H2O mei 2014

 • View
  227

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of H2O mei 2014

 • Maandblad voorwaterprofessionals 30 mei 201447ste jaargang

  5

  www.vakbladh2o.nl

  STAN VAN DEN BOSCHCUM LAUDE, MAAR NOG LANG NIET UITGELEERD

  JAKARTA:MAG NEDERLAND EROOK AAN VERDIENEN?

  BEDRIEGERTJES ZIJNECHT BEDRIEGLIJK

  LAURENS BOUWERSCHREEF MEE AANVN-KLIMAATRAPPORT

  Proven quality worldwide

  BOODE.COM T. +31 (0)180-63 27 44 INFO@BOODE.COM

  Water Well Screen & Casing Systems

  Naamloos-2 1 08-05-14 13:40

 • 2Waar? Op het kantoor in Utrecht (vlakbij de Oude Gracht), waar hij vier dagen per week werkt. Op een touch table bekijkt hij het nieuwe computerprogramma 3Di waarmee je realistische overstromingen kunt simuleren. De software is ontwikkeld door de TU Delft, onderzoeksbureau Deltares n Nelen & Schuurmans. Stel je voor dat een dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal doorbreekt. Of dat een dag lang hoosbuien de stad teisteren. Lopen hier dan kelders onder? Moet je als de wiede-weerga de terrassen langs de kade ontruimen? Met 3Di zie je meteen wat er gebeurt. 3Di is niet alleen een tool voor wie beroepsmatig met water en ruimtelijke ordening te maken heeft, maar kan ook een rol spelen in publieksvoorlichtingscampagnes. Om zodoende beleidsbesluiten voor te bereiden en daarvoor maatschappelijk draagvlak te creren. Je kunt er ook mee werken op een iPad (zie cover).

  Wat?Met 3Di zie je waar het bij ICT om gaat: data die inhoudelijk goed in elkaar steken opslaan, beheren en op een gebruiksvriendelijke manier ontsluiten. ICT is het eerste traject van mijn inwerkperiode bij Nelen & Schuurmans. Ik krijg hier de kans om overal rond te kijken. Mijn collega-trainees werken bij waterschappen, overheden, water-leidingbedrijven, ingenieursbureaus. We zijn allemaal starters, verkeren in dezelfde levensfase. En dag per week treffen we elkaar. We leren hoe een organisatie in elkaar steekt, wat onze functie daarin is, krijgen een spiegel voorgehouden van ons gedrag. Om beurten fungeren we als leider van een project waarbij we vanuit onze eigen organisatie de anderen betrekken. Ieder neemt zijn of haar eigen knowhow mee. Zo ontwikkelen we met zijn allen een zogeheten brede waterblik. Als je het traineeship als een kapstok voor de waterwereld ziet, is Nelen & Schuurmans n van de haken. De leukste haak, vind ik. Want het begint immers bij de inhoud. Daarin wil ik me verdiepen.

  Wie?Stan van den Bosch (25) is sinds kort trainee bij het Nationaal Water Traineeship (NWT) en werkt als junior-mede-werker bij adviesbureau Nelen & Schuurmans. Hij was altijd al gefas-cineerd door natuur en dieren, hield van scouting en kamperen, bouwde in zijn jeugd samen met zijn broer tijdens vakanties graag dam-metjes in beken, haalde zijn bachelor aard-wetenschappen en (cum laude) master hydrologie. Hij was nog (lang) niet uitgeleerd en koos daar-om voor dit traineeship.

  Tekst Barbara Schilperoort Fotografie Kees Hummel

  ACHTER DE

  COVER

 • 4JAKARTA: ALLEENGRATIS ADVIES OFOOK BETAALD WERK?

  10LAURENS BOUWER OVER DE SPANNING TUSSEN WETENSCHAP EN POLITIEK

  20GENEESMIDDELEN:HOE HALEN WE ZE UIT HET WATER?

  30WATER OP STRAAT:LEUK MAAR LINK

  VASTE RUBRIEKEN

  HoogstandjeReuzenwiel overbrugt 25 meter hoogteverschil

  Waternetwerk Strategische visie STOWA Theo Schmitz (Vewin) neemt afscheid Wateropleidingen viert 20-jarig bestaan Agenda & Personalia

  Watertechniek Croda spaart grondwater met recyclingsproject Gemalen: letten op de energieprijs scheelt

  enorm veel kosten Tijdelijke droogval levert biodiversiteit op Nieuw praktijkrichtlijnen drinkwater

  Waterwetenschap Wat doet een beek zelf na een project

  van beekherstel? Bioplastic uit zuiveringsslib: haalbaar en

  betaalbaar?

  8

  13

  24

  34

  INHOUD3

  30

  4 10

  20NR 5 / MEI 2014

  COLOFON Maandblad H2O is een uitgave van de Stichting H2O. REDACTIE Monique Bekkenutte (hoofdredacteur), Roel Smit (producent/ eindredacteur), Anne de Boer; Binckhorstlaan 36, M417, 2516 BE Den Haag, 070-3222765, e-mail: Redactie@vakbladh2o.nl REDACTIE RAAD Ren Arninkhof, Matthijs van den Brink, Erwin de Bruin, Roberta Hofman-Caris, Henk Dekker, Henriette van Ekert, Daphne de Koeijer, Warry Meuleman, Hans Middendorp, Johan van Mourik, Jos Peters, Jan Roelsma, Joris Schaap, Andr Struker, Marlies Verhoeven, Marie-Jos van de Vondervoort, Michiel van Willigen, en Jason Zondag VORMGEVING Ronald Koopmans BLAD MANAGEMENT Gerrit Holtman ADVERTENTIE - VERKOOP PSH Media Sales, Shahin Habbah, Postbus 30095, 6803 GM Arnhem, 026-7501851, e-mail: shahin.habbah@pshmediasales.nl DRUK Senefelder Misset, Doetinchem ABONNEMENTEN Secretariaat @vakbladh2o.nl

