Click here to load reader

Guia de lectura Nadal 2010

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

poropostas de lectura para todas as idades

Text of Guia de lectura Nadal 2010

 • !"#"$%

  "$'"#()

  *"$'+&,-)&"

  ."*"%$/010

  2-3%-45&'"$647"%8"$*&$9"75#4

  9!:$;4)$>>$&$5",?)[email protected]"#"$A

  $$$$$B=8"$*&$%&'5=#"[email protected]"#"$,4C47$&$,4C"7

  !&%$*&$%434!"#$%&'()*+)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%!,()'#-./0,*1'"%234")%,%"%#,.%5'//"%!"#$%6'7)*%#"*)%+,%8"#%6'()+"(,#%,%#"/'1'698)*"#%+"#%:"8"#%:)()%;.,%5"#,*%,#6)%4"/6)?%!"#$?%.*%

 • P-&)54$*&%$.4#5&S/,*)%h.'("E)%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%>,#6'*"2"4,/)%,#1('6)%,*%AVka%#'6.)+)%*.*%:)@"%E)/,E"%"*+,%#,%)