteki mevzuata gre salk iin veya evre iin tehlikeli saylmamaktadr.

  EVRE

  rnn evre iin tehlikeli olmas beklenmemektedir.

  3 BLEM/NDEKLER HAKKINDA BLG

  EC No.sim: Siniflandirma (T.C.27092 )CAS Numaras indekiler

  Alkyl phenol N;R50/53.< 1%

  Calcium alkaryl sulfonate Xi;R36/38.< 1%

  Calcium long chain alkylphenate sulfide R53.< 1%

  Phenol 4-dodecyl Repr. Cat. 3;R62. Xi;R38.< 1%

  278-012-2Yalama Yalar, solvent ekstraksiyon ve

  dewaxing ilemleri rn hidrokarbon

  karm(C15-C50)

  -74869-22-0 60-100%

  272-028-3Zinc alkyldithiophosphate Xi;R38,R41. N;R51/53.68649-42-3 < 1%

  Tm (R) Cmlecikleri Iin Tam Metin 16. Blmde Verilmistir.

  TERTP HAKKINDA

  Baz madderin yrrllkteki mevzuata gre snflandrmas yoktur.retici firma tarafndan snflandrmas yaplmtr. IP

  346 ya gre DMSO oran %3 ten kktr.

  4 LK YARDIM NLEMLER

  SOLUMA

  Maruz kalan kiiyi hemen temiz havaya karn. Burnu ve az suyla alkalayn. Herhangi bir rahatszln devam halinde

  doktora bavurun.

  YUTMA

  UURUNDA OLMAYAN BR KMSEY KESNLKLE KUSTURTMAYIN VE BR SIVI RTMEYN! Az iyice alkalayn.

  Herhangi bir rahatszln devam halinde doktora bavurun.

  41 /

 • REVZYON TARH: 17.06.2011

  HYDRO OIL HD 46DERYLE TEMAS

  Kazazadeyi kirlenme yerinden uzaklatrn. Kirlenmi giysileri karn. cildi hemen sabun ve suyla ykayn. Herhangi bir

  rahatszln devam halinde doktora bavurun.

  GZLERLE TEMAS

  Kontak lens varsa gzleri ykamadan ncekarlmaldrlar. Gz kapaklarn aralyarak gzleri hemen bol suyla ykayn. En

  az 15 dakika durulamaya devam edin. Herhangi bir rahatszln devam halinde doktora bavurun.

  5 YANGINLA MCADELE NLEMLER

  SNDRME GERELER

  Bu rn parlayc deildir. Civardaki dier maddeler iin uygun bir yangn sndrme malzemesi kullann.

  ZEL YANGINLA MCADELE YNTEMLER

  Yangn buharlarn solunmaktan kann.

  YANGINDA KORUYUCU TEDBRLER:

  Yangn halinde basz solunma aygt ve tam koruyucu giysi kullanlacaktr.

  6 KAZA SONUCU YAYILMA NLEMLER

  KSEL GVENLK NLEMLER

  Bu gvenlik bilgi formunun 8ci blmnde gsterilen ekilde koruyucu giysi giyin.

  EVREY KORUMA NLEMLER

  Kanalizasyona, su yoluna veya topraa dklmesinden kann.

  DKNT TEMZLEME YNTEMLER:

  Hibir tehlike olmamas artyla mmknse sznty durdurun. Vermiklit, kuru kum veya topraa emdirerek kutularn iine

  koyun. Dknt alanntemizlemek iin bol suyla ykayn. Su yollarna veya lamlarabulatrmayn.

  7 ELLELEME VE DEPOLAMA

  KULLANIM TEDBRLER

  Dkmemeye aln, cilt ve gzlerle temastan kann.

  DEPOLAMA TEDBRLER

  Sk sk kapal orijinal ambalajnda ve kuru ve serin bir yerde depolayn. Orijinal kabnda muhafaza edin.

  8 MARUZYET KONTROLLER/KSEL KORUNMA

  KORUYUCU TEHZAT

  TEKNIK TEDBIRLER

  Uygun havalandrma salayn. almaya Bal Maruz Kalma Snrlarna uyun ve buharlar soluma riskini azaltn.

  SOLUNUM AYGITI

  Belli bir tavsiyede bulunulmamtr, ancak gene de havade ar derecede bulama olmas halinde fevkalade durumlarda

  solunumu koruyucu kullanmak zorunlu olabilir.

  ELLER KORUMA

  ciltle temas tehlikesi olduu zaman uygun koruyucu eldiven kullann.

  GZLER KORUMA

  Srama tehlikesi varsa koruyucu gzlk veya yz siperi takn.

  DER KORUNMA YNTEMLER

  ciltle her trl temas olanan nleyecek uygun giysiyi giyin.

