Gwiazda Kopernika-Scenariusz-A4.pdf

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Gwiazda Kopernika-Scenariusz-A4.pdf

 • PIOTR ADAMCZYK

  ANNA CIELAK

  JERZY STUHR

  PIOTR FRONCZEWSKI

  WKRTCE W KINACH

  JAK WSTRZYMA SOCE I RUSZY ZIEMI?

  KS5213-GwiaKopernika-Scenariusz-A4.indd 1 09-09-11 09:46

 • 2

  SCENARIUSZ ZAJ ZINTEGROWANYCH

  klasa 1

  zgodny z now Podstaw programow edukacji

  wczesnoszkolnej inspirowany filmem

  Gwiazda Kopernika dystrybutor Kino wiat

  Temat: Kosmiczne podre

  Cele oglne: rozbudzanie zainteresowania filmem i badaniami kosmosu rozwijanie zainteresowania yciem i osigniciami Mikoaja Kopernika wzbogacanie wiadomoci na temat Ukadu Sonecznego ksztatowanie umiejtnoci podporzdkowania si reguom obowizujcym w zabawie stworzenie warunkw do rnorodnej dziaalnoci dzieci wspomaganie rozwoju umysowego w zakresie wypowiadania si rozwijanie u dzieci zdolnoci do wysiku umysowego w sytuacjach trudnych ksztatowanie motywacji do samodzielnego czytania wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania stwarzanie okazji do dobrej zabawy

  Cele operacyjne:Ucze: swobodnie wypowiada si na temat filmu Gwiazda Kopernika rozumie, dlaczego czowiek podejmuje dziaania zmierzajce do poznania kosmosu rozumie znaczenie odkrycia Mikoaja Kopernika wie, jak zbudowany jest Ukad Soneczny zna rol i pozycj Soca rozumie zjawisko wystpowania dnia i nocy wymienia cechy charakterystyczne planet krcych wok Soca w sytuacjach trudnych i wymagajcych wysiku intelektualnego zachowuje si rozumnie,

  dy do wykonania zadania wsppracuje z innymi w zabawie i nauce skada obrazek pocity na kilka czci ukada wyraz z liter alfabetu ruchomego jest spostrzegawczy ukada zdanie z rozsypanki wyrazowej sprawnie liczy obiekty, wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, take wspak ukada obiekty w serie rosnce dopasowuje podpisy do obrazkw wyszukuje okrelone napisy wrd innych czyta wyrazy i zdania ze zrozumieniem ich treci wiadomie i aktywnie sucha muzyki wypowiada si w wybranych technikach plastycznych na paszczynie i w przestrzeni

  Liczba uczniw: dowolna Formy pracy: grupowa i indywidualnarodki dydaktyczne: dekoracja sali (przedstawiajca kosmos i Ukad Soneczny), globus, lampka, balon, fotografie pojazdw kosmicznych, planet i innych cia niebieskich, materiay do wykonania kombinezonu kosmonauty (worki foliowe, folia aluminiowa, kolorowa folia samoprzylepna, tamy klejce, zszywacz itp.), pyta CD z piosenk Rakieta oraz Pole ze mn, odtwarzacz CD, po 5 kopert z ponumerowanymi zadaniami dla kadego ucznia, kartoniki z nazwami planet i innych cia niebieskich, kartki do skadania gwiazdek technik origami, kartony do malowania, farby plakatowe, pdzle, kubeczki.

  Przebieg:Nawizanie do filmu Gwiazda Kopernika.

  Swobodne wypowiedzi dzieci na temat filmu.

  Zaproszenie dzieci do wsplnej podry w kosmos: krtka informacja na temat dziaa zmierzajcych do poznania kosmosu, lotw i statkw kosmicznych krtki opis budowy i zasady dziaania rakiety (dowiadczenie z balonikiem) wykonanie kosmicznego kombinezonu z rnorodnego materiau

  KS5213-GwiaKopernika-Scenariusz-A4.indd 2 09-09-11 09:46

 • 3

  Zabawa ruchowo-naladowcza z elementem wicze ortofonicznych Start rakiety: przygotowanie do startu (zakadanie kombinezonu) zapinanie pasw, odpalanie silnikw odliczanie czasu do startu rakiety (10, 9, 8, ) start rakiety, lot w przestworzach, turbulencje, ldowanie

