Gymnasiesamverkan i Skåne

 • View
  61

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gymnasiesamverkan i Skne. + Slvesborg. De fyra hrnen i Skne. Ngra siffror - Skne. 33 Sknska kommuner + Slvesborg i Blekinge Ca 1,2 miljoner invnare Ca 50.000 16-18ringar 2008 Minskning med ca 7.500 till 2014 Ca 70 fristende gy-skolor varav ca 50 i drift. Ngra siffror forts. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Gymnasiesamverkan i Skne+ Slvesborg

 • De fyra hrnen i Skne

 • Ngra siffror - Skne33 Sknska kommuner + Slvesborg i BlekingeCa 1,2 miljoner invnareCa 50.000 16-18ringar 2008Minskning med ca 7.500 till 2014Ca 70 fristende gy-skolor varav ca 50 i drift

 • Ngra siffror forts3 gymnasiefrbund: - Landskrona-Kvlinge-Svalvs gymnasiefrbund - Sydsknska gymnasiefrbundet (Ystad, Sjbo, Tomelilla) - Gymnasiefrbundet Bromlla-Slvesborg

 • Ngra siffror forts.Gymnasieskola i 18 kommuner och 3 gymnasiefrbund13 intagningskanslier

 • Samverkan kringGemensam berknings-grund IKEFritt sk i SkneGemensam informationWebbportalSamverkan kringutbildningar mmGemensamtintagningssystem

 • Avtal om gemensam berkningsgrund fr IKE i SkneSlvesborg

 • Gymnasieportal i SkneSlvesborg

 • Gemensamt intagnings- system i SkneSlvesborg

 • Fritt sk till gymnasieskolan i Skne 08/09+ Slvesborg

 • Fritt sk till gymnasieskolan i Skne 09/10Slvesborg

 • Teknikcollege i Skne

 • Teknikcollege SydostKarlskrona, Ronneby, Olofstrm, Emmaboda

 • Vrd- och omsorgscollege i Skne

 • Vrd- och omsorgscollege

 • vrig gymnasiesamverkanSamverkansprojekt naturbruks- utbildningar i SkneByggutbildningar samverkan med Sv. Byggindustrier och Byggnads.

 • S ndde vi dit2000 - 01 Gymnasieutredning Sydvstra Skne2001 Gymnasieutredning Skne2002 Gymnasieutredning Nordvstra SkneHT 2006 Samverkansarbete Nord- vstra Skne

 • S ndde vi ditAvtal Skne Nordost infr 06/07Avtal Skne Nordvst infr 07/08Avtal Skne NO + NV + SO infr 08/09Avtal hela Skne infr 09/10

 • Gymnasiesamverkan KFSKUtredning 2001Beslut i styrelsen nov 01 Styrgrupp fr gymnasie- samverkan bildasStart Styrgrupp 2002 , frn brjan endast kommuner med gy-skolaFrn 2003 , alla kommuner i styrgruppen

 • Gymnasiesamverkan KFSKTjnstemannagrupp frn 2002Samverkansomrden enligt beslut 2002: kvalitetsfrgor, databas info + intag, berkningsmodell IKE ,samverkan infr gymnasiereform, samverkan tomma platser (begr. frisk

 • Gymnasiesamverkan KFSKArbetsgrupper frn 2004: Grp 1 frbereda gymnasiereform Grp 2 Utbildningsinfo + intagning Grp 3 Analysera utbud och tomma platser Grp 4 Gemensam berknings- modell IKE

 • Gymnasiesamverkan KFSKResultat av gruppernas arbete. Grp 1 ingen reform , slutar Grp 2 gemensam portal 2006 Avtal med alla kommuner Grp 3 inget beslut Grp 4 frslag IKE 2004, beslut 2005, Avtal klart 2007

 • Samverkan utifrn vra avtalStyrgrupp fr gymnasiesamverkan en politiker frn varje kommun /gymnasiefrbundPlaneringsgrupp = frvaltnings-chefsgrupp (en frv.chef ordf.)Inom planeringsgruppen ett beredande organ = repr. frn varje hrn i Skne

 • Gymnasiesamverkan SkneStyrgrupp fr gymnasiesamverkaninom Kommunfrbundet Skne(En politiker frn vare kommun / gy.frbund)Planeringsgrupp= frvaltningscheferBeredningsgruppArbetsgruppIKE mmArbetsgruppintagningArbetsgruppInformationMarknadsfr.?ArbetsgruppUtbudDimensionering?ArbetsgruppPrisfrgor?RespektiveHuvudmanHr fattasbesluten

 • Erfarenheter frn arbetetnskan att samverkan mste komma frn kommunerna ej ovanifrnDe stora kommunerna mste bjuda till Vinna vinna perspektivElevfokus i allt vad r bra fr eleverna ?

 • Erfarenheter..Samverkan tar tid alla mste komma med ven om man ibland mste vnta in ngonG inte fr lngt i de frsta verenskommelserna ett steg i tagetManifestera annan gemenskap under tiden ex.vis gemensamma skrivelser, remiss-svar etc.

 • KontakterKommunfrbundet Skne www.kfsk.se Bo Sahle bo.sahlee@kfsk.se tel. 0709 - 584437

 • Samverkansavtal SSNVAvtalet , omfattar: - Samverkansmodell - Intagning - Ekonomiska villkor och frutsttningar - Utbildningens kvalitet - Information - Gemensamma utvecklingsomrden

 • Samverkansavtal SSNVBeslutande och beredande organ - beslutande organ = en politiker frn resp. kommun /gy frbund - beredande organ = frv.chefs -gruppenArbetsordning och samrd kring berrda utbildni

 • Samverkansavtal SSNVIntagning , beslut i respektive gy- kommun / gy frbundInterkommunal ersttning enligt Skne modellenGemensam prislista frn 2008-01-01Kvalitet gemensam modell Qualis

 • Samverkansavtal SSNVInformation gemensamt ansvar fr information till elever ,frldrar samt vriga berrdaGemensamma utvecklingsomrdenUppfljning , utvrdering. rligen skall samverkansparterna gemensamt flja upp och utvrdera sex olika omrden

 • Samverkansavtal SSNVGemensamma utvecklingsomrden Fljande arbetsgrupper. - Ekonomi, IKE, gemensam prislista - Utbud, dimensionering, regional garanti - Intagningsfrgor

 • Samverkansavtal SSNV - Kvalitetsskring - Kontakter med fristende skolor - Information och markandsfring - Kommunikationer - Lsrstider - IV och PRIV - Gymnasiesrskolan

 • Samverkansavtal SSNV - Andra former fr yrkes-frberedande utbildning inkl. lrlingsutbildning - Personalfrgor