Guru Mahir

Embed Size (px)

Text of Guru Mahir

 • 7/29/2019 Guru Mahir

  1/8

  Guru Mahir( Expert)

 • 7/29/2019 Guru Mahir

  2/8

  Terbaik dalam bidang

  Sentiasa diingati dan disanjungi Menjadi teladan profesionalisme

  Dapat mengenalpasti elemen-elemenpenting dalam sesuatu tugas dengan

  mudah

  Mempunyai kemampuan kognitif yang

  tinggi

 • 7/29/2019 Guru Mahir

  3/8

  Kemahiran penyampaian

  Kemahiran penilaian

  Kemahiran merangsang

  Kemahiran pengurusan bilik darjahKemahiran pengawalan disiplin

 • 7/29/2019 Guru Mahir

  4/8

  Kemahiran Penyampaian

  Menggunakan komputer / ICT Powerpoint Animasi Video

  Berkomunikasi Penggunaan bahasa badan Penulisan

  Cara bertuturMelalui penggunaan alat seperti

  telefon

 • 7/29/2019 Guru Mahir

  5/8

  Kemahiran Penilaian

  Berupaya mengesan pencapaian ataukelemahan murid

  Melalui permerhatian atau soalan ujian

 • 7/29/2019 Guru Mahir

  6/8

  Kemahiran Merangsang

  Memotivasikan murid denganmengadakan aktiviti yang menarik

  Mendorong penglibatan penuh murid

 • 7/29/2019 Guru Mahir

  7/8

  Kemahiran Pengurusan Bilik Darjah

  Membentuk suasana pembelajaran sosialyang positif Bijak menggunakan cara komunikasi

  Pendekatan penyayang

  Elak guna pendekatan yang bertentangandengan norma kemanusiaan

 • 7/29/2019 Guru Mahir

  8/8

  Kemahiran Pengawalan Disiplin

  Tunjukkan teladan

  Mahir membuat jangkaan terhadap

  murid

  Mengenalpasti murid yang timbulkan

  masalah