Guillem Fernández

Embed Size (px)

Text of Guillem Fernández

 • DISSENY VISUAL

  PAC 3. Manual didentitat grfica: coherncia enlelaboraci del projecte

  Guillem Fernndez Mar

 • INFOGRFICA

  Manual didentitat grfica

 • Presentaci

  InfoGrfica s una nova empresa encarregada de la realitzaci de grfiques, infografies, mapes i animacions interactives per a altres empreses. La nostra missi s plasmar de la manera ms grfica possible aquelles dades que els nostres clients necessitin visualitzar. Ja sigui una empresa de consultoria que analitzi uns resultats o un mitj de comunicaci que necessiti transmetre unes eleccions, a InfoGrfica els servim amb la nostra millor arma: el disseny visual.

  Aquest manual didentitat grfica recull els trets principals de la nostra logomarca. La identitat corporativa dInfoGrfica va lligada de manera inequvoca a la imatge que es transmet en els diferents camps on la logomarca s present. I s per aix que, s tan important conixer i analitzar b els elements que la componen.

  En el manual sidentifiquen els trets concrets que donen forma a la logomarca dInfoGrfica aix com a les diferents aplicacions de la mateixa. s important que la imatge corporativa de lempresa es vegi ben representada. Tot per transmetre una idea visual coherent i adequada; una imatge corporativa identificada amb el que s lempresa i la seva activitat.

 • Logomarca de la companyia

  La logomarca dInfoGrfica respon

  per la seva senzillesa; representa

  grficament lactivitat de lempresa

  en les seves dues vessants. La

  vessant de dades (INFO) i la

  vessant de grafisme (GRFICA)

  Clar, directe i contraposant els

  dos elements tant de forma

  textual com de forma grfica.

  A nivell del text, hi han dos parts

  diferenciades per la tipografia i

  el color, un s INFO i laltre s

  GRFICA, formant aix el nom

  de lempresa. A nivell grfic, el

  contrast es troba tant en el color

  com en la forma. Per una banda

  tenim les barres de color morat

  i rosa que representen les dades

  i per laltra tenim un semicercle,

  de color blau fosc i blau turquesa,

  amb forma de pasts estadstic

  que representa el grafisme.

  Aquests dos elements suneixen

  i conflueixen a lalada de la

  lletra G creant un punt de fora

  visual amb harmonia dinmica.

 • La tipografia

  Per a la creaci de la logomarca

  shan emprat dues tipografies

  de la famlia Benton Gothic.

  Per remarcar la dicotomia entre

  informaci i grafisme sha optat

  per emprar dues versions, la

  Regular i la black. Per una

  banda, la Benton Gothic Medium

  aporta finor i dinamisme a la

  part informativa de la logomarca.

  Per altra banda, tenim la

  Benton Gothic Black aportant

  contundncia i visibilitat prpia

  de la part grfica de la logomarca

  que es refereix al grafisme.

  Per a altres aplicacions de text

  (web, papereria, etc) sha triat

  una altra variaci de la mateixa

  famlia, la Benton Gothic Regular,

  que igual que les altres t un

  carcter senzill i de fcil lectura.

  Benton Gothic Medium

  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

  Benton Gothic Black

  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

  Benton Gothic Regular

  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

 • El color

  El color s uns dels elements

  estables que ms representa a la

  logomarca. El contrast entre el

  morat i el rosa (membres duna

  mateixa gama) i els dos blaus

  marquen la dicotomia entre

  informaci i grafisme. El color

  s un tret identificador nic

  que dona la identitat desitjada

  a la logomarca. Els colors han

  estat triats pel seu contrast i

  tamb perqu acostumen a ser

  colors molt visibles i emprats

  sovint en grfiques com les

  que realitza InfoGrfica.

