Click here to load reader

Guvernanta europeana

  • View
    153

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

curs an 2 rise

Text of Guvernanta europeana

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Centrul de Formare Continu i nvmnt la Distan Facultatea de Studii Europene Specializarea: Relaii internaionale i studii europene Disciplina: GUVERNAN EUROPEAN

SUPORT DE CURSANUL II

Semestrul 2

Cluj Napoca 2011

Universitatea BabeBolyai, ClujNapocaFacultatea Studii Europene

1

Anul universitar 2010-2011 Semestrul II

Informaii generale despre curs, seminar, lucrare practic sau laboratorTitlul disciplinei: GUVERNAN EUROPEAN Codul:SER1220 Numrul de credite: 5 Locul de desfurare:Facultatea de Studii Europene

Informaii despre titularul de curs, seminar, lucrare practic sau laboratorNume, titlul tiinific: Nicolae Paun, profesor universitar doctor ; Informaii de contact (adres e-mail, eventual nr. de telefon): npaun @euro.ubbcluj.ro, Ore de audien: miercuri : 18 - 20

Descrierea disciplinei:Disciplina GUVERNAN EUROPEAN prezinta si analizeaza procesele de integrare europeana, in evolutie istorica si perspectivele Uniunii Europene. Proiectul european este unul fundamental pentru spiritul, spatiul, valorile si identitatea europeana. Analiza mecanismelor, a politicilor, a institutiilor din structura Uniunii, relatia dintre supra-national, national si regional/local este necesara pentru pregatirea studentilor in procesele atat de dinamice ale integrarii europene. Disciplina Constructie Europeana s-a impus in ultimii ani in Universitatile de prestigiu din Europa si SUA, in reteaua universitara din Romania in general, si cu precadere in curricula specializarilor de Relatii Internationale si Studii Europene, de Drept, de Stiinte Economice, de Stiinte Politice., de Istorie, de Stiinta mediului, Sociologie etc. Largirea si adancirea proceselor integrarii europene sunt teme prioritare in cadrul cursului, la fel ca si teoria si analiza acestora, sau reprezentarea Uniunii Europene pe scena relatiilor internationale intr-o lume din ce in ce mai deschisa, globala.

2

Competentele disciplinei: Studentii primesc imaginea si viziunea evolutiei asupra proiectului european si a viitorului UE, a entitatilor si procedurilor de lucru care compun aparatul functional al UE si mecanismele de luare a deciziei.

Bibliografia obligatorie:1. AVERY, Graham, The Enlargement of the European Union, 2-end Sheffield Academic Press, 1999 ; 2. BLIN, Olivier, Les Institutions communautaires, ed. Ellipses, Paris, 2001 ; 3. DUTU, Alexandru, Ideea de Europa si evolutia constiintei europene, Ed. All Istoric, Bucuresti, 1999 ; 4. GRUNDZINSKI, Przemislav, van HAM, Peter, A Critical Approach to European Security : Identity and Institutions, Ed. Pinter, London & New York, 1999 ; 5. KEOHAE, Daniel, A giude to the referenda on the European Constitution Treaty, Centre for European Reform Briefing, 2001 ; 6. KURPAS, Sebastian, INCERTI, M., SCHONLAU, J., Was Prospects for the European Constitutional Treaty ?, EPIN Working Paper 12, 2005 ; 7. PAUN, Nicolae, Institutiile Uniunii Europene, Ed. EFES, Cluj Napoca, 2004 ; 8. PAUN, Nicolae, A.C. PAUN, G. CICEO, Europa Unita, Europa Noastra, PUC, Cluj Napoca, 2003 ; 9. SELLER, D. Partidele Politice in Europa, Ed. Istitutul European, Iasi, 1999 ; 10. ZORGBIBE, CH., Constructia europeana. Trecut, prezent, viitor, Bucuresti, 1998.