  Podr przy piosence Rakieta z sali edukacyjnej do przygotowanej odpowiednio sali rekreacyjnej (zaciemnienie, kosmiczna scenografia przedstawiajca Ukad Soneczny; Soce lampa na rodku sali): informacje na temat odkrycia dokonanego przez sawnego Polaka Mikoaja Kopernika

  i podkrelenie znaczenia tego odkrycia dla ludzkoci dowiadczenie Ziemia kry wok Soca (globus, lampka) wyjanienie zjawiska

  wystpowania dnia i nocy zapoznanie z zasadami zabawy (lot rakiet wok Soca, odkrywanie kolejnych planet, rozwizywanie zada)

  Przystanki w podry rozwizywanie zada ukrytych pod fotografiami kolejnych planet: Merkury (planeta najmniejsza i najblisza Socu) skadanie z czci obrazka przedstawiajcego

  planet (koperta nr 1) Wenus (jest trzecim pod wzgldem jasnoci ciaem niebieskim po Socu i Ksiycu widocznym

  na niebie) ukadanie nazwy planety z liter alfabetu ruchomego (koperta nr 2) Ziemia (jest jedynym znanym miejscem we wszechwiecie, w ktrym wystpuje ycie) labirynt:

  szukanie drogi rakiety na Ziemi (koperta nr 3) Mars (barwa rdzawo-czerwona) ukadanie zdania z rozsypanki wyrazowej: Droga planety to orbita, wyjanienie pojcia:

  orbita (koperta nr 4) Jowisz (najwiksza planeta Ukadu Sonecznego) liczenie gwiazdek w czterech zbiorach,

  wpisywanie odpowiedniej liczby w pole, ukadanie zbiorw w serie rosnce (koperta nr 5) Saturn (charakterystyczn jego cech s piercienie skadajce si gwnie z lodu i odamkw skalnych) skadanie papierowej

  gwiazdki z papieru technik origami Uran (ma turkusow barw) Taniec wrd gwiazd (improwizacja ruchowa

  przy muzyce Natalia Kukulska Pole ze mn) Neptun (najdalsza planeta od Soca w ukadzie sonecznym) przeliczanie planet (8), odczytywanie nazw i przyporzdkowanie

  kartonikw do odpowiedniego zdjcia, dobieranie innych pasujcych napisw nazw cia niebieskich (kometa, mgawica, Droga Mleczna, gwiazdy, satelita, meteor)

  wsplne pamitkowe zdjcie w kosmosie

  Powrt na Ziemi (przelot rakiet do sali edukacyjnej) Kosmiczny krajobraz malowanie farbami plakatowymi przestrzeni kosmicznej wystawa prac i podsumowanie przebiegu zabaw

  Opracowanie: mgr Wiesawa Twardowska

  nauczyciel dyplomowany

  SCENARIUSZ ZAJ ZINTEGROWANYCH

  klasa 2

  zgodny z now Podstaw programow edukacji

  wczesnoszkolnej inspirowany filmem

  Gwiazda Kopernika dystrybutor Kino wiat

  Temat: Kosmiczny Turniej

  Cele oglne: rozbudzanie zainteresowania filmem i badaniami kosmosu wzbogacanie wiadomoci na temat Ukadu Sonecznego integrowanie uczniw poprzez wsplne dziaanie i denie do realizacji wyznaczonych zada ksztatowanie umiejtnoci podporzdkowania si reguom obowizujcym w zabawie rozwijanie u dzieci zdolnoci do wysiku umysowego w sytuacjach trudnych wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania

  KS5213-GwiaKopernika-Scenariusz-A4.indd 3 09-09-11 09:46

 • 4

  Cele operacyjne:

  Ucze: swobodnie wypowiada si na temat filmu Gwiazda Kopernika wie, jak zbudowany jest Ukad Soneczny uczestniczy w rozmowach: udziela odpowiedzi i prezentuje wasne zdanie wsppracuje z innymi, dc do wykonania zadania poszerza zakres sownictwa pisze czytelnie i estetycznie czyta ze zrozumieniem rozwizuje zagadki i krzywki dodaje, porwnuje i porzdkuje rosnco liczby w zakresie 100 rysuje drug poow figury symetrycznej rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji bierze udzia w zabawach ruchowych, respektujc reguy wie, jak naley zachowa si w sytuacjach zwycistwa i poraki