  NR5 / MEI 2014

  BEDRIJVEN PROFILEREN ZICH IN H2OBedrijfsportret is de naam van een nieuwe pagina in maandblad H2O, waarop bedrijven die actief zijn in de watersector zich kunnen profileren bij de duizenden water-professionals die H2O ontvangen. Deze professionals zijn onder andere interessant als beslissers over investeringen, maar ook als potentile werknemers. De eerste aflevering van deze nieuwe reeks is in dit nummer te vinden op pagina 33.Meer informatie over het publi-ceren van een Bedrijfsportret is verkrijgbaar bij PSH Media Sales, Shahin Habbah, telefoon: 0314-355834, e-mail: shahin.habbah@pshmediasales.nl

  250mg

 • 4THELP,

  JAKARTA ZINKT!

  MAG NEDERLAND HET PROBLEEM

  OPLOSSEN?

  De inwoners van Jakarta zijn wel wat water in de straten gewend, maar in 2007 werd de stad voor het eerst getroffen door een overstroming uit zee en stond het water op sommige plaatsen 1,5 meter hoog

 • THEMA 5

  TTekst Marloes Hooimeijer | Beeld KuiperCompagnons

  1. Het probleem De 10 miljoen inwoners van Jakarta zijn wel wat water in de straten gewend. In het regen-seizoen is de miljoenenstad niet in staat om al het overtollige water op te vangen en af te voeren. De stedelijke riolering loopt onvoldoende in de pas met almaar voortschrijdende verstedelijking. Het regenwater stroomt naar laaggelegen delen van de stad aan de kust, waar het risico op overstroming het grootst is. Dat is n type overstroming. Een tweede type komt voor als de watertoevoer naar de nabijgelegen rivieren en kanalen te groot is en het waterpeil sterk stijgt. De rivierdijken zijn op veel plaatsen niet hoog en sterk genoeg. Boven-dien raken de rivieren en pompen verstopt met sediment en afval.In november 2007 kwam daar voor het eerst een derde type overstroming bij. Door een uitzonderlijk hoge vloed vanuit de Javazee kolkte het water over de dijken en stond het in Noord-Jakarta tot 1,5 meter hoog. EXTREME BODEMDALINGLos van dit soort extreme situaties, groeit de overstromingsdreiging vanuit zee rap door een combinatie van zeespiegelstijging (met 1 centimeter per jaar) en bodemdaling (gemiddeld met 7,5 centimeter per jaar in Noord-Jakarta). Op sommige plekken zinkt de bodem jaarlijks zelfs met 17 centimeter. Dit heeft vooral te maken met grondwateronttrekking door burgers en bedrijven via waterputten en -pompen, bij gebrek aan een drinkwaterstelsel. In 2008 werd de zeedijk mede op advies van het Nederlandse Deltares verhoogd en versterkt, maar inmiddels staat die dijk door de bodemdaling alweer op een kritiek laag niveau. De voorspelling is dat het zeewaterniveau in 2050 drie tot vijf meter boven straat-niveau uitkomt. Doordat de rivieren en kanalen mee zinken met het landniveau wordt het bovendien steeds moeilijker om overtollig water via natuurlijk verval, zonder grootschalige pompinstallaties en waterbekkens, veilig naar zee af te voeren. Als er geen maatregelen worden genomen loopt een groot deel van Jakartas kustgebied permanent risico op overstromingen en is het leven van 4,5 miljoen mensen in gevaar. >

  The Great Garuda, de koning der vogels uit de mythologie, moet Jakarta vanaf 2022 beschermen tegen overstromingen. Althans, als de Indonesirs beslui-ten het Nederlandse masterplan uit te voeren, waarin de vleugels van de vogel een immense offshore-zeedijk vormen. Dit is zeker nog geen gelopen race. Bovendien zijn er kapers op de kust die het masterplan maar wat graag uitvoeren. Het probleem van Jakarta, de Nederlandse oplossing n de kan-sen voor onze watersector nader beschouwd.

  NR5 / MEI 2014

  Op sommige plekken zinkt de bodem jaarlijks zelfs met 17 centimeter

 • 62. De oplossing In april presenteerde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu een concept-versie van het Master Plan of the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) aan de Indonesische regering. Het masterplan is een vorm van bilaterale hulp van de Neder-landse aan de Indonesische regering, met als doel om de vaak arme bevolking in Noord- Jakarta te beschermen door Nederlandse expertise op het gebied van waterbouw en leven in de delta te benutten. De voorgestelde oplossing is even ingenieus, als complex, als kostbaar: 45 miljard dollar. Dit heeft alles te maken met de eerdere conclusie van projectadviseurs dat een eenvoudige oplossing (versterken bestaande zeedijken en verhogen waterafvoercapaciteit) niet meer volstaat om voldoende bescherming voor de lange termijn te bieden. Bovendien is er simpel-weg te weinig ruimte in Jakarta voor de grote waterbekkens die nodig zijn.

  OFFSHOREOmdat wateroverlast en ruimtegebrek in Jakarta hand in hand gaan, moesten hoogwaterbe-scherming en ruimtelijke ontwikkeling ook samenkomen in het masterplan. De projectadvi-seurs stellen een offshore-oplossing voor die niet alleen de beste bescherming biedt, maar tegelijkertijd mogelijkheden om de overbevolkte stad uit te breiden en om inkomsten voor de hoogwaterbescherming binnen te halen. Om wat meer tijd te hebben om die grootse langetermijnmaatregelen te realiseren, worden bestaande (zee- en rivier)dijken nog dit jaar versterkt en verhoogd, zoda