Guia serveis municipals associacions

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Guia de serveis municipals adreats a les associacions, editat per la Diputaci de Barcelona.

Transcript

 • 0Flor de Maig Av. Flor de Maig, s/n08290 Cerdanyola del Valls, Barcelona

  Centre per a la Participaci Ciutadana Apartat de correus 145 Tel. 934 020 714 / Fax 934 020 705

  ofm.participacio@diba.es www.diba.es/flordemaig/participacio

  Guiade serveis municipals

  adreats a les associacions

  Centre per a la Participaci CiutadanaOrganisme Autnom Flor de Maig

  Diputaci de Barcelona

  Amb la collaboraci deSpai Pblic

  Per una millor navegaci per aquesta guia, usrecomanem que obriu el marcador de lesquerra

 • 1ndex

  0. Introducci ........................................................................................... 21. Marc legal de les associacions............................................................ 3

  1.1 La legislaci aplicable ...................................................................................4

  1.2 El Registre Municipal dAssociacions ............................................................5

  2. Suport al funcionament ordinari de les associacions........................... 62.1 Informaci .....................................................................................................6

  2.2 Assessories...................................................................................................9

  2.3 Formaci .....................................................................................................12

  2.4 Foment del voluntariat.................................................................................16

  3. Serveis de difusi i promoci de lassociacionisme............................173.1 Promoci de lassociacionisme ...................................................................17

  4. TICs (tecnologies de la informaci i la comunicaci).........................20 4.1 Suport a la incorporaci a les TICs .............................................................20

  4.2 Difusi .........................................................................................................22

  4.3 Xarxes ciutadanes electrniques.................................................................22

  5. Mitjans i infrastructures.......................................................................235.1 Collaboracions materials ............................................................................23

  5.2 Espais i equipaments ..................................................................................25

  6. Espais de relaci ................................................................................276.1 Espais de coordinaci i reflexi associatius ................................................27

  6.2 Espais de decisi conjunta..........................................................................29

  6.3 Foment de la relaci amb tercers................................................................30

  7. Suport econmic.................................................................................337.1 Subvencions................................................................................................33

  7.2 Programes de finanament estables ...........................................................36

  8. Anlisi/Estudis ....................................................................................388.1 Tipologia destudis sobre el teixit associatiu................................................38

  8.2 Temtiques dels estudis........................................................................................................39

 • 20- IntroducciEn poc ms de 20 anys, des dels ajuntaments s'han fet grans esforos per promourela participaci dels ciutadans i ciutadanes en els afers de la ciutat, entre els quals caldestacat el suport i la promoci del sector associatiu.

  Avui les associacions sn un element clau en les nostres poblacions, a travs de lesquals els ciutadans i ciutadanes s'organitzen, proposen, i tamb participendirectament amb el seu treball i dedicaci, a construir unes ciutats i pobles msdinmics, emprenedors, solidaris i justos.

  Aix, el nou repte que se'ns planteja s el de mantenir i augmentar aquest importantcapital social, i facilitar la seva adaptaci a les noves situacions i realitats.

  La Guia de Serveis Municipals adreats a les Associacions s un recull de moltes deles actuacions que, des de lmbit municipal, es poden realitzar en la promoci delsector associatiu i de la participaci dels ciutadans en aquestes.

  Les propostes daquesta guia algunes molt senzilles i altres ms complexes, persempre complementries entre elles, segueixen unes gran lnies dactuaci ambbase a dos objectius:

  Entendre que la relaci entre associacions i administracions locals ha de ser decomplicitat i complementarietat, en tant que tenen com a objectiu com la millora dela qualitat de les persones i la salut democrtica del municipi.

  Promoure l'autonomia de les associacions, la seva capacitat de funcionament i,sobretot, la seva adaptaci a les noves realitats i reptes.

  A fi de fer daquesta guia una eina til i dinmica en la consulta, sintegra tot unseguit dexperincies reals () i daltres referncies dinters ( ) que us poden serdutilitat per posar en marxa els vostres projectes. Per ltim, la guia presenta unseguit de connexions internes dinformaci ( ) perqu el lector tingui una visiaprofundida daquells temes que li resulten de major inters.

  Amb lobjectiu de que la Guia de Serveis Municipals adreats a les associacionssigui un recurs dinmic, viu i perdurable en el temps, disposa de la possibilitatdincorporar de manera interactiva totes les observacions, aportacions i exemplesque el lector faci arribar al Centre per a la Participaci Ciutadana.