  Liczba uczniw: dowolna (w scenariuszu: 30)Formy pracy: grupowa, zespoowa i indywidualnarodki dydaktyczne: 30 gwiazdek z powtarzajcymi si numerami (od 1-6), koperty z zadaniami dla kadego zespou (6 kopert dla zespou), w kopertach kolejno: pasek z rysunkiem Soca i kolejnych planet, diagram krzywki i ponumerowane odpowiednio teksty zagadek, zestaw kartonikw z figurami symetrycznymi (po 5 w kopercie), szyfrogram literowy i matematyczny, zdania z lukami, przybory i przyrzdy gimnastyczne.

  Przebieg:Nawizanie do filmu Gwiazda Kopernika.

  Swobodne wypowiedzi dzieci na temat filmu.

  Zachcenie dzieci do udziau w turnieju Poznajemy kosmos: wyjanienie zasad zabawy (uczniowie rozwizuj w zespoach kolejne zadania; za kade poprawnie rozwizane zadanie otrzymuj 5

  punktw; za I miejsce dodatkowo 3 punkty, za II 2 punkty i za III 1 punkt; wyniki zapisywane s przez nauczyciela na tablicy) podzia na zespoy (uczniowie losuj gwiazdki z numerami od 1-6, tworzc druyny 5-osobowe w zalenoci od wylosowanej licz-

  by), rozdanie kopert z zadaniami. Zadania:

  uoenie nazw planet wg odpowiedniej kolejnoci i przyporzdkowanie do obrazkw

  rozwizywanie zagadek, wpisywanie rozwiza do diagramu krzywki, odczytanie hasa (kosmos); wyjanienie pojcia przez uczniw lub nauczyciela:

  1) Ronie, chocia nie ronie. Maleje, cho si nie zmienia. Widzisz p, cho jest cay, bo zasania go Ziemia. (Ksiyc)2) Droga planety. (Orbita)3) Zota kula, wok ktrej wszyscy si krcimy, wieci jasno, gdy jest lato, blednie w rodku zimy. (Soce)4) Ma oceany i kontynenty, gry, pustynie, jezior odmty, ludzi, zwierzta, miasta i wsie... O czym jest mowa, czy kto ju wie? (Ziemia)5) Jej dugi warkocz zotem byska, siostr jest gwiazd i Ksiyca. Rzadko odwiedza nasze niebo, niesie wieci. Jakie? To tajemnica.

  (Kometa)6) Gwiazdy noc obserwuje, liczy, mierzy, opisuje, dziki niemu nawet dzieci wiedz, czemu Soce wieci. (Astronom)

  rysowanie drugiej poowy figur symetrycznych (gwiazdy, rakieta, soce, planeta) rysuje kady czonek zespou

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  KS5213-GwiaKopernika-Scenariusz-A4.indd 4 09-09-11 09:46

 • 5

  rozwizywanie szyfrogramu literowego (haso: gwiazdozbir); wyjanienie pojcia przez uczniw lub nauczyciela:

  rozwizywanie szyfrogramu matematycznego, uporzdkowanie wynikw dziaa od najmniejszego do najwikszego, odczytanie hasa (haso: meteor); wyjanienie pojcia przez uczniw lub nauczyciela:

  wpi sywanie (czytelnie i estetycznie) wyrazw w zdania z lukami:

  Nasza planeta to .............. (Ziemia) Merkury, Ziemia, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun to .............. (planety) Wszystkie planety kr po orbicie wok .............. (Soca) .............. to czowiek odbywajcy podre w kosmosie. (kosmonauta) Mikoaj .............. to polski astronom.

  Zakoczenie:podsumowanie wynikw turnieju wyonienie zwycizcw, gratulacjewsplna zabawa Kosmiczny slalom (omijanie przeszkd)

  Opracowaa: mgr Wiesawa Twardowska

  nauczyciel dyplomowany

  SCENARIUSZ ZAJ ZINTEGROWANYCH klasa