  SALIK TEDBIRLER

  ALIILAN YERLERDE SGARA MEYN! Her vardiya deiimde ve yemekten nce, sigara imeden nce ve tuvalete

  gitmeden nce ykayn. cildin slanmas veya kirlenmesi halinde hemen ykayn. Kirlenmi giysilerin hepsinihemen karn.

  cildin kurumasn nlemek iin uygun bir cilt kremi kullann. Kullanm srasnda herhangi bir ey yemeyin veya imeyin, ve

  sigara imeyin.

  9 FZKSEL VE KMYASAL ZELLKLER

  GRN Sv

  42 /

 • REVZYON TARH: 17.06.2011

  HYDRO OIL HD 46RENK Sar

  KOKU Maddeye has.

  BAL YOUNLUK 0,88 g/ml 15 VZKOZTE. 41,4-50,6 cSt 40

  PARLAMA NOKTAS (C) 238 OC (Ak anak).

  10 KARARLILIK VE TEPKME

  KARARLILIK

  Normal s artlar altnda dengeli.

  KAINILMASI GEREKEN DURUMLAR

  Uzun sre ar sdan saknn. Kuvvetli oksitleyicilerle temastan saknn.

  KAINILMASI GEREKEN MATERYALLER

  Kuvvetli oksitleyici mstahzarlar.

  TEHLKEL BOZUNMA/AYRIMA RNLER

  Yangnn yaratt eyler: Karbonmonoksit (CO) Karbondioksit (CO2)

  11 TOKSKOLOJ BLGS

  SOLUMA

  Youn halde buharlar boaz ve solunum sistemini tahri edebilir ve ksre neden olabilirler.

  YUTMA

  Yutulmas halinde rahatszla neden olabilir.

  DERIYLE TEMAS

  Sv cildi tahri edebilir.

  GZLERLE TEMAS

  Gze spray veya buhar kamas halinde tahri ve szya neden olabilir.

  12 EKOLOJ BLGS

  EKOTOKSSTE

  evre iin tehlikeli saylmamaktadr.

  HAREKETLLK

  rn su ile karabilir. Su ortamnda yaylabilir.

  13 BERTARAF BLGLER

  BERTARAF ETME YNTEMLER

  pleri ve atklar yerel mercilerin kurallarna uygun olarak bertaraf edin.

  14 TAIMACILIK BLGLER

  GENEL rn, tehlikeli mallarn nakliyat hakknda uluslararas ynetmelik kapsamnda deildir

  (IMDG, IATA, ADR/RID).

  Nakliyat in ikaz iareti gerekli deildir.

  KARAYOLU NAKLYAT

  NOTLARI

  Snflandrlm deildir.

  DEMRYOLU NAKLYAT

  NOTLARI

  Snflandrlm deildir.

  DENZ YOLU NOTLARI Snflandrlm deildir.

  HAVA NAKLYAT NOTLARI Snflandrlm deildir.

  15 MEVZUAT BLGLER

  RSK CMLECKLER TAM

  NC Snflandrlmamtr

  GVENLK CMLECKLER

  NC Snflandrlmamtr

  16 DER BLGLER

  43 /

 • REVZYON TARH: 17.06.2011

  HYDRO OIL HD 46BLG KAYNAKLARI

  Bu GBF hammadde tedarikilerimizden alnan bilgiler dahilinde dzenlenmitir.

  REVZYON LE LGL AIKLAMA

  Firma unvannn deimesi

  DZENLEYEN

  TSE Sertifikal Gvenlik Bilgi Formu Dzenleyicisi. (Sertifika no: GBF - 0397)

  REVZYON TARH 17.06.2011

  TARIH: 30.03.2011

  RSK CMLECKLER TAM

  SnflandrlmamtrNC

  Gzleri ve cildi tahri edicidir.R36/38

  Cildi tahri eder.R38

  Gzde ciddi hasar riskiR41

  Sucul organizmalar iin ok toksik, sucul ortamda uzun sreli ters etkilere neden olabilir.R50/53

  Sucul organizmalar iin toksik, sucul ortamda uzun sreli ters etkilere neden olabilir.R51/53

  Sucul ortamda uzun sreli olumsuz etkilere neden olabilir.R53

  Dourganl azaltma olas riski.R62

  EKNCE

  Bu bilgi yalnzca belirli zgn bir maddeye ilikindir ve ayn maddenin baka maddelerle birlikte kullanld bir bileimde veya herhangi bir proseste

  kullanlmamaldr.Bu bilgi, firmann st dzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibariyle doru ve gvenilir bilgidir.Yine de doruluu,

  gvenilirlii, ve eksiksizlii ynnde hibir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz.Bu bilginin kendi kullanmna ynelik uygunluu konusunda ikna

  olmak kullancnn kendi sorumluluudur.

  44 /