Planificarea /Calendarul ntlnirilor i a verificrilor/examinrilor intermediare:I. Metamorfoza Europei Occidentale(2 ore): A) Proiecte din perioada interbelica de integrare europeana institutionala (Societatea Natiunilor, Antante economice, Miscarea Paneuropeana, Memorandumul Briand asupra unei Uniuni federale europene) B) Impactul celui de-al doilea razboi mondial asupra debutului constructiei europene. Grupul paneuropean de la Universitatea din New York (Coudenhove Kalergi) Ideologia nazista (Carl Schmitt) Eurofascismul Italian (Giuseppe Bottai) Proiectele rezistentei antifasciste (Manifestul de la Ventotene) Bibliografie: Jean Baptiste Duvoselle, Lidee dEurope dans lhistoire, Paris, 1965, p. 265-272. Peter M.R. Stirk, European Unity in Context. The Interwar Period, London, 1989, p. 4-8, p. 24-30.

3

N. Paun, Constructia europeana moderna, Cluj, Ed. Efes, 1987, p. 100-117. II.-III. De la Cei 6 la Cei 27. Dimensiune istorica; Perspectiva contemporana. (4 ore). 1945-1950. Renasterea Europei dupa Yalta Europa celor 6 (Fondatorii, Tratatul de la Roma, Planurile Fouchet) Britanicii. Cei 9. Carta alba a Comisiei Europene. Programul Pietei Unice. (AUE) De la 9 la 12. Tratatul asupra UE Tratatul de la Amsterdam. O schita a problemelor comunitare. Reunificarea Europei.. De la Helsinki la Nisa. Bibliografie: Ivan Serge Keller, Fondements et etapes de la construction europeenne, PUF, 1997, p 120139. Bernard Bruneteau, Histoire de lunification europeenne, Armand Collin/Masson, Paris, 1996, p. 188-199. Jean Monnet, Memoires, Fayard, Paris (ed. a II-a0, 1989, p. 38-51. Martin Dedman, The origins and development of the EU, 1945-1995. A history of european integration, London/New-York, 1996, p. 12-110. Charles Zorgbibe, Histoire de la construction europeenne, PUF, Paris (ed. I 1993), p. 47-83. (La conception gaullienne de lUnion des Etats). Alasdair Blair, The European Union since 1945, Longman, London/New York, 1999, p. 5-68 (section II Chronology) N. Paun, Istoria constructiei europene, Cluj. Efes, 1999, p. 271-305 Dinamica integrarii. IV. V. Institutiile si actorii politicii ai Uniunii Europene (4 ore) C) D) E) F) G) H) Comisia Europeana: mecanismele luarii deciziilor, responsabilitati si capacitati. Consiliul de Ministrii: Mecanismele decizionale, responsabilitatii si functii Consilul European:rol si activitati. Parlamentul European; Comitetul Regiunilor; Institutiile financiare

Bibliografie: C. Archer, The European Union, Structure and Process, London, 2000, p. 17-51. Nicolas Moussis, Manuel de lUnion Europeenne; institutions et politiques, Rixensart, 1996, p. 5-28. 4

N. Paun (coord), Institutiile Uniunii Europene, Evolutie si proiecte de reforma, Cluj, Efes, p. 293-324 (spre o noua UE) Corbet R., Jacobs Fr., Shackleton M., The European Parliament, sixth ed., London, John Harper Publishing, 2005, p. 70-106 (The Political Groups). VI. VII. Teorii ale integrarii europene (4 ore) - teoria federalista; - teoria functionalista( de la David Mitrany la neofunctuionalistii) -teoria interguvernamentala -dimensiunea politica a Uniunii Europene. Interpretari contemporane.