  Pantone653

  Quadricomia94 Cian 71 Magenta21 Groc05 Negre

  RGB32 R85 G138 B

  Pantone7459

  Quadricomia77 Cian 27 Magenta20 Groc00 Negre

  RGB44 R149 G181 B

  Pantone675

  Quadricomia30 Cian 98 Magenta26 Groc02 Negre

  RGB178 R40 G115 B

  Pantone190

  Quadricomia00 Cian 67 Magenta15 Groc00 Negre

  RGB0 R67 G15 B

 • Graella de la logomarca

  La graella s la quadricula en la

  que es construeix la logomarca

  i on sinterrelacionen els seus

  elements. El mdul base de la

  graella s a (1/5 part de lalada

  de la tipografia). La tipografia,

  element central i modulador,

  fa 5a dalada i 46a damplada.

  a s tamb lespai entre els

  elements grfics de la logomarca

  i la tipografia. La disposici en

  una quadricula amb el mdul base

  a facilita veure les distncies en

  lorganitzaci dels elements de la

  logomarca, les seves dimensions,

  proporcions i la correcta disposici

  per tal de reproduir-la fidelment.

  20a

  9a

  12a

  1a

  1a27a

  5a

  8a

  46a

 • Mesures mnimes de reproducci

  Per tal que la logomarca es

  reprodueixi de forma correcta i

  sense cap problema de legibilitat,

  sestableix una mesura mnima

  damplada de 25 mm.

  25mm 25mm 25mm

 • rea de reserva

  Perqu no es produeixi cap

  interferncia o es deteriori

  la imatge de la logomarca,

  sha de respectar una rea de

  reserva de la logomarca per a

  que la lectura sigui ladient.

  Els lmits de lrea es calculen

  en base al mdul b, que

  s exactament lalada de

  la tipografia. Aix b s la

  distncia mnima que sha de

  respectar per tal que cap altre

  element grfic dificulti la lectura

  visual de la logomarca.

  1b 1b

  1a1b

  1b

  1b

  1b

  1b

  1b

  1b

 • Logomarca monocromtica en mitjos tons

  Versi positiva en mitjos tons

  duna sola tinta (negre).

  Negre 100% Negre 50%

 • Logomarca monocromtica en positiu

  Versi de la logomarca en positiu

  a una sola tinta (negre).

 • Logomarca monocromtica en positiu II

  Versi monocromtica en el color

  blau fosc corporatiu (Pantone 653).

 • Logomarca monocromtica en positiu III

  Versi monocromtica en el color

  morat corporatiu (Pantone 675).

 • Logomarca monocromtica en negatiu

  Versi per a la reproducci

  de la logomarca en format

  negatiu a una tinta.

 • Usos incorrectes de la logomarca

  La imatge de la logomarca no

  es pot alterar davant qualsevol

  anomalia en la representaci de

  la mateixa ja que aix afectar a

  la recepci visual de la logomarca.

  Aqu veiem uns quants exemples

  dusos incorrectes a lhora

  de representar la logomarca.

  Cal seguir les normes de

  reproducci daquest manual

  per evitar usos incorrectes.

  No es poden alterar els elements ni la seva interelaci

  Evitar combinacions de colors amb visibilitat difcil

  No es poden alterar les proporcions de la logomarca

  Sha de respectar lrea de reserva

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam pulvinar tempor porta. Morbi cursus tortor posuere tortor gravida facilisis. Vivamus id quam vel enim auctor porttitor eget eu sem. Integer elit nulla, rutrum quis ultricies id, tincidunt nec enim. Vestibulum euismod iaculis magna sit.

  Evitar posar la logomarca sobre fotografies o textures si el contrast no s suficient per a una bona llegibilitat

 • Aplicacions de la logomarca

  Mostra de laplicaci de la

  logomarca en altres suports, com

  elements de papereria i divulgaci.

 • INFOGRFICA

  Trptic promocional

 • INFOGRFICA

  Pgina inicial del web

 • INICI

  CLIENTS

  PROJECTES