  Esperem que us sigui til

 • 31- Marc legal de les associacions

  L'any 1978 es va aprovar, per referndum, la Constituci espanyola, l'article 22 dela qual reconeix com a dret fonamental el dret d'associaci. Malgrat aix, no hiha hagut des d'aquesta data una regulaci especfica de les associacions nolucratives. Aix, la legislaci de l'Estat s preconstitucional i ha estat parcialmentderogada per la Constituci.

  Cal dir per que actualment el projecte de llei dassociacions a nivell estatal est enels darrers trmits per ser definitivament aprovat en el Senat.

  Cal recordar tamb, que com a dret fonamental reconegut per la constituci,associar-se s un acte lliure. Per tant, la seva inscripci en els registres oficials no sobligatria excepte si saporten bns immobles a la constituci de lentitat (tambsha de fer escriptura pblica) i si es t intenci de funcionar amb diners pblics(subvencions, convenis o contractes)

  El Parlament de Catalunya ha legislat sobre tipus d'associacions especfiques iaspectes que en alguns casos, com el de l'esport Llei 8/1988, del 7 d'abril, haregulat les qestions referides al rgim de funcionament, d'elecci i de representacide les associacions esportives i de les persones associades. En altres casos, s'hareferit a les associacions sense entrar en cap consideraci sobre constituci ifuncionament. Per exemple, pel que fa a les associacions considerades entitats departicipaci ciutadana Llei 8/1987, del 15 d'abril, municipal i de rgim local deCatalunya, els aspectes referits a participaci, a deures municipals i al Registre; pelque fa a l'associacionisme cultural Llei 2/1993, del 5 de mar, de foment i deprotecci de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural, noms haregulat els aspectes en relaci amb la cultura, i, pel que fa a les associacionsd'usuaris i consumidors Llei 3/1993, del 5 de mar, de l'Estatut del consumidor,els aspectes propis de consum.

  La Direcci General de Dret i d'Entitats Jurdiques del Departament de Justcia de laGeneralitat de Catalunya duu el registre de les associacions de rgim general. Enqueden excloses, perqu tenen registres especfics, les associacions poltiques, lesreligioses, les esportives de competici oficial i les professionals que regulen dretslaborals (sindicats i patronals).

  Bones prctiques de gesti des dels ajuntaments

  Conixer el marc legal vigent referent a associacionisme. Assessorar a les entitats sobre el marc legal.

 • 41.1.- La legislaci aplicable

  Associacions l'mbit de les quals s principalment Catalunya

  Llei 7/1997, de 18 de juny, del Parlament de Catalunya, DOGC nm. 2423 de l1 dejuliol: Normativa reguladora de les associacions sense nim de lucre dmbit catal.

  Decret 202/1987, de 19 de maig, DOGC nm. 854 de 19 de juny pel que es regulenles associacions de pares dalumnes.

  Decret 197/1987, de 19 de maig, DOGC nm.854 de 19 de juny, pel que es regulenles associacions dalumnes.

  Llei 7/1997, de 18 de juny, DOGC nm. 2423 d1 de juliol, per la qual es regulen lesassociacions juvenils.

  Associacions l'mbit de les quals no s principalment Catalunya

  Llei 191/1964, de 24 de desembre, dassociacions (BOE 311, 28/12/1964) Decret 1440/1965, de 20 de maig (normes complementries a la llei) Ordre de 10 de juliol de 1965 pel qual es regula el funcionament del registre. Associacions juvenils: Reial Decret 397/1988, de 22 dabril (BOE 102, de 28/4/1988)

 • 51.2.- El Registre Municipal dAssociacions

  Fent reps de les diferents normatives, decrets i lleis, la conclusi general slobligaci general que tenen tots els municipis de crear, ordenar i procedimentar elRegistre Municipal dAssociacions. El marc legal actual s el segent:

  Llei Estatal (7/1985 de 2 dabril) anomenada Llei Reguladora de les Bases deRgim Local (LBRL). Aquesta Llei regula els principis generals normatius i jurdicsdels ajuntaments. En aquesta Llei es parla de lobligaci dels ajuntaments defomentar lassociacionisme, per no comenta res del Registre Muni