Bibliografie: W. Wallace, (ed.), The Dynamics of european integration, London, Printer/RVA, 1990, p. 9-18. M. ONeill, The Politics of European integration, A Reader, London/New York, Rotledge, 1996, p. 11-30. Ben Rosamond, Theories of European Integration, Houndmills, Rasingstoke, Palgrave, 2000, p. 28-40. N. Paun, A-C Paun, G. Ciceo, R. Albu-Comanescu, Finalitatea Europei, Cluj. Efes, 2005, p. 258-270 (Teoriile Medii) VIII. Politicile comunitare si sectoriale si dosarele constructiei europene. Studiu de caz al Politicii Agricole Comune. (2 ore) Bibliografie: Gerbet, P. Voy, La construction de lEurope, Paris, Imprimerie Nationale, 1983, p. 320331. C. Roth, S. Cazes, La politique agricole commune fondement du developpement rural durable, Paris, Pedone, 1997, p. 15-31. Dehousse, F., Vincent, Ph., Leternelle reforme de la politique agricole commune et les limites de lagenda 2000, Studia Diplomatica, vol. LI, 1998, nr.5. IX. Lucrare de verificare pe parcurs (Mecanisme de luare a deciziilor in UE) din Bibliografia obligatorie, pozitiile 3, 4 si 7. (2 ore)

5

X. XI. Analiza si procesele politicilor publice europene. (4 ore) Procesul adoptarii politicilor publice europene: i. actorii; ii. mecanismele; iii. factorii determinanti; iv. caracteristicile procesului adoptarii politicilor UE. Procesul legislative European: v. Consultarea vi. Cooperarea vii. Codecizia Politici publice in Europa: aspecte regionale; Coeziunea economica si sociala. Principiul subsidiaritatii. Perspective istorico- juridice in Tratatele fondatoare, in tratatul constitutional.

Bibliografie: J. Pelkmans, Integrarea europeana, Metoda si analiza economica, IER, Bucuresti, 2003, II. Ed. p. 292-313 (Cap. 15.) Chryssochon, Dimitris, Theorizing European Integration, London, 2001, p. 110-135. V. Mitsilegas, J. Monar, W. Rees, The european Union and International Security. Guardian of the people, Palgrave, Macmillan, Houndmills, Basingstorke, 2003, p. 126-158 (The challenge of the eastern enlargement). XII. Largirea UE dupa caderea regimurilor comuniste in Europa (2 ore) a. Etapizarea procesului; b. Perspective ale integrarii europene. Bibliografie: Jean Soulet, Istoria comparata a statelor comuniste, ddin 1945 pana in zilele noastre, Polirom, Iasi, 1998, p. 312-321 W. Weidenfeld (ed.), Tarile din Europa Centrala si de Est in drumul spre UE, Eurisc, Bucuresti, 1997, p. 171-195 (Romania).

XIII XIV. Rolul instantelor europene in relatiile internationale. (4 ore) c. national; regional; global;

6

d. tratatele fondatoare: Roma, Maastricht, Nisa; Tratatul Constitutional, e. poli de putere ai UE: NAFTA, Asia Pacific, Rusia Bibliografie: ***, LUnion Europeenne dans un monde en transformation, Bruxelles, CE, 1998, p. 55-97. M. Moloveanu, Europa-Magreb in arhitectura globala, Expert, Bucuresti, 2000, p. 105-120. Cameron, Fraser, The EU on the International Scene, Bruxelles, 2002, p. 345-388. N. Paun, A-C Paun, G. Ciceo, R. Albu-Comanescu, Finalitatea Europei, Cluj. Efes, 2005, p. 345-388, (Relatiile externe ale Uniunii Europene).

Modul de evaluare:Nota finala este alcatuita din mai multe fractiuni : activitate de seminar : 1/3 din nota finala ; activitate pe parcurs 1/3(test din bibliografia obligatorie) 1/3 examen scris

Detalii organizatorice, gestionarea situaiilor excepionale:Activitatea la seminarii este obligatorie in proportie de 2/3 din volumul orar si se conditioneaza prezenta de la examen de activitatile specifice seminarului. Plagiatul duce